(125) - Nádherný květ závěrečné kombinace

11.10.2014 06:30 | Historie po kapkách

Výborná byla šachová rubrika v časopisu Země. Bohužel se objevovala z části na obálkách a tak se mi nepodařilo v letech její existence shromáždit všechny rubriky komplet, neboť při vázání tvrdou obálku prostě odstranili.


Z roku 1926 jsem vybral dvě, ve kterých jsou známější partie Hromádky a pozoruhodné jsou i dvě úlohy (rubriku řídil Ladislav Knotek)


-
. kolo -
Závěr Josefa Dobiáše v ČČŠ k následující partii ve světle moderní analýzy počítačem působí nyní trochu komicky: "Nádherný květ závěrečné kombinace vykouzlený ze zdánlivě pustého již úhoru končící hry, působí oslnivě."

-
. kolo -

Úloha Čeňka Kainera z výstřižku je bohužel nekorektní, vychází 1.Vc3 i 1.Jf2!

Pabouček, Josef
Země, 1926


1.Sb3 Sf4
1...Kd4 2.Jf5+ Kc3 3.Da5#; 1...Kf4 2.Jde4+ Kf5 3.Se6# 2.Dxg7+ Kxd6 3.Je4#

 4x 5909x Zdeněk Závodný
Fotogalerie
Komentáře (4) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
Zdeněk Závodný

Pan rytir :

ano našel by se takový diagram, napište mi na snzz@post.cz

+0 /-0 | 12.10.2014 16:19

Poutnik

S časovým odstupem nemalým, přesto s pocitem nutnosti, posílám dík za krásný komentář panu Hromádkovi. Tento nenese jen přísný a objektivní obsah, ale také vznešenou formu, která jest oslavou jazyka českého. Perla jeho šachové hry byla dokonale vybroušena a cizelována vpravdě mistrně. V dokonalé úctě, váš obdivovatel.

+0 /-0 | 11.10.2014 15:24

rytir

Nemáte ty ofocené diagramy ve vyšším rozlišení? Bral bych nějaké další figurky do šachového programu, dřív bývaly pěkné. A chtělo by to, aby tam byly všechny figurky.

+0 /-0 | 11.10.2014 13:55

Jan Kalendovský

K první partii bych snad přidal vlastní komentář mistra Hromádky (i kvůli event. pochybnostem o skutečném průběhu zahájení):

Hromádka,Karel - Formánek,Zdeněk [D13]

II. mem. Kautský (3), 29.10.1925

1.d4 Jf6 2.Jf3 d5 3.c4 c6 4.cxd5 cxd5 5.Jc3 Jc6 6.Sf4 a6 (Zbytečno, neboť možno zcela dobře hráti e7-e6) 7.e3 e6 8.Sd3 Jd7 (Černý, jenž zanedbal vývin, hledí dodatečně vybudovati Stonewall. Neproveditelnost myšlenky ukáže průběh partie, jež dosud tahem 8...Sd6 nabývala normálního charakteru) 9.0–0 f5 10.Sxf5! Jf6 (Po 10...exf5 11.Jxd5 jest partie beznadějná) 11.Sd3 Se7 12.Je5 0–0 13.g4 De8 14.g5 Jh5 15.Sxh7+ (Černý vzdal, neboť po 15...Kg8-h8 rozhodne okamžitě 16.Sh7-g6, kdezto po 15...Kg8xh7 stačí 16.g5-g6+. K. Hromádka - Lidové noviny 15.11.1925) 1–0

+0 /-0 | 11.10.2014 10:48