Promiňte, ale psací stroj už nemám!

09.09.2013 08:48 | ostatní-články

Včera jsem se vrátil o 30 let zpátky v čase. A to nevlastním vesmírnou loď Enterprise, která by cestovala skrz červí díry a ocitla se v jiném kvadrantu nekonečného vesmíru ve hvězdném čase rovnajícímu se roku 1975.

Vlastně hvězdný čas to je, ale spíše „hvězdný čas svazové legislativy“.  Jako kapitánovi našeho A týmu (KŠ Tietz K. Vary) jsem se opět setkal s kulturou Borgů (abych zůstal u analogie se Star Trekem), kteří se mě neúnavně snaží asimilovat (nebo snad asi milovat?).  Takže pánové Borgové ze svazu, až si příští rok ke mně přijdete pro zvýšení příspěvků, tak za to chci alespoň odpovídající servis!

A nyní již konkrétně, o co jde. Minulý rok jsme postoupili do 1. ligy. Přihlášku bylo nutno poslat zhruba do termínu před dvěma měsíci. Nu dobrá, řekl jsem si, je třeba soutěž rozlosovat, tak je třeba poslat přihlášku takto brzo. Co mě však překvapilo, to byla komplexnost přihlášky (viz obrázek)


Poněkud překvapen jsem vyplnil formulář a tento byl odeslán na svaz. A já se ptám, co se s tímto formulářem stalo? Skončil jako spam ve schránce svazových činovníků? Asi ano, jinak by nemohlo dojít k mé korespondenci s řídcím 1. Ligy panem Šmajzrem tento týden. Ještě předesílám, že soutěže lig byly rozlosovány již před více než měsícem, což je také důležitá okolnost! No a nyní k věci. Podle obdrženého rozpisu soutěže jsem se jal vytvořit soupisku, aby byla promptně odeslána řídícímu soutěže. V rozpisu soutěže stojí, cituji:

 „3.10. Každé družstvo je povinno do 15. 9. 2013 zaslat vedoucímu soutěže soupisku. Soupiska musí obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.5.1. Soutěžního řádu ŠSČR (pozor na změnu v posuzování základní sestavy). V soupiskách uveďte ELO FIDE k 1. 9. 2013 a ELO ČR k 5. 9. 2013 včetně identifikačních čísel hráčů. U hostujících hráčů je nutné přiložit k soupisce povolení mateřského oddílu k hostování hráče v dané soutěži. Vedoucí soutěže vyškrtne před vydáním definitivní úvodní zprávy soutěže ze soupisky všechny hráče bez registrace v ŠSČR (včetně cizinců), eventuálně bez povolení k hostování.“

Předešlu rovnou, že článek 3.5.1. soutěžního řádu jsem si nepřečetl, neboť mi to přišlo zbytečné a poslal jsem soupisku se jmény, identifikačními čísly, označením cizinců a hostů a s elo koeficienty. Už zde jsem přímo skřípal zuby, co to po mně svaz chce. Může mi někdo, prosím, vysvětlit, proč mám na soupisce vyplňovat v době počítačů ela jednotlivých hráčů? Pan Šmajzr vytváří několikrát za rok zcela zbytečnou listinu osobních koeficientů pro ČR, přitom aktualizace FIDE listiny je každý měsíc. Dobře, chápu, něčím se musí živit a také svaz potřebuje z členské základny vytáhnout peníze pod rouškou nějaké služby. Co ale nechápu je, proč já mám u jednotlivých hráčů soupisky vyhledávat jejich osobní koeficienty a cpát je do nějaké tabulky? Proč svazu nestačí to, že uvádím ID číslo u každého hráče? Navíc je koeficient ela úplně nesmyslný pro dlouhodobou soutěž, protože se za dobu soutěže změní 6x. Pro koho je dobrá tato informace? Slouží snad k tomu, abych byl ještě naštvanější z papírování? Musí řídící soutěže tato data kontrolovat? Nebo opět skončí ve spamu jeho pošty? Žijeme v době všemožných databází, se kterými lze jednoduše operovat, proboha! Proč já si musím stáhnout data od pana Šmajzra a pak mu je posílat zpátky v jiné formě??

Dobře, pojďme dále. Soupisku jsem tedy odeslal. Jaké bylo mé překvapení, když mi přišla odpověď od řídícího soutěže, že takto soupisku rozhodně nelze napsat a že mi tam chybí spousta věcí. Řekl jsem si, dobrá, měl ses podívat do soutěžního řádu, ty lajdáku. Tak jsem se tam tedy podíval a po přečtení jsem se ocitl v tom roce 1975, nebo mě spíš napadl úryvek z písně Pražského výběru: „Tak jsem se prošel po Miami Beach, a co jsem tam viděl, z toho jsem byl pryč. Viděl jsem vskutku věci monstrózní, a rotující kedluben a dopadl mi na buben…“  Co to je za dokument? Pro ty, kteří tento článek neznají ho (jako já dosud) zde uvádím (necelý):

3.5.1. Soupiska družstev je soutěžním dokumentem, který obsahuje:

  1. přesný název družstva a název oddílu, pod kterým je registrován v ŠSČR,
  2. označení soutěže, pro kterou je určena,
  3. pořadové číslo, příjmení, jméno a rok narození každého hráče,
  4. ELO ČR a číslo ELO ČR, ev. ELO FIDE a ID-number (vyžaduje-li to rozpis soutěže) každého hráče ke dni odevzdání soupisky; nemá-li osobní koeficient, pak výkonnostní třídu,
  5. označení host, cizinec a volný hráč u hráčů této kategorie,
  6. označení hráčů základní sestavy písmenem Z,
  7. jméno, adresu, e-mail a telefon kapitána družstva, popř. adresu pro zasílání korespondence (pouze tehdy, nemá-li být zasílána kapitánovi),
  8. jméno, adresu, e-mail a telefon zástupce kapitána družstva,
  9. adresu hrací místnosti s event. upřesněním dopravního spojení do hrací místnosti,
  10. souhlas mateřského oddílu s hostováním.

Jsme snad zase v době, kdy po nás Ucho pořád něco chtělo, tedy za socialismu? Promiňte, ale já už nemám psací stroj, já má počítač a internet, kde si lze podle jednoho ID čísla najít v databázi vše potřebné! Navíc to přímo hraničí s ochranou osobních dat! Vezměme bod c) Co je komu do data narození daného hráče? Proč ho mám na soupisce uvádět? Nu a nyní k dalším bodům. Body a), b), g), h), i) jsou již vyplněny na přihlášce k soutěži, která byla zaslána již v červenci. Jenomže to by se museli činovníci kouknout do svého spamu, který jim chodí do pošty od nás ostatních! Proč mám jak trotl (omlouvám se, ale takto se cítím) vše znovu přepisovat?! Kdy naposled byl soutěžní řád revidován? Myslel jsem si, že s novým vedením svazu přijde profesionalita. Ale jsem hluboce zklamán. Kde je ten servis? Proč platíme příspěvky za nesmysly typu ELO ČR, když nejsme schopni napsat jednoduchou aplikaci, která podle ID hráče vyhledá všechna data (odhaduji to na půl dne práce programátora). Proč nelze vyplnit soupisku (a přihlášku do soutěže) elektronicky? Proč furt musím vytvářet nějaké tabulky a posílat je do spamové schránky svazových funkcionářů? Nevím, ale co ví, že mě to neskonale otravuje. Ale znáte to s tím pořekadlem o lejstru.

Třeba se však dočkám doby, kdy Borgy konečně přemůžeme a svaz povedou stártrekové bytosti Q.


Kapitán družstva KŠ Tietz K. Vary „A“ Ing. Václav Čontoš, Ph. D

93x 9446x
Fotogalerie
Komentáře (93) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
deVillante

Pavel Chrz: yes

+0 /-0 | 16.09.2013 11:30

HonzaSvatoš

K podstatě věci bych dodal jen toto: přimlouvám se za to, aby na soupisce v kolonce "Hráč" bylo povinné jen:

jméno, příjmení, ID českého ELO (pokud hráč má), ID FIDE ELO (pokud hráč má), a příznak host/cizinec/volný hráč. Vše ostatní se doplní automaticky z databáze (předpokládám, že hráč má aspoň jedno z těchto ID). Doplňování příznaku hráče základní sestavy je nadbytečné, základní sestava je jednoznačně určena z definice.

Adresu HM bych ponechal, u kapitánů, zástupců, případně osob zodpovědných za korespondenci bych se přimlouval jen za e-mail a telefon, fyzická adresa je zbytečná, když veškerá komunakace probíhá elektronicky.

Dále si dovoluji navrhnout malé zjednodušení u formuláře pro hostování: Dnes obsahuje i políčka pro adresu hráče, kterého se týká. Tato jsou zbytečná, neboť nemají žádný vztah k samotné otázce hostování a osobně je nikdy nevyplňuji.

+0 /-0 | 15.09.2013 16:00

Pavel Ch

Omlouvám jsem chtěl jsem minulým tuto diskusi zakončit, ale když někdo mi vkládá do úst co jsem nenapsal nebo dokonce mylně píše co si prý myslím, to se nezlobte, musím vyvrátit.

Copak jsem napsal, že kdyby došlo na jednání budu apriori proti. Napsal jsem, že nejsem proti pokroku, s tím, že se musí zvážit cena / výkon(přínos). Přečtěte níže. Myslím, že toto zvažování by členská základna měla ve všem po funkcionářích chtít jako samozřejmost. Pak jen vyvracel, že prý nedokáži za 5 minut, že se prý musí údaj po údaji opisovat a dával 2 současné možné návody jak lépe udělat než píše autor. A pak se děsil, že přes heslo (použité jen 1x za rok, zapomenuté do příště), opravdu prosím né; Jistě jde i jinak.

Pokud by se jednalo na rozšířené STK, tak ne jeden ze 6 (jak píše ZJ), ale jeden z 20-25. Ale o to nejde, bude-li dopředu známo, nevyznám-li se v dané problematice, mohu prodiskutovat s odborníky. Či při diskusi v místě zvážit argumenty těch, co se tím více zabývají a svůj názor korigovat, za to se nestydím, nikdo nerozumí úplně všemu.

  Vždyť, když se tvořil současný web chess.cz, řídil jsem STK a na tyto věci do komise přijal mladšího kolegu, který tomu rozumí a chtěl po něm, aby soutěže byly na webu srozumitelné pro základnu. Jasně,  nyní již asi web překonaný, chystá se nový, ale léta soutěže na webu plní funkci. Takže pokrok jsem tehdá všemožně podporoval, kdo o mne teď tvrdí opak.

Ale jak říkám, kvůli článku, navíc napsaném v okamžiku naštvání se kapitána při zdlouhavém dopsání soupisky, nemůžete myslet, že se hned funkcionáři postaví do pozoru a se vším budou souhlasit. To by byli špatní funkcionáři. Napište předsedovi STK, tomu návrhy patří (takovéto články se obvykle píší, až když funkcionáři opakovaně nereagují na podněty). Můžete, pokud tomu opravdu hodně rozumíte, tak připojíte finanční rozvahu i co by mělo umět a jak těžké/lehké pro ty co nejsou IT profíci; Přínos oproti kopírování z exelu (přes chess.cz či S-M) jak jsem psal já. Věřte, že bude dáno na jednání.

+0 /-0 | 14.09.2013 19:29

capjar

Katniss: yes

Zdeněk Janda: Třeba zase přibyde jiná činnost ... smiley  

+0 /-0 | 14.09.2013 14:28

Zdeněk Janda

re Katniss - pak by někoho třeba napadlo navrhnout snížit odměnu vedoucím soutěžím (kdyby s tím měli minimum starostí) . A kdo by to pak za ty peníze dělal , pokud je vůbec v budoucnu budeme potřebovat (umím si např. představit výsledky zápasů psát přimo na svazový web atd,atd)  smiley..

+0 /-0 | 14.09.2013 13:17

Katniss
Úspora námahy pro vedoucího soutěže je velmi silným argumentem. Je ostudou, že mnoho kapitánů nezná pravidla tvorby soupisek - často se třeba domnívají, že hráč není volný, pokud je v nižším družstvu náhradníkem. Nebo si neohlídají ani maximální elo rozdíl mezi hráči nasazenými za sebou. Měl by to kontrolovat vedoucí soutěže, ale nikdo není dokonalý a jedná se o příšerné množství dat - výsledkem jsou pak schválené soupisky v rozporu s soutěžním řádem (nechci zveřejňovat příklady, protože by to mohlo někoho poškodit). Automatický systém by mohl kontrolovat na kolika soupiskách je hráč, automaticky by vygeneroval označení základní sestavy (od letoška to není nutně prvních osm), apod. Úspora času nejen pro kapitány, ale hlavně pro vedoucí soutěží.
+0 /-0 | 14.09.2013 12:33

strelec

re Pavel Ch: tady přeci vůbec nejde o čas strávený vyplněním soupisek, ale o to, že by to pravděpodobně šlo dělat jinak, aby se ušetřil čas i dalším lidem (někdo ty soupisky musí projít a předatlovat), popř. se zda by se webové soupisky nedaly použít i pro další práci....

Jinak je samozřejmě chvályhodné, dáte-li někomu návod na zjednodušení současného stavu.

 

+0 /-0 | 14.09.2013 12:17

Zdeněk Janda

re vdudek - moje poznámka: ty duplicity vadí více lidem, holt jsme ale každý jiná povaha. Za důležitou věc považujeme každý něco jiného. Já ,než abych se tímhle (pro mne prkotinou) zabýval , tak to za pár desítek minut nakopíruju z databáze.

K Pavlovi Chrzovi - je to jen jeden z 6 členů STK , může mít zajímavý názor, ale pro rozhodnutí celé STK nepodstatný. Věřím,že předseda si z níže uvedené polemiky odnese to podstatné a uvede v život od příští sezony smiley.

+0 /-0 | 14.09.2013 10:54

vdudek

Já jsem článek pochopil jako ironický, který má  vyvolat (a vyvolal!) diskuzi. Rozhodně se v něm nepíše, že je všechno špatně, ale že by se některé věci mohly změnit. Podle Vás je všechno dobře, že?

Doteď jste nepochopil, že tady nejde o žádné kopírování (i když už jsem to napsal asi desetkrát). Jde o neustálé nesmyslné a zbytečné přenášení a dublování dat. Vy si to prostě budete tvrdohlavě do smrti dělat po svém i kdyby někdo přišel se sebelepším řešením. Místo aby STK bylo vstřícné k novinkám, které navrhuje základna, tak je zavrhne dříve, aniž by pořádně věděla o co jde. Víte, jak to dopadne? Tento nápad zůstane zapomenut a pro příště se Vám na nějaké zlepšování čehokoliv každý víte co. Koneckonců od čeho máme neomylnou STK?

+0 /-0 | 14.09.2013 09:29

Pavel Ch

Omlouvám se, že jsem se nechal trošku unést diskusí.

Ale na svém trvám. Když se někomu nelíbí, jak ztratil čas vyplňováním soupisek, měl by si zjistit, jak dělají jiní. Pak případně se zpetat třeba předsedy STK, jaké jsou zmáměry a co by navrhl. Napsat ihned článek, jak je vše blbě,  tvrdím, není nejsprávnější cesta.

Vysvětlil jsem, jak píši za 5 minut a nejsem proti pokroku, jen, aby cena / výkon byla přiměřená (výkon = co opravdu přinese).

Zpochybněním doby jsem se zasmál a dodalo mi sebevědomí, myslel jsem se jsem z těch co pracují s počítači na 101. místě ze sta, tak věřím, že třeba na 99.

  Nicméně jsme odhalili, že pro zlehčení práce, údajně ve východních Čechách, mají mustr s kolonkami, ovšem ten práci ztěžuje neb nejde kopírovat exel.

O.K., jsem po pokrok, ale vzorec nahoře prosím neopomenout.

Loučím se tímto s touto diskusí.

+0 /-0 | 14.09.2013 07:56

capjar

to Pavel Ch: Čo bolo, to bolo, terazky ... je to jinak. smiley Ten prográmek v databázi, který tu naznačili pánové Čontoš a Dudek a ještě další, by mohl fungovat jako plnohodnotná varianta k tomu dosavadnímu excelu.     

+0 /-0 | 13.09.2013 23:04

strelec

re PCH: Kanonáda vypadá jinak, nemyslím, že by tu byl někdo "brutálně" napadán. A že se to diskutuje při tvorbě soupisek je logické. Vše potřebuje svoji dobu, před 15-20 lety ještě (dobré a stálé) internetové připojení nebylo samozřejmostí. Buďte tedy rád, že se to této diskuze a pokusu něco s tím udělat kdosi pustil.

re noElo: ... jsem váš příspěvěk pochopil až na druhé přečtení...enlightened

+0 /-0 | 13.09.2013 18:32

Pavel Ch

Poslední společný formulář soupisky byl z ČSTV (jednotný pro všechny sporty) do roku 89, jasně používal se i v devadesátých letech.

Pak soupisku si tvoří kluby sami, musí splnit nál. SŘ, přidávají třeba loga.

Jen prý v Pardubickým někdo vymyslel jednotný mustr a léta je zasíláno, ale bohužel tam prý tedy nejde vložit exolovský soubor. Zbytek republiky to dělá po svým.

Mne hlavně připadá, že pánové byli 20 let úplně někde mimo a před týdnem se vrátili a spoustili kanonádu na fukcionáře, kam že to (ne)pokročili.

+0 /-0 | 13.09.2013 16:45

noELO

Diskuse s o SM apod. za účasti deVianta - jsem zvědav, kde to skončí cheeky

+0 /-0 | 13.09.2013 14:25

vdudek

PCH: Ale my vůbec nejsme u cíle, alespoň pro mě to teprve začíná. Opět jste nepodal žádný argument proti zavedení webového formuláře. Vlastně jste nechtěně podal jeden pro. Ukázal jste naprostý chaos a nejednotnost, které v soupiskách jsou. Webový formulář zjednoduší a sjednotí celý systém. Ulehčí práci bafuňářům i vedoucím soutěží.

A nakonec - trochu mě zaráží, že je Vám to jako členovi STK jedno. Nemělo by toto být jednotné minimálně na ligové úrovni?

strelec: Možnosti v tuto chvíli zjišťuji a určitě se potom spojím s Viktorem...

+0 /-0 | 13.09.2013 14:22

strelec

To je docela sranda. Různě používané soupisky, něco ve S-M, následně je někdo musí překlepat do databáze, atp. 

Tady snad není o čem diskutovat. Udělat "webovou přihlášku" a moci následně s datama pracovat by měla být samozřejmost. Určitě by to měl být jeden z úkolů vedení svazu toto zajistit, resp. zjistit možnosti a cenu této "aplikace". 

 

+0 /-0 | 13.09.2013 13:58

Pavel Ch

Uf, uf tak jsem konečně u cíle.

Vidíte jak to chodí, když někdo chce počítačově zjednodušit. Vymyslí se něco, co práci šíleně prodlouží.

Já o žádném oficiálním formuláři ani nečetl ani neslyšel a žádný vedoucí skupiny nám neposílá. Ani STK nedává takový pokyn. To asi specialitka u vás, za to nemůžu.

Stále mluvím o mustru ve Wordu, kterým mám rok od roku uložený. A udělám za 5 minut 1.ligu mládeže i KPIII. Týmy s více hosty a cizinci bych dělal  v S-M.

PS: Nechtěl jsem se Vás dotknou, ale opravdu jsem nevěděl jak Vám vysvětlit, netušil jsem, že máte něco speciálního, co je úmyslně imunní proti vniknutí exelu.

+0 /-0 | 13.09.2013 13:48

vdudek

Čemu říkám Excel? blush Nedělejte ze mě blbce, s MS Office dělám každý den, dá se říct, že mě i živí. A proto vím, že do soupisky, kterou mi zaslal vedoucí soutěže to takto jednoduše zkopírovat nelze. Jsou tam "formulářová" políčka, do kterých takto hromadně kopírovaná data nevložíte. Pakliže máte jinou soupisku (o čemž jsem od začátku přesvědčen, uf crying), ptám se: Jak je to možné?

Nicméně Vaše argumenty proti mému návrhu webového formuláře jsou velice chabé, vlastně nejsou žádné. A o to mi tu jde především, ne o nějaké pitomé kopírování do formuláře, který jste si předtím upravil k obrazu svému...

+0 /-0 | 13.09.2013 13:42

Pavel Ch

... ještě přemýšlím, čemu říkáte exel. Jestli ne tomu na co koukáte na chess cz? To né, to se Ctrl C a Ctrl V zkopíruje do exelu (celý klub), tam očíslují hráči danné soupisky, tam seřadí jedním příkazem a pak do wordu. Opravdu nevím na co se tážete, dle mne jednoduché.

Políčko po políčku opravdu néééé. Vše samozřejmě najednou.

+0 /-0 | 13.09.2013 13:26

Pavel Ch

Myší obtáhnu a Ctrl C a Ctrl V ale to probůh snad víte...

+0 /-0 | 13.09.2013 13:16

vdudek

Do prčic, tak ono je to tak jednoduché, že to nejde popsat jednou větou? Otázka zní, jak zkopírujete data z excelu do současné wordové soupisky ŠSČR? Najednou to prostě nejde (a hlavně mi nepište, že kopírujete každé pole zvlášť, to byste mě fakt dostal!

Nedělám soupisky na poslední chvíli, mám je dávno odeslané, ale vadí mi to samé, co autorovi článku. Tedy neustálé přenášení a manipulace s daty. Mimo jiné je zde velký prostor k chybovosti. Máme tu funkční databázi, tak proč ji nevyužít? My ji zatím využíváme tak, že z ní stáhneme data, upravíme je, zkopírujeme (kopírování do wordu viz výše) a odešleme. Vedoucí soutěže je pak zase musí nějak zadat. Místo toho nabízím vyplnit jednoduchý webový formulář (tedy pouze označit hráče!), který bude mít výstup nejlépe takový, aby ho vedoucí soutěže mohl rovnou importovat do SM. Jenže proč se naučit něco nového, byť by to bylo sebejednodušší? Ať žije konzervatismus, ale to už jsem zase u těch povozů...

+0 /-0 | 13.09.2013 12:52

Pavel Ch

Psal jsem, že mám matrici soupisky ve Wordu z minulých/předminulých let. A do wordu kus stránky exelu zkopíruji.

Omlouvám se teď jsem v práci, vpodvečer úvodních schůzka mládeže a rodičů, zítra školím trenéry.

Já to snad dám do uživatelských zpráv v neděli dopoledne jak krok po kroku za 5 minut lze. Tak je pro ty co posílaj soupisku v 23:59, 15.9. a zároveň prý vyplňují/hledají hodiny. Věřím, že jinak drtivá většina si poradí stejně rychle či rychleji jak já i beze mne. Trenéry školím, to jó, ale počítače jsem fakt ještě nevysvětloval a ani nechci; Asi dám nejprv varování pro mladé počítačové talenty, aby laický postup a vyjadřování, mým selským rozumem, raději vůbec nečetli.

+0 /-0 | 13.09.2013 12:19

vdudek

deVillante: A Vy jste kdo? Anonymní zbabělý výkřik na internetu, to umí každý. Toto dělá Vámi zmiňovaná lůza :-)

 

PCH: Tak mi sem PROSÍM napište, jak zkopírujete data z excelu do wordového formuláře soupisky ŠSČR, děkuji!

+0 /-0 | 13.09.2013 10:41

Pavel Ch

.. předešlá byla odpověď Re: vdudek

+0 /-0 | 13.09.2013 10:25

Pavel Ch

Fakt zírám,

já sám nejsem sice velký odborník, když nevím, tak se poradím, nestydím se zeptat, slušně požádám emailem, telefonem někoho ze svých známých. Nepíši na web, že něco nejde.

Ovšem psát, "mně to nejde, ale ty to neuděláš za 5 minut", promiňte, to by mne ve snu nenapadlo, to je fakt směšné.

Pošlete mi email, pokud chcete radu, já Vám odpovím a jistě to Vy dokážete podobně též a možná i rychleji než já.

+0 /-0 | 13.09.2013 10:24

deVillante

Komu se to nelíbí, může hrát třeba kuličky! Šachy vás NEpotřebují! Čím větší lůza, tím hlasitěji se ozývá!

+0 /-0 | 13.09.2013 09:24

ELOminator

Tak většinou pokud se střetávají 2 pravdy jde o to, že jeden mluví o koze a druhý o voze, takže o žádný střet nejde. Armády se minuly wink

+0 /-0 | 13.09.2013 09:08

vdudek

To PCH: Těch 5 minut věšte na nos někomu jinému. Mimochodem, teď jsem si zkusil to Vaše kopírování a zajímalo by mě jak kopírujete údaje z excelu do nové ligové "wordové" soupisky? Ono to totiž nejde...

Jo, a s tím pracím strojem - že by ironie a nadsázka? surprise

 

To Zdeněk Janda: yes Nemyslím si, že ta moje je pravdivější, ale diskutovat s někým, kdo vůbec netuší co se tady snažím(e) prosadit, je bohužel úplně zbytečné...

+0 /-0 | 13.09.2013 08:39

Zdeněk Janda

Jeden citát : "Nemysli si, že tvoje pravda je pravdivější , než pravda jiného"  smiley .

+0 /-0 | 13.09.2013 06:39

Pavel Ch

.. a já Vám vysvětlil, že ani to ID hledat nemusíte, že stačí napsat začátek příjmení v S-M a kliknout z nabídky a to včetně cizinců (!). S tím psacím strojem v článku bylo šlápnutí vedle, že.  

+0 /-0 | 12.09.2013 23:11

Václav Čontoš

Vidím, že jste to opravdu nepochopil. Já brojil proti zbytečnosti některých údajů, mimo jiné! Samozřejmě, když si to vyfiltruju, tak tam můžu ještě doplnit jednoduše tyto položky

Jméno hráče Narozen VT Č. LOK ELO Online ELO Č. FIDE FIDE FIDE-R FIDE-B Stav Registrace Rozhodčí Trenér Příspěvky

ale proč bych to dělal, když je vše schováni pod ID? Už to chápete?

 

                             
+0 /-0 | 12.09.2013 22:56

Pavel Ch

Sorry chlapi, ale nevím kdo z nás je u těch kravských povozů. V článku a diskusi hledáte data narození, ela, přepisujete, kolik hodin prý trvá, nebo i sháníte psací stroj.

  Já vám radím, jak udělat přetažením do exelu z chess cz nebo elegantněji v Swissmanageru ( tam i cizinec / necizinec). A píši o 5 minutách, ačkoliv žádný přeborník IT nejsem.

+0 /-0 | 12.09.2013 22:37

vdudek

Končím diskuzi s PCH, nemá to cenu. Kdybychom se ke všemu novému stavěli jako on, tak ještě jezdíme na kravských povozech. Proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě, že?

Momentálně věc konzultuji s IT, uvidíme jestli pokročíme o úroveň výš, máme na to skoro celý rok. Jen tak se toho nehodlám pustit. smiley

Je někdo ochotný mi případně být nápomocen?

+0 /-0 | 12.09.2013 21:38

Václav Čontoš

To pan Chrz:

Vaše rezistence proti něčemu novému je obdivuhodná. Vše jsem již sdělil, nemíním tu dále marnit čas. Jenom dám ještě námět, že kromě soupisek by se mohla udělat jednoduchá aplikace na zadávání výsledků (resp, zápis o utkání), ke které kromě kapitána (či zástupce) mohl mít přístup i rozhodčí zápasu a výsledky zápasu by tak mohly být na webu okamžitě po sehrání zápasu. Ale když vidím zdejší odpor proti elektronickým přihláškám a soupiskám jsem velmi skeptický. No nic, budeme dále vyplňovat tabulky v excelu jak otroci...

+0 /-0 | 12.09.2013 21:17

capjar

vdudek: to by snad mohlo fungovat, ale nechť se vyjádří IT správce databáze ŠSČR 

Pavel Ch: ach jo ...

+0 /-0 | 12.09.2013 18:32

Pavel Ch

Jéžiš, klucí kompjúteroví, opravdu myslíte vážně, další heslo (jako bysme jich neměli dost) a používané jednou za rok, no to si každý bude pamatovat nebo pamatovat kam zapsal. Pak bude volat předsedovi svazu, sekretářce, novoborskému, komu, prostě zoufale shánět....

Kdyby náhodou opravdu vzniklo, necháme první rok po staru i po novu a to jsem zvědav, jak energie, čas, peníze investovaná do výroby bude kvůli třem nebo čtyřem kapitánům, jsem zvědav na zdejší "hrdiny". Ostatní udělají za těch "po staru"  bez hesel, programů, třeba mnou doporučenými postupy za 5 minut a nejspíš rychleji než ti co se prokoušou novotou a heslem, kterou a které za rok stejně zapomenou.

Jak říkal jeden velezkušený trenér na mládežnickém přeboru, "za chvíli budou mít děti "MP-sedmnáctky" a na otevření toalety budou potřebovat PIN, jinak...... ".

+0 /-0 | 12.09.2013 17:37

vdudek

Předpokládám, že formulář by byl na stránkách ŠSČR, k zabezpečení by pak měla stačit pouhá ověřená registrace (1 oddíl, jeden přístup). Pak už jen klasika - login heslo...

+0 /-0 | 12.09.2013 12:47

ELOminator

No podle mě hlavní absurdita jsou ty ELA, když se to ještě do začátku soutěže mění. A taky jde o zadávání soupisek do databáze, to by snad ušetřilo i nějakou tu práci na svazu. A co se týče přístupu, jak se to s tou oprávněností řeší dneska? I tak se může někdo vydávat za někoho jiného, ne? A to by právě vyřešil zaheslovaný přístup (tedy každý člen svazu by měl automaticky zaheslovaný přístup respektive účet).

+0 /-0 | 12.09.2013 12:43

Smajzr

Udělat klasickou (ne webovou) aplikaci na tvorbu soupisek by problém (třeba pro mě) nebyl, data by mohla čerpat ze souboru pro Swissmanager, kde musí být všichni hráči včetně cizinců vzhledem k povinné registraci. Výhodou webové aplikace by mohla být jedině kontrola, na kolika soupiskách je hráč uveden. Ale u ní vidím pár úskalí - např. dostatečné zabezpečení, aby někdo nesáhl do cizích dat, aby to vyplňovala jen oprávněná osoba... Poměrně jednoduché by bylo sice vlastní zadávání, klasická aplikace by měla zas mnohem jednodušší práci se soupiskou - úpravy již vytvořené soupisky, možnost práce s kontakty či hracími místnostmi atp. pro opakované využití... Ale je pravda, že vlastní soupiska se dá jednoduše udělat třeba v tom Swissmanageru, ale bez těch kontaktů atd...

+0 /-0 | 12.09.2013 12:31

Pavel Ch

Jistě, jistě, ještě místo fajfky (kolonky "hráč-ano") raději čísílko (zároveň tzn. "hráč-ano"), značící pořadí na soupisce.

Já psal hlavně o článku autora, nechápal (?): Několik hodin, hledat dt. narození, čísla....,proč má shánět psací stroj (ano na něm by se tím protrápil), když jsem navrhl, lze dnes, dokonce dvěmi způsoby jak to lze udělat za cca 5 minut pomocí počítače a exelu již nyní. 

Otázkou pak, zda vývoj nového programu odpovídá poměru cena/výkon.

+0 /-0 | 12.09.2013 12:05

vdudek

Pavel Ch: Vždyť už jsem tady psal  návrh, jak by to mělo (mohlo) vypadat:

Elektronická soupiska na webu (tedy elektronický formulář) s využitím svazové databáze - po přihlášení stačí v menu vyplnit soutěž a oddíl a jenom odklikat hráče dle svazové databáze (tzn. udělat u hráče jenom "fajfku") - označit písmenka - uložit (tedy odeslat). Bez úprav a kopírování. Co je na tom složitého? Já se SM nasazuji dvakrát ročně rapid, ale vždy musím vzpomínat abych něco nep...l. Netuším, jak bych měl přes SM dělat soupisky a myslím že nejsem sám.

Ještě jsem to nestačil konzultovat s IT, ale na tomto opravdu nemůže být nic složitého, myslím že ELOminator se s cenou celkem trefil enlightened

+0 /-0 | 12.09.2013 11:26

ELOminator

Snad se shodneme, že by to byl krok správným směrem a teď je to jen otázka ceny - 10.000,- OK, 100.000,- už je moc wink

+0 /-0 | 12.09.2013 10:41

Pavel Ch

Paráda, skvělé, již se dostáváme k cíli jak by to mohlo fungovat. Takže ne dle ID, jak píše autor článku. To jak píšete níže může pracovat na bázi vlastního oddílu, ovšem týmy mají spusty hostí a cizinců, komplikuje se to, musí se pak najít zvlášť.

Podobně můžete dnes přes chess cz, klub a exel,jak jsem doporučoval.

Tak úplně nejrychlejší je, kdyby v případném stále navrhovaném prográmku byla database ČR i FIDE a psalo se třeba jen "Vyso..." a nabídlo by to všechny včetně potřebného třeba "Vysokého Mária" a kliklo by se že daný on. To fakt nejrychlejší, neřeším hosty, neřeším cizince všechny tam prostě mám.

Ale to je přesně to co umí S-M, samozřejmě pak výpis v exelu a trošičku upravit.

Když někdo udělá v S-M, tak se více seznámí s programem na organizaci turnajů, což se mu může hodit.

Tento, de facto ten samý, by byl jednoúčelový, 1x za rok. Kde stáhnout, jestli vím, co a jak umí, jak těžké napoprvé s ním dělat (?), trátový čas a za rok zapomenu. Zdá se mi to jako zbytečná investice, když téměř to samé existuje a je FIDE s listinami podporováno.

+0 /-0 | 12.09.2013 10:37

vdudek

ELOminator: Ano, přesně tak je to myšleno!

+0 /-0 | 12.09.2013 09:24

ELOminator

Tedy pár minut včetně seřazení a doplněním eventuálních změn v předyplněných adresách apod.

+0 /-0 | 12.09.2013 09:15

ELOminator

Tak předpokládám, že v případném programu by si člověk v prvé řadě zaškrtával členy a bývalé hosty z vlastního oddílu takže by ho to stálo pár vteřin času a žádné vyhledávání ID, či se snad pletu?

+0 /-0 | 12.09.2013 09:13

Pavel Ch

Já nevím pane Čontoši, k Vašemu příspěvku, myslel jsem, že článek v nadsázce.

Teď jsem psal soupisku ligy mládeže, schválně jsem stopnul za 4 min 15 vt komplet, všechny nutné údaje s vymazáním nepotřebných jmen (řádků) a nadbytečných sloupků a zkopírování exelovského souboru do Wordu (do matrice z loňska).

Přitom jsem nehledal/nevypisoval ani jedno dt narození, ani jedno ID, ani jedno elo.

Pokud uděláte (svaz zaplatí) prográmek, budete pomalejší, když jak navrhujete, že stačí napsat 20x ID. Než je neleznete a opíšete, prostě bude pomalejší (když beru, že každý kapitán bude hned umět s prográmkem 100% umět pracovat).

Pokud si koupíte psací stroj a budete vše vypňovat jména, data, ID, ela, atp., tak se nedivím, že  v řádu hodin. Při chybě škrtání nebo znovu.

+0 /-0 | 12.09.2013 06:36

Václav Čontoš

Ano, trapně jsem se zmýlil, měl jsem na mysli antik :-)

+0 /-0 | 11.09.2013 22:46

capjar

Pane Čontoši, v antikvariátu těžko, spíš v v tom bazaru ... 

+0 /-0 | 11.09.2013 22:04

Václav Čontoš

Pane Chrzi,

jestli dokážete vyplnit přihlášku a soupisku za 5-7 minut, tak já tedy ne. Gratuluji. Tolik zbytečných informací, kolik se tam musí vyplňovat...

Ale máte pravdu, radši zůstaneme u starého systému, nač něco měnit (a navíc obtěžovat výbor nějakým programováním), když doteď do toho nikdo nešťoural. Zítra se jdu podívat do antikvariátu, jestli by se tam nenašel jeden zánovní psací stroj...

+0 /-0 | 11.09.2013 20:37

Pavel Ch

Pane Čontoši,

píšete, že s exelem umíte, věřím, že daleko lépe jak já, já jen úplně základní funkce. Psal jsem, že mi trvá soupiska 5-7 minut, že žádné data narození hráčů nehledám. Je to probůh jednou za rok. Ve S-M to jde ještě pohodlněji, kdo s ním dělá, včetně zadávání cizinců.

A teď se ptám, kolik času a peněz stojí vývoj prográmku. Kolik času stráví dobrovolní funkicionáři svazu v oponentní skupině, která bude programátorovi po ruce (ten je zdarma, ten se nepočítá, že). Kolik času strávíte Vy, já, předsedové klubů, kapitáni než pochopí/naučí se princip zadávání, předtím kde stáhnout, najít, doba stahování. A za rok člověk zapomene a dělá to od začátku znovu. To opravdu nebude 5, 7 minut. To by mělo smysl na práci opakovanou, kterou dělám každých 14 dní či týden po nedělní soutěži.

Vím, že IT chtějí mít vše zautomatizované, vyhnout se zbytečné práci, ale při každodenní činnosti. Avšak jednou za rok? Jak říkám, že než najdu, stáhnu, pochopím, tak to v tom exelu prostě za 5-7 minut mám. A ikdyž vše rychle pochopím udělám, co pak, to jako začít hledat 20x ID? Proč proboha? To těmi mými dvěmi způsoby přes chess cz s exelem nebo S-M vůbec nemusím a mám rychleji.

Ano, přihlášky, může být uvedeno, že stačí jeden kontakt. I ještě včera jsem psal přihl. do KPIII, že kapitán/zástupce bude určen do termínu soupisek 15.9. a kontakt koresp. na sebe, neb máme schůzi 13.9.

+0 /-0 | 11.09.2013 07:11

strelec

Určitě je to téma k řešení a není podstatné kdy se to řeší, neb to bude určitě na delší dobu. Prvotní je kolik by takováto věc stála a zda to budou ochotni členové svazu zaplatit, tj. zvýšením příspěvků nebo ořezáním jiných kapitol rozpočtu. A tady bude i podstatné, aby byla zaručena i aktualizace takovéto databáze, resp. sw, který bude z databáze čerpat údaje a vytvářet různé formuláře. Pak se možná zjistí, že zatím je dobré psát to ručněfrown

+0 /-0 | 10.09.2013 21:26

Václav Čontoš

To pan Janda:

Je snad irelevantní, kdy to řešíme. Důležité snad je, že se to bude řešit a že se shodneme na meritu věci. Pokud tomu tak bude, budu spokojen (a jistě ne jenom já)

+0 /-0 | 10.09.2013 21:03

Zdeněk Janda

No, tento server přivítá každé konfliktní téma smiley, hlavně , že se něco děje , že ?. Já (a možná i Pavel) nechápu,proč se toto téma řeší až teď těsně před sezonou, když k tomu bylo mraky času před cca 1/2 rokem po minulé sezoně enlightened . Leccos mohlo být dávno vyřešené ...

+0 /-0 | 10.09.2013 20:56

Václav Čontoš

To Viktor:

Máte pravdu, mohl jsem to napsat Vám, ale přišlo mi to jako zajímavé téma i pro ostatní, tak jsem to i trošku opepřil.

To pan Janda a Pan Chrz a někteří jiní:

Zjevně jste nepochopili o co mi šlo! Tak snad ještě jednou a krátce. Samozřejmě umím pracovat s excelem a jeho filtry, ale co mi leze na nervy je zbytečná práce. Proč se dublují informace v přihlášce a v soupisce? Naco píšeme do přihlášky třeba hrací místnost a kapitána a zástupce a jejich kontaktní údaje? Vždyť to nemusí nikdo ještě vědět a nebo se to za ty 2 měsíce může změnit! Proč se vše nepíše třeba (jen jednou) až do soupisky? Proč mám vyplňovat a hledat ela a data narození, když vše dokáže rozlišit (pro řídícího soutěže) ID? A proč prostě neudělat aplikaci, která to vše sama vyhledá a jak tu někdo i napsal automaticky zkontroluje třeba to, jestli není hráč uveden na příliš mnoho soupiskách atd. Chápu, že někomu to nevadí plýtvat časem, ale mě ano...

+0 /-0 | 10.09.2013 20:41

bohouš z buše

no jejda předsedo, povolení k hostování - místo evid. č. LOK (ev.č. FIDE) je adresa ..

+0 /-0 | 10.09.2013 13:37

Viktor

Adresa ostravského sekretariátu ŠSČR je skutečně v kancelářích MKO ČUS (dříve ČSTV), právě na tuto adresu se opravdu doručuje pošta J. Kniezkové. Pochopitelně už to mohlo být opraveno na všech formulářích. 

http://www.chess.cz/www/informace/kontakty/sekretariat.html

+0 /-0 | 10.09.2013 11:46

cz593628

Na všech formulářích je v hlavičce buď MSKS nebo MKO ČSTV, což je špatně samo o sobě, protože to nejsou formuláře Moravskoslezského krajského sdružení, ale šachového svazu.

+0 /-0 | 10.09.2013 11:19

Viktor

deVillant - správně, rychlost "pokroku" je přímo úměrná vynaloženým nákladům na práci. ŠSČR je v tomto zatím velmi spořivý.  

Pavel Ch. - dělám to obdobně, zkušenosti to pochopitelně urychlují. 

Rudolf K. - to mě znervózňuješ:-). Některé upgrady formulářů máme ještě v přípravě, podíváme se na to, aby to bylo co nejdříve vše v pořádku.  

Ještě mě napadla jiná otázka. Máte někdo nějakou pozitivní zkušenost z jiného šachového svazu v zahraničí? Nebo všude píší "na stroji"?

+0 /-0 | 10.09.2013 09:46

P.Z.

Ahoj!

Tak já jsem našel chybu, že v hlavičce se odkazuje na mrtvou organizaci ČSTV, když místo ní je už ČUS.

+0 /-0 | 10.09.2013 08:42

Rudolf Kriebel

pan Chrz: .ještě by to chtělo špetku pepře a bobkový list...wink a Polreicht Vás bere...

pan Viktor: jsem rád, že Šimi konečně ukončil oslavy....wink. Na druhou stranu, když jsem kouknul na odkaz s formuláři, zježily se mi vlasy hrůzou! Ano, první rozklik a... to není přeci možné, vyrábět formuláře, které nejsou v souladu s předpisy. Proto jsem se rozhodl vyhlásit soutěž: prvních pět, kteří mi na můj e-mail uvedou alespoň jeden formulář, který není v souladu s předpisy a kde je chyba, má u mne v sobotu 21.9.2013 v Dolním Benešově na prvním letošním GP rapidu pivo grátis...... PS: píše mi to ob řádek, nevím co bude po vložit komentář.

 

+0 /-0 | 10.09.2013 08:27

Pavel Ch

Jako spoluautor předchozích SŘ bych se dovolil vyjádřit a možná trošku poradit.

Milý Václave Čontoši, přátelé, ..... vždyť to již lze!

Nejprve se připojím k názorům, že lépe nejprve napsat předsedovi VV, předsedovi STK či přes svého krajského zástupce v rozšířené STK pro květnové přípravy soutěží řešit. A to jak po skončení soutěže, kdy jsou družstva k tomu vyzývána tak kdykoliv během roku. Přesto se dovoluji domnívat, že chvíle, kdy po pracovních a osobních starostech se trápím se soupiskou a strávím více času než jsem očekával, není ta pravá, abych hned psal rozhořčen stížnost, tedy trošku  posměšný článek na nss. Ale je uveřejněno, načtení a příspěvků více jak u svěťáku, splní autorův účel, ok.

Z článku vyplývá, jako by někdo letos vymyslel novou bumážku, kterou se vrátil 30 let zpět. Platí léta, proč tedy nikdo nepoukázal vloni, předloni, mnoho let zpět? Ani Vy? Neobstojí, blahopřeji sice, jak jste poukázal, že jste postoupil do vyšší soutěže, 1.ligy. Šipka v otištěném formuláři druhým rokem znamená, že možno přepnout na 1. a 2. ligu, dříve léta bylo nehodící škrtněte. Takže co každý ví, formulář léta stejný pro 1. a 2. ligu, kteréžto Tietz trvale hraje.

Nyní k věci, píšete o dvou.

1. Ano ŘO chce mít kontakt mezi podáním přihlášky a soupisky (třeba pro urgenci soupisky). Přiznám se, že v 90. letech jsem to v klubu řešil, že na 5 týmů jsem se napsal jako korespondent a do rubrik kapitán a zástupce jsem napsal "upřesníme na soupisce včetně kor.", možno i tak. V soupisce znovu proto, že se může za 2 měsíce změnit osoby, zpřesnit (třeba telef.). Do 20.7. byl termín léta, na žádosti klubů, opakuji vyhověním žádostí klubů, STK losuje již po půlce července (zajištění HM) a tudíž přihlášky do 30.6.

2. Automatizace soupisky. Vždyť to lze! Já to tak dělám. Na chess.cz si najdu svůj oddíl zkopíruji do exelu, najdu si po jménem hosty, přidám k oddílu, jen cizince rúčo. Přidám sloupek vlevo, kde očísluju dle pořadí na soupisce a dám "setřídit vzestupně dle sl. A". Smažu neočíslovaná jména (řádky) a nadbytečné sloupky, doplním V,H,C. Zkopíruji do wordu připravené soupisky. 3-5 minut a to jsem počítačový antitalent. Aby mělo "štábní kulturu" tak 5-7 minut? Pokud nemám přehršle cizinců.

Pro znalejší S-M obdobně by šlo i ze swissmanageru (tam mám i ty cizince) a stačí začít psát část jména a z nabídky vybrat toho pravého. To lze i s cizincema. Prostě dát jako hráči turnaje jednotlivců a pak vyexportovat startovku v exelu (znát jak odkrýt ID). Zadávám od 1.hráče soupisky a nedám přetřídění. Opět v exelu graficky upravím a dám do připraveného wordu s hlavičkou, podpisy atp., aby nějak vypadalo.

Takže možná i lépe dnes existuje, než jak autor navrhuje, kde by musel nejprve najít ručně 20x ID. 

Pavel Chrz, člen STK ŠSČR

+0 /-0 | 10.09.2013 07:22

deVillante
Pane, Novotný, je to ostuda takto arogantně přistupovat k šachistům!!! Stačí zaplatit pár korun (dle zadání 90 - 500 tisíc) a systém je na světě! Chce se mi z Vás opravdu... No ohavnost!
+0 /-0 | 10.09.2013 00:56

deVillante
Vložte obsah
+0 /-0 | 10.09.2013 00:53

Viktor

vdudek - Díky:-)

R. Kriebel - zrovna jsme též přidali nějaké formulářewinkhttp://www.chess.cz/www/

Poprvé v historii ŠSČR se třeba objevuje formulář na vstup oddílu (opravdu stojíme o nové členy) či třeba povolení k hostování, která si každý smolil na koleně, jak uměl (použít můžete cokoliv odpovídající řádům).

Jiná otázka je, proč něco takového nepošle člověk na svazový web k dispozici všem (pokud nejde o lákání návštěvníků na své stránky, kde to lze pochopit). Svaz není nepřítel svých členůdevil.     

+0 /-0 | 09.09.2013 23:10

vdudek

Viktore, zítra se zkusím zeptat jednoho ajťáka šachisty. Mohla by to pro něj být výzva. Nemůže být zase tak těžké do roka a do dne vytvořit fungující formulář, který spolupracuje s členskou databází enlightened Nebo se o to alespoň pokusit...

+0 /-0 | 09.09.2013 21:54

Zdeněk Janda

Buď realista,tohle ti svazová Konference nikdy neschválí laugh

+0 /-0 | 09.09.2013 21:49

rytir

Zdeněk Janda: Soutěžní řád se může změnit, od toho změny jsou.

+0 /-0 | 09.09.2013 21:32

Zdeněk Janda

Hm,rytíři - než napíšeš ptákovinu,chtělo by to znát Soutěžní řád enlightened

+0 /-0 | 09.09.2013 21:24

Jozef_Polák
Prepáčte za off topic tému, SŠZ je veselo idú potrestať autora petície Alexandra Riabova - večne známeho alkoholika z turnajov http://www.forum.chess.sk/viewtopic.php?f=3&t=1439 Podporte petíciu http://www.peticie.com/peticia_za_pozastavenie_innosti_alexandrovi_riabovi_v_sz_etc
+0 /-0 | 09.09.2013 21:23

rytir

Národní elo má smysl pouze u hráčů, kteří nemají FIDE elo. Tudíž by se mělo uvádět pouze u těchto hráčů a ne u jiných.

