Dvě čerstvé zajímavé partie

02.05.2009 14:56 | Francouzská liga

Právě hraji francouzskou ligu, známou též pod krycím jménem TOP 16. Jelikož jsem sehrál dvě zajímavé partie po sobě, dostal jsem nevhodný nápad napsat článek. Kvůli nedostatku času jsem se ale omezil na (příliš?) krátký text a ...

Právě hraji francouzskou ligu, známou též pod krycím jménem TOP 16. Jelikož jsem sehrál dvě zajímavé partie po sobě, dostal jsem nevhodný nápad napsat článek. Kvůli nedostatku času jsem se ale omezil na (příliš?) krátký text a (příliš?) dlouhé komentáře, a to už jsem je jako obvykle trochu promazal.
Francouzská liga se hraje na 8 šachovnicích na zápasové body, na soupiskách je v určité míře možno prohazovat pořadí hráčů a hráčky. Zapomněl jsem totiž dodat, že v každém zápase musí za družstvo nastoupit alespoň jedna žena. Počet cizinců je omezen i jinak než jazykovou bariérou, smějí nastoupit snad nejvýše tři v jednom zápase. Hraje 16 družstev. Nejprve se hraje ve dvou polovinách po osmi družstvech, potom první čtyři postupují do vrchní části a poslední čtyři do spodní. Tam se utkají se čtyřmi družstvy, se kterými dosud nehrála. Naše družstvo zpravidla angažuje zahraniční posily pouze kvůli kvalifikaci do finále a tam už šetří prostředky, proto ani nevím, zda se do konečného výsledku započítávají všechny výsledky ze základní části. Myslím, že ano. Síla družstev je, podobně jako v naší extralize, rozdílná. Přímé přenosy z utkání asi neexistují.

Bartel,Mateusz - Navara,David [B80]
TOP 16 Mulhouse, 30.04.2009
[Navara,David]

