I po včerejšku nerozhodně

15.05.2011 10:43 | Zápasy kandidátů 2011

Zatímco dvojice Alexander Griščuk - Vladimír Kramnik táhla diváky do "ruské pustiny", kde se těžko nalézají jakékoliv známky života, partie Gaty Kamského s Borisem Gelfandem začala brzy nabírat směr na opačný pól atraktivity. "Gel...

Zatímco dvojice Alexander Griščuk - Vladimír Kramnik táhla diváky do "ruské pustiny", kde se těžko nalézají jakékoliv známky života, partie Gaty Kamského s Borisem Gelfandem začala brzy nabírat směr na opačný pól atraktivity. "Gelfand neochvějně věří v 1...c5!?" píše Robert Cvek v komentáři k partii a záhy to vypadalo, že třetí partie duelu bude opět rozhodující. Kamsky získal velmi silnou pozici, ale jeho nedůraznost dovolila černému otočit běh věcí. Hrubku soupeře oplatil Boris Gelfand stejnou mincí a počasové kontrole nebylo o dělbě bodu již sporu.

Kamsky,Gata (2735) - Gelfand,Boris (2733) [B90]
Zápasy kandidátů Kazaň (2.3), 14.05.2011
[GM Robert Cvek]

1.e4 c5 Gelfand neochvějně věří v 1...c5!? Napadlo mě: kdyby se Gelfand probojoval k Anandovi, hrál by na 1.e4 c5 ?...asi stěží, protože Anand je vyložený zabiják tahu ...c5 na 1.e4 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Se3 e5 7.Jb3 Se7 8.h3!? Velmi zřídkavý tah 8...Se6 9.Df3 Je zajímavé, že tato pozice se relativně často vyskytla v praxi počítačů a pak GM Bologana 9...Jbd7 10.g4 h6 11.0-0-0 Diagram

Po 11.0-0-0

Vidíme úmysl bílého. Místo klasického f3,Se3,Dd2 má Se3,Df3 a už h3 s g4. Co je lepší? Nejsem žádný znalec těchto schémat, ale výstavba bílého je velmi zajímavá a určitě stojí za prověření11...Vc8 Asi s medicínou ala Kasparov ...Vxc3 atd. 12.Jd5 V podstatě oběť pěšce, ale typická pro tyto struktury 12...Sxd5 13.exd5 Jb6 14.h4! Dc7 15.c3 Jbxd5 16.Sd2 Jb6 Diagram

Po 16.Sd2 Jb6

17.g5© Zde vidíme smysl oběti pěšce. Černý ztratil čas a bílému se otevřely sloupce k útoku. Bílý má velmi dobrou kompenzaci a myslím si, že Kamský byl spokojen se svoji pozicí. 17...Jfd7 18.gxh6 gxh6 19.Kb1 Dc6 20.Dh3! samozřejmě [20.Dxc6 Vxc6 21.Ja5 Vc7 22.Se3 by i zde měl bílý kompenzaci, ale nic více. Za to v partii bude mít bílý velmi nebezpečnou kompenzaci s možností získat nebezpečný útok.] 20...d5 21.Se2 Jc4 22.Sc1 Vidíme, že problém černého je ve schování krále. Kam s ním? Nikam. Král musí zůstat ve středu 22...Jf6 23.Vhe1 Diagram

Po 23.Vhe1

Pro černého velmi nepříjemné, už se začínají ukazovat hrozby. Podobné pozice se hrají velmi těžko za bránící se stranu23...De6 24.Dh2 Df5+ 25.Ka1 Kf8 rozumný ústup z rentgenu věže 26.f3 Bílý zde měl více lákavých pokračování, ale dosud hraje Kamský velmi dobře a svého silného soupeře pomalu přehrává. [26.Sd3!? Dh5 (26...e4 pouští pole d4 27.Jd4 Dd7 28.Sxc4!? Vxc4 29.f3! s velmi těžkou pozicí černého) 27.Dh3 se skvělou kompenzací, černé figurky nemají souhru] 26...Sd6 27.Dg1 Sb8 Diagram

