Napomenutí, odvolání, trest zrušen

20.03.2011 05:43 | Mitropa 2010

Nově zvolený Výkonný výbor ŠSČR poprvé zasedal 15. března. Dostaveníčko si jeho představitelé dali v Koutech nad Desnou, kde právě probíhalo MČR mládeže a juniorů. Mimo mnoha dalších záležitostí musel VV řešit snad už posle...

Fakta

- 15. 9. 2010 zahájeno disciplinární řízení vůči kolektivu – reprezentačnímu družstvu žen
- 25. 2. 2011 rozhodnuto ve věci porušení článku 8. organizačního řádu ŠSČR
- 9. 3. 2011 odvolání Vlastimila Jansy a Michala Konopky
- 15. 3. 2010 VV rozhodl nepravomocné rozhodnutí disciplinární komise zrušit

Zrušeno

Po uložení napomenutí Kateřině Němcové se Disciplinární komise Šachového svazu ČR podívala i na druhou stranu a zahájila 15. 9. 2010 disciplinární řízení vůči kolektivu – reprezentačnímu družstvu žen. Koncem února DK rozhodla o uložení napomenutí. To obdržel, jak pro Šachový týdeník (č. 11 - 17. 3.) uvedl Michal Konopka, z celého kolektivu pouze on a Vlastimil Jansa. Proti rozhodnutí DK podali obratem odvolání. "Domnívám se, že DK chtěla prostě potrestat obě strany a zvolila toto řešení,“ naznačil svůj postoj Michal Konopka pro Šachový týdeník, který dále uvádí, že Vlastimil Jansa ve svém odvolání označil rozhodnutí komise za vykonstruované a manipulující s fakty.

VV rozhodl nepravomocné rozhodnutí disciplinární komise zrušit. Jaké byly důvody nám mohou nastínit čl. 4 a čl. 5, specifikující účel disciplinárního řízeni:
čl. 4. Účelem disciplinárního řízení je projednat, spravedlivě posoudit, a je-li provinění prokázáno, potrestat hrubou nekázeň a nesportovní chování a vystupování, které znevažují dobré jméno šachového sportu. čl.5 DŘ sleduje jako svůj cíl uvědomělou výchovu každého hráče nebo funkcionáře ke slušnému a čestnému jednání a vedení šachových partií v duchu Etického kodexu FIDE.

"Nezkoumali jsme tedy vůbec, zda bylo předcházející řízení v souladu s legislativou ani zda někdo z kolektivu porušil rozhodnutí učiněné TMK, které je podle organizačního řádu závazné, to bychom v tak krátkém čase ani nemohli stihnout," informuje předseda Šachového svazu České republiky Viktor Novotný a uzavírá: "Shodli jsme se na tom, že nemůže jít o disciplinární provinění, disciplinárka má řešit úplně jiné věci, ne údajné funkcionářské nedorozumění. Proto jsme rozhodli podle čl. VI. 10, pís. c) a řízení zastavili."

Když se na závěr vrátíme ke Katce Němcové, v jejím případě se o disciplinární provinění jednalo? "U Katky Němcové je situace jiná, tam máme pravomocné rozhodnutí a mně nepřísluší ho jakkoliv zpochybňovat," komentoval Viktor Novotný a dále dělá za kauzou Mitropa tlustou čáru: "Navíc jsme se shodli, že celá kauza byla pro naše šachové hnutí dost nešťastná a považujeme ji tímto za ukončenou. Opravdu bych se rád věnoval jiným věcem, práce máme až nad hlavu a každý takový spor ubírá všem zúčastněným sil, které by mohli napnout úplně jiným směrem."

Zpráva ze schůze VV by měla být příští týden.

Nově zvolený Výkonný výbor ŠSČR poprvé zasedal 15. března. Dostaveníčko si jeho představitelé dali v Koutech nad Desnou, kde právě probíhalo MČR mládeže a juniorů. Mimo mnoha dalších záležitostí musel VV řešit snad už poslední věc v kauze "Mitropa".
23x 1529x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (23) Aktualizovat
22.03.2011 13:34 | Autor neznámý

 to Pavel Ch:

        1.Z hlediska kvality diskuze je zavádějící dělit články na bulvární a seriózní, protože racionální diskuze na tomto webu často nevznikne ani u těch věcnějších témat.

        2. Aby se mohla rozvinout zajímavá diskuze, potřebujete konfrontační téma. Pokud byste chtěl diskuzi o soutěžích mládeže, bylo by třeba nadhodit nějaké téma, které trenéry mládeže pálí a názorově rozděluje. Nemůžete chtít dlouhou diskuzi u článku typu výsledkový servis.

        3. To, že je diskuze napůl iracionální, ani zdaleka neznamená, že není racionální se jí zabývat. Internetové diskuze čtu především proto, abych mohl studovat názory druhých, bez ohledu na to, zda s nimi souhlasím, nebo ne. A smysluplnost mnohých příspěvků je relativní, především jak pro koho. Většina hráčů nejsou zároveň funkcionáři, to, co Vám může připadat jako banální sdělení, může být pro mě cenný poznatek, který mi umožňuje lépe pochopit zákulisní dění v organizačních strukturách svazu. A v tom byla kauza Mitropa pro mě jednoznačným přínosem. Chodím na tento web asi rok a za tu dobu jsem se dozvěděl mnoho o organizaci šachového dění v ČR a o názorech hráčů a funkcionářů na různé problémy. Mám teď přesnější představu o tom, které organizační změny je reálné prosadit a které ne. Za tímto účelem i vyhledávám starší články, u kterých pročítám právě ty dalekosáhlé konfrontační diskuze, na jejichž konci nějaký moralista naznačí, že by bylo lepší, kdyby vůbec neproběhly. Díky provozovatelům tohoto webu za jejich práci.

22.03.2011 11:10 | Autor neznámý

To Pavel Ch:

To je asi pravda. Jedinou poškozenou zůstává Kateřina Němcová. Na MItropu odjela jako jednička, ale na místě všichni souhlasili, aby nehrála, tak odjela. Tedy odjezdem podpořila všeobecný názor. Žádnou smlouvu neporušila. Dobře  - byla potrestána. Odvolat se nemohla, odvolací orgán by jí mohl (poprvé regulárně) zastavit činnost.. To je veřejným tajemstvím.

Za to co se dělo po Mitropě by se měl nový VV Katce omluvit. Měl by se omluvit za starý VV. Nezdědil po starém VV pouze rozhodnutí disciplinárky, které zrušil.  Je potřeba nejen udělat tlusto čáru, ale také narovnat nespravedlnosti. Je zajímavé, že proti Disciplinárnímu rozhodnutí proti Katce nikdo nic nenamítl. Když se ve stejné věci Disciplinární rozhodnutí dotkne mocných, tak je všem zřejmé, že to je úplná blbost.

Dnes vime, ze řádění Jansy a Sejkory po MItropě byl nesmysl a mělo se to vyřešit setkáním na svazu a hotovo. Ale protože moc chutná velmi, tak mocní se rozhodli Katku i protiprávně poškodit a otrávit.   Stejně se nepřímo tato kauza dostane asi k soudu a bude to ještě zajímavé, co vyplyne ze svědectví, co se dělo po Mitropě.

22.03.2011 07:26 | Autor neznámý

Aniž bych chtěl se k problému vyjadřovat, toho jsem se zdržel i v diskuzích předtím, je z toho patrné i něco jiné.

  Z uznávaného "novináře" Viktora se stal předseda, jehož kroky budou pečlivě sledovány a mnohými i kritizovány. A to přesto,  že, to co "zdědil" opravdu řešit nechce, jen musí, raději by určitě začal s čistým stolem. Měl možnost udělat další půlrok výslechů, konfrotací, krmit tím servry, týdeníky atp., možná by se někomu líbilo a nebo to rázně ukončit a věnovat energii tomu co slíbil.

  Chtějme po novinářích, aby chodili a psali o kvalitě šachu a divme se, že přijdou, jen když někdo spadne ze židle či je nějaký průšvih. Divme se výši nákladu bulvárních deníků. Když zde, na tomto servru inteligentních šachistů,  např. při nádherném MČR od 10 do 20 let za účasti  550 lidí, jsou jen dva příspěvky diskutujících (nepočítaje ty o rychlé remíze vytržené z tisíců partií). Ale je-li nějaká senzace, jako tato, tak je každý generálem a píše jak by to řešil. Nic proti tomu, ale sami pak vidíme o čem se čte, co většinu zajímá. A jak tak musí uvažovat i novináři, když přemýšli o čem napíší.

  Tak ukončeme diskuzi k této nešťastné kauze, věřme novému VV, který byl právě zvolen a pokud máte k tomuto jeho rozhodnutí výhrady, tak to prosím překousněte s tím, že  to Viktorovi přistálo na stole z minulého období, aniž by měl na vzniku kauzy jakýkoliv podíl.

21.03.2011 19:40 | Autor neznámý

I podle mého názoru by rozhodnutí DK před soudem neobstálo. K výše zmíněným důvodům bych přidal ještě ten, který uvádí V.Jansa ve svém odvolání. Podle něj nebyl nikým z DK vůbec kontaktován a nemohl se tedy k projednávané záležitosti vyjádřit. Je s podivem, že šachisté - právníci opomněli takovou základní věc. To však nic nemění na mém přesvědčení, že pan Jansa by si přinejmenším napomenutí za své jednání nejen na Mitropě, ale i po ní zasloužil. Disciplinární řízení však mělo probíhat zcela jiným způsobem. Ani pak by však nebylo jasné, zda by rozhodnutí DK  - především z důvodů nedostatečné nebo zcela chybějící svazové legislativy - soud nakonec nezrušil. Proto považuji rozhodnutí VV za rozumné. Také já si myslím, že je lepší toto řešení, než aby se celá věc ještě vláčela po soudech, což by jak u hlediska finančního (nutnost hrazení nákladů v případě prohry), tak i z hlediska mezilidských vztahů bylo pro svaz určitě tou horší variantou...

 

21.03.2011 18:35 | Autor neznámý

Môj nezávislý právny (možno neprávný názor)

v princípe než by to jedna alebo druhá strana dohnala až pred súd (v rámci preskúmavania v "správnom súdnictve") dal by som tomu veľkú pravdepodobnosť, že rozhodnutie správneho orgánu by bolo zrušené pre zmätočnosť, či procesné vady.

Jednak došlo ku kurióznej situácii,

že 1 člen DK (B.S.) sa podľa protokolu z 23. 8. 2010 ani nezúčastnil ústného konania (výsluchu) proti K.N., tj. senát nebol úplný, čim došlo k prvej procesnej vade (chýbajúci člen si totiž nemohol všetky skutočnosti objektívne vyhodnotiť, keďže absentoval.

Na súde by to bola "procesná chyba jak hovado", keby napr. v trestnom senáte proti obžalovanému 1 člen sa nezúčastnil čo i len jedného pojednávania (dokonca pri veľkých prípadoch proti organizovaného zločinu sa to robí tak podľa Trestného poriadku, že 3-členný senát má ešte 1 náhradného sudcu, ktorý chodí na všetky pojednávania, ale nerozhoduje, ale keby sa stalo, že jeden sudca napr. vážne ochorie a nemôže sa zúčastňovať ďalších pojednávaní, nahradil by ho, pretože inak by musel byť doplnený senát vykonávať všetky doteraz vykonané dokazovania od začiatku, pretože by došlo k odňatiu zákonného sudcu, resp. ten suca ktorý by prišiel až od 3. pojednávania, tak už tým, že nebol na predošlých 2 nemôže "objektívne rozhodnúť, keďže sa tých predošlých pojednávaní priamo nezúčastnil.

2. Ďalší člen senátu DK (P.V.) údajne podľa zverejnených informácií na webe (neviem či pravdivých) zúčastňuje najnovšie ako právny zástupca na súde na ochranu osobnosti v súvisiacej veci V.J c/a K.N. (opäť pochybnosti zhľadiska zaujatosti/objektívnosti)

3. člen DK (J.B.) tým, že sa medzitým stal členom VV, t.j. členom odvolacieho orgánu nemohol už na tomto stupni hlasovať (bola by porušená zásada dvojinštančnosti), zápis ešte nie je, predpokladám, že sa, ale hlasovania/rozhodovania v tejto veci nezúčastnil.

4. Je procesný nezmysel "potrestať kolektív XY", ktorý nemá právnu subjektivitu ani podľa OZ ani stanov, navyše "doručiť to len 2 ako individuálným členom", opäť zmätočnosť bol to teda individuálny alebo kolektívny trest, resp. pojem kolektívnej viny poznal stalinský a nacistický Trestný zákonník, nie súčasne európske "demokratické" zákony"

a ako som uviedol nešlo ani o právnickú osobu.

Z týchto dôvodov takéto procesné vadne a zmútočné rozhodnutie bolo najmúdrejšie zrušiť, než riskovať prípadný súd.

21.03.2011 16:30 | Autor neznámý

007, brazina: Podle mě trocha bulváru pro zpestření neublíží.  Já jsem se při pročítání diskuzí u článků o "kauze Mitropa" bavil skvěle .

21.03.2011 11:57 | Autor neznámý

V prvním rozhodnutí ve věci Kateřiny Němcové byl v komisi Jaroslav Benák, co by člen DK. Nově pan Mgr. Jaroslav Benák, tak to musí být jinak...?! To se ještě budeme divit...!?

21.03.2011 10:47 | Autor neznámý

Nesouhlasím. Myslím, že šachisti jsou stejně hloupí, jako kdokoliv jiný. Akorát tady je větší koncentrace hloupých šachistů, bo tu nešachisti nedebatujou.

21.03.2011 10:34 | Autor neznámý

Ze zdejších debat je patrné, že většina šachistů je daleko hloupější, než většina nešachistů...

21.03.2011 01:26 | Autor neznámý

ZJ: ano ano, slusne vedeni. ktere zacina tak, ze zrusi rozhodnuti DK ... ktera mela pro svoje rozhodnuti jiste plnou podporu byvaleho VV. tomu rikam entree. na rozdil od vas ho vsak nevitam. vysledek je tragicky. proste zase jen ukazuje, ze "oni" si do polevky foukat nenechaji, natoz objektivnim hodnocenim DK ... fuj

20.03.2011 19:35 | Autor neznámý

re nvmea - hm,a že není o vás zájem....

re .. : nebyla řeč o tom,jestli někdo něco (ne) chápe, komiku. Já napsal,že rozhodnutí DK bylo nepochopitelné (lépe řečeno nesmyslné- stejný názor má mimochodem  vícero lidí , s kterými jsem mluvil ) ,že bylo zrušeno novým VV bylo v pořádku. To potvrzuje moje slova..

20.03.2011 19:10 | Autor neznámý

1) Lucembursky narodak je zhruba na urovni 1. narodni ligy

2) bude

3)ze neco nechapete je celkem bezne

4)konecne mame schopne a SLUSNE vedeni svazu

20.03.2011 19:07 | Autor neznámý

lucemburskou repre bych mohl trénovat i já 

20.03.2011 18:36 | Autor neznámý

1) Re plzenak - jste mimo,kdyby p.Jansa  nebyl dobrý trenér repre , jak to,že je o jeho  služby takový zájem u lucemburské repre (trénuje ji velmi dlouho , 5-7 let?) ?

2) Docela jsem zvědav,jestli vůbec někdo někdy bude mít zájem někam jet s našimi ženami.

3) Kdyby se na to repre do budoucna  vykašlal i Míša Konopka  (po nepochopitelném rozhodnutí DK) , docela bych ho pochopil.

4) Jednání silné osobnosti si představuji jinak - ale už se to tu omýlalo, souhlas s 007.

20.03.2011 17:35 | Autor neznámý

 myslel jsem to spis tak ze se uz toho tady kolem toho nakecalo hodne, a pochybuju ze nekdo prijde s necim novym. jedine ze by tu nekdo hodil nejakou dobrou nadavku,ktera jeste nepadla...nadavek neni nidky dost...

20.03.2011 17:33 | Autor neznámý

Nechme kostlivce ve skříni v klidu spát, hlavně aby se podobný případ neopakoval.

20.03.2011 17:00 | Autor neznámý

TO PLZENAK: PEKNE NAPSANO. STACI JEN SOUHLASIT. MIMO JINÉ JE JANSA TRENEREM LUCEMBURSKÉ REPRE.

TO DAVID BREZINA: JAKO ZE SE NESMI KRITIZOVAT NOVÝ ŠACH. PŘEDSEDA??? DOCELA DIVNA REAKCE...

20.03.2011 16:30 | Autor neznámý

Upřímně řečeno, i mně přijde rozhodnutí VV přinejmenším zvláštní. Pan Jansa je jistě výtečný šachista, asi i dobrý individuální trenér, ale rozhodně mizerný týmový kapitán. Na loňském dění kolem Mitropy rozhodně není bez viny. Stejný názor vyslovila i disciplinárka. Když VV potrestal Katku Němcovou, měl potrestat i pana Jansu. Takhle to vypadá, že je měřeno každému jiným metrem. To nově zvolený VV ŠSČR nestaví zrovna do nejlepšího světla 

Co se pana Jansy týče, ať hraje šachy, trénuje jednotlivce (David Navara) - za to mu rád zatleskám, ale ať se proboha neplete do vedení reprezentačních týmů. Kam (tímto směrem) šlápne, tam sto let tráva neroste

20.03.2011 16:20 | Autor neznámý

to sisoj: V článku se ale píše, že dne 15.3. zrušili NEpravomocné rozhodnutí.

20.03.2011 15:45 | Autor neznámý

 Sisoj Jenik : klidek!

20.03.2011 14:36 | Autor neznámý

Víceméně souhlas s Jenikem:

Nový předseda šachového svazu začal zajímavě, zrušil pravomocné rozhodnutí.... Nevím co za tím stojí, jestli pánové Konopka a Jansa, nebo něco jiného.

Můj názor jsem napsal loni, za vzniklou situaci může jak Němcová, tak i vedení reprezentace, tedy profesionální trenér Jansa, který měl být tvrději potrestán a ne omilostěn..... nic víc, nic míň.

Bohužel senilní snaha nového šéfa svazu je do očí bijící....

Jsem zbědav na další kroky...

20.03.2011 14:00 | Autor neznámý

Svinstvo je v tom, ze Kateřina se mohla odvolat právě jenom k VV, který by jí zastavil činnost. Tak by si to jistě přál plukovník, Sejkora a spol. Tedy jak již bylo napsáno - ve finále by Kateřinu posuzovala žalující strana, což je hodně absurdní. Kateřina se dnes bohužel nemůže odvolat k novému VV.

Velmi mě obohatila informace,  že profesionální disciplinární komise složená ze šachistů  a důvěryhodných právníků (Benák, Vaněk) rozhodla s nějakým výsledkem a VV (tedy neprávníci) to zrušil,  že to je blbost. 

Nyní vidím článek Kristýny Němcové ještě v jasnějším světle než minule. Nemýlila se a zvůle proti Kateřině byla obrovská.

Pan Novotný nechce zpochybňovat rozhodnutí disciplinárky proti Katce, ale proti Jansovi a spol, se nebál rozhodnutí stejné disciplinárky ihned pravomocně zrušit . Velmi obdivuji Kateřinu, že to bere s úsměvem. Musí být silná osobnost.

   

20.03.2011 11:47 | Autor neznámý

1) dohody se mají dodržovat

2) čachrovat se sestavou se nevyplácí

3) normy nejsou všechno

4) už bych se v tom nebabral