1.e4 c5 Nedávno jsem si zjistil, ze po 1.e4 e5 vyhrávám s železnou pravidelností jednu partii ročně. 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 e6 6.g3 [Na variantu 6.Se2 a6 7.a4 Jc6 8.0-0 Se7 9.f4 0-0 10.Se3 Dc7 11.Kh1 Ve8 12.Sf3 Sd7 (12...Sf8 13.Jb3?! b6 14.g4 Sb7) 13.Jb3 b6 14.g4 Sc8 15.g5 Jd7 16.Sg2 se budu v dalším průběhu odvolávat.] 6...Se7 7.Sg2 0-0 8.0-0 Jc6 1.43 Zatím vše šlo podle přípravy. S podobnými pozicemi mám i z druhé strany desky značné zkušenosti. 9.Jb3 1.34 Tento tah jsem neznal. [Po 9.Jxc6 bxc6 10.e5 dxe5 11.Dxd8 Vxd8 12.Sxc6 Vb8 13.Vd1 by měl černý mít díky lepšímu vývinu (dynamický faktor) dostatečnou kompenzaci za horší pěšcovou strukturu (statický faktor), ale musí hrát přesně, aby se bílý nestihl zkonsolidovat. Z databázového materiálu se mi asi nejvíce líbilo 13...Sa6 14.Vxd8+ Sxd8 15.Sg2 Sa5 .] 9...Dc7 1.36 [9...Sd7!?; 9...a6 10.a4 Ja5 (10...Dc7 11.a5 jsem bílými už někdy (pro)hrál, ale může to být nebezpečné.) 11.e5!? (11.Jxa5 Dxa5 12.Sd2 Dc7 13.a5 Sd7= /+/=) ; V databázi jsem po partii objevil zajímavý nápad 9...Vb8 10.a4 b6 11.f4 Sb7 12.g4 d5!? , černý za pěšce bude mít slušnou kompenzaci a 13.e5 Jd7 14.Se3 Jc5 by také mohlo být dobré.] 10.a4 1.25 Zdá se, ze toto je nová pozice. 10...b6 1.32 11.Jb5 1.13 11...Dd7 1.30 [11...Db8 také nemusí být chyba.] 12.g4 1.11To mě nenapadlo. 12...a6 1.24 [Napadlo mě i 12...d5 , ale nechtělo se mi rozehrávat bílého domovníka. 13.exd5 (13...exd5 14.g5 (14.h3) 14...Je4 15.c4 se mi za bílého líbilo 15...dxc4 16.Sxe4 cxb3 toto jsem počítal jen velmi zběžně a nic strašného jsem nenašel. 17.Sf4) 13...Jxd5 14.c4 Jdb4~~ 15.a5] 13.J5d4 1.01 [13.g5 axb5 (Chtěl jsem zahrát 13...Jxe4?14.Sxe4 axb5 15.axb5 Vxa1 16.bxc6 Vxc1 , ale přehlédl jsem strašný úder 17.Sxh7+! s dalším Qh5 (+)) 14.gxf6 Sxf6 15.axb5 Vxa1 16.bxc6 Vxc1 17.cxd7 Vxd1 18.Vxd1 Sxd7 19.Vxd6 asi vede k remíze, jsou tu i další varianty; Po 13.Jc3 Dc7 (13...h6 14.f4 Jh7 ,g5 jsem viděl, ale asi bych to nezahrál.) 14.g5 Jd7 15.f4 Ve8 by hra přešla do normálních pozic. Při srovnání s variantou s 6.Be2 bílý získal jedno tempo oproti předčasnému ústupu Nb3 a ztratil jedno tempo oproti variantám s Bd7 Nb3 Bc8, b6. To už delší dobu vím, s takovými pozicemi mám zkušenosti za obě strany. Pozice je vyrovnaná.] 13...Jxd4 14.Jxd4 Sb7 1.23 15.Ve11.01 [Očekával jsem spíše 15.De2!? ] 15...g6!? 1.11 Ten tah mě napadl asi po osmi až deseti minutách přemýšlení, potom jsem si vzpomněl na podobný motiv z jedné dávné lekce s GM Pachmanem. Nebylo dobré 15...e5 16.Nf5, počítal jsem zejména 15...d5 a 15...Qc7. Ten druhý tah jsem se už chystal zahrát, ale někde mi tam vadil tah Ra3 s ideami Rc3 nebo Rh3. [15...d5?! 16.e5 Je4 17.Se3 (17.f3 Jc5 18.b3) 17...Sc6 18.f3 Jc5 19.b3 a černé lehké figury podle mě stojí trochu hůře než bílí pěšci.; 15...Dc7 16.g5 Jd7 17.Va3] 16.h3 0.51 [Po 16.g5 Jh5 černý zahraje nejspíše e6-e5 a f7-f5 v duchu anglického útoku. Tady bílý král stojí na královském křídle, coz by pro mě mělo být dobré.] 16...e5 1.07 Využívám toho, ze bílý nemůže zahrát Ne2,Nc(g)3. 