Strategie střední hry (5) - Biliardové gule súdruha Anatolija

31.03.2010 07:03 | Trénink

I keď šachových komentárov je všade ako maku, dozvedieť sa, ako rozmýšľa naozaj silný hráč, je temer nadľudská úloha. Priznám sa, dosť ma to udivuje a mrzí. Zrejme za to ale môžu dve okolnosti: Za prvé skutočnosť, že silní hr

I keď šachových komentárov je všade ako maku, dozvedieť sa, ako rozmýšľa naozaj silný hráč, je temer nadľudská úloha. Priznám sa, dosť ma to udivuje a mrzí. Zrejme za to ale môžu dve okolnosti: Za prvé skutočnosť, že silní hráči robia mnohé rozhodnutia intuitívne a považujú ich za samozrejmé. (Pokúste sa vysvetliť niekomu inému čosi, čo vám samotnému pripadá byť úplne samozrejmé....) Za druhé môže za tento stav lenivý trend, s ktorým sa dnes bežne pristupuje ku komentárom: nejaké tie počítačové varianty, málo slov.

My šachisti z ľudu ale nepotrebujeme vedieť, že v partii Karpov-Kasparov, Uganda 2011, bolo v 16.ťahu lepšie zahrať Jc5. Takáto informácia je príliš konkrétna, aby sme ju boli schopní použiť vo vlastnej partii. Potrebujeme zovšeobecnenia, potrebujeme sa dozvedieť, na základe akých kritérii máme urobiť správne rozhodnutie. Potrebujeme sa dozvedieť, o čom máme v pozícii vlastne rozmýšľať.

Ja osobne striehnem na každý slovný komentár, ktorý z úst vypustí hráč svetovej špičky. Skutočnou pokladnicou takýchto komentárov je napríklad server chessvibes.com. Nájdete na ňom tlačové konferencie z Linares, Corusu a iných superturnajov; obvykle po každom kole jeden hráč (rozumej Carlsen, Kramnik,Anand atď.) ukazuje svoju partiu; pretože ešte nemal čas ju analyzovať, hovorí o tom, ako ju vnímal, keď ju hral, prípadne o tom, čo sa odohralo v post-mortem. Vrelo (a nezištne) odporúčam.

„Tak ako to zahrám... Uhol dopadu sa rovná uhlu odrazu...“

Dnešný článok bude o jednej nenápadnej vete, ktorú v akomsi komentári utrúsil Karpov, zrejme bez akéhokoľvek úmyslu kohokoľvek poučovať. Ja som sí tú vetu dobre zapamätal; jej správne pochopenie mi dodnes pri partiách dobre slúži. Karpov napísal: „Strelci sa odrážajú od krajov šachovnice ako biliardové gule od okrajov stola.“
Vtipné prirovnanie, že? Čo je ale jeho zmyslom? Nuž toto: Nejestvuje priama cesta strelca z krídla na krídlo. Strelec sa potrebuje kdesi „odraziť“. Takýto „odraz“ však musí často prebehnúť na exponovanom mieste: buď v mojom tábore (kde strelcovi zavadzajú vlastné figúrky), alebo v prísne stráženom tábore súpera. Strelca z h4 dostanete na c3 (jedným ťahom) len cez e1, (na f2 nesmie stáť pešiak, na e1 veža), alebo cez f6 (pole, ktoré je vo väčšine prípadov dobre pokryté). Transport strelca z krídla na krídlo je tak prekvapivo zložitý podnik. Je preto lepšie ujasniť si už dopredu, na ktorom krídle túto figúru potrebujem.

diagram č.1

Prvý príklad patrí do svetového šachového dedičstva UNESCO: Pirc - Aljechin, Bled 1931, BNŤ (diagram č.1).
Čierneho kompenzácia za pešiaka spočíva v náskoku vo vývine; má otvorené všetky dráhy a bieleho exponovaná dáma stratí ešte aspoň tempo. Biely by preto mal reagovať opatrne; dnes sa tu hráva skromné 8.e3. Pirc ale vyvinul s tempom strelca 8.Sg5?. Napokon, čo môže byť logickejšie? V skutočnosti ide ale o vážnu chybu; strelec nekryje citlivé b2, a to nielen teraz, ale (po ďalšom e2-e3) až do konca partie. Bieleho obrana tak bude výrazne oslabená. Partia pokračovala: 8.Sg5 Jf6 9.Dd2 h6, a než by biely postavil strelca na „púšť“ na h4, radšej ho vymenil. Po tom iniciatíva definitívne prešla do Aljechinových rúk; majster sveta vyhral v 24.ťahu.

Ďalšie tri príklady sú už z mojej praxe. Najprv tie menej príjemné. Hráček - Markoš, Erfturt 2007, (ťah bieleho diagram č.2):

diagram č.2

Zbyněk zahral 13.h4!. Tento ťah veľmi vážne oslabuje kráľovské krídlo; biely kráľ tak môže mať problém zarošovať. Prečo teda tak virtuózny pozičný hráč ako Zbyněk dopúšťa takéto „oslie ucho“? Chce snáď útočiť na kráľovskom krídle?
Nie, práve naopak. Zbyněk ťahom h2-h4 pripravuje iniciatívu na opačnom, dámskom krídle. Z g5 sa strelec za istých okolností môže dostať cez d8 na b6, a zadržiavať odtiaľ nástup bieleho. (Bielemu chýba čiernopoľný strelec, preto prekonať pole b6 môže byť pre jeho b-pešiaka ťažkým orieškom). Po h2-h4 ale strelec musí na h6; odtiaľ vedie cesta na dámske krídlo len cez bieleho tábor. No a pole e3 či d2 biely ustráži ďaleko ľahšie ako pole d8. Partia pokračovala: 13...Sh6 14.a4 bxa4 15.Jcb4 0–0 16.Dxa4 Jxd5 17.Jxd5 Se6? (17..a5) 18.Da5 Db8 19.b4 a Zbyněk sa tešil stabilnej prevahe: bojuje sa na dámskom krídle, a tam má prakticky o figúru viac.

Karpovove gule zaúradovali v môj neprospech i v nedávnej partii z Európskeho pohára. (Tomaševský - Markoš, Ohrid 2009):

1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 Jc6 4.g3 Sb4 5.Jd5 Jxd5 6.cxd5 Jd4 7.Jxd4 exd4 8.Dc2 De7 9.Sg2 Sc5 10.0–0 0–0 11.b3 d6 12.e3 dxe3? 13.fxe3 (diagram č.3)

diagram č.3

Napohľad nevinné otvorenie sa mi akosi vymklo z rúk. Nevhodná výmena na e3 otvorila f-stĺpec bielym vežiam a dlhú diagonálu jeho čiernopolnému strelcovi. Môj strelec naopak na c5 nemá absolútne žiadnu robotu; previesť ho do obrany na kráľovské krídlo ale nie je možné. Pozícia (a nasledujúci priebeh partie) pripomína železničnú stanicu, na ktorej biele vlaky obsadili koľajnice, po ktorých sa jazdí, pokým čierne mašinky stoja neúčelne vystavené na rozličných slepých odbočkách, (zrejme na osvetové či muzeálne účely). Tlak majstra Európy postupne narastal až k neúnosnosti: 13...Sd7 14.Sb2 Dg5 15.Vf4 Vac8 16.Vaf1 c6 17.Dd3 Dg6 18.Se4...

Podobné navonok nevinné otvorenie prinieslo čiernemu problémy v nedávnej partii najvyššej slovenskej ligy. Markoš-Petrík, Bratislava 2010.

1.Jf3 d5 2.g3 c6 3.Sg2 Jf6 4.0–0 Sg4 5.d4 Jbd7 6.Jbd2 e6 7.Ve1 Se7 8.e4 dxe4 9.Jxe4 Jxe4 10.Vxe4 (diagram č.4)

diagram č.4

Mohlo by sa zdať, že čierny bez problémov vyrovnal: napokon, všetky jeho figúrky sú harmonicky vyvinuté, nezostal mu žiaden „zlý“ strelec na c8. V skutočnosti je ale jeho pozícia strategicky dosť nebezpečná: Najprv, nemá žiadnu viditeľnú protihru. Prelom ...e6-e5 je temer nemožné pripraviť, prelom ...c6-c5 by iba potešil číhajúceho Sg2. Ďalej, čierny Sg4 sa zatúlal ďaleko od dámskeho krídla a nikdy sa už nevráti.
Bieleho plán je jednoduchý: previesť dámu a jazdca na dámske krídlo (dámu na b3, jazdca ideálne na a5). Tým bude čierny na dámskom krídle prečíslený a prinútený k pozičným a materiálnym ústupkom.

Tomáš zahral 10..Jf6?, čo je chyba podobná tej Pircovej v partii s Aljechinom. Čierny jazdec na d7 kryje dôležité pole e5, strelec je zase na g4 zraniteľný (všimnime si, biely sa v otvorení vyhol automatickému h2-h3, vďaka čomu je strelec napadnuteľný vežou s e4 i jazdcom z e5). Správne preto bolo „nevývinové“ 10...Sf5.
Partia pokračovala: 10...Jf6 11.Ve1 0–0 12.c3 Db6 13.Db3 Jd7! (Včasné priznanie chyby, veľká to šachová cnosť...) 14.Sf4 Vfc8 15.Jd2 Všetky biele figúry smerujú na dámske krídlo čierneho. Biely stojí výrazne lepšie.

Zámerne som do dnešného článku vyberal príklady z úplne rozdielnych otvorení. Strategické motívy totiž nie sú závislé na tom či onom otvorení, ale na „vrodenej“ povahe figúr, ktorá je v každom otvorení rovnaká. Preto malé varovanie: kto sleduje špičkové partie len z otvorení, ktoré hráva, sám seba zbytočne ochudobňuje.
Práve skúsenosť s určitým motívom v rozličných kulisách (teda rozličných otvoreniach) vedie k samostatnému uchopeniu (tj. abstrahovaniu) tohto motívu. A práve na schopnosti abstrakcie je založené celé strategické pochopenie pozície.

45x 3956x Ján Markoš
Fotogalerie
Komentáře (45) Aktualizovat
06.04.2010 09:16 | Autor neznámý

Ešte drobnosť, nepreklikol som aby sa autor príspevku zobrazil nie ako B-ckar (Slovan B), ale ako Igor Travěnec.

 

06.04.2010 09:00 | Autor neznámý

Ahoj, Jano.  V prvom rade sa chcem pridať k tým, čo sa im pozdáva tvoj novátorský prístup v týchto príspevkoch, vždy sa teším na ďalší.

Chcel by som tiež pridať aj nejaký atypický koment. Na základe tvojej/Toljovej poznámky som si uvedomil, že keď neuvažujeme návrat, strelec je jediná šachová figúra, ktorá naozaj povinne spĺňa zákon lomu (pod uhlom 45 stupňov), ostatné môžu a nemusia. Ešte aj veža sa môže "skĺznuť" po hranici a najpestrejší je jazdec.

V tejto súvislosti je sranda, že jedným z najväčších znalcov na (meta)materiály, ktoré nespĺňajú základné zákony optiky, je môj exkolega - tvoj otec.

Veľa originálnych nápadov a chute do ďalších príspevkov.

P. S. Ak to všetko raz budeš utriasať do podoby publikácie (a verím, že by si čitateľa našla), píš dôsledne o Karpovových BILIARDOVÝCH guliach :)

 

02.04.2010 08:16 | Autor neznámý

Re SKA: A ve kterém příspěvku jsem bagatelizovat taktiku?

01.04.2010 20:57 | Autor neznámý

SKA - patrně pro zjištění, že více figurek napadá více polí ...

01.04.2010 15:56 | Autor neznámý

jo ještě re Jsmes Bond : nemyslím, si že by v šachu taktika byla něco co je potřeba jen občas, právě naopak, samozřejmě to není jako v bughouse šachu, kde každá druhá taktika se týká matového útoku, spíš jde o mikrotaktiky : jak dostat figurky na lepší pole taktickým obratem zisku pěšce či hrozbou špatně postavené figury (vyhodnotit tu aktivitu = špatně postavenou figuru někdy ale znamená mít dost velké znalosti anebo zkušenosti, část z toho se dá určitě naučit, hůře se vylepšuje propočet)

01.04.2010 15:51 | Autor neznámý

Hezký článek i diskuse :)

Jen bych dodal, že intuice je svým způsobem z hlediska informací které poskytuje určitým ekvivalentem propočtu.

Něco ve smyslu jako když jsem kdysi šachovému programu ze srandy odebral znalost o ceně figurek a místo toho sem mu řekl, že kdo napadá figurkami více polí na šachovnici má výhodu, program pak téměř vždy (někdy po delším propočtu) došel též k závěru že je dobré dobírat figurky ...

Jiný pohled na intuici je jako na něco těžko definovatelného, hůře strukturovatelného do nějakého jazyka kterému by rozuměli ostatní přesně, zakopaný pes je v tom, že je to výsledek nějakých znalostí uložených v dost chaotické (ne v negaticním slova smyslu, spíš ve smyslu samoorganizace) podobě v různých strukturách ...

Jinak nepochybuju o tom, že špička umí počítat (oproti těm ostatním) značně více, ale samozřejmě když se porovná hráč A ze špičky s hráčem B, je možné, že jeden má lepší intucici na něco a jiný na něco jiného. Koneckonců jinak by byli všichni stejní. Ale samozřejmě co se dá spočítat spočítám a teprve zbytek odhaduju, tím se vždy bude lišit "počítač" co počítá 5 (půl)tahů do hloubky od toho co 3 či 7, a úplně jiné problémy bude mít ten co počítá do 12 i ...

01.04.2010 14:42 | Autor neznámý

Poziční cit se získá hlavně hrou, podle mě. Napřed je potřeba něco nastudovat a pak je nutné hrát, aby se ty znalosti v hlavě doladily - kdy se může ignorovat vlastní slabina, kdy je dvojice střelců důležitější, jak pěšec apod. Alespoň tak bývalo u mě. Přečetl jsem nějakou lekci, třeba o dvojpěšcích a pak jsem hrál a snažil se je dělat soupeřům, pomalu za každou cenu. Ale dvojpěšec nemusí být vždy špatný a pravě tohle se tou vlastní praxí musí doladit - abys ty jednotlivé slabiny nepodceňoval, ale zároveň nepřeceňoval.

01.04.2010 09:11 | Autor neznámý

Asi takhle: existují dvě roviny šachových znalostí - znalost teorie zahájení, teorie koncovek, volba plánů, strategické a taktické motivy apod. Tyhle věci se dají "našrotit", a je to hlavně otázka vůle, (která mi chybí ).

A pak je ta druhá rovina, o které mluvím a která se nedá abstrahovat - říkejme tomu třeba poziční cit. A ten získám je zkušenostmi z praktické hry nebo z přehrávání kvalitních partií (aniž bych se v nich nějak do hloubky "babral").

31.03.2010 21:38 | Autor neznámý

ad honza: vo všetkých diagramoch, ktoré som uviedol, je u strelca dôležitá obranná funkcia vo vlastnom tábore. ide teda o krídlo, na ktorom stojí. je pravda, že keď strelec útočí, útočí na krídlo, na ktorom nestojí. tak tomu už raz je v šikmej povahe strelcov...

takže povedzme Sh6 v onom diagrame zo Svešnikova je z hľadiska obrany na dámskom krídle prakticky bezcenný; pokiaľ by ale čierny mal voľného c-pešiaka,a na dámskom krídle útočil, zrazu by sa ten istý strelec stal aktívnou figúrou.

31.03.2010 21:09 | Autor neznámý

K porozumění partiím GM: ze všech online sleduju nejraději chesspro.ru, tam se dovím o strategických myšlenkách, možných taktických obratech i "databázovém" vývoji konkrétní varianty. Pravda, chce to umět trochu rusky. Ale napadá mě, zda by třeba Ján Markoš někdy nechtěl komentovaný online zkusit, např. u nějaké partie Anand-Topalov. S puštěnou Rybkou proti taktickému přehlédnutí by to jistě dopadlo skvěle

31.03.2010 21:03 | Autor neznámý

Já se zkusím vrátit k článku. Ján píše o převodu střelce z jednoho křídla na druhé, ale ono imho není někdy důležité, na kterém křídle střelec stojí, jako na které křídlo (po které diagonále) působí. Postavení černých střelců na g6 a g7 je při otevřeném centru optimální pro útok na dámském křídle. Pokud si tedy jako šachový trpaslík k obru mohu dovolit malinkou připomínku, mluvil bych o převodu na konkrétní diagonálu.
On i v tom Svěšnikovovi černý Sh6 nějak vzdáleně hraje na dámském křídle

31.03.2010 18:45 | Autor neznámý

Díky za odkaz. To jsem nečetl. :-)

31.03.2010 18:27 | Autor neznámý

Babčert: Ale samozřejmě, že Carlsen umí taky dobře počítat! Ale proč objevil to řešení první právě on? Správně - díky své intuici, která mu napověděla, jakým směrem se vydat v spleti variant. A není taky "počítání" jako "počítání". 15, 20 tahů? No problem. Ale jak říká sám Carlsen: " Trik je správně vyhodnotit pozici na konci toho propočtu." heavyho.blog.cz/1003/jsem-chaoticky-a-lenivy   :-)

 

31.03.2010 18:17 | Autor neznámý

2marki: Tvuj prispevek je stejne hodnotny, jako cely clanek. Postreh o tom, jak se zdokonalovat prehravanim partii, byt slabsich hracu, je totiz velmi dulezity. Ono prehravani partii hracu 2600+ je sice hezke, ale povetsinou se jedna o teoreticke varianty (nebo postupy), ktere na "normalni" (<2300) urovni proste clovek nikdy mit nebude a tak je pro tyto hrace takova partie casto bezcenna.

2marki: mozna by neskodilo zavest informaci o tom, ze clanek je vhodny pro skupinu do urovne XXX. Casto mam pocit, ze tato informace chybi.

2 007:Mmchodem, nevim jake ponauceni je napr. z partie Gelfand-Aronian z Linares - to jsem partii na onlinu sledovala pozorne. A neni jedina...

