Mladí Rómovia vyzvali na šachový duel Splnomocnenca vlády pre Rómov

22.06.2016 08:46 | ostatní-články

22. júna 2016, Banská Bystrica, CVČ (Havranské 9) – 11:00 až 12:30 Exhibičný šachový zápas Splnomocnenca vlády pre rómske komunity s rómskymi deťmi zo šachového klubu Hrochotskí jazdci.

Pri každom ťahu mať spočítané všetky rozumné odpovede súpera a pritom predvídať aj jeho ďalšie kroky, a to na niekoľko ťahov dopredu. Zdá sa Vám to náročné? Pre deti z rómskych komunít zo šachového klubu Hrochotských jazdcov nejde pritom o nič výnimočné. Partie s rovesníkmi na majstrovstvách Slovenska mládeže sa im už zdali primalé, a tak sa rozhodli zmerať svoje sily s dospelákom, a nie ledajakým, ale rovno so Splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom.

Agátka Berková (foto: ŠK Ružomberok)

Iba 7-ročná Agátka a 16-ročný Viktor z obce Hrochoť sa pripravujú na nezvyčajný duel, ktorý sa uskutoční už túto stredu v Banskej Bystrici. Odkedy v ich obci začal tréner Milan Berko rozvíjať viacero aktivít, vrátane šachového klubu, došlo k viacerým pozitívnym zmenám: „Deti a mládež (a nielen šachisti) sa zlepšili po výchovnej, ale i v edukatívnej oblasti.“ Časom založili klub s názvom Hrochotskí jazdci, ktorý pomenovaním čiastočne pripomína americký film Jazdci z Bronxu. Ten rozpráva príbeh o pozitívnych dopadoch zavedenia šachu na základných školách v amerických černošských getách. Neskôr deti z Hrochoti začali trénovať aj priamo v Banskej Bystrici pod vedením Zdena Gregora, kde sa medzi ostatnú mládež pri tejto inteligentnej hre poľahky zaradili.


Viktor Filkus (foto: ŠK Ružomberok)

Podmienky na život, ktoré nie sú zďaleka ideálne, sa podpísali aj pod to, že napriek svojej výkonnosti a veľkej vôli, bolo pre deti náročné zúčastniť sa, čo i len celoslovenského šampionátu. Ten sa konal na začiatku júna v Ružomberku a deťom sa ho napokon podarilo zúčastniť. Tento príbeh zaujal aj Splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý sa rozhodol prijať ich výzvu na spoločný šachový duel. V krátkom rozhovore priznal, že: „Šachové figúrky mu nie sú celkom cudzie a rád si zmeria sily so šikovnými deťmi v tejto hre.“

Prezident Slovenského šachového zväzu František Jablonický pritom upriamuje pozornosť na rozbiehajúce aktivity zväzu pri vzdelávaní a výchove mládeže pomocou šachu na školách: „V projekte Matematicko-didaktických hier vyučujeme matematiku pomocou šachu. Jeho cieľom nie je výchova šachistov, ale výchova mladých šikovných spoločensky úspešných ľudí, tj. prínos šachu pre vzdelanie. S výučbou sa začína už od prváčikov a vyučovanie prebieha formou hry, kde si deti anilen neuvedomujú, že spoznávajú zákonitosti matematiky. Projekt zaznamenal v zahraničí zdokumentované výrazné úspechy v oblasti celkového prospechu, výchovy, dochádzky a mnohých iných pozitívach medzi iným v sociálnej, ale i zdravotnej oblasti. Od septembra tohto roku sa do projektu zapojí už okolo desiatky slovenských škôl. Medzi nimi je aj viacero tried s deťmi z rómskych komunít. Práca s nimi je veľkou výzvou projektu, pociťujeme tiež veľkú potrebu priložiť ruku k dielu v dnešných časoch a spolupracujeme na nej s viacerými európskymi partnermi. Deti z klubu Hrochotských Jazdcov sú krásnym príkladom prekonávania bariér a predsudkov v hre, v ktorej je náročná na využívanie rozumových schopností bez ohľadu na akékoľvek rozdielnosti.“

(foto: ŠK Ružomberok)

Či už sa teda podarí 7-ročnej Agátke Berkovej a 16-ročnému Viktorovi Filkusovi zabojovať naplno alebo bude Splnomocnenec vlády pre nich náročným orieškom, pre nás sú malými šampiónmi už aj dnes a radi Vás budeme čoskoro informovať o ich výsledkoch.


tisková zpráva - Slovenský šachový svaz

4x 3072x
Fotogalerie
Komentáře (4) Aktualizovat
22.06.2016 17:36 | pawel

 Claymes: Určitě ne, rozeberme tam - viz   článek o herně  

22.06.2016 17:01 | Jan Jílek

22.06.2016 16:41 | pawel Omlouvám se, za off-topic, ale myslím, že jste to byl Vy, kdo se podivoval, že je herna sachy.cz v češtině, protože se Vám zobrazovala anglicky - přidali jsme nahoru do lišty přepínač jazyků, tak to můžete vyzkoušet :)

22.06.2016 16:41 | pawel

Článek po skončení

22.06.2016 14:40 | wlk

Taký klub v SŠZ oficiálne neexistuje. Treba vyplniť tlačivo na http://www.chess.sk/index.php?str=dokumenty&detail=279