Chci se zúčastnit, co mám dělat? "Tu nejobyčejnější věc, přihlásit se"!

21.01.2009 06:59 | Soustředění pořádané BŠŠ Frýdek-Místek

Hluboké lesy Moravskoslezských Beskyd skrývají Hotel Bezruč v Malenovicích, kde již tradičně probíhají šachová soustředění pořádaná BŠŠ. Pro naše čtenáře již notoricky známá věc. Proč tedy článek? Několikrát se zde v...

Hluboké lesy Moravskoslezských Beskyd skrývají Hotel Bezruč v Malenovicích, kde již tradičně probíhají šachová soustředění pořádaná BŠŠ.
Pro naše čtenáře již notoricky známá věc. Proč tedy článek? Několikrát se zde v příspěvcích objevily otázky typu: Pro koho je soustředění určeno? Mohu se zúčastnit? Obrátili jsme se tedy na vedení BŠŠ s otázkami.

Již několikrát jsme avizovali na našem serveru upozornění na Vámi pořádaná šachová soustředění. Kolik jich již bylo? A budou v letošním roce pokračovat? Jste spokojeni s účastí?
Tato soustředění, při kterých s námi spolupracují významné osobnosti, pořádáme již řadu let. Některá jsou větší na našich základnách a některá menší přímo ve Frýdku. Celkový počet akcí půjde do desítek. Samozřejmě budeme i v tomto roce pokračovat. O tyto akce je neustále velký zájem a tak roste i počet účastníků. Jsme tedy spokojeni. Pozitivní je, že jezdí i talenti ze zahraničí, například i z šachové velmoci Ruska. Soustředění se nezúčastňuje jenom mládež, ale i profesionální šachisté a trenéři. Díky tomu vznikají nové kontakty jak mezi trenéry, tak i mezi mladými šachisty. Jedná se vlastně a takový nadnárodní podnik.

GM Zigurds Lanka

Jako lektoři se objevují velmistři známých jmen( GM Lanka, GM Dydyshko apod.) Jaká byla cesta k navázání spolupráce? Je přínosná?
S výše jmenovanými velmistry, ale i s dalšími, udržujeme dlouhodobý kontakt. Není to až tak obtížné se s někým domluvit na přednáškách, mnohem náročnější je udržet pravidelnost a návaznost. Zde už nestačí nabídnout nějaký honorář. Takovíto lidé, kteří jsou odborníky ve svém oboru a současně nesmírně zapálení pro šachy a jejich rozvoj, potřebují vidět, že je o jejich práci zájem, nese výsledky, že to není plýtvání časem. Naše akce toto splňují. Kromě čistě šachových informací té nejvyšší kvality působí kladně i na psychiku dětí trénovat s takovými osobnostmi. Není těžké si představit jaké to je odjíždět ze soustředění s vědomím, že to co jsem se učil, se podobně přede mnou učil například Širov, Radžabov, Bologan, atd.

Nyní se podívejme na možnosti účasti. V příspěvcích na našem serveru se objevují dotazy, kdo se vlastně může těchto soustředění zúčastnit? V poznámce uvedené v propozicích je věta: „Tohoto soustředění se zúčastní reprezentanti z CZE, SVK, a další pozvaní“ Zdá se, že si jí možná někteří případní zájemci vysvětlují špatně.
Jednou z podmínek účasti na těchto soustředěních je mít takovou šachovou úroveň, která by umožnila pochopení toho, co se probírá. Prioritně jsou nastavena pro reprezentanty, ale neodmítáme i případné další zájemce. Avšak myslíme i na ty, kteří nyní reprezentanty nejsou, ale chtějí jimi být. Jsou také hráči, které přímo pozveme. Užitek z toho mají všichni, dochází k zvednutí konkurence a zkvalitnění například tréninkových partií. Každého zvát ovšem nemůžeme a tak kdo se chce případně zúčastnit, musí udělat pro šachistu tu nejobyčejnější věc, přihlásit se.

Reprezentační TOP skupina ČR si hradí jen náklady na dopravu, vše ostatní hradí Šachový svaz ČR. Tuto větu také obsahují propozice. Jaká je účast mládeže z TOP skupiny našich i sousedů ze Slovenska?
Je jasné, že pokud se někdo dostane do reprezentace, nebo dokonce do skupiny, která nese název TOP, musí být zvýhodněn proti tomu, kdo tak úspěšný zatím není. S tím taky musí každý případný zájemce počítat. Je to pro všechny určitá motivace k sebezlepšování. Co se týká účasti zmiňovaných hráčů, je jasné, že nikdo není stroj a občas musí dát přednost něčemu jinému. Přesto je účast špičkových mládežníků jak z české tak slovenské strany vysoká.

Reprezentantka Jana Jacková a doufejme že budoucí reprezentanti Jiří Kočiščák, Jan Krejčí, Lukáš Vlasák a další

Jsou účastníci rozděleni do výkonnostních skupin? Nebo to na uplynulých soustředěních nebylo nutné? Můžete specifikovat náročnost tréninků a pro koho jsou určeny?
Většinou dochází k rozdělení účastníků do skupin, jednak z důvodů výkonnostních, také i z důvodu počtu. Nejdůležitější je, aby si každý z tréninku odnesl co nejvíce, zároveň však tolik, kolik dokáže vstřebat. Například je na soustředění přeborník do deseti let a přeborník do šestnácti let. Oba jsou mistři, ale každý tomu zatím rozumí trochu jinak. Naši lektoři jsou ale velmi zkušení a vědí koho mají před sebou. Dokážou prakticky ten samý materiál vykládat s pozměněnou náročností tak, aby nosné myšlenky byly zachovány.

Kdy chystáte další pokračování soustředění?
Nejbližší soustředění připravujeme na dny 1. – 5. 3. s hlavním trenérem GM Zigurdsem Lankou.

0x 8319x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat