Otevřený dopis ŠSČR. Požadujeme omluvu a zanechání šíření lživých informací.

11.03.2023 05:02 | Domácí zprávy

Tímto veřejným dopisem se obracím na zástupce ŠSČR. ŠSČR přijal lživou informaci o mé osobě, kterou zveřejnil v zápisu z konference. Žádám veřejnou omluvu a zastavení protiprávního jednání s podezřením na spáchání trestného činu pomluvy.

Vážený pane Bednaříku, členové VV ŠSČR, předsedo ŠSČR.

Jsem si vědom toho, že některá moje kritika ohledně fungování ŠSČR se může činovníkům této organizaci jevit jako útok.  Přestože jsem zvyklý na ataky vůči mé osobě za to, že veřejně kritizuji nestandardní postupy Vaší organizace, existují věci, které odmítám tolerovat, a na které si nehodlám zvykat. Považuji za nepřijatelné a společensky nebezpečné veřejně lhát a pomlouvat člověka za to, že se kriticky vyjadřuje k dění, se kterým nesouhlasí.


Tímto žádám omluvu za lživé a nepravdivé výroky, zveřejnění na vašich stránkách, viz:
Zápis z Konference Šachového svazu České republiky z. s.

Podle ust. § 81 odst. 2 občanského zákoníku má každá fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevu osobní povahy. Ochrana v tomto smyslu směřuje vůči jakémukoliv jednání, které svými důsledky zasahuje do jakékoli složky na ochranu osobnosti pomlouvaného člověka. Vždy půjde tedy o posouzení, zda určitá informace zasáhla např. do soukromí pomlouvané osoby, do její cti, vážnosti apod. a jaký to pro tuto osobu mělo důsledek.

Podle ust. § 82 občanského zákoníku pak člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby od neoprávněného zásahu bylo upuštěno a aby byl odstraněn jeho následek. Žalobou na ochranu osobnosti se lze domáhat veřejné omluvy zpravidla na místě a způsobem, jimž byla pomluva zveřejněna. Současně může také poškozená osoba požadovat finanční odškodnění za újmu, kterou utrpěla.

 Je-li intenzita pomluvy vyšší a škodlivější, může naplňovat znaky skutkové podstaty trestného činu pomluvy podle ust. § 184 trestního zákoníku. Pomluvou ve smyslu trestního zákoníku rozumíme takové jednání, v jehož důsledku dochází k šíření nepravdivé informace o jiném člověku, která je způsobilá značnou měrou ohrozit vážnost pomlouvané osoby u spoluobčanů,  poškodit ji v zaměstnání (pomlouvaná osoba nemůže nadále vykonávat své zaměstnání; dojde k výpovědi z pracovního poměru), narušit její rodinné vztahy (v důsledku pomluvy dojde k rozvratu manželství či k zpřetrhání jiných rodinných vazeb), nebo jí způsobit jinou vážnou újmu.

Proti takto závažnému jednání je možné domáhat se ochrany práv a oprávněných zájmů podáním trestního oznámení, kdy se danou záležitostí bude zabývat Policie ČR a následně bude trestný čin řešen v rámci trestního soudnictví, v rámci kterého může být pomlouvajícímu uložen i trest odnětí svobody a povinnost k náhradě újmy, kterou svým jednáním pomlouvané osobě způsobil.


Roky propaguji šachovou hru mezi šachovými fanoušky. Na Youtube máme několik miliónů zhlédnutí. Provozujeme šachový e-shop a pořádáme šachové turnaje. Finančně podporujeme šachové turnaje a oddíly. Vydáváme šachové knihy, trénujeme mládež. Osobně se angažuji i v politickém životě. Jsem členem komise pro sport a mládež a nominant na okresní volební konferenci. Jsem rovněž otcem dvou dcer, a proto se mě hrubě dotýkají lži, které veřejně šíříte.


Budu citovat...

J. Bednařík – upozornil, že hned po výsledcích voleb se na serveru nss.cz objevily další urážlivé, lživé a dehonestující příspěvky od Petra Koutného. Tento stav, kdy P. Koutný na serveru nss.cz nechutně útočí na členy VV, členy komisí a dokonce i na jejich děti, trvá již delší dobu.

 - Toto je nehorázná lež. V Kodexu stránek www.nss.cz máme přesně stanoveno, jak postupovat. Nabízíme každému možnost se na nás písemně obrátit, a když dokáže, že se mýlíme, opravíme informaci a omluvíme se. Podotýkám, že tento rok se na nás nikdo neobrátil s touto žádostí.

Dokonce, za celý rok 2022 neevidujeme písemnou žádost, kde by nás někdo upozornil na urážlivé, lživé či dehonestující příspěvky. ŠSČR se neobrátil za poslední měsíce ani jednou na redakci nss, aby ji informoval o tom, že některé informace zde publikované se mohou jevit jako zavádějící, abych mohl okamžitě reagovat a chybné informace opravit či uvést věci na pravou míru.

Kategoricky se distancuji od Vaší lži, že nechutně útočím na děti. Toto považuji za nehoráznou pomluva a nebojím se říci i trestný čin. Dehonestaci a lež jste nejenom zveřejnili na Konferenci ŠSČR, nechali o ní hlasovat a tím jste se hrubě dotkli mé osoby, ale nakonec ji ještě jako pravdivou zveřejnili na vašich internetových stránkách s tím, že je to pravda.

Útok na děti osobně beru za neodpustitelný. Touto lží jste mě veřejně zostudili, bez jakékoliv možnosti obhajoby, či vysvětlení. Žádám vás o doložení důkazu, že „jsem nechutně útočil na děti.“

Jestli důkaz nedoložíte, žádám o omluvu. Pokud tak neučiníte, jsem připravený podat na vás trestní oznámení.

Veřejně mě pomlouváte i v dalším bodě, kde píšete.... P. Koutný svým chováním špiní šachovou hru...

Tady se jedná o další lež a pomluvu. Člověk, který kritizuje fungování ŠSČR se nemůže dopustit svojí kritikou špinění šachové hry. Můžeme se v mnoha názorech rozcházet, ale nikde jsem nešpinil šachovou hru. Ba naopak, si myslím, že jsem pro šachovou hru svojí každodenní prací udělal tolik práce, že toto „obvinění“ nemůžete myslet vážně. ŠSČR je organizace, zatímco šachy hrou. Neumím si představit, jak můžu špinit šachovou hru.

I zde Vás žádám o důkaz nebo omluvu .

Dopouštíte se jako právnická osoba trestného činu pomluvy. Protože jste organizací, která zaštiťuje šachovou komunitu v naší zemi, spousta šachistů může brát Vaše vyjádření jako pravdivé a důvěryhodné. Tím mi způsobujete majetkovou i nemajetkovou újmu, za kterou mouhu po Vás jako ŠSČR soudně vymáhat finanční kompenzaci.

Žádám veřejnou omluvu na Vašich stránkách a smazání všech lživých údajů, které se dotýkají mé osoby.


Věřím, že Vám stačí čas do pondělí 13,3,2023. Dnes jsem Vás informoval i písemně, toto je druhá výzva. I nadále pokračujete v šíření lží  a pomluv a proto píši tento otevřený dopis.

Ignorování mé osoby může být použité při případném soudním jednání. Pokud budete pokračovat i přes moji druhou výzvu v protiprávním jednání, 14.3.2023 podávám trestní oznámení za podezření spáchání trestného činu pomluvy.

Tuto veřejnou výzvu i dnešní email přiložím následně soudu jako důkaz, že jsem vás vyzval k nápravě a vy jste tuto výzvu dvakrát ignorovali. Na rozdíl od Vás, reaguji na lži. Zatímco vy jste mě za poslední rok neoslovili a až nyní lživě pomluvili. Tím jste nepřímo potvrdili, že nic z toho, o čem píšete, se nestalo.

Žádám vás o nepokračování možného trestného činu pomluvy a o okamžitou nápravu dané situace. Na omluvě trvám. Nechci zbytečně zatěžovat soudní systém tímto sporem, ale pokud budete i nadále pokračovat ve veřejných pomluvách a lžích, skončí kauza u soudu.

Věřím, že to nakonec nebude třeba.

Děkuji, Petr Koutný

10.3.2023

117x 8056x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (117) Aktualizovat
Petr Koutný

Odpovím Kysslingovi, Pawlovi  Golemovi. 

a) je jasné, že jde stoprocentně identifikovat člověka, který řekl větu, kterou považuji za pomluvu. Tady je kolem 50 svědků z konference, je tady zápis z konference  je to na webu ŠSČR a nss.cz

b) nechybí dodatky - protože jsem doložil co se stalo, doložil snahu vyřešit vše smírčí cestou, mám důkazy vic bod a.

c) Buď to bude trestný čin, to v případě velké škody, nebo občansko právní řízení. V obou dvou případech se můžu domáhat veřejné omluvy a případné náhrady škody. Upřímně, o tu omluvu mi jde nejvíc. 

d) jsem připravený jít k soudu, klidně občansko právní, popřípadě trestní. Záleží pak jak to sepíše právní zástupce. nevadí mi, dát do toho peníze, nevadí mi se tahat po soudech několik let. Ale dokážu, že toto si pan Bednařík nemůže dovolit. 

+2 /-0 | 15.03.2023 21:15

pawel

Petr Koutný ...d)

Nezáleží, jak to sepíše právní zástupce. Jaký který čí?

Petr Koutný už podal policii. A od policie ani třeba státní zástupce nikdy nepíše za stěžovatele občansko právní žalobu. Jen když je to trestní věc. Na občanskou si každý musí zaplatit advokáta svého nebop neuměle něco sesmolit, pak prohra téměř jistá.

Policie, pokud nepřijme jako trestný čin, vrátí a  jestli chce stěžovatel, ať si řeší občanskoprávní cestou se svým advokátem. Podat žalobu, zaplatit poplatek 4%.  

 Policie, pokud předá státnímu zástupci, ten může říct, bez soudu, že to není trestně právní rovina, at si stěžovatel řeší občasnko-právní cestou se svým advokátem. Sepsat, podat žalobu, zaplatit poplatek 4%.   

  Mnoho lidí zkusí předat policii svého souseda. Třeba je prokázáno, že pomlouval, že se stala újma, finanční, ale jako trestný čin to policie nevyhodnotí. Je třeba vymáhat škodu občanskou právní cestou. Dlouhá a trnitá cesta, nemalý poplatek, s nejistým výsledkem v horizontu let. Plno "sousedů" vychladne a do toho už nejdou. Zkusili bez poplatku přes policii, ale po vrácení se jim už nechce na soudy jít.

+0 /-1 | 16.03.2023 15:15

xdavx x

Pomluva je trestný cin... Pokud policie dospeje k nazoru, ze podstata pomluvy je naplnena, je uplne jedno, jestli vznikla skoda nebo ne... Soud rozhodne o tom, zda byl spachan trestny cin nebo ne a zvoli trest... Pro nahradu skody se nasledne muze PK vydat cestou obcansko pravni... 

+2 /-0 | 17.03.2023 09:27

Petan

Podle mě může mít případná škoda vliv na to, jestli to je trestný čin. V tom paragrafu se píše, že nepravdivý údaj je trestný, pokud to způsobí  vážnou újmu, což chápu tak, že vážnou újmou může být, kromě jiného,  i výrazná finanční škoda.  

+0 /-0 | 17.03.2023 10:11

kyssling

Pane Koutný, problém je opravdu v tom co se ve SKUTEČNOSTI s tím nahlášením děje, bod a) je váš subjektivní názor ten pak musí následně člověk resp. vyšetřovatel potvrdit. Při nahlášení případu, vám do oznámení napíšou úplně cokoliv (je to vaše oznámení), jakýkoliv váš názor (např. ta žížala létala) nicméně vyšetřovatel (který v praxy má 20x vykradenou garáž, 10x napadení, 5x podvod, další oznámení apod) věc posuzuje jinak, než by se většinou nahlašujícímu líbilo. Jak myslíte, že se vyšetřovali kauzy Macura/Rychtář blahé paměti ... Nijak - odloženo.  Jak se psalo v tom vlákně jinde, počítám, že pokud něco tak doporučí občansko/právní soud ...  

+1 /-2 | 16.03.2023 12:38

kyssling

To jsem opravdu zvědav co policie vyšetří ... Pokud máte někdo nějakou REÁLNOU zkušenost s policií, případně prací soudu, tak musíte vědět, že nic a za 3 měsíce vám přijde vyrozumění o ukončení s tím že a)pachatel neznámý b)není trestním činem c)chybí nějaké dodatky.

Osobně jsem musel sám policii říkat co mají dělat (věc tykájící se podvodu). Nemylte se ten člověk co to sepsal to předá jako bagatelní záležitost někam kam to spadá, případně jinému kolegovi a ten má HORU případů ... No a soud to bude taková třešnička na dortu, ten se tím buď odmítne zabývat případně nastane za nejméně 4-5 let ... Takže se to v klidu stáhne z jednání.

 

+1 /-1 | 15.03.2023 09:11

pawel

Můj tip je, že policie vrátí PK s tím, aby šel občansko-právní cestou.

Pokud by každou pomluvu na (politik, sportovec, herec, zpěvák, soused, novinář....atd atd) měla šetřit policie, kdo by honil zločince.

 

 Ano, jistě by chtěl každý (domnělý poškozený) přes  policii, než složitě řešit omluvou odškodné občansko-právní cestou: Rovnou trestní oznámení, "sousede, teď se smaž". Počkej, policajti ti daj! Já nic nemusím platit a čekat roky co soudy. A kéž by tě sousede odsoudili". Každý "soused" kdo se cítí poškozen, že o něm po vesnici soused něco roznáší by si takový rychlejší postup přál.

 
Jistě, občansko právní cestou přes soudy má několik nevýhod:

 

a) soudy občansko-právní chtějí 4% poplatek ze žalované částky 

b) Trvají moc dlouho

c) Důkazná břemeno je na žalobci

 

  Policie obvykle z tohoto důvodu vrací a říká....kdepak od toho tu nejsme, běžte na soud občanskoprávní cestou. Zaplaťte, dokažte, pak se (možná) omluvy, odškodného někdy dočkáte nebo také ne a budete v mínusu. 

 

   Ale třeba to bude jinak a PK není první ani poslední, kdo to přes policii zkusil. Uvidí. Třeba se PK zrovna povede nebo dopadne jako většina v podobných případech.

+2 /-1 | 15.03.2023 14:05

golemcz

Přesně napsáno...Ale pozor!!! PK vyhrál volby a je ve sportovní komisi sad, ze které míří na kraj, a kdo ví......., časem třeba i výš. Tito ŠÍBŘI mají dlouhé prsty.....smiley.

+0 /-0 | 15.03.2023 16:53

Petr Koutný

Souhlas, nejenom sportovní komise, ale už i aktivní v okresních funkcích. Určitě bych nedodceňoval, protože tuto hru nebudu hrát v rukavičkách. 

+0 /-0 | 15.03.2023 21:17

Jirikovka@post.cz

Policie to vyhodnotí tak, zda se jedná o trestný čin,nebo přestupek! Pokud by se jednalo o trestný čin,asi by to dali na soud! Pokud o přestupek šoupnou to přestupkové komisi! Ze soudem zkušenosti nemám,jak dlouho trvá tam vyřízení! S přestupkovou komisi zkušenosti mám,tam to tak dlouho netrvá! Řekl bych že pachatel a žalobce mohou být předvolání do 2 měsíců! Předsedkyně se pak ptá,zda je smír možný! Vyslechne strany,položí otázky a vynese pak verdikt,proti kterému se žalobce nesmí odvolat,i kdyby komise omilostnila pachatele! Pokud,ale komise uzná pachatele vinným pak uloží pokutu! Pokud by se některá strana na jednání nedostavila bez omluvy může dostat pokutu až 50 000 Kč!

+0 /-2 | 15.03.2023 13:20

Petr Koutný

Dnes jsme byl na PČR a podáno, začíná to řešit Policie. 

+6 /-0 | 14.03.2023 14:31

ciki333

Jediná správná reakce na výrok Martina Petra:

"Výhružky z emailu níže skončí stejně jako všechny vaše ostatní - tedy vůbec nijak."

Pan předseda se ti, ve své nadutosti, vysmíval do xichtu. Teď má, co (ne)chtěl...

 

+3 /-0 | 14.03.2023 14:39

Petr Koutný

Jeho email je součástí mách důkazů. Předal jsem policii. 

+3 /-0 | 14.03.2023 15:25

Lubino
Pohledem právníka (byť nejsem specialista na trestní právo) jen podotýkám, že skutková podstata trestného činu hovoří o šíření nepravdivé informace. Nemůže jít tedy v tomto případě o trestný čin.
+1 /-0 | 14.03.2023 08:27

Jirikovka@post.cz

Trestný čin pomluvy! Neprávník poučí právníka! paragraf 184 trestního zákoníku! Je trestným činem pomluvy když někdo o jiném sdělí nepravdivý údaj,který může ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů!

+0 /-0 | 14.03.2023 14:56

Jirikovka@post.cz

Pan Koutný proti mě má výhodu,že má svědky z konference i zápis z konference! Já,když jsem byl s Vojtíkem u přestupkové komise a měl jsem vytištěno,že mi bylo vyhrožováno bitím,smrti i vyhrožováno ,hanobením mych lidských ostatků, doporučení ,abych skočil pod vlak šlo z emailu VojtěchPlat,tak vykutálený Vojtík prohlásil,že on to nepsal,že do jeho emailu má přístup více lidí!( To bych chtěl vidět,kdo by si pustil do svého emailu více lidí a kdo by byl kromě Vojtíka schopen toto napsat) Tak přestupkova komise to vyřešila jednoduše! Že se to nedá Vojtíkovi dokázat,že to psal on a osvobodila ho! Pro pana Koutného by bylo jediné nebezpečí kdyby pak u soudu zapracoval nějaký známý ve prospěch ŠSČR! Vzpomeňme Jana Sladkého Kozinu! Ač byla pravda na jeho straně,stačilo,aby Lomikar poslal soudu měšec dukátů a vinen byl Kozina!

+0 /-0 | 14.03.2023 15:21

xdavx x

pomluva je neco jineho nez sireni nepravdive informace? jen se ptam.. pro kamarada.

+0 /-0 | 14.03.2023 08:34

Petr Koutný

Dnes mám narozeniny, tak buď půjdu dnes, nebo zítra ( ale asi dnes) na PČR a podám trestní oznámení Ve čtvrtek by o tom mohl být článek. 

+2 /-0 | 14.03.2023 06:53

hejdic

Všechno nelepší Petře. Už se omluvili?

+1 /-0 | 14.03.2023 10:48

Petr Koutný

Neomluvili se a tak půjdu na Policii. Jen nevím jestli dnes na narozeniny a nebo zítra. Ale protože jsem dnes doma a děti půjdou ze školy až kolem 3 hodiny, pak tam asi po obědě skočím a podám to. Určitě budu informovat. Díky z přání. PK

+2 /-0 | 14.03.2023 11:12

Jirikovka@post.cz

Pane Koutný! Vše nejlepší k Vašim narozeninám!

+2 /-0 | 14.03.2023 07:38

Jirikovka@post.cz
VYPADÁTO,ŽE OMLUVA OD ŠSČR A J.BEDNAŘÍKA PANU KOUTNÉMU DNES NEPŘIŠLA! DNES MĚLI POSLEDNÍ TERMÍN!
+0 /-0 | 13.03.2023 18:57

Petr Koutný

Aktuální informace - směřujeme k soudní žalobě. Vyjádření Martina Petra... 

V jedné věci se pan Martin Petr mýlí. Neskončí to nijak  a že se u soudu potkáme dříve, než si umí představit.  Tímto mě předseda šachového svazu potvrdil, že toleruje šíření veřejné pomluvy a já nemám jinou možnost  než podat trestní oznámení.

14.3.2023 jí podávám a zveřejním na nss. 

Bohužel, nebudu mít jinou možnost, bránit se před touto lží a pomluvou jinak. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

jako předseda Šachového svazu ČR reaguji na email, který jste dnes adresoval našemu sekretariátu.

Chtěl bych poděkovat generálnímu sekretáři Františku Štrossovi za zpracování zápisu z Konference ŠSČR a Pepovi Bednaříkovi za jeho vyjádření během jednání. Zápis je v pořádku, stejně tak i Pepovo vyjádření.

Výhružky z emailu níže skončí stejně jako všechny vaše ostatní - tedy vůbec nijak. Přesto si dovolím vyjádřit osobní názor, že se v budoucnosti u soudu potkáme. Pokud k němu tedy přijdete.

S pozdravem

RNDr. Martin Petr, Ph.D.
Předseda ŠSČR
M: +420 602 586 372
E: martin.petr@chess.cz
www.chess.cz

+0 /-10 | 10.03.2023 22:04

istr
Soudy pochopitelně šachu nepomohou, ale každý má právo na ochranu osobnosti.
+1 /-0 | 12.03.2023 10:21

ciki333

Dokonalá ukázka arogance, sebestřednosti a zbytnělého ega Martina Petra. Není cesty zpět...

Doporučuji neotálet a "udeřit" jako první, tj. dát věc neprodlenně k soudu.

+6 /-6 | 10.03.2023 22:20

Petr Koutný

Zdenku, to se pravděpodobně i stane. Nikdo mi pak nemůže vyčítat, že jsem se nesnažil soudnímu sporu zabránit. Ale na druhé straně nemůžu tolerovat šíření těchto lží. 

+3 /-3 | 10.03.2023 22:23

lubomir1959

Ne, toto hanebné a odsouzeníhodné jednání není žádná náhoda. Je to zcela běžný způsob jednání některých svazových funkcionářů, měl jsem možnost se např. osobně pobavit s některými reprezentanty a kdyby dotyční měli v tom, co mi sdělili, byť jen polovinu pravdy, stačí mi to na to, abych si o tom myslel svoje. Vidím to tak: Dění ve sportu, šachy nevyjímaje, je jen odrazem dění v celé naší zemi. Jestliže kam se podívám, všude vidím jen lži, podvody a boje bez skrupulí za osobní zájmy jednotlivců nebo skupin, nelze se pak divit, že se toto přenáší do sportu. Až na výjimky ze sportu vymizelo džentlmenství, příkladů na toto téma by se našly desítky, možná i stovky. Když se vrátím zpět k šachům, nelze se pak divit, že výsledky reprezentace naší země nejsou vůbec dobré, možná jsou dokonce podprůměrné. Skvěle to vystihuje písnička od Jahelky Soudili se: " Každý z nás jen tu svou pravdu má"...

https://www.youtube.com/watch?v=xR3tgxrKrWA

+1 /-1 | 11.03.2023 22:27

OldřichKuželka

Jménem šachové obce odsuzuji morálně zavrženíhodné jednání, tedy šíření lživých informací na konferenci svazu. Diskusi sleduji dlouhou dobu a pravidelně, ze strany pana Koutného ani jiných diskutérů jsem nic z toho, co přednesl Josef Bednařík, nezaznamenal. Jediná věc, která mě napadá, je, že mohlo dojít ke zkreslení jeho slov a řeč mohla být např. o trenérech a jejich svěřencích, tedy dětech, které trénují. Ale i tak jsou jeho slova nepravdivá, očividně šlo o to, aby zmínkou o dětech delegáty ovlivnil s cílem přijmout usnesení o disciplinárním řízení. Jako právník bych doporučil volit spíše cestu občanskoprávní žaloby na autora uvedených výroků. 

+5 /-5 | 11.03.2023 13:10

Petr Koutný

Děkuji moc. Já moc dobře vím, že někdy jednám emotivně  udělal jsem i tady spoustu chyb. Chyby mě mrzí, lituji toho, že někdy i dobrá myšlenka, mohla být spíš na škodu, ale pamatuji si i to, že jsem se tady omlouval, mazal články  a sypal si popel na hlavu. 

Přesto to co se stalo, považuji za hranu, kterou nehodlám trpět. Kdo jiný, než zástupci ŠSČR mají jít příkladem a mají nám ukazovat zrcadlo, jak se chovat a kde jsou hranice, za kterými už nic odbrého není. 

To co zaznělo,je samozřejmě pomluva. Sprostá lež a přesto jsem nabídnul férovou dohodu, kdy stačí omluva a nepokračování šíření této lži. Zatím to vypadá,  že soudní spor je nevyhnutelný. Možná se mýlím, ale mám ten pocit. Bohužel, od úterý nebudu mít jinou možnost, než se obrátit na právníka a podat žalobu. Budu určitě požadovat potom omluvu a finanční kompenzaci a uhrazení všech nákladů.

+5 /-2 | 11.03.2023 13:31

Petan

To jsem se snažil Petrovi naznačit, ale jelikož nejsem právník, nevyjádřil jsem se tak srozumitelně jako vy.

+1 /-2 | 11.03.2023 13:21

xdavx x

to individum nad tebou nema pravdu... Instituce SSCR byla upozornena na sireni nepravdivych informaci, ktere poskozuji osobnostni prava PK a o planovanem TO na ochranu osobnosti, ktere je jednanim svazu poskozovano. Zadost o stazeni takovych informaci je ignorovana... Z toho duvodu je pravne postizitelny prave i svaz, kteremu to bude narizeno soudne. Zaroven bude na svazu uplatnovana skoda, protoze dosah teto nepravdive informace je v oblasti podnikani PK a jako takový poskodil jednoznacne osobnostni prava PK.  Tato informace byla sirena formou, na kterou zakon jednoznacne pamatuje... O Bednarikovi se nema cenu bavit.. Tam ten clovicek neco zaplati, a nebude to uplne malo. Tam je prokazatelna pomluva se zlym umyslem...  

p.s staci vzpomenout na pripad zdravotni sestry, o ktere nova a prima sirily nepravdive informace a to i pres to, ze dotycna byla vysetrovana PCR a dokonce na ni byla uvalena vazba... a pres to, tyto dve spolecnosti nakonec byly nuceny zaplatit, docela slusnou pokutu... vubec bych se nebal rict, ze svaz ma tezky problem... a ten email od M. Petra je celkem hezkej a troufam si tvrdit, ze mu urcite nepomuze :D

+3 /-3 | 11.03.2023 13:25

Petr Koutný

Mimochodem,  jestli je mezi Vámi právník a máte zájem mě zstupovat,prosím napište mi na email...koutnyy@gmail.com 

Vypadá to tak,že od úterý budu potřebovat právní pomoc a sepsání žaloby a zastupování u soudu.  Finančně se určitě domluvíme. Díky, PK. 

+3 /-1 | 11.03.2023 13:44

xdavx x

zastupovani u soudu potrebovat nebudes, jako zalobce te bude zastupovat statni zastupce, pokud PCR to preda dal. 

Se sepsanim TO ti klidne pomuzu, pokud se nenajde nekdo erudovanejsi. 

+2 /-1 | 11.03.2023 13:53

Petr Koutný

díky, v pondělí se ozvu. PK 

+1 /-0 | 11.03.2023 13:56

istr
Jo. Jestli tam jde o ten plurál, tak je to špatně.
+0 /-0 | 11.03.2023 13:56

lubomir1959

Myslím, že věc je jasná, tohle si nemůže dovolit ani pan Bednařík ani ŠSČR...a mělo by to vést k návrhu na vypsání nových voleb...všichni, kdo podporovali a podporují staronový svaz by si měli uvědomit, že zašli příliš daleko!!!

§ 184

Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

 

+3 /-7 | 10.03.2023 23:07

Jirikovka@post.cz

Vypsání nových voleb by nemělo význam! 44 delegátů by hlasovalo stejně! Možná by jim nějaký hlas ubyl,ale jinak by se nic nezměnilo!

+0 /-1 | 11.03.2023 07:29

Jirikovka@post.cz

Teď je brzo uvažovat o svržení vedení ŠSČR! Zatím na to nejsou podmínky a delegáti pro ŠSČR jsou dobře ošefovaní!

+0 /-1 | 11.03.2023 07:37

Petr Koutný

Mě nezajímá ŠSČR, ani jeho vedení. Mě je úplně jedno, kdo je ve vedení této organizace až do doby, než mě začne pomlouvat. Každý je odpovědný za své činy.Jsou hranice, které jsou nepřekročitelné a tady ať to rouhodne soud. Jestli je to pomluva a lež, pak ať padne trest. Na bednaříká půjde určitě žaloba a na ŠSČR za spoluúčast v šířené této lži pravděpodobně taky. To, že Martin ignoruje výzvu k neporušování zákona, je jen jeho rozhodnutí. Stejně nakonec i on bude muset respektovat rozhodnutí soudu. 

+4 /-4 | 11.03.2023 07:49

Petr Koutný
Pockejme do pondělí, možná ta omluva nakonec přijde.
+2 /-2 | 10.03.2023 23:10

johnny01

Připojím procesní pohled, bez věcného vyjádření.

Podle mého názoru má žádost o omluvu mířit pouze na autora výroku. Podle § 254 OZ je povinnosí vyhotovit zápis, přičemž výčet náležitostí v zákoně je toliko příkladmý (rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 14 Cmo 68/2015). Zachycení diskuze je běžnou praxí a sám autor výroku musel předpokládat, že jeho výrok bude v zápise zachycen.

Není patrné, co je myšleno tím, že "ŠSČR přijal lživou informaci". ŠSČR přijal toliko usnesení, kterým uložil výkonnému výboru "prověřit splnění podmínek pro zahájení disciplinárního řízení s Petrem Koutným". Na tomto není nic lživého. Lživou informaci mohl nanejvýše pronést toliko autor výroku.

Stejně tak je nepochopením tvrzení "Dehonestaci a lež jste nejenom zveřejnili na Konferenci ŠSČR, nechali o ní hlasovat a tím jste se hrubě dotkli mé osoby, ale nakonec ji ještě jako pravdivou zveřejnili na vašich internetových stránkách s tím, že je to pravda.". Dehonestaci a lež mohl "zveřejnit" toliko autor výroku. Ale nehlasovalo se o ní. A v zápise se to rozhodně nezveřejnilo s tím, že je to pravda. Naopak, pravdivost by se mohla posuzovat nanejvýš v tom ohledu, zda skutečně autor výroku daný výrok pronesl. Je jednoznačné, že jde o názor jednoho člena. Tím spíš, pokud se bude prověřovat splnění podmínek, pochybnosti u svazu přetrvávají.

Tedy právnická osoba se pomluvy nedopouští.

V žádosti je zmínka o majetkové újmě. Není patrné, ke způsobení jaké majetkové újmy dochází. Je nutné prokázat její výši, jakož i příčinnou souvilost.

Lhůta (1 pracovní den) je nepřiměřeně krátká a je prakticky nemožné dopisu vyhovět, pokud by měl věc např. projednat výkonný výbor.

+5 /-0 | 10.03.2023 22:51

Petr Koutný
Děkuji. Budu reagovat. Termín, který jsem dal není den, ale čtyři dny a když mi napíše kdokoliv z oslovených, že potřebuje víc času na projednání žádosti, nemám s tím problém. Dále, jsem požádal ŠSČR o stažení lživých informací o mě a věřím tomu, že ignorování této výzvy se provozovatel webu stává spoluodpovědný za tuto pomluvu. Souhlasím, případná žaloba půjde na pana Bednaříka a následně na provozovatele webu, který ignoroval mojí žádost o nešíření pomluvy.
+1 /-4 | 10.03.2023 23:02

Remcik z Banika

Nejsem pravnik, tedy nemohu posoudit, ale napsal jste to pekne a erudovane a asi to tak bude. Ale myslim si, ze pripadna omluva za vyrok "nechutny utok na deti clenu VV nebo deti clenu komisi" by mela zaznit nejen od Pepy ale i od Martina, protoze v mailu pise, ze Pepovo vyjadreni je v poradku, tedy ze s nim souhlasi. 

+1 /-0 | 10.03.2023 23:02

Petr Koutný
V korektním světě dokážu svoje tvrzení, nebo uznám chybu a omluvím se. Možná zítřek bude moudřejším dnem a ta omluva přijde. Když uznám chybu, pak jí uznám. Když udělám chybu, musím umět za ní nést odpovědnost.
+3 /-2 | 10.03.2023 23:07

MaX

GL (běžná lhůta k vyjádření k písemnostem (žádosti, stížnosti) je 15 dní)

+2 /-0 | 10.03.2023 18:29

Petr Koutný

Ano, ale můžeme požadovat okamžité zdržení se porušování zákona a sjednání nápravy. Lživé obvinění, které šíří ŠSČR ve znění, že " nechutně útočím na děti " je tak šílené, že každou hodinu, kterou tato zpráva je na webu ŠSČR se tento web a tato organizace dopouští trestného činu. Slovíčko nechutně jen zveličuje závažnost tohoto činu. To už může být i křivé obvinění. 

Jestli ŠSČR nesjedná nápravu, v úterý podávám trestní oznámení. Jsem si naprosto jistý, že použití mého jména a uvedení tohoto podezření je pomluva a trestný čin. Jsem připravený žalovat ŠSČR a budu chtít náhradu škod, jestliže ŠSČR bude pokračovat v šíření této lži. 

Na omluvě trvám.  

Dotýká se to mé rodiny,mé politické kariéry, mého zaměstnání, mého podnikání, našich fanoušků a našich sponzorů . Toto je nehorázná lež, pomluva a jsem šokován, že se tohoto dopustil ŠSČR. Po případném podání trestního oznámení, oslovím i denní tisk. Určitě je bude zajímat, jak pomlouvá  a lže ŠSCR .   

+5 /-2 | 10.03.2023 18:57

Semod
"Pravda a lež jsou jako jednovaječná dvojčata. Často bývá problémem rozeznat jednu od druhé.“ — Lech Przeczek
+3 /-3 | 10.03.2023 20:19

lubomir1959

Pokud má šachový svaz datovou schánku, což by měl mít od Nového roku, poslal bych mu předžalobní výzvu přes datovku, aby nemohl popřít, že výzvu dostal. Nebo doporučeným dopisem, to je druhá možnost. 

+4 /-4 | 10.03.2023 19:53

xdavx x

ja bych se ani nenamahal cekat na omluvu, ale to TO bych podal. Hned... Tohle je neuveritelna sracka ze strany ubozaku na svazu... Zajimalo by me, kdyby za tuhle sprostarnu dostal Bednarik par facek, jestli by mel vubec odvahu si stezovat... i kdyz tenhle clovek je spodina, ktera se evidentne nestiti niceho.

Kdo jsou obhajci svazovych manyru? Proc nectu milion komentaru, jak je svaz super?? Vy co jste tohle volili, vy byste se meli ze sebe pozvracet.

+5 /-5 | 10.03.2023 19:59

Petr Koutný

Nejsem jako pan Bednařík. Dávám mu dostatečný čas na omluvu a zastavení šíření těchto lží. ŠSČR by neměl být zneužíván k vyřizování si osobních sporů a web ŠSČR by neměl sloužít k šíření lží a pomluv. 

Já si neumím představit, jak u soudu chce dokazovat svá tvrzení " nechutně útočí na členy VV, členy komisí a dokonce i na jejich děti, trvá již delší dobu. " 

Mohl mě kdykoliv oslovit a požádat o nápravu, omluvu, stažení článků, či veřejnému vyjádření. Nerozumím tomu, že to ani jednou neudělal a neupozornil nás na cokoliv, co by tomuto jeho výroku nasvědčovalo!!??

Dává mě smysl, že kdyby to, co píše byla pravda, už dávno by nás oslovil. Přeci by nečekal až na konferenci?  Neudělal to ani jednou. Má na mě email, mobil a ni jednou mě neoslovil. 

Já jsem se na rozdíl od něho ozval hned první den.  Žádám o omluvu a stažení těchto vět. Každý další den, vědomě ŠSČR pokračuje v podezření trestného činu pomluvy a já se budu za každý takový den šíření pomluv a lží bránit. 

+2 /-4 | 10.03.2023 20:10

xdavx x
Tohle prostě Bednařík přehnal. Na svazu je evidentně jeden psychopat vedle druhého.
+2 /-6 | 10.03.2023 20:14

Petr Koutný

pan Bednařík mě křivě obvinil, pomluvil a ještě o této lži nechal hlasovat. Ale říct veřejně, že jsem nechutně útočil na děti ( to je dohledatelné, mám vše i zálohované a svědky z konference) , je něco co snad nejde přejít mlčením. 

Když jsem mluvil o tom, že ŠSČR často se mstí lidem, kteří s ním nesouhlasí, pak toto nemůže být lepším a o to smutnějším důkazem. 

Neumím si vysvětlit, proč do osobních sporů vtahují děti. Toto je nehorázná lež a pomluva nehodná ŠSČR. 

+3 /-3 | 10.03.2023 20:18

ciki333

ŠSČR a kabinet Petra Fialy vykazují podobné rysy...Nestydatě lžou a dehonestují názorové oponenty. Když ukrajinský premiér Fialenko řekne: "Jsme ve válce s Ruskem." Jedná se (prý)

o metaforu. Když to vyřknu já, bude se o mě zajímat Gestapo, pardon Rakušanův KRIT. Bednařík a spol. jsou to samé v bleděmodrém. I když hanebností a podpásovým úderem typu "útoky na děti" překonali i tu naši slavnou vládu...

+4 /-6 | 10.03.2023 19:46

Teofil Horáček

Jako obvykle nesmyslně do tématu zaplétáte premiéra, vládu a válku na Ukrajině. Souhlasit mohu s tím, že šachový svaz by neměl zveřejňovat nepodložená a lživá tvrzení, čtu zdejší články pravidelně a útoky na děti jsem tu nikdy neviděl. Podle mě je možné podání občanskoprávní žaloby na delegáta konference Bednaříka... 

+2 /-3 | 10.03.2023 19:54

Petr Koutný

Přesně to udělám. Dnes jsem osobně vyzval pana Bednaříka v emailu, v kopii sekretariát ŠSČR k nápravě a omluvě. Pan Bednařík mě křivě obvinil a použil nehoráznou lež a pomluvu.

 

Přesto vše, nabízím smírčí cestu. Žádám jen okamžité odstranění těchto vět a omluvu. Pakliže to nepřijde, podávám žalobu osobně na pana Bednaříka a následně na ŠSČR, jako organizaci, která o mě šíří tyto lži. 

 

Je pro mě šílené, že k vyřizování osobních účtů se někdo k něčemu takovému sníží. Za ty roky snesu okopávání kotníků, ale tohle je neskutečná lež a pomluva. 

+4 /-3 | 10.03.2023 20:01

Petr Koutný

Přesně Zdenku.

Mohli se kdykoliv ozvat, emaily na nás mají a mohli nás požádat o odstranění článku, který je podle nich nepravdivý. Ani jednou se neozvali, ani jednou nás neupozornili na cokoliv, co by mohlo být protizákonné. 

Když už nás neupozorní na cokoliv, co by jim vadilo, pak si vymyslí nehoráznou lež a nestydí se do svých lží vmotat i děti?! To už nestačí vymyšlené podpásovky ( viz pokuta za MČR v Luhačovicích) a proto podle mě , do tohoto osobního sporu zatahují děti?? 

Jednou jsem četl, že ani Mafine neútočí na děti. Dnes ŠSČR veřejně mě obvinil z toho, že jsem horší než Mafie. Beru to jako šílený podraz, osobní mstu a vyřizování si osobních účtů. To, že do toho zatáhli děti, je pro mně šokující. Čekal jsem opravdu vše, ale toto je přes jakékoliv hranice, které si umím představit. 

Opakuji, že mě obvinili, že v množním čísle " nechutně útočím na děti ". Pod slovíčkem nechutně si představím nechutné věci, ale jediné co je nechutné je tato lež a pomluva. 

Protože nechci zbytečně zatahovat nešachovou veřejnost do tohoto sporu, nabízím ŠSČR zatím omluvu a stažení článků. Když budou pokračovat v šíření této lži, podám trestní ozámení. 

 

+3 /-2 | 10.03.2023 19:54

Jirikovka@post.cz

No je to hrozné! Bude to boj! Zda to skončí až u soudu těžko říci! Jsou zde 2 nesmiřitelné tábory ! ŠSČR a Pan Koutný! Pana Koutného se zastali jen 2 delegáti a 5 se zdrželo hlasování! Přesto,ať tento spor dopadne jakkoliv pan Koutný si povede dál NSS a bude mít i nadále mnoho svých příznivců! I kdyby pana Koutného vyloučili že ŠSČR,pan Koutný jistě turnaje může hrát dál! Vždyť zde hraje dost cizinců,kteří nejsou členy ŠSČR! Akorát se musí zjistit,zda by pan Koutný mohl pořádat turnaje třeba v Luhačovicích,nebo MČR jednotlivců v Hluku! Jinak pan Koutný ŠSČR nepotřebuje! Peníze si zajistí z reklam z provozování NSS!

+2 /-0 | 10.03.2023 19:04

Petr Koutný

Pane Fialo. 

Jsou dvě roviny. Ta první je ta, že to co zveřejnil ŠSČR je lež a pomluva. A žádám okamžitou nápravu. Ano, v případě pokračující lživé kampani, podávám trestné oznámení. 

 

Druhá rovina. Můžou mě vyloučit, tím jen dokážou, že spolu s touto lží se jenom mstí a pokračují v pomstě za mé názory na fungování této organizace. Pak požádám o vstup do jiné šachové organizace v jiné zemi. Šachy budu hrát dál, pravdu neumlčí. 

 

Šachové turnaje nepořádá Petr Koutný, ale Robert a Petr šachy z.s. a ta není z ničeho obviněna, takže tato veřejná lživá kapmaň, nemůže být spojována s touto společností. Mimochodem, protože tento spolek pořádá turnaje bez finanční podpory ŠSČR, pak jí nikdo nemůže zakázat pořádat šachové turnaje. Šachový turnaj je soukromá akce, financována soukromými zdroji a ŠSČR není nad zákonem. Můžou nám pravděpodobně zakázat použít název MČRAmatérů, podle mě na to nemají právo a můžeme zvážit tento turnaj i nadále takto jmenovat. Historicky ani jednou tento svaz takový turnaj nepořádal, nemá na něj žádný nárok. Kdyby v tom byl problém, změníme název na Mistrovství České  Slovenské republiky v šachu Amatérů . Zakázat nám nemůžou opravdu nic. Stejně jak nemůžou o mě lhát. 

+8 /-2 | 10.03.2023 19:12