17.Jb3 0.48 [17.Jf3 nemusí být úplný nesmysl. Plánoval jsem rozestavit věze někam do centra, koketovat s myšlenkou d6-d5 a možná převést jezdce přes e8 na e6.] 17...Sc6 1.05 [Chtěl jsem převést jezdce na e6 (po vzoru partie Navara - Aronian, Athény 2001), ale po 17...Je8 mi vadila odpověď 18.Se3] 18.a5 0.48 [18.Se3 Sxa4 19.Sxb6 Sxb3 20.cxb3 s ohledem na slabinu na f4 nevypadá dobře.] 18...b5 1.06 Jezdec nyní na b3 stojí mimořádně špatně. Viděl jsem plán Qd3, Bd2,Nc1-a2-b4, ale ten stojí příliš mnoho času. 19.f4 0.44 [19.Dd3] 19...Db7 1.04 20.De2 exf4 0.59 [20...Jd7 21.f5 d5 22.Sh6 tady mi vadilo zejména to, ze bílý nemusí na e4 zpětně dobírat a může zkusit nějako aktivitu po f-sloupci. Ale asi tam nic není a pozice je vyrovnaná.; 20...Vfe8 21.fxe5 se mi hrát nechtělo, bod f7 by mohl být slabý.] 21.Sxf4 [21.Jd4 Jd7 22.Jxc6 Dxc6 23.e5 Dc5+ jsem příliš nepočítal, měl jsem pocit, ze by černý neměl mít problémy.] 21...Jd7 22.Jd4 0.38 22...Je5 0.59 Černý dosáhl pohodlné pozice. Dále jsem chtěl umístit věze na e8 a d8(7) a střelce převést přes f6 na g7, potom může černý zkusit něco jako b5-b4, Nc4 nebo Qc7. Možná jedna věž patří na c8, opravdu nevím. 23.Jf3 0.30 Tento tah se mi příliš nelíbí, ale černý i jinak stojí velmi příjemně. 23...Vfe8 0.48 [23...Jxf3+ 24.Dxf3 Vfe8 25.Sg3 Sf8 26.Vad1 Ve6; 23...Sf6 24.Jxe5 se mi hrát příliš nechtělo, po výměně černopolných střelců by i mně zůstalo pár slabin a bílý by se mohl zkusit nějak zdvojit na f-sloupci. Po 24...dxe5 zase může vadit 25.Sh6 .] 24.g5 0.25 [24.Jxe5 dxe5 25.Sh6 Sd7!? ,Be6 a bílý si bude muset dávat pozor na Bc4, pěšec f7 bude pokrytý a černý možná bude moci přejít k aktivní hře na dámském křídle.] 24...Jxf3+ 0.44 [24...Sf8 také nebyla chyba - viz 24.Nxe5.] 25.Dxf3 0.25 25...Sf8 0.45 26.Vad1 0/16 26...Ve6 0.43 Tento tah jsem zahrál příliš rychle, protože jsem si neuvědomil, ze po 27.Qg3 Qc7 má bílý možnost 28.e5 Bxg2 29.exd6 [26...Vad8!?] 27.Dg3 16 27...Vd8 0.31 [Příliš jsem to neověřoval, ale vycházel jsem z předpokladu, ze po 27...Sxe4 28.Sxe4 Vxe4 29.Sxd6 černý nemá převahu.; 27...Dc7 28.e5 Sxg2 (28...Dxa5 29.exd6) 29.exd6 a tady jsem nic nedokázal najít - obvykle tam po Qxg2 visí věz na a8. (29.Dxg2 Vae8!) 29...Dc5+ 30.Kxg2 Dxc2+ se mi také z nějakého důvodu nelíbilo.] 28.e5?! 16 Bílý asi něco přehlédl, ale stejně stál o něco hůře, měl více slabin a o trochu slabšího krále. 28...Sxg2 31 29.Dxg229...De7! 28 Toto je asi silnější než nabízející se alternativa, při přítomnosti dam vynikne slabost bílého krále. [29...Dxg2+ 30.Kxg2 Vde8 31.Vd5 Sg7 (31...h6!? 32.gxh6 f6 asi hrozí fxe5,Kh7, ale ta pozice není vůbec jasná. 33.exd6? Vxe1 34.d7 Vd8 35.Sc7 Se7) 32.exd6 (32.Ve4=/+ dává bílému za pěšce dobrou kompenzaci, čehož jsem si byl vědom. I proto jsem nechtěl měnit dámy.) 32...Vxe1 33.d7 Vd8 34.Sc7 Vxd7 35.Vxd7 Sxb2 a tady mi vadilo něco na způsob 36.Sd6 (počítal jsem spíše se zbytečným šachem na d8), vedle matu hrozí i Ra7.] 30.Vd5 9 30...Ve8?! 27 Zase jsem to zahrál příliš rychle, asi to je dost zbytečná komplikace. Nechtěl jsem ale skončit ve vazbě, šlo spíše o psychologické argumenty. A neuvědomil jsem si, ze e5 zatím nevisí. Naštěstí ten tah mnoho nekazí, pěšce e5 bílý stejně nezachrání. [Po 30...Sg7 jsem si nebyl jistý pokračováním 31.Ved1 Sxe5 32.Sxe5 Vxe5-/+ , ale je to rozhodně mnohem lepší nez v partii.; Počítač navrhuje 30...dxe5! , bílý neudrží všechny své slabé pěšce: 31.Vdxe5 Vxe5 32.Sxe5 (32.Vxe5 Db4) 32...Sg7 33.Dg3 Ve8 34.Sc3 Dc5+ 35.Kh2 Vxe1 36.Dxe1 Dxg5 37.De8+ Sf8-/+ 38.Sb4?? Df4+] 31.Ve4 5 [31.Kh2!? jsem našel až po svém tahu, ale také to asi nestačí, z vazby se bílý nevymotá. Maximum, čeho bílý může dosáhnout, je asi výměna dam. Nedostatek času mi zatím nedovolil označit rozhodující chybu soupeře.] 31...Db7 24 [31...dxe5!? 32.Vexe5 (32.Vdxe5 Dc5+!? a bílého čeká po 33.Vxc5 Sxc5+ 34.Se3 obtížný boj o remízu.) 32...Db4! Rybka] 32.Ve2 6 32...Db8 18 [32...Dc8!? ,Qc4 také vypadalo nadějně; Rybka navrhuje ještě jinou možnost, a sice 32...Dc7 33.exd6 (33...Da7+? 34.Vf2 (34.Df2) ) 33...Dc4!! 34.Vxe6 (34.Vf2 Ve4) 34...fxe6 35.d7 Vd8] 33.Dh2 3 Bílý musel s nedostatkem času hledat složité obranné tahy. 33...Dd8 34.Sd2 [Po 34.Ved2 Dxa5 35.exd6 nevychází mnou zamýšlené pokračování (35...Sxd6! Rybka 36.Sxd6 Da1+ 37.Kf2 (37.Vd1 Ve1+ 38.Vxe1 Dxe1+-+) 37...De1+ 38.Kf3 Ve3+ 39.Kg4 Df1!! a útok rozhodne) 35...Da1+ 36.Kf2 De1+ 37.Kf3 a doufal jsem, ze tady už něco bude, viděl jsem i variantu 37...Ve3+ 38.Sxe3 Vxe3+ nejen kvůli 39.Kg2 (39.Kf4) 39...Ve2+ 40.Vxe2 Dxe2+ 41.Kh1! (to jsem přehlédl) 41...De4+? 42.Dg2; 34.Vf2 Da8 35.Vfd2 dxe5 36.Sxe5 Sb4; 34.b4 Da8] 34...Da8! 18 35.Dg2 dxe5 17 [35...Vxe5 36.Vdxe5 (36.Vexe5 dxe5) 36...Dxg2+ 37.Kxg2 Vxe5? 38.Vxe5 dxe5 39.Kf3 a pochod krále na a6 docela vadí] 36.De4 4 36...Vc8 9 [Po 36...Vd6 37.Vxd6 Dxe4 38.Vxe4 Sxd6 39.c4! by bílý mohl získat protihru proti a6.] 37.Vxe5 3 37...Vxe5 5 [37...Dxe4 38.V2xe4 (38.V5xe4 Vxc2 39.Vxe6 fxe6) 38...Vxe5 39.Vxe5 Vxc2 (39...Sg7 40.Vd5 také není tak jasné, pěšec a6 je slabý) (40.Sc3? b4 41.Sd4 Vd2 42.Ve4? (42.Sc5 jsem už nepočítal 42...Sxc5+ 43.Vxc5 Vxb2 a bílý asi kvůli odřezanému králi nestihne vzít na a6: 44.Vc6 Va2 45.Vxa6 b3 46.Vb6 b2-+) 42...Vxd4) jsem zavrhl kvůli 40.Se3 vadil mi jednak tento tah, jednak Bf4. Bílý hrozí po Re8 svázáním černého střelce i útokem na a6.; 37...Sc5+ 38.Kh1! (38.Kf1? Vxe5 39.Dxa8 Vf5+) ] 38.Dxe52 [38.Dxa8 Vxg5+ 39.Sxg5 Vxa8-/+ a s ohledem na hrozbu Bb4 jsem si věřil.] 38...Vxc2 2 [Zdálo se mi, ze 38...Df3? také vyhrává, vedle vzetí na c2 nebo na h3 hrozí i Bc5+,Bd6. 39.Sc3 Sc5+? 40.Dxc5!! Rybka (40.Kh2 Sd6!) 40...Dg3+ 41.Kf1 Dxh3+ 42.Ke1 a bílý ještě vyhraje! To jsem zase jednou měl štěstí.] 39.Sc3 2 39...Sc5+! 2 40.Kh2 Sd6 2 41.Vxc2 Tu oběť jsem docenil až někdy před 38...Rxc2 nebo 37...Rxe5, naštěstí jsem si uvědomil, ze nemusím brát na e5 okamžitě. 41...Dd5! [41...Db8!? také stačí, ale tah do centra se mi líbil více.] 42.Ve2 b4 43.Dxd6 [Houževnatější bylo 43.Kg1! Sxe5 44.Sxe5 , ale například po zamýšleném (44.Vxe5? Dd8 45.Sxb4 Dd4+) 44...Df3 45.Ve1] 43...Dxd6+ 44.Se5 De7! a bílý se vzdal, po 45.h4 h6 46.gxh6 f6 by ztratil střelce. 0-1

Jakovenko,Dmitry - Navara,David [B66]
TOP 16 Mulhouse, 01.05.2009
[Navara,David]

Soupeřovy poznámky jsem označil iniciálami DJ. 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6 Možná už výběr této varianty byl nesprávný. Ve francouzské lize se totiž soupisky oznamují 2 hodiny před partií a pravidla dávají značnou volnost při volbě sestav. Sice jsem se připravoval už předtím, ale rozhodnutí o výběru zahájení jsem si nechal na tyto 2 hodiny. Nějak jsem ale nestihl přípravu, a tak jsem byl dobře připraven pouze na variantu, která se mi nelíbila (+/=). Příliš dlouho jsem ji analyzoval s Rybkou. Té se pozice černého líbila, ale nakonec mě nepřesvědčila. Cestou do hracího sálu jsem své pochybnosti sdělil spoluhráčům. Jeden z nich mi řekl, ze tu variantu analyzoval a ze tam černý stojí dobře. Upozornil mě tam také na nějaký motiv, ale přesné pořadí tahů si nepamatoval. Nakonec jsem se tedy rozhodl zahrát 1...c5. Po partii se ukázalo, ze jsem o té variantě věděl více než spoluhráč. Dmitrij Jakovenko ale odbočil v 11. tahu, takže výsledkem mé přípravy byla jen určitá únava. 6.Sg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 Se7 Tuto variantu jsem „odpozoroval“ od velmistra Malachova při přípravě na nedávné mistrovství Evropy (pokud to tedy bylo mistrovství Evropy, o tom rozhodne asi až soud). Bílými jsem cestu k převaze nenašel, tak jsem zkusil dále rozšířit svůj repertoár. 9.f4 Jxd4 10.Dxd4 b5 11.Sxf6 [V přípravě jsem měl potíže s pokračováním 11.Se2 Sb7 12.Sf3 , více neprozradím.] 11...gxf6 12.e5 Toto pokračování spatřilo světlo světa v partii Kasparov - Hráček (1996) z moskevské olympiády. 12...d5 [12...dxe5? 13.De4 Sd7 14.Sxb5! axb5 15.Vxd7! Kxd7 16.Vd1+ je snad pro černého špatné] 13.Se2!? To jsem neznal, což se výrazně projevilo na mé časové spotřebě. Ostatně v mé databázi jsou jen 3 partie. Hlavní pokračování je 13.Kb1, po 13...Bb7?! 14.f5.může mít černý potíže s bodem e6. Soupeř tento tah našel asi před rokem a půl. [Asi nejpodobnější partii je varianta 13.f5 : 13...0-0 (13...fxe5 14.Dxe5 Sf6 15.Dg3 Sh4 16.Dh3 0-0 17.Sd3 Va7 18.Kb1 Sf6) 14.Sd3 fxe5 15.Dxe5 Sf6 16.Dg3+ Kh8 17.Dh3 Va7 , v obou případech s dobrou hrou černého.] 13...Sd7 Černý má mnoho možností (13...h5, f5, Bb7, Rg8, 0-0, b4) ale každá má své nedostatky. Kvůli stručnosti je zde nebudu rozebírat. Chtěl jsem si počkat na 14.Bh5 a někdy potom udělat malou rošádu s jistotou, ze nedostanu mat na h7. Nestihl jsem to. Jinak hrozí b5-b4. Ještě upozorním, ze po Bd7 černý nesmí pokračovat 14...f5? kvůli 15.Nxd5, ale to je po soupeřově odpovědi celkem bezpředmětné. 14.f5 Tady se mi má pozice přestala líbit, šach na h5 občas docela vadí. Počítačových variant tu až příliš, takže se mě neptejte, jaký neuvěřitelný tah navrhuje Rybka. Černý zatím neudělal žádnou velkou chybu, takže mě nepřekvapuje, že „rybí“ varianta bílému převahu nedává. 14...fxe5 [14...0-0? 15.fxe6 fxe6 16.Jxd5!+/-] 15.Dxe5 Sf6 [Ztratil jsem dost času počítáním pochybných variant jako 15...0-0 16.fxe6 Sg5+ (16...fxe6 17.Jxd5 Sg5+ 18.Je3+/-) 17.Kb1 fxe6 18.Jxd5 (18.Sg4 Df6 19.Dxf6 Vxf6 20.Jxd5 jsem i viděl, ale potom jsem na to nějak zapomněl.) 18...Vf5 19.Dg3 exd5 20.h4 Db8 21.Dxb8+ (Bílý může také jít vězí na 3. řadu.) 21...Vxb8 22.hxg5 Vxg5 23.Sf3 +/=/+/-.] 16.Dg3 Sh4 [Černý by rád vyměnil dámy, proto zasluhovalo pozornost pokračování 16...Db8!? 17.fxe6 (17.Df3 0-0) 17...fxe6 (17...Dxg3? 18.exd7+) 18.Sh5+ Kd8 (18...Ke7 19.Df3 Sg5+ 20.Kb1 Df4 21.Jxd5+! exd5 22.Dxd5+-) 19.Df3 Sg5+ (19...Vf8 20.Kb1 se mi nelíbilo, oběť na d5 visí nad černou pozicí jako Damoklův míč. :o)) 20.Kb1 Df4= . Po výměně dam by bílý stál hůře, takže partie může skončit například po 21.Dd3 Dc4 22.Df3 Df4 opakováním tahů.] 17.Df3 [Dáma patří na h3, ale po 17.Dh3 má černý příjemný výběr mezi 17...Dg5+ 18.Kb1 b4 a 17...b4, protože na e6 může s tempem dobrat střelcem.; 17.Dd3!? DJ 17...0-0=] 17...0-0 Na dámském křídle by se král asi také necítil dobře. [Vážně jsem přemýšlel o 17...Dg5+?! 18.Kb1 Dxf5 (18...b4 19.fxe6 fxe6 20.Jxd5 exd5 21.Vxd5 by černý král neměl vydržet.; 18...0-0-0 prohrává kvůli 19.g3) 19.Dxf5 exf5 20.Jxd5 0-0-0 , přestože jsem věděl, ze by mě čekal jen obtížný boj o remízu. Mezi 14. a 17. tahem jsem svou pozici hodnotil příliš pesimisticky, potom zase naopak.; Po 17...Df6 zase černá dáma i střelec na h4 stojí zranitelně, někdy tam může vadit vzetí na e6.] Oproti některým zmíněným variantám černý ztratil (zatím nedovršeným) manévrem Be7-f6-h4-f6 dvě tempa, na druhé straně bílý zase někdy musí ztratit tempo na tah Bd3 a dáma na f3 nestojí lépe než na g3. Takže by má pozice nemusela být špatná. Protihra černého bývá obvykle svázána s útokem na bod b2. Bod h7 se dá krýt nejsnáze přes 7. řadu (dámou z e7) a někdy také manévrem Kh8,Rg8,Rg7. 18.Kb1 To bývá v podobných pozicích užitečný tah, šach na g5 by mohl vadit. [Více jsem se obával tahu 18.Sd3 , jezdec přejde přes e2 například na f4 a bod h7 někdy také může být slabý. (18...Dg5+ 19.Kb1 Dg7 20.Vdf1 (20.Vhf1 Sf6 21.Je2 exf5 22.c3 b4 také vypadá pro černého dost riskantně) 20...Sf6 21.Jd1 a neviděl jsem obranu proti převodu jezdce na g4.) Soupeř navrhl a vzápětí vyvrátil variantu 18...Sc6 19.Kb1 e5 20.g3 Sf6 21.Se4!+/- dxe4 22.Dg4+ Kh8 23.Vxd8+/-] 18...b4? Az po delším přemýšlení jsem si na poslední chvíli všiml, ze bílý může také dát šach na g4, to by se mi stávat nemělo. Oběť pěšce je lákavá, ale jakýkoliv normální tah asi byl silnější. [18...Vc8; 18...Sf6; 18...Kh8] 19.Jxd5! [19.Dg4+ Kh8 20.Dxb4 Sf6 dává černému celkem slušnou kompenzaci.] 19...exd5 20.Vxd5 Sf6 Černý vytváří hrozby proti b2. [Po 20...De7 má bílý vedle 21.Rxd7 Qxd7 22.Qg4++/= ještě mnohem silnější možnost 21.Dg4+! Kh8 22.Dd4+ Sf6 23.Vxd7 .] 21.Vhd1 Va7 Nyní na 22.Qd3 může přijít Qe7. [21...Db8 22.Vxd7 De5 23.Dg3+] 22.g4?!Nebezpečné, ale ne nejsilnější pokračování. Soupeř okolo tohoto momentu vypadal, jako by něco přehlédl. [Více jsem se obával pokračování 22.De3? (22...Db8 23.Vd6! (23.Vxd7? Vxd7 24.Vxd7 Ve8 s dalším Qe5 pro bílého není dobré, ani 25.Vb7 Vxe3 26.Vxb8+ Kg7 27.Vxb4 Vxe2 28.Vg4+ Kf8-/+ s dalším h7-h5 nenabízí žádné radostné perspektivy.) ) 22...Vc7 23.Sxa6 (hrozí 24.Bb5) 23...Sg7! s hrozbou Qf6 (DJ) 24.Db6 Vxc2 Jakovenko; Ten nápad je ale dobrý, Rybka ukazuje správné provedení 22.Df2! Vc7 (22...Db8 23.Vd6!) 23.Sxa6 Sg7 24.f6! Dxf6 25.Dxf6 Sxf6 26.Vxd7 Vxd7 27.Vxd7 Vd8 a dost pochybuji, ze by černý dokázal udržet remízu. Po 28.Vd3!? Vxd3 29.cxd3 si bílý vytvoří volné pěšce a, d a snad nějak vyhraje.] Tady nastal kritický moment, takže veškerá snaha o stručnost komentářů jde stranou, možná ke škodě věci. Spotřeboval jsem téměř půl hodiny, zbylo mi 20 minut a půlminuty. 22...Ve8? Tady jsem udělal poučnou chybu. Měl jsem pocit, ze soupeř ztratil kontrolu nad partií. Našel jsem remízu po 22...Qe7 23.g5 Bxg5 24.f6 Qxf6 a začal jsem hloubat, zda nemohu získat více. Což by bylo správné, kdybych neudělal chybu v propočtu. Když jsem dospěl k závěru, ze více než remízu nemám, zpozoroval jsem ve výše zmíněné variantě nepříjemné překvapení 24.Qg4!. Bílý hrozí zahrát h2-h4 a ústup krále na h8 ztrácí věz kvůli šachu na d4. (Soupeř ten tah také našel až někdy po 22.g4 a původně viděl jen remízu.) Začal jsem opět hledat remízu v ostatních variantách, ale se značnou časovou ztrátou se mi to nepodařilo. Nepochybně jsem předtím zavrhl i nějakou celkem přijatelnou variantu s tím, ze tam výhra není. [22...Sg7! (23.f6 Dxf6 (23...Sxf6 24.De3! Rybka 24...Db8 25.Vxd7 Vxd7 26.Vxd7+/= a bílý asi stojí lépe, ale černý by měl být schopen se ubránit. Teoreticky...) 24.Dxf6 Sxf6 25.Vxd7 Vxd7 26.Vxd7 Ve8 27.Sd1 Vd8 by podle mě měla být snadná remíza.) 23.g5 Dxg5 24.Vxd7 Vxd7 25.Vxd7 Df6 26.Db3 a černý by měl udržet remízu; 22...Dc8?! 23.g5 Sh8 24.f6 by nejen po 24...Sc6 (24...Sb5! Rybka) 25.Dh5 Sxd5 26.Sd3 mohlo skončit matem; 22...h6 23.h4!? DJ (23.De3 Vc7 24.Dxh6 Sg7 a ve vzduchu visí Qf6.) ; 22...De7 23.g5 Sxg5 24.Dg4!+/- a 4ernz má velké potíže; Chtěl jsem vězí ustoupit ze zranitelného pole a7, ale po 22...Vc7 23.g5 Sxg5 by někdy mohla viset i na c7.; 22...Kh8!? 23.g5 (23.Dd3 Sg7! DJ 24.Vxd7 Vxd7 25.Dxd7 Df6) 23...Sxg5 24.Dd3 a bílý získá figuru, ale nestejní střelci by černému měli zaručit možnost remízy. Jenže při počítání této varianty jsem ještě měl vyšší ambice. Správné hodnocení pozice leckdy bývá důležitější než přesnost propočtu.] 23.g5 Sxg5 [23...Sh8 24.f6+- nejspíše skončí matem někde na h7.] 24.Dg4! [Nebylo mi jasné, zda černý po 24.f6 Sxf6 (24...Dxf6 25.Vg1 Dxf3 26.Vdxg5+ Kf8 27.Sxf3 =/+/= bych snad udržel.) 25.Vg1+ Kf8 26.Dh5 dostane mat nebo ne, každopádně by se ale hrálo na tři výsledky.] 24...De7? [Po 24...Vxe2 vyhrává díky vazbám 25.Dxe2 , já jsem z neznámého důvodu viděl jen efektnější cestu (25.f6!?Nepomáhá ani 24...Kf8 (Myslel jsem, že vyhrává 25.Dd4 , ale Rybka odporuje: 25...Vxe2 26.Dxa7 (26.Dh8+ Ke7 27.Ve5+ Vxe5 28.Dxe5+ Kf8 je věčný šach) 26...Dc8! prý stačí k remíze, pokud černý najde několik velmi obtížných tahů.) 25.Dxb4+! Ve7 (25...Kg8 26.Dg4 Kf8 27.Dd4 přejde do hlavní varianty) 26.Dd4 Vxe2 27.Dxa7 Dc8! 28.Dd4! Dxc2+ 29.Ka1 Sd2! 30.Vb1 a bez pěšce b4 černý nemá možnost Bd2-c3!, takže podlehne útoku.; 24...Vc7 25.h4+-] 25.h4 Ono ani nehrozí vzetí na g5, ale nějaký ústup střelce. [25.f6 černému nevadí, ale je dobré takové motivy vidět.] 25...h526.Dg1! To jsem přehlédl. [Viděl jsem jen 26.Dxh5 (spočítal jsem i dost irelevantní variantu 26...Sf6 27.Vg1+ Sg7 28.Dh6 f6 29.Sc4 Kf8 30.Ve5 (30.Vdd1 Df7! DJ 31.Dh7 Sxf5!) 30...fxe5 (30...Df7!! DJ) 31.Dh8+!) 26...Se3 27.f6 Dxf6 28.Vxd7 Vxd7 29.Dg4+! a černého čeká obtížný boj o remízu. (29.Vxd7 Sh6) ] 26...Dxe2 [26...De3 27.Sxh5+-] 27.Dxg5+ [Soupeř spočítal zajímavou variantu 27.f6 Ve5 (27...Sg4 28.Vxg5+ Kh8 29.Vxh5+!) 28.Dxa7 Vxd5 29.Da8+ Kh7 30.Dxd5 Se6] 27...Kh7 28.Vd6! [Vždy je třeba dávat pozor, černý by vyklouzl po 28.Vg1 Dg4!! (28...De1+? 29.Vd1) ] 28...Se6 29.Vg1! [Po 29.fxe6? Vxe6 30.Vg1 Dg4!+/- by se ještě hrálo] 1-0

Tabulka:Doplnění NSS: David Navara nastupuje za "domácí" tým Mulhouse Philidor. Za Noyon hraje Bohemák Nicolas Clery.

Partie:Odkazy:

Europe-echecs
web Francouzské federace
výsledky (vyber Interclubs Adultes - Top 16)
10x 1058x David Navara
Fotogalerie
Komentáře (10) Aktualizovat
05.05.2009 23:59 | Autor neznámý

přesně, jak david psal, tak i počítač ukázal, že se staly chyby, škoda, jakovenko je totiž šachový srabák a david na něj měl, příště ho musí víc dorazit.

05.05.2009 23:53 | Autor neznámý

já totéž sledovala na playchess. fandila jsem davídkovi, s jakovenkou, počítač stále ukazoval rovné šance, pak se to někde posr*lo.stejně je david nejlepší.

04.05.2009 01:11 | Autor neznámý

Díky JK i exotovi za zprostředkování on-linů, ty jsem sice nestihl, ale teď jsem tam zahlídl několik zajímavých kousků, třeba prestižní domácí duel Bacrot - Vychier-Lagrave, Keresův útok v sicilské - 0-1. Davidovu partii jsem neobjevil, výsledek ale ano, porazil černými Alberto Davida, takže zaznamenal celkový výsledek 3 výhry a výše uvedená prohra s Jakovenkem - to je, myslím, skvělé!

03.05.2009 10:27 | Autor neznámý

Partie jsou k mání i normálně  na playchessu. Včera Svidler pěkně rozebral Jakovenka.

03.05.2009 04:22 | Autor neznámý

Půl slova k duelu s Jakovenkem: v partii Tukhaev - Gasanov, Poltava 2008 se hrálo po 13.Se2 Sd7 14.f5 fxe5 15.Dxe5 Sf6 16. Dg3 zmíněné 16...Db8 a po 17. fxe6 fxe6 18.Sh5+ Kd8 pokračovala ona partie 19. De3 De5 20. Db6+ Kc8 21. Sf3 Df4+ 22.Kb1 Sxc3 23.bxc3 Dc7 24.De3 Kb7 25. Sg4 Db6 26. Vhe1 Dxe3 27. Vxe3 Vae8 28. Vde1 Vhg8 29.Sxe6 Vxe6 30. Vxe6 Sxe6 31.Vxe6 Vxg2 32. Ve7+ Kb6 33.Vxh7 Ka5 34. Vh4 s  (1/2) v 58. tahu.

03.05.2009 02:25 | Autor neznámý

Jo, zapomněl jsem:  34. Dxf7!!

03.05.2009 02:13 | Autor neznámý

Podotýkám, že David tento neuvěřitelný článek stihl napsat  mezi druhou a třetí partií ( hraje se od 30. dubna do 3. května každý den) a nepochybně měl ještě i čas se na tu třetí partii připravit a vyhrát ji. Nechápu... kdy se ten člověk  věnuje věcem zásadní důležitosti, jako třeba jídlu ??...Včerejší partie: David Navara - Jordi Magem Badals (2531) 1.c4 e6 2.d4 d5 3. Jf3 Jf6 4. Jc3 c6 5.e3 Jbd7 6. Dc2 Sd6 7. b3 0-0 8. Sb2 e5 9. Se2 exd4 10. Jxd4 dxc4 11.Sxc4 Je5 12. Se2 De7 13. h3 Ve8 14. 0-0-0 Sa3 15. g4 Sd7 16. f4 Jg6 17. Vd3 Sxb2+ 18. Kxb2 c5 19. Jf5 Sxf5 20. gxf5 Jb4 21. e4 b5 22. e5 c4 23. Vg3 b4 24. Jb5 cxb3 25. axb3 Vac8 26. Sc4 Jh5 27. Vg5 Vxc4 28. Dxc4 g6 29. Vxh5 gxh5 30. Vg1+ Kh8 31. Jd6 Vf8 32. f6 Dd7 33. Vg7 Jf5 34. Dxf7 a černý se vzdal. Dnes se hraje již. v 10.00 hod. Video je k náhledu a doufám že i dopolední live  (po kliknutí na šachovničku ) na adrese www.echecs.com/actualites/actualites-seconde-phase-du-top-16-d-echecs-1807.html

partie minulých tří dní jsou pak na www.philidor-mulhouse.net

02.05.2009 23:50 | Autor neznámý

Pěkný článek.

02.05.2009 23:38 | Autor neznámý

Á, konečně jsem našel i zápasové karty - gratuluji k výhře

www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx

02.05.2009 22:04 | Autor neznámý

Ještě by se toho dalo napsat (nebo naopak škrtnout) mnoho,  jen dodám, že dnes jsme vyhráli 6-2 a utkání favoritů Clichy - Evry skončilo velmi přesvědčivým vítězstvím družstva Evry (pokud jsem to nespletl). Moje partie byla hodně ostrá, ale v porovnání s některými variantami následného rozboru připomínala ukolébavku. JInak zápasové body jsou za výhru 2, za remízu 1. Pokud Vám v tabulce nevychází součet, zkuste přičíst navíc 1 bod za každý odehraný zápas.