(113) - Indické obrany

22.05.2014 06:34 | Historie po kapkách

Indické obrany byly přesně vymezeny až v 30. letech, kdy vyšla (v Praze vydaná) publikace o klasifikaci názvů zahájení. V dříve vydaných knihách, například ve Zmatlíkovi (z roku 1927) a nebo v Tartakowerovi (1924) definovány tak jak je známe, nejsou.


Například Nimcovič postavil asi poprvé svou indickou obranu na turnaji v Petrohradu 1914. Pak až ve dvacátých letech, kdy zaznamenala veliký boom. Samozřejmě se hrála na šachovnicích už mnohokráte před tímto datem.

Jedna ze zajímavých partií, kterou nenaleznete v databankách byla sehrána v Tribergu 1917 a publikována v časopise Deutsches Wochenschach 1917, strana 234. Vůdce černých kamenů byl i známým skladatelem studií a na téže straně jedna byla, tak se na ni můžete podívat také. Je i ve sbírce Selezněvových studií 100 Endspiele (vydáno v Kecskemetu, rok neuveden) kde je uveden ale jiný zdroj.

-
. kolo -

-
. kolo -

Partii Janowski - Nimcovič pak najdete níže v přehrávacím okně.Deutsches Wochenschach 1917


-
. kolo -
2x 7068x Zdeněk Závodný
Fotogalerie
Komentáře (2) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
Zmestabileho

A přitom dnešní nomenklatura zahájení by se dala významně zjednodušit. Zcela postačující by byla tato pouhá tři označení:  "remis to you", "remis to me", a "remis to us". Takže pouhé tři kategorie, plně vystihující současný profesionální šach.

+0 /-0 | 23.05.2014 00:24

Jan Kalendovský

Podle článečku Edwarda Wintera v jeho internetových Chess Notes 3902 z roku 2005 byla brožura o 54 stranách Débuts du jeu d’échecs s podtitulem ‘Leur désignation uniforme’ publikována v Praze a připravena pro kongres FIDE v Hamburku 1930. Byl to první pokus o stabilizaci nomenklatury zahájení a podle Loumovy předmluvy byl jejím autorem Jaroslav Ferra z Tábora. Dnes je jistě bibliografickou zvláštností, jak vyplývá ze zápisu o jednání kongresu FIDE ve Varšavě 1935. Celkový profit z ní za období 1934-1935 byl jeden švýcarský frank a 40 centimů. Prodal se totiž jediný výtisk...

+0 /-0 | 22.05.2014 08:31