Volební program týmu Viktora Novotného

24.02.2011 16:12 | Konference ŠSČR

Do Konference ŠSČR zbývají méně než 2 dny, první z kandidujících volebních týmů zveřejnil svůj podrobnější volební program. Náš "zainteresovaný" server ukázněně vyčkal, než se tento program objevil na stránkách ŠSČR....

Do Konference ŠSČR zbývají méně než 2 dny, první z kandidujících volebních týmů zveřejnil svůj podrobnější volební program. Náš "zainteresovaný" server ukázněně vyčkal, než se tento program objevil na stránkách ŠSČR.

Volební program 2011-2013

Volební kandidátka vedená Viktorem Novotným předkládá členům Šachového svazu ČR program pro následující tříleté volební období.

Preambule

Rok 2011 považujeme za přechodný vzhledem k velké nejistotě na straně příjmů a krizovým situacím v institucích Sazka a ČSTV. Nejasná je i další koncepce státní podpory sportu. Důraz proto klademe na ekonomickou oblast. Vnitřní úspory ve výdajích ŠSČR považujeme za nezbytné preventivní opatření. Zaměřit se chceme především na provozní výdaje svazu. Některá opatření plánujeme provést co nejrychleji, některá další předložíme konferenci příští rok.

1) Ekonomický program

a) Co nejširší odluka finančních operací od ČSTV = samostatné účetnictví, samostatné mzdové účetnictví, vlastní správa finančních a daňových operací. Účetnictví bude vedeno na pracovišti sekretariátu ŠSČR v Ostravě. Celý projekt vychází z návrhu Rostislava Svobody, jeho realizaci stávající VV ŠSČR odložil vzhledem k blízkosti volební konference.

b) Přechod na fakturové platby svazu. Svaz by členským klubům, případně dalším subjektům, vystavoval cca 1-2x ročně fakturu s rozpisem všech položek k platbě (členské příspěvky, vklady, pokuty, poplatky atd.). Proplacení faktury v termínu by mohlo být motivováno slevovým bonusem. Technickou realizací by mělo být rovněž pověřeno pracoviště sekretariátu ŠSČR v Ostravě. Opatření vyžaduje rozsáhlý legislativní zásah, realizace nejdříve v roce 2012.

c) Aktivizace financování šachu na všech úrovních prostřednictvím grantů, především grantů místních, a převážně orientovaných na mládež. Tento program financování svazu příliš neovlivní, na republikové úrovni nebude pravděpodobně mnoho využitelných grantů, očekáváme však přínos na úrovni krajských svazů a především na klubové úrovni. Připravíme „grantový manuál“ – vzorová podání grantových projektů a metodické pokyny k jejich podání, zájemcům pak poskytneme i další právní a metodickou pomoc.

d) Další úspory očekáváme od maximálního využití komunikačních prostředků nabízených veřejnými elektronickými médii – snížení nákladů na cestovné.

2) Organizační program

a) Aktivizace krajských článků organizace – právní subjektivita je nezbytnou podmínkou pro využívání grantů. Spolupráce při řešení krizových situací v souvislosti s možnými změnami v ČSTV. Zvýšený důraz na funkční krajská střediska talentované mládeže, metodická a trenérská spolupráce.

b) Vstřícnější a komunikativnější přístup k členské základně, další zprůhlednění práce ŠSČR. Co nejširší využívání veřejných elektronických komunikačních prostředků k výměně informací a vedení veřejných diskuzí na klíčová témata. Příprava propracovanějšího a pružnějšího kalendáře soutěží, snaha o maximální koordinaci.

c) Celková revize předpisů ŠSČR.

3) Oblast mládeže

a) Dopracovat a rozvinout trenérskou práci s mládeží tak, aby ve svazu existoval funkční systém návazné přípravy mládeže na všech úrovních (svaz – krajská střediska mládeže – školní a klubové kroužky). Rozšířit počet kvalifikovaných trenérů a vedoucích kroužků mládeže – motivace trenérů na finančním základě (granty na mládež).

b) Zřídit trenérskou subkomisi se speciálním zaměřením na mládež. Úkolem subkomise by byla koordinace práce všech článků tréninkového procesu, metodická pomoc na všech úrovních tréninku, každoroční vyhodnocování talentů podle předem stanovených kritérií a zajištění reprezentačních akcí mládeže.

c) Individuální trénink talentů ŠSČR – předpokládáme zachování obvyklé rozpočtované částky a formy jejího využití, plánujeme však intenzivnější využití při sníženém počtu osob (více hodin pro menší počet talentů). Individuální trénink využívat jen v těch případech, kdy úroveň znalostí talentovaného hráče skýtá předpoklad efektivnosti této metody.

d) Krajská střediska talentované mládeže by měla vést trénink formou přednášek a soustředění. Stanou se tak základním článkem pro přípravu talentované mládeže. Finančním zdrojem pro tuto činnost by měly být především krajské granty na mládež, případně krajské rozpočty. Zvážíme možnost účelových grantů z rozpočtu ŠSČR od roku 2012. V některých krajích již jsou grantové zdroje využívány, cílem je jejich celostátní rozšíření.

e) Místní kroužky mládeže – kluby, školy, domy mládeže. Tento stupeň vytváří velmi potřebný článek masového rozvoje. Budeme klást důraz na co nejširší rozvinutí této formy prostřednictvím využívání místních grantů. Předpokládáme aktivní zapojení krajských svazů a krajských středisek mládeže při zajišťování trenérů pro tyto kroužky. Finanční odměna trenérů na této úrovni by neměla mít formální charakter, měla by být naopak významnou motivační složkou. Komise mládeže ŠSČR má připraveny některé projekty pro předškolní mládež i pro základní školy, při využití místních grantů by byla vyřešena velmi citlivá stránka finančního krytí projektů.

4) Reprezentace

Během roku 2011 schválíme prémiový řád reprezentace. V rozpočtu došlo ke snížení základní odměny reprezentantů s tím, že budou navýšeny prémie za případné úspěchy, prémiový řád ale nebyl dosud řádně schválen. Případné prémie plynou z rezervy rozpočtu a musíme najít vhodný kompromis mezi požadavky reprezentantů a možnostmi ŠSČR. Nutno připomenout, že reprezentační výsledky jsou hlavním kritériem i pro získávání dotace na talentovanou mládež z MŠMT. Na postech reprezentačních kapitánů počítáme nadále s Michalem Konopkou a Petrem Hábou.

5) Vnější vztahy

Prostřednictvím delegáta Petra Piska budeme aktivně hájit zájmy ŠSČR ve FIDE a ECU. Budeme se zasazovat o zastavení růstu poplatků a prosazovat naše členy do orgánů FIDE a ECU. Budeme se aktivně podílet na řešení situace v ČSTV a SAZKA a.s. s důrazem na prospěch ŠSČR.

29x 844x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (29) Aktualizovat
26.02.2011 13:55 | Autor neznámý

Nějak to na tom webu utíká, včera jsem zapomínal večeřet, dneska nějak zanedbávám oběd. Tak ještě jednou doktorskou pohádku, ale stručně.

Na něco fakt odpovědět neumím. Tu frázi již jsem slyšel. Problémy "nenastoluji", existují i beze mne, jen většinou nemám zábrany o nich hovořit. A co mám pravomoc řešit, to řeším, to snad nezpochybňujete. Jiní mi zase vyčítají, že se pletu do všeho možného, to asi spolu nejde dohromady. Ale kdo chce psa bít - jen si poslužte.

Většinou se snažím vytvořit si na problém nějaký vlastní názor. To nemusí jít rychle, leckdy potřebujete zjistit další důležitá fakta. "Pivní" řešení není můj styl. Když mám pohromadě argumenty, jdu se svým  názorem ven. To ale ještě není řešení, musíte přesvědčit koledy, komisi, výbor, veřejnost. A musíte poslouchat jejich protiargumenty, jejich řešení může být lepší (s tím mají šachisté dost problém, to je profesionální deformace, jen se podívejte na své vlastní diskuse na tomto serveru). Musel jsem za léta funkcionaření nalézt hodně kompromisů, ale uznávám, že to veřejnost těžko může posoudit.

Nepochopený žert může být opravdu problém, může ovšem i odlehčit situaci. Nebudeme proto žertovat? Trochu si upravím starý bonmot: Přesvědčovat blbce je obtížné. Ale pozor! Ten, koho přesvědčujete, považuje za blbce vás. Jde o to se nepovraždit!

26.02.2011 13:39 | Autor neznámý

S tím zadáváním příspěvků mě to tady občas taky vytáčí - když tam zadám apostrof (což používám místo uvozovek) tak to hned vyhodí chybu. Už jsem to urgoval několikrát a administrátor se tváří jako že je to OK

26.02.2011 13:22 | Autor neznámý

Pochopitelně. Nechce se mi to psát znovu.

Tak pro Pavla. Já to nesháním ani pro klub, takže to mohu posuzovat jen okrajově. Jednak je to kamínek ke kamínku, a vyžaduje to úsilí, kontakty a týmovou práci. Klub asi umí oslovit sponzory s konkrétnější nabídkou, než to dovede svaz.

Svaz to má podle mého laického názoru těžší z mnoha důvodů. Jednak nemá tak pružný rozhodovací proces jako klub. Pracuje na větší ploše v náročném konkurenčním prostředí, a potřebuje větší částky. "Reprezentace" je možná méně čitelný pojem než klubová činnost. Konkrétní projekty rozhodně bývají úspěšnější. Rozhodně nechci říct, že to nejde. Jen to neumím, pravděpodobně na takovou činnost ani nemám vhodnou povahu. Nijak významně se to zatím nepovedlo ani někomu jinému. Každé volby jsou nadějí, že přijde někdo, kdo si s tímto úkolem poradit dokáže. Třeba to tentokrát vyjde.

26.02.2011 13:00 | Autor neznámý

Zdravím. Něco jsem zrovna udělal špatně, server mi zašantročil docela dlouhou odpověď pro pana doktora. Zkusím kontrolu spojení.

26.02.2011 12:43 | Autor neznámý

Re gmvoko - cituji ... Možná by dnes stačil 1 milion sponzorsky na reprezentaci ročně  ...

A to je přesně ono. Vy to neumíte sehnat pro reprezentaci (a skoro určitě ani nikdo jiný). Nicméně tipuji, že roční rozpočet některých týmů tuto částku pravděpodobně převyšuje. Koneckonců nejste kapitán NB? Převyšuje, či ne? A pokud ne, řádově se to stejně blíží.

No a když jde sehnat takovou částku pro klub, kdy si, opět (vašimi, z kontextu ovšem vytrženými slovy) "jen někdo honí EGO", proč to proboha nejde sehnat i pro reprezentaci?

Možná by stačilo málo, aby takový sponzor, či jím zvolený zástupce dostal možnost cestovat pod nějakou záminkou s reprezentací (zástupce vedoucího týmu, například) - snad by tam pak mohl navázat nějaké obchodní kontakty, aby se mu to celé třeba vyplatilo?

26.02.2011 06:53 | Autor neznámý

re IK - Ivane,je to logické,tak 90% oddílů má hrací dny v pátek, je to příležitost posedět s přáteli , probrat partie z neděle, nikam nespěchat,pokud tedy nespěcháte ,jako já,  do Dobrovic na jeden z nejsilnějších (co do obsazení) rapidů po Hustopečích..

re Voko - Marku,co měli anonymové vůči Vám v jiném článku, blíže nespecifikovali. Ale víte od nás, že máte jeden povahový rys - hrozně rád problémy "nastolujete" ,  ale hrozně nerad je řešíte )´mimochodem jste to také na sebe prozradil v diskuzním foru výše uvedeném) . Na to jsou,podle Vás,  "jiní". Umíte si představit jednu situaci : Prožijete noc s boslestí,ráno zdecimovaný jdete k lékaři, on Vám "nastíní" Váš problém, ale nepomůže.. Co byste si o tom doktorovi pomyslel? 

Dále,když přijedete na mládežnická školení a úvodní lekci uvedete větou : "Tak to jste vy , ti blázni,co se rozhodli hrát šachy ?"  (volně parafrázuji,smysl je ,myslím,zachován) , tak z Vaší strany to zazní vtipně (já tomu samozřejmě rozumím,a zasměju se, patřím k těm "bláznům") , ale spolehlivě odradíte mládežníka od další návštěvy vašich kurzů. Vaše nejsilnější parketa , Marku, jsou psané texty a glosy. To budu vždy číst rád......

re Viktor Novotný  - přečetl jsem si ten Ekonomický program. No,mám pochybnosti. Asi nevíte,kolik je tam třeba dohod o provedení práce apod. A naložit na někoho dvojnásobek práce za stejné peníze (pokud jsem to dobře pochopil,možná ne) , to jsem na to zvědav. Hlavně, Vikrore, abyste nezažil i Vy akci : Děkuji,odcházím"  . Jinak přeji Vám,i nám, aby to v budoucnu šlapalo co nejlépe.....

25.02.2011 22:38 | Autor neznámý

Přeji dobrou noc. Třeba se podobná komunikace zpopularizuje.

25.02.2011 22:18 | Autor neznámý

Děkuji za možnost této komunikace, škoda že se až na výjimku nikdo nepřidal. Co pamatuju, tak nebývalo obvyklé, aby kandidující tým takto prezentoval své názory. Jsem zvědav, jak to zítra dopadne a jak to všechno poběží dál.

25.02.2011 21:15 | Autor neznámý

Re reprezentace. Však také ony reprezentační akce rozlišeny jsou! Je několik "sledovaných" soutěží, jejich výsledky rozhodují o výši dotace z MŠMT. U těch kromě "mandatorních" výdajů (doprava, pobyt) svaz hradí i honoráře a má zájem použít to nejlepší, co má. Ostatní repreakce jsou přípravné, u těch se hradí "mandatorní" výdaje (někdy ani to ne), a honorář je jen výjimečnou položkou, většinou je 0. Mitropa je typickou přípravnou akcí (pro nás, některé jiné federace to vidí jinak a někdy i vyvíjejí nátlak na kvalitu), a možnost plnění norem je zajímavým motivačním prvkem (tj. jakýsi honorář). Bylo to tak vždycky, a účastníci si vždy dokázali vyjít vstříc a domluvit se. Na loňskou aféru byste se musel zeptat přímo.

Jistěže by šlo provázat má dáti/dal. Materiál s dost podrobným rozborem na "systém" jsem předložil někdy v roce 2000. Ještě ho mám schovaný, musela by se asi updatovat čísla. Možná by dnes stačil 1 milion sponzorsky na reprezentaci ročně a šlo by to spustit. To sehnat neumím. Dá se to zkusit řešit i individuálními smlouvami, ale je to velmi citlivé téma, a svazové prostředky na to stejně spíš nejsou.

Víte, já si nemyslím, že by naši špičkoví hráči nebyli vůči potřebám svazu vstřícní. Někdo víc, někdo méně, to je samozřejmé, ale hladinu tohoto vztah vždycky nastavují funkcionáři svazu. A u nich by o tom jistě měly rozhodovat hlavně finanční možnosti svazu, bohužel tomu tak někdy není. Polsko pro nás není zrovna vhodný srovnávací prvek, metody financování v této federaci by asi naše členská základna nikdy nepřijala.

25.02.2011 20:11 | Autor neznámý

Re Danailov - Ve volbách jsme ho nepodporovali a pochybuji, že někdy budeme. Iljumžinova také ne. A vidíte sám, nebylo to nic platné. O těchto volbách nerozhodují ideje. To jako vážné ohrožení budoucnosti šachu chápu.

25.02.2011 19:56 | Autor neznámý

Před pár dny jsem četl rozhovor se Silvio Danailovem, předsedou Evropské šachové unie, ve kterém prezentoval své ideje, které by měly zabránit  - podle něj - hrozící smrti šachu. Podle něj by se například měla ve všech soutěžích zavést sofijská pravidla, místo klasického tříbodový systém (jako třeba v Londýně nebo Bilbau) a rozhodčí by měl mít právo potrestat hráče, kteří se dohodnou na remíze v pozici, ve které je ještě o co hrát  tím, že jim oběma napíše nulu. Vyslovil se také pro zrušení přídavků na tah, aby diváci nebyli ochuzeni o úchvatné zážitky v časové tísni. Zajímal by mě Váš názor na to, zda by tyto změny opravdu v něčem pomohly, anebo by to spíše byl poslední hřeb do rakve, poněvadž - kdyby se toto zavedlo i do nižších krajských soutěží, které hrávám - tak by to určitě nejen mě, ale i řadu dalších hráčů spíše přivedlo k tomu, že by je přestali hrát...

25.02.2011 19:46 | Autor neznámý

A teď trošku větší vosí hnízdo: reprezentace. Reprezentanti volají po větších odměnách. Logicky, když je hraní živí. Náklady na většinu repre akcí taky nejsou zanedbatelné. Dají se nějak odlišit skutečné reprezentační akce a akce typu „jedeme si uhrát normy“? Nemám nic proti účasti na těch druhých akcích, ale podmínky z hlediska financování svazu by pro účastníky mohly být rozdílné?

A když už by se našly finance a došlo by k dohodě s reprezentanty, co se jim bude proplácet, kolik dostanou za umístění apod., šlo by to provázat i s nějakými protiakcemi z jejich strany či „povinnostmi“ typu účast na MČR, propagační akce svazu – simultánky, besedy… , spoluúčast na trénování talentů, … Je to naivní? Leccos takového jinde funguje. Třeba účast na Mistrovství Polska…

25.02.2011 19:26 | Autor neznámý

Re termín 1.2. - to zrovna není moje parketa, vůbec netuším, proč to vzniklo, jaký to má účel. Ale Viktor proti tomu myslím dost hlasitě protestoval, tak v tom asi k nějakým změnám dojde. Revize legislativy v plánu je. Ani pokuty moc neovládám, mám jen tušení, že se v tom řeší víc ekonomické než skutkové problémy. I v této oblasti ale očekávám nějaké změny. Mě se líbí co nejjednodušší soutěžní řád, a v soutěžích družstev podporuji co největší samosprávu prostřednictvím losovacích schůzí, nebo něčím, co je v elektronickém věku nahradí. Svaz je od toho, aby nastavil obecná pravidla a návaznosti, a detaily ať si dohodnou ti, co soutěž hrají. Diskutabilní je určitě otázka co je obecné a co je detail.

Druhou stranou krajíce je otázka, jak slušně a férově se k sobě týmy v soutěži dokáží chovat. Soutěžní řád se snaží ošetřit všechny excesy, které někde někdo na své soupeře vymyslel, a které se vymykají obecným principům fair play. Pokud budou soutěže družstev místem, kam si chodíme zahrát hlavně pro zábavu, mohou být řády benevolentní. Pokud budou družstva více otázkou prestiže a realizace ega některých jednotlivců, pak asi musí řád dávat pozor, aby nedocházelo k různým nechutnostem, kterých jsem za svou šachovou dráhu registroval celkem dost. Šachová disciplinárka je hodně krajní opatření, ani ta ale bez jasně formulovaných dokumentů mnoho nezmůže.

Fakturované platby se mi líbí. Jednak se přestanou bankami šíbovat drobné, to je hodně drahý sport, a pak budou mít kluby dost jasno, co za co platí. FIDE nijak nemiluju, ale tohle má nastavené dobře. Technicky to asi má pár háčků, to se musí odladit.

25.02.2011 18:52 | Autor neznámý

Jaký máte názor na nový termín úhrady členských příspěvků do 1.2.? A s tím souvisí další novinka:  možnost hrát soutěže družstev řízené svazem po 1.2. jen pro platící do tohoto termínu.

Jistě jsou to jen drobnosti, ale dost znepříjemňují život. Vůbec nová filosofie pokut a kontumací je dost zvláštní. Hodláte zachovat tento trend nebo se spíše vrhnout na prevenci? Navrhovaný systém fakturových plateb by mohl napomoct nastolit přívětivější prostředí? ...

 

25.02.2011 17:52 | Autor neznámý

V podrobnějších tezích koncepce masového rozvoje o nějaké formě soutěží pro neregistrované uvažujeme v linii kraje - republika, ale detaily jsme neřešili. Vím o stávající formě soutěží školních družstev, ale když jsem nedávno scháněl detaily, registroval jsem, že již čistě technicky je to na úrovni větších měst a okresů docela problém realizovat. Jinými slovy potřebujeme asi víc lidí a lepší organizaci celého projektu. Předpokládám, že v Koutech se o tom bude hovořit podrobně, ať již vyhraje kdokolv.

Krajská tréninková střediska bylo to poslední,co jsem před lety jako funkcionář zkoušel rozchodit. Myslím si, že je to klíčový článek práce s talenty a mám to jako jednu ze svých priorit. Hodit financování jenom na kraje asi není zrovna fér, ale současný stav financí svazu dává boužel prostor pouze pro zcela nouzové zásahy. Věřím, že regionální granty by mohly hodně pomoci. Výběr talentů je určitě věcí kraje, má jistě nejlepší přehled. Jednotná metodika by byla ideální, vytvoření asi není takový problém, ale může být problém ji globálně realizovat. S několika kraji dosud v těchto projektech spolupracuji, ale globálně jsem trochu přehled ztratil. I tyto otázky by měly být dořešeny v Koutech. Je pravda, že v některých krajích je o kvalifikované a aktivně pracující trenéry nouze. Ale při troše koordinace a plánování by měl svaz umět nabídnout kraji vhodné trenéry pro zajištění potřebné výuky. Pro trenéry to určitě není špatný job. Mělo by se to odrazit i v oblasti školení nových trenérů.

 

25.02.2011 17:07 | Autor neznámý

Re odměna reprezentačního kapitána: Především je již mnoho let dodržována zásada, že kapitán má stejnou odměnu jako členové týmu. Je také pravda, že tato odměna bývala pro všechny poněkud nižší, protože na víc svaz ani peníze neměl. Posledních pár let přece jen došlo k různým změnám jednak ve skladbě reprezentačního týmu, i řekl bych v otevřenější ruce svazu. Asi skutečně nastala doba, kdy by se celá věc měla znovu prodiskutovat. Osobně bych rád viděl prémiový řád reprezentace jako součást ekonomické směrnice svazu. Jde ale o velmi citlivou otázku, se kterou se potýká mnoho federací, stačí jen připomenout zkušenosti Německé federace z loňského roku. Jenom ještě dodám, že role kapitána je při vyjednávání o financování reprezentace krajně nevděčná, je hromosvodem značných tlaků z obou stran. Sám jsem si to vyzkoušel v roce 1994 a nemám žádnou chuť si to zopakovat.

25.02.2011 16:50 | Autor neznámý

Bezva, tak já začnu.

1) Ad koncepce masovosti: počítáte (myslím celý váš tým, v případě zvolení) s nějakými soutěžemi pro neregistrované?

2) Ad krajská tréninková střediska mládeže: jakou máte představu realizace přednášek a tréninků? Kraje by měly zajistit finance a talenty, jak to bude s trenéry? Bude nějaká jednotná metodika nebo to bude kraj od kraje různé?

25.02.2011 16:45 | Autor neznámý

Re kroužky mládeže: Děti v kroužcích na školách samozřejmě jsou potenciálními členy ŠSČR, ale členství pro ně má smysl až v té chvíli, kdy skutečně začnou služby ŠSČR využívat. A to (bohužel) velká většina těchto začínajících šachistů nikdy nebude, takže není důvod jim to členství vnucovat. Existuje spousta kroužků, kde se děti šachy učí, a šachová organizace o tom vůbec neví, jde to exidentně i bez ní.

Nelogičnost celého systému vyplývá z vnějšího tlaku na početnost členské základny. Před mnoha lety z toho vyplynula kampaň "zaregistrujte všechny". A mnoho let našich vnitřních sporů o této citlivé otázce ukázalo, že nám to za to téměř určitě nestojí. Doufám, že jsme se už naučili financovat šachy jinak. Konkrétní návrh řešení na tuto konferenci připraven nemáme, ale na tu příští by se nějaký zrodit měl.

25.02.2011 16:27 | Autor neznámý

Zdravíčko všem. Viktor sice musel sednou za volat a vyrazit směr Havlíčkův Brod, ale já jsem zde a mohu s vámi o našem programu diskutovat. Alespoň si tak zpříjemním doléčování chřipky. Pokud ovšem máte o diskutování se mnou zájem.

Především odpovím, že má účast v týmu není nezbytná. Dobře vím, že to může některým lidem vadit. Pár z nich k tomu má i důvod, u těch zbývajících bych docela rád věděl, proč jim vadím, protože si myslím, že jsem jim k tomu nikdy důvod nezavdal. Pozvání do týmu jsem přijal, protože si myslím, že mohu nabídnout i něco pozitivního.

25.02.2011 15:53 | Autor neznámý

Ještě jsem si přečetl otázky na p. Lamsera a vyjasnil si tedy otázku na M. Konopku - už jsem VV navrhl, že odměna repre kapitánů by měla být oddělena od odměny hráčů. Takto si totiž vlastně kapitán navrhuje odměnu i pro sebe a to není šťastné řešení. Tím netvrdím, že odměna nebude s prémiemi a třeba i 40 tis., musíme to ale dát celé do souvislostí a vyřešit i v relaci na odměny u mládeže - tam bere repre kapitán (mimochodem zde připravuje Z. Fiala konkurz) 60 tis.

25.02.2011 15:47 | Autor neznámý

Zdravím! Tedy ještě před odjezdem poslední reakce:

1) Nedovedu si představit, že bych teď  těsně před konferencí někoho v týmu měnil, tedy je nezbytná. Na konferenci se můžeme pobavit o tom, proč by to nemělo dělat dobrotu. Výhodou Marka Vokáče krom přehledu je i to, že je šachovým profesionálem a bude tedy mít na práci mnohem více času, než běžný smrtelník vázaný v zaměstnání.

2) Flexibilně. Každopádně bych rád omezil psaní článků pro web, tam jsem bez problémů nahraditelný. Nutno též vzít v potaz, že nebudu zaměstnancem ŠSČR a nelze tedy očekávat, že bych dělal 8 hodin denně pro ŠSČR, na to máme sekretariát.

3) Především s Michalem Konopkou počítáme na post reprezentačního trenéra a nemáme žádný problém s tím, že kandiduje za druhý tým. Ohledně prémiového řádu jsem si s ním vyměnil několik mailů, ale záverečné slovo padne až na půdě nového VV. Musíme najít kompromis. Budu potěšen, když budeme mít na ME nejsilnější možná družstva, úspěch potřebujeme (nejen do tabulek) jako sůl a v posledních 3 letech nám vždy trošku chybělo. Pokud z hodnocení MŠMT vypadneme, dostaneme podstatně menší peníze nejen na reprezentaci, ale i na talentovanou mládež. V roce 2011 je z MŠMT v plánu 1,2 mil. a o ty bychom opravdu neradi přišli. Čili, bude se ještě řešit. Chystám se též s reprezentanty promluvit přímo, snad bude mou výhodou, že se s nimi se všemi znám.

25.02.2011 15:20 | Autor neznámý

Vážený pane Novotný,

mám na Vás několik otázek.

1. Je ve Vašem týmu nezbytná účast pana Vokáče? Nedělá to dobrotu.

2. Jak rozdělíte svůj čas mezi NSS a ŠSČR?

3. Dáte reprezentačnímu trenérovi Konopkovi požadovaných 40 tisíc za 16. místov Evropě?

Otázky budu mít samozřejmě i na pana Lamsera.

Odpovědi na otázky zajímají více lidí. Jestli neodpovíte zde, budeme Vás interpelovat přes delegáty.

25.02.2011 14:56 | Autor neznámý

Diskutovat zde již bohužel moc nepůjde, protože za chvíli vyrážím do centra dění.

V mé představě masovosti není členství v ŠSČR až tak zásadní, většinu pozitivních významů toho, že dítě hraje šachy, dosáhneme totiž i bez registrace. Samotná registrace má význam ekonomický v tom smyslu, že počet členů ovlivňuje příjmy od ČSTV (pokud budou, což stále není vyjasněno), ale i od ministerstev (ty zatím jsou). Upřímně řečeno, neznám podrobnosti těchto klíčů ani metodu počítání členské základny pro ně, v zásadě v tuto chvíli ale platí, že ŠSČR je rád za každého i neaktivně zaregistrovaného člena, proto tato forma vlastně existuje. Při zpracování koncepce masovosti posoudíme samozřejmě i tento ekonomický dopad a je možné, že stávající stav nějak přehodnotíme. Každopádně je důležité dát členům alespoň jasnou informaci, co je pro svaz v tomto bodu dobré, a případně najít i nějaké motivační prvky.

25.02.2011 14:23 | Autor neznámý

Pane Novotný, je-li zde možné s Vámi diskutovat o Vašem programu, můžete prosím odpovědět na následující dotaz ohledně šachových kroužků na základních školách a v mateřských školkách? Stejný dotaz jsem položil i Vašemu protikandidátovi.

Jsou podle Vás děti v kroužcích na ZŠ a MŠ potencionální členové ŠSČR? Tzn., máme se snažit registrovat je v ŠSČR? Pokud ano, myslíte si, že pro tyto děti má platit jednotná sazba členských příspěvků jako pro ostatní členy - závodní hráče z řad mládeže?

Děkuji za váš názor. Ivan Kopal

25.02.2011 08:57 | Autor neznámý

Zajímavý program, líbí se mi třeba ta metodická podpora grantů, ohledně podpory kroužků - tam jsem teda zvědavý, jak to bude v praxi fungovat, jestli se na to ty peníze najdou. A ty technické záležitosti - oddělení účetnictví, fakturace - jsem v tom laik, doufám, že to povede ke snížení admin. nákladů a ne ke zvýšení. Je tomu tak?

BTW Máte nějaké trumfy v rukávu ohledně hledání sponzorů (třeba na MČR apod., aby to nemusel svaz solit ze své kapsy)?

25.02.2011 07:27 | Autor neznámý

Zajímavý program, srozumitelně napsaný. Orientace na mládež je naprosto nutná - pokud nebude dostatečně velká základna mládeže, těžko bude za pár let - nebude mít kdo hrát. Zatím mám pocit, že svaz jen peníze bere a nedává. Na nejnižším stupínku v oddílu mládeže je podpora prakticky nulová a motivace k práci s mládeží mizivá. Bez nadšenců, kteří pracují s dětmi prakticky zdarma a bez nároku na cokoliv, by oblíbenost šachové hry padla mezi dětmi na minimum.

24.02.2011 23:00 | Autor neznámý

to NocnikInHell: To je jistě pravda. Proto jsem také psala, že svůj názor jsem si utvořila po přečtení všech na internetu dostupných materiálů týkajících se volebních programů obou týmů. To, že dva dny  (respektive jeden den ) před volbou samotnou jasný a srozumitelný program uveřejnil pouze jeden z týmů a druhý kandidát jen dokument „vizí“, jak to sám nazýváte, má prostě za následek to, že obyčejný fanda šachu bude přát vítězství týmu pana Novotného. A myslím, že ve svém předešlém příspěvku jsem nic nesoudila, ani nesrovnávala. Jen se obyčejně rozhodla pro kandidáta, který mi podal lepší, mě srozumitelnější informace.

24.02.2011 21:47 | Autor neznámý

Tobi: a neni to taky tim, ze zde jsou provnavany dokumenty vize vs. program? jisteze pak je program konkretnejsi a ceskemu obycejnemu cloveku srozumitelnejsi ... nekdo si treba pocka i na druhy program, a pak bude soudit

24.02.2011 20:08 | Autor neznámý

Pozorně jsem si přečetla všechny na internetu dostupné materiály týkající se volebních programů obou týmů a prostým selským rozumem přeji úspěch týmu Viktora Novotného. Tomuto textu rozumím, ten je napsaný česky, jasné body, srozumitelná vyjádření, konkrétní pojmenování nynějších nedostatků a konkrétní návrhy na změnu, chuť do práce evidentní, žádné schovávačky za neurčitá prohlášení plná efektních cizích slov. Tenhle přístup se mi líbí. Velmi doufám, že bude i těm, kteří mají v této záležitosti právo veta.