XXX. MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÁ DOVOLENÁ 2022 XXIV. MEMORIÁL PROF. JAROSLAVA PELIKÁNA

28.03.2022 03:00 | Turnaje

Milí šachoví přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní XXX. ročník Mezinárodní šachové dovolené – XXIV. ročník Memoriálu profesora Jaroslava Pelikána v roce 2022.

Pevně věříme, že epidemiologická situace bude v letních měsících mnohem lepší a že budeme moci šachovou dovolenou ve stejném rozsahu jako před dobou covidovou zorganizovat. Plánujeme dva týdny, ale definitivní rozhodnutí, jestli se oba týdny uskuteční, budeme moci sdělit až v květnu. Závisí to na vyhlášených vládních opatřeních a na počtu přihlášek.  Organizátoři MŠD a pracovníci hotelu Don Giovanni považují  bezproblémový průběh MŠD za velmi důležitý. Budou tedy dodržena epidemiologická opatření aktuálně pro léto  platná.

XXX. MEZINÁRODNÍ  ŠACHOVÁ DOVOLENÁ 2022

XXIV.  MEMORIÁL PROF. JAROSLAVA  PELIKÁNA 

23. 07. – 30. 07. 2022 30. 07. – 06. 08. 2022

Kontakt: Ing. Jindra Kollerová, Palackého 455, 282 01 Český Brod 

mobil:  777 677 899 jindra.kollerova@mybox.cz telefon:  326 902 827
Šachové turnaje budou probíhat ve 2 turnusech:

1. turnus 23.07. –  30.07.  2. turnus 30.07. –  06.08. 

Turnaje se hrají od neděle do pátku.

V sobotu od 8.30 do 13 hodin bleskový turnaj (30.07., 06.08.).

Šachová dovolená je určena pro šachisty všech výkonností a věku i pro doprovodné osoby.

Jaroslav Pelikán /1927 – 1997/ patřil k neúnavným šachovým organizátorům a věnoval se hlavně mládeži. Pochází z Chomutova, téměř celý život však strávil v Českém Brodě, kde působil na gymnáziu jako středoškolský profesor a ředitel. Byl spoluzakladatelem Velkých cen, tak populárních v sedmdesátých a osmdesátých letech. K jeho nejznámějším odchovancům patří Lubomír Neckář, mezinárodní mistr, který se stal přeborníkem dorostu, armády i přeborníkem republiky mužů, a Miloš Vrabec, který se věnoval spíše funkcionářské práci a byl jak českým, tak federálním generálním sekretářem. Pod vedením profesora Pelikána vyhrálo od roku 1964 družstvo Českého Brodu několikrát po sobě populární Zaječice. Jeho práce přinesla ovoce i v nejvyšší šachové lize družstev, kde město s 5000 obyvatel hrálo důstojnou roli. Vůbec nejlepší šachový tah posledního období bylo zorganizování mezinárodních turnajů, tzv. Mezinárodní šachová dovolená, které se hrají kruhovým způsobem. Kromě velmistrovských turnajů, kde se hraje o velké peníze, je to skutečná světová rarita.

Mezinárodní šachová dovolená se odlišuje od ostatních šachových turnajů několika zvláštnostmi:

  1. Šachové turnaje se většinou nehrají švýcarským systémem. 

Tvoříme uzavřené skupiny o 10 hráčích.

  1. Organizujeme šachovou dovolenou pod jednou střechou. 

  2. Vedle šachového programu připravujeme pro šachisty i nešachový program. Zároveň je organizován i zajímavý program pro osoby doprovodné.

  3. Naše šachové turnaje mají rodinnou atmosféru.


Registrace:hracím sále  hotelu Don Giovanni  

v sobotu 16.00 -  19.00 hod. nebo  v neděli  8.00 – 8.45  hod. (9.00 hod. zahájení). 

Hotel  Don Giovanni****, Praha 3, Vinohradská 157a  www.hotelgiovanni.cz

Hotel Don  Giovanni se nachází u stanice metra (linie A), tramvaje a autobusů Želivského. Hotel disponuje krásnými prostornými klimatizovanými sály s denním světlem. 


Š a c h o v ý    p r o g r a m :

1/ Rapid: každý 30 minut na celou partii. Turnaje se hrají od neděle do pátku vždy dopoledne max.3 kola denně, 12-15 kol, ve čtvrtek je celý den volno.

Startovné v turnajích Rapid:  

Platí pro členy Pražského a Středočeského krajského šachového svazu a pro hráče ubytované prostřednictvím pořadatele.

700 Kč, důchodci, děti a studenti do 26 let 500 Kč.

2/ Tzv. turnaje  vážné:  90 minut/40 tahů + 30 minut do konce partie s časovým bonusem 10s/tah počínaje 1.tahem.

Turnaje mistrovské „M“ a kandidátské  „K“: zápočet na FIDE a LOK ČR 

Turnaje hlavní  „H“ a vedlejší  „V“: zápočet na LOK ČR

Hraje se od neděle do pátku vždy  9-13 hodin, v neděli, v úterý a ve čtvrtek i odpoledne 15-19 hodin – celkem 9 kol. Skupiny jsou tvořeny 10 hráči. Jestliže ve vedlejším turnaji „V“ nebude možné vytvořit skupiny po deseti hráčích, bude se hrát turnaj „V“ švýcarským  systémem.

Startovné – vážné turnaje:  

Platí pro členy Pražského a Středočeského krajského šachového svazu a pro hráče ubytované prostřednictvím pořadatele.

M  mistrovské φ ELO cca 2100 K  kandidátské φ ELO cca 1900

ELO 2000-2099         1200 Kč ELO 1800-1899 1100 Kč

ELO 2100-2199         1000 Kč ELO 1900-1999 1000 Kč

ELO 2200-2299           800 Kč

ELO 2300 a vyšší   0 Kč

H  hlavní –    φ ELO cca 1700 V vedlejší       – φ ELO cca 1400

ELO 1600-1699         1000 Kč ELO 1499 a nižší 900 Kč

ELO 1700-1799 900 Kč ELO 1500-1599 800 Kč


Důchodci, děti a studenti do 26 let platí ve vážných turnajích o 100 Kč méně.

Ostatní hráči šachové náklady: 3500 Kč

Při účasti ve dvou turnusech  jsou poskytovány slevy ve výši 20%.

Případné připomínky, změny v turnajích lze uplatnit vždy do soboty do 19.00 hodin. Po tomto termínu nebude možné požadované změny účastníků uskutečnit. Zařazení (dle přání účastníků a zároveň dle rozdělení jednotlivých turnajů) do turnaje bude účastníkům oznámeno v neděli v 9.00 hodin ráno při zahájení turnaje  24. 07., 31. 07. 2022.


Pokud bude hráč zařazen do vyššího turnaje, než požadoval, nebude doplácet nic. Pokud bude hráč zařazen do nižšího turnaje, než požadoval, bude mu příslušná část startovného vrácena.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat od hráče vratnou zálohu za dohrání turnaje ve výši 1000 Kč. Pokud hráč není přítomen vyhlášení vítězů, ztrácí nárok na cenu. 

3/ Bleskové turnaje:  sobota 30.07. a  06.08. dopoledne:  

jednotné startovné  pro všechny hráče 150 Kč , důchodci, děti a studenti do 26 let 100 Kč


Cenový fond: 75 000 Kč 

Ceny v turnajích:  

Mistrovský turnaj M 3000 Kč, 2000 Kč, 1200 Kč, dále věcné ceny

Kandidátský turnaj K 1200 Kč,  800 Kč,    500 Kč, dále věcné ceny

Hlavní turnaj H  věcné ceny

Vedlejší turnaj V věcné ceny

Rapid „A“ RA 1000 Kč,   800 Kč,   500 Kč, dále věcné ceny

Rapid „B“ RB věcné ceny

Bleskový turnaj B věcné ceny


Ubytování:

Ubytovaní nad 18 let hradí při příjezdu na recepci magistrátní poplatek městu Praha ve výši 50 Kč / noc.


1.Hotel  Don Giovanni **** (jsou hrací sály), Praha 3, Vinohradská 157a  www.hotelgiovanni.cz

Pokoje jsou klimatizované,  vybaveny koupelnou, WC, telefonem, televizí LCD a minibarem, safe (zdarma) a přípojka na internet wifi (zdarma).
Jednolůžkový pokoj se snídaní  1400  Kč 1 noc

Dvoulůžkový pokoj se snídaní   na vyžádání 


2. Hotel Uno Prague ***, Praha 10, Štěchovická 2296, 1 stanice metra od hracích sálů

www.unoprague.cz/ 

Pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC, televizí, chladničkou, safe (zdarma) a přípojka na internet wifi (zdarma). 

Jednolůžkový pokoj se snídaní 650 Kč 1 noc

Dvoulůžkový pokoj se snídaní 850 Kč 1 noc

Třílůžkový pokoj se snídaní 950 Kč 1 noc

Stravování: individuální, 


Nešachový program: 

Nabídka zahrnuje především prohlídky Prahy 

1 polodenní výlet (zámek Veltrusy) 

https://www.zamek-veltrusy.cz/cs 

1 celodenní výlet (zámek Krásný Dvůr  a Žatec)

https://www.zamek-krasnydvur.cz/cs https://www.mesto-zatec.cz/


P ř i h l á š k y:

Ing. Jindra Kollerová, Palackého 455, 282 01 Český Brod

telefon 326 902 827 mobil  777 677 899 jindra.kollerova@mybox.cz

Po obdržení přihlášky Vám potvrdíme Vaši účast na Mezinárodní šachové dovolené a zašleme informace o platbě.

Těšíme se na Vaši návštěvu v Praze.

Dr. Miloš Vrabec Ing.Jindra Kollerová - Pelikánová

ředitel šachových turnajů pořadatel MŠD

P Ř I H L Á Š K A

na Mezinárodní šachovou dovolenou v Praze 2022 


Příjmení a jméno: ………………………………………………………………

Datum narození: ……………. FIDE-ID: …………………………

ELO národní: ………………… ELO FIDE: ………………………..

Jsem student ano – ne Jsem důchodce ano - ne


Bydliště vč. PSČ: ……………………………………………………………….


E-mail: ……………………………..   Mobil: ………………………

Telefon do zaměstnání: ……………  Telefon domů: ……………...


Šachový oddíl: ……………………………………………………………………

Dále zaškrtněte prosím vybrané možnosti:

Hlásím se do turnaje „Rapid“ , „M“ „K“ „H“ „V“, nechci hrát turnaj

Hlásím se: 

na 1. turnus – Praha 23. 07. – 30. 07. 2022 

na 2. turnus -  Praha 30. 07. – 06. 08. 2022


Ubytování: ano ne

počet nocí: 5 /ne-pá/ 6 /so-pá/ 7 /so-so/

Požadavek na ubytování vypsat dle propozic (viz Ubytování) 

Další členy výpravy přihlašuji na dalším listu /napsat údaje podle přihlášky/.


Přihlášky zašlete na adresu: 

ing. Jindra Kollerová, Palackého 455, 282 01 Český Brod

telefon: 326 902 827 mobil: 777 677 899 e-mail: jindra.kollerova@mybox.cz

Turnaje „Rapid“: každý hráč 30 minut na partii

Turnaje „vážné“: 90 minut/40 tahů + 30 minut do konce partie s časovým bonusem 10s/tah počínaje 1.tahem

„M“ – mistrovský turnaj „K“ -  kandidátský turnaj

„H“ – hlavní turnaj „V“ – vedlejší turnaj

Pokud bude hráč zařazen do vyššího turnaje, než požadoval, nebude doplácet nic. Pokud bude hráč zařazen do nižšího turnaje, než požadoval, bude mu příslušná část startovného vrácena.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat od hráče vratnou zálohu za dohrání turnaje. Pokud hráč není přítomen vyhlášení vítězů,  ztrácí nárok na cenu. 


Datum: ……………. Podpis: ……………

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášením  se na MŠD souhlasím  se  zpracováním svých osobních údajů vyplněných v přihlášce. Údaje jsou   poskytovány  organizátorovi  MŠD  Jindře Kollerové  (IČO 48096369) pouze za účelem  uspořádání  MŠD po dobu nezbytně nutnou,  nejdéle však 2 roky od této komunikace.  Osobní data nebudou použita  k jiným účelům ani nebudou poskytována třetí osobě. 

P Ř I H L Á Š K A

na Mezinárodní šachovou dovolenou v Praze 2022


Příjmení a jméno: ………………………………………………………………

Datum narození: ……………. FIDE-ID: …………………………

ELO národní: ………………… ELO FIDE: ………………………..

Jsem student ano – ne Jsem důchodce ano - ne


Bydliště vč. PSČ: ……………………………………………………………….


E-mail: ……………………………..   Mobil: ………………………

Telefon do zaměstnání: ……………  Telefon domů: ……………...


Šachový oddíl: ……………………………………………………………………

Dále zaškrtněte prosím vybrané možnosti:

Hlásím se do turnaje „Rapid“ , „M“ „K“ „H“ „V“, nechci hrát turnaj

Hlásím se: 

na 1. turnus – Praha 23. 07. – 30. 07. 2022

na 2. turnus -  Praha 30. 07. – 06. 08. 2022


Ubytování: ano ne

počet nocí: 5 /ne-pá/ 6 /so-pá/ 7 /so-so/

Požadavek na ubytování vypsat dle propozic (viz Ubytování) 

Další členy výpravy přihlašuji na dalším listu /napsat údaje podle přihlášky/.


Přihlášky zašlete na adresu: 

ing. Jindra Kollerová, U Plynárny 15, 140 00 Praha 4 – Michle

telefon: 326 902 827 mobil: 777 677 899 e-mail: jindra.kollerova@mybox.cz

Turnaje „Rapid“: každý hráč 30 minut na partii

Turnaje „vážné“: 90 minut/40 tahů + 30 minut do konce partie s časovým bonusem 10s/tah počínaje 1.tahem

„M“ – mistrovský turnaj „K“ -  kandidátský turnaj

„H“ – hlavní turnaj „V“ – vedlejší turnaj

Pokud bude hráč zařazen do vyššího turnaje, než požadoval, nebude doplácet nic. Pokud bude hráč zařazen do nižšího turnaje, než požadoval, bude mu příslušná část startovného vrácena.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat od hráče vratnou zálohu za dohrání turnaje. Pokud hráč není přítomen vyhlášení vítězů,  ztrácí nárok na cenu. 


Datum: ……………. Podpis: ……………

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášením  se na MŠD souhlasím  se  zpracováním svých osobních údajů vyplněných v přihlášce. Údaje jsou   poskytovány  organizátorovi  MŠD  Jindře Kollerové  (IČO 48096369) pouze za účelem  uspořádání  MŠD po dobu nezbytně nutnou,  nejdéle však 2 roky od této komunikace.  Osobní data nebudou použita  k jiným účelům ani nebudou poskytována třetí osobě. 


1x 1021x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat
xdavx x

S epidemiologickymi opatreni jdete treba do prdele. Tri satky pres hubu deset vcelicek, a mokry hadr na hlavu. V nemecku dneska 120 tisic pozitivnich a koho to vzrusuje? Ovecky.

+0 /-4 | 28.03.2022 14:12