Různobarevní střelci v praxi

16.11.2019 06:45 | Trénink

Že různobarevní střelci znamenají jasnou remízu? Tak to tedy v žádném případě! Aneb střípky z prvoligových šachovnic.

David Kaňovský (2423) - Petr Čechura (2202) [A24]
1LV, SM-Panda (2), 10.11.2019

1.c4 e5 2.g3 Jf6 3.Sg2 g6 4.Jc3 Sg7 5.Jf3 d6 6.d3 0-0 7.0-0 Ve8 8.Sg5 Jbd7 9.Dc1 c6 10.b4

10...a5? 

V poměrně normální anglické pozici se černý rozhodl pro typický výpad krajního pěšce, ale podle mě ve špatném okamžiku. Pokud chtěl jít a5, měl to udělat ještě před tahem b4, takto si pouze oslabuje svou pozici, což, jak uvidíme, bude pro celou situaci na šachovnici skoro klíčové. 10...Dc7!?; 10...Jf8!? 

11.b5 Jc5 12.Jd2 

Tímto tahem bílý černému radikálně zabraňuje v případném postupu e5-e4 a zároveň chce sám později skočit jezdcem na e4. 

12...Dc7 13.Vb1 Sf5

14.Sxf6! 

Černopolného střelce a dvojice střelců rozhodně není v dané situaci škoda, protože konec konců právě proto šel bílý střelcem na g5. Jezdec z pole f6 totiž velmi silně kontroloval důležitá centrální políčka e4 a d5. 

14...Sxf6 15.Jde4 Jxe4 16.Jxe4 Sxe4

Po delším přemýšlení černý sebral silného bílého jezdce, ale určitě měl zahrát spíše 16...Se7.

17.Sxe4

Na šachovnici tak vznikla pozice s různobarevnými střelci. Znamená to jasnou remízu? V žádném případě! U různobarevných střelců hraje klíčovou roli aktivita střelců, resp. dalších figur a ta jednoznačně hovoří ve prospěch bílého. Zatímco bílý střelec je na nejdelší diagonále velice aktivní a napadá černou pozici, černý střelec nemá na šachovnici žádnou aktivní hru. 

17...Dd7

Právě nyní se krásně ukazuje nevhodnost tahu a7-a5. S pěšcem na a7 by černý snad i mohl zahrát c5, a přesto, že tím dává bílému střelci parádní pole d5, za bílého by nebylo snadné otevřít pozici pro své další figury. Tady by však přišlo po 17...c5 18.b6! se zafixováním slabiny na b7 a zároveň "odřezáním" černého a-pěšce, který by brzy padl.

18.bxc6 bxc6 19.Vb6 Vac8 20.Db2 Sd8 21.Vb7 De6 22.Db3! 

Pro bílého je velice důležité nepustit černého k postupu c6-d5. Tím by jednak trochu rozehrál své figury a především by se zbavil slabiny na c6. 

22...Ve7 23.Vb1 Kg7 24.Vxe7 Dxe7

25.Db7! 

Při různobarevných střelcích často platí, že jejich největší výhoda spočívá ve střední hře v útoku na krále. Chvíli jsem koketoval s podobnou myšlenkou a snažil jsem se vymyslet, jak ponechat dámy na šachovnici. Pak jsem si však správně uvědomil, že útok na krále není příliš reálný a hlavně že rozdíl v aktivitě figur je natolik velký, že bílý klidně může přejít do koncovky s různobarevnými střelci za dohledu vězí. 

25...Dxb7 26.Vxb7 Kf6 27.e3 Ke6 28.Sf3 

Asi jediný moment, kde jsem nezahrál nejpřesněji. Správné bylo 28.Va7!, což by zabránilo případnému c6-c5.

28...Vc7

Tady měl černý první a poslední šanci zahrát 28...d5!, po čemž by snad měl určité šance na záchranu partie. Plánoval jsem pokračovat 29.cxd5+ cxd5 30.Vb5 d4 31.Sd5+ Ke7 32.exd4 exd4 33.Sb3 a věřil jsem tomu, že i tady bych mohl výhodu postupně přetavit ve výhru, ale teď už mám spíše pocit, že tady by bylo daleko pravděpodobnější, že partie skončí remízou.

29.Vb6 Kd7 30.Va6 Vc8 31.h4!

Černý sice vše kryje, ale... prakticky je v zugzwangu! Skutečně, černý by potřeboval nezahrát c6-c5, a nepustit tak bílého střelce na pole d5. To však není možné udělat! Aby černý neztratil pěšce, nemůže se nyní pohnout ani jednou ze svých tří figur a tahy pěšci by brzy došly. Proto černý raději zahrál tento tah rovnou. 

31...c5

Spíše bych však ještě předtím zahrál 31...h5, přestože ani tady už nevěřím tomu, že černý může partii udržet.

32.Sd5 Ke7 33.Va7+ Sc7 34.g4! 

Tím bílý ještě více omezuje možnosti černého a získává na královském křídle co nejvíce prostoru. 

34...h6 35.Kg2

35...g5 

V koncovkách různobarevných střelců často platí, že nejlepšíí obranou je pasivní obrana a slabší strana může remizovat díky blokádě přes svou barvu. Zde to však rozhodně neplatí, právě naopak: postupem černého se bílému králi otevřela parádní dálnice na královské křídlo černého. Záchrana za černého už ovšem tak jako tak není možná, bílý král může do černé pozice projít také přes d5 a c6. A především černý je zcela svázaný, taková pozice se prakticky nedá hrát. 

36.h5 f6 37.Kf3 Kd7 38.Ke4 Vb8 39.Kf5 Vb2

40.Kg6 

Bílý vůbec ani nepotřebuje svoje pěšce krýt, bílý h-pěšec zamíří nezadržitelně do dámy. Zbytek partie už je zcela jasný. 

40...Vxa2 41.Kxh6 Vxf2 42.Kg7 f5 43.h6 f4 44.h7 fxe3 45.h8D e2 46.Va8

1-0

Pro hlubší studium koncovek s různobarevnými střelci můžete využít například knihu:

 


-
. kolo -
0x 4764x David Kaňovský
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované