Bilance poloviny zápasu je pro Kramnika tragická!

22.10.2008 11:10 | Anand vs Kramnik

"Jsme svědky rodící se tragédie," nebral si servítky oficiální komentátor Dr. Helmut Pfleger. První polovina zápasu vyzněla jednozačně v neprospěch Kramnika, který 2x prohrál bílými v ostré variantě slovanské a včera všechno za...

"Jsme svědky rodící se tragédie," nebral si servítky oficiální komentátor Dr. Helmut Pfleger. První polovina zápasu vyzněla jednozačně v neprospěch Kramnika, který 2x prohrál bílými v ostré variantě slovanské a včera všechno završil, když poprvé prohrál i černými. Anand opět chytře zvolil zahájení, překvapil svého soupeře již v 9. tahu a poklidným vývinem zesiloval svou pozici. Rus se ve snaze po zkomplikování situace dopustil nepřesnosti, když zvolil přespříliš riskantní tah 18...c5?!, po kterém si již Ind nenechal výhru ujít. Za stavu 4,5:1,5 pro Ananda následuje třetí volný den, který si Viši může skutečně užít (ale na druhou stranu nesmí usnout na vavřínech!), kdežto Vladimír rozhodně má o čem dumat...

Ian Rogers na svém blogu si nebere servítky. Výrok je dosti drsný.

GM Ian Rogers jde na svém blogu ještě dále: "Ano, to je konec!" Celý zápas se zatím zcela jasně vyvíjí v Anandově režii. Anand Kramnika přehrává jak ve volbě zahájení (většinou to byl on, kdo byl lépe připraven), tak i psychologicky, a v neposlední řadě prostě a jednoduše šachově. Je snad Kramnik z formy? Nebo je Anand skutečně momentálně silnějším šachistou? Těžko říct, co je příčinou tří Kramnikových proher. Na to si bude muset Kramnik odpovědět sám...
Rogersovu otázku, jak vidí své šance, Kramnik diplomaticky, ale až příliš bezkrevně zodpověděl: "Musím se pokusit hrát lepší šachy, a vyhrát jednu partii. Když by se podařilo, mohl bych mít šanci na konci zápasu."

Partie

Anand - Kramnik
6. partie zápasu o MS
V analýze včerejší partie jsem se natolik rozjel, že byla nakonec plná zběsilých variant. To mě přeci jen poněkud vyčerpalo...:-), a proto se dnes pokusím spíše o slovní komentář. Tomu odpovídá i dnešní duel, který byl mnohem víc zalozen na strategii než na taktice. 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 A opět "překvapení", ve 2. partii zvolil Anand pokračování 4.f3. Pro Kramnika to ovšem překvapení být nemohlo, Anand takto hrál již třikrát. V roce 1999 s Karpovem remis, 2000 porazil Psakhise a 2003 remizoval s nějakým "šmudlou" 2470...:-) Všichni tři ovšem nyní odpověděli 4...0-0. 4...d5 Hlavní Kramnikovou zbraní je 4...0-0, ale tento tah také již několikrát použil. 5.cxd5 Dxd5 6.Jf3 Df5 7.Db3 7.Dxf5 vede do minimální výhody bílého, Ind si ovšem připravil něco jiného. 7...Jc6 8.Sd2 0-0

V této pozici jsem našel ve svých DB 6 partií, jednu z nich hrál dokonce černými sám Anand. Všech 6 skončilo remízou, když bílí nyní shodně zvolili tah 9.e3. Anand však přichází se zcela novým plánem: 9.h3!? Tomu říkám novinka! Anand zatím ponechává e-pěšce na svém místě a má v úmyslu tahem g4 zapudit černou dámu z aktivního pole f5. V budoucnu se pak někdy může hodit napadení černého jezdce pomocí g5, bílý střelec pravděpodobně půjde "ven" přes g2 a g-sloupec bude moci rovněž využít bílá královská věž. Nepíšu to pouze proto, že to tak Viši nakonec skutečně zahrál, ale jelikož je to zcela logická úvaha kolem tahu 9.h3!?. Mně osobně se tato Indova myšlenka velice zamlouvá. 9...b6 V roce 1998 nám GM Marek Vokáč na Čartáku přednášel o tom, jak reagovat na novinku v zahájení. Možná je škoda, že se jí Kramnik nezúčastnil...:-) Ne, to je samozřejmě myšleno hodně s nadsázkou. Nicméně pokračování zvolené Kramnikem se mi moc nelíbí. Myšlenka vyvinout černého bělopolného střelce na nejdelší diagonálu sice rozhodně nevypadá špatně, uvažujme ovšem takto: co bude střelec na této diagonále dělat? Věž pravděpodobně uhne z h1 na g1, jezdec také nebude na f3 stát věčně, po nějakém Sg2 bude mít černý pouze problémy s vazbou, příp. se bělopolní střelci vymění, což však také nemusí hrát černému do not. Právě oslabení Jc6, který navíc stojí na polootevřeném sloupci bílého, mi prostě vadí. Dle známých pouček bych se v tomto okamžiku jako černý pokoušel na výpad h3-g4 reagovat hrou v centru, resp. na dámském křídle. Napadá mne tudíž pokračování 9...Vd8!? s útokem na d4 pěšce. Po 10.g4 bych dámou raději uhnul na g6, následující ilustrativní varianta ukazuje zajímavé možnosti černého v této stísněné, nicméně pevné pozici: 10...Dg6 11.Vc1 Jd5 12.Sg2 a5 13.a3 Jxc3 14.bxc3 (po 14.axb4 lze 14...Jb5 s tlakem na bílé centrum.) 14...Sd6 15.Jg5 (15.a4 Va6!?) 15...a4 16.Da2 h6 17.Se4 Df6 18.Sh7+ Kh8 19.Je4 De7 20.Jxd6 Dxd6 21.Sb1 Sd7= a černý má velmi dobrou hru. Samozřejmě, Anand musel mít na tah Vd8 něco připraveno, takže výše uvedené varianty jen těžko mohou obsáhnout objektivní náplň pozice. 10.g4 Da5 Tady už by 10...Dg6 nebylo ono, po 11.Sg2 je hrozba 12.Je5 příliš nepříjemná. 11.Vc1 Sb7 12.a3 Sxc3 13.Sxc3 Dd5 Jiný ústup černá dáma "bohužel" nemá. 14.Dxd5 Jxd5 15.Sd2+/=

Bílou pozici je třeba hodnotit výše. Hovoří pro to nejen faktor dvojice střelců, nýbrž také převaha v centru a určitý tlak po c-sloupci. Na druhou stranu bílému nějakou chvíli potrvá, než dovyvine své královské křídlo. 15...Jf6 Možná, že černý mohl rovnou hrát 15...Vac8, bílý si samozřejmě nesmí dovolit tahy typu 16.e4?, po 16...Jf6 17.Sd3 Vfd8-/+ by pěšcové centrum bílého bylo příliš labilní. 16.Vg1 Vac8 17.Sg2 Je7 17...Sa8 je čistě silikonový výmysl, nabízí se však 17...Je4!?, např.: 18.Jg5 Jxd2 19.Kxd2 Ja5 20.Sxb7 Jxb7 21.Je4 Vfd8 22.Ke3 c5 23.dxc5 Jxc5 24.Jxc5 bxc5 25.Vgd1 Vxd1 26.Vxd1+/= a ačkoliv si bílý stále udržel určitou výhodu, má černý ve věžovce poměrně dobré šance na udržení nerozhodného výsledku. Ovšem ani tah v partii nemůžeme považovat za špatný, černý prostě aktivizuje svého střelce. 18.Sb4

18...c5?! U tohoto tahu se musím zastavit déle. Tah 18...c5?! je prostě špatný, a to nejen z hlediska šachového, ale zejména psychologického. Chápu Kramnika, ze chtěl asi za nepříznivého zápasového stavu pozici nějak více zkomplikovat. Jenomže minimálně ze dvou důvodů to neměl dělat:
1) Už zde několikrát bylo zmíněno zlaté pravidlo ruské šachové školy, že po prohře má přijít uklidňující remíza, kor černými. To zde Kramnik narozdíl od 4. partie porušil, a porušení pravidel se trestá!
2) Pokud chtěl Kramnik skutečně zkomplikovat hru, měl zvolit něco úplně jiného už v zahájení. Jistě, s možností 9.h3!? asi nemohl reálně počítat, i přesto však 6 remíz ze 6 partií hovoří v dané variantě za hodně.
3) A teď to hlavní: tuto pozici může hrát na výhru pouze a jenom bílý, bez dam černý prostě nemá šanci vytvořit dostatečnou protihru. Po tomto tahu černý bude jednoduše tahat za výrazně kratší konec a bílý ani nemusí vynaložit nějaké zvláštní úsilí na to, jak zvětšovat svou výhodu, stačí dělat přirozené tahy.
Určitě lepší bylo 18...Jfd5, bílý si pak udrzí malou, ale trvalou výhodu po 19.Je5 Vfe8 20.Sd2 (stroj hodnotí jako stějně dobré 20.Sxe7, s čímž já ovšem nemohu souhlasit, zbavovat se takto dobrovolně dvojice střelců, to clověk narozdíl od kompjútru prostě neudělá... 20...Vxe7=) 20...f6 21.Jd3+/= Bílá pozice je perspektivnější a hraje se mnohem příjemněji, než černá. 19.dxc5 Vfd8 Ani jiné tahy černému život příliš neulehčí, posuďte sami: 19...bxc5 20.Sxc5 Je4 21.b4 (výrazně slabší by bylo 21.Se3?!, po 21...Vxc1+ 22.Sxc1 Vc8 23.Se3 Jd5© by černý měl za pěšce v aktivních figurách plně postačující kompenzaci.) 21...Jxc5 22.bxc5 Sxf3 23.Sxf3 Vc7 24.Kd2 Vfc8 25.Ke3 Vxc5 26.Vxc5 Vxc5 27.Vb1+/= a přesto, že černý získal pěšce zpátky, nemá v této koncovce vůbec snadný život, aktivní bílý král a střelec silnější jezdce zaručují bílému poměrně zajímavou převahu; po 19...a5 20.Sd2 Je4 21.Jg5! (21.cxb6?! Jxd2 22.Vxc8 Jxf3+ 23.Sxf3 Sxc8 24.b7 Sxb7 25.Sxb7 Vb8 26.Se4 Vxb2= je oproti výše uvedené variantě výrazný rozdíl, neboť bílá věž se stále ještě nestihla zapojit do hry.) 21...Jxd2 22.Sxb7 Vc7 si bílý můze vybrat ze dvou poměrně lákavých pokračování: 23.Se4 (23.Kxd2!? Vd8+ 24.Ke3 Vxb7 25.c6 Vc7 26.Vgd1 Vxd1 27.Vxd1 Jxc6 28.Vc1 Vc8 29.h4 Je7 30.Vxc8+ Jxc8 31.Kd4+/- bych nejspíše zvolil já, aktivita bílého krále by měla být smrtelná.) 23...Jb3 (23...Jxe4 24.Jxe4+/-) 24.Sxh7+ Kh8 25.Vc3 (25.Vc4?! g6 je naprosto zbytečná komplikace) 25...Jxc5 26.Se4 f6 27.Jf3+/- a bílý má čistého pěšce k dobru. 20.Je5 Sxg2 Po 20...Jfd5 bílý může hrát např. pěkný tah 21.Sh1!? s myšlenkou zapojit do hry přes g3 dosud nečinnou věž. 21.Vxg2 bxc5 22.Vxc5 22.Sxc5!? Je4 23.b4+/- 22...Je4 23.Vxc8 Vxc8 24.Jd3+/-

Zápletky jsou prakticky za námi, bílý z nich vyšel s pěšcem víc a černý za něj nemá sebemenší kompenzaci. Skutečně by mě zajímalo, co si Voloďa od tahu 18...c5?! sliboval... 24...Jd5 25.Sd2 Vc2 26.Sc1 Bílé figury jsou sice na první pohled pasivnější nez černé, černý ovšem nemá sebemenší způsob, jak toho využít. Aneb: "Když černí koně stojí hezky, ale nemají kam skočit..." 26...f5 27.Kd1 Vc8 28.f3 Jd6 29.Ke1 a5 30.e3 Bílý naprosto v klidu konsoliduje svou pozici. 30...e5 Černý vrhá všechno vpřed, úpornější snad bylo 30...Kf7. 31.gxf5 e4 31...Jxf5 také není moc šancovní. 32.fxe4 Jxe4 33.Sd2 A už jsou to dva pěšci, kompenzaci není vidět v podstatě ani za jednoho... 33...a4 33...Ve8!? 34.Jf2! Jd6 35.Vg4

35...Jc4 Asi úplně poslední zoufalou nadějí černého bylo 35...Jxf5 36.Vxa4 (36.e4 Ve8 37.Vg5 g6 38.Kd1 Jde3+ 39.Ke2 Jc4 40.Sc3 Jfd6 a černý ještě tak nějak bojuje) 36...Jdxe3 37.Sxe3 Jxe3 38.b4+/-, ale bílé pěšce bude pekelně tězké zastavit... 36.e4+- Jf6 37.Vg3 Jxb2 37...Jxe4 38.Jxe4 Ve8 39.Sc3 Vxe4+ 40.Kf2 Je5 41.f6 g6 42.Vg5+- nemá cenu analyzovat, pěšec víc a velmi silný střelec jsou stoprocentní zárukou vítězství bílého. 38.e5 Jd5 39.f6 Zbytek je již snadný, připomíná hru kočky s myší... 39...Kf7 40.Je4 Jc4 41.fxg7 Kg8 42.Vd3! Jdb6 43.Sh6 Jxe5 44.Jf6+ Kf7 45.Vc3 Vxc3 46.g8D+ Kxf6 47.Sg7+
1-0

Časový rozvrh

Čas Bílý Černý výsl.
14. říjen 2008 partie 1 15:00 hodin Kramnik Anand =
15. říjen 2008 partie 2 15:00 hodin Anand Kramnik =
16. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
17. říjen 2008 partie 3 15:00 hodin Kramnik Anand 0-1
18. říjen 2008 partie 4 15:00 hodin Anand Kramnik =
19. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
20. říjen 2008 partie 5 15:00 hodin Kramnik Anand 0-1
21. říjen 2008 partie 6 15:00 hodin Anand Kramnik 1-0
22. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
23. říjen 2008 partie 7 15:00 hodin Anand Kramnik *
24. říjen 2008 partie 8 15:00 hodin Kramnik Anand *
25. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
26. říjen 2008 partie 9 15:00 hodin Anand Kramnik *
27. říjen 2008 partie 10 15:00 hodin Kramnik Anand *
28. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
29. říjen 2008 partie 11 15:00 hodin Anand Kramnik *
30. říjen 2008 volný den 15:00 hodin
31. říjen 2008 partie 12 15:00 hodin Kramnik Anand *
1. listopad 2008 volný den 15:00 hodin
2. listopad 2008 TIE-BREAK 15:00 hodin *

Odkazy

World Championship 2008
Analýzy oficiálního komentátora zápasu GM Miguela Illescase
Analýza, fotky a videa ze zápasu na stránkách Chessvibes
Analýza 5. kola GM Dimitrova na serveru chessdom.com
27x 1569x David Kaňovský
Fotogalerie
Komentáře (27) Aktualizovat
24.10.2008 14:19 | Autor neznámý

Tak dobre, jde o i bez mailu,ted bych ho hledala komplikovane, je to jako zajic v pytli a navic jsem chtela bonus - Volodovu vyhru, tu cernejma asi tezko dostanu.

24.10.2008 13:58 | Autor neznámý

Ahoj Alice, tak se ozývám napřímo: nechtěla bys rozebrat nedělní, tedy 9. partii?:-) Pokud ano, tak napiš mail, abych věděl, díky...:-)

24.10.2008 13:33 | Autor neznámý

Ahoj Dejf(e), to se musis ozvat naprimo .. :-). kdyz to bude stat za to, tak si ten cas najdu,ale ty partie byly zatim celkem nudne ;-), to takova katalanska nebo Bayonett v Kralovske indicke, to by bylo jine kafe... :-)

24.10.2008 13:18 | Autor neznámý

Viktore, ty zvíře, já jsem nepsal že si nevím rady s komentářem!:-) Jsme jenom podotkl, že by bylo milé, kdyby Alice měla chuť něco zanalyzovat...:-) A to stále platí, Alice, jinak zdravím, už opět sedím v hospodě jak Viktor podotkl...:-):-):-) Ale opravdu za tím nehledejte nic jiného, než že potebuju připojení na net...:-)

24.10.2008 11:56 | Autor neznámý

To si nedokazu predstavit :-). Budu to sledovat v kavarne pri blicani :-)

24.10.2008 11:55 | Autor neznámý

Tak to se budeme zítra těšit! Nezapomínejme, že nadešla Krmnikova osmička - jeho číslo podle numeroložky Renaty:-).

24.10.2008 11:53 | Autor neznámý

Tak se ma ozvat, kontakt ma:-). Nemuzu za to, ze Leko prohrava Kramnikovi zapas (presto ze Volodja uz pomerne dlouho ukazuje ze formu proste nema) a partie nejsou az tak zajimave.. Kdyz vyhraje Kramnik tak mu ji okomentuju.

24.10.2008 11:50 | Autor neznámý

Á, Alice:-). Dejf se po Tobě scháněl, když si nevěděl minule rady s komentářem:-). Dnes asi čeká s rozborem, až mu otevřou hospodu:-).

24.10.2008 10:34 | Autor neznámý

2 gmvoko. Idea je zajimava, celkem hodne lidska. Kdyz zapojim trochu kapriky, pak 10.Sxc3 Je4 11.e3 e5 12.d5 smrdi Rybinou a nasledujici pokracovani 12...Je7 13.Sd3 Jc5 14.Sf5 Jb3 15.Sh7 Kh7 16.ab3 Jd5 17.Se5 f6 18.Sc3 sice neni bezpodminecne za cerne prohrane, ale prat se o vyhodu cerny nebude.

23.10.2008 20:28 | Autor neznámý

Desáté místo je vynikajícím úspěchem, k čemuž svým oddílovým kolegům ze srdce blahopřeji!

23.10.2008 18:54 | Autor neznámý

Omlouvám se, že jsem dnes nepřispíval, přecházíme na vyšší rychlost internetu, a tak nám v celém paneláku nefunguje internet, tudíž musím chodit večer do restaurace na wi-fi...:-)

23.10.2008 18:24 | Autor neznámý

už to na výhru nehraje nikdo,dali to za remis

23.10.2008 17:58 | Autor neznámý

No mi prijde, ze na vyhru to muze hrat uz jen Vishi, ale spis plichta

23.10.2008 17:01 | Autor neznámý

Taky se mi to víc líbí za Kramnika,ale Viši to udrží

23.10.2008 16:47 | Autor neznámý

Účast nám při prakticky rozhonutém zápase nějak poklesla :-( V koncovce to vypadá, že má Kramnik plnou hru, uvidíme...

23.10.2008 16:11 | Autor neznámý

Každopádně já jsem trochu zklamaný - očekával jsem 1.e4 a ať se Kramnik ukáže, jestli hodlá i černými hrát na výhru, třeba ruskou:-)

23.10.2008 16:03 | Autor neznámý

Tak dneska fandím Kramnikovi, ať to aspoň zplichtí. Po prvním pohledu někde po třináctém tahu jsem si řekl - že by francouzká? - a vono ne, klasický "Slovan" :-)

23.10.2008 12:03 | Autor neznámý

Jj, s čírem se jen tak neschováš:-).

23.10.2008 09:52 | Autor neznámý

Matocha má pěknou fotku na chessbase.com :-)

23.10.2008 06:14 | Autor neznámý

Nevím co všichni brečijú, Anand je hold lepší a že vyhraje, tož to už sem věděl v Mohuču, říkal sem to aj u nás na základně aj tobě Viktore v Novém Boru. Sázkové kanceláře nenavštěvuju tak ani nevím estli bylo na ně možné vsadit, jinak by sem na Ananda vsadil všechno. Konečně končí ruská nadvláda v šachu.

22.10.2008 16:42 | Autor neznámý

De4 jsem pak objevil, ale říkal jsem si, že to by mohlo smrdět. Pokud ovšem poskokové mlčí, tak zatím odkládám vyvrácení ad acta:-).

22.10.2008 16:16 | Autor neznámý

Možná jsem byl prve až moc stručný, ale byl to jen takový nápad. VN: 10.bxc3 e5 11.g4 De4! mi připadá černými v pohodě, ani poskok zatím nehlásí nějaké výrazné slepoty, však to taky byl ten prvotní nápad. HH: 10.Sxc3 je určitě lepší, verze 10...Je4 11.e3 je zcela logická, jen se mi zdálo, že by vývin Sf1 nemusel být tak jednoduchý. Nicméně po 11...e5!? 12.dxe5 (12.Sd3?! exd4!=, visívá f2) 12...Se6!? 13.Dxb7 Sd5 se obávám, že asi opravdu vařím z vody. Jen se bílý asi nesmí leknout, můj poskok zatím kolísá mezi 14.Sc4 a 14.Sd3, ale je zoufale pomalý. Sc4 je asi oběť dámy, v tomto oboru ale zase mašinkám až tak nedůvěřuji, a 14.Sd3 Jxe5! 15.Sxe4 Sxe4 16.Dxc7 jsou zase takoví podivní různobarevní střelci, kde na ně také nemusí být spoleh. Někdo na to jistě může nahodit rychlejšího poskoka. Pozornost si z tohoto plácání snad zasluhuje má utkvělá představa, že by černý měl pozici hrát přes postup e6-e5.

22.10.2008 14:01 | Autor neznámý

Mam radost, predpovidal jsem jasny prubeh pro Visiho a je to tady. Ted by mohl zacit e4, at se ukaze Kramnik jak bude hrat ruskou na vyhru :)

22.10.2008 13:49 | Autor neznámý

gmvoko, VN: Já tomu teda nerozumím ani zpola tolik, co každý z vás, ale vzal bych Sxc3 a na Je4 e3 s ideou Sd3, s bělopolnými střelci budu spokojen a manévr jezdce je imho za černého ztráta času.

22.10.2008 13:46 | Autor neznámý

Citace pana oficiálního komentátora možná nebude přesná, protože si neumím představit, že by tak jednostranný výrok opravdu zazněl. Možná to mělo být "rodící se tragédie Vladimira Kramnika". Ale doprčic, že by třeba někdo podobně oficiální pochválil obhájce titulu za tvůrčí a odvážnou hru ve 3. a 5. partii a za velmi dobré zvládnutí techniky uplatňování převahy v 6. partii? Jinak se mi zdá, že v tomto zápasu silně rozhoduje příprava, jakkoliv výsledek je sice pořád dán tím, co kdo nakonec zahraje na desce. Zaplaťpánbů za to, že se hraje aspoň poměrně pomalým tempem.

22.10.2008 13:45 | Autor neznámý

Beru bxc3 a na e5 mám g4, ne? Ale taky se pohybuje jen tak náhodou kolem:-).

22.10.2008 11:47 | Autor neznámý

Zdrávas. Jdu zrovna okolo, nemám moc čas, ale drobný nápad - díval se někdo, jak by Viši reagoval na 9...Sxc3? Vypadá to, že se bílý král chvíli v centru zdrží, tak mám chuť prověřit 10.bxc3 e5!?, jako že by se mu otevřelo. Ono 10.Sxc3 asi bude lepší, ale to mám zas chuť skočit po něm koněm a černopoláka rozdupat. Tak, máte o čem přemýšlet a já si jdu po svým.