Drama na Vítkovsku – kostky vrženy

06.02.2014 21:14 | Uživatelské zprávy

Budišovické šachové drama má od čtvrtka druhé dějství, neboť kostky byly již jednou stranou-STK MKŠS, vrženy. Další arbitři–neboť stejným způsobem se nesehrálo i utkání v okresní soutěži – VV OŠS v Opavě zatím vyčkává.

Do e-mailové schránky kapitána studenokrevníků dolnobenšováků a předpokládám i kapitána horkokrevníků z Budišova n.B. dorazil zápis z kraje.  Záznamy v zápise nesouvisející s dramatem byly vynechány.

Zápis č. 2/2014  Z mimořádné schůze STK MKŠS konané dne 5. 2. 2014 e-mailovou korespondencí. Přítomni: Kořínek, Kopta, Kudla, Pavera, Valenčík 

Program:

1. Informace z VV MKŠS  3. Nesehrané utkání v KS „C“ Usnesení: Ad. 1) VV schválil složení komise STK na následující volební období: předseda Kopta; členové Kudla, Kořínek, Pavera, Valenčík

  Ad. 3) V utkání Krajské soutěže „C“ mezi Budišovem a Dolním Benešovem došlo k vážnému pochybení rozhodčího, což mělo za následek nesehraní utkání mezi těmito družstvy. Na základě skutečností uvedených v zápise z utkání rozhodla STK jednohlasně takto:  1. Utkání 6. kola KS "C" mezi Budišovem a Dolním Benešovem bude sehráno v náhradním termínu po vzájemné dohodě obou kapitánů. Termín a místo utkání budou zaslány nejpozději do 22. 2. 2014 e-mailem na adresu vedoucího soutěže. V případě, že se kapitáni na termínu nedohodnou, stanovuje STK termín dohrávky utkání na 9. 3. 2014 v 9:00. Na toto utkání bude delegován rozhodčí KR MKŠS, kterému přísluší úhrady a odměna dle Ekonomické směrnice ŠSČR. Hostujícímu družstvu budou vyplaceny náklady na dopravu na toto utkání dle Ekonomické směrnice ŠSČR (vzdálenost měst pro výpočet je 46 km).

  2. STK MKŠS doporučuje KR MKŠS podat návrh na disciplinární řízení s rozhodčím utkání, p. Slavomírem Jaššem, z důvodu závažného narušení průběhu soutěže a neplnění povinností rozhodčího plynoucích ze SŘ ŠSČR, především článků 2.4.4 a 2.5.1. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve smyslu článku 3 OŘ ŠSČR k VV MKŠS.

Komentář k rozhodnutí STK: 

a) Rozhodčí utkání musí určit, zda v plánovaný začátek je hrací místnost způsobilá ke hře, či nikoliv. "Posunutím" termínu začátku utkání na "neurčito" rozhodčí připustil, že místnost ke hře nebyla způsobilá. V každém případě totiž platí původní začátek utkání (vyjma zavinění z důvodu vyšší moci).

  b) Z důvodu toho, že za připravenost hrací místnosti odpovídá domácí družstvo, měl rozhodčí v případě posunu začátku utkání upravit všem domácím hráčům základní čas na rozmyšlenou dle prodlevy (max. 1 hod.). Postoj hostujícího družstva k úpravě času byl tedy oprávněný.

c) Tím, že rozhodčí utkání vůbec nezahájil, nekontumoval domácí družstvo za nepřipravenou hrací místnost a poté ani nekontumoval hostující hráče za nenastoupení k partii a zaslal zápis bez výsledku, se dopustil závažného pochybení a v utkání vůbec neplnil svou úlohu.

Vedoucí soutěže KS „C“ zajistí přeposlání toho zápisu zástupcům obou družstev!

Ing. Jiří Kopta, předseda STK MKŠS


Chudák rozhodčí, ten si to pěkně vylízal za domácí, kteří nepochybili. Co si na něm chudákovi KR vezme? Chudáci hosté, budou muset znovu vstoupit do jámy nevytopené, když STK nařídila, že tam musí jet už i s tím, za kolik to bude.  A dala i termín, pokud nedojde k dohodě. Lišácký. Nutí tak první šachovnici benešovských odehrát dvě utkání v jednom dni. To druhé na MČR dorostenců v Koutech. Nemá někdo doma ve stodole  malý dvoumužný vrtulníček i s pilotem? Dolnobenešováci neměli důvod bezdůvodně nehrát, když se vytasili s tím nejlepším, co měli k dispozici-viz. fotogalerie se záznamem. Chudáci šoféři hostů, bůhví, kdy se dočkají kaček za kilometrovné. Chudáci domácí, kde na to vše vezmou? Za dvě auta hostů to bude minimálně tisícovka, k tomu rozhodčí a vrtulník. Tolik láhví od piva asi dohromady nedají. Nejlépe z té šlamastiky vyšel nový rozhodčí. Skočí do groše. Je ovšem otázkou, kdo ten danajský dar obdrží a vydá se z Ostravy na konec světa. Za pusinku? Nebo za dvě? Otevřený dopis funkcionářům MKŠS z pera kapitána dolnobenešovských si můžeme přečíst zde

33x 7071x Rudolf Kriebel
Fotogalerie
Komentáře (33) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
Rudolf Kriebel

Jen doplním pana Jiříka, který ve svém komentáři opoměl závěrečnou větičku rozhodnutí VV OŠS; Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k VV MKŠS.

Byl jeden král a byl tak rozumný, že i všem živočichům rozuměl, co si povídali. A poslouchejte, jak se tomu naučil.

Přišla k němu jednou nějaká stará babička, přinesla mu v košíku hada a povídá, aby si ho dal ustrojit: když ho sní, že bude všemu rozumět, co které zvíře v povětří, na zemi i ve vodě mluví. Tomu králi se to líbilo, že bude umět, co nikdo neumí, dobře babičce zaplatil a hned poručil sloužícímu, aby mu tu rybu k obědu připravil.

„Ale,“ prý, „ať ji ani na jazyk nevezmeš, sic mi to svou hlavou zaplatíš!“

Jiříkovi, tomu sloužícímu, bylo divné, proč mu to král tak tuze zapověděl.

Jakživ jsem takovou rybu neviděl,“ povídá sám sobě, „vypadá zrovna tak jako had! A jaký by to byl kuchař, aby ani neokusil, co strojí?“

Když to bylo upečeno, vzal kouštíček na jazyk a ochutnával.

Vtom slyší kolem úst něco bzučet: „Nám taky něco! Nám taky něco!“

Jiřík se ohlíží, co to, a nevidí než několik much, co kuchyní lítaly.

Tu zas venku na ulici někdo siplavě volá“: „Kampák? Kampák?“

A tenčí hlasy opovídají: „Do mlynářova ječmene, do mlynářova ječmene.“

Jiřík koukne oknem a vidí housera s hejnem hus.

„Aha!“ povídá, „taková je ta ryba?“

Už věděl, co je. Čerstvě vstrčil ještě jeden drobet do ůst a pak hada donesl králi, jako by nic nebylo. KareL Jaromír Erben: Zlatovláska................

+0 /-0 | 01.03.2014 20:13

Jirik

Budišovsko - benešovská bramboračka má další dohru. Zatímco neodehrané utkání KS se bude opakovat, utkání OS (ne)hráno ve stejné místnosti bylo kontumováno VV OŠS 5:0 ve prospěch benešovských s tímto odůvodněním:

Ačkoli většinu pochybení připisujeme rozhodčímu (družstva se na rozhodčím nedohodla – funkci přebral automaticky kapitán družstva domácích dle SŘ ŠS ČR, čl.2.5.7):

a) Jako rozhodčí neuvedl v zápise stav hrací místnosti.

b) Utkání vůbec nezahájil.

c) Nepodepsal zápis, neuvedl výsledek a neplnil vůbec svoji úlohu.

VV OŠS i přesto rozhodl, že hrací místnost nebyla způsobilá ke hře a tím domácí družstvo porušilo SŘ ŠS ČR.

 

PS: 3 členové komise ze sedmi jsou z Benešova a schůze se konala v benešovské klubovně...k tomu již není více co dodat.

+0 /-0 | 27.02.2014 21:42

Jirik

Po dvou týdnech, vychladnutí emocí a rozhodnutí komise STK jsme se odhodlali zveřejnit také stanovisko ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou k nesehraným utkáním OS a KS, které si můžete přečíst na: http://pogobudisov.wz.cz/index.htm - Drama na Vítkovsku III - Zpráva z Arktidy

+0 /-0 | 17.02.2014 14:24

strelec

re Jiri_S: to je právě ta výhoda - nemusí se hned kontumovat, ale sankce je v podobě zhoršených hráčských podmínek CHYBUJÍCÍHO klubu.

+0 /-0 | 11.02.2014 12:52

Jiri_S

Jeden autor uvádí příklad, kdy v jiném sportu za výtržnosti diváků je potrestán domácí celek kontumací. Ale nepamatuji si, že by v jiném sportu hráči domácího týmu byli potrestáni nerovným zápasem – např. tím, že domácím hokejistům byly zkráceny hokejky o např. 30 - 45 cm.

Ale v šachu je  možné nařídit nerovný zápas s časovou penalizací všech domácích hráčů.  Otázkou zůstává jakou penalizaci zvolit : časovou, finanční , kontumaci, nový zápas?  Časová penalizace je možné řešení, které se navíc ujalo v praxi – možná proto, že je snadno realizovatelné. Ale zda je toto řešení fair play, tak o tom přesvědčen nejsem.

+0 /-0 | 11.02.2014 09:49

strelec

re lykan: tak to nevím zda seš čínský bůh srandy, ale vím co píšu - že když klub udělá "organizátorskou" chybu - dotkne se to nějakým způsobem i hráčů, neb jsou součástí toho klubu. To, že k tomu uvedu příklad, není ještě porovnávání druhů trestů mezi čímkoli/šachama. (viz 9.2.2014, 08:06).

+0 /-0 | 10.02.2014 13:41

lykan

strelec: A já jsem čínský bůh srandy.

+0 /-0 | 10.02.2014 13:21

strelec

re lykan: já nikde neporovnávám tresty mezi šachama a fotbalem......blush

+0 /-0 | 10.02.2014 13:09

lykan

 

Přece musíte vidět rozdíl mezi chybou pořadatele a chybou hráče. Na běžných openech často začíná první kolo se zpožděním. Zkuste rozhodčímu navrhnout, aby v prvním kole odebral čas hráčům z pořádajícího oddílu a těm, kteří u nich hostují  smiley

+0 /-0 | 10.02.2014 12:49

lykan

strelec: Ve fotbalu neexistuje žádný trest podobný šachovému odebrání času kvůli zpoždění zápasu. Zápas se odehraje se stejnými šancemi pro obě strany, nebo vůbec. Což jsem navrhnul zavést i v šachu.

 

Pavel Ch: To jsem si myslel, že někdo něco takového napíše smiley. Pořadatelem zápasu je šachový oddíl. Pokuta uložená oddílu není trestem pro osobu organizátora, ale je kolektivním trestem pro celý oddíl.

 

Když už jste to nakousnul, litovat chudáka snaživého funkcionáře odmítám. Je to jejich volba. O chod oddílu se samozřejmě starají ti, kteří ty šachy nejvíc žerou. Ti, kterým ten oddíl bude chybět nejvíc. Nikdo jiný to totiž neudělá. Kdybych měl šachy vysoko na žebříčku hodnot, tak bych byl taky trenérsky a funkcionářsky aktivní. Nejlepší cesta jak něco prosadit často bývá udělat si to sám. 

+0 /-0 | 10.02.2014 12:48

Jiri_S

Svůj příspěvek o finanční penalizaci místo penalizace časové jsem právě smazal.

+0 /-0 | 09.02.2014 22:19

Pavel Ch

Ještě jednou se nevyjadřuji k tomuto článku, ale obecně, a tentokrát k příspěvkům (některým) níže.

Již vím, hlavními viníky je tedy majitel hospody a člověk, který se v klubu o vše stará. Hlavně ne hráči, ti nic, ti jsou odtrženi, nejsou členy společného o.s. a hlavně se nesmí sáhnout na jejich práva. Probůh, hlavně, aby nedošlo k úhoně u jeji ela, o to se dokonce jeden šachista i soudil.

Takže v 99% procentech případů není klasická smlouva s hospodou za tržní pronájem a v ní oboustrané sankce, třeba za teplotu včas. To by pak ti hráči museli platit vyšší příspěvky a to by se jim nechtělo. Spíše, "Franto, necháš nás hrát zdarma nebo za pár kaček, my Ti pak přijdem na pivo, možná si někdo i oběd dá". A "Franta" vstane dříve, zatopí, když jde narážet, zhasne mu to a tak se to prodlouží. A řekneme mu dle příspěvků níže: "Vyníku, zaplatíš za nás pokutu a nálady". A on, "tak si sbalte těch pár svých švestek a já si raději o nedělích přispím".

Druhým viník je kapitán. Shání hráče, kontroluje tiskopisy a o vše se stará, i prostory našel, a hráči mu řeknou "tys nepohlídal ráno ani oheň ani hospodského?, tos teda zvoral. Ještě jsme o čas na hodinách a tím nebezpečí ztráty ela mohli přijít". Způsob jak skončí funkcionář a s ním dost často i tím oddíl... a že jich ubylo, opradu dost často skočením jediné "duše klubu".

Znovu, nebylo k článku, uvedenému případu, ale "závěrům" (některým) níže.

+0 /-0 | 09.02.2014 12:36

strelec

re Petr Bažant: To nebylo porovnání šachu/fotbalu (možno dát libovolný jiný sport), pouze příklad k tomu, že hráč je součást klubu a nějakým způsobem za chybu taky zaplatí (zde svým časem). PS: a možná na té "okresní" úrovni už tak velký rozdíl mezi fotbalem a šachama není - je to hlavně koníček.

+0 /-0 | 09.02.2014 08:06

Petr Bažant

Neporovnával bych šachy vs. fotbal. Finančně, ale i postavením oddílu vůči svazu je to dost odlišné.indecision Jak dodává autor článku, opakovaný zápas znamená nové náklady. Nejen cestovné, rozhodčí, ale zejména "čas" 16ti hráčů, kdy by mohli volnou neděli trávit doma s rodinou. Až se mi vkrádá myšlenka, že Řídící orgán delegoval rozhodčího => a tak nese odpovědnost za jeho výroky... => a tak by měl Řídící orgán platit další výdaje na nové utkání. cool

+0 /-0 | 08.02.2014 23:22

strelec

re Jiri_S: a proč? Hráči jsou součástí klubu. Když ve fotbale rozhodčí zkontumuje zápas třeba kvůli výtržnostem diváků (nezajištění pořadelství), tak hráči jako součást klubu mají prostě smůlu a prohraný zápas. Nikdo to nebude opakovat.

+0 /-0 | 08.02.2014 17:51

giocozo

No super. Ten zápas bych chtěl vidět. Budou vypraveny nějaké autobusy ?

+0 /-0 | 08.02.2014 14:57

Paulie

Takže dohoda mezi kapitány zní:

Nový zápas, hrát se bude v DB, Budišov hradí náklady na delegovaného rozhodčího, termín 9.3. (i když to některým extraligovým hráčům nevyhovuje).

+0 /-0 | 08.02.2014 14:49

strelec

ad Vojta: rozhodčí dle zápisu utkání vůbec nezahájil, takže nebylo koho kontumovat za cokoli. Důležitost soutěže není podstatná pro to, aby byly připraveny odpovídající podmínky (nehledě na to, že důležitost je dost subjektivní).

+0 /-0 | 08.02.2014 14:29

Vojta

Při pohledu z dálky se mi z hlediska pravidel zdá zásadní, kdo odmitl hrát. Buď rozhodčí čas upravil a odmítli domácí, pak není o čem diskutovat a vinu nesou domácí (kontumace), nebo neupravil a odmítli hosté - pak pochybil rozhodčí i hosté, kteří měli nastoupit a pak si stěžovat. Ale tímhle se řídit znamená nechat se poškodit a nějaká důtka rozhodčímu absolutně nikoho nezajímá. Přesto si myslím, že hosté měli nastoupit, už proto, že to není zrovna super důležitá soutěž a v podstatě o nic nejde.

