Do voleb dva kandidáti - volte přímo (AKTUALIZOVÁNO!)

23.02.2011 15:12 | Konference ŠSČR

Blíží se poslední únorový víkend, což samo o sobě není nic výjimečného. Ale pro náš šachový národ nastanou změny. Jak budou velké, o tom rozhodnou delegáti. V Havlíčkově Brodě se v sobotu 26. 2. 2011 uskuteční Konference a j...

Blíží se poslední únorový víkend, což samo o sobě není nic výjimečného. Ale pro náš šachový národ nastanou změny. Jak budou velké, o tom rozhodnou delegáti. V Havlíčkově Brodě se v sobotu 26. 2. 2011 uskuteční Konference a jedním z bodů programu bude volba nového předsedy ŠSČR a výkonného výboru. Po dlouhých letech, kdy se na stole objevila vždy pouze nabídka jednoho kandidátského týmu, se situace mění. O křesla budou usilovat dva týmy.

V pátek 18. února jsme oslovili níže uvedenými otázkami oba kandidující týmy, konkrétně Viktora Novotného a Jana Lamsera. Reakce Jana Lamsera dorazila s malým zpožděním, takže jsme nyní AKTUALIZOVALI (17:12 hodin).

Tým kandidujícího Viktora Novotného

Co Vás vedlo ke kandidatuře na post předsedy šachového svazu?
"Během léta mě hned několik lidí nezávisle na sobě oslovilo, že by mě viděli jako vhodného kandidáta na tuto funkci, která se odchodem Vlastimila Sejkory uvolňuje. O dění v ŠSČR se dlouhodobě zajímám, prošel jsem si i většinu šachových funkcí, tedy mám celkem přehled o problémech našeho hnutí. Proto jsem tuto výzvu přijal."

Vize a plány?
"Stěžejním cílem mého týmu je rozvoj masovosti – chceme v maximální možné míře podporovat práci s mládeží a vznik nových kroužků. Rád bych též nastartoval koncepční práci s talenty – od krajských středisek mládeže k podpoře individuálních tréninků. Zde bych rád opravil Šachový týdeník, který poměrně nešťastně vypíchl, že zarazím peníze na individuální tréninky. Nic takového nechystám. Chci jen, aby individuální tréninky měly smysl. Ten podle mého postrádají tam, kde trenér učí individuálně látku, kterou může se stejným efektem přednášet v krajském středisku mládeže plné třídě žáků. Mezi další plány patří pomoc klubům a krajům s grantovými žádostmi tam, kde je ještě nevyužívají, revize svazové legislativy, zlepšení komunikace (včetně např. webu) a prohloubení spolupráce s kraji."

Váš osobní názor - v jaké výši by měly být členské příspěvky?
"Předně si je potřeba uvědomit, že členské příspěvky si určujeme sami podle potřeby. Chceme-li zachovat aktuální standard výdajové části rozpočtu, musíme rovněž zajistit potřebné příjmy. V dnešní době, kdy je financování sportu ze strany státu dosud nevyjasněné, bych se držel schválené koncepce každoročního zvyšování příspěvků až do výše 300 Kč/rok, které by mělo zajistit v podstatě finanční samostatnost našeho svazu."

Dále jsme požádali o krátké představení jednotlivých členů týmu.

Viktor Novotný

(33 let) – kandidát na předsedu ŠSČR (1. Novoborský šachový klub)

Zakladatel a funkcionář 1. Novoborského šachového klubu (2001), předseda Šachového svazu Libereckého kraje, redaktor Novoborského šachového serveru, pořadatel řady turnajů dospělých i mládeže, trenér mládeže, rozhodčí a druholigový kapitán. Od roku 2006 se věnuje šachu profesionálně.

„Za posledních 15 let jsem si prošel snad všechny funkce, které v šachu existují. Z neznámého místního oddílu se mi s kolegy podařilo vybudovat špičkový evropský klub. Ve vedení svazu bych se rád zaměřil především na zastavení poklesu členské základny a opětovné nastartování jejího růstu, především z řad mládeže.“

Ing. Marek Vokáč

(52 let) – kandidát na místopředsedu ŠSČR a předsedu trenérsko-metodické komise (1. Novoborský šachový klub)

Absolvent VŠCHT v Praze. Šachový velmistr a trenér FIDE, věnuje se šachu profesionálně. V šachové organizaci prošel řadou funkcí především v TMK, v současnosti zde odpovídá za oblast školení trenérů. Jako kapitán reprezentačních družstev působil na olympiádách 1994 (muži), 1996, 1998 a 2000 (ženy). V období 1990 - 2004 působil v dalších vrcholových orgánech svazu, 1995-2004 byl členem výboru ŠS, vykonával také řadu činností sekretáře svazu. Působí též jako šachový novinář, publikoval řadu především metodických materiálů, věnuje se rovněž trénování mládeže.

„Chci se věnovat dotvoření struktury šachového vzdělávání mládeže a zintenzivnění trenérské práce na celém území ČR. Rád bych se rovněž podílel na zefektivnění a zlevnění práce svazu co nejširším zaváděním elektronických metod práce a komunikace. Upřednostňuji smírná kompromisní řešení před jednostranným prosazováním sporných rozhodnutí.“

Ing. Jarmila Voráčková

(49 let) – kandidátka na hospodáře ŠSČR (Klub šachistů Říčany 1925)

Registrovaná v šachovém oddíle v Říčanech od svých 10 let. Kromě krátkého působení jako trenérka dětí a kapitánka družstva nevykonávala doposud žádnou funkci na šachovém svazu. V současné době je ale předsedkyní Kontrolní komise v župě Barákově v TJ Sokol, zastupitelkou obecního úřadu a předsedkyní Kontrolního výboru obce Říčany.

„Jsem ráda, že do VV ŠSČR kandidují mladí lidé, kteří vědí, co chtějí, a já se pokusím vnést do jejich práce ještě trochu toho ženského ducha.“

Ing. Petr Záruba

(29 let) – kandidát na předsedu STK (Beskydská šachová škola o.s.)

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě. V civilu výzkumný a vývojový pracovník. V šachovém hnutí dlouholetý rozhodčí, momentálně I. třídy. Od roku 2010 člen Rady Beskydské šachové školy o. s. a člen VV ŠSČR z pozice předsedy STK.

„Ve VV bych se rád zaobíral modernizací soutěžního řádu tak, aby odpovídal dnešní digitální době. V soutěžích družstev chci připravit alternativu losovacích schůzí a s tím spojenou „elektronizaci“ soupisek. Dále bych rád pokračoval v asistenci pořadatelům soutěží a turnajů pod hlavičkou ŠSČR tak, aby byla zachována jejich vysoká kvalita a zároveň spokojenost hráčů, kteří se těchto akcí účastní.“

Ing. Zdeněk Fiala

(45 let) – kandidát na předsedu Komise mládeže (ŠK Světlá nad Sázavou)

Předseda oddílu ŠK Světlá nad Sázavou a hlavní organizátor řady mistrovských soutěží především pro mládež. Od roku 2009 předseda Komise mládeže ŠSČR.

„Rád bych zkvalitnil přípravu talentů (nerozmělňovat hodiny individuálního tréninku na velké množství hráčů, ale dát talentům výrazně více hodin, než mají nyní), nastartoval systematickou spolupráci s mateřskými školami, pomohl oddílům a krajům při zajišťování grantů na program masového rozvoje, obnovil trenérskou subkomisi v KM či finančně podpořil krajská střediska mládeže.“

Ing. Jiří Krejnický

(52 let) – kandidát na předsedu Organizační komise (DDM Praha 6)

Zakladatel a funkcionář oddílu DDM Praha 6. Šachový problémista.

„Rád bych pokračoval na poli organizační komise, kde bych uplatnil více jak desetiletou zkušenost v oboru.“

Mgr. Jaroslav Benák

(24 let) – kandidát na předsedu Komise rozhodčích a Klasifikační komise (ŠK Světlá nad Sázavou)

V současnosti studuje ústavní právo v doktorském studijním programu v Brně. Mezinárodní rozhodčí, předseda KR JmŠS a člen VV JmŠS, vedoucí 1. ligy Východ, 2. ligy A a D.

„Ve VV bych se rád zaměřil na revizi předpisů ŠSČR z hlediska jejich efektivity (tj. zda ty předpisy v praxi vedou k těm žádoucím dopadům, jež zamýšleli ti, kteří ty předpisy psali a schvalovali). Rád bych také "osekal" požadavky legislativy kladené na účastníky soutěží (zejména soutěží družstev) a pořadatele turnajů na nezbytné minimum. Šachová legislativa má pomáhat slušným lidem, kteří chtějí hrát šachy, a ne jim stát v cestě."

Ing. Petr Buchníček

(36 let) – kandidát na zástupce celostátních sdružení (ŠK Caissa Třebíč)

Bydlí v Brně, pracuje v Brně a v Praze. Je členem ŠK Caissa Třebíč (KŠS Vysočina). Od r. 2005 členem VV ŠSČR na nevolené pozici zástupce celostátních sdružení. Již dříve působil v JmŠS a v STK ŠSČR, kde se věnoval především problematice soutěží družstev a související legislativě.

„Ve VV ŠSČR bych rád pracoval i nadále a těším se podpoře SKŠ v ČR. Kromě zastupování celostátních sdružení bych se rád zaměřil na revizi legislativy, a to zejména z hlediska formulačních úprav (tedy za účelem vyjasnění, nikoliv změny významu) a z hlediska vzájemných vazeb mezi jednotlivými řády.“

funkce Kandidát rok nar. Oddíl
prezident ŠSČR bez návrhu
předseda ŠSČR Viktor NOVOTNÝ 1977 1. Novoborský ŠK
hospodář Ing. Jarmila VORÁČKOVÁ 1961 Klub šachistů Říčany 1925
člen VV a místopředseda ŠSČR
– předseda trenérskometodické komise
Ing. Marek VOKÁČ 1958 1. Novoborský ŠK
člen VV
– předseda sportovně technické komise
Ing. Petr ZÁRUBA 1982 Beskydská šachová škola o.s.
člen VV
– předseda komise mládeže
Ing. Zdeněk FIALA 1965 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz.
člen VV
– předseda komise rozhodčích a klasifikační komise
Mgr. Jaroslav BENÁK 1986 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz.
člen VV
– předseda organizační komise
Ing. Jiří KREJNICKÝ 1959 DDM Praha 6
člen VV
– zástupce celostátních sdružení
Ing. Petr BUCHNÍČEK 1974 ŠK Caissa Třebíč
generální sekretář konkurz

Jan Lamser

Tým kandidujícího Jana Lamsera

Co Vás vedlo ke kandidatuře na post předsedy šachového svazu?
"To je, pokud bych se měl snažit odpovědět se vším všudy, vlastně téměř metafyzická otázka. Jsem profesí postmodernista, takže Vám řeknu, že nejspíše Jungův princip synchronicity. No, ano, myslím a nemyslím to vážně. Ale co Vám na Vaši mám odpovědět? Těch faktorů je více, ba mnoho, a bylo by únavné je vypočítávat. Spíše mi přijde podstatné, s jakými přístupy přicházíme, než co mne či další členy týmu k tomu individuálně přivedlo..."

Vize a plány?
"Abychom byli pro delegáty konference svazu přehlední, zpracováváme pro ně dva podklady, přesně v té logice, jak se ptáte: neboli vize a program. Na vizi jsme se již shodli a delegáti ji již mají k dispozici, program dopracováváme. Vizi si Vám dovoluji zaslat v příloze k této zprávě (pozn. redakce - vyjde v zítřejším samostatném článku). Kdybych ji měl nějak stručně přiblížit, zmíním několik důrazů: výkonnostní sport nebo chcete-li aktivní klubový život; více se otevřít světu mimo vrcholový a výkonnostní šach (včetně prezentace šachu široké veřejnosti, kroužky na školách, nové formy komunikace…); svaz by měl fungovat zejména jako podpůrná složka, která pomáhá krajským svazům a komukoliv, kdo má zájem se v šachu angažovat, spíše než se snažit vše direktivně a autonomně řídit. Asi jsem na něco zapomněl, ale tak to dopadne vždycky, když chcete shrnovat text, který je už sám o sobě poměrně hutný."

Váš osobní názor - v jaké výši by měly být členské příspěvky?
"Ano, téma výše členských příspěvků je citlivé. Rozhodně nechci teď dělat některá radikální předvolební prohlášení o snižování členských příspěvků – když navíc o této věci rozhoduje konference svazu. Systém výše členských příspěvků, který přijali delegáti na minulé konferenci, respektuji. Umožňuje fungování svazu i v případě totálního výpadku „sazkových“ peněz i prostředků z ministerstva financí. To je dobrý základ. Co je ovšem podstatné: je třeba členské základě za jejich peníze nabídnout kvalitnější servis a služby. Samozřejmě budeme vůči delegátům konkrétnější; vysvětlíme podrobně, co si pod takovouto obecnou formulací představit, v již zmiňovaném programu, který by měl být ještě alespoň v minimálním předstihu před konferencí k dispozici."

Můžete v krátkosti představit jednotlivé členy Vašeho týmu a uvést jejich hlavní devizu pro funkci, kterou by měly v rámci šachového svazu zastávat?
"Takže, dlouhý výčet:
Na důležitý post hospodáře je navrhován Josef Novák, dlouholetý předseda Revizní komise ŠSČR a před rokem 2002 hospodář Českého šachového svazu, myslím, že se vzhledem k jeho profesnímu oboru daňový poradce jedná o jednoho z nejerudovanějších lidí na tento post.

Předsedou Trenérsko metodické komise navrhujeme stávajícího předsedu Michala Konopku, který v této funkci působí od roku 2004, od roku 2002 vede českou mužskou reprezentaci, kromě dlouholeté zkušenosti s prací této komise má velmi dobré renomé mezi reprezentanty, navíc je sám extraligový hráč s titulem mezinárodního mistra a trenér s nejvyšší třídou v ČR – s mezinárodním titulem FIDE Senior Trenér.

Za předsedu Sportovně technické komise navrhujeme Romana Burdu, je to dlouholetý předseda oddílu Spolana Neratovice a organizátor šachových turnajů. Památné jsou jím organizované přebory juniorů na zámku v Chudenicích. V 90. letech působil ve sportovně technické komisi tehdy Českého šachového svazu.

Na pozici předsedy Komise mládeže je navrhován Antonín Ambrož, dlouholetý pracovník s mládeží, stále aktivní organizátor a trenér mládeže se zkušenostmi se základního i individuálního tréninku, je například jedním z prvním trenérů současné české jedničky Davida Navary.

Kandidátem na předsedu Komise rozhodčích a Klasifikační komise je Ing. Miloš Možný, bývalý československý reprezentant, v současnosti extraligový hráč s titulem mezinárodní mistr, rozhodčí 1. třídy.

Předsedou Organizační komise navrhujeme Jana Framberka – jedná se o mladou perspektivní posilu našeho týmu, je to hráč s titulem kandidáta mistra, trenér, organizátor a předseda oddílu CAISSA Úholičky, věřím, že přínosem pro práci VV budou jistě jeho profesní zkušenosti se státními i evropskými dotacemi.

Kandidát na předsedu Komise mediální a propagační je Ing. Břetislav Modr, publicista, vydavatel časopisu ŠACHinfo, sám hráč mistrovské úrovně, mezinárodní rozhodčí, posilou pro práci výkonného výboru budou kromě jeho žurnalistických zkušeností jistě také kontakty na významné zahraniční hráče a funkcionáře.

Kandidátem zastupujícím Sdružením korespondenčního šachu v České republice a Sdružením šachových problémistů ČR je Jan Židů, jeho výhodou je, že je členem obou těchto sdružení a dokonce ve Sdružení korespondenčního šachu v SKŠ ČR zastává pozici člena Řídící komise a vedoucího klasifikačního úseku.

Za generálního sekretáře navrhujeme Ing. Petra Herejka, který v této pozici působil poslední tři roky a před tím působil šest let jako předseda – má solidní zkušenosti, zájem pracovat dál a nebrání se novým pohledům a nápadům jak měnit praxi, kterou vesměs sám zavedl. To mi přijde sympatické, a proto s ním počítám.

A něco o sobě a mých devizách? Mám zkušenosti s týmovou prací a šachy mám rád. Takže uplatnění těch zkušeností by se mohlo, věřím, stát podstatnou devizou... Také mám velké zkušenosti s krizovým řízením – ty ale, pevně věřím, uplatňovat nebudu."

funkceKandidátrok nar.Oddíl
prezident ŠSČRRNDr. Igor NĚMEC59Dukla Praha
předseda ŠSČRMgr. Jan LAMSER66SK Litoměřice
hospodářRNDr. Josef NOVÁK CSc.50Sokol Hostivice
člen VV
– předseda trenérskometodické komise
Michal KONOPKA662222 ŠK Polabiny
člen VV
– předseda sportovně technické komise
Roman BURDA72TJ Neratovice
člen VV
– předseda komise mládeže
Antonín AMBROŽ48Bohemians Praha
člen VV
– předseda komise rozhodčích a klasifikační komise
Ing. Miloš MOŽNÝ54ŠK Zikuda Turnov
člen VV
– předseda organizační komise
Jan FRAMBERK77CAISSA Úholičky
předseda komise mediální a propagačníIng. Břetislav MODR46Bohemians Praha
člen VV
– zástupce celostátních sdružení
Jan ŽIDŮ70ŠK stavby mostů Praha
generální sekretářIng. Petr HEREJK62ŠK Líně

Přímá volba

Prozraďte v níže uvedených anketách, jak jste instruovali delegáty konference.

Který tým byste volili?

BlueBoard.cz


Koho byste na svazu rádi VIDĚLI? (možnost výběru více osob)

Můžete zaškrtnout více osob a poté potvrdit tlačítkem "HLASOVAT".

BlueBoard.cz


Koho byste na svazu rádi NEVIDĚLI? (možnost výběru více osob)

Můžete zaškrtnout více osob a poté potvrdit tlačítkem "HLASOVAT".

BlueBoard.cz

Odkazy

Stránky ŠSČR - konference
32x 2024x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (32) Aktualizovat
26.02.2011 21:42 | Autor neznámý

Koukám, že to byl přímo knock-out 

25.02.2011 12:36 | Autor neznámý

Re: P.Krolop: výtečně, píši Vám přímý bod z podání

Nyní má servis p.Janda...

25.02.2011 12:24 | Autor neznámý

 Zdeňku, neboj, já souvislosti chápu moc dobře a především i to, že když delegáti pojedou na konferenci v přátelském duchu, tak se konstruktivně vyřeší daleko více, než když budou předem proti sobě naškrobení a budou aprori proti názoru jiného.
  Vidím a věřím, že mezi delegáty je v současné době nálada na tu první lepší variantu (již konference 2010 byla v tomto smyslu průlomová), proto jsem zasáhl do naprosto zbytečné předešlé diskuze zde s žádostí o ukončení, kdy by se vytahovalo, co kdy kdo, to bychom se nikam nedostali.

25.02.2011 11:42 | Autor neznámý

Re: Janda.

Jmenuji se Petr Krolop!  Pokud pan doktor Janda pochopí, že i Krolop může být příjmení! Nikdy jsem se neschovával za anonym ! Nemám ve zvyku napadat a urážet lidi, což činíte Vy, zřejmě v typicky lékařském přístupu k lidem!

Petr Krolop - Hodonín

25.02.2011 11:26 | Autor neznámý

re Krolop - názory člověka,co se neumí podepsat,jsou na ho...

re Pavel - Pavle, asi jsi to nepochopil, ono zde vůbec nejde o "nějaký" osobní spor. Vždy mě vadilo , že se přijímají (nejen v šachách)  rozhodnutí,a nikdo za  ně nenese odpovědnost. Když doktor udělá špatné rozhodnutí, tak v lepším případě má na krku stížnost, v horším případě žalobu. To byl smysl mé (nejen mojí) polemiky s JM krajem. Konec práce s mládežníky - jistě,dříve se mohly přebory dětí započítat jako oddílové přebory a dát do zápočtu na ELO.Po vzniku Ela mládežníka pak bylo jednoduché argumentovat o zaplacení členských příspěvků. Prostě se organizátoři zdražení služeb chytili do vlastní hloupé pasti. A Pavle,víš jak nejvíc naštveš lidi? Když na ně máš stejné nároky,jako lidi na doktory.

Ani se Tě neptám, koho budou naši krajští zástupci volit - já (jen doporučuji) bych dal hlas přece jenom týmu Viktora. Tu skladbu týmu má dobrou,řadu lidí znám, je za nimi vidět mnoho let dobré práci. Viktor se šachu (na rozdíl od předchozích předsedů Svazu)  může plně věnovat. Věřím,že pokud důvěru dostane, tak ty praktické šachy "zlidští", odrovnal např. bych ty nesmyslně vysoké pokuty, všelijaké poplatky, postaral bych se o jiný způsob hledání zdrojů (k těm grantům jsem skeptický) .

25.02.2011 09:10 | Autor neznámý

  1. Jsem velmi rád, se našlo tolik ochotných lidí něco pro šachy udělat a že kandidují 2 týmy. Ať vyhraje ten či ten, myslím, že toi bude ku prospěchu věci.

 2. Na konferenci se určitě nebude řešit, co kdy kdo řekl, vždyť minulá 2010 byla o velkém kompromisu a nemá cenu ztrácet čas a energii jak kdo co kdy myslel a prosazoval předtím a tím vnášet možnost zbytečných rozporů.

 3. Speciálně již dávno nejsme rozdělení na Moravu a Čechy, já například rád jezdím na skvělé turnaje na jih Moravy a se žáky na  sever na tréninky a kvlaitní turnaje.

  Tak ukončete níže uvedenou osobní přestelku, já jsem optimista a věřím, že delegáti konference se budou v sobotu soutředit jen na budoucnost svazu, věcná záležitosti, a že po konferenci bude u všech skvělý dojem.  A tedy, že lidé z vítězného i "poraženého" týmu, jakožto řadobí delegáti, obvykle  "tahouni krajů", budou mít další motivaci k velmi prospěšné práci pro šachové hnutí, stejně tak všichni, kteří na výsledek čekají a dělají důležitou mravenčí práci v klubech.  

25.02.2011 09:06 | Autor neznámý

Jinak ještě k té anketě - já jsem zatrhnul pár lidí z Viktorova týmu -tedy především ty, co znám, a vím, co si o nich mám myslet  - VN, p.Vokáč a p.Benák a z konkurenčního týmu p.Konopku, protože si myslím, že je to velmi schopný trenér a manažer a reprezentaci bude ještě velmi prospěšný. Doufám, že Viktorův tým s ním počítá?

25.02.2011 09:01 | Autor neznámý

No já hlavně doufám, že nový výbor nebude řešit tyhle žabomyší války a bude se zabývat řešením problémů do budoucna a ne minulostí.

25.02.2011 08:14 | Autor neznámý

Líbí se mně, že příspěvky pana Jandy jsou časté,dá se říci obsažné a jsou k danému problému! Často se rozhorlí jako by bojoval za pravdu, tedy tu ,,svojí" pravdu! Méně se mně líbí jeho častá potřeba - do někoho se navážet. V tomto případě do jihomoraváků / konkrétně do pánů D. Cipryse a M. Hurty / ! Co se týče úbytku členské základny, tak to naprosto přesně vystihl ,,kuřimák" - Jirka Majer ! A co se týče toho proslulého citátu: ,,Co je zadarmo, to stojí za hovno!" Já bych rád poopravil: ,,Úplně všechno co dělají lidé, kteří stojí za hovno je úplně zákonitě na hovno!" A nic na tom nezmění ani ta Vaše nejlepší koncepce!

24.02.2011 22:02 | Autor neznámý

Pane Jando, velmi se mýlíte, nikdy jsem nebyl v pozici, že bych šachovému svazu mohl něco nařizovat nebo diktovat. Poplatky za šachové služby nejsou na nejnižší úrovni tak hrozné, když rozpočítáte např. startovné 200 Kč a poplatek 200 Kč na ELO mezi sedm lidí družstva okresního přeboru, je to cca 60 Kč na člena. Ale 250 Kč registračního poplatku pro jednoho je už na této úrovni tedy síla... Ubývá členská základna, a co je nejhorší, snižuje se i počet registrované mládeže. Tady je asi problém, které by měl nový výkonný výbor řešit...

24.02.2011 19:19 | Autor neznámý

Odpověď p.Hurtovi:

1) Pane Hurto, nebudu skrývat, že Vašemu světu, v kterém žijete, nerozumím. Ale každý si žijeme tak, jak to nám každému vyhovuje,to je každého věc.Takže: už vám,jihomoravákům, to  psal Jindra  Papay (je zajímavé, že mu na to nikdo nikdy na vašich stránkách solidně neodpověděl), takže se pokusím jeho myšlenky volně parafrázovat:

Právě,že se zpoplatnily přebory oddílů a nižší krajské soutěže poplatkem za ELo a ještě si ten hráč musí zaplatit členský příspěvek (který se dnes stejně navyšuje) , tak se raději (protože sehraje několik partií)  na ty šachy vykašlal. Takhle se mohlo při zvyšování členských příspěvků argumentovat, že soutěže,pořádané ŠSČR  jsou v rámci poplatku,tak jako přebory oddílů  ( a kontrola,zda-li to byl přebor oddílu nebo něco jiného, by nás, v moderní době výpočetní techniky nestála lautr nic, a pokud by ten,kdo podváděl dostal mastnou pokutu,jistě by si to podvádění do budoucna každý rozmyslel). Tímto jste vy, nastolili odliv šachistů ze Svazu. Pane Hurto, koukněte se,laskavě, kolik odešlo vloni šachistů, a to se členský příspěvek moc nenavyšoval.

2) Pane Hurto, zapomínám někdy  ustoupit napadenou figurkou,nebo pokrýt mat. Co nezapomínám ( možná díky lékařské praxi) , co kdo napsal,nebo řekl. Měl jsem výhrady k nápadům jihomoravských delegátů,ale pokud jste byli předem domluveni s 2 českými Kraji ,tak se s tím nedalo nic dělat. Jindra to tenkrát  řešil radikálně , odchodem ze svazových funkcí.Pamatuji se ještě ,jak jste tehdy  nařizoval Svazu, aby z "ležicích" 300 tis.Kč na termínovaném vkladu vytvořil zisk 30 tis.Kč / rok . Tenkrát vám mnoho lidí řeklo své o Vašich nereálných , v podstatě žertovných, představách. A vzpomínám si na reportáž Davida C. z loňské vaší krajské Konference v Brně . Tenkrát Vám Vlasta řekl kouzelnou větu: " Pane Hurta,co je zadarmo , to stojí za ho..." . Že je to pravda pravdoucí, to vědí zejména lékaři. Nevím,zda-li jste k podobnému závěru došel Vy. Pokud ne, věřím,že jednou dojdete .

24.02.2011 18:45 | Autor neznámý

Líbí se mi nová jména ve VV, Benák, Voráčková, ..... a dále odstavec, kde se mluví o práci s mládeží. Ať to vyjde alespoň na 80%. Souhlasím s Mirkem Hurtou - vybírat vysoké příspěvky pro svaz od začínajících šachistů, nebo od těch, kteří hrají jen přebor oddílu a nejnižší soutěž družstev je nesmyslné. Tady také klesá členská základna.

24.02.2011 17:39 | Autor neznámý

Pár vět k úbytku členské základny a kdo a co za to může. Jsem starší a jednoduchý člověk, který problém vidí jednoduše a s odstupem uběhlých let. Na úbytek členské základny nemá vliv ani výše členských příspěvků, ani kdo je ve vedení ŠSČR, ani spousta jiných argumentů. Jediné co nás spasí od zániku, je stálá práce s výchovou nových šachistů. Oddíl, který nepracuje s mládeží na sobě páchá pomalou sebevraždu. Svaz, který nezařídí, nezajistí či nemotivuje tuto činnost v oddílech, páchá rovněž na organizovaném šachu sebevraždu. Rád bych, aby nově zvolené vedení si to uvědomovalo. S pozdravem Jirka Majer alias kuřimák.

24.02.2011 17:08 | Autor neznámý

Ad Zdeněk Janda

Prosím pana Jandu, aby laskavě nefabuloval o tom, čemu se divím a čemu se nedivím. Stále věřím ve spravedlnost myšlenky, že šachisté by měli svaz financovat podle toho, v jaké míře využívají jeho služeb – k tomu právě ty poplatky za služby jsou. Prostě ať platí víc ten, kde sehraje víc turnajů než ten, kdo odehraje jen pár partií za družstvo v okresním přeboru. I když výše některých pokut se mi zdá nesmyslně horentní, nevšiml jsem si, že by se svazové soutěže (extraliga, první a druhá liga), kde jsou poplatky a pokuty nejvyšší, nepodařilo obsadit, ale všímám si, že nám ubývá členská základna, protože odcházejí právě ti, kteří za celý rok odehráli jen pár partií za družstvo a kteří kvůli několika partiím odmítají platit několikasetkorunové členské příspěvky. Tento vývoj mě nepřekvapuje, natožpak abych se tomu divil, protože přesně před tímto úbytkem členské základny jsme spolu s dalšími jihomoravskými delegáty na svazových konferencích varovali.

A propos – oddílové turnaje byly zpoplatněny proto, že docházelo k zneužívání a pořadatelé často vyhlašovali kdejaký open za otevřený přebor oddílu XY, jen aby nemuseli poplatky na ELO hradit.

24.02.2011 16:21 | Autor neznámý

 K čemu je ten prezident šsčr? 

24.02.2011 15:43 | Autor neznámý

Zahraniční politológovia momentálne prognózuju

a/ vývoj ceny ropy z hľadiska situácie vo Veľkej Líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamahírijí

b/ prognózuju síce víťazstvo tímu VN, ale zloženie VV bude rozšírené o niektorých ľudí z tímu JL, aby sa personálne viťažilo maximum z maxima

(uvidíme, či sa prognostici mýlia) ?

24.02.2011 09:48 | Autor neznámý

Místo kolonky Koho byste na svazu rádi NEVIDĚLI? bych radši uvítal kolonku Koho byste NA HRADĚ rádi NEVIDĚLI? , tam bych věděl

24.02.2011 09:15 | Autor neznámý

Re Bolek - trochu mě zarazila prázdná kolonka u Viktorova týmu "kandidát na prezidenta". Když jsem si však dočetl celý článek,a viděl to negativní hlasování, pochopil jsem.. No,nevím...

Re Háse a Viktor - k té masovosti. Pavle, je potřeba konečně otevřít oči, a uznat krach koncepce, kterou prozazovali hlavně jihomoraváci (ústy D.Ciryse a Hurty)  spolu s některými českými Kraji. Za cenu toho,aby se nezvyšovaly příspěvky, tak se zdražily služby (pokuty, poplatky atd) . Kromě jiného se zpoplatnilo zasílání na Ela  za uspořádání oddílových turnajů. Zhůvěřilost nejvyšího řádu. Pak se ti apoštolové nezvyšování příspěvků divili,že řadoví členové,co si chtějí zahrát jen na oddílové a regionální úrovni, přestali platit příspěvky a hrát. To je ten základní kámen úrazu. A sám Viktor ví,jak před tímto trendem Jindra Papay v r.2006 varoval. Ale mluvil s hluchými a slepými. Kdyby se od r.2006 navyšovaly příspěvky o 50 Kč ročně, byli jsme teď vysmátí, pokryli bychom potřeby Svazu,zachovány by byly všechny turnaje,a vůbec by nás nezajímala nějaká Sazka a ČSTV.

ad Lamser - jestli přijde s informací,že od ČSOB sežene 3 mega, tak to Viktor nemusí ani jezdit do H.Brodu. Odlehčuji,samozřejmě

24.02.2011 02:01 | Autor neznámý

Zdravím a děkuji za podporu. Chtěl jsem Vás jen ujistit, že předvolební články jsou zcela v režii Bolka a má role se změnila z redaktora na zpovídaného a nijak jinak do toho nefušuju. Jsem rád, že se konference dočká regulérních voleb a oceňuji kvalitu "soupeře".

Pavel Háse - Na zastavení růstu příspěvků máme moc turbulentní dobu, příliš mnoho rizik. V programu máme, že ta rizika budeme preventivně snižovat i dalšími úspornými opatřeními, nemůžeme ale šmahem zrušit tolik výdajů, abychom mohli příspěvky snížit, to vzhledem k uzavřeným smluvním závazkům dost dobře ani nejde. 

Moraváci - Tento rozdíl v kandidátkách bije samozřejmě do očí, ale byl bych rád, pokud bychom využili voleb i jako prostředku konfrontace koncepcí a nepočítali jen kolik lidí není z Prahy. Já se chci se svým týmem vrhnout především na masovost - členů máme každý rok méně a méně a příspěvky za to tedy nemůžou...    

24.02.2011 00:34 | Autor neznámý

Ale je celkem jasné, že vyhraje p. Novotný, protože p. Lamser tam nemá Moraváky, to je základní strategická chyba.

24.02.2011 00:33 | Autor neznámý

Lamsera ale bez Němce

23.02.2011 23:45 | Autor neznámý

Zdá se, že příspěvky chtějí zvyšovat oba kandidáti, i když ten druhý tým to nechce říci naplno a schovává se za blaf "lepší služby za to" - zdá se, že není koho volit, ale Lamserův tým dává možná větší naději na hsopodárnost.

23.02.2011 23:30 | Autor neznámý

s 4 z nich, samozřejmě

23.02.2011 23:30 | Autor neznámý

Jarda Benák na Hrad! Oba "týmy" na mě působí sympaticky a kompetentně, ale asi bych se taky malinko přiklonil na stranu Viktor teamu. Voko je záruka kvality, navíc bych měl dobrý pocit, že jsem 4 z nich hrál šachy.

23.02.2011 23:13 | Autor neznámý

noELO: Se vší úctou (rád vás čtu) - anketa je určená pro nás šachisty, kteří nevolí. (ad brzy - ještě před týdnem nebylo z koho vybírat). Další - nemáte někdy pocit, že říci "ne" může znamenat ve svém důsledku něco pozitivního? Další - kde se v tomto článku objevuje zaujatost mi hoďte do mailu, rád se toho v příštích obdobích vyvaruji.

23.02.2011 22:30 | Autor neznámý

Se vší úctou (rád vás čtu) - tak brzy před volbami se průzkumy veřejného mínění (notož takovéto ankety) nedělají, i když v případě šachového svazu na to zákon není. Nota bene i s možností negativní volby a na trochu zaujatých stránkách - i když nepopírám, že NSS má více než regionální význam. Zvláštní.

23.02.2011 21:16 | Autor neznámý

Re Mira (Pakosta?) - jo,na Moravě ( a zvláště na jižní)  máte skvělé funkcionáře. Jen bych byl rád- kdyby vydrželi déle jak 1 rok ve svazové funkci. Pokud mě paměť neklame,tak třeba David Ciprys "vydržel" ve funkci svazové STK něco málo přes  jeden rok (pak ho nahradil p.Záruba) .  Ale ta jména z Moravy, co tam má Viktor , jsou zárukou kvalitní práce....

Viktor má jednu nespornou  výhodu, je známější - jeho práce je viditelná ( zvláště na tomto webu) a všeobecně známá,  a byla dříve představena. Dost jsem se podivil, jak "najednou" se objevila kandidátka p.Lamsera . Ale je z čeho vybírat , a to je dobře..

23.02.2011 18:54 | Autor neznámý

Naprostý souhlas s Morphynistou. Kvalitní kandidáti jsou po celé republice, nejen kolem Prahy. Kandidátka J. Lamsera mně nepřijde špatná, ale kandidátka V. Novotného mně přijde lepší, a to nejen územním působením kandidátů.

23.02.2011 17:52 | Autor neznámý

Já osobně bych při volbách hlasoval pro tým Viktora Novotného. Nejen pro jeho úspěchy jako funkcionáře a redaktora jednoho z nejlepších světových šachových webů, ale i z dalšího důvodu. Jde mi  - nazvěme to tak - o regionální příslušnost jednotlivých kandidátů. Zatímco v týmu V.Novotného jsou zastoupeni šachisté z Moravy a Slezska, v týