Volební konference 2017

31.01.2017 11:55 | ostatní-články

Pomalu ale jistě se blíží Konference ŠSČR, nejvyšší orgán našeho šachového svazu, který se schází vždy jedenkrát ročně. Letos má navíc specifickou příchuť, protože se jedná o konferenci volební.

Proto jsme se stávajícího předsedy Viktora Novotného a místopředsedy Marka Vokáče zeptali na několik otázek:

1) Jak probíhají přípravy na letošní volební konferenci?

VN: Mám z toho co se v součtu v minulém období povedlo, dobrý pocit. A k tomu řadu nových nápadů. Takže mě ty přípravy vlastně docela těší, ačkoliv je s tím jako vždy hodně práce. Dáváme dohromady všechny formality a podklady a do toho je třeba připravit ještě volby, tedy především tým pro VV a program.

2) Dlouho nebylo jisté, jestli budeš znovu kandidovat na post předsedy ŠSČR. Jak to v tuto chvíli vypadá? A pokud ano, bude to se stejným výborem jako při předchozích volbách, nebo máme očekávat nějaké novinky?

VN Předseda má 2 důležité role. Jednak zastupuje svaz navenek, tedy ve sportovních strukturách, na MŠMT a jinde, a za druhé funguje dovnitř svazu. Zatímco v první roli je pro ŠSČR určitě dobrá stabilita, protože získávání pozic a kontaktů vyžaduje dlouhodobou práci, směrem dovnitř považuji za lepší častější obměnu, nové impulzy, změnu stylu řízení atd. Je několik variant, jak by se toto dalo řešit, proto jsem i vyzýval delegáty konference a zástupce krajů k možné spolupráci, nicméně žádný nový vážný kandidát na předsedu se zatím neobjevil.

Proto jak se čas krátil, rozhodnul jsem se kandidovat znovu s tím, že směrem dovnitř by měl více působit místopředseda. Pozice předsedy má navenek tu výhodu, že dává větší mandát k pohybu ve sportovních strukturách, kde mám např. slušnou podporu pro kandidaturu do VV Českého olympijské výboru, kde dosud nikdy žádný šachista nebyl.

Vážím si všech, se kterými jsem měl dosud tu čest spolupracovat a jak už jsem říkal, myslím, že se řada věcí povedla. Práce VV je velmi odpovědná, náročná a nevděčná. Aby to fungovalo, jde jak o jednotlivce, tak i vzájemnou souhru a v neposlední řadě i uspořádání agend, na to jsme v poslední době naráželi stále více. Aktuálně uvažuji o zúžení VV na 6 lidí, v novém pojetí, od kterého si hodně slibuji. Dokud ale nebudu mít celý tým a program potvrzený (odpověď píši v půli ledna), nechci ho veřejně prezentovat. Mohu jen prozradit, že ve VV bude chybět Marek Vokáč, který byl v uplynulých letech výraznou postavou svazu v oblasti trenérské a podpory talentů.    

3) Je v tuto chvíli známý nějaký jiný kandidát na předsedu ŠSČR? Pokud ano, je možné prozradit jeho jméno?

VN: Mně není nikdo takový znám. Funkcionářů je ale obecně nedostatek, spíše se hledají převozníci, kteří by funkce převzali, než konkurenti, kteří by chtěli stávající funkcionáře vyzvat ve volebním klání. To se stává spíš v případech, kdy už to je se stávajícím vedení fakt neudržitelné. Myslím, že ŠSČR má velkou výhodu v tom, že se zde nekupčí s hlasy za získávání výhod pro úzké skupiny, jak je to, bohužel, často vidět jinde ve sportovní politice.

4) Jaké novinky chystá ŠSČR pro rok 2017?

VN: Předpokládám, že více než přestěhování sekretariátu do důstojnějších prostor Strahova zaujme veřejnost nový svazový web, který bude letos konečně spuštěn. Kromě nové grafiky má hlavně lepší „střeva“, která odpovídají 21. století, a hodně se usnadní třeba vkládání informací, které dosud bylo jen pro hodně otrlé. Díky podpoře oddílů mládeže přímo z MŠMT jsme upravili svazový Projekt podpory kroužků tak, aby více pomohl malým a začínajícím oddílům mládeže, které na dotaci MŠMT nedosáhnou. V reprezentačních akcích se po letech objevuje zónový turnaj, který by měl proběhnout v dubnu v Polsku. Fanoušky by mohla zaujmout možnost koupit si trička a jiné předměty s šachovou tématikou ve fanshopu. Během roku se též otevře i pro veřejnost možnost využívat tréninkový portál Learningchess.net v češtině, přístup mají zatím jen kroužky a školy zapojené do svazových projektů. A určitě se najde ještě mnoho dalšího.

Po létech práce především na rozvoji (za poslední období máme nárůst o cca 2000 členů, především mládeže), mám jako hlavní bod programu péči o stávající členy. Dospělá základna nám klesá – částečně se přesouvá k seniorům, částečně prostě mizí. Je velkou výzvou zkusit s tím z pozice ŠSČR něco udělat. Definitivní recept zatím nemám, čeká nás nejprve průzkum a zamyšlení, co bychom měli podniknout. Uvítám především nápady z oddílů, kde se jim práce s dospělými šachisty daří. Doba je těžká, ale třeba dospělí golfisté přibývají, proč by to nemohlo jít i u šachistů.  

5) Co byste vyzdvihli jako plusy a mínusy za celé období tvého předsednictví?

MV: Já si myslím, že toto vedení Šachového svazu se může chlubit především úspěchem v ekonomické oblasti. Nastupovali jsme do funkcí v dosti dramatické době, kdy se hroutila Sazka, a celé financování sportu se ocitlo ve značné nejistotě. Díky schopnostem našich svazových diplomatů (předsedy a prezidenta), se svazu podařilo úspěšně zakotvit v novém systému financování z MŠMT a ČOV, a již řadu let svaz pracuje s rozpočtem zhruba trojnásobně vyšším něž třeba v roce 2010. Celková finanční situace svazu se významně zlepšila, zejména díky interní disciplinovanosti ve svazových výdajích. Na tom má nespornou zásluhu nástup Rostislava Svobody do funkce hospodáře svazu, to je velmi přísný hlídač únosnosti svazových výdajů. 
Zlepšení finanční situace svazu umožnilo zahájit celou řadu užitečných dotačních projektů, konkrétně vyzdvihnu projekt KTCM a projekt Podpora šachových kroužků. Jejich prostřednictvím svaz rozděluje na krajskou úroveň pro zlepšení podmínek pro práci s mládeží téměř 2 miliony korun. Zajímavé projekty se snaží realizovat i Komise pro marketing a komunikaci, díky nim jsme částečně zvládli i přechod na moderní technologie, Šachový svaz je viditelný na Facebooku i Twiteru, a daří se i prezentace šachu 
před nešachovou veřejností. Také online přenosy z významných domácích soutěží se díky svazovým iniciativám již staly běžným standardem.

Přiznám ale i neúspěchy. Především mě velmi mrzí, jak dlouho už se vleče projekt nového svazového webu. Tento projekt jsme na počátku vzali asi špatně do ruky, přece jen nám dost chyběly odborné znalosti, a neustále se při dokončování projektu potýkáme s různými novými technickými 
potížemi. Příliš se nedaří ani získávání mimosvazových sponzorů pro šachy, jen se nám potvrzuje, jak je to pro sport kalibru šachu obtížné, i když zkoušíme různé propagační manévry. V současné době to sice není ekonomická tragédie, ale systémově to není rozhodně ideální stav. Dále zmíním projekt Šachy do škol, který má velmi zajímavé perspektivy a slibný dosah. I zde se nám nepovedlo projekt ideálním způsobem zahájit a dalo dost práce a jednání, než jsme dospěli do současného stádia, kdy už je doufám tento projekt nasměrován správným směrem a může přinášet zajímavé výstupy. Hlavní problém, se kterým se ovšem svaz, a nejen ten republikový, potýká, je v oblasti personální - máme trvale velký 
nedostatek lidí, kteří by měli přiměřenou kvalifikaci a byli ochotni se zapojit do různých iniciativ, které se svaz snaží realizovat. Některé zajímavé nápady jsme zatím museli odložit, protože prostě nemáme nikoho, kdo by se jim mohl věnovat. Časové kapacity většiny našeho funkcionářského kolektivu včetně komisí i zaměstnanců sekretariátu jsou na hranici únosnosti, mnohdy i za ní. A to nemluvím ani tak o dobrovolné nehonorované práci, přece jenom se snažíme za odvedenou práci i funkcionářům nabídnout určitou odměnu. Dělal jsem si nedávno takovou malou inventuru prací, které jsou vykonávány v rámci mé komise TMK. TMK spravuje rozpočtové položky v celkové výši cca 4,5 milonu korun, rozumné využití takové částky již vyžaduje hodně práce. Na organizačních odměnách to stojí sotva desetinu této částky, to jinými slovy znamená, že práci zhruba v hodnotě téměř 300 tisíc korun získává svaz zdarma. Mohl bych toho zmínit mnohem víc, ale již se dotknu jen oblasti reprezentace. I v této oblasti se podmínky reprezentantů významně zlepšily, zatím však stále čekáme, zda se podaří některou dobře rozehranou reprezentační soutěž dotáhnout do výrazného celkového úspěchu. Nechci tvrdit, že nám jen chybí v klíčových momentech štěstí, ale kapička by se určitě hodila. Dost problémů máme také s omlazováním 
reprezentačních týmů, klíčovou je otázka motivace hráčů, a to ve všech věkových kategoriích. Svaz v oblasti motivace tak úplně nezahálí, ale to se prostě jednostranně objednat nedá. 

VN: Marek mě s odpovědí předběhl, takže bych zdůraznil především jím nezmíněné věci. Z makropohledu úkolů sportovních svazů jsme byli velmi úspěšní. Stali jsme se řádnými členy ČOV, kde jsem si vybudoval určitou pozici, vloni jsem např. pomáhal s návrhem změn v programu VIII MŠMT, což je dost zásadní program pro celé sportovní prostředí a věřím, že novinky všechny příjemce potěší. Posílili jsme ve  FIDE a ECU (Petr Pisk je prezidentem zóny a Tournament Directorem ECU), uspořádali především ve spolupráci s Ave-kontaktem několik úspěšných  mezinárodních akcí, dále jsme zvrátili propad členské základny k slušnému růstu (a očekávám ještě vyšší nárůsty u mládeže v nejbližších letech), významně navýšili rozpočet a díky tomu zlepšili podmínky téměř ve všech oblastech. Nejnovějším posunem je, že podpora z MŠMT je přislíbená pro delší období, což dává větší klid k práci. Poměrně úspěšně pracujeme na zvyšování viditelnosti šachu.   

U minusů bych s Markem polemizoval ohledně sponzorů. Jednak se podařilo navázat spolupráci s advokátní kanceláří Továrek, Horký a partneři (Tht), která se stala sponzorem extraligy a daří se získávat partnery i pro MČR v bleskovém šachu jako jedinou akci pořádanou přímo ŠSČR, hlavně jsme ale po zajištění zdrojů z MŠMT v zásadě rezignovali na aktivní práci v této oblasti, což bych rád v následujícím období napravil. Nicméně co vím od kolegů z mnohem renomovanějších svazů, situace se sponzoringem sportu není vůbec dobrá a práce na zlepšení legislativních podmínek pro společenskou odpovědnost firem je nyní hlavním bodem programu znovuzvoleného předsedy ČOV Jiřího Kejvala, v ČR je situace daleko za standardem vyspělých zemí. I oddílům proto radíme zaměřit se především na veřejné finance a granty, které jsou k podpoře sportu přímo určené, oddíly pracující s mládeží získávají takto statisíce korun ročně.  

Jinak já jsem neustále s něčím nespokojený, to mě i žene neustále vpřed. Jako správný šachista poučující se z vlastních chyb sepisuji největší minusy do volebního programu pro následující období. V personální oblasti je potřeba nastartovat systematickou práci s dobrovolnými funkcionáři, kterých ubývá – nejsou v oddílech, krajích a chybí i na svazové úrovni. Perličkou dokazující tento problém je, že už VV i projednával materiál, co by se dalo pro funkcionáře dělat (resp. širší téma podpora dobrovolnictví), ale nenašli jsme už nikoho, kdo by měl sílu se tomu věnovat. Musíme klást větší důraz na to, co lze s dostupnými lidskými zdroji zvládnout a čemu se prostě zatím nevěnovat. Další záležitost, která mě mrzí, je vnímání ŠSČR ze strany členů jako v zásadě cizí a odtažité instituce, která není v dotyku s reálnými problémy. V tom je ale situace rovněž podobná s ostatními svazy, ostatně třeba politici by také mohli vyprávět a osobně se také příliš neztotožňuji třeba s FIDE. Důraz na péči o řadovou základnu by mohl identifikaci se svazem trochu pomoct. Ale bude to dlouhá partie:).

 

Viktor Novotný zahajuje partii Novoborské corridy mezi Tadeášem Kriebelem a Olegem Romanišinem (foto: Vladimír Jagr)

Viktor Novotný předseda zasedání Výkonného výboru ŠSČR (foto: sekretariát ŠSČR)

Marek Vokáč (foto: Vladimír Jagr)

Viktor Novotný a Marek Vokáč při zahájení extraligového trojkola v Poděbradech, u mikrofonu stojí Petr Saeckl z Lysé nad Labem (foto: Vladimir Jagr)

Marek Vokáč a Viktor Novotný při obědové pauze během Konference 2012 (foto: David Cypris)

24x 8949x David Kaňovský
Fotogalerie
Komentáře (24) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
Marhula

Pokud se v německu na fide počítá - co jsem slyšel jen 1+2 bundesliga v družstvech - nechápu proč se musí v česku počítat kde co - i krajské přebory družstev?-taky nechápu proč se nemůže fide počítat od trochu rozumného čísla třeba elo fide 2000+ kdo klesne dělá nový zápočet-kasírovat kdejakého amatéra-klučíka holčičku - od nuly  0+ nebo 1000+ elo fide je fakt hrozné-to je fide na tom tak strašně - špatně že musí kasírovat i s prominutím podřadné hráče pod 2000 elo. Nebo platit za elo fide blesk+rapid zase pod 2000+ elo fide - copak to kdy bylo-že nezpoplatní ještě používání - hodin šachovnic atd.-akorát docílili slavná fide toho - že spoustu lidí od hraní šachů odradili. A raději nic nehrají. Stejně si s prominutím namastí kapsu jen špičkový hráči.

+0 /-0 | 11.02.2017 14:16

wlk
Na Slovensku sa FIDE ratinguje prakticky všetko, čo spĺňa podmienky Handbooku FIDE. Náš exprezident urobil záslužnú výskumnú prácu, sumár je na https://en.chessbase.com/post/statistics-of-chess-players-and-events, neviem, či sa štatistika odvtedy niekde aktualizovala, ale na Slovensku je momentálne necelých 4000 aktívnych členov (so zaplateným členským 2016) a v matrike FIDE je ich skoro 6500, z ktorých 3250 má aj nejaký rating. Ak niekto dosiahne FIDE rating, LOK sa mu automaticky zruší. Myslím, že FIDE má nejaký horný limit (tuším 1000), nad ktorý už fixné poplatky na člena neúčtuje. Samozrejme, ak niekto hrá, FIDE si účtuje poplatok za započítanie jeho aktivity. V openoch je to 1 Euro/hráč, v ligách približne tiež, v kruháčoch je to však podstatne drahšie (minimum je 50 Eur za kruhový turnaj). Vyžadovanie rozhodcov FIDE na FIDE turnajoch je záležitosť asi 2 roky stará. Na turnajoch sa niekto ochotný nájde, v ligách sa to rieši tak, že sa napíše zoznam do swissmanagerovského súboru, hoci niektoré zápasy rozhodujú aj rozhodcovia mimo zoznamu, v krajských súťažiach často súčasne aj hrajúci. Očakávam, že benevolencie FIDE bude s rozširujúcou sa informatizáciou stále menej, utekajú jej z toho peniaze. No aj tak už teraz platíme FIDE nejakých 10-12.000 Eur ročne, čo je cca. 8-10% ročného rozpočtu SŠZ.
+0 /-0 | 07.02.2017 16:52

Viktor

lykan - zatím kličkujemewink, ale jak už jsem psal, tlak se zvyšuje. Stačí se podívat na úlohu rozhodčího v pravidlech FIDE (či vlastně na jakýkoli sport) a pak člověka nepřekvapí, že rozhodčí by u plnění svých povinností neměl dělat nic jiného, obzvlášť hrát za jedno z družstev. My víme, proč to v nižších soutěžích tolerujeme, FIDE ví, proč není hned 100% přísná, ale jednou to přijde. I proto bych byl prostě s FRL opatrný, tam rozhodují o pravidlech hry jiní a bohužel z velké části lidé ze zemí s mnohem menší šachovou tradicí. 6. nejvyšší počet hráčů na FRL nám dává jen 1 delegáta ze 189, taková je prostě realita. 

+0 /-0 | 03.02.2017 21:10

lykan

Viktor: Tak to jsem netušil, že fide má požadavek na nehrajícího rozhodčího. Třeba jsou diplomatické možnosti jak takový požadavek zmírnit, pokud na tom fide bude trvat, tak to ovšem problém je. Bylo by zajímavé vědět, jaký postoj k tomu místní krajské funkcionářstvo hodlá zaujmout. Necítím se být kompetentní na to říct, zda ano, či ne. U nás na Slavii Hradec Králové hráváme zápasy nižších soutěží často dohromady se zápasy týmů v 1. a 2. lize, kde se často nehrající rozhodčí vyskytuje, tak by to mohl řídit on, nebo se někdy kolem pohybují další osoby, na které by to bylo možno shodit. Já ani moc nevím, jaká jsou pravidla pro nasazování rozhodčích do ligových utkání. Taky je otázka, co všechno může takový nehrající rozhodčí při zápase dělat, aby si zkrátil dlouhou chvíli. Může hrát jiný zápas? smiley Dva rozhodčí ze dvou souběžně hraných zápasů by mohli rozhodovat křížem. Takže větší oddíly mají lepší možnosti toto řešit. Hůř na tom budou oddíly malé. Já osobně při zápasech ani moc nevnímám, kdo to rozhoduje. Myslím si, že někde jsou nehrající rozhodčí, ale to může být jen můj dojem. Technicky vzato se to jistě řešit dá, při nejhorším do toho uvrtat nějakého rodiče, nebo důchodce.  To jsou ale řešení, která vyžadují, aby se někdo obětoval.

+0 /-0 | 03.02.2017 20:40

Viktor

lykan - díky, podíváme se na slovenský model, může být inspirací změn. To je jiná debata, než zrušit LOK. A ještě dotaz k (ne)výhodám FIDE Elo - vypořádají se nižší soutěže družstev s požadavkem FIDE, aby soutěže klasifikované na FRL řídil nehrající (a licencovaný) rozhodčí? Bude dost zájemců? Nebo to u Vás už funguje?   

+0 /-0 | 03.02.2017 15:47

lykan

Rubinus, Viktor: Jistě, takovou argumentaci na téma, že sklenice není poloprázdná, ale poloplná, bych samozřejmě dokázal sepsat taky: jestli má hráč elo o 50 bodů vyšší nebo nižší, je z hlediska hodnocení hráče jedno, strejdové ve slabých oddílových přeborech bez zápočtu na elo fide leckde existují a aktivní mládeže, té je vlastně mnoho. Mohli bychom se tu dlouho přít o interpretaci dat. Ale raději mi vysvětlete, proč by se tu nemohl zavést slovenský systém. Proč musí být Slováci v tolika organizačních věcech napřed.

+0 /-0 | 03.02.2017 13:36

Viktor

ZMB - existuje spousta možností, jak poskytnout svazu zpětnou vazbu. Za novou komunikační platformu lze označit třeba svazový Facebook s aktuálními 1742 fanoušky. Na NSS se kdysi probíraly svazové věci poměrně intenzivně. 

Lykan - pokud Elo skutečně ukazuje Vaši sílu, nezapočtení několika turnajů ho přece zásadně neovlivní. Osobně soudím, že systém VT byl při zavádění rapid LOK již v zásadě polomrtvý. Jednak šířením přesnějšího Elo, jednak u dětí tím, že některé oddíly prostě neposílaly uhrané třídy, což negativně ovlivňovalo ostatní v systému. Kdo zná dětské turnaje a podmínky zisku III. VT ví, o čem mluvím. Svazové i ministerské dotace míří dnes pouze na hrající děti, však mrkněte na podklady k rapid LOK či do Chess-results, že aktivita mládežnických turnajů je vysoká. Vždy platilo, že jen nemnozí vydrží do dospělosti či se dostanou na úroveň, kdy má smysl hrát turnaje s dospělými. 

+0 /-0 | 03.02.2017 11:10

Rubinus

lykan: Kde jsou? Třeba zde - http://www.chesspraga.cz/jaro/jaro16.htm Na FIDE jde jen 1.skupina. Pokud by  tam měly jít všechny, zdražilo by to startovné. Členská základna nejsou jen jedničky a výš. A mimochodem platí naprosto stejné příspěvky, po započtení těch oddílových jim to také někdy vychází zhruba 100Kč na partii ... To bych já tedy neplatil.

+0 /-0 | 03.02.2017 09:20

lykan

Viktor: Tak elo fide nemá ani třetina členů, jo? A kde vlastně jsou k vidění ty větší dvě třetiny hráčů bez ela fide. Na startovních listinách běžných open turnajů určitě ne. Jsou to obvykle hráči, kteří nehrají skoro vůbec, nebo děti. Elo statistika slouží k vyhodnocování výsledků hráčů, kteří hrají závodně šachy, u hráče, který skoro nehraje, ztrácí svůj smysl, není co vyhodnocovat. Elo u dětí je už vůbec pitomost, v tak nestabilním prostředí to nikdy nemůže mít takovou vypovídací hodnotu, na jakou jsme zvyklí u dospělých hráčů, kde má většina hráčů stabilní výkonnost a jen menšina z nich se nějak významněji výkonnostně vyvíjí. Podle mě by bylo nejlepší mládež do 15ti let z elo listin vyškrtnout úplně a používat u nich jen systém tříd (což ovšem neprojde). Uhrát si třídu za takových okolností může být taky dobrá motivace. To byste ovšem ten systém tříd nesměli před pár lety zmrvit, že.

 

Každý se může v databázi podívat, jak vypadá seznam členů nějakého oddílu s početnou mládeží. Některé malé oddíly mají početnou skupinu mládeže celé roky. Kdyby tito „hráči“ šachy opravdu závodně hráli, tak by z těchto oddílů byly časem oddíly silné, to se ale zpravidla neděje. Jsou to armády černých duší, které jsou tam zapsány jen proto, že registrace mládežníků je za babku. Zvyšte poplatky na úroveň obvyklou u dospělých hráčů a většina této mládeže se rozplyne, jako pára nad hrncem. Takže tu prosím nepoužívejte existenci takových poloaktivních a neaktivních hráčů jako argument proti těm, kteří ty šachy opravdu závodně hrají. O jejich potřebách tu píšu především. V oddíle máme hráče, který hraje jen velice krátkou dobu a ten už elo fide má. V dnešní době každý, kdo začne trochu víc hrát, si elo fide brzy uhraje.

 

Samozřejmě je možné počítat národní elo pouze pro ty, kteří nemají elo fide. Takový systém funguje na Slovensku, pokud jsem informován správně.

 

Zmestabileho: Stav diskuzí podobné té na nss bývá někdy přirovnáván k zahnívajícímu rybníčku, ovšem proces vysychání vodní nádrže má i další fáze.

+0 /-0 | 03.02.2017 08:32

lykan

Viktor: „Dvojkolejnosti se není třeba tolik obávat, když se na Slovensku zlepšíte o 100 bodů, v ČR to na LOK též brzy doženete, pokud to nebyla jen náhoda.“

 

Nevím, co si představujete pod pojmem „náhoda“. Výsledky hráče, který se nezlepšuje, ani nezhoršuje, zahrnují povedené i méně povedené turnaje. Nemůžete nadprůměrný výsledek odbýt s tím, že to byla jen „náhoda“. Určitá oscilace výsledků hráče je normální (třeba u mne běžně rozdíl v performance mezi dvěma po sobě následujícími turnaji 300 bodů. Byl „náhoda“ ten povedený, nebo ten nepovedený?) a pokud má elo statistika za něco stát, musíte do ní započítat pokud možno všechno.

+0 /-0 | 03.02.2017 08:31

Zmestabileho

Na nss se už v komentářích nediskutuje o ničem. Z top turnajů ať už je to skončený Wijk nebo Gibraltar,  z domácích věcí extraliga nebo volební konference 2017. Takže pokud jde o komentáře zde - pane předsedo Viktore - můžete klidně jásat nebo lehce pokrytecky plakat nad tím, že jediné zdejší téma je národní a FIDE ELO :-). Jinou komunikační platformu pod hlavičkou svazu jste bohužel nerozvinul. Zde komunikujete na webu,  který je sice fenoménem českého šachu, který je ale klubovým webem pouze jednoho oddílu, jehož členy jsou téměř všichni naši reprezentanti, tudíž oponentní názory nejsou prezentovány, a ve svém důsledku - neexistující komunikace - zde nejsou prezentovány v diskuzích už vůbec žádné názory (tolik k Vašemu povzdechu, jak se zde nediskutuje nad mnohem důležitějšími svazovými tématy než LOK ELO).

+0 /-0 | 03.02.2017 00:03

Viktor

Nevím, zda jásat či plakat nad tím, že Elo je zde jediné svazové témawink. Jelikož FIDE Elo nemá ani třetina členů, určitě nenazrál čas ke zrušení LOK, kde jsme hlavně pro děti zavedli rapid LOK. Má jít o motivaci ke zlepšování se, úlohou trenérů je pracovat s dětmi tak, aby šachy nebyly pouhou honbou za elo body. Lykanovi lze k sestavování soupisek doporučit URSlaugh, pokud to je jen o číslech. Dvojkolejnosti se není třeba tolik obávat, když se na Slovensku zlepšíte o 100 bodů, v ČR to na LOK též brzy doženete, pokud to nebyla jen náhoda. Vedle toho nám FIDE nedávno napsala, že pár turnajů nám také nemusela započítat, že je neřídili rozhodčí s platnou licencí, ať si dáváme větší pozor. Budeme muset, tlak na vybírání poplatků za licence se prostě zvyšuje. Na repre akce do ciziny musíme též vysílat licencované trenéry. Osobně hraju léta jen na LOK oddílový přebor - určitě ne kvůli Elowink

ŠSČR má řadu možností, jak podpořit LOK na úkor FRL - od výše poplatků (hovořilo se o tom, že v Polsku vybírají 3 EURA za turnaj, nevím, jak dnes), přes registrační poplatek (s nováčky je práce, musí se vyplnit jejich osobní údaje, přidělit FIN), přes zrušení klauzule Klasifikačního řádu, že vyšší první FIDE Elo maže OK, přes rozpisy soutěží, kdy by se jen 1. liga a extraliga počítaly na FRL, mládežnické soutěže vůbec atd. Žádné takové radikální kroky jsme ale zatím neudělali a ani je nikdo nenavrhoval, Elo určitě není prioritním problémem k řešení.    

K poplatkům ještě jedna poznámka - stát obecně vyžaduje od všech příjemců dotací spoluúčast 30% (zákon o rozpočtových pravidlech). I u sportovních svazů se proto vyžadují vlastní zdroje, které jsou právě z velké části získávány formou členských příspěvků a poplatků, i proto přes mnohem lepší finanční situaci svazu jsou tyto zachovávány. Setkávají se s tím i oddíly žádající v prg. 8 MŠMT, kde je vyžadováno, aby dítě platilo alespoň 100 Kč, dospělý 500 Kč ročně.  

 

+0 /-0 | 02.02.2017 23:10

lykan

marek: Že někdo trpí posedlostí elem je politováníhodné, ale elo nemůže za to, že lidé jsou soutěživí. Jen těžko by šlo bez ela sestavit pořadí hráčů na soupisce, aby se nikdo necítil poškozený, když polovina hráčů na soupisce má stejnou třídu. Bez ela by to dopadlo jako v kolektivních sportech, kde může mít každý hráč v týmu jiný názor na to, jak poskládat základní sestavu. Když už soutěžit, tak podle jasných pravidel. Ne tak, že je napůl věc názoru, kdo je vlastně lepší, to jitří emoce některých hráčů daleko víc.

+0 /-0 | 02.02.2017 22:31

marek

Celé ELO bych zrušil. Vede to jen k honění se za ním, takže silní nechtějí hrát se slabšími, protože prakticky musí vyhrát. Sto let nebylo, nikdo ho nepostrádal. Kravina, co jitří emoce, plus tahák na peníze. Dovedu si představit, že nějaký takový žebříček by byl pro titulované hráče, ale když hrajou Kotěhůlky s Horní dolní... Nebo obecně u dětí je taky bezvadný.

+0 /-0 | 02.02.2017 13:44

lykan

Naopak problém pro někoho může být, že když pojede hrát turnaj třeba na Slovensko (například proto, že nechce hrát ty nekonečné devítikolové turnaje, kterých se drží konzervativní čeští pořadatelé) a udělá tam dobrý výsledek, tak se mu rozjedou ela od sebe, protože se mu to na české elo nezapočítá. Toho druhého ela u svého jména na soupiskách se nezbaví.

 

Prestiž mezinárodního ela pramení z toho, že původně byli na elo listině fide jen silní hráči, respektovaní šachovou komunitou, přičemž samozřejmě vždycky bylo dost těch, kteří byli výkonnostně na hranici, kdy usilovali o zapsání na listinu fide. Ta spodní hranice se postupně snižovala, až se dostala tam, kde je dnes. Kdyby existovalo krajské nebo klubové elo, tak by taky bylo vnímáno jako méně prestižní, než národní elo. Navíc zápis hráče na elo listinu fide je dobrou příležitostí ke skokovému zvýšení ela, což hráči, kteří hrají málo, ocení.

 

Někde jsem četl článek o tom, že prý jsou Češi všeobecně jedni z nejrychlejších vůbec v zavádění různých společenských novinek, jako jsou třeba sociální sítě. Tak třeba jsme při zavádění mezinárodního ela do praxe jen rychleji zrealizovali to, k čemu jinde stejně směřují. 

+0 /-0 | 01.02.2017 13:38

lykan

Bob von Ostrauburg: Jistotu samozřejmě nemám („jistoty“ existují především v představách lidí, méně už v realitě. Lidé si rádi sugerují, že mají věci pod kontrolou.). Vždycky ale můžeme zkopírovat ela z databáze fide a pokračovat v počítání vlastního ela. Jak jsem psal níže, přínos národního ela vidím jako záporný, protože jen zvyšuje zmatek. Když si někdo pořídí zlatou cihlu, aby se zajistil do budoucna proti možné devalvaci peněz, tak ji někam schová a netahá ji s sebou po městě jako kouli u nohy.

 

„Osobně nechápu, proč by mělo být pro většinu naší členské základny FIDE Elo důležitější než národní, když na mezinárodní soutěže nejezdí a hlavně z nižších soutěží se jim počítá na národní Elo víc partií než na FIDE.“

 

Nevím, jaká je situace v jiných krajích, ale v Královehradeckém kraji se v soutěžích družstev na elo fide posílá všechno kromě nejnižší soutěže. Turnaj jednotlivců, který by se nepočítal na elo fide, bych hledal široko daleko jen obtížně, leda nějaký opravdu mizerné úrovně.

 

Jak jste přišel na to, že Češi nehrají mezinárodní turnaje? Velká většina openů, které jsem kdy sehrál, byly mezinárodní turnaje pořádané avekontaktem. Na řadě z nich tvořili většinu mých soupeřů cizinci. Jednou na turnaji v Mariánských Lázních jsem dokonce hrál jen s jedním Čechem. Ostatně rychlý pohled na vlajky u jmen na startovní listině letošního Openu Mariánské Lázně mluví za vše.

 

http://chess-results.com/tnr258697.aspx?tnr=258697&art=0&lan=5&turdet=YES&flag=30&m=-1

 

 

+0 /-0 | 01.02.2017 13:38

Bob von Ostrauburg

lykan: Chtěl bych mít vaši jistotu v dobrou vůli FIDE a v to, že se díky "odporu" nové nesmyslné poplatky nezavedou. Když tak vidím, jak si v posledních 20 letech Mimozemšťan s kumpány dělají s šachem v podstatě co se jim zamane a počínání FIDE čím dál víc směřuje pouze k tomu vyždímat prachy z čeho se dá, aby si mohli koupit hlasy na další čtyři roky (důkazem jejich dobré práce budiž sponzor/pořadatel poseldního slavného KO "mistrovství světa" žen), raději bych si nechal nějaká zadní vrátka, abych nebyl na FIDE úplně závislý a mohl ji případně poslat do prdele. Osobně nechápu, proč by mělo být pro většinu naší členské základny FIDE Elo důležitější než národní, když na mezinárodní soutěže nejezdí a hlavně z nižších soutěží se jim počítá na národní Elo víc partií než na FIDE.

+0 /-0 | 01.02.2017 08:44

lykan

Jestli je poplatek za zápočet na elo fide vysoký nebo nízký, je relativní. Šachy jsou levný sport. Jak by se asi tvářili na krajské konferenci, kdybych jim navrhl, že založíme svoje vlastní krajské elo, které bude zadarmo, abychom se ochránili před poplatkem na národní elo, který nám účtuje zlý ŠSČR. Vezměte v úvahu to, že hraní šachu v rámci kraje má nízké náklady, protože jsou kratší dojezdové vzdálenosti a u turnajů jednotlivců lze denně dojíždět a ušetří se tak za ubytování, takže poplatek na národní elo může být ve srovnatelném poměru k celkovým nákladům na turnaj, jako je poplatek na zápočet na elo fide v poměru k nákladům na turnaj někde na druhém konci republiky. Někteří se obávají, že fide zavede plošné poplatky ročně za hráče (což nejspíš nikdy neprojde, protože je proti tomu silný odpor), přitom zlý ŠSČR tohle provádí svým členům už dávno.

 

Chci říct, že když nad tou šachovnicí prosedíme desítky hodin ročně, nemuseli bychom litovat do toho dát nějakou tu korunu navíc. Důležitější je funkčnost elo systému. 

+0 /-0 | 01.02.2017 02:47

lykan

Rubinus: Snad nechcete, aby všichni platili poplatek na národní elo jen proto, aby někteří jiní mohli ušetřit za poplatek na elo fide? Šetřílkové by ušetřili ještě víc, kdyby to neposlali ani na národní elo. Mohou to poslat na ten nový URS žebříček, tam je to zadarmo. Mimochodem, doporučuji všem si o URS elu počíst na jejich stránkách, zajímavá koncepce.

 

http://universalrating.com/

 

Viktor: Na takové úvahy je trochu pozdě, elo fide se masově zavedlo. Lidé si na něj zvykli a vyžadují, aby se soutěže na něj započítávaly. Cesta zpět je obtížně realizovatelná, protože to jde jen těžko udělat postupně: aby elo statistika za něco stála, musí se do ní započítávat všechny partie hráče. Klubovým hráčům se nemůže líbit to, aby se dostali zpět do situace, kdy se půlka partií, které sehrají, na elo fide počítala, a druhá půlka ne, a přitom je všichni budou hodnotit podle ela fide.

 

Mě osobně tedy není jedno, jestli to národní elo existuje, nebo ne. Mnoho týmů seřazuje hráče na soupisce primárně podle ela. Když jsou ale ela dvě, ta často vzniká situace, kdy z dvojice hráčů podobné výkonnosti má jeden vyšší elo fide a druhý elo národní. Potřebovali bychom, aby jedno z těch dvou čísel zmizelo. A myslím si, že elo fide to vzhledem ke své silné pozici u hráčů nikdy nebude.

+0 /-0 | 01.02.2017 01:04

Viktor

Zdravím! Mé zamyšlení nad tím, proč posíláme FIDE cca 600 tis. Kč ročně za ELO najdete zde http://www.chess.cz/www/informace/vv/zapisy/komunike-ze-108-schuze-vv-sscr.html. Vloni se u ŠSČR registrovalo 18 tis. členů, v r. 2015 mělo FIDE Elo 4770 z nich (v r. 2010 to bylo 2879 členů), čímž jsme 6. na světě v počtu hráčů na FRL! Aby naši pořadatelé přilákali na naše turnaje cizince (v tom jsme 3. na světě!), potřebují hráče s FIDE Elo, čemuž odpovídá politika nastavení startovného. Tam já vidím hlavní důvod, proč se hráčům může jevit FIDE Elo jako důležitější, ačkoliv většina našinců vůbec nehraje v cizině (v počtu odehraných partií v cizině jsme až 17., přestože máme tolik hráčů na FRL) a obě Ela jsou většinou velmi blízko sebe. Takže za mě nechme FIDE ELO profíkům a vystačme si s LOK, kde nemusíme dodržovat všechna pravidla FIDE, máme vše pod kontrolou (návrh FIDE, aby každý hráč uvedený na FRL platit 10 EUR ročně zatím neprošel, ale kdo ví, když FIDE nemá peníze) a poplatky slouží k rozvoji šachu v ČR. Registrovat všechny naše členy na FRL vidím jako velmi riskantní a navíc i drahý krok.   

+0 /-0 | 31.01.2017 22:23

Rubinus

Národní ELO bych tedy nechal. Osobně mi sice vůbec nezajímá, ale u těch nižších turnajů je snad platba na jen na národní ELO mnohem levnější, než na FIDE, ne? A je tu ještě druhý důvod, FIDE se čím dál více vzdaluje většině své členské základny. Tak proč jim zvyšovat zisk?

+0 /-0 | 31.01.2017 19:11

Petr Boleslav

Já jsem ho raději přestal sledovat, takže zrušení mi vyhovuje z více důvodů smiley

+0 /-0 | 31.01.2017 17:03

Marek Vokáč

Já své národní elo přestal sledovat už před 40 lety, zrušil bych ho hned. Ale to by si měli říci spíše ti, kteří v něm pro sebe nějaký význam vídí, pokud tedy nějací takoví jsou. Mohou se tu ozvat, to by bylo nejjednodušší.

+0 /-0 | 31.01.2017 16:31

lykan

Je nějaká reálná šance, že by se kluboví hráči mohli konečně zbavit zbytečného národního ela? V dobách špatné finanční situace svazu se jako hlavní argument pro zachování národního ela uvádělo, že si svaz nemůže dovolit o příjem z této podivné šachové daně přijít. Mezitím si ale svaz u struků státní dojné krávy vydobyl mnohem lepší pozici, argument padnul, a národní elo straší na všech výsledkových listinách vedle ela fide pořád.

+0 /-0 | 31.01.2017 15:50