Posledni poznamka: do urcite urovne se daji sachy "naucit". Nemusite mit prirodni talent, ale kdyz se clovek snazi, tak rozumnou uroven (alespon nejaky FIDE titul)  lze dosahnout - anglicky se preci taky clovek muze naucit

 

31.03.2010 16:06 | Autor neznámý

ad James Bond: pre klubového hráča môžu byť partie z Linares skutočne nezrozumiteľné, asi ako cudzí jazyk. ja som za mladi používal nasledovnú metódu. keď som mal elo 2000, vzal som si partie ľudí 2200 s ľuďmi 2000, (ktorí mali zhruba podobnú silu a podobné pochopenie šachu, ako ja), a snažil som sa pochopiť, čo tí silnejší robia inak. podobne ako mladý mezinárodný majster som sa díval na partie GM 2600 s ľuďmi 2400 etc. táto metóda ti umožní zamerať sa na partie, ktoré nie su tvojmu pochopeniu šachu príliš vzdialené, a zároveň obsahujú motívy, ktoré sú ti ešte cudzie...

ad intuícia a prepočet: tieto dve schopnosti šachistu sú silno previazané. i počas prepočtu si pomáhame intuíciou (ktorým smerom počítať?), zároveň intuíciu získavame po mnohých skúsenostiach, po mnohých "odpočítaných" hodinách. "intuíciu" by som ale nepovažoval za akýsi záhadný dar z nebies. nie je príliš dobre, ak je úplne podvedomá. vždy je lepšie, ak má šachista vedomú kontrolu nad svojimi myšlienkami, ak dokáže svoje pocity verbalizovať: teda nie "akosi sa mi to nepáči", ale "nezdá sa mi, že by bolo možné s tak pasívnym jazdcom na a3 reálne pomýšľať na výhodu". intuícia nie je žiadnou mágiou.

ak hrá outsider s veľmajstrom, má samozrejme len malé šance. má ale nepomerne väčšie šance v zložitej taktickej pozícii ako v pokojnej strategickej strednej hre. mýliť sa je totiž ľudské a - ako píše Veselý v Psychologickém pruvodci šachovou partií - "Když moudrý chybí, notně chybí."

ad ota válek: keď človek príde na ME a je 110. nasadený, je mu ťažko uveriť, že je nejakým výnimočným géniom. z carlsenovej perspektívy sme všetci šachisti z ľudu...

 

 

 

31.03.2010 15:03 | Autor neznámý

Bond James: To je právě věc názoru. U hráčů 2600+ ty strategické ideje máte na talíři. Partie hráčů 2100 jsou trénink pro pokročilé - najděte si tam ty ideje sám. Proč tak hráli, kde mohli hrát lépe, kolik je v té partii chyb, atd. Myslím, že pokud už máte určité základy, tak vám rozbor takové partie dá možná víc, než přehrávání supervelmistrů.

31.03.2010 13:55 | Autor neznámý

 to alice: o vo tom to je :) jinak mi treba ted posledni dobou prijde ze se mi lepe hraje e5 :P

31.03.2010 13:53 | Autor neznámý

2Babcert:

Hezka studie, cas od casu ji nekdo vytzahne a zkousi jak se chovaji enginy v teto pozici.

Nikdo preci netvrdi, ze GM neumeji pocitat, ale ze vyuzivaji intuice a odhadu v mnohem sirsim smyslu nez netitulovani hraci.

2Brazina - asi ne, bilymi se mi 1.e4 a cernymi se "ucit" svesnikova jen kvuli jedne partii se mi nechce

31.03.2010 13:36 | Autor neznámý

Jojo, ta poslední partie byla bardzo pienkna .

A co se týče těch motivů, jde spíše o strategické ideje a plány - taktických motivů zas tolik není, spíš se opakují pořád dokola. A pro hlubší pochopení strategie mi opravdu nějaká partie hráčů okolo 2200 oproti partii superGM nic moc nedá (můj subjektivní názor).

31.03.2010 13:32 | Autor neznámý

 to pavel hase: presne jak pisete to same mam ted ja. zacal jsem delat sachy celkem dost, a co se stalo? zacal jsem hrat daleko hur nez  kdy drive. mozek potrebuje nejaky cas na vstrebani. ten rok docela sedi. uvidime kam se dostanu az to zapracuju :)

31.03.2010 13:06 | Autor neznámý

Hezký článek, navíc s možností procvičit si libozvučnou slovenštinu. Vzal jsem si z toho poučení, že nebudu střelcem raději tahat vůbec, což se pokusím poprvé aplikovat v nadcházejícím zápase našeho éčka o záchranu (budu-li nominován). Jestliže se silný GM Markoš, který exceloval v posledním extraligovém dvojkole, považuje za šachistu z lidu, netroufám si domyslet, do jaké kategorie patřím já  

31.03.2010 13:01 | Autor neznámý

S tou intuicí u špičkovejch velmistrů je to hodně nafouknutý. Oni uměj především rychle a bezchybně počítat. Připadá jim to samozřejmý, jako někomu připadá samozřejmý v hlavě rotovat nepravidelným mnohostěnem - což je pro normálního smrtelníka nepředstavitelný nebo nad tím stráví tuny času. V Baden-Badenu (tuším rok 2007) jednou Anand přinesl ukázat jednu Matoušovu studii -> www.63plus1.cz/obr/diagramy/bilyvyhr5.jpg (bílej na tahu vyhr.) a první to vyřešil Carlsen:

1.Dc8 Kg8 2.Sc7 Dxc8 3.gxf7+ Kh8 4.Se5 Dc5 5.Sa1 Jc7 6.Sb2 a5 7.Sa1 a4 8.Sb2 a3 9.Sa1 a2 10.Sb2 a1D 11.Sxa1 Jd5+ 12.Ke6+ Jc3 13.Sxc3+ Dxc3 14.Df8#

Pochybuju, že intuitivně :-)

 

 

31.03.2010 12:56 | Autor neznámý

O těch kombinacích vlastně píše Veselý, zmiňuje se o nich i kniha Šachy na PC. Hráč si v hlavě vytvoří jakási "šachová slova", skládající se z různých konfigurací figur na šachovnici (např. fianccheto = pěšci h7,g6,f7,střelec g7). A k nim si uloží i možná řešení, takže když uvidí později něco podobného, tah ho napadne jakoby sám od sebe.

Proto třeba v taktice pomáhá si pravidelně luštit nějaké diagramy, bohužel v ČS šachu je jich na měsíc jen devět a to je tak zhruba počet, který by se měl, třeba cestou z práce, luštit každý den. Taktické vidění se takto rychle zlepší. Vhodný je třeba program CT-Art.

31.03.2010 12:50 | Autor neznámý

Na nejvyšší úrovni? Obrat je obrat, ať už ho hrál kdokoliv. Leckdy je z hlediska tréninku zajímavější přehrávat partie z naší druhé ligy, leckdy plné chyb, než třeba z Linares. Jeden oddílový kolega, s ELO kolem 2000, svého času tvrdil, že přehrává jen partie velmistrů nad 2600, ti ostatní mu prý nemají co dát. Přišlo mi to docela legrační.

A co se krátkých taktických obratů týká, tam je počítač mistr. Pokud by si někdo dal práci s prohlížením té ohromné spousty počítačových partií, na téma taktika by z nich asi sestavil vynikající učebnici.

31.03.2010 12:42 | Autor neznámý

Právě na tohle téma jsem viděl nějaký zajímavý dokument na Nat.Geo., kde mj. vysvětlovali, jak se za sester Polgárových stali šachoví géniové. Chce to prostě si do hlavy nacpat milióny pozic a obratů (samozřejmě na té nejvyšší úrovni) a ono se to nějak setřese a člověk prozře . V podstatě je to pravý opak toho, co provádíme tady - tj pojmenování a abstakce jednotlivých motivů. Tento způsob je při učení daleko méně efektivní než ten intuitivní.

31.03.2010 12:31 | Autor neznámý

Někdy stačí i jen číst dobré komentáře k partiím. Právě takové, jako ten Karpovův výrok o střelcích a kulečníkových koulích. Třeba si na to vzpomenete právě u nějaké vlastní partie a bude se to hodit. Měl jsem rád komentáře od Alstera a Veselého, bohužel, už takové k vidění moc nejsou. Škoda, že ten chessvibes.com není česky, moje angličitna je křovácká.

31.03.2010 12:10 | Autor neznámý

David Brazina: o tom právě píši, vidí jen ti co talent mají. Ale aby mohli vidět, museli nějakou dobu hodně trénovat, bez toho to prostě nejde.

31.03.2010 12:06 | Autor neznámý

A doplním - hlava obvykle potřebuje se s těmi načerpanými znalostmi nějak srovnat. Takže takovou tu intuitivní schopnost nacházet správné tahy v sobě můžete objevit třeba až ROK po tom, co jste s těmi lekcemi/partiemi/analýzami pracovali. A pak je tu věc formy, máte-li ji, právě takové intuitivní věci nacházíte snadno a můžete hrát docela rychle a přitom dobře. A pokud formu nemáte, nebo nejste v pohodě, z partie se stává dřina. Sice něco umíte, ale nedaří se Vám nacházet správné tahy. Někdy se to během partie spraví samo a mozek naskočí, jindy ne. Měl jsem třeba období, kdy jsem výborně viděl dobré tahy, které by mohl hrát soupeř, ale vůbec mě nenapadalo, co bych měl vlastně hrát já. Partie obvykle za moc nestály, i když se občas povedlo něco urvat. A to je právě špatná forma.

31.03.2010 12:02 | Autor neznámý

Aby nedošlo k mýlce, ta takzvaná "intuice" využívá potenciál mozku daleko více než propočet konkrétních variant, jen to všechno probíhá na podvědomé úrovni, takže výsledkem je prostá úvaha "tenhle tah se mi líbí/nelíbí", ale ve skutečnosti jsou za tím milióny motivů analyzovaných ve vzájemné interakci.

31.03.2010 11:58 | Autor neznámý

 to pavel hase : jasne, ale ten talent je to co rozhoduje, petrosjan jednou rekl, kdyz nevidis tak proste nevidis... :)

31.03.2010 11:56 | Autor neznámý

 to alice: pak tedy co se sveshnikova tyce muze rozhodnout pouze vzajemny souboj :), ale jasne, je to furt rovne, s malou vyhodou bileho, kde kdyz to bily zahraje presne, cerny ma diky dvojci strelcu dobre sance na remiz. :) ale to je hodnoceni drtive vetsiny vsech zahajeni :P

to exot: kluk se to evidentne naucil :)

31.03.2010 11:55 | Autor neznámý

Tak trochu zapomínáte, že ta intuice Ananda a dalších světových hráčů je podepřena předchozí velkou tréninkovou dřinou. Mnoho přehraných partií, hodně lekcí. Pak už to jde samo - ale jen někomu :) - říká se tomu talent.

31.03.2010 11:46 | Autor neznámý

O Anandovi v jeho začátcích, kdy často na celou partii spotřeboval třeba jen dvacet minut, se jeden jeho zdeklasovaný soupeř (Glen Flear?) vyjádřil: "Až se tenhle kluk naučí jednou myslet, mohl by to dotáhnout daleko." :-)

31.03.2010 11:43 | Autor neznámý

2David: Na Svesnikova mam ponekud rozdilny nazor, takze tady se neshodneme

Zkracene: Jd5 nevede k nejake velke hmatatelne vyhode, ale urcite by me nebavilo branit cernymi o chlup horsi pozici 50 tahu...

Na druhou stranu mam tendenci verit tomu, ze forsirovane varianty (s Sxb5, c3+Jxb5, Jxb5) k vyhode vest nemohou (ale cesta pro cerneho nemusi byt trivialni)

Knihu o gambitech si vybavuji primarne jiz fousatou od Mazukevice (Seltene gambit), mam ji nekde v knihovnicce...

31.03.2010 11:34 | Autor neznámý

 to exot: intuitivni pristup ananda je na jedne strane, na druhe mas treba ivanchuka ktery pocita, ale ja jesne ze oba hraci maji jak silnou intuici, tak silny propocet.  to je dela silnymi. jinak mam poznamku, robert cvek mi jednou vysvetloval proc nektery slabsi hrac hraje velice dobre blicky tim, ze udela dobry intuitivni tah jen tak odhadem, kdezto ve vazne partii se ten intuitivni tah snazi spocitat a protoze mu neni jasne co tim tahem vlastne sleduje, tak zahraje nejakou blbost. jeho slovy: blicky hrajes lepe,protoze nemas cas pocitat, tak udelas mene pic..vin :)

31.03.2010 11:16 | Autor neznámý

O tom, jak uvažují hráči světové špičky: zajímavý byl komentář Topalova o jeho vrácení kvality Vxf6 v posledním kole Linares s Gelfandem, kdy potřeboval k vítězství v turnaji nutně vyhrát. "Nepočítal jsem to nějak do hloubky. Prostě se mi zdálo, že ta koncovka musí být za bílého vyhraná." A ačkoliv ta koncovka vyhraná nebyla, on ji stejně vyhrál, protže Gelfand nakonec pochybil. A někdo mi vyprávěl (takže nevím, jestli to je pravda), že se kdysi dělal experiment s tím, co se během partie hráčům honí hlavou, jakýsi záznam jejich mylšenkových pochodů. A  Anand tam uváděl něco velmi podobné výroku Topalova: "Hm, počítám tuhle variantu... líbí se mi, budu mít výhodu. Pak zkouším ještě něco jiného, ne... ta první se mi líbí víc. Hm, hm... A co takhle Sd3? Jasně, to ani nemusím počítat, jdu do toho. Ačkoli to s původně zamýšlenou variantou nemá nic společného, ten tah se mi prostě líbí. A tak ho zahraju." A o Carlsenovi je známo, že se nespoléhá až tak na propočet, jako spíš na svoji intuici, na plány, ze kterých posléze vyplývají silné tahy, které on samozřejmě (většinou) objeví.