Po 27.Dg1 Sb8

proti Da728.Sd3 Kamský přeskupuje figurky, ale mohl již přejít k transformaci převahy, ta je ovšem jednou z nejsložitějších věcí v šachu tj. změnit situaci na šachovnici a často velmi nečekaně [28.Sxc4! Ano, to stroj blikne rychle, ale není tento tah paradoxní? Měnit tak silného střelce? Jenže právě toto je typická ukázka transformace převahy (zde je ta převaha v aktivitě figur a slabého krále f8) 28...Vxc4 (28...dxc4 29.Jc5+/-) 29.Db6! dlouhý a velmi nepříjemný tah 29...Sc7 (29...Kg7 30.Vg1+ Kh7 31.Jc5+/-) 30.Dxb7 Kg7 31.f4!! strašně silný tah, po kterém je černá pozice kritická, například: 31...exf4?! 32.Ve7 se strašným útokem] 28...Dh5 29.Dh1 Sa7 30.Dh3 Ve8 31.Sxc4 dxc4 Diagram

Po 31.Sxc4 dxc4

32.Ja5?! [32.Jd2! b5 33.Je4 Ve6 nyní má bílý volbu, buď zahraje 34.Vf1 a zachová si přednosti své pozice a nebo se pokusí vyměnit věž e6 tahem 34.Vd6 (33...Jxe4 34.fxe4 má bílý skvělou kompenzaci) 34.Vd6!? (34.Vf1!+/-) 34...Vxd6 35.Jxd6 Kg7 36.Dg3+ (36.Jf5+!?) 36...Kh7! (36...Dg6 37.Dxe5 je pro černého žalostné, bílé figurky jsou velmi aktivní a černého král zranitelný) 37.Sxh6!? Dg6! velmi silný obraný tah (37...Dxh6? 38.Jxf7 Dg7? (38...Dd2! 39.Jxh8+/-) 39.Dxg7+ Kxg7 40.Jxh8 Kxh8 41.Vxe5 s vyhranou koncovkou) 38.Sg5 Sb8! se černý drží] 32...e4! velmi pěkný a silný tah 33.Jxc4 Dxf3 34.Dh2 Jg4 35.Dc7 Sf2 36.Vf1?! Naprosto logický tah, ale přitom nepřesnost. Podobné pozice stroje řeší neuvěřitelným způsobem...To jsou tak konkrétní šachy, že k tomu nemám co dodat, snad jen, že Kamský měl obětovat kvalitu a získal by zajímavou kompenzaci a naprosto nepřehlednou pozici [36.Jd6!? Sxe1 37.Vxe1 Ve6 (37...Kg7 38.Jxe8+ Vxe8~~) 38.Vg1 opět s divokou pozicí, bílý má kompenzaci, ale v takové pozici by se mohlo stát cokoliv...; 36.Vg1!? Sxg1 37.Vxg1 Kg7 38.Jd6 Vef8 39.Vg3 s bláznivou pozicí] 36...e3 Diagram

Po 36...e3

Kritická fáze partie, Kamský má už asi jen 3minuty a přemýšlí. Jde vidět, že i on, který zachovává pevné nervy je nervózní. Dívá se na hodiny, pak rychlým pohledem na partiář a do toho ještě urovná figurky...obrovské napětí!37.Sxe3?? Pochopitelná hrubice [37.Dd6+ Kg8! 38.Dd3 Dg3 39.Dd7 Jf6 40.Df5 e2 41.Dxf6 exd1D 42.Vxd1 byla jediná cesta bílého, ale i zde by to nebyl žádný med, ale ještě je pozice velmi nejasná] 37...Jxe3 38.Je5 Diagram

Po 38.Je5

[38.Dd6+ Kg8 39.Dd7 (39.Jxe3 Vxe3-+) 39...Jxf1! 40.Dxe8+ Kh7 41.Dd7 Je3-+] 38...Df5?? Tento tah Gelfand udělal docela rychle a měl ještě asi 4minuty. Co se stalo? Přehlédl 40.Dxe3 a nebo si myslel, že jiný tah nebyl možný? [38...Dh5 39.Vd7 (39.Jd7+ Kg7 40.Jf6 Df5 41.Jxe8+ Vxe8 hrozí Jc2 s dušeným matem 42.Vg1+ Sxg1 43.Vxg1+ Kh7-+) 39...Dxe5 40.Vxf7+ Kg8 41.V1xf2 Dxc7 42.Vxc7 Jg4 hrozí Ve1mat 43.Vf1 Vh7 s čistou figurou více] 39.Dc5+ Kg7 40.Dxe3! spásný tah 40...Vxe5 Diagram

Po 40...Vxe5

41.Dxf2? Zahráno zbytečně rychle, přitom bílý dělal svůj tah po kontrole a mohl se na dlouho zamyslet. Ale Kamský jistě ovlivněn prudkou časovkou a velkou bouří dělá rychle "automatický" tah [41.Dd2!! to je počítačový tah, ale zcela logický. Černý má slabšího krále, takže je pro bílého daleko lepší dámy nechat na šachovnici 41...Kh7 42.a3! černému se totiž nepodaří vyměnit dámy (42.Vxf2 Vd8! 43.Vxf5 Vxd2 44.Vxf7+ Kg6 45.Vdf1 Vb5= s ...Kh5 nehraje pěšec roli) 42...Vhe8 43.Vxf2 De6 44.Vff1|^] 41...Dxf2 42.Vxf2 Vhe8!=/+ Černý má o něco příjemnější koncovku, ale při dobré obraně je pozice remízová. Myslím si, že si oba soupeři oddychli, že časovku přežili a koncovku už rozehrávali s jistotou 43.Vg1+ Kf8 44.Kb1 Ve2 45.Vf4 V8e4 46.Vgf1 Ve1+ 47.Kc2 V4e2+ 48.Kb3 Vxf1 49.Vxf1 Kg7 Gelfand zachovává status quo [49...Ve4!? 50.Vf6!? Vxh4 51.Vb6<=>] 50.Vf4!= Ve6 51.a4 Kg6 52.Kc4 f5 53.a5 Kf6 54.Kd3 Ve7 1/2-1/2

Grischuk,Alexander (2747) - Kramnik,Vladimir (2785) [C42]
Zápasy kandidátů Kazaň (2.3), 14.05.2011
[GM Petr Hába]

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.d4 d5 6.Sd3 Jc6 7.0-0 Se7 8.Jc3 Odbočení z vyšlapaných cest. [Přednost dříve dostávalo hlavní pokračování 8.c4 , které se stalo v partii Grischuk,A (2733)-Ivanchuk,V (2779) Linares 2009.] 8...Jxc3 Kramnik zůstává věren svému plánu. [Závažnější 8...f5 se nesetkalo s úspěchem v rapidu Grischuk,A (2732)-Gelfand,B (2703) Bastia 2003.] 9.bxc3 Sg4 10.Ve1 0-0 11.Sf4 Sd6 Také Kramnik reaguje pružně na změnu kurzu. [V pilotní partii totiž hrál 11...Sh5 Topalov,V (2780)-Kramnik,V (2799) Nice 2008.] 12.Sxd6 Sxf3 13.Dxf3 Dxd6 14.Ve3 [Bílí asi pochopili, že otevřený sloupec "b" jim vlastně není k užitku a přestali hrávat 14.Vab1 b6 15.Ve3 , hrané v partii Svetushkin,D (2570)-Hába,P (2541) BL 2009.] 14...Vae8 15.Vae1 Diagram

Po 15.Vae1

15...Ve7!? Nový tah, kterým černý nedává bílému doplňkové možnosti, které míval po dřívějším [15...Vxe3 s mírnou iniciativou bílého, což dokazuje partie Leko,P (2751)-Kasimdzhanov,R (2695) Nalchik 2009.] 16.Vxe7 S výměnou není možno otálet, jinak se černé věže zdvojí na otevřeném sloupci. 16...Jxe7 17.h4 Vd8 18.c4 [Standardní obětí 18.Sxh7+ mohl sice Griščuk získat za figuru tři pěšce, ale ani to nebylo dost vzhledem k jeho pěšcovým slabinám: 18...Kxh7 19.Dxf7 Jg8 20.Ve6 Df8! (20...Dd7 dovoluje bílému remizovat věčným šachem: 21.Dg6+ Kh8 22.Dh5+ Jh6 23.Vxh6+! gxh6 24.Dxh6+ Kg8 25.Dg5+ Kf7 26.Dh5+ Ke7 27.Dg5+) 21.Dxc7 Ve8 a na výhru se může pokoušet hrát pouze černý.] 18...b6 Diagram

Po 18...b6

19.c3 [Nic nedává ani napadání černého obranáře tahem 19.De2 , neboť tah 19...Kf8 stejně patří do Vladimírova plánu.] 19...h6 20.cxd5 Jxd5 21.Sc4 c6 22.Ve5 Jf6 23.Df4 Dd7 24.g3 Kf8 25.Sb3 Griščuk se ani nepokouší využívat větší působnosti svého střelce a věří pevnosti černé pozice. 1/2-1/2

Partie

Tabulka

čtvrtfinále vážné rapid bleskové
Č1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А
Aronian ½ ½ ½ ½ 2 0 1 ½ 0
Griščuk ½ ½ ½ ½ 2 1 0 ½ 1
čtvrtfinále vážné rapid bleskové
Č2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А
Radjabov ½ ½ ½ ½ 2 ½ ½ ½ ½ 2 1 0 0 ½
Kramnik ½ ½ ½ ½ 2 ½ ½ ½ ½ 2 0 1 1 ½
čtvrtfinále vážné rapid bleskové
Č3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А
Kamsky ½ 1 ½ ½
Topalov ½ 0 ½ ½
čtvrtfinále vážné rapid bleskové
Č4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А
Mamedyarov ½ ½ 0 ½
Gelfand ½ ½ 1 ½
polofinále vážné rapid bleskové
P1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А
Griščuk ½ ½ ½
Kramnik ½ ½ ½
polofinále vážné rapid bleskové
P2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А
Kamsky ½ ½ ½
Gelfand ½ ½ ½
finále vážné rapid bleskové
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А
P1
P2

Časový rozpis

5 květen - partie č.1, čtvrtfinále
6 květen - partie č.2, čtvrtfinále
7 květen - partie č.3, čtvrtfinále
8 květen - partie č.4, čtvrtfinále
9 květen - tie-break
10 květen - volný den
11 květen - volný den

12 květen - partie č.1, polofinále
13 květen - partie č.2, polofinále
14 květen - partie č.3, polofinále
15 květen - partie č.4, polofinále
16 květen - tie-break
17 květen - volný den
18 květen - volný den

19 květen - partie č.1, finále
20 květen - partie č.2, finále
21 květen - partie č.3, finále
22 květen - volný den
23 květen - partie č.4, finále
24 květen - partie č.5, finále
25 květen - partie č.6, finále

26 květen - tie-break / Zakončení

Odkazy

Oficiální stránky
On-line přenos (13.00 hodin)
On-line přenos na chessdom.com
Live webkamera
19x 1340x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (19) Aktualizovat
15.05.2011 22:13 | Autor neznámý

Grýska to dala. Hurá. Jupí.

15.05.2011 17:31 | Autor neznámý

Na chessok mi to potvrzují, Rybka ukazuje 0.00, bílý asi nemá nic lepšího, jak věčňák.

15.05.2011 17:28 | Autor neznámý

Podle mě ano - motor nemám zapnutý :).

15.05.2011 17:26 | Autor neznámý

Dost crazy časovka skončila a Griščuk je bez dvou pěšců. Bude ale ten na c2 stačit na záchranu?!

15.05.2011 15:54 | Autor neznámý

Grischuk je ok

15.05.2011 15:33 | Autor neznámý

 No tak, Kramni stojí asi lépe, ale Griščuk je starý lišák a pokud Kramnik přepne strunu, může vyhrát i Griščuk v klasických partiích- Pozice má plno jedů a to je voda na Griščukův mlýn. Že by nyní tip bez remízy na  1,2. 

    Alespoň jediný Rus by  se tak mohl dnes bude radovat .

15.05.2011 14:48 | Autor neznámý

No jsem opravdu zvědav,jestli Griš. udrží tuto velice připrohranou pozici!

15.05.2011 14:26 | Autor neznámý

Gatovy sance na postup jsou jiz hodne dobre, udrzel Gelfanda. Co dokaze Kramnik s Griščukem? No jit do rapidu by se mu mohlo vymstit. 

15.05.2011 14:13 | Autor neznámý

Tak Gatovy stačilo k remíze 5 minut. Co Vladimír, věří si se Sašou na rapid nebo ještě něco zkusí?

15.05.2011 14:11 | Autor neznámý

No já se po.. Sotva to napíšu, tak bílý sežral na f6 a remis

15.05.2011 14:08 | Autor neznámý

Nechápu, jak může Gata úmyslně chodit do takových pochybných pozic. Tohle tahat za černého by mě fakt nebavilo. Naopak Gríša je celkem OK.

15.05.2011 13:33 | Autor neznámý

Myslím, že kterýkoliv Robertův komentář je hodnotnější než např. Ftáčnikovy komenty v šachinfu - to jsou defacto pouze přepisy jeho stroje. Když si přehrávám nějakou komentovanou partii, chci znát náhled velmistra na pozici, ne jeho rybky. Tu si snad umí každý zapnout sám...

15.05.2011 13:27 | Autor neznámý

Pavel Háse:

ano, partie K-C byla taková ultrarychlovka, jenom jakýsi okamžitý vzhled, dojem, času bylo tenkrát velmi málo. Na druhou stranu bylo zajímavé si prověřit - jak Dvorecký píše - intuici.

15.05.2011 13:10 | Autor neznámý

Co se komentářů týká, bylo by dobré to nějak spojit oboje. Osobně mi připadá nejjednodušší projet partii běžnou počítačovou analýzou ve Fritzovi (tam také snížit tolerovaný rozdíl z 0,3 na polovinu, dnes už ty motory jsou objektivnější, jak dříve) a lidské postřehy tam pak postupně přidávat.

Třeba u Robertova komentáře partie Korčný - Caruana bylo těch chyb asi víc, než je vhodné a hlavně - nešlo jen o taktiku, mám na mysli především to oslabení pěšců tahem h3, které tam Robert tehdy přešel, to bych vytýkal asi nejvíc. Ten dnešní jsem zatím s motorem neprohlížel, dnes sám hraji, tak dříve jak v pondělí nebude čas.

15.05.2011 12:58 | Autor neznámý

Normálně onliny nesleduji, ale nyní jsem již turnaj kandidátů sledoval podruhé - a určitě mi připadají lepší ty oficiální stránky bez motoru. S počítačem je lepší to rozebrat až později, jinak na chessok či chessbomb spíš sledujete výpis motoru místo pozice samotné ... není to ono, až se budu dívat příště, určitě raději bez něj. Škoda, že se to třeba na chessok nedá vypnout, nebo třeba otevřít aktuální hodnocení pozice motorem jen na kliknutí.

15.05.2011 12:51 | Autor neznámý

Ono sledovat třeba Davidovy partie bez motoru je někdy o nervy (i když s motorem taky ). A co se týče ověřování analýz pomocí motorů nebo nakouknutí do jiných zdrojů, na tom nevidím nic špatného, koneckonců při šachu jde hlavně o hledání objektivní pravdy, ne o to, jaký má kdo názor.

15.05.2011 12:24 | Autor neznámý

Online partie nikdy nesleduji se stroji (naprosto nemyslitelné). Že analyzuje (na živo) GM Naiditsch jsem nevěděl, ale stejně bych jeho analýzy nepoužíval, proč taky, když jsou tam a každý se na ní může s chutí podívat. Pokouším se na danou partii dívat vlastním pohledem (moje analýza), byť je jasné, že úrovně GM Naidistche nemůže nikdy dáhnout i díky časové omezenosti. Stejně je otázka, zda je dobré a správné vychrlit počítačové varianty a nebo když už, tak jakým způsobem. Šachy jsou přece (člověčí) o vědomostech a pak až o variantách. Třeba jak je možné, že GM Kamský (a vlastně i GM Gelfand), velmistr takové úrovně, "nevidí" "jasné" 28.Sxc4... ovšem ono to není vůbec tak jasné když se na to podíváte okem, stejně tak i další varianty. Mimochodem jenom nápad dát fischerova střelce je obtížný... a pak čas, nervy, extrémní důležitost partie atd. 

15.05.2011 12:01 | Autor neznámý

Mně se líbí Robertův osobitý styl i přístup k šachu, vůbec mi nevadí, když tu nejsou všechny varianty - obsažné analýzy jsou jinde, tady jde o vhled do vnímání hráče (např. charakteristika tahu Db6 jako "dlouhého", takové tahy se snadno přehlédnou).

Jinak já mám nejradši komentáře na chesspro.ru, tam je variant spousta.

15.05.2011 11:16 | Autor neznámý

je těžké udělat kvalitní rozbor (zvlášť složité partie Kamsky - Gelfand) takto na rychlo, ale v rozboru zcela chybí některé celkem důležité varianty... (vypisovat je nebudu - věřím v pomoc ostatních přispěvatelů, kteří se také přidají)

např. na chessbomb partie online komentuje GM Naiditsch - neříkám, aby se "vykrádal" jeho komentář doslovně, ale drobná inspirace, mrknutí které pozice/tahy považuje on za klíčové by rozboru mohlo pomoci a nebylo by to bráno jako plagiátorství... při nejhorším by se v textu mohlo objevit GM Naiditsch na chessbomn si myslí to a to a doporučil by to a to