(116) - Velmi staré šachové rubriky

22.06.2014 07:05 | Historie po kapkách

Lze je nalézt na rakouském webu kde jsou kompletovány časopisy a noviny od roku 1568 do 1943 (a to i česky psaných!). Najdete v nich v rubrice Schach dokonce kompletní ročníky šachových časopisů.

Z novin Wiener Salonblatt jsem vybral dvě úlohy, které se týkají naší domoviny. Šachová rubrika vycházela od roku 1870 a redigovali ji S. Gold a E. Falkbeer (narodil se v Brně a založil Wiener Schachzeitung).

Conrad Bayer (1828 - 1897, ideový vůdce české školy úlohové, měl zálibu skládat vícetahové problémy a složil i tzv. nesmrtelnou úlohu) žil v Olomouci a Jiří Chocholouš (1856 - 1930, jeden z nejvýznamnějších představitelů české školy úlohové, složil více než 1300 skladeb) byl z Prahy. První diagram předvádí i zajímavé, dnes již neznámé, tvary figurek.


-
. kolo -

-
. kolo -
 

Wiener Salonblatt 8. 5. 1870

Wiener Salonblatt 11. 1. 18741x 6028x Zdeněk Závodný
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
Jan Kalendovský

Tak jsem trochu prozkoumal časopis Wiener Salonblatt. Šachová rubrika, vedená Samuelem Goldem (známým z románu Láska Carla Hafnera k remízám jako učitel Carla Schlechtera) - Ernst Falkbeer byl snad jen u jejího založení a pak se již nevyskytoval - v ní vytrvala od roku 1870 až do ledna 1886. Nutno vzít ovšem v úvahu, že několik ročníků z té doby naskenováno ještě není. Občas se zde objeví i šachové partie, zejména u příležitosti velkých turnajů ve Vídni 1873 a 1882. Jinak jsou partie velkou vzácností. Často jsou zde zastoupeni čeští a moravští úloháři (např. Chocholouš, Dobruský, Slawik z Těšína, Conrad Bayer a Mandelbluh z Olomouce, nebo z Brna pocházející, či zde gymnázium studující Nemo, Mazel, F. Schindler, později již vedení jako Vídeňáci). Kromě úloh bývá zde samozřejmě uveřejněno jejich řešení (hromadně po několika měsících), Je zde listárna se čtenáři a občas i zprávy ze šachového světa. Ke konci rubriky vycházejí jen občas a nepravidelně. Pro historiky šachových problémů je zde určitý problém, z formy zveřejnění úloh nelze vždy poznat, zdali jde o originál, či reprodukci. Toť zatím vše, co jsem zjistil při rychlé obhlídce této rubriky.    

+0 /-0 | 22.06.2014 15:24