Takže schopnost postavit správnou figuru na to správné místo, bez většího uvažování, to nejspíš dělá šampióny tím, čím jsou. Protože drtivá většina ostatních hráčů prostě k tomu, aby našla ta správná políčka pro svoje figury, musí dlouho a těžce přemýšlet...

Mimochodem, ten "záznam mysli špičkového hráče během partie" (včetně různých impulsů, korekcí, excesů, prostě se vším všudy) by byl velmi zajímavý, divím se, že to nikdo ještě nepublikoval. Prostě necenzurované myšlenky, ty dobré i ty špatné, všechny. Ne to, na co se přijde až v analýze, ne už uhlazený a vytříbený výrobek, ale hrubý a neotesaný materiál přímo "z procesu boje".

31.03.2010 10:55 | Autor neznámý

 no on ten "kolega" asi nebude k mani :) nevim jestli tu knizku znas, je tam nejen schara, ale i spanelky s f5 v ruznem provedeni (ne janisch), sc5 s odlozenym d5 atd.  

31.03.2010 10:53 | Autor neznámý

to alice: ad svesnikov, to je prave ten omyl, ano po jd5 ma bily pohodlnou hru, ale cerny nema taky zadne problemy, varianta s h4 nic neresi, pokud myslis tu va2 b4 h4 g3 f4 vah2. nejvetsi naroky na cerneho klade podle me varianta (tahy bileho)sxb5 jxb5 jc7+ b4. tam je to peklo,a obet damy za tri figury taky moc neresi. ta dama je hodne aktivni plus otevrene becko. nevim no, kazdopadne treba me se to hraje za bileho hodne dobre, za cerneho musis porad hledat presne tahy :) ale to jsme trosku odbocily od tematu :)

31.03.2010 10:49 | Autor neznámý

2David - v tom pripade reklamovat "u kolegy" na chess.com.

Pro me je Dd2 podradny tah, takze jej nemuzu vysvetlit

31.03.2010 10:46 | Autor neznámý

 a nebyla to reakce na clanek, ale prosba o vysvetleni, jaky tento tah muze mit duvody. vzdyt v otevrene francii se hraje take Dd7 kdyz je strelec na c8. napada me ze kvuli tomu ze po rosade, prijde rychle zdvojeni na d sloupci, ale co s tim strelcem....

31.03.2010 10:45 | Autor neznámý

 to alice: prave ze ne, po jf6 se doporucuje Dd2... doporucuju treba chess.com, je tam ke stahnuti knizka neobvykle zahajeni, kde to tam je vyslovne uvedeno. muj dotaz tedy byl proc Dd2, vzdyt blokuje strelce...

31.03.2010 10:27 | Autor neznámý

Dneska zajimave a nekonfliktni

2David: ano Schara. Po Jf3 Jf6 se Dd2 vubec v clanku nezminuje takze nevim nac reagovat. Hlavni varianta je 8.Jf3  Jf6 9.Dd1 Sc5 10.e3 De7 11.Se2 0-0-0 12.0-0 g5 takze ani zde zadne Dd2 neni...

2Carlos: celkem pekne a vystizne to bylo receno popsano v jednom z predchozich clanku. I ruska preci obsahuje vetsi mnozstvi systemu a kazdy ma nejakou "generalni" koncepci, takze by to spise zabralo asi na celou knizku

PS: Svesnikov je velmi nevdecne tema - krome toho, ze je proanalyzovan skutecne daleko, v systemech s Jd5 cerny prakticky o vyhru prilis bojovat a nemuze (v teoreticke rovine) a metoda zalozena na postupu h2-h4 se stala z dnesniho hlediska standardnim postupem (16..a5!?)

 

 

31.03.2010 09:26 | Autor neznámý

 to marki: prvni diagram je ze schara gambitu ze? muzu se zeptat jaky ma smysl misto sg5 (duvody proc to nehrat popisujes) jf3 a po jf6 Dd2? v mnoha partiich se to Dd2 v teto variante hraje, a je to povazovano za nejlepsi tah (asi), pritom Dd2 uzavira strelce, mi ten tah ze strategickeho hlediska neni vubec jasny :(

31.03.2010 08:33 | Autor neznámý

Opět čtivé a zajímavé marki. Mohl bys třeba v některém z příštích článků nastínit základní koncepce (strategické postupy pro bílého a černého) v ruské hře? Rád bych si to porovnal s "obecnými doporučeními"
Díky.