Informace k soutěžím družstev

08.09.2021 15:01 | Domácí zprávy

Již nestačí čestné prohlášení. To znamená, že všichni musí u sebe mít doklad o očkování, o absolvování testu nebo o prodělání nemoci covid-19.

Milí přátelé královské hry,

zdravím Vás všechny před startem nové sezóny soutěží družstev. Věřím, že ji celou již sehrajeme normálně za šachovnicí. V souvislosti s aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví platným od 1. září (článek zde) Vás ale musím upozornit na možnou nutnost splnění podmínky ONT pro všechny účastníky šachových zápasů soutěží družstev. Již nestačí čestné prohlášení. To znamená, že všichni musí u sebe mít doklad o očkování, o absolvování testu nebo o prodělání nemoci covid-19. Nelze samozřejmě zcela předjímat, jaká opatření budou v platnosti za měsíc, kdy většina soutěží začíná, ale berte prosím výše uvedené na vědomí již teď, při sestavování soupisek Vašich týmů.

Šachový svaz ČR je v kontaktu se všemi relevantními autoritami a k opatřením, která budou v platnosti před zahájením soutěží, vydá i nezbytný metodický pokyn (kdo má dokumenty ke splnění ONT kontrolovat, co je zapotřebí archivovat atd.). Rád bych zdůraznil, že nebudeme vydávat žádná „svoje“ protiepidemická opatření nad rámec těch, která požaduje Ministerstvo zdravotnictví. V tom je postoj svazu po celou dobu covidové pandemie neměnný a konzistentní.

Zároveň chci v této souvislosti apelovat na zdravý rozum při řešení případných nenadálých situací. Na jedné straně všichni podmínku ONT splníme, přičemž zde můžu osobně doporučit očkování, na druhé straně nemá smysl vyhrocovat situaci, pokud si někdo zapomene „papír“. Myslím, že se nám zdravý přístup během léta v šachovém prostředí výborně dařil, a turnaje probíhaly bez komplikací, za což Vám děkuji.

Těším se na společné setkání na zápasech soutěží družstev a na dalších šachových akcích.

Mějte se hezky,

RNDr. Martin Petr, Ph.D.
předseda ŠSČR

Článek publikován 8. 9. 2021 v rubrice Aktuality KMKAktuality sekretariátTOP Aktuality na hlavní stránce.


* doplněno o právní analýzu z oddílu ŠK Český Brod 8.9.2021 23:05

http://sachyceskybrod.cz/pravni-analyza-vyjadreni-predsedy-sscr/

Právní analýza vyjádření předsedy ŠSČR

Dne 8. 9. 2021 bylo zveřejněno a rozesláno vyjádření předsedy ŠSČR ohledně soutěží družstev a mimořádných opatření. Ve vyjádření se uvádí mj.:

„Zároveň chci v této souvislosti apelovat na zdravý rozum při řešení případných nenadálých situací. Na jedné straně všichni podmínku ONT splníme, přičemž zde můžu osobně doporučit očkování, na druhé straně nemá smysl vyhrocovat situaci, pokud si někdo zapomene „papír“. Myslím, že se nám zdravý přístup během léta v šachovém prostředí výborně dařil, a turnaje probíhaly bez komplikací, za což Vám děkuji.“.

V tuto chvíli není jisté, jaká mimořádná opatření budou platit v době konání soutěží družstev, a nelze vyloučit, že režim bude stejný jako třeba u stravovacích služeb, kde hospodský nic nekontroluje a nemá odpovědnost. Nyní tomu tak však není. Z toho důvodu je nevhodné už jen se takto vyjadřovat k budoucím mimořádným opatřením, která nejsou známa (a mohou být změněna ze dne na den, jak se tomu stalo mnohokrát v minulosti).

Nicméně vyjdeme-li z aktuálně platných mimořádných opatření, uvedený názor je nesprávný, a to z následujících důvodů.

Byť šachy osobně nepovažuji za sport v běžném slova smyslu, z právního pohledu šachy sport jsou (mj. ŠSČR i kluby dostávají finanční prostředky od Národní sportovní agentury a jsou vedeny v jejím Rejstříku sportu), a to i v souvislosti s mimořádnými opatřeními.

Soutěže družstev jsou sportovní soutěž organizovaná sportovním svazem. Proto se na soutěže družstev vztahuje bod I/13 písm. e) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN (opatření k maloobchodu; dále jen „mimořádné opatření“). Hráči a rozhodčí se nesmí účastnit utkání, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Hráči a rozhodčí jsou pro možnost účasti na utkání povinni splnit OTN. Organizátor utkání je povinen splnění podmínek kontrolovat a je povinen neumožnit účast osobě, která splnění podmínek neprokáže, do doby, než splnění podmínek prokáže. Organizátor utkání je dále povinen vést evidenci účastnících se osob, a to v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje účastníka a tuto evidenci uchovat po dobu 30 dnů od utkání.

OTN definuje bod I/16 mimořádného opatření a zjednodušeně řečeno lze OTN prokázat těmito možnostmi:

  • 7 dnů starý negativní PCR test z testovacího místa,
  • 72 hodin starý negativní AG test z testovacího místa,
  • 14 dnů po ukončeném očkování,
  • 180 dnů od pozitivního AG nebo PCR testu (prodělaný covid-19),
  • negativní AG test na místě,
  • 24 hodin starý negativní online AG test za dozoru zdravotníka,
  • 72 hodin starý negativní AG test ze školy (dokládá se čestným prohlášením nebo potvrzením školy a tato možnost je využitelná pouze pro žáky škol).

Vždy (s výjimkou negativního AG testu ze školy a na místě) se předkládá potvrzení, není možné čestné prohlášení. V současnosti se neuznávají mj. testy ze zaměstnání (kde se navíc nyní ani netestuje) nebo potvrzení o protilátkách.

Organizátorem je domácí družstvo, jak stanoví čl. 2.4.2 Soutěžního řádu.

Domácí družstvo je tedy povinno kontrolovat OTN a vést evidenci; pokud kterýkoliv hráč nebo rozhodčí neprokáže splnění OTN, domácí družstvo je povinno jej nevpustit na utkání. Důsledkem bude nastoupení družstva v nižším počtu hráčů nebo kontumace hráče a hráč si napíše nulu :-). Takový hráč pak nemůže být utkání přítomen ani jako divák, protože i divák musí splnit OTN, jak vyplývá z bodu I/12 písm. a) mimořádného opatření.

Z výše uvedeného vyplývá, že i pokud si hráč „zapomene papír“, nesmí být vpuštěn na utkání. Jiný postup mimořádné opatření nepřipouští. Je to chyba hráče, a pokud by takový hráč přesto byl na utkání vpuštěn, šlo by o porušení mimořádného opatření s rizikem možné pokuty jak pro hráče, tak pro domácí družstvo.

Případu zapomenutí papíru lze předejít např. elektronickým potvrzením v mobilním telefonu nebo zasláním potvrzení předem organizátorovi. Pokud například účastník zašle předem potvrzení o očkování nebo prodělaném covidu-19 a souhlasí s tím, aby si potvrzení organizátor uchoval, pak samozřejmě již nebude stejnému organizátorovi stejné potvrzení znovu dokládat (u pozitivního testu dokud od něj neuplyne 180 dní; u očkování v současnosti není omezena jeho platnost).

Závěrem uvádím, že je vhodné zabývat se aktuálními mimořádnými opatřeními až v době bezprostředně před zahájením soutěžím družstev. A v právu se nelze dovolávat „zdravého rozumu“.

Jan Fiala
143x 6744x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (143) Aktualizovat
13.09.2021 13:15 | štamprdla

Nenapadá mě nic jiného, než aby každý hráč napsal své čestné prohlášení svému kapitánovi či předsedovi oddílu jestli hodlá aspektovat tyhle podmínky. Není přeci lidské, aby při volnočasových aktivitách někdo něco nařizoval. Je každého věc jestli se nechá očkovat, testovat, ale aby se kvůli tomu brala podmínka, dogma, že musí být test a očkování to ať si hraje pan Petr ty šachy sám. Nejsme žádné kundy, aby jsme někoho poslouchali. Chceme hrát šachy, ne tyhle šaškárny.  Jestli máte strach z vládních nařízení tak ty šachy raději nehrejme. Klidně to můžete smazat stejně mnoho šachistů po tomhle prohlášení vám nějraděj nakope do zadní části těla. Kdo respektuje vládní nařízení je u mě posera a zbabělec. Žádný Covid není vše je to hoax. Nikdy jsem neviděl žádného mrtvého na Covid. Na vaše podmínky vám srdečně kašlu.

12.09.2021 09:36 | dave

Re: Pavel Capek: Subjektivně si myslím, že za to může několik faktorů. Podle statistiky před válkou žilo v ČSSR asi 3 mil. německého obyvatelstva a uvádí se, že přibližně stejný počet byl po válce odsunut. (v roce 1937 mělo ČSSR 14 446 993 obyvatel vs. rok 1948 12 339 198 obyvatel)  Dále jak píšete, že za války byla vyšší umrtnost, což se projevilo už i u WWI. Podvyživení lidé umírají na nemoci častěji než v mimoválečném období. Počet obětí nacizmu bylo za války v ČSSR cca 350 tis. Ale za hlavní příčinu snížení úrtnosti v 50. letech považuji objev antibiotik (Penicilin se začal používat za 2 svět. války v roce 1941. V ČSSR se začal vyrábět v roce 1949) V léčbě bakteriálních infekcí obrovský pokrok. Troufám si říct, že kdyby byl Penicilin dostupný u nás už v roce 1942, tak např. Heydrich by možná atentát přežil. Za předpokladu, že infekce byla přímou příčinou jeho úmrtí, ale to už se dnes nedozvíme na co skutečně zemřel. Dalším důvodem snížení úmrtnosti může být i zavedené očkování proti TBC v roce 1953. Možná těch faktorů bude ještě víc, ale momentálně toho víc z hlavy už nedostanu :-) Jinak můžete zkusit pátrat zde https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/zdrroc1948az1958_cs_zdravotnictvi.pdf  třeba na nějakou souvislost ještě přijdete.

11.09.2021 20:01 | Pavel Capek

Tak frenik je jasný troll. :-) Dont feed the Troll !

Možná je troll i ten kapitán Mařák, ale tam si nejsem na 100% jistý.

11.09.2021 20:01 | Semod

11.09.2021 14:32 | frenik_ ... Ptal jsem se i Semoda, Pavla Čapka, aj. všichni chtějí hrávat a Volný blok zřejmě půjdou volit ... Tož chlapče za mě - lžeš jako věž .. spojovat mě s Volným blokem to jsi hodně posral. Aktivně hraji pouze hospodský mariáš. Šachy mám moc rád, ale v současnosti jsem neaktivní hráč. Jinak tvé občanské (politické) názory jsou OK ... i když se neznáme.

11.09.2021 19:37 | Krolop

Freniku, když je někdo blb, tak jej neoslovujeme pane, ale jenom blbe! Proto tě neoslovím pane. Volný blok jde do voleb pod číslem 3. Tvé poslední dvě věty (17.58) jasně vystihují tvojí gigantickou inteligenci.

11.09.2021 18:26 | pawel

Vaše názory vám freniku neberu, jen téma patří na stránku Fialy a spol.

11.09.2021 18:00 | frenik_

Re: pane Krolop, nebo co jste za blba já ani nevím co je Volný blok vy snad ano?  

11.09.2021 17:58 | frenik_

Re: pawel Pro upřesnění je to jen anketa a s dotyčnými jsem mluvil. Bylo to v anketě ten Volný blok petice je petice. Já stejně budu volit koalici Spolu. V té anketě jde hlavně o to, aby se hrálo, že tam je Volný blok je asi chyba. Hlavně nevolte Babiše, komunisty, ĆSSD a SPD. Jedině pan Fiala to je vzdělaný člověk a paní Pekarová je milá dáma.

 

11.09.2021 15:25 | pawel

freniku, to není k tématu, tu politickou omáčku vař kdyžtak v článku "o všem", u @jirikovky. Nebude se rozlejzat do dalších článků.

11.09.2021 15:22 | Krolop

Mě kapitán Mařák velice pobavil a dávám mu palec nahoru. Co se frenika týče, tak  mě napadá: Svatá ty prostoto! Volit Volný blok může jenom cvok!

11.09.2021 14:32 | frenik_

Nyní k tématu. V Moravskoslezském kraji většina šachových hráčů chtějí soutěže hrávat. Z infa  vím, že i v ostatních částech krajů  by soutěže hráli. Mnoho hráčů se bojí hrát. Nevím proč, covídek je už dávno pryč. Očkovaný nejsem a ani nehodlám. Poserové jsou většinou voliči ANO, nebo zastánci očkovaní. Děláme petici za to, aby se hrálo a proti očkování včetně podpory pro hnutí Volný blok. Ptal jsem se i Semoda, Pavla Čapka, aj. všichni chtějí hrávat a Volný blok zřejmě půjdou volit. Půjdu za nimi pro podpis. Mnoho z nich mrtvé na covídek ani neviděli. Jde o to svobodně žít a to co vykládá diletant Mařák od takových se distancovat. Prašivej komunista. Nebuďte zbabělí a hrejme. Vláda nám nemá co vykládat já už roušku nenosím a nehodlám ji nosit vůbec. Zbabělce co věří na covídek jsou zaostalí lidé, co sedí jen doma a nikde nechodí. Jsou to prostě lůzrové.

11.09.2021 13:41 | Pavel Ch

Semode, jj, zjistím, ale časem. Připravuju se, balím,  na noční spoj do V.Tater, vyběhnout na pár vrcholů a pár sedel za 2 dny a zas nočním vlakem z pondělka na úterý zpět.

 

  Pavle (paulz) má být v Brně MČR blesk. Termín se dlouho hledal, vše (CZE, ECU,FIDE) je odkládané na podzim a do toho běžné soutěže, navrhoval jsem i 2.1., nakonec se našlo něco, co málo koliduje, psal jsem, aby v pondělí doplnili do kalendáře, teď rychle nenajdu termín (konec list. nebo zač. pros.).  

 Zatím se mějte.

11.09.2021 13:10 | Semod

10.09.2021 18:49 | Pavel Ch ... Nevím zda jde z rozpočtu rozklíčovat "bafuňářské" mzdy, ale kdyby byl zájem, zjistil bych. Jestli můžu poprosit, tak sem s tím.

11.09.2021 12:54 | Rubinus

lykan: Také jsem to četl a prý to dělají mladí i u nás. Možná je to účel. Když občas někdo podcení riziko a umře, protože byl sice mladý, ale nemocný, tlustý, či jinak rizikový, tak alespoň výborně poslouží do statistik toho, jak je to očkování úžasné a skvěle funguje. Ale pak se toho hned tak nezbavíme, když je tu určitý tlak na neustálé udržování šíření viru. Ostatně snad všichni z těch, co znám a měli Covid, se nakazili od svých dětí, případně členů rodiny. Já bydlím sám a jediné opatření, co dodržuji, je vyhýbání se velkým shlukům lidí, třeba demonstrace proti rouškám. V Kauflandu jsem nebyl snad rok. A o Covid jsem nezavadil, nebo o tom nevím a v práci na nějaké roušk, či dokonce respirátory, samozřejmě "kálíme".

11.09.2021 12:25 | Semod

Pobavila mě upřímná zpověď kapitána ing. Mářáka. Předpokládám, že pan Covid ho brzy přetáhne pendrekem.

11.09.2021 10:03 | lykan

Rubinus: Někde jsem četl článek o tom, že ve Francii je to teď velice rozšířené, že se lidi nechávají covidem záměrně nakazit, aby měli pokoj od francouzské státní buzerace.

11.09.2021 08:35 | Pavel Capek

22:34 | HumphreyvanWeiden : Poválečný odsun Němců mě jako argument nenapadnul. Já si spíš říkal, že to mohlo být tím, že dost lidí zemřelo za WW2.

Jinak statistika je kouzelná věc ! Člověk si musí nejprve stanovit, jakého výsledku chce dosáhnou a podle toho vybírat fakta, která se mu hodí ! :-D

11.09.2021 08:08 | paulz

Díky Pavle, tomu říkám správná reakce. Já se teda koukl na kalendář na Chess.cz kde nic není a dále to neřešil. Teda řešil, co jsem si pomyslel, ale radši nechám pro sebe...smiley

10.09.2021 23:26 | Pavel Ch

Já již to četl také v diskuzi, Pavle, ale ještě jednou předtím přímo od Tebe.

Je možné, že to psal někdo před Tebou, ale napamatuji.

Nereagoval jsem předtím na první Tvé, že se ruší, nemusím vědět vše o změnáchwink

ale dnes jsem si ověřoval.

10.09.2021 23:02 | paulz

To Pavel Ch. Někde jsem to v nějaké diskuzi četl, samozřejmě pokud se bude hrát budu rád.

10.09.2021 22:40 | HumphreyvanWeiden

Na Covid umírá víc lidí než na očkování a umírají i mladí. A pokud neumřou, Covid po sobě nechává stopy. Kromě plic ničí i cévy a člověk opravdu nemůže vědět, co to s ním udělá. Očkování je určitě víc otestované než onemocnění "nadivoko". 

10.09.2021 22:34 | HumphreyvanWeiden

Pavle Čapku, nemusím mít pravdu, statistika je složitá věda a roli v ní hraje spousta faktorů, ale nedošlo v té době (po válce) k odsunu Němců ? Míň lidí rovná se i míň úmrtí. Na té křivce je krásně vidět, jak se komunistický marast podpisoval na zdraví (a úmrtí) lidí. Pěkný je i zlom po roce 1990.

10.09.2021 22:34 | Rubinus

Největší sranda na těch pravidlech je, že pokud nejsem očkovaný a momentálně se očkovat nechci, tak asi nejpohodlnější cesta je pro mě se jít někam nakazit, risknout to - svému imunitnímu systému celkem věřím. Pak si odmarodím dva týdny, když budu mít kliku,vyležím to za tři dny (sportovec Klaus st. to dal za tři dny téměř v osmdesáti) a mám pak na 180 dní klid. Geniální výtvor, tyhle pravidla... Samozřejmě jsem také znal nějaké lidi, co na Covid umřeli, ale ti byli dost sešlí či nemocní již před Covidem. Takoví by se samozřejmě měli nechat očkovat.

10.09.2021 21:40 | Pavel Capek

No vida kpt. Mařák by to vzal pendrekem po hrbu a bylo by po covidu !! :-D

10.09.2021 21:37 | Pavel Capek

14:59 | dave : jj tehdy se vybíraly valuty a dnes se sbírají víčka od PET lahví. :-D :-D

10.09.2021 21:31 | Pavel Capek

14:59 | dave : Děkuji za vysvětlení. :-) A tu nízkou úmrtnost v 50 letech mi vysvětlíte jak ? Lékařská věda asi nebyla moc na úrovní a komunistický teror byl v té době nejhorší.

10.09.2021 21:28 | Pavel Ch

paulz, Pavle, to víš pak více než já. Zrušilo se snad (MČR blesk)?

10.09.2021 21:08 | kapitán ing. Mařák

Za minulého režimu jsem dělal příšlušníka státní bezpečnosti. Někoho jsem přetáhl pendrekem, nelituji toho, byl alespoň pořádek. Jsem v důchodě. Penzi mám pěknou, musím poděkovat dnešní vládě.  Zvedají důchody za to jim děkuji. To jsem odbočil. Šachové soutěže všichni si přejeme ať se hrají, je to moc těžké, já jsem naštěstí Covid neměl, ale znám své kamarády co ho měli a dokonce zemřeli. Očkování je nutné. Vláda dělá věci správně. Proto respektuji šachový svaz a jejich rozhodnutí byl bych rád, kdyby to samé činili ti, co jej kritizují. Někteří by potřebovali tím pendrekem po hřbetě, jak zlehčují situaci. Sobeckost především mladých co volí Piráty nemá obdoby. Za minulého režimu by si to nikdo nedovolil.

 

10.09.2021 20:51 | paulz

Pavle, já teda myslím že odměny a taky platy mají být i ve svazu důstojné, což teda dřív nebývalo. A teď co vím tak je to už aspoň slušné. Ale nějak člověk očekává, že bude taky zvýšená aktivita. Jinak jediná akce kterou svaz pořádal přímo bylo MČR v blesku většinou v Praze. I to bylo letos zrušené, snad z nějakého důvodu že je málo termínů. Přitom se to vždy hrávalo absolutně mimo termíny družstev. A letos se to prostě zruší, s největší pravděpodobností proto, že se to nikomu nechce pořádat...Že to byl vždy důstojný závěr šachového roku pro celkem velké množství šachistů, se... pes...

Když jsem se koukl do rozpočtu za rok 2020 tak mzdové náklady včetně odvodů administrativy a předsedy byly celkem 2 800 000 kč. Což není nějak extrémně moc, ale taky nijak málo. 

10.09.2021 18:49 | Pavel Ch

Pavle (paulz), díky. Sám nejsem plně v obraze a těžko se z dálky posuzuje, kolik fakt musí být "sekretářských" lidí. Řekl bych však, že v mzdových odměnách jsou i trenéři. Teď měl Pisk s trenéry soustředění starších žáků, dorostu. Majkl Novotný+Lukáš Vlasák + 2 trenéři z Moravy mají soustředko za 14 dní pro HD12 a mladší.  A další náklady v mzdových na další trenérskou práci. Nevím zda jde z rozpočtu rozklíčovat "bafuňářské" mzdy, ale kdyby byl zájem, zjistil bych. 

10.09.2021 15:11 | dave

Pane Štamprdlo, asi tomu nebudete věřit, ale já je viděl a kdybyste opravdu chtěl, tak tu možnost jste měl taky. Vláda něco dělat musela aby se bránilo šíření epidemie. Kdyby nedělala nic, tak dnes vykříkujete, že nic nedělala a mrtvých by bylo o několik tisíc více.

10.09.2021 14:59 | dave

Re: Pavel Capek: Počet úmrtí  a průměrný věk dožití je dán vyspělostí lékařské vědy a kvalitou a dostupností lékařské péče. Na prvních místech příčiny úmrtí jsou nemoci nádorové a kardiovaskulární. Od 80 let udělala lékařská věda obrovský pokrok v léčbách těchto nemocí. Např. léčba infarktu se v 80 letech řešila farmakologicky a klidem na lůžku a když jste měl štěstí, tak jste ho přežil. Dnes máte na IM kardiologické centra s intervenční kardiologií, kde vám katetrem zprůchodní úcpané cévy, popř. zavedou stent na zůžené místo a máte mnohem větší šanci na přežití než při konzervativní farmakoligické léčbě. Máte pravdu, že za to mohli komunisti. Nebyly peníze na nákup nejmodernějších léku ze zahraničí. Respektivě valuty. Někdy v roce 88  nebo 89 se dokonce pořádala sbírka valut od občanů ČSSR v  Motole na nákup cytostatik pro dětské onkologické pacienty. Tenkrát se díky vybraným valutám a nákupem léků zachránilo několik dětí, které by jinak bez nich zemřely. Kapitola sama pro sebe byla dyalíza. Dyalizačních přístrojů bylo tak málo, že lidé po padesátce na ně neměli nárok. To vám doktor rovnou řekl, at si koupíte rakev. A třeba CT (za tento vynález byla udělena Nobelova cena) bylo uvedeno do provozu v roce 1972. Do ČSSR se tento přístroj dostal až v roce 1978. Jeden přístroj na celou republiku. (např. FN Olomouc jej pořídila v roce 1988) Pro zajímavost. Podle dat ÚZIS z roku 2019 máme v ČR 175 těchto přístrojů. 

10.09.2021 13:38 | paulz

To Pavel Chrz: dík za velice podrobné vysvětlení. Že má Martin Petr obrovskou zodpovědnost vím a uznávám. Jen člověku prostě z dat připadá, že výdaje na zaměstnané lidi a taky externí spolupracovníky geometrickou řadou stoupají a přes obrovské navýšení příjmů se pro samotnou šachovou hru nelepší nic. Možná by to chtělo od VV včetně Petra Martina lepší prezentaci své práce, jinak odpovědi Petra Martina na otázky členů už taky chcípli...Myslím po dvou dílech, přitom se jedná o minimální ztrátu času. Měsíční Newsletter má trapný rozsah. Mčr v blesku už snad bylo taky preventivně zrušeno. Těžko se hledá nějaká činnost svazu mimo vyhodnocení pár konkurzů. 

10.09.2021 13:19 | HumphreyvanWeiden

Štamprdlo, mluvte laskavě sám za sebe. Jsem šachista z Olomouce a už mě kvůli Covidu zemřelo několik kamarádů-šachistů. Proto udělám všechno pro to, aby se Covid co nejvíc omezil. Aby neumírali lidé a mohli jsme co nejvíc hrát.

10.09.2021 13:03 | Petan

A jaký sport byste nám pane Schwoobe doporučil, ve kterém bychom měli větší šanci na přežití?

10.09.2021 13:02 | Pavel Capek

 12:45 | štamprdla : Už to tady psal Paulz - jsou státy, kde jsou opatření mnohem přísnější ( Německo, Francie ). Také odpor části obyvatel těch zemí je mnohem větší než u nás.

10.09.2021 12:54 | pan Marcel Schwoob

Dámy a pánove,

na chvíli jsem se ocitl v oblíbeném Československu. Pocházím z Rakouska. Nepodceňujte tuhle pandemii jménem Covid, má na svědomí mnoho liských životů. Raději ty soutěže družstev nehrajme. Můžeme se při hraní nakazit. Ztratíme kamarády. Je to velice zákeřná pandemie. V Československu jsou výborní šachisté například pan Navara, pan Zwardoň a mnozí další a určitě by je moc mrzelo, kdyby ztratili své kamarády i s nízkým elem.

10.09.2021 12:45 | štamprdla

My na Zlínsku a Olomoucku, Kroměřížku apod.  budeme hrávat šachy i bez očkování. Kašleme na vládní předpisy. Ministr Adam je atrapa, která tomu nerozumí. Šachy spojují lidi. Covid je u nás hoax ať mě ukáží ty mrtvé. Žádné jsem neviděl. Očkovat bych se nenechal nikdy. Takových šachistů nás je více. Znám jich minimálně 50.  Chceme hrávat šachy. Celá vláda  ANO, ČSSD, KSČM zničilo životy lidem tenhle estébák v tomto hnutí  má na svědomí životy. Všechno co dělal dělal špatně. Kolik lidí spáchalo sebevražd, mají zničenou živnost kvůli chřipečce jménem Covid. Udělejme my šachisté za tím čáru a ignorujme tuhle hroznou vládu a jejich opatření. A začneme hrát. A kdo bude poklonkovat vládě s jejími opatřeními tak ať se raději zavře doma a čumí na bednu ať jim zakrní mozek.

10.09.2021 12:36 | Pavel Ch

   

paulz: Ohledně předsedy svazu a lidí (zhruba):

 

Od roku cca 1992: Předseda Dr. Vladimír Doležal měl odměnu a jinak svoji práci.A byli po něm předsedové J.Mazuch a  V. Sejkora, fakturovali práci, měli svojí práci a všichni tři měli sekretáře Petra Herejka (před ním M.Paulovič). A plus jeden cca na půl úvazku na sekretariátu.  Jenže za dob Dr.Vladimíra Doležala a J.Mazucha byly 3 svazy, republikový měl dalšího sekretáře.  Paní Kniazková byla zaměstanec na Moravě. A ještě předseda Moravy na dohodu. Jestli byli další lidi, nevím, možná jeden. 

 

 Když se za Vlastimila Sejkory svazy konečně sjednotily (poč. 21.stol), předseda fakturoval svoji práci, Petr Herejk zaměstnec-sekretář, ještě jeden se střídal na sekretariátu na část úvazku a paní Kniezková na odlouč. pracovišti.

10.09.2021 12:36 | Pavel Ch

  Fakturoval práci i předseda Viktor Novotný, se ho optejte kolik měl ještě jinde úvazek, podobně Martin Petr. 

 Věřte, že předseda má práce fakt dost a obrovskou zodpovědnost. Kontr.rev.komise se střídala na sekretariátu před dvěmi lety, zda je potřeba toliko lidí, a její hlášení bylo, že je. Já tam nejsem, nedokáži posoudit. Pravda, že jsem je při cestě pro knížky v 16.hodin v pátek zastihl v plné práci, a Franta Štross se ptal, kdo by měl na mně čas, nakonec jeden jo. Fakt hry tam nehráli ani šachové partie na počítači.

 Ono s těmi penězi přibylo hlášení, plánování, vyúčtování a další věci o kterých ani nevíme. 

 Koho to více zajímá, psal jsem to i Petrovi K., může se objednat na sekretariát a pohovořit, co je vše za nutnou činnost svazu, aby se peníze dostaly a utralily tak, aby šly vyúčtovat - to je nejtěžší.     

10.09.2021 12:35 | paulz

Zase jeden co si nevšiml, že třeba v Německu a Rakousku jsou mnohem tvrdší podmínky v rámci boje proti Covidu než u nás. A skutečně i když Babiš v Německu má firmy tam nevládne....

10.09.2021 12:35 | HumphreyvanWeiden

@ paulz: Trénování mě baví, takže do něho s klidem dávám vlastní peníze. Ale dělat předsedu Svazu? Ani náhodou !! Už jen to, kolik musí zodpovědět hloupých, otázek, urážek a někdy i nadávek. Zkus si pročíst zdejší diskuzi a po pravdě mi odpověz - chtěl bys dělat takovým lidem předsedu? Já tedy ne. Přitom nikdo z těch kritiků tu práci dělat nechce a ani se nechce poctivě zamyslet, jak to dělat lépe. Ta jejich řešení jsou většinou buď jen obecná nebo zoufale povrchní.

10.09.2021 12:33 | Pavel Capek

12:26 | paulz : Tak v 50 letech musel být průměr dožití ještě mnohem menší a přesto umřelo nejméně lidí.

10.09.2021 12:26 | jedovatá houba

Covid je neštěstí, přesto vláda s Burešem zavádí v České republice teror, který nemá obdoby. Doufám, že ve volbách zvítězí PirSTan a udělá koalici se Spolu. Jinak to můžeme celé zabalit. V republice je učitelská havěť, která volí Bureše, jelikož jim Bureš zvedá platy. Podobně, jako důchodcům. Nechápu, proč někdo otravuje šachisty s nějakým dokladem o očkování. Covid u nás už není, Bureš straší lidi. Podívejte se na statistiky co to je pár stovek. Až bude přes 15000 tisíc nakažených tak bych to opatření bral jinak ne. Stejný názor mají mnozí šachisté třeba z Beskydské šachové školy.  

10.09.2021 12:26 | paulz

Pavel Čapek: v 80 letech byl průměr dožití o docela dost nižší než nyní. Takže se logicky při podobném počtu lidí víc umíralo. 

10.09.2021 12:22 | paulz

To HW: tak samozřejmě nikomu se v zaměstnání nechce dělat nic navíc. A každý má tolik práce, že to nejde stihnout. Ale brát předsedu svazu jako normální zaměstnání to snad ne. Nebo snad Ty třeba trénink mládeže přepočítáš na peníze? Pokud nemáš rád šachy, nikdy by jsi nic podobného zadarmo nedělal.

10.09.2021 12:16 | Pavel Capek

Už jsem to dával u jiného článku Statistika zemřelých. Je pravda, že ten výkyv za rok 2020 tam je. Na druhou stranu víc lidí než loni umíralo v 80 letech minulého století. Bylo mi ale "vysvětleno", že za to mohli komunisté...

10.09.2021 12:02 | paulz

To Lykan: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/data-nadumrti-v-cesku-klesa-rizikova-skupina-se-vratila-do-normalu-166807

Tak tohle není zrovna zanedbatelný nárůst

10.09.2021 11:59 | HumphreyvanWeiden

Paulzi, já bych taky mohl dělat v práci spoustu věcí navíc, ale nechce se mi, protože mi to nikdo nezaplatí.

Takové pokusy už tady byly, těsně před revolucí se udělaly Národní podniky. Ředitelům se daly podnikatelské pravomoci, ale zůstal jim socialistický plat. Dopadlo to jak muselo - ředitelé buď neuměli podnikat anebo kradli. V obojím případě Národní podniky trpěly a zcela určitě nekonkurovaly kapitalistickým dravcům.

10.09.2021 11:38 | lykan

Daleko děsivější, než statistiky úmrtnosti, jsou statistiky porodnosti. Člověk sám se chová jako choroba planety. Přelidnění to tu dříve nebo později zmrví úplně.

10.09.2021 11:34 | lykan

paulz: Já nebagatelizuju žádnou chorobu. Nemoc je vážná jak u koho. I chřipka zabíjí, jen jsme zvyklí ji vnímat jako lehké onemocnění (Někde jsem četl, že velký pudl má kvality dobrého hlídacího psa, ale má jednu chybu: nevypadá nebezpečně). Okolí jednoho člověka je příliš malý výběrový vzorek. Statistiky za celý stát jsou už lepší. Kdosi tu zkoušel argumentovat statistikou úmrtnosti za jednotlivé roky, která se na grafu jen velice mírně zvedla. U skutečně nebezpečné epidemie by se úmrtnost zvedla o několik řádů.

10.09.2021 11:34 | lykan

HvW: Souhlasím. Ale ve vakcínách nevidím řešení.

 

10.09.2021 11:29 | paulz

Předseda svazu je snad volený člověk co by měl pro šachy dělat co nejvíc. Pokud to má jak normální zaměstnání tak tam snad nemá co dělat. Jinak ať má plat třeba 100 000 měsíčně pokud sežene nějaké sponzory a šachy taky půjdou nahoru. S tím nemám nejmenší problém. 

No a co má vlastně předseda v pracovní náplni na to se radši Pavla Chrze radši ani neptám.

10.09.2021 11:11 | HumphreyvanWeiden

Paulzi, jak velkou má předseda motivační složku své mzdy? Tedy, když sežene sponzora za 10 mega, dostane odměnu (pochopitelně navíc!) třeba půl mega? Já do toho nevidím, ale myslím že ne.

10.09.2021 11:10 | paulz

To HW: nic ve zlém, ale předseda svazu není úředník, na takové práce má placené lidi na sekretariátu. Jinak to by možná odpověděl Pavel Chrz, jak dlouho je vlastně u šachového svazu předseda na plný pracovní úvazek? Vím, že placené síly byly sekretář a nějaká administrativa v Praze a možná Ostravě.

10.09.2021 11:07 | HumphreyvanWeiden

Lykane, dvakrát stejnou chybu dělá jen... doplňte si sám. Jsme v podobné situaci jako v loni - je léto, nakažených lidí málo, jsme best of Covid, Covid je akorát v zahraničí a mutuje. Tady je opatrnost na místě. Epidemie se zase rozjíždí a jaké bude mít následky, o tom se rozhoduje teď. Já vím, zdánlivě se nic neděje, ale i malá sněhová koule může strhnout lavinu.

10.09.2021 11:02 | paulz

Lykan: no co se týče bezpečnosti vakcín je docela známé, že žádná vákcína není 100% bezpečná. A vždy na určitou část lidí má špatný účinek. Že se to snaží eliminovat délkou vyvíjení je jasné. A jen pro zajímavost, do vývoje žádné vakcíny v historii lidstva nešli takové peníze jako proti Covidu. Čím se samozřejmě taky urychlý vývoj. Že by bylo lépe tyto vakcíny vyvýjet déle je jasné, jenomže situace kdy jen díky obsazení nemocničních kapacit se umírá na kdeco a to nejen Covid je prostě neúnosná a nezbývá nic jiného vakcíny i když nemají ideální vývoj používat. A pokud je u Tebe Covid nějaká chřipečka a neznáš žádné lidi co umřeli na Covid, tak já znám osobně. 

10.09.2021 10:52 | lykan

paulz: Statistiky úmrtnosti se zvedly jen málo, žádná nebezpečná smrtící epidemie tady prostě není. Celé je to jen o strachu ze smrti, který lidem vymyl mozky, snížil jejich schopnost racionálně vyhodnotit situaci. Je absurdní riskovat vážné poškození zdraví jen kvůli malému riziku větších komplikací nebo úmrtí na covid. Až přijde můj čas, tak prostě umřu, nemám s tím problém, ale nebudu si ze strachu ze smrti úmyslně poškozovat zdraví.

10.09.2021 10:45 | HumphreyvanWeiden

@paulz 20:05: Proč by měl předseda shánět sponzory? To se zkoušelo už za socialismu a nefungovalo to. Předseda je de facto úředník, placený pevnou mzdou a tudíž nemá žádnou motivaci někoho "shánět" . To musí někdo kdo má čas a finanční motivaci. Nedá se to dělat jako "vedlejšák". Člověk, který zvládne všechnu svazovou úředničinu a navíc je výborný podnikatel, je superman, který takhle špatně placenou práci nebude dělat. Navíc, když to bude dělat dobře, tak se ozve spousta dobráků, kteří budou tvrdit, že zneužívá svého postavení a inkasuje peníze od sponzorů bokem. Najděte mi takového člověka, který by do toho chtěl jít !

10.09.2021 10:42 | lykan

paulz: Proboha, vakcíny se testují roky ne proto, aby vůbec účinkovaly, ale aby byly bezpečné. Aby nenapáchaly víc škody, než užitku. Proto jsou argumenty typu "ale vždyť to účinkuje" mimo mísu a lidi nepřesvědčí. (Ve skutečnosti slabinou těch vakcín proti covidu je to, jak překvapivě málo účinkují, že nedokážou zabránit šíření viru. Ale to je na samostatnou debatu, do které se nechci pouštět.)

10.09.2021 10:32 | paulz

To lykan: No když víš jak to všechno je a bude, já Tě přesvědčovat o něčem jiném nebudu. Já navíc na rozdíl od Tebe který ví co bude, vidím jen co je teď. 

Jinak v Německu při podstatně větším počtu lidí s Covidem na JIP je statistika podobná/ ale to už není pro Tebe Lykane/. 

No ještě připojím článek https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hospitalizovani-s-covidem-jsou-z-drtive-vetsiny-neockovani-zni-z-nemocnic-174183

10.09.2021 09:45 | lykan

paulz: No a co, jako? S covidem je na českých JIP jen naprosté minimum lidí. Toto statisticky vyhodnocovat je už fakt na Choholouška. Kdo se chce rýpat v nemocničních statistikách, měl by se zabývat i ostatními nemocemi. Všichni ti zaměstnanci nemocnic tam opravdu nejsou jen kvůli covidu. Ty miliony ovcí, co se nechaly opíchat prymulovskými produkty, jen aby se Pfizer a jemu podobní napakovali, riskují vleklé zdravotní problémy, se kterými si lékaři ovšem nebudou vědět rady. A tak budou lidi běhat od doktora k doktorovi, ti to budou účtovat pojišťovnám, byznys jen pokvete.

 

Mimochodem, covidofobikům někdo zapomněl říct, že testeři za to berou honorář. Opravdu Kocourkov.

10.09.2021 09:24 | paulz

Včera jsem četl článek na seznamu, na jednotkách JIP v česku je s Covidem zhruba 90% neočkovaných. Při procentu naočkovaných docela zajímavé číslo. Jen by mě teda zajímalo jaký mají nyní pocit z toho, že nejsou tzv. ovce a nenechali se naočkovat. A jestli dále mluví o hloupých cofibicích...Samozřejmě může být mezi nima někdo kdo se nemohl naočkovat ze zdravotních důvodů, toho je mě samozřejmě líto.

To Petan 22:17:  i očkovaným časem klesají ochranné látky proti Covidu. Takže i Tebe může nakazit neočkovaný nebo Ty po nákaze můžeš nakazit někoho jiného. Další je ne úplně zanedbatelná možnost, že se ti po očkování žádné látky nevytvořili.

Proto i očkovaní pokud mají podezření na nějaké příznaky Covidu by se měli co nejrychleji otestovat. 

10.09.2021 08:25 | Pavel Ch

Ve svých odpověděch 6:53 jen upřesním.

Bod a) Poplatky se vrátily...doplňuji převedením na další sezónu, kdo chtěl zpět hned a kdo nebude pokračovat, vyžádal si vrácení hned.

 

poslední věta na první stránce: STK mají zkušenosti s pokusem, bych změnil do množného čísla: s mnohými pokusy o..... 

10.09.2021 08:22 | MaX

a nebo jinak, přeci je zvrácené souhlasit s podmínky soutěže a napsat se na soupisku. Vzít v patrnosti aktuální nařízení, vsát a dojet 30km do hrací místnosti a tam to nějak ojebat, protože to někomu přijde ujeté. Vždyt to nedová smysl, to ať se podobní vůbec do soutěže neregistrují.

10.09.2021 08:02 | MaX

Rubinus: já považuji za ujeté, že nemůžu na červenou odbočit doprava (v americe tu funguje). Ale protože u nás platí nařízení, které to nedovoluje, tak jej dodržuji. Když jdu do kina, bazén apod., tak nepočítám s tím, že tam potkám lidi, kterým pravidla přijdou ujeté. Jako sry, takto přeci nejde uvažovat.

10.09.2021 06:53 | Pavel Ch

Odpovědi Petru Koutnému,

pro větší rozsah odkazem, v odkaze pdf ponechány náměty Petra K. dole

ZDE

09.09.2021 22:35 | Pavel Ch

Petan 22:03... asi tak yes

 

Rubinus 21:37: Na téma:  "Stejně všichni podvádí, všici kradú, všici podnikatelé okrádají stát na daních...." opravdu se nehodlám ve vážných věcech bavit. Ano, někteří obcházejí pravidla, švidlujou, okrádají, to neznamená, že to zlegalizujeme pro všechno. 

 

 Odpovím zítra ráno Petrovi Koutnému, slíbil jsem,  možná do toho zahrnu rozumné náměty některých, snad to stihnu brzy ráno před prací. 

09.09.2021 22:33 | david brazina

petan (y)

Druid, no problem je spis v tom co psal Petan. Pokud chodim kazdy den plavat, ziju zdrave a mam silny imunitni system a v zivote jsem mel tak jednou chripku, tak se prece nebudu nechat ockovat, to prece nema zadny smysl. ac jsem tlusty jako prase, svuj imunitni system bych nevymenil za nic na svete, jednou v zivote jsem byl nemocny, tak proc bych se mel nechat dobrovolne ockovat. S testama to je postavene na hlavu, zatimco ockovany prenasec je v pohode, zdravy clovek si ma necha co dva dny stourat do nosu, pricemz placen ma pouze jeden test za osm dni. to je naprosta blbost.

09.09.2021 22:25 | Druid.Panoramix

A já jsem si myslel, že covid-19 už je pořešen a koukám, že asi není. Takže jen tak na okraj - kdo je očkován, má certifikát a může se jím kdykoliv prokázat - takže za mě v pořádku. Pokud příjde nějaká další mutace, co začne kosit všechny, bez rozdílu očkování, tak asi příjde třetí dávka a ti, co mají dvě, tak si nechají dát i třetí. A zase budou - z hlediska různých nařízení a směrnic v pořádku.

Ten, kdo prodělal covid-19, tak má protilátky v sobě a zde se hygienici liší, někdo tvrdí, že na 3 měsíce, další ševelí o roku a další o deseti letech. Abych měl jistotu, tak krevní test.... a mám jistotu. Otázkou, kdo to zaplatí - hráč, oddíl či ŠS ČR?

No a zbytek si nechá udělal antigenní ( PCR) test a taky bude vědět, která mydlí. Vypadá to jednoduše,že? Ale asi nebude - takže co s rouškami či respirátory a dodržování pravidel hygieny, desinfekční roztok, mýdlo a nějaký ten ručník na záchodě.

On asi nebude problém zavolat na hygienu a zeptat se, co je akceptabilní a přečíst, co vymyslí moudré hlavy do pečiva ( myslím vládu) a v souladu s tím stvořit směrnici, aby se dalo hrát a především se dalo hrát bezpečně.

 

09.09.2021 22:17 | Petan

Re DB: máš naprostou pravdu. Já očkován jsem. Ale chápu lidi, kteří mají důvody (a často i relevantní) proč se očkovat nechtějí. A myslím si, že ublížit mohou maximálně tak svému vlastnímu zdraví, ale nikoliv mě. Každý má mít právo rozhodnout jakým způsobem posílí svůj imunitní systém (ano ten chrání před covidem - nikoliv respirátor proti prachu), zda uměle (očkováním) nebo přirozeně (stravou, sportem apod.). Není fér, pokud já jakožto očkovaný, mohu volně do restaurace či do vnitřního bazénu  anebo třeba do klubovny na šachy (bez ohledu na to, zda náhodou nemám 50 kg nadváhu a nejsem tím pádem zdravotně rizikový), zatímco nenaočkovaný sportovec s výborným imunitním systémem, chroupající několikrát denně syrovou mrkev tam nesmí.  

09.09.2021 22:08 | david brazina

petan paulz, bohuzel v dnesni dobe nejsou dobra reseni, bud omezite jednu nebo druhou skupinu, nebo jedne z tech skupin nevyhovite. reseni je ockovani, kde to vidim tak, ze ten kdo ma z toho strach at se jde ockovat, a bude chranen i pred nekym, kdo se ockovat odmita. Ale nekomu vnucovat, zvlast pokud je dotycny zdravy, aby proti sve vuli si nechal do tela vlozit nejaky bordel, to urcite spravne neni. 

09.09.2021 22:03 | Petan

To Rubinus: Epidemiologická opatření nevyhlašuje ŠSČR, nýbrž ministerstvo zdravotnictví, potažmo vláda. Jediné, co může ŠSČR udělat je to, že stanoví podmínky k tomu, aby se šachy mohli hrát za předpokladu respektování opatření, u kterých se asi shodneme na tom, že drtivá většina z nich je naprostá kravina. Určitá část diskutérů patrně trpí naivní představou, že svaz vymyslí způsob, jak hrát soutěže družstev tak, aby v současné době byly pro všechny spravedlivé, nikdo se ničím nenakazil, hygiena nedala nikomu žádnou pokutu a všichni byli happy.

Jasně nejbezpečněji je doma. Sterilní prostředí u šachů asi nevytvoříme. Ti kteří trpí panickou hrůzou z virů se holt budou muset smířit s tím, že po zbytek života je čekají již jen on line šachy přes internet.

09.09.2021 21:52 | paulz

To Rubinus: a jako řešení vídíš, hrejme bez kontroly a když se někdo nakazí obzvlášť starší, tak to bude mít aspoň rychle za sebou? A že chodí neočkovaní bez testů třeba do hospod, má být důvod proč by tak měli chodit i na šachy? 

Tak ono jsou i lidé co ví že jsou nakažení a chodí mezi lidi. Tak proč by si taky v klidu nezašli na šachy...

09.09.2021 21:37 | Rubinus

Pavel Ch: Takže, kdo bude zavřen rok doma (bez kultury, sportu, hospod, školy s problémy s prací), že nesouhlasí s očkováním ani s testováním, tak holt je patrné, aby s ním nepočítali. Tak to je právě ta ukázka myšlení... Vážně myslíte, že ti neočkovaní jsou doma a nechodí nikam? Konkrétně do hospod u nás mohou, protože a) hostinští nekontrolují, protože je jim jasné, že by dotyční šli jinam a co hůř, třeba by se jim nakonec i jinde víc líbilo, b) policajti nekontrolují, protože už jim došlo, že pokuty jsou nevymahatelné, protože drtivou většinu těchto nařízení nakonec zrušil soud, c) hygienici nekontrolují, protože se bojí chodit bez policajtů... No a testování, no proč ne, když ty testy někdo zaplatí - správně by je měli platit ti, co je vyžadují, tedy stát. Mě osobně to připadá ujeté, když se zdravý bez příznaků musí prokazovat papírem, aby nějací covidofobici mohli hrát. Než taková soutěž, kdy nějaká družstva postoupí zásluhou cca pěti i více kontumací, to snad raději ať se nezahajuje vůbec, to už i další lockdown by byl lepší. Ale žádný strach, zbývá ještě měsíc a za tu dobu tu buď lockdown máme, strašit už zase začínají, nebo to zase zruší ústavní soud pár dní před koncem platnosti a idioti na ministerstvu budou muset opět během pár dní vydat to samé nařízení lehce pozměněné, které bude skoro jistě zase soudem zrušeno...

09.09.2021 21:28 | paulz

Jen tak přemýšlím kolik by svaz potřeboval peněz a lidí na takový web co tady provozuje Petr Koutný a Robert Cvek. 

09.09.2021 21:20 | paulz

Tak samozřejmě, svaz dostane dotace+příspěvky zhruba 19 miliónů ročně, což teda neutratí, tak proč by hledal nějaké sponzory...A když chtějí pořadatelé větší příspěvěk třeba na mistrovství ČR seniorů, tak se řekne priorita je mládež...sad

09.09.2021 21:16 | Pavel Capek

21:09 | paulz : Možná právě proto, že si kluby seženou sponzory samy, tak si svaz myslí, že to není jeho úkol.

09.09.2021 21:12 | paulz

Tak ono je jasné, že šachy nejsou atraktivní sport pro sponzory. Takže nějaké miliónové částky jsou nesmysl. Ale sponzora pro extraligu za nějakých 200-300 tisíc při troše snahy docela reálné. Možná i víc, ale i tohle jsou peníze.

Kluby co chtějí hrát důstojně extraligu musí sehnat mnohem vyšší částky na provoz družstva. A jde to, jenom svaz není schopen kromě dotací a příspěvků žádného sponzora sehnat...

Za posledních 10 let stouply náklady přímo na zaměstnance svazu z 1 100 000 na 2 900 000 kč , co víc dodat.

09.09.2021 20:26 | Petr Koutný

Tady naprosto souhlasím. Absence generálního partnera extraligy jde jednoznačně za předsedou šachového svazu. Ze své pozice má dveře otevřené do mnoha firem, může jednodušeji oslovit marketing nadnárodních společností, protože má co nabídnout. Má produkt ( extraliga) a zastupuje respektovaný sportovní/ šachový svaza hlavně dostane sponzora do televize do programu v šachu!! Pro sponzora to může být nejlevnější reklama v televizi jakou si umí koupit! Tady to je jednoznačné velké selhání. Tak nějak si říkám, že ten kdo chce jezdit ve Formuli 1 musí sehnat peníze, kdo chce být ve vedení fotbalovéhosvazu musí umět sehnat peníze, mělo by to platiti u nás. Když to neumí, ok ať dělá na sekreariátu,ale umění sehnat peníze je jednou z nejdůležitějších dovedností vrcholového managera v každém sportovním spolku. 

09.09.2021 20:05 | paulz

To HW: Já teda nevím, ale zrovna pro extraligu družstev by měl v první řadě shánět sponzory ten co má u svazu plné zaměstnání. Což je třeba předseda svazu....Nějak se předpokládá, že snad zrovna předseda svazu umí komunikovat se sponzory.  Já nejsem ani zaměstnancem svazu, ani nepobírám ze svazu žádné peníze. A svaz nejen že bere mé příspěvky, tak ještě na mne jako člena pobírá od unie sportu další peníze...Stejně jako na Tebe....Takže jsme oba stejně jako mnoho dalších vlastně čistými sponzory šachového svazu...

Samozřejmě předseda svazu může mít tak mnoho práce, že nemá čas. I to je možné, pak má vybrat dalšího zaměstnance popř. zaplatit externímu pracovníkovi...

Pak je další možnost, že je mu celá extraliga a celkově družstva ukradené. Pokud bude znovu zvolený, tak s tím voliči vlastně souhlasí a vše je v pořádku. A svět je krásný....

09.09.2021 19:21 | HumphreyvanWeiden

@ paulz: I shánění sponzorů se musí umět, já bych to třeba nedokázal. Proto, než někoho kritizovat, je lepší se sám k tomu úkolu přihlásit.

09.09.2021 15:58 | Pavel Ch

redaktore diskuze nss Davide  + Janek cz

Odpovím též v komentáři co jsem slíbil Petrovi,

jen zatím doplním (re: odhlašování), že  právě proto  ta informace šla už před přihláškami s rozpisem v červnu.

09.09.2021 15:00 | david brazina

08.09.2021 22:57 | Janekcz

Vážení, mne osobně nejvíce zvedla za židle věta z článku ...ale berte prosím výše uvedené na vědomí již teď, při sestavování soupisek týmů...

Jsem předseda oddílu, osoba zodpovědná za soupisku, kapitán družstva. A teď mi tedy poraďte, co mám udělat, když mi hráči sdělí, že o tom, jestli budou hrát, rozhodne až aktuální epidemiologická situace. Že mi teď nejsou schopni říct, zdali k zápasům budou nastupovat. Mám odhlásit družstvo okamžitě ze soutěže? Mám ho ponechat v soutěži s tím, že družstvo se jednoduše neposkládá a oddíl bude pokutován? Nebo mám nutit hráče hrát a pak si vyčítat, že jsme se vzájemně ohrozili nebo nakazili (nedej Bůh dokonce zabili)?

 

BRA: z nejakeho duvodu se tento komentar nezobrazil. 

09.09.2021 14:51 | paulz

To HW: svaz má na činnost asi 16 miliónů od státu a pak roční poplatky členů. Na zaměstnané lidi ve svazu a odměny funkciónářům jde ročně asi 5,5 miliónu. Na všechny soutěže družstev svazu se výbírají poplatky, třeba u extraligy je to mám takový dojem 5 000 na družstvo. Vážně je takový problém aby se někdo ze svazu, snažil aspoň pro extraligu získat nějakého sponzora? Popř. i extraligu kvůli dohrání podpořil svaz penězi? Třeba z pozice předsedy svazu je mnohem lepší vyjednávací pozice s případným sponzorem. Myslíš, že taková snaha už se někdy stala? Možná jo, jen o tom nikdo neví...

Nebudu komentovat kolik stačilo peněz na chod svazu třeba před patnácti lety a kolik a jak bylo placených lidí. A fungoval svaz hůř? Nechci sýčkovat, ale nyní nefunguje o nic líp i když jsou finance na chod neporovnatelné.

09.09.2021 13:51 | Pavel Capek

Já panu Koutnému rozumím. On prostě předpokládá, že by svaz měl mít i jiný plán než : Uvidíme co bude a potom to budeme řešit. Ale vzhledem k tomu, že tak už rok a půl funguje celá republika, tak se tomu nelze příliš divit...

09.09.2021 13:42 | Petr Koutný

Ok Pavle díky za diskuzi, jsem poslední den v Belgii. Zítra poslední obchodní jednání v 14:00, pak grilování s obchodním partnerem v Holandsku a cesta domů přes celou noc, tak abych stihnul ráno turnaj dětí v Don Giovanni. Chtěl bych nahrát reportáž z tohoto turnaje a samozřejmě kouknu na to jak hraje Tomáš Mík. Probereme to někdy osobně, drž se a ať se ti daří. Petr

09.09.2021 13:30 | Pavel Ch

Petře, promiň, už odjíždím služebně, musím také pracovat, 

napiš další body navrhovaného plánu, vyjádřím se večer/v noci/ či brzy ráno

09.09.2021 13:27 | Pavel Ch

Petře,  určitě Ti nechci křivdit, to ne.

Dík že máš korektní vztahy s předsedou STK, tak prosím věř nám i s pokutami, které fakt budeme řešit až v dubnu/květnu. A nebude to jen o 5 lidech ale plus další, včetně 14 krajských předsedů STK.

 

--

Jak píšeš, jo jo, jednoduché,  šlo o matematiku, matematika je danná věc o ni se nediskutuje. Jen, abychom předešli sporům, či zklamání hráče z neúčasti při prezenci, chtěl jsem, aby bylo jasné. Limit Fide či nár, k jakému datu a v klas/rapid/blesk pro ten který turnaj. I tak bude někdo zklamám, kdo se třeba ještě letos přihlásí a pak bude hrát skvěle za družstva. Ale počítal s tím od propozic. Ještě jsem chtěl, aby to ta bylo srozumitelně jasně napsáno v propozicích, ne malým písmem jako poznámka pod čarou, co se limitem myslí. To by k tomu zklamání a zlé krve, hráč by si mohl vylít zlst na Tobě, mohlo dojít. 

---

Ovšem o Martinovi Petrovi nepíšeš o matematice, ale nepředvídatelných krocích covidu a především vlády. n x n x n možností.

Takže to co bylo zveřejněno od mimořádné menší konference ŠSČR s delegátů krajů v červnu 2020 stále platí  a je neměnné. Prostě když je možnost hrát, hraje se. Teď přidáno, že s testy nebo očkováním. Není to nic náročného, kdo odmítá, nemůže na sport, kulturu, restaurace, školu a  mnohde i práci. A právě předsedům klubů šel průvodní text aby při přihl. počtu drusžtev a soupiskách s tím počítali. A s těmi hráči (byť je jich asi malé procento), jako pilíři týmu nepočítali.

 Jen zbývá, možná Tvůj dotaz, zda sezónu zrušit v listopadu nebo v lednu, když se nezačne, ale ten rozdíl času oznámení byl přeci vloni celkem irelevatní. Co bychom si pomohli s oznámením rušením koncem listopadu.  

 

Tak jen si přejme, že to s očkováním a testy letos přežijeme a že se sezóna zdárně dokončí.shaking hands

 

09.09.2021 13:19 | Petr Koutný

2) Veškeré polatky do soutěží budou poloviční. Když se soutěž dohraje, oddíly doplatí poplatky. Když se soutěž nedohraje, oddíly nebudou muset doplácet poplatky. Pro případ, že se uzavřou restaurace ( hodně okresních oddílů v nich hraje,své zápasy)  a oddíl ztratí možnost hrát domácí zápasy se automaticky umožňuje odehrát po dohodě družstev zápas ne domácím prostředí soupeřícího družstva. Svaz zřídí komunikační linku, kde bude člověk schopný reagovat rychle na každý dotaz oddílů. Telefonicky, emailem. Prostě aby oddíly věděly, pro případ komplikací kam se rychle obrátit a kde získat rychlou radu. V případě zhoršených epidemických podmínek, kdy oddíl odmítne nastoupit k zápasu, nebude pokutován a nebude případně vyloučen ze soutěže. Zápas bude 8-0 bez jakýchkoliv sankcí. Říct předem systém postupů a sestupů, když se dohraje jen polovina, třetina a nebo dvě třetiny soutěže. 

Tak nějak to dát na papír a snažit se vykrýt hodně situací, které nás potkali v minulé sezóně. Cokoliv bude takto sepsáno, veřejně vyvěšeno, je lepší než nic. 

 

09.09.2021 13:10 | Petr Koutný

ok Pavle....Plán 

1) Bude se hrát dle aktuálních vládních nařízení, pro případ že bude odloženo více než polovina kol, soutěž se ruší. Pokuta v případě, že nebude hráči přítomnému  k zápasu dovoleno hrát, se odpouští. Soupisky se v této situaci dovoluji doplňovat každý kvartál, protože někteří hráči můžou být nečekaně vyřazeni z možnosti hraní soutěží. Svaz navrhuje kompenzaci oddílům za vzniklé komplikace třeba tím, že uhradí rozhodčí ( nebo dopravné) rozhodčím na ligová kola. V této situaci bych uvažoval o dovolení hraní více písmenkovým hráčům, umožnil hrát ve čtyřech soutěžích. Svaz je připraven zajistit na ligová kola samotesty testy, které budou hráčům rozdávány zdarma. 

To je plán, neříkám že všechny body jsou průchozí, ale tak nějak počítá s možnými problémy, které s emůžou stát a nemusí. Když se stanou, pak je jasný jízdní řád už dnes. 

09.09.2021 13:04 | Petr Koutný

Pavle. Tento článek je splynutím oficiálního vyjádření Martina Petra a jeden právní výklad, který mě zaujal. V komentáři piši jen to, že by bylo dobré znát dopředu krizový plán pro případ krize, která může nastat. Nic víc. Tady mi opravdu křivdíš.  V komentáři jsem napsal jen své názory a ty nekritizují nikoho ve VV, jen říkají to o čem tady píši. Ten plán by měl být veřejný a transparentní už teď. Tady se není o čem přít. Ty moc dobře víš, že tvé názory beru vážně a vážím si jich. Pro veřejnost dodám, jak si představuji aby fungoval svaz. Pošleme propozice MČR Amatérů  na schválení na svaz. Neskutečně výborná komunikace s panem Malcem, řekne mi že vypíšou výzvu a dají možnost se přihlásit více lidem. S tím souhlasíme. Pak mi volá a říká mi, že jste se bavili ( i s tebou) a doporučujete změnit nějaké limity. Prostě jestli je Amatér do 2200 a nebo 2300 a jestli FM a nebo IM už ne. Ale to bylo naprosto seriózní diskuze a mě dávala naději, že ve svazu jsou opravdu lidi, co dělají svojí práci dobře. Umí poradit, umí vysvětlit a umí opravit. Tohoto si naprosto Vážím. Stejně jak Petr Pisk, pošle mi články k seniorům, dá svolení k použití fotek, po vydání článku mu jej pošlu ke kontrole a je vše ok. Naprosto ok. Při takovém jednání se cítím jako člověk a na tyto lidi jsem svým způsobem hrdý, že dělají tuto práci. Když ale někdo neumí komunikovat a nebo posílá na nás právníky, pak já odmítám s těmito lidmi sedět u jednoho stolu. Chtěl jsem po nich sebereflexi a nastavení férových podmínek do budoucnosti. Že toho nejsou schopni, není můj problém. Přál bych sem si, aby šachy nás všechny spojovaly a šli všichni jednou cestou. Ale OK,když někdo chce válku, bude ji mít. Věřím tomu co říkal děda - před nikým se neponižuj a nad nikým se nepovyšuj. Nehledej Pavle problémy jen u mě, svět není černobílý a každý zná zákon akce a reakce. 

09.09.2021 13:01 | Pavel Ch

Petrovi K. -2- dokončení...

Např., že svaz nevymyslel akční plán na všechny množnosti???

To nemá ani žádná vláda v žádné zemi, těch možností covidu je 50 x 50 x 50.

Jen se dozvíme, že se asi bude stav zhoršovat, ale že se nechce plošně zavírat. A věříš tomu? Vše může být jinak.

 Takže nejen s různými možnostmi epidemie by svaz musel počítat, ale i s kroky na to vlády, tak to je další "krát" a jsme u tisíců, možná desetitisíců možností.

   Jasný plán svazu od začátku je ten, když povoleno, hraje se. Když není možné v rozumné době dohrát, tak se ruší.

 Ano, podobně jako vstupy na kulturu, sport, školy, restuarace, za podmínek očkování nebo testování. A proto, znovu opakuji, svaz rozeslal klubům s rozpisem, aby zodpovědně dělaly soupisky a počítaly, že odmítači očkování i testování asi holt nebudou hrát.

  --

Tak fakt nevím, jak by měla vypadat "Tvá pomyslná" příprava na všechny možnosti.

---

 Pokuty řeší závěrečná rozšířená STK, každý jeden hlas (5 členů, 6 vedoucích skupin, 14 krajských předsedů). Bude zveřejněno, pak podrob kritice, že tvrdě nebo měkce se pokuty řešily. Ne prosím Tě dopředu. Holt třeba pak budeš konstatovat, že nejen "ústřední" svaz je blbej, ale blbě si navolili eSTéKáře i v většině krajů. Pokud se Ti nebude líbit tvrdý nebo měkký přístup.  A kraje Tě buď pošlou někam, že navolili dobře nebo příště zvolí jiného.

09.09.2021 12:45 | HumphreyvanWeiden

@ paulz: Už jsem to tady psal, možná by bylo lepší, kdyby si Extraliga založila vlastní organizaci pod Šachovým svazem a řešila by si svoje problémy sama. Sponzory, termíny, kontumace, atd. Svaz by řešil zbytek - ostatní soutěže, mládež. 

09.09.2021 12:45 | Pavel Ch

Petře (10:34) 

já si strašně vážím Tebe co děláš pro šachy (web, zpravodajství, metodika, trénink, mládež), ale opravdu, aby si byl i dobrým novinářem, musíš začít jinak. Třeba že začneš "u pramene" zjišťovat, co potřebuješ ke článkům, ke kritice, v tom máš velké mezery. Radil jsem Ti, objednej se na sekretariát, pohovoř, a třeba spousty Tvé zlosti se rozplyne. Naopak budeš pracovat na jedné, dvou, tří důležitých věcí, kde má  třeba svaz ohromné rezervy nebo co dělá skutečně špatně.  Tak to dělaj investigativní novináři.

 

 Fakt, pak mne , jako už členy VV, přestane bavit tady odpovídat neb je to házení hrachu za zeď. Nebo jak mi řekl jeden šachista úplně z jiného konce republiky v Teplicích na MČR, že tu jen házím perly ......

 

 Asi před 3 dny si do pouhých 3 řádek namíchal asi 3 obrovské kapitoly, plynouce z toho, že svaz dělá vše špatně. Na to Ti nikdo zodpověný neodpoví než tak:  "tak jo, když to píše nss, tak to bude pravda, za rok a půl volby, zatím ahoj, bavte se tu dobře" 

 

Pak marně voláš, že nikdo se tu s Tebou z odpovědných nebaví.

 Přesto ještě zkusím, ale obdobně pak už ne.       pokračování....

09.09.2021 11:16 | paulz

To HW: no možná by jsme se podobné odpovědi jako na moji otázku přímo na Martina Petra dočkali. Na mou otázku proč nemá svaz snahu aby se dohrála extraliga jako česká prestižní soutěž, MP odpověděl soutěže družstev nejsou prioritou šachového svazu, prioritou je mládež...

09.09.2021 11:07 | paulz

Já teda osobně bych pro tuto sezónu uvažoval o zvýšení možnosti hostování na čtyři družstva. 

Teď už je samozřejme na to pozdě, ale mohlo to aspoň z malé části vyřešit kontumace které budou. 

Co se týče dohrání soutěží jsem docela skeptický. Jinak bude docela humorné až se jako jediná soutěž dohraje 1. liga východ kde šance díky dvojkolům je nejvyšší, vítěz postoupí do extraligy, která protože se nedohraje se bude zase navyšovat...smileyA příští rok se dvojkola v 1.lize východ zase zruší, páč dohraním soutěže dělá v soutěžích bordel...wink

09.09.2021 10:52 | Petan

Re PK10:34: Tady máte pravdu. Siuace je jiná než loni, kdy se nevědělo, co se může nebo nemůže stát. Teď už to víme.  Letos mělo být předem řečeno - pokud nebudou pořadatelé ochotni plnit závazné epidemiologické nařízení, bude se s utkáním dít toto..., pokud nebudou jednotliví hráči ochotni plnit nařízení, bude se dít toto... Teď sice nevíme, jaká opatření budou, nicméně ať už budou jákakoliv, bude povinnost je dodržovat. Družstva se za nějakých podmínek přihlásila do soutěží, uhradila startovné, zarezervovala hrací místnosti. Na jednu stranu, pokud nebudou sankce za nic, tak jednoduše ti, kterým se nebude chtít v neděli na šachy, tak odmítnou předložit očkovací průkaz a budou mít klid. Na druhou stranu u pokut za zkontumovaná utkání v důsledku neplnění opatření vidím problém v tom, že nebylo rozpisem stanoveno, že je možné utkání z toho důvodu zkontumovat.

09.09.2021 10:51 | HumphreyvanWeiden

Pane Koutný, zajímavé otázky. Ale vzhledem k tomu, že vedete s Šachovým svazem studenou válku, tak se odpovědi nedočkáme. To jsou ty důsledky vašeho aktivistického, ne novinářského, přístupu. Docela je to škoda. 

09.09.2021 10:34 | Petr Koutný

Já se připojím k diskuzi. Četl jsem jí celou. Souhlasím s CIKIM, že toto je vládní nařízení a souhlasím i s tím, že oficiální vyjádření předsedy ŠSČR může některé lidi upevnit v názor, že nad tímto nařízením je lepší použít zdravý rozum. Co mě nejvíc vadí je neexistence veřejného plánu ŠSČR co se stane a) když budou díky tomu kontumace b) pokuty c) když se zápas bude kontumovat d) když se soutěž přeruší  ... Co bude dál? Proč nejde připravit akční plán, který bude předem počítat se všemi možnostmi? Za rok a půl se takový plán mohl vytvořit a mohla být o něm informována šachová veřejnost. Ono kapitání v těchto dnech pracují na soupiskách, sponzoři posílají své peníze a nic z toho tady není. Toto je podle mě ta největší chyba. Právě od toho je tady ŠSČR aby nastavil pravidla hry. A toto tady není! 

09.09.2021 10:22 | MaX

Rubinus: a já to mám přesně obráceně. Dejte mě prosím vědět, že nehodlá hostující družstvo dodržovat platná nařízení, případně je bude obcházet nějakým předem negativním AG testem ze šuplíku a já ušetřím neděli a 60km. Nejde o to jestli jsou nařízení smysluplná, ale kdo jiný než šachista (rozhodčí) by měl pravidla dodržovat.

09.09.2021 10:17 | paulz

to HW: no já na tom výjádření předsedy nic nešťastného nevidím, vždyť přímo nabádá k nedodržování. Možná to tak nemyslel, ale výsledek je jasný. Jinak to napsal jako placený předseda svazu a nejspíš ve své pracovní době, ne v nějaké diskuzi kde se toho naplácá. Tak snad sám po sobě by měl umět číst a chápat smysl textu. 

 

 

09.09.2021 09:46 | HumphreyvanWeiden

Pan předseda se vyjádřil nešťastně, ale není třeba to vyhrocovat. Jsem pro to, aby domácí důsledně kontrolovali to co mají, stejně jako se kontroluje soupiska. Kvůli Covidu už zemřela celá řada šachistů, tak to berme vážně.

09.09.2021 09:33 | Petan

Re PK: Podobné "analýzy" musíte vždy brát s rezervou. Pokud si necháte udělat "analýzu" od jiného právníka, můžete se dozvědět pravý opak. Obzvláště v této problematice, kde vláda není schopna srozumitelně popsat, co se má a nemá dodržovat.

09.09.2021 09:26 | paulz

A jinak pokud není pan předseda svazu schopný formulovat svoje vyjádření k docela vážné věci tak aby přímo nenavádělo k obcházení a vytváření dalších problémů, možná by měl uvažovat o změně zaměstnání.

09.09.2021 09:08 | HumphreyvanWeiden

Inu, nevychovanci se najdou všude, i u šachistů,  a zvlášť aktivní jsou na diskuzích. To už musí veřejně činná osoba unést. Rubinus mluví jen a pouze o sobě.

09.09.2021 09:07 | paulz

Skoro se vším co napsal Petr Martin se dá souhlasit, ono taky svazu pokud se mají hrát soutěže nic jiného nezbývá. Jen si teda myslím, že poznámka nemá cenu vyhrocovat situaci pokud někdo zapomene papír je docela hloupá, pak se každý kdo se s odpuštěním na nějaké testování vys... odvolá na předsedu svazu. A že takoví šachisté budou je naprosto jasné. Ještě bych  chápal dodatečné doložení testu, ale i to je hodně problematické. Jak pak řešit když dotyčný nedodá? 

09.09.2021 05:40 | Pavel Ch

Jen znovu připomenu,  opakuji se, že předsedové klubů obdrželi v červnu s rozpisem upozornění, že mají hlásit jen tolik svých týmů, které naplní hráči, kteří se nebudou vyhýbat opatřením. Opatřením, které jim umožňují vstup na kulturu, sport, restaurací, škol ba i mnohdy zaměstnání - viz proklik   

 

 Takže, kdo bude zavřen rok doma (bez kultury, sportu, hospod, školy s problémy s prací), že nesouhlasí s očkováním ani s testováním, tak holt je patrné, aby s ním nepočítali.

 

  V otázce individuálních posouzení (karanténa celého týmu) má ŘO možnosti o odložení a co se pokut týče, vždy jsou před projednáním po konci soutěže na rozšířené STK (se zástupci krajských STK a vedoucích skupin), vyzvány kluby, aby doložily relevantní doklady k jejich snížení/odpuštění.

 Avšak argument, že 5 hráčů se nechce ani očkovat ani testovat, dalších pět by se dalo, ale protestuje proti tomu, aby to tak v šachu bylo, tak nehrají, a dalších 5 bylo v neděli manifestovat za svobodu, nechci předbíhat, ale asi neobstojí. Viz v červnu před přihláškami od STK.

---

  Jinak vidíte, proč je a bude svaz u části šachové základny "za idiota". Ať udělá, co udělá.

 Viz Rubinus 0:45 vers. Petr+ciki (před půlnocí) 

..."se najdou idioti, kteří to chtějí kontrolovat" (pak u Rubinuse bude za idiota svaz, když to těm domácím tvrdě nařídí).

 

  Možná i to je důvod, že jsme rádi, že kandiduje alespoň jeden tým na konferenci.  Možná o tom další potenc. předsedové uvažují, ale co by si pak o sobě min. 3 roky přečetli, na to je jim život moc krátký a vzácný.... Ale třeba budou po mnoha letech za 1,5 roku 2 a více kandidáti.

09.09.2021 00:45 | Rubinus

No, vidím to tak, že tuto sezónu asi vynechám. Pokud se někde najdou idioti, kteří chtějí toto kontrolovat a takové domácí týmy si představit umím, tak ať si hrají mezi sebou.

08.09.2021 23:44 | ciki333

RNDr. Martin Petr, Ph.D.:

"...na druhé straně nemá smysl vyhrocovat situaci, pokud si někdo zapomene „papír“."

Pan předseda má smysl pro morbidní humor. Předpokládám, že požadované dokumenty, tj.

7 dnů starý negativní PCR test z testovacího místa, 72 hodin starý negativní AG test z testovacího místa, 14 dnů po ukončeném očkování, 180 dnů od pozitivního AG nebo PCR testu (prodělaný covid-19), negativní AG test na místě, 24 hodin starý negativní online AG test za dozoru zdravotníka, 72 hodin starý negativní AG test ze školy (dokládá se čestným prohlášením nebo potvrzením školy a tato možnost je využitelná pouze pro žáky škol).

bude bezprostředně po příchodu jednotlivých šachistů do hrací místnosti kontrolovat Svazem delegovaný rozhodčí. V případě jakýchkoli nesrovnalostí v dokumentech očekávám rázný zákrok. To znamená okamžité vykázání nezodpovědné osoby ze sálu a kontumování partie ve prospěch soupeře. Martin Petr a jemu podobní si musí uvědomit, že vládní rozhodnutí tady nejsou pro legraci. Bohužel negativistický přístup, hraničící s anarchií, je smutným odkazem Václava Havla a jeho zhoubných tezí o občanské společnosti. Jedinou institucí, která má právo vydávat příkazy, nařízení, omezení...je Vláda ČR, neb je produktem demokratických voleb. Paralelní "mocenské" složky, jako všemožné "neziskové" organizace, náboženská sekta Milion chvilek pro demokracii, ale i ŠSČR mají jediné právo: držet hubu a krok, případně vyhrát volby do PS a vystřídat stávající mocenskou garnituru.

08.09.2021 23:07 | Petr Koutný

http://sachyceskybrod.cz/pravni-analyza-vyjadreni-predsedy-sscr/

 

doplním do článku, děkuji

08.09.2021 23:05 | českobroďan

Právní analýza vyjádření na webu ŠK Český Brod: http://sachyceskybrod.cz/pravni-analyza-vyjadreni-predsedy-sscr/

08.09.2021 22:57 | Janekcz

Vážení, mne osobně nejvíce zvedla za židle věta z článku ...ale berte prosím výše uvedené na vědomí již teď, při sestavování soupisek týmů...

Jsem předseda oddílu, osoba zodpovědná za soupisku, kapitán družstva. A teď mi tedy poraďte, co mám udělat, když mi hráči sdělí, že o tom, jestli budou hrát, rozhodne až aktuální epidemiologická situace. Že mi teď nejsou schopni říct, zdali k zápasům budou nastupovat. Mám odhlásit družstvo okamžitě ze soutěže? Mám ho ponechat v soutěži s tím, že družstvo se jednoduše neposkládá a oddíl bude pokutován? Nebo mám nutit hráče hrát a pak si vyčítat, že jsme se vzájemně ohrozili nebo nakazili (nedej Bůh dokonce zabili)?

08.09.2021 22:43 | MaX

ŠCCR "zapomene „papír“  když odmítnu hrát proti někomu kdo si "zapomněl" papír (přestože to vyžaduje Ministerstvo) tak budu kontumován já?? Nooo, tady bych se na zdraví rozum vykašlal a vydal neprůstřelné metodické pokyny.

08.09.2021 22:32 | Pavel Capek

22:27 | pawel : A ještě taková drobnost. Já nevím, jak to v Izraeli je. Kdo na to sere a kdo sedí doma - já tam nežiju. Vše jsou jen informace z médií...

08.09.2021 22:29 | Pavel Capek

22:25 | pawel : V dnešní době si může každý najít na netu fakta a názory, které nejlépe vyhovují jeho vidění světa a jeho bublině, ve které žije. Pochopitelně může ignorovat názory a fakta, které se do jeho vidění světa nehodí...

08.09.2021 22:27 | pawel

Pavel Čapek, největší blábol ministra Izraele je toto: 

 

„Ti, kteří nebyli očkováni vůbec, si to uvědomují již 18 měsíců a zřejmě sedí zavření doma".

 

   Pravda je ta, že ti, kteří nebyli očkováni, na to zřejmě prostě se..u laugh

08.09.2021 22:26 | Pavel Capek

Nejhorší na celé covidové situaci podle mě je, jak strašně a nesmiřitelně se společnost rozdělila. Jestli to byl záměr, tak se to povedlo na 100%. Neustále se snažím nepatřit ani na jednu stranu a jít si svou cestou ( možná špatnou - kdo ví ? ).

08.09.2021 22:21 | Pavel Capek

21:56 | Petan: Ten blábol je třeba tady : Blábol. Ale jasně, premiér asi kecá a blábolí. :-D

08.09.2021 22:15 | RKARKA

Pro Petan: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ockovani-covid-izrael-treti-davka-dve-zranitelni-bennett-tecka.A210906_121315_zahranicni_remy

Pochybuju, že člověku s velikostí Vašeho ega mu tyto argumenty něco řeknou...Vy budete pořád mlít tu svou...:-) Vy jste chytrého ještě v životě nepotkal...:-) 

 

08.09.2021 22:12 | Petan

Re Zaplji: že to plácne nějaký politik ještě neznamená, že je to oficiálně potvrzeno nějakými konkrétními studiemi. že tady covid bude i nadále to nepochybně. Ale to budou i chřipkové viry a spousta dalších nemocí.

08.09.2021 22:03 | Zaplji

O tom Izraeli jsem to vcera slysel take! Jejich ministr rekl, ze ti 2x ockovani chodi vsude bezstarostne, nic nedodrzeji, protoze si mylne mysli, ze je ty 2 davky ochrani! A ze jsou nejrizikovejsi skupinou...Proto je potreba rychle je naockovat potreti.... Pak take rekl, ze tu Covid bude stale a ze se maji pripravit na ctvrte, pate, seste, sedme..ockovani. To rekl ministr zeme, ktera nam byvaly ukazovana jako vzor, prvni, nejlepsi.... 

08.09.2021 21:56 | Petan

Re RKARKA: A blábol, že 2x naočkování jsou v Izraeli ohroženou skupinou jste pochytil kde?

08.09.2021 21:54 | RKARKA

Re Petan: Jen psychouš si udělá závěr, že chci, aby bezpříznakové naočkovaní by se měli být testování...doporučuji dvakrát měř a jednou řež...to se vyplatí i v šachu...:-)

08.09.2021 21:50 | Petan

Re RKARKA: Jen nějaké přiblblo by hnalo bezpříznakové naočkované lidi na testování s poměrně nepřesnými výsledky.

08.09.2021 21:46 | RKARKA

Pro chess64geek - vážený pane vy to vidíte poněkud zjednodušeně až naivně , asi jste velmi důvěřivý člověk...nikdo neví a nemůže říct, že očkování je neškodné...Tyto RNA vakcíny jsou experimentální...proč asi?..., aby se právě zjistilo, zda jsou neškodné nebo ne...

08.09.2021 21:29 | RKARKA

Celé je to šaškárna. Je objektivně známo, že očkovaný může aktivně přenášet infekci, ale testovat se nemusí...V Izraeli je oficiálně proklamováno, že nejvíce ohroženi infekcí jsou 2xočkovaní, proočkovanost tam mají přes 90%. Argumentaci okolo kolekticní imunity už používá ve světě leda jen nějaké přiblblo, aby nalákalo další nebožáky na jehlu...

08.09.2021 19:47 | Petr Koutný

Petan - nevidím problém nikde jinde, než tam že lidi kteří se odmítnou očkovat a třeba testovat ( až to bude za peníze), že to může být problém pro oddíly postavit soupisky a hrát zápasy. Toto není výtka na ŠSČR, ale je to povzdech nad současným světem. Nad ŠSČR to bude povzdech až tehdy, jestli začnou vybírat pokuty a nebo v případě nedohrání sezóny nevrátí oddílům peníze, ale to se snad nestane. 

08.09.2021 19:44 | Petan

Re PK: Co v tom vidíte za problém? Každý se může rozhodnout, zda se nechá očkovat nebo testovat. Nikdo nenutí šachisty, aby se nechali očkovat před tím, než půjdou hrát šachy. Úplně stejné podmínky jsou i v ostatních sportech a úplně stejné jsou třeba i když si budete chtít zajít zaplavat do krytého bazenu. Tady není žádná specialita jen pro šachisty.

08.09.2021 18:36 | paulz

Jinak můžeme být do budoucnosti klidní, při pohledu do databáze členů nejmladší aktivní člen je starý dva roky, další tři, bohužel čtyřletá členka je už neaktivní.....

08.09.2021 18:24 | paulz

No aktivních hráčů je cca 12 500 mám takový dojem. Z toho je poměrně velké množství žáků kteří většinou soutěže družstev dospělých nehrají. Pak je poměrně dost hráčů kteří jsou vedení jako aktivní, ale taky soutěže nehrají. Takže reálně zbude několik tisíc hráčů kteří aspoň něco odehrají. Kolik nebude hrát hrát po pauze je otázka, v některých oddílech se platí příspěvky za všechny.... Takže kolik nakonec zůstane bez těch co kvůli nařízením nenastoupí je velká neznámá....Jen mám takový dojem, že na pokutách svaz vydělá-samozřejmě pokud někdo v některých oddílech zůstane aby měl kdo pokuty zaplatit...smiley

08.09.2021 18:23 | Dědek Plesnivý

Pro nevpuštěného hráče to tedy bude jedna zpackaná-nedohraná sezóna, příspěvek nevrácen, z další odehrán jeden zápas, příspěvek nevrácen, protože předseda usoudil, že tvrdě pracoval celý rok, a na třetí nebude vpuštěn, členský příspěvek do třetice nevrácen, protože Martin Petr opět pracuje celý rok. Možná by bylo levnější nabídnout takovému předsedovi pár milionů výměnou za to, že svou "práci" dobrovolně nechá (jinak asi neodejde, ani kdyby to chtěla celá šachová obec).

08.09.2021 17:37 | Petr Koutný

Chess64geek - souhlasím, díky za korekci. Psal jsem, že to je jen můj odhad, ale souhlasím že ve skutečnosti ta realita může být jiná ( horší). Nicméně v řeči čísel. Jestli hraje šachy u nás +- 15 000 šachistů aktivně a 40% nebude očkována ( může to být víc a nebo méně), pak se toto může týkat až třeba i 6000 hráčů a to je pořádná případná komplikace pro soutěže družstev! 

08.09.2021 17:31 | chess64geek

Jinak pane Koutný vy to počítáte špatně, asi jste neměl ve škole statistiku. To není náhodný jev, ale podmíněná pravděpodobnost. Tedy 40 % proočkovanost neznamená 40 % naočkovaných šachistů, to by museli být rozdělení homogenně ve všech věkových skupinách a to vzhledem k věku: mládež (která se do proočkovanosti u dětí mladších 12 let nepočítá, protože být naočkování nemohou) a staří jsou nejpočetnější skupina šachistů. Ten výpočet bude o hodně složitější a nemám k němu data, ale troufám si tvrdit, že to bude ještě horší než si myslíte. Nadruhou stranu jak psal paulz, vždy je tu možnost testů a očkování samo o sobě je v podstatě neškodné, takže z tohoto pohledu neřešíme katastrofu.

08.09.2021 16:17 | Zaplji

Ministr Adam Vojte v nedeli prohlasil, ze testy zdarma by mohly byt do konce roku!  Pokud to bude pravda, je to v pohode. Kazdy patek si nechavam starat v nose kvuli sobotnim turistickych pochodum, potvrzeni mi bude platit i na nedelni mistraky! Na cele zari je mam objednane a hned potom si testy zamluvim zase na vsechny patky v rijnu i listopade! Jakmile bych si je ale mel zacit platit ze sveho (oddil to zrejme neproplati) tak bohuzel mistraky prestanu hrat.... Kapitan druzstva uz to vi.

08.09.2021 15:58 | Petr Koutný

V Izraeli už veřejně mluví o 3. dávce očkování a nejsou jednotné názory odborníků, co bude dál. Statisticky jestli nebude proočkovanost u nás 40%, pak se tomůže dotýkat až 40% šachistů. A to je docela velké číslo. Samozřejmě, kdo chce hrát a má šachy na prvnímmístě v životě se nechá očkovat. Kdo má v tom problém, se nenechá očkovat a nebude hrát šachy. Volba, kdy očkování říká, kdo může hrát šachy a kdo ne, je nešťastnou volbou. Mám rád, když se můžu rozhodnout sám, nemám rád, když za mě rozhoduje někdo jiný. 

08.09.2021 15:48 | paulz

Pořád je možnost se nechat otestovat. Kdo chce hrát každý týden tak to bude mít docela otravné a taky to něco zřejmě bude stát. Samozřejmě pokud by prošla dvojkola ve více soutěžích ne pouze v 1. lize východ mohlo to být pro neočkované podstatně jednodušší. A že to nějak zasáhne soutěže družstev je jasné. 

08.09.2021 15:45 | chess64geek

to david brazina: nikdo po vás nechce abyste se nechával přeočkovávat každý měsíc ani to, aby to bylo jinou vkacínou. To by opravdu mohlo být nebezpečné. Ty vakcíny jsou udělány tak, aby při přeočkování dostal očkovaný právě tu stejnou dávku. nelze se tedy očkovat např. 1x pfizerem a 1x modernou a ani to tady v ČR (pokud je mi známo) nikdo (naštěstí) nedělá

08.09.2021 15:34 | Petr Koutný

Jako ok, ale kdyby mé děti hrály šachy, tak je nebudu očkovat i za cenu, že nebudou hrát šachy.  Je spoustu lidí, například sestřička od mého obvodního lékaře,která se nechce a nebude očkovat, kteří se nebudou očkovat. Šachy nejsou v životě na prvním místě. Toto může být docela velký problém. Já neříkám, že se zastaví zeměkoule, ale říkám že pro spoustu důvodů se dost lidí nebude očkovat a to i za cenu, že si nezahrají soutěže družstev. Pak to může znamenta u oddílů, kde dávají tak tak dohromady 8 hráčů neřešitelný problém.

08.09.2021 15:32 | david brazina

ne kazdy je tupa ovce, co si necha kazdy mesic dat do tela jinou davku, vy dva chytraci.

08.09.2021 15:30 | chess64geek

Přesně tak jak říká wlk112. Navíc právě vzhledem k tomu, jak stará je populace šachistů, by mohlo být mnohem více likvidační pro vesnické oddíly to, že se hráči nakazí na zápasu družstev a nedejbože umřou. Při hře se nemusí nosit roušky a partie trvá několik hodin bez jakýchkoliv rozestupů, velice riziková činnost.

08.09.2021 15:23 | wlk112

Co asi?Kdo se chtěl očkovat tak očkovaný je resp. do začátku soutěží být může.

08.09.2021 15:08 | Petr Koutný

Netuším kolik lidí se dotkne toto opatření a kolik lidi, kteří nebudou mít za sebou očkování a kolik družstev může mít problém s postavením soupisek. Ale tuším, že to bude poměrně velká komplikace. Já osobně jsem očkovaný, ale děti nenechám zatím očkovat a možmá na tom bude více lidí podobně. Stejně tak lidi nad 60 let nejsou všichni očkování a jestli je u nás průměr proočkovanosti cca 60%, tak statisticky to může znamenat že až 40 % hráčů nebude moc hrát soutěže? A to pro okresní oddíly a vesnické oddíly může být likvidační! Co si o tom myslíte Vy?