Hospodaření schváleno

17.04.2013 10:38 | Šachový svaz České republiky

Každoroční Konference Šachového svazu České republiky proběhla 6. dubna 2013 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě. Účastnilo se více jak 50 delegátů zastupujících veškerou členskou základnu ŠSČR a dorazila i řada hostů.

Letošní Konferenci předcházelo páteční neformální setkání delegátů a hostů se členy výkonného výboru a hlavními iniciátory Černobílé knihy, kde se hlouběji projednávaly některé body, které pak byly na pořadu oficiální části Konference, především nové programy podpory mládeže.

Konference jako nejvyšší orgán ŠSČR vyslechla řadu předložených zpráv, schválila hospodaření za roky 2011 i 2012, s několika drobnými změnami nové znění Ekonomické směrnice a rozpočet na rok 2013. Předložený plán práce výkonného výboru na další období doplnila Konference na základě návrhů delegátů o několik nových bodů a úkolů, např. vydání Ročenky ŠSČR.

Velmi diskutovaný byl návrh Středočeského šachového svazu na zavedení možnosti uvádět jednoho hráče až na 3 soupiskách. Ten nakonec prošel v upraveném znění – VV připraví tuto změnu v soutěžích dospělých již pro sezónu 2013/2014 s tím, že hráč může ale být vždy maximálně na dvou soupiskách v soutěžích řízených ŠSČR (tedy v ligách).
Oficiální komuniké z Konference 2013


(zdroj: fotogalerie konference ŠSČR, autor: David Ciprys)
 

Na začátek jsme uvedli komuniké z Konference 2013.  Oficiální přehled přijatých usnesení vám představí zásadní body, které Konference schválila, vzala na vědomí a uložila. „S několika drobnými změnami bylo vše schváleno tak, jak to VV předložil a jak to lze najít v podkladech na webu ŠSČR. K tomu nás Konference zavázala vypracováním ročenky alespoň v elektronické podobě a prošly i 3 soupisky,“ upřesňuje předseda ŠSČR Viktor Novotný, kterému jsme položili další otázky.

Témat je vždy hodně a lze chodit často hodně do hloubky. Zkusme jich pár nakousnout. Jedna ze zásadních věcí jsou vždy finance a loňský rok byl z pohledu přísunu peněz velmi štědrý. Z jaké části se povedlo vyčerpat celkem vysoký přísun peněz a jaký se očekává letos? Schváleno?

„Hospodaření bylo schváleno, a to i za rok 2011, když se ukázalo, že hlavní nedostatky nebyly v číslech, ale spíš jejich špatné prezentaci přímo na loňské konferenci. Změna hospodáře na zkušeného Rostislava Svobodu nám v tomto hodně pomohla. Už během podzimu jsme měli informaci, že dotaci vyúčtujeme a dovolili jsme si tak nenaplnit výdaje v několika kapitolách a uspořili do rezervy přes 3,5 mil. Kč. Jedním z důvodů k tomuto kroku byly i špatné vyhlídky příjmů na rok 2013. Nejhorší obavy se ale nenaplnily, když poslanci nakonec rozhodli o posílení výdajů na sport. V rozpočtu 2013 počítáme s poloviční dotací v nejdůležitějším programu V, hned pondělní schůzka po Konferenci na půdě Českého olympijského výboru nám ale mnoho optimismu do žil nevlila, vypadli jsme totiž v žebříčku státních reprezentací z šedesátky, což se negativně projeví jak v dotaci na státní reprezentaci, tak v dotaci na talentovanou mládež i v dotaci z programu V. Přestože jsme kvůli zásadní informaci o výši dotací z MŠMT posunuli Konferenci ŠSČR o více jak měsíc až na duben, dříve jak koncem měsíce se přesná čísla nedozvíme.“

Zůstaly nějaké rezervy a do kterých okruhů směřovalo nejvíce peněz?

„Za poslední 3 roky bylo do rezervy přesunuto již přes 5 milionů Kč. Není samozřejmě naším úkolem na nich sedět, ale je příjemné mít v dnešní nejisté době rezervu, která umožňuje plánovat i víceleté podpůrné programy. V tom, kam směřují peníze, jsme velmi transparentní a vše lze nalézt v příslušných materiálech Konference, kde jsou k tomu i komentáře. Můžeš zkusit porovnání s jinými sportovními svazy. V rozpočtu 2013 je nejvíc vidět podpora rozvojových programů pro práci s mládeží, na tu směřujeme přes 4 miliony korun.“


(zdroj: fotogalerie konference ŠSČR, autor: David Ciprys)

Zájem u nás vzbudily vyplněné výdajové kolonky u on-line šachové arény. Na straně příjmové jsme nic nenašli. Dá se nějak shrnout, jak aréna funguje? Má ŠSČR z projektu nějaké příjmy?

„Aréna je pro ŠSČR zisková, je to vysvětleno v komentáři k hospodaření. Máme technický problém dostat k nám zasmluvněné příjmy bez nutnosti odvádět DpH, proto nebyly vloni příjmy realizovány. Ve spolupráci s hospodářem bychom to ale měli letos úspěšně vyřešit.“

V komentáři jsme našli pouze toto: „V12.5 Část reklamy ve výši 20.000 Kč se přímo dotýká uspořádání MČR v online šachu (kap. 2.14), kde byly výdaje o stejnou částku nedočerpány.“ To nám mnoho neobjasňuje. Co obsahují konkrétně zasmluvněné příjmy? A kdyby byly realizovány, v jakých číslech by se aréna pohybovala?

„Smlouva je postavena tak, že všechny výdaje s Arénou kryje smluvní partner a ŠSČR nad to obdrží krom služby ještě každoroční sponzorský dar. Z Arény nám tedy ročně plyne čistý příjem 120.000 Kč. Vedle toho podporuje Aréna domácí šachová média zadáváním reklamy či samotné hráče množstvím věcných cen či třeba stotisícovým fondem pro Online MČR. Aréna se krom toho neustále vyvíjí, věřím, že jako užitečně se mohou ukázat nové funkce pro trenéry umožňující online trénink svěřenců.“   

Průlomová změna byla odhlasována v rámci soutěžního řádu. Hráč může figurovat na třech soupiskách. Kdo s návrhem přišel a jaká byla na konferenci podpora? Přesné výsledky hlasování neznáme.

„Toto téma je již delší dobu na konferencích bez výsledku diskutováno. Bez dalších opatření totiž hrozí zvýšení nevyrovnanosti jednotlivých sestav stejného družstva. Iniciativy se chopil Středočeský šachový svaz, který navrhl provést pilotní projekt s tímto pravidlem pro sebe a Prahu. Tiše při tom předpokládal, že se připojí další kraje a mohlo by dojít i ke schválení s celostátní platností, k čemuž nakonec i došlo. Pravidlo bude platit už od příští sezóny, maximálně 2 z těchto soupisek ale mohou být v soutěžích řízených ŠSČR, tedy ligách. Připravujeme teď přesné znění Soutěžního řádu. Mimochodem již vloni rozhodla STK o tom, že základní sestava se bude stejně jako v soutěžích mládeže počítat nikoliv jako prvních 8 šachovnic, ale jako prvních 8 hráčů, kteří mohou skutečně k zápasu nastoupit (tedy max 3 volní hráči, cizinci a hosté a 5 kmenových hráčů „bez písmenka“). Raději na to znovu upozorňuji, než někdo připraví soupisky postaru.“

„Pro 3 soupisky hlasovalo zhruba 30 delegátů z 50, přesná čísla budou až v zápisu. Někteří odpůrci byli hodně zklamaní, většina delegátů se ale velmi radovala. Z Konference jsme, bohužel, zatím připravili pouze Komuniké a seznam usnesení, to by se mělo na webu objevit již velmi brzy. Letošní rozpočet počítá konečně s člověkem, který bude mít informování veřejnosti na starosti, tak se konečně polepšíme. Škoda, že nedorazil žádný z pozvaných šachových novinářů, aby mohl informovat veřejnost rychleji, než se to daří nám.“   

Velkým tématem posledního roku je „Černobílá kniha“. Jeden z bodů schůze se měl dle našich informací právě týkat této „příručky“, která mapuje současný šachový život a navrhuje různá řešení do budoucna. Byla přijata? V plánu práce VV je bod „Dokončení Černobílé knihy“, jak si to máme vysvětlit?

„Vzhledem k tomu, že nad knihou se stále vedou čilé diskuze, nebyla na konferenci předložena. Je stále k dispozici k hledání dalších námětů a příspěvků. Závěrečná redakce tak byla odložena, dokončena by měla být na podzim, proto je i v plánu práce VV, ačkoliv jejím hlavním iniciátorem a tahounem je prezident ŠSČR Jan Lamser. Důležité je, aby aktivovala šachové hnutí a aby si tam i každý jednotlivec mohl najít nějakou oblast, kterou by se třeba mohl pokusit sám zlepšit, které by se věnoval. Nejdůležitější samozřejmě bude to, co si z knihy k realizaci vyberou budoucí výkonné výbory. I my jsme se nechali inspirovat.“  

Na dlouho neorané pole komunikace, mediální prezentace a marketingu vyjely první stroje. V říjnu loňského roku byla založena Komise pro marketingovou komunikaci a po přečtení její zprávy je vidět, že se od října ve fázi plánování udělalo hodně práce. Nový svazový web, ankety s vyhlašovacím večírkem. Termín spuštění, realizace?

„Nový web bude teď jedním z mých nejaktuálnějších úkolů. Musíme připravit naše požadavky (mimochodem nápady vítám) a chceme oslovit tvůrce v soutěži, mezi šachisty je řada lidí, kteří se takovými věcmi zabývají, tak věřím, že se nám podaří najít někoho šikovného a web o hodně posunout. U anket máme zatím řadu nápadů na všemožné kategorie, počítáme se slavnostním vyhlášením u příležitosti MČR v bleskovém šachu v prosinci.“

Dobré zprávy. Po novém webu se již delší dobu volá a prostor pro jakýsi anketní pořad s vyhlášením na konci roku v naší branži jistě je. Za rok tedy vyhodnotíme. Jsou ale i projekty, které jsou již v plném proudu. Na televizních obrazovkách ČT4 Sport pořad V šachu. Jaký bude dále jeho formát, má přijít nový moderátor, známe jméno?

„Dramaturgii pořadu má v rukách ČT, ale máme nějaké nápady, o kterých bychom ČT rádi přesvědčili. Změna moderátora se skutečně chystá, ale jméno toho nového bych si zatím nechal pro sebe, resp. odhalení nechal na něm (ano, bude to opět muž).“

O Jaké konkrétní nápady u pořadu V šachu jde?

„Rádi bychom pořad zaměřili trochu více na popularizaci šachu u nešachové veřejnosti. Nelze předpokládat, že by se nešachisté netrpělivě klepali, kdy už bude další díl, ale bylo by vhodné nabídnout jim takový obsah, aby hned nepřepínali na další program, když už na pořad narazí. Musíme si zhodnotit, jaký čas věnovat odborným analýzám a zda nenabídnout např. více rozhovorů, ideálně se známými osobnostmi, které mají k šachu co říct. To by více odpovídalo stanoveným cílům komunikace, tedy že šachy jsou chytrou hrou rozvíjející osobnost.“

V celostátních Hospodářských novinách vychází pravidelně každou středu šachová rubrika v příloze IN. Zmiňujete se o nějaké nové nabídce, můžete být konkrétnější?

„Šachová rubrika v magazínu IN je dítětem Pavla Matochy, který svazu nabízí, aby ji zasponzoroval. Tam musíme zvážit především možnosti našeho rozpočtu, protože by sice bylo ideální, pokud bychom mohli přispívat každému, kdo pomáhá šachy zviditelnit (a takových je naštěstí více), ale možnosti rozpočtu jsou omezené. Navíc rozpočet na marketingové výdaje bude hodně napjatý, přibyla tam neplánovaně např. příprava Ročenky, kterou nám uložila konference, významně vzrostl i rozpočet pořadu V šachu, kde hledáme zájemce o placené sponzorské odkazy, které by náklady na výrobu pořadu alespoň částečně pokryly a uvolnily nám ruce pro jiné marketingové aktivity.“


Slovo má předseda ŠSČR Viktor Novotný
(zdroj: fotogalerie konference ŠSČR, autor: David Ciprys)


Plán práce VV ŠSČR na rok 2013

VV ŠSČR se v následujícím období zaměří vedle trvalého zlepšování stávajících projektů na tyto oblasti:

  • Zlepšení fungování sekretariátu a interních předpisů
  • Pokračování v práci na změně legislativy ŠSČR – registrační a přestupní řád, hospodářské směrnice, soutěžní řád aj. Pro příští konferenci chceme připravit kompletní přepracování Ekonomické směrnice a úpravu Stanov (i kvůli změně zákonů)
  • Dokončení Černobílé knihy
  • Příprava analýzy výhod a nevýhod založení vlastní obchodní společnosti
  • Naplňování komunikační strategie, především nový web ŠSČR
  • Další metodická podpora pro práci s mládeží – rámcový program přípravy začátečníků, další metodické materiály

První bod připomíná tak trochu natažené ruce v dáli. Skrývá se pod tím i něco konkrétního?

„Tak vždy je co zlepšovat:-). Každopádně tento bod vychází jednak z poznatků revizní komise, která doporučuje přijmout některé vnitřní účetní směrnice, jednak ze spolupráce s KPMG, která nám pomůže se zlepšením standardů řízení organizace a již k tomu ve spolupráci s námi zpracovává SWOT analýzu, která naznačí nejbližší kroky. Co se týče sekretariátu, máme od září již třetího Generálního sekretáře a potřebovali bychom situaci stabilizovat. Na rozdíl od nás dobrovolníků je sekretariát profesionální (má od září opět 3 zaměstnance) a potřebujeme mít jistotu, že bude plnit řádně a včas všechny své úkoly.“

Je patrné, že jsou plánovány změny snad ve všech řádech. Hospodářská a ekonomická směrnice také nezůstane bez doteku. Připojíme-li k tomu úpravu Stanov a ve čtvrtém bodě zmiňovanou přípravu analýzy výhod a nevýhod založení vlastní obchodní společnosti, vypadá to na celkem velký třesk. Lze jednoduše definovat, kam tyto kroky směřují? 

„Obecně je legislativa ŠSČR již dost zastaralá. Konkrétně Ekonomická směrnice byla sepsána někdy v roce 1992 a zatím jsme se dostali vždy jen k dílčím úpravám, potřebuje ale přepsat od základu. Ve Stanovách též narážíme na věci, které bychom potřebovali novelizovat, a navíc dochází k nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který mění dosavadní občanská sdružení na spolky. Kdo bude chtít nadále využívat dosavadní daňové výhody, musí se přizpůsobit, zajistit si status obecné prospěšnosti atd. Čekáme na Legislativní radu ČOV, která zpracuje pro svazy a jejich členy (oddíly) podrobnou informaci, jak postupovat, oddíly budeme informovat. Právníci ČSTV zatím vydali prohlášení, že pro sportovní prostředí nedoporučují změnu sdružení na obecně prospěšné společnosti, k čemuž je lhůta do konce roku, neboť o.p.s. mají jiné cíle než sdružení, která mají primárně hájit zájmy svých členů.“

„Zvažování založení vlastní obchodní společnosti vychází jednak ze zkušeností ostatních sportovních svazů (mají ji minimálně všechny velké a úspěšné svazy), jednak z řešení některých konkrétních záležitostí, kdy by mohla být taková společnost pro svaz výhodná kvůli možnosti odpočtu Dph, vyšší akceschopnosti atd. Výhody a nevýhody si právě musíme důkladně zhodnotit, jsme skutečně jen ve stádiu úvah.“

Kam tyto kroky směřují?

„Jednoduše řečeno ke zlepšení fungování ŠSČR. Stačí si chvíli listovat nápady v Černobílé knize, je zde hodně prostoru, jak věci posunout kupředu (jasně, některé návrhy lze chápat i jako krok vzad, ale už otevření problému je krokem vpřed). Než velký třesk, lepší je plynulý vývoj. Abychom posunuli šachy jako celek, zdaleka na to nestačí jen VV, potřebujeme aktivizovat i další milovníky šachu na všech úrovních – kraje, oddíly, profesionály, trenéry, pořadatele, dobrovolníky. Mnozí by chtěli pomoct více, ale naším společným největším nepřítelem je nedostatek času. Jednou z motivací k zapojení do dění je i to, že je vidět, že se věci hýbají a má to nějaký smysl. Věřím, že iniciativa, jako je Černobílá kniha, napomůže k tolik potřebné aktivizaci sil v šachovém hnutí a společnými silami zlepšíme šachové prostředí i vnímání šachu veřejností.“

Bylo napsáno

Konference ŠSČR 2013 - tak nám schválili tři soupisky...
(David Ciprys, JmŠS)

Střípky z konference ŠSČR – online reportáž
(Miroslav Pavlíček , Královéhradecký krajský šachový svaz)

18x 3298x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (18) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
lykan

ELOminator: Tento systém míchá dohromady dvě naprosto nesouvisející věci, pořadí hráčů, podle kterého chtějí nastupovat k zápasům, a seznam hráčů ochotných pravidelně hrát. Tak třeba hradecké druholigové béčko mělo v uplynulé sezóně v základu jen 3 lidi ochotné pravidelně nastupovat, zbylých 5 hráčů sehrálo celkem 10 partií, jakou logiku má nazývat je hráči základní sestavy? Systém přesunům hráčů nebrání, jen znepříjemňuje život těm, kteří stíhají hrát za 2 týmy.

+0 /-0 | 25.04.2013 16:52

ELOminator

Mně by zase přišla paradoxní představa, že si někdo bude definovat základní sestavu jak se mu zlíbí. Ten pojem tam snad existuje proto, aby se omezily manipulace se soupiskou.

+0 /-0 | 25.04.2013 15:01

lykan

Pavel Ch: Tak pokud existuje nějaký samostatný soutěžní řád pro mládež, tak to jsem nečetl. V Soutěžním řádu ŠSČR se o mládeži píše jen stručně. Pohled na soupisky mládežnických družstev mě utvrdil v mylném přesvědčení, že Z jsou rozmístěna libovolně. Tak to jste mě teda nepotěšili, já myslel, že konečně bude změna a ona to je jen kosmetická úprava. Děkuju za Váš čas.

+0 /-0 | 25.04.2013 14:16

Pavel Ch

nejde mi to na malém monitoru smazat a opravit

1.řádek opravuji:

"... že jste to pochopil, jak jste  napsal".

+0 /-0 | 25.04.2013 13:17

Pavel Ch

Promiňte, já to bral, že jste si nastudoval z SŘ pro mládež a  že jste to pochopil, ajk jste to pochopil.

O.K. vysvětlím ještě jednou i s tou mládeží.

Stejně nyní bude v dospělých, jako 20 let  v mládeži.

 "Z" se označí nejvýše 8 (6 v mládeži) uvedených hráčů na soupisce, kteří mohou najednou v zápase nastoupit.

Tedy v dospělých se jde se od první níže a dojde-li se na 4. písmenkového, přeskočí se a pokračuje se až od nejbližšího mateřského "zetkama". Viz můj níže příklad.

Dtto v mládeži. Tam může být v zápase max. jeden písmenkový, ZS je 6 hráčů a v utkání musí být povině mladší žák o 3 roky ml. než kategorie a dívka (oba kdekoliv na soupisce, avšak, když za 6. místem, tak členy základu).

1. Jan 

2. Petr host

3. zdeněk  host

4. josef volný

5. Pepa volný

6. ruda

7. Martin

8. Jirka

9. Marta dívka

10. Jindřich

11. Petra dívka

12. Jan  mladší žák

13. zdeněk mladší žák

14. Marcel

Pro úplnost, dívku může nahradit nejml. žák v sestavě (nejml. = terminus-technikus o 5 let mladší než kategorie) a je-li před dívkou, je členem základu na rozdíl od dívky.

Ačkoliv to vypadá komplikovaně, funguje dvacet let bez problémů.

V dospělých se nekomplikuje věkovými kategoriemi, o dost jednodušší, tak snad to dospělí nakokec pochopí. Když to pochopili děti, rodiče, trenéři.

Snad jsme tomu přispěli i touto společnou diskusí.

+0 /-0 | 25.04.2013 13:13

lykan

Pavel Ch: No možná jsem natvrdlej, ale já mám z Vašich příspěvků celou dobu pocit, že čtu nekompletní text, u kterého mám chybějící úvod uhádnout. Dosud jsem vycházel z toho, že tým přidělí Z hráčům zcela libovolně. Tak pokud to nejde, tak mi Vaše příspěvky a ta Novotného věta už smysl dává, chápu to tak, že při přidělování Z postupuju na soupisce odshora a povinně přiděluju Z všem kromě písmenkových, kteří by nemohli v zápase nastoupit, pokud by nastoupili všichni písmenkoví nad nimi. Jenže to je asi zase nějakej blbej výklad, protože nevysvětluje to, jak soupisky mládežnických družstev ve skutečnosti vypadají. Tak například extraliga dorostu západ, tým Most, na 2. místě je host, který nemá Z, nebo tým Bohemians Praha, na 7. místě je kmenový hráč, který nemá Z, hráč za ním ho má.

+0 /-0 | 25.04.2013 12:22

capjar

Pavel Ch: Pardón za ten dotaz.

+0 /-0 | 24.04.2013 22:32

Pavel Ch

Re lykan a capjar

Děkuji za zpětnou vazbu. Alespoň vím, že musíme přesněji napsat do SŘ a případně provést výklad. V žádném případě netvrdím, že je jejich chyba v nepochopení, spíše chyba ve mně, v zatím nenázorném, přes veškerou snahu, výkladu. Pokusím se vysvětlit jinak.

Capjar: Samozřejmě, že si nemůže tým určit, kam Z napíše. Pro názornost: Jde udělat jednoduchý program, který jedinou variantou "ozetkuje". Tedy bez programování ručně, vždy existuje jen jediná varianta osmi "Z" všech možných sestav, byť s nejrůznějším složením písmenek.

Tedy máte-li 3 nekmenové (písmenkové hráče) a dáte-li je na 1.-8. šachovnici, máte základ 1.-8. bez výjimky.

Na rozdíl od Lykana vidím, že tatáž sestava nmůže hrát jednu neděli I.ligu a další neděli II. ligu v současném případě, ale v novém ne. Je-li dnes 1.-8. "písmenková" v 1.lize, mohou hrát 3 z nich plus 9.-13. jednu neděli a 2.ligu další neděli titíž hráči. To po novu nepůjde. 9.-13. bude totiž základ.

+0 /-0 | 24.04.2013 21:57

capjar

Dobrý den, děkuji za zajímavou diskusi. Příklad, který uvedl pan Chrz, je myslím jasný. Ale měl bych na něj ještě tento dotaz: Mám pouze tři písmenkové hráče, z nichž dva jsou domluvení a spolehliví, tj. chtějí hrát. Jenže třetí, ač elově nejsilnější ze všech (podle ela by mohl hrát na první šachovnici) se ještě (z nějakých důvodů) rozmýšlí a není tedy jisté, jestli vůbec bude hrát. Po staru bych to řešil samozřejmě tak, že bych ho napsal "pod čáru", tj. na deváté místo. Jak ale nyní toto řešit po novu? Muůžu mít šest kmenových hráčů plus dva písmenkové jako základní sestavu? Nebo bude STK počítat všechny tři písmenkové hráče a jen plus pět kmenových hráčů ? nebo to je jinak a jak ? Děkuji za upřesnění. S pozdravem J. Čáp   

+0 /-0 | 24.04.2013 20:22

lykan

Pavel Ch: Tou větou jsem chtěl říct, že vítám částečnou demontáž původního systému, ale že se to mohlo dotáhnout do závěru a zrušit Z a V úplně. Tak to nemohu říct, že bych chápal smysl původního systému základních sestav :). Ale ať už byl jakýkoliv, měl za cíl nějak ovlivňovat chování hráčů a kapitánů. Po této změně Z dostanou ti, kdo opravdu nastupují, budou mít Z v tom týmu, ve kterém nejvíce hrají a ne automaticky v tom, kde jsou vysoko na soupisce, tak mi přijde, že systém písmen Z nebude mít vliv prakticky na nic. A k čemu volné hráče, když bude možné použít úplně stejnou soupisku pro 2 týmy, když k tomu nebude potřeba jediný volný hráč, jen se vhodně rozmístí písmena Z.

+0 /-0 | 23.04.2013 15:02

Pavel Ch

Re Lykan: Souhlasím s tím, že je to přínosná změna, pak ale nechápu, jaký ten systém hráčů se Z a V vůbec má smysl. Já jsem si vždycky myslel....

Omlouvám se, ale nejsem si jist zda vím na co se ptáte. Zkusím otázku převořit, zda jsem se trefil. "Bereme, že současné označení Z a stejně tak V, C, H, je dáno a jsme s ním srozuměni, že smysl má. Po této změně, jaký bude mít smysl?"

Na takovouto otázku odpovídám, že smysl má úplně stejný a dojde k zpřesnění základní sestavy.