+0 /-0 | 08.02.2014 13:09

lykan

Morphynista: „ Domácí družstvo nesplnilo svou povinnost a nějaký trest přijít musí, to je bez debaty.“

 

Toto je chyba pořadatele zápasu, ne řadových domácích hráčů. Ti tam přece taky museli čekat. Podle mě nejlepší řešení je pokuta, která bude i efektivnějším způsobem boje za nápravu, než někomu zmrvit zápas odebráním času, na který za pár měsíců všichni zapomenou.

+0 /-0 | 08.02.2014 11:58

strelec

re Jiri_S: ještě by mohla být varianta, že rozhodčí zápas pro nevyhovující místnost vůbec nezahájí. Jinak se domnívám, že C) je správně.

+0 /-0 | 08.02.2014 07:35

Morphynista

O tom, jak nevděčná je role rozhodčího, píše Ladislav Palovský na webu Durasu Brno http://www.skduras.cz/cz/aktuality/stastna-sedmicka-v-bilovci.html Je prakticky nemožné vyřešit vše ke spokojenosti obou soupeřů a vždycky se najde někdo, kdo se bude jeho rozhodnutím cítit poškozen. V našem případě byla podle mě nejvhodnější varianta C - začít v 10:00 a penalizovat domácí družstvo časovou ztrátou 30 -45 minut. Myslím si, že úlohou rozhodčího je přispět k tomu, aby se zápas odehrál a teprve, pokud skutečně není jiná možnost, rozhodnout o tom, že se hrát nebude. Proto pokládám varianty A a B za špatné řešení a stejně tak i posunutý začátek bez penalizace domácích. Domácí družstvo nesplnilo svou povinnost a nějaký trest přijít musí, to je bez debaty. Pokud by rozhodčí stanovil začátek na 10.00 bez penalizace a hosté odmítli hrát, musela by logicky následovat kontumace a výsledek 8 - 0 pro domácí. Hosté by se samozřejmě odvolali a jsem přesvědčen, že STK by výsledek zrušila a nařídila sehrát nový zápas. Ten i já osobně pokládám za nejrozumnější řešení. Otázka je, kde se bude hrát, poněvadž Dolní Benešov do Budišova podruhé jet nechce...

+0 /-0 | 08.02.2014 03:00

Jiri_S

Ještě doplňující otázka :

C2) A pokud byl stanoven začátek na 10:00 bez časové penalizace domácích a hosté proto odmítli nastoupit, jak měl rozhodčí rozhodnout :  8:0 ?

+0 /-0 | 07.02.2014 23:09

Jiri_S

Otázky pro kvalifikované rozhodčí :

Jak měl rozhodčí v Budišově správně postupovat ? A) V 9:00 kontumovat zápas 0:8 ? B) Zahájit zápas v 9:00 a zápas kontumovat 8:0, jelikož hosté odmítli nastoupit ? V zápisu uvést, že v 9:00 v hrací místnosti necertifikovaně naměřil necertifikovaným teploměrem 12 stupňů Celsia a konečný verdikt nechat na jiných ? C) Odložit začátek zápasu na 10:00, ale s hodinovou penalizací všech domácích ? To by v praxi znamenalo odsoudit domácí k debaklu (se zápočtem). C1) A pokud byl stanoven začátek na 10:00 bez časové penalizace domácích - co měli dělat hosté ?

Jak při tom všem zachovat dobré jméno šachové hry ? Nechtěl bych být v dané situaci v kůži rozhodčího ani hráčů.

+0 /-0 | 07.02.2014 21:17

Tobi

to Paulie: psala jsem, že měl rozhodčí zkontumovat hostující družstvo, které se rozhodlo i přes konečné slovo rozhodčího, že místnost vyhovuje a hrát se bude, prostě nenastoupit a odjelo. On ale rozhodl o výsledku 0:0. To, že ve finále šlo v podstatě o úplně jiný problém, než zimu v sále, jsem netušila.

+0 /-0 | 07.02.2014 16:44

lykan

Podle mě zkontumovat, nebo hrát s plným časem. Pokud se ta partie počítá na elo, měla by proběhnout za regulérních podmínek pro obě strany. 

+0 /-0 | 07.02.2014 14:35

Paulie

@lykan: A jak k tomu přijdou hosté, kteří musí strávit hodinu někde v zakouřené místnosti a čekat až se zatopí? A řadový domácí hráč si to pak má vyřídit s kapitánem, já jsem taky jednou nastupoval k partii vinou kapitána o 50 min. později a nakonec jsem byl odškodněn. ;)

+0 /-0 | 07.02.2014 14:30

lykan

Teplota v hrací místnosti je další důvod, proč hrát odpoledne. Když pořadatel zastává ten úžasnej názor, že chce hrát dopoledne (tisíceré díky), tak by taky měl být ochoten vstát s dostatečným předstihem, aby mohl zapnout topení včas.

 

Paulie: Jo, a jak k tomu přijde řadový domácí hráč, který přijde o 45 min jen tak.

+0 /-0 | 07.02.2014 14:14

Paulie

Tobi, rozhodčí měl zkontumovat hostující družstvo 0:8, když zcela oprávněně požadovalo posunutí času domácím o 45 min. z důvodu jimi zaviněného posunu začátku utkání o 1 hodinu z 9:00 na 10:00? Kdyby byl rozhodčí nestranný, tak by musel zkontumovat ne hosty, ale domácí!

+0 /-0 | 07.02.2014 14:11

strelec

ad Tobi: nebylo, primární chyba byla na straně pořádajícího družstva. Stane se. Ale takovéto  případy eleminují další podobná pochybení kdekoli jinde. Pokud se nebudou dodržovat psané regule, pak je můžeme rovnou zrušit.

+0 /-0 | 07.02.2014 13:32

Pavel Ch

Ano Morphynisto:

Proto jsem v minulém článku ze zkušenosti psal, že pokud není známo oficiální vyjádření všech tří stran (či více), může být vždy předčasný soud (třeba na webu) unáhlený, ikdyž se vše zdá být černobílé.

Kolikrát se zde diskutovalo o utkání, které pak řešila STK. Na webu nebyly ani některé informace, které již v tu chvíli měla STK, přesto někteří diskutující měli na rozdíl od STK jasno, holt jsou důvtipnější. 

Nic však proti, ať se diskutuje, jen si vzpomínám na výtky, "vždyť je tak jasné, na co STK proboha čeká...".

+0 /-0 | 07.02.2014 13:30

Morphynista

Zajímavá je diskuse na webu Dolního Benešova. http://sachy-msa.dolnibenesov.net/kniha.php?vyber=20 Dozvíme se tam , že nakonec nebyl problém ani tak v teplotě, jako s odebráním času. Jak jsem pochopil, tak domácí hrát chtěli, naprostá většina hostů taky, jenže potíž byla v tom, že hosté žádali, aby si domácí nastavili 45 minut , zkrátka měli na partii o tři čtvrtě hodiny méně a ti to odmítli. To, že bylo zahájené disciplinární řízení s rozhodčím, mi přijde správné. Ten měl na výběr ze dvou možností - buď rozhodnout, že místnost není způsobilá ke hře nebo utkání zahájit a penalizovat domácí za zpožděný začátek - a pokud by odmítli nastoupit , tak družstvo zkontumovat. Místo toho alibisticky rozhodl, že výsledek je 0 : 0 a nechal STK, ať si s tím poradí. Můžeme se rovněž dočíst, že mezi hráči obou týmů padaly ostré , místy až vulgární výrazy. Je velká škoda, že věci došly až tak daleko a bude určitě dlouho trvat, než se mezi oddíly obnoví přátelské vztahy...sad 

+0 /-0 | 07.02.2014 12:59

Tobi

...jestli nebylo lepší si první hrací hodinku, než by se v místnosti zvedla teplota ještě o ty další tři stupínky, nechat si na sobě ty bundy :-D

...a jinak ano, také osobně nechápu, proč rozhodčí nezkontumoval hostující družstvo, které po té, co on označil místnost za vyhovující  a rozhodl, že se hrát bude (zda oprávněně - to je věc jiná) odmítlo ke hře nastoupit a odjelo domů. Měli odjet domů s výsledkem 0:8.

+0 /-0 | 07.02.2014 11:45