A když jsme u těch změn, zavést by se měla sofijská pravidla.

A již experimentální nápad, který mě napadl nyní je následující změna: Před utkáním by kapitán mohl trochu míchat se soupiskou možná o 1 ale ještě lépe 2 místa. takže by za sebou byli hráči 1,2,3,4,5,6,7,8 ale kapitán by je mohl za sebou postavit například 3,1,2,5,4,8,6,7. Tímto způsobem by se ztížila individuální příprava na soupeře a bylo by to také zajímavější.

+0 /-0 | 09.09.2013 21:21

Viktor

Zdravím! Předně - se svazem se dá skutenčě komunikovat i normálně přes mail:-). Už přes rok taky třeba sbíráme náměty na zlepšení naší práce v Černobílé knize. Ohledně dat se tam třeba píše, že jich máme spoustu, ale nejsou plně využívána - toto je jeden z příkladů, kdy by věci mohly být pro uživatele snazší.  

Autor není pochopitelně jediný, kdo vyplňoval soupisku. Dovoluji si pro zajímavost ocitovat část mého mailu webmasterovi z 5. 9.:

...pro tvorbu soupisek by bylo ideální, kdyby šlo (v db.chess.cz) nastavit, které sloupečky chci ukázat podle toho, co po mě chce konkrétní rozpis soutěže. A kdyby tam byl vůbec nástroj, že bych jen klikal na jména a ta by se mi naskládala do soupisky, kterou bych si pak exportoval, to by byl taky počin:-)...

Stručně shrnuto, dobrých nápadů by byla spousta. Na všechno (teď nejde jen o toto) máme ale málo rukou. Rád přivítám všechny, kteří budou chtít pomoct, každý podle toho, co mu jde a co ho baví - stačí mi napsat.

Viktor Novotný, předseda ŠSČR   

+0 /-0 | 09.09.2013 18:11

Inconnu

re Rudolf Kriebel: to všechno dnes bez nejmenších potíží lze (technologie jsou, analýza procesů na chvíli - je to easy), ale stojí to peníze. Ale hlavně - další kartičky, čipy, kontrola, redundantní informace, atd., mimo jiné další peníze na provoz a údržbu. No nevím...

+0 /-0 | 09.09.2013 16:21

lukulus

Simiz: díky, každý den se člověk naučí něco nového:)

+0 /-0 | 09.09.2013 16:16

Rudolf Kriebel

Jeden tip pro vyhledávání formuláře: http://sachy-msa.dolnibenesov.net/download.php. Tvůrce nepožaduje autorské poplatky......Samozřejmě, že by nebyl špatný jednotný elektronický formulář, kde se zaškrtá a dopíše, co je třeba (státní správa jich má endelevendele) a pak odpálí na okresy, kraje či svaz.....  Nebo mne napadá: pořídil jsem si novou občanku (průkaz), kde je schován otisk jednoho z mých prstů (na ruce) a někde i malinkatý čipek, kde bych mohl mít svá Fide a národní identifikaní šachová čísla a rozhodčí by si přes čtečku, umístěnou ve dveřích u vstupu do hrací místnosti zkontroloval, zda-li  to jsou všichni ti, co to mají být. Horší, když občanku zapomenu, nebo ji ještě nemám...Tedy, chtěl jsem tím říci, že kdo by potřeboval více informací, tak je dostane od Tvůrce formulářů (já to nebyl!) 21.9.2013 na prvním turnaji GP ČR v rapidu v Dolním Benešově.....No a mít takovou chytrou čipovku zašitou někde pod kůži, tak pomocí ní i mohu na turnaji hlásit výsledek partie, aniž by rozhodčí hnul prstem a až by se všechny výsledky sešly, tak Manažer by vylosoval další kolo a do mobilu (nebo někde..) by poslal hráčům informace s kým hrají a jak na tom jsou v turnaji a těm co by brali finanční ceny, by je přímo poslal na jejich účet a oznámil to sms zprávou a na pana Šmajzra by v tu samou chvíli putovaly výsledky....

+0 /-0 | 09.09.2013 15:34

Zdeněk Janda

No,nevím, Na jednu stranu se zde horuje pro pokrok ( jsem všemi deseti pro) a na druhou stranu jsem třeba peskován , když se podivuji , že v některých krajích jsou používány v soutěžích družstev ještě archaické analogové hodiny ( miluji argument , že přeci kvůli zavedení digitálek do nejnižší soutěže nezaniknou některé oddíly v krajích). Tak jsem na rozpacích. Já dělám každý rok 4 soupisky , je to pro mne práce na hodinku. To se dá vydržet , nemám s tím problém. Ale P.Z si jistě píše náměty ke zlepšení a bude reagovat. Jen mi vadí toto - máte , šachoví přátelé , přeci možnost po skončení sezony psát připomínky , či náměty ke zlepšení, vedoucím soutěží , kteří to mohou posunout výše ( k P.Zárubovi) . Tak tuto možnost , krucinál , využívejte !

+0 /-0 | 09.09.2013 15:25

simiz

Na svazové databázi lze najít při vyhledávání hráče i oddíl, stačí zaškrtnout "detailní" u typu výpisu. Nejsem expert, ale mám dojem, že mezi citlivé údaje spadá rodné číslo, nikoli datum narození...Dnešní ochrana osobních údajů (viz denně ve sdělovacích prostředcích) mi přijde dost přitažená za vlasy...stačí se podívat třeba na nějakou kauzu, kde se zveřejní fotka či jméno nějakého zloděje a ten následně obchod, který vykradl, zažaluje a třeba i uspěje... surprise. Navíc si neumím představit, jak by bez data narození probíhaly např. různé mládežnické soutěže, kde datum narození (a to nejen rok narození) hraje podstatnou roli. Jediný případ zneužití data mého narození, který mě napadá,  je kdyby mi popřál k narozeninám např. někdo, koho vůbec neznám...a to bych snad přežil smiley.

+0 /-0 | 09.09.2013 14:50

lukulus

Jo jo, svaz a databázové aplikace, to moc nejde k sobě:(. Zadávání přihlášky elektronicky na webu s možností tisknout by bylo super. Možna už v příští pětiletce se to splní.

Taky nechápu fakt, proč když na webu svazu vyhledám hráče, tak mi to nevyhodí oddíl, ale vyhodí mi to data narození... Nejsem tak úplně v souladu s tím, že moje datum narození je tak snadno dohledatelné. Má to vůbec svaz ošetřené po právní stránce? Nechci rýpat, ale nerad bych, aby se platila nějaká pokuta.

+0 /-0 | 09.09.2013 14:17

simiz

Kdyby stačilo na soupisku uvádět pouze jméno, identifikační číslo a označení volného hráče nebo hosta (viz. přípspěvky níže), rozhodně bych to také uvítal. Na druhou stranu mi nepřijde až tak hrozné věnovat jednou za rok 30 min na vyplnění soupisky wink. Jestliže někdo vyplňuje a odesílá soupisky za celý oddíl a není z toho dvakrát nadšen, nechápu, proč pak nenechá tvorbu soupisek na kapitánech jednotlivých družstev. Jinak LOK bych určitě také ponechal. Jako dobrý nápad mi přijde i rozšíření LOK na rapid, obzvláště když je to oproti FIDE bezplatné.

+0 /-0 | 09.09.2013 14:05

vdudek

Citace P.Z.:

"Jen upřesním, že v mém příspěvku pod pojmem Češi se míní národ. Tedy všichni - Češi i s Moraváky a Slezany v jednom."

To je odpověď předsedy STK ŠSČR? Tak tímto rezignuji na všechny snahy něco změnit, protože tady je jakákoli diskuze marná. Ostatně není to poprvé. Příští rok tedy budu s manželkou opět datlit všechny soupisky ručně. Omlouvám se, že jsem obtěžoval...

+0 /-0 | 09.09.2013 12:41

JiH

Vede se tu debata se o pokroku. Zlepšení nevidíme u věcí velkých, zásadních. Například v léčení rakoviny, nebo v systému výplaty dávek (Drábek). Je to proto, že na zadržení pokroku někdo nesmírně vydělá.

Námět k zamyšlení: „Proč Bílek staví českou fotbalovou jedenáctku vždy tak, že nevyhrává, střídá tím nejhorším způsobem a předseda FAČR Pelta ho přesto neodvolá?“

 

Nikomu by však nemělo vadit zlepšení ve věcech drobných =

1) V pořadu V šachu jsou konečně jména hráčů u partií - jak jsem navrhoval. Nádhera!

2) Ovšem, raději bych se vrátil před letošní březen, od kdy má NSS nový web. Ve starém webu se daly stahovat partie. To byla doba! Nevrátí se. Nevrátí se. Tak - je - to. (Jako to sluníčko sedmitečné.)

O potížích s pokrokem jsem se učil ve škole od klasika Lenina. V roce 1903 napsal spisek „Krok vpřed, dva kroky vzad: Krise v naší straně“.

+0 /-0 | 09.09.2013 12:29

P.Z.

Jen upřesním, že v mém příspěvku pod pojmem Češi se míní národ. Tedy všichni - Češi i s Moraváky a Slezany v jednom.

+0 /-0 | 09.09.2013 12:24

vdudek

To cz593628:

Ale soupiska přece není žádný oficiální dokument k utkání. V současné době je to jen pomocný cár papíru, který ani není nikým potvrzený. Platné soupisky, i s platným ELO, jsou uvedeny ve zpravodaji vedoucího soutěže.

+0 /-0 | 09.09.2013 12:22

deVillante

Ten článek je co? Chlubí se autor, že neumí vyplnit jednoduchý formulář? Že neví moc o Star Treku? Nebo že musí být na soupisce údaj vedoucí k identifikaci hráče? Ale chválím vzdělání, těch titulů je dost!

+0 /-0 | 09.09.2013 12:08

cz593628

V lize možná většina hráčů zná své elo. U nás v krajské soutěži jich moc není a když se zasedne k partii, následuje obvykle otázka - jaké je Vaše elo? Stačí pohled do soupisky a je to hned. Když tam elo nebude, nejspíš to odnese neschopný rozhodčí, který to přece musí zařídit, od toho tam je.

Ale pokud by existovala jednoduchá aplikace, která by mi umožnila na webu sestavit soupisku, vytisknout si ji pro vlastní potřebu a poté elektronicky odeslat, aby byla dostupná vedoucímu soutěže, bylo by to ideální. Mohla by hned běžet online kontrola, na kolika soupiskách už příslušný hráč je a neumožnilo by ho to zapsat víckrát, než je povolený počet.

+0 /-0 | 09.09.2013 11:43

Poutnik

Mě se zase nelíbí povinnost přepisovat a zasílat partie v elektronické podobě. Kdo má potřebu je mít v elektronické podobě, ať si to udělá. Proč ale šikanovat hráče a nutit je partie přepisovat?

+0 /-0 | 09.09.2013 11:25

vdudek

To P.Z.

 

Ano, svedeme to na Čechy! To je přece tak obehrané klišé... blush

 

Berte to tedy tak, že tady už někdo začal, nějakou energii věnoval, snaží se něco prosadit a postoupil to dál. Zvednete hozenou rukavici, nebo se tady budeme za rok zase zbytečně dohadovat o tom samém?

Podotýkám, že tady jde hlavně o ligové soutěže, kde se opravdu již postoupilo o kus dál a určitě není všechno špatně. Po dobrých zkušenostech z lig by mohlo prorůst i do krajů...

 

Jestli mohu za sebe něco navrhnout, tak elektronickou soupisku (včetně přihlášky), kde by se pouze "zaškrtali" hráči přímo ze svazové databáze. Stačí už jen doplnit písmenka k hráčům, kapitány, hrací místnost a je hotovo. Tento systém by určitě uvítali i vedoucí jednotlivých soutěží.

+0 /-0 | 09.09.2013 11:18

johnny01
Nějak mi nefungujou odstavce? :-(
+0 /-0 | 09.09.2013 11:17

johnny01
Velmi pěkný článek! Nicméně nadpis a perex je poněkud nevhodný - myslel jsem, že to bude historický článek, jak někdo psal zápis partie na psacím stroji. :-) Přihláška mi nijak komplexní nepřijde, už jsem vyplňoval horší (na dětské turnaje s ubytováním). Ale nemuselo by se to opakovat, no. Psát do soupisky ela je však opravdu zbytečné. Nevím jak ostatní vedoucí soutěží, ale při zadávání do SM dohledávám v databázi hráče podle jména a to téměř vždy stačí (vím družstvo-oddíl). Pro sporné případy bohatě stačí id. č., ela jsou tam opravdu k ničemu, doplní se samy. U nás v kraji jsme dokonce ještě před několika lety odezvdávali soupisky s id. č. fide, ale bez ela fide - to jako že se "doplní" listopadové. Navíc, soupiska není rozhodující! Rozhodující je zpravodaj vedoucího soutěže - např. k čemu je soupiska, když se tam doplní hráč? Když se změní elo, email, místnost...? To by se měla pokaždé aktualizovat ne? Když je to ten "sportovní dokument". Tak tomu naštěstí není. Prostě se pošle mail. Národní elo bych rozhodně nerušil. Nikdo neví, kdy zase fide vymyslí nějakou hrůzostrašnost jako hráčské licence. Obzvlášť když tuto organizaci vede někdo, kdo cestuje po vesmíru s mimozemšťany. Doufám, že pan Šmajzr se na to nevykašle, když se dovolil někdo ozvat.
+0 /-0 | 09.09.2013 11:14

P.Z.

Problémem je, že ne všude ještě elektronizace postoupila. Jsou soutěže družstev, kde se nepřihlašuje a přihláška je soupiska podaná na losovací schůzi, kde je pak účast povinná a SŘ řeší všechny takové soutěže a ne jen ty nejvyšší.

Další věcí je, že přihlášky a soupisky nejsou jen seznamem hráčů, zástupců oddílů zodpovědných za dané družstvo, ale sportovním dokumentem, který je podkladem při řešení případných sporů.

Nicméně beru, že některé věci v přihlášce a soupisce jsou dublovány a tak si to píšu do poznámek a pokud budu ještě příští ročník vypisovat, tak je odstraním.

Závěrem myslím, že zrušením povinné účasti na losovacích schůzích jsme se posunuli dál. Ale určitě jsou další věci, které se dají vylepšit a já je rád uslyším.

Jediné co stále nedokážu pochopit je, že Češi raději věnují energii na nadávání na ty nahoře, že je to nenapadlo, místo toho, aby svou energii věnovali do realizace a prosazení svého nápadu, myšlenky.

Petr Záruba

+0 /-0 | 09.09.2013 11:01

nvmea
tenhle proces je jednoduše další typická ukázka českého amatérismu...
+0 /-0 | 09.09.2013 10:37

vdudek

Pod toto se můžu jenom podepsat! yes Remcám nad tím už několik let. Zvlášť když pravidelně musím dělat soupisky pro 7-8 družstev. Předevčírem jsem tomu věnoval 3(!) úplně zbytečné hodiny. Ano, uznávám, je to moje chyba že remcám jen pro sebe, tedy na špatném místě. Už dávno jsem mohl sednout a něco podobného napsat. blush

Článek bych jenom doplnil - do přihlášky ligových soutěží se uvádí i kapitán a zástupce kapitána družstva. Já tyto informace v červenci ještě prostě nemám, alespoň ne na 100%. Podle mě by v přihlášce měl být uveden pouze název oddílu a soutěž. Zbytek lze vyřídit se soupiskami. Nejlépe elektronicky zadanými ve formuláři na webu...

+0 /-0 | 09.09.2013 09:30

breughel

LOK ČR určitě zbytečná není. Je tu spousta turnajů, které se na FIDE vůbec neposílají. Hlavně kvůli poplatkům. Dále předpokládám, že pan Š. má na starosti nejen více týmů, než jen ten Váš, ale hlavně více soutěží. Také bych nechtěl vše zbytečně dohledávat. Nic proti Vám, jen mne napadá, že kdybyste tu administrativu předal své sekretářce nebo manželce, ušetřil byste si řadu starostí. Nemáme všichni talent na všechno.

+0 /-0 | 09.09.2013 09:25