Didaktickou zásadou názornosti uvedu na příkladu:

1.ligový B-tým má ambici postoupit do extraligy a hráči ochotni hrát vše v nejsilnější sestavě. Kapitán sestaví soupisku dle výkonnosti 1.-16. a ukáže se během sezóny, že opravdu dle momentální výkonnosti je. Takže by měl nastupovat "základ" nejvýše postavení hráči na soupisce, kteří mohou hrát. Paradoxně by dnes dostali dvě pokuty, "zítra" již ne.

Soupiska.  Dříve základ 1.-8., nově tučně.

1. Martin gm  H

2. Leonardo gm C

3. Petr im V

4.  Arkadij im C

5.  Barnabáš im

6. Josef im H

7. Zdeněk im

8. Karel fm

9. Marcel fm

10. Leoš fm

11. Franta, 12. Robert, 13-16. další mateřští hráči

Včem je to zpřesnění.

Bude-li sestava k utkání vždy nejsilnější jaká může být (pouze 3 s "písmenkama"), tedy 1.-3., 5, 7-10, nezahraje si 4.Akradij a 6.Josef. A proč by měli za to platit pokutu, že nesehráli 2 utkání? Dále, hrají však za C-tým 2.ligu a proč by tam měli být jako volní a tím kazit počet do max. limitu počtu volných klubu, když v béčku nehrají? 

Pozn: Samozřejmě, že je dal správně kapitán na 4. a 6., dle výkonnosti, kdyby někdo výše vypadl a oni jsou lepší než třeba 7. Zdeněk, 8.Karel.

Naopak Marcel a Leoš mohou sehrát třeba vše, jsou de facto 7. a 8., tak by měli být jako volní v Cé-týmu. Pokud jsou Marcel a Leoš "nehrající vatou", aby Franta a Robert nemuseli být písmenkoví v C-týmu, tak oprávněně pokutu zaplatí za nesehrání dvou utkání.

Samozřejmě dát někoho na 2 utkání výše šlo nyní, půjde dál, ale to šlo i teď. Ale to již jiná diskuse, zde o tom, jak v úvodu napsáno, předpoklad, že smysl písmenek je dnes dán a jsme s ním srozuměni. Tak byla -li otázka položena tak, jak jsem snad pochopil, tak změna není, jen dojde ke zpřesnění "základu".

+0 /-0 | 23.04.2013 06:02

lykan

Pavel Ch: Děkuji za reakci. Tak daleko jsem ve svých úvahách nebyl, šlo mi opravdu jen o tu jednu větu v článku, která je pro neznalé nesrozumitelná. Šlo mi jen o to, že v článku je věc vysvětlena způsobem, který předpokládá znalost článků soutěžního řádu vztahujících se k soutěžím mládeže, což ne každý čtenář zná. Já jsem z oddílu, ve kterém mládež neexistuje, o těchto odlišnostech soutěží mládeže a dospělých jsem nikdy neslyšel. Dnes jsem si to už nastudoval, prostě člověk na mojí úrovni informovanosti potřebuje slyšet něco ve smyslu, že nově hráči základní sestavy nebudou tvořit jednolitý blok prvních 8. hráčů, ale hráči, kteří v základu nejsou, budou moci být namícháni mezi ně. Souhlasím s tím, že je to přínosná změna, pak ale nechápu, jaký ten systém hráčů se Z a V vůbec má smysl. Já jsem si vždycky myslel, že smysl původního systému základních sestav a volných hráčů je buzerace hráčů, kteří chtějí hrát za 2 týmy, aby nemohli být v obou vysoko na soupisce. Přece není takový problém najít na soupisce 8 lidí, kteří odehrají 2 partie, Z se napíše spolehlivému náhradníkovi a je po problému.

+0 /-0 | 22.04.2013 16:42

Pavel Ch

Že mají jiné sporty obchodní společnosti a u nás se o tom uvažuje zaznělo.

Na konferenci zaznělo jako jeden z důvodů proč o tom uvažovat u nás, že je to kvůli přijmům od sponzorů, což v o.s. jaksi nemůže. Byl údiv kolemsedících delegátů, vždyť i jejich o.s. klub je příjemcem a může!?

Je to hlavně kvůli daním příjemců větších peněz. O.s. proti spoluvám o reklamě nemůže dát výdaje, obchodní společnost ano. Dá-li nám sponzor půl milionu na olympiádu a výdaje budou půlmilonu, platíme daň z půlmilionu po odečtení (nákl. položka) pár korun na výdaje spojené s propagací sponzora (třeba dresy, cedule, nikoliv náklady akce). Obchodní společnost má v tomto případě zisk nula, daň neplatí. O.s. může uplatnit paušál osvobozen od daně, byl 100 tis, nyní tuším 300 tis.  Proto ve sportech, kde se točí miliony, tak pro ně výhodné obch. spol.  Neplést s dotacemi, ty osvobozeny. Pak ještě rozdíl mezi smlouvou o reklamě a sponzorskou (trošku jiné pro dárce i příjemce os, ob). To by však bylo na delší článek. Dalším důvodem může být, že pro dárce většího obnosu může být partner obch. společnost věrohodnější než o.s.

Chtěl jsem to původně říci po údivu delegátů k těm daním, ale pak jsem nechtěl zdržovat, byly důležitější věci. Tak tímto alespoň zde odpovídám.

+0 /-0 | 22.04.2013 07:04

Pavel Ch

Re: NIH

Na konferenci bylo rozumně stanoveno, že nebude projednán návrh na konkrétní úpravu SŘ, ikdyž ho měli Středočeši připraven. Jako spoluautor SŘ ze začátku 90. let a pak počátku tohoto století vím, že když je hotov a myslí se, že je ok, musí se strávit ještě dvě tři bezesné noci a kontrolovat, že jeden článek není proti jinému. To opravdu na konferenci není prostor. Změr schválen, detaily dořeší konkrétní znění. Dle legislativy, připraví STK, schválí VV.

Re: lykan (mnohoznačnost)

Nevím, zda myslíte samotný text nebo to, že STK vloni rozhodla. Zase, text bude upraven v SŘ, v mládeži bez problémů 20 let funguje, u dospělých někdo prosadil před 20 lety, že pro dospělé moc složité, k mému údivu a poukázání na nelogičnost. Přitom tým, mající v základu více než 3 nekmenové hráče nesmí nastoupit 11 kol v nejsinější sestavě, kterou může k zápasu postavit (první tři nekmenoví a prvních pět domácích), protože by za 4. nekmenového hráče (třeba na 6.místě soupisky) platil pokutu. 

Že rozhodla vloni. Najděte si na JMŠS od Davida Cipryse, že rošířená STK (květen 2012) nejprve odvážně měnila, pak brzdila, tak nějak to komentoval. Prostě při téměř  100% při členů se změnou, převážil nejtěsněji názor, že o rok odložit a dát předem ve známost. VV poté schválil, že od 2013/2014.

Tučně mi píše text, když zkopíruji nick někoho, abych dal třeba Re: "....", ale pak dokonce je celý příspěvek tučný. Nebo po kopii z jiného článku/webu.

+0 /-0 | 22.04.2013 06:47

lykan

Nepřišel jsem na to, jak upravit komentář, aby se závěr nezobrazil tučně. V texťáku má závěrečná tučná část stejné parametry, jako úvod příspěvku.

+0 /-0 | 21.04.2013 16:35

lykan

Oma z DC: Smyslem V šachu je osvěta, pokud by to mělo být jen pro klubové hráče, nemělo by smysl do toho lít peníze, materiálů máme na netu spoustu.

 

Jen tam mimochodem, věta „Mimochodem již vloni rozhodla STK o tom, že základní sestava se bude stejně jako v soutěžích mládeže počítat nikoliv jako prvních 8 šachovnic, ale jako prvních 8 hráčů, kteří mohou skutečně k zápasu nastoupit (tedy max 3 volní hráči, cizinci a hosté a 5 kmenových hráčů „bez písmenka“).“ je mnohoznačná, napadají mě 2 výklady, smysluplný mi nepřipadá ani jeden z nich.

+0 /-0 | 21.04.2013 16:31

Oma z DC
Re: NocnikInHell Velmi dobrá poznámka, také by mě to zajímalo. Avšak se mi nelíbí nápad "laicizovat" V šachu. Pokud to člověka zajímá, tak si pořad pustí a naopak ocení nějaké analýzy než rozhovory. Pokud ho šachy nezajímají, tak s tím nehne ani Karel Gott ....
+0 /-0 | 21.04.2013 15:44

N. Očník

A klic pro urcovani poctu hracu v druzstvu se statusem "volny hrac" zustane stejny? Jeden hrac bude pak "volnym" hracem na vice soupiskach?

Dekuji

+0 /-0 | 17.04.2013 11:06