ZE SVĚTA STUDIÍ A ÚLOH (2)

20.03.2024 06:00 | Trénink

TAKÉ ŠACHOVÍ SKLADATELÉ MAJÍ SVÉ SOUTĚŽE

Člověk je tvor soutěživý a snaží se měřit své síly s ostatními v nejrůznějších oborech. Zatímco praktický šach má dnes již vyhraněně sportovní charakter, šachová skladba je oborem uměleckým a vnímání kvality šachových skladeb zůstává závislé na osobním vkusu toho, kdo skladbu posuzuje. Přesto i v kompozičním šachu existují soutěže a nejúspěšnější skladatelé mohou získat své mezinárodní tituly.

Jak se ale vůbec pozná kvalita šachové úlohy či studie? Šachový problém musí především splňovat požadavky čistě šachové: postavení musí být legální (tedy odvoditelné z výchozího postavení partie) a řešení musí být jednoznačné. Vedlejší řešení úlohu vždy ničí. 

Na kvalitní problém, který máme považovat za šachové umělecké dílo, klademe ovšem také požadavky formální, estetické. Požadavek ekonomie říká, že v úloze či studii musí mít každý kámen svou funkci. U bílých figur se požaduje aktivní účast na šachovém ději (v úlohách to zpravidla znamená účast alespoň v jednom matu), funkce černých kamenů či bílých pěšců může být i pasivní, např. mohou zamezit nekorektnostem. 

Dobrý problém by měl dále zpracovávat nějakou výraznou šachovou myšlenku, měl by mít své zřetelné téma. Zpracování tématu by mělo být originální, tj. úloha či studie by neměla opakovat již známé obraty. A konečně, řešení by mělo být skryté a jemné, bez hrubostí, jako je např. braní figury nebo šach v úvodníku. 

Úloha či studie uveřejněná poprvé se označuje jako originál a v této podobě se může zúčastnit skladatelských soutěží. Ty probíhají nejčastěji v problémových časopisech a soutěží v nich originální skladby, uveřejněné za určité období. Nebo jsou soutěže zvlášť vypisovány při nejrůznějších příležitostech, v současné době často jako soutěže tématické. Při těch je účastníkům předepsáno, jaké téma musí ve své skladbě zpracovat.

Soutěžící skladby posoudí jeden nebo více kvalifikovaných rozhodčích a ty nejlepší ocení cenami, čestnými uznáními anebo pochvalnými zmínkami.

11. SVĚTOVÁ SOUTĚŽ V ŠACHOVÉ SKLADBĚ 

Tato prestižní soutěž národních týmů byla vypsána v květnu 2020, výsledek byl zveřejněn v říjnu 2022. Velkého úspěchu zde dosáhli naši přátelé ze Slovenska, kteří v absolutním pořadí obsadili první místo před družstvy Ukrajiny a Německa (celkem se zúčastnilo 33 družstev, ze známých důvodů se nezúčastnilo Rusko a Bělorusko). Navíc, v pořadí jednotlivců slovenští skladatelé zvítězili v pěti z celkem osmi oddělení.

V oddělení dvojtažek bylo předepsáno následující téma: ve svůdnosti i v řešení opustí bílý kámen pole, které následně obsadí kámen černý. To samozřejmě není nic nového, toto tzv. téma pronásledování uměli skladatelé zpracovat již před několika desítkami let. V podobných soutěžích se ovšem předpokládá, že úlohy budou obohaceny o další zajímavé motivy.

Jako zdařilou a velmi srozumitelnou ukázku uvádím dvojtažku dvojice švédských skladatelů, která se umístila na šestém místě.

Kaj Engström, Indrek Aunver (SWE)
6. místo 11. WCCT, 2022

Mat 2. tahem

V pozici diagramu je vidět, že po jakémkoli odtahu bílého střelce z d4 hrozí 2.Da7 mat, a že hned pět černých kamenů může vstupem na pole d4 této hrozbě bránit (šestá obrana, totiž vzetí 1...Sxf2, není tématická, protože se nejedná o vstup na pole d4). Bílý střelec může táhnout na kterékoli pole na hlavní diagonále, jen jeden tah je ale ten pravý. Všechny ostatní pokusy – čili svůdnosti – váznou vždy na jediném tahu černého. Podrobné řešení najdete na konci článku, zkuste celý obsah této povedené dvojtažky najít sami. Kdo chce s řešením trochu pomoci, ať nejprve bílého střelce ze šachovnice úplně odstraní.

Když se takováhle úloha umístila na šestém místě, jak potom vypadá úloha na místě prvním? Ukážeme si tedy, čeho si považují rozhodčí současných skladatelských soutěží. 

