Kodex

Etický kodex RP šachy

  1. Zájem našich čtenářů a diváků a jejich právo na informace jsou pro nás při vytváření obsahu vždy na prvním místě. Uvědomujeme si odpovědnost za informace, které předáváme našim čtenářům a divákům. Z tohoto důvodu vždy usilujeme o poskytnutí informací pravdivých, přesných a významově nezkreslených. Nesloužíme zájmům zdrojů informací, například zájmům úřadů, politiků, institucí, obchodních společností či podnikatelů. Vyvíjíme maximální snahu, abychom při předávání redakčních informací čtenářům a divákům byli nezávislí. Dodržujeme obecně platné normy slušného chování, morální a etické zásady.
  2. Ve zpravodajských, informačních materiálech odlišujeme fakta od subjektivních názorů a hodnotících soudů, informace nemanipulujeme.
  3. V publicistických názorových materiálech, jakými jsou komentáře, autorské analýzy či glosy dbáme na to, aby byly svou formou jasně a srozumitelně odlišeny od zpravodajství, přičemž autor názoru je vždy uveden.
  4. Informace, relevantní pro zpravodajství, ověřujeme z více zdrojů. Na jeden zdroj ve zpravodajství spoléháme výjimečně, zpravidla v případech materiálů dodavatelských agentur, u autentických politických vystoupení, projevů, při zveřejnění statistických informací a jiných, ověřitelných zdrojů.
  5. U osob, kterých se týká zveřejňovaná negativní informace, vždy usilujeme o jejich vyjádření pro účely zveřejněného materiálu, je-li to dle okolností daného případu možné a účelné. Tuto možnost se snažíme poskytnout s dostatečným předstihem před zveřejněním. Případná vyjádření dotčených osob zveřejňujeme vždy spolu s negativní informací.
  6. Již zveřejněná informace, která se následně ukáže jako fakticky chybná či nepřesná, je bez odkladu opravena. 
  7. RP šachy neposkytují dopředu redakční materiály k autorizaci. Pokud jsme o to výslovně požádáni, můžeme dopředu sdělit obecné okruhy otázek, které chce s dotazovanou stranou řešit.


Platné od 3.2.2023 

Robert a Petr šachy, z. s. ,

IČO 08186898 - Spisová značka L 25949/KSBR Krajský soud v Brně,

Náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín. 

Kontaktní osoby:

Šéfredatktor: Robert Cvek sachycvek@seznam.cz

Marketing, reklama, propagace, spolupráce,  Petr Koutnýkoutnyy@gmail.com

Články ke zvěřejnení, podněty k reportážím, šachové turnaje, nabídky ke spolupráci, informace a dotazy posílejte na: koutnyy@gmail.com