Druhá partie přinesla bojovnou remízu

16.10.2008 14:10 | Anand vs Kramnik

Druhá partie zápasu přinesla mnohem zajímavější souboj než tomu bylo v partii první. Kramnik sice získal ze zahájení naprosto pohodlnou pozici, leč neopatrným 21...Jdf6?! ztratil kontrolu nad důležitým polem e5 a Anand získal přesn

Druhá partie zápasu přinesla mnohem zajímavější souboj než tomu bylo v partii první. Kramnik sice získal ze zahájení naprosto pohodlnou pozici, leč neopatrným 21...Jdf6?! ztratil kontrolu nad důležitým polem e5 a Anand získal přesným 22.Sb1! výhodu. Kramnik se však ukázal jako výborný obranář: našel několik přesných tahů a po 32...Vd4 nabídl svému soupeři remízu. Anand ji k překvapení všech přijal, ačkoli měl stále pěšce více a lepší pozici. Nevěděl ovšem, jak se přiznal na tiskové konferenci, jak rozehrát poněkud "zamotané" klubko bílých figur a také se trošku bál blížících se časových potíží, zbývaly mu do konce první časové kontroly přibližně 3 minuty.

Partie

Anand - Kramnik
Zápas o MS 2008, 1. partie zápasu
1.d4 Hned první tah znamená pro mnohé překvapení! Ale na druhou stranu se tah 1.d4 z Anandovy strany dal v některé části zápasu očekávat, proti 1.e4 má Kramnik velmi solidní zbraně, na které Anand buď nenašel recept nebo si jej naopak nechává až na pozdější fázi zápasu. 1...Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 A to je další překvapení, Anand v této pozici dává přednost tahu 3.Jf3. 3...Sb4 4.f3 A do třetice překvapení, takto Anand ještě nehrál (doposud dával přednost "modernímu" 4.Dc2)! Ani v Kramnikových partiích jsem nenašel, že by proti němu tento tah někdo použil, od této chvíle tudíž oba hráči museli částečně tvořit... Jen pro zajímavost: letos v bleskovém turnaji na Talově memoriálu získal Mamedyarov v této variantě s Eljanovem, Karpovem, Ponomarjovem a Alekseevem 4/4...:-) 4...d5 Nejčastější a ve své podstatě asi nejlogičtější reakce na 4. tah bílého. 5.a3 Sxc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 Jxd5 7...exd5 vede do zcela odlišných pozic. 8.dxc5

Oba hráči zatím kopírují nejvyšlapanější cestičky. Pěkně tento tah komentuje GM Miguel Illescas: "Popadnout pěšce a udržet jej, silně v "počítačovém stylu". Anand nejpíše vzal v úvahu praktické a psychologické aspekty, když se rozhodoval pro toto pokračování. Kramnik rád hraje s dvojicí střelců, tady musí hrát proti nim; Kramnik nerad odevzdává materiál v takto rané fázi partie, a tady má již v 8. tahu pěšce méně. A co hlavně: Kramnik má rád "iniciativu" v zahájení, kdežto tady byl možná hůře připraven než jeho soupeř." 8...f5 Druhý nejčastější tah, pokračování 8...Da5 má v oblibě např. Karpov. Tah 8...f5 mi však přijde dynamičtější, ale to je čistě subjektivní názor. 9.Dc2 Další možnosti bílého jsou klidné poziční 9.Jh3!?, např. 9...Da5 (9...0-0) 10.Jf4 Dxc3+ 11.Sd2 De5 12.Jxd5 exd5 13.Dc1!? nebo naopak agresivní 9.e4!? fxe4 10.Dc2 9...Jd7!? Kramnik dokazuje svůj excelentní cit pro rozehrávání zahájení, tento tah byl použit zatím pouze jednou, avšak Kramnik dokáže, že po něm černý získá zcela pohodlnou pozici. 10.e4 fxe4 11.fxe4 J5f6 12.c6 To je standardní postup, c-pěšce by bílý stejně ztratil, tak alespoň rozbourá pěšcovou strukturu černého. 12...bxc6 13.Jf3 Da5 Určitě silnější než pasivní 13...Dc7, což se stalo v partii Portisch-Kluger, Budapešť 1962, kde bílý poměrně jednoduše zvítězil. Počítač nabízí "brutální" 13...Jg4 14.Se2 0-0 15.h3 Vxf3!? a na šachovnici by vznikl totální nepořádek, což však ani náhodou není Kramnikův styl boje. 14.Sd2 Sa6 15.c4 Dc5 Bílý sice "deaktivoval" střelce na a6, avšak teď brání rošádě silná černá dáma, které není snadné se zbavit. 16.Sd3 Koncovka po 16.Se2 Jg4 17.Vf1 Je3 18.Sxe3 Dxe3 19.Dd2 Dxd2+ 20.Kxd2 Ke7 je rovná, 16.Dd3 Vd8 17.Vd1 Jg4 18.Dd4 0-0 také nevypadá dobře, bílý příliš zaostal ve vývinu. 16...Jg4 Špatně nevypadá ani 16...0-0 17.Sb4 De3+ 18.De2 Dxe2+ 19.Kxe2 c5 20.Sc3 (asi lépe 20.Sa5!?) 20...Jb6. 17.Sb4 De3+ 18.De2

18...0-0-0 Tento tah Anand po partii kritizoval a navrhl 18...Dxe2+, avšak po 19.Kxe2 Jge5 20.Jxe5 Jxe5 21.Sd6! může bílý bojovat o výhodu dokonce i po 21...Jxd3 22.Kxd3. Dobré může být nechat krále na e8 a zahrát 18...Vd8, GM Illescas tvrdí, že zcela solidní je 18...c5 19.Sd2 Dxe2+ 20.Sxe2 h6 s pohodlnou pozicí pro černého, ale já se domnívám, že i tady by bílý po 21.Vd1 mohl díky dvojici střelců aspirovat na malou výhodu. 19.Dxe3 V úvahu přicházelo 19.Se7 Vde8 20.Sd6. 19...Jxe3 20.Kf2 Jg4+ Černý samozřejmě nesmí 20...Jxc4?, po 21.Sxc4 Sxc4 22.Vhc1 by bílý získal velmi nepříjemnou iniciativu. 21.Kg3 Jdf6?! To je ovšem chyba, na čemž se shodli na tiskovce oba hráči. Černý ztrácí koordinaci figur a především kontrolu nad důležitým polem e5. Naprosto logicky vyhlíží 21...Jge5, nicméně i zde si myslím narozdíl od GM Illescase, že bílý může bojovat po 22.Sf1 Sxc4 23.Sxc4 Jxc4 24.Vhc1 Jde5 25.Jxe5 Jxe5 26.Vc5 Vd3+ 27.Kf2 (snad ještě silnější je rybí 27.Kh4!? Jg6+ 28.Kg5, ale člověk musí mít dost kuráže vyrazit takto králem mezi soupeřovy figury...:-)) 27...Jg4+ 28.Kg1 Vhd8 29.Ve1 Kb7 30.Vg5 Jf6 31.Vxg7+ a díky dalekonosnému střelci má bílý v koncovce lepší šance. Možná mělo hned teď přijít 21...h5!?. 22.Sb1!

Tímto nestandardním, ale velice silným tahem bílý získává výhodu. V tomto okamžiku se Kramnik na dlouho zamyslel a přišel na nejlepší způsob aktivní obrany: 22...h5! 23.h3 h4+! 23...Je3 24.Je5 h4+ 25.Kf2 Jd1+ 26.Ke2 Jb2 27.Jf7+/- je samozřejmě špatné. 24.Jxh4 Je5 Za cenu pěšce se černý znovu zmocnil pole e5, leč pěšec je pěšec. 25.Jf3+/= Jh5+ 26.Kf2 Jxf3 27.Kxf3 e5! A znovu aktivně a dobře! 28.Vc1 To není špatné, ale ještě lépe vypadá 28.Sc2!?, jak navrhují GM Illescas i GM Dimitrov. Hlavním úkolem bílého je rychlá mobilizace sil, pěšec c4 nehraje až takovou roli. Po 28...Sxc4 (lépe snad 28...Vd7!?) 29.Vhd1+/- má bílý díky dvojici střelců a ještě i dalším pozičním faktorům velkou výhodu. 28...Jf4 29.Va2 Jd3 30.Vc3 Zde mohl bílý rovněž i 30.Sxd3!? Vxd3+ 31.Kg4, Anand by tak mohl "otočit" 1. partii a hrát tentokrát on sám různobarevné střelce s pěšcem více...:-) Ojektivně by ovšem měl o dost větší výhodu než měl Kramnik v 1. partii. 30...Jf4

31.Sc2?! "Ošklivý tah. Bílá věž na a2 byla pravděpodobně velmi nešťastná z tohoto rozhodnutí." (GM Illescas). To není třeba dále komentovat...:-) GM Illescas píše, že po 31.Vf2! Vd1 (31...Vh6!?) 32.Sc2 stojí bílý trochu lépe, avšak černý získá vážnou proithru. S tím já ovšem nesouhlasím a tvrdím, že bílý má velkou výhodu, např. po 32...Vh1 33.Kg4!? (ještě jednodušeji vypadá 33.Vd2! Je6 34.Vd1+/- a bílý se zbaví nejaktivnější černé figury) 33...Kc7 může pozičně obětovat kvalitu: 34.Vxf4! exf4 35.e5 Vg1 36.Se4 Sc8+ 37.Kxf4+/- 31...Je6 Pravděpodobně ještě silnější bylo 31...Vh6!?, po čemž by bílý musel objevit manévr 32.Se7 Vd7 33.Sg5 a po 33...Vg6 34.h4 Vf7 35.Kg4 Je2 (35...Kc7 36.Sd1!) 36.Vf3 Vxf3 37.gxf3 Sxc4 38.Vb2 zkoušet tuto koncovku (i 38.Sb3!? Sxb3 39.Vxe2 Se6+ 40.Kg3 skýtá určité naděje, černí pěšci jsou slabší než bílí). 32.Kg3! Vd4 V této pozici Kramnik nabídl remízu a Anand tutu nabídku akceptoval. Zdůvodnění jsem již uvedl v úvodu článku. Je to skutečně škoda, bílý má více cest jak uplatňovat svou výhodu. GM Illescas uvádí ilustrativní variantu 33.c5!? Jf4 34.Ve3 Vh6 35.Kh2 Vg6 36.g3 Sc4 37.Vb2 Jd3 38.Sxd3 Vxd3 39.Vxd3 Sxd3 40.Sc3 Ve6 41.Vb4 s výhodou bílého, mně se zamlouvá rovněž varianta 33.Vb2!? c5 34.Sa5 Kd7 35.Vf3 Jf4 36.Kh2 Ke6 37.Sc3 Vd6, i když tady má černý určitou protihru.
1/2-1/2

Časový rozvrh

Čas Bílý Černý výsl.
14. říjen 2008 partie 1 15:00 hodin Kramnik Anand =
15. říjen 2008 partie 2 15:00 hodin Anand Kramnik =
16. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
17. říjen 2008 partie 3 15:00 hodin Kramnik Anand *
18. říjen 2008 partie 4 15:00 hodin Anand Kramnik *
19. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
20. říjen 2008 partie 5 15:00 hodin Kramnik Anand *
21. říjen 2008 partie 6 15:00 hodin Anand Kramnik *
22. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
23. říjen 2008 partie 7 15:00 hodin Anand Kramnik *
24. říjen 2008 partie 8 15:00 hodin Kramnik Anand *
25. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
26. říjen 2008 partie 9 15:00 hodin Anand Kramnik *
27. říjen 2008 partie 10 15:00 hodin Kramnik Anand *
28. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
29. říjen 2008 partie 11 15:00 hodin Anand Kramnik *
30. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
31. říjen 2008 partie 12 15:00 hodin Kramnik Anand *
1. listopad 2008 volný den 15:00 hodin
2. listopad 2008 TIE-BREAK 15:00 hodin *

Fotogalerie

Začátek první partie zápasu (zdroj: oficiální stránky MS).

Velké pódium pro hráče s obrovskou šachovnicí nad nimi plně odpovídá významu celé akce (zdroj: oficiální stránky MS).

Na tiskové konferenci po první partii se ještě oba hráči tvářili poněkud zaraženě,... (zdroj: oficiální stránky MS).

...avšak po druhé partii už měli úsměv na rtech...:-) (zdroj: oficiální stránky MS).

Odkazy

World Championship 2008
Analýza oficiálního komentátora zápasu GM Miguela Illescase
Analýza GM Dimitrova na serveru chessdom.com
22x 1222x David Kaňovský
Fotogalerie
Komentáře (22) Aktualizovat
17.10.2008 13:45 | Autor neznámý

zdar all. akorat ze na tom ceskem serveru jsou tahy tak z 20 minutovym zpozdenim od realu. resp. na planetchess.ru nebo chessplanet.ru(ted presne nevim poradi pouzvivam jejich klienta) je online prenos s ihned dodanou analyzou od rybky. navic u toho sedi nejake gmka a online maji k jednotlivym tahum nejake vysvetlivky. takze silne doporucuju. :)

16.10.2008 22:46 | Autor neznámý

Samozřejmě, rychlost článku je velmi důležitá, ale nesmí se to přehánět. Já pochopitelně také používám během analýzy rybičku, ale dost často ji musím jednak usměrňovat a jednak se nad pozicí zamyslet trošku víc "člověčím způsobem"...:) Jinak Tvůj server sleduju, na to, že to všechno děláš sám (nebo ne?) fakt dobrý...:-)

16.10.2008 21:53 | Autor neznámý

Scratchy007 -> Samozřejmě že "dobrý náměstí pro biskupa" by asi nebylo to pravý ořechový, ale myslel jsem doladěný překlady a ani ne tak analýzy, jako spíš obškrábnutý celý články z anglicky mluvících serverů. Z takovýho článku je pak cítit, jak je umělej a bezduchej - chybí v něm otisk vlastní osobnosti. dejf721 -> V dnešní době musí článek bejt hlavně rychle a na vlastní analýzy téměř není čas, prostě se na to pustí motor a obalí se to kecama :-) Trochu jsem to přehnal, ale není to daleko od pravdy. Ještě tak číst nějakýho Illescase :-) Na to už čas není vůbec. Teda aspoň já ho nemám na jednom nejmenovaným serveru.

16.10.2008 19:01 | Autor neznámý

Hej Scratchy, pozdrav mi tam u vás Dr. Housyho a tatu, až je někdy uvidíš. :-)

16.10.2008 18:27 | Autor neznámý

Ale jak můžete vidět výše, ne vždy s GM Illescasem souhlasím...:-)

16.10.2008 18:27 | Autor neznámý

Tak něco takového jsem nikdy nedělal a ani by mě to nenapadlo... Ale podle mě je správné vycházet při vlastní analýze i z jiných zdrojů, dá se pak pěkně srovnávat apod. Navíc GM Illescas je velmi silný šachista.

16.10.2008 18:23 | Autor neznámý

Tak překladače (hlavně googlovský) se na komentované partie používat určitě nedají. Př.: A good square for the Bishop - A dobrý náměstí pro biskupa; Take away his option to castle short - odnášet jeho volba na hrad krátké (odebrat mu možnost rošovat nakrátko :-)) Je třeba trochu znát angličtinu, protože terminologie překladače nezvládají. Ovšem taková plagiátorská individua existují...

16.10.2008 18:11 | Autor neznámý

exot + dejf721 -> Všechno je otázka CTI. Znám ubožáky, kteří překládají články pomocí Eurotranu nebo Google-Translate a pak jima ohromujou Čecháčky.

16.10.2008 17:57 | Autor neznámý

:-):-):-) I to je možný, ale Alice má kuráž, ta by se jen tak něčeho nezalekla...:-)

16.10.2008 17:54 | Autor neznámý

Ale ty jsi také dobrý, dejfe! Možná jsi jí a Illescasovi nastavil příliš vysokou laťku... ;-)

16.10.2008 17:49 | Autor neznámý

No to je, vůbec bych se nezlobil, kdyby Alice okomentovala tak říkajíc po svém jednu z partií zápasu... Takže Alice, jestli máš chut, ozvi se...:-)

16.10.2008 17:30 | Autor neznámý

:-( To je škoda.

16.10.2008 17:29 | Autor neznámý

Jo tak to netušim, Alice se od tý doby, co okomentovala ty dvě partie, v podstatě neozvala...:-)

16.10.2008 17:25 | Autor neznámý

To je v pořádku. :-) A jak se má vůbec Alice? Tak trochu mi tu chybí ten její Garfield. :-)

16.10.2008 17:16 | Autor neznámý

No to teda jako nevím, tohle je můj rozbor a z analýzy GM Illescase jsem vycházel pouze částečně, tak doufám, že to nebylo myšleno nijak "ironicky"...:-)

16.10.2008 17:13 | Autor neznámý

No však víš. :-)

16.10.2008 16:42 | Autor neznámý

No to sem pochopil, ale proč zrovna Illescasovi, hm?:-):-):-)

16.10.2008 16:38 | Autor neznámý

Jako pochvala, přece. :-)

16.10.2008 16:26 | Autor neznámý

To exot: to bylo myšleno jak jako?:-)

16.10.2008 16:20 | Autor neznámý

Děkuji GM Illescasovi za poutavě a srozumitelně okomentovanou partii. :-)

16.10.2008 15:55 | Autor neznámý

to u zmaj pauzu po dvou partiich?? to je desny, zrovna dneska bych mel cas to i sledovat vic ;) zejtra zas nebudu stihat

16.10.2008 14:53 | Autor neznámý

Zdravím všechny šachistky a šachisty! Nejsem silný šachista (I. VT), ale závěrečná pozice se mi za bílého prostě nelíbí. Nedivím se Vishimu, že remis přijal, i když měl pěšce více. Osobně bych raději hrál pozici za černého.