Marjan Kovačevič (SRB)
1. místo 11. WCCT

Mat 2. tahem

V této úloze vynikajícího srbského skladatele (a také řešitele) je tématickou bílou figurou Je4, po jehož odtazích může hrozit 2.Df3#. Proti této hrozbě se černý vždy může bránit tahy 1...Je4 a 1...Se4, které splňují zadané téma. Probereme postupně všechny svůdnosti a jejich vyvrácení, a všimneme si přitom, jaké maty po obou zmíněných obranách vycházejí. 

První svůdností je tah 1.Jxg5? Je4 2.Jg4#, 1...Se4 2.Jf1#, 1...Da8 2.Dxc5#, ale žádný mat nevychází po 1...Se2!. Druhou svůdnost 1.Jd6? Je4 (nebo 1...Se2) 2.Jf5#, 1...Se4 2.Jc4#, 1...Da8 2.Dxc5#, vyvrací 1...g4! a dáma nemůže na h6. A konečně třetí svůdnost 1.Jxc5? Je4 2.Vxd3x, 1...Se4 (nebo 1...Se2) 2.Sd4#, 1...g4 2.Dh6# vázne na 1...Da8! a nelze Dxc5. (Ještě pro pořádek: po 1.Jf6? má černý král volné pole d4 a nic nehrozí, po 1.Jd2? je zase volné pole e2 a hrozbu kryje hned několik tahů černého.)

Správný první tah je 1.Jc3!, po kterém na tématické obrany vycházejí opět jiné maty: 1...Je4 2.Jd5#, 1...Se4 (nebo Se2) 2.Ve2#. Varianty 1...Da8 2.Dxc5# a 1...g4 2.Dh6# zůstávají beze změny.

A co je tedy na této úloze výjimečného? Ve třech svůdnostech i v řešení vycházejí po tématických obranách 1...Je4 a 1...Se4 vždy jiné maty, úloha tedy předvádí čtyřnásobnou záměnu dvou matů. A všechny tři svůdnosti vyvrací vždy jediná obrana černého z trojice 1...Se2, g4 a Da8. 

Je dobré ještě upozornit na vynikající konstrukci obou dvojtažek – jejich postavení je ekonomické, bez nehezkých shluků figur a s minimálním počtem technických černých kamenů.  

ZKUSTE SI VYŘEŠIT SAMI

K samostatnému řešení jsem tentokrát vybral dvě dvojtažky jednoho z nejproslulejších šachových skladatelů všech dob, Američana Samuela Loyda. Jeho úlohy vynikaly zejména řešitelskou obtížností a vtipem, ovšem dokonalá byla i jeho skladatelská technika. Řešení obou diagramů najdete jako obvykle na konci článku.

Diagram 1

Mat 2. tahemDiagram 2

Mat 2. tahemŘEŠENÍ DVOJTAŽKY ZE SVĚTOVÉ SOUTĚŽE: 

Kaj Engström, Indrek Aunver (SWE), 6. místo 11. WCCT, 2022.

Ve svůdnostech, které mají vždy jediné vyvrácení, bílý střelec znemožní matící tah přerušením linie nebo blokováním pole vlastním figurám: 1.Sa1? Vdd4!, 1.Sb2? Jed4!, 1.Se5? d4!, 1.Sf6? Jfd4!, 1.Sg7? Vgd4 a 1.Sh8? Sxf2! Správné je pouze 1.Sc3!, kde střelec ničemu nepřekáží.


ŘEŠENÍ CVIČNÝCH PŘÍKLADŮ:

Diagram 1 – Samuel Loyd, Wilke’s Spirit of the Times 1903.

Překvapivý úvodník 1.Vf3!! (tempo) nejenom dává černému králi volné pole s obětí věže, ale navíc ruší připravenou bílou baterii. Varianty: 1...Kxf3 nebo 1...e5 2.Jg5#, 1...Sa4 (nebo b3, c2, e2) 2.Ve2#, 1...Sxf3 2.Db1#, 1...Jf1 (g4) 2.Vg4# a 1...Jxf3 2.Dh7# předvádějí blokování pole a uvolnění linií bílé dámě. 


Diagram 2 – Samuel Loyd, American Chess Journal 1880. 

Také zde dává úvodník 1.De2! (tempo) černému králi volné pole, bílý musel zejména zkrotit soupeřovu dámu. Jednoduché varianty jste jistě nalezli sami, hodnota úlohy spočívá hlavně v úvodním tahu.  


V dalším pokračování tohoto volného seriálu článků o kompozičním šachu se podíváme do jiného žánru a 

zkusíme si vyřešit pár šachových studií. A pokud se o problémovém šachu chcete dozvědět ještě víc, mohu vám doporučit příslušnou sekci na šachovém serveru my-chess.com, kterou naleznete na webové adrese https://my-chess.com/sachopedie/articles/112/?section=Ostatn%C3%AD.


Miloslav Vanka

0x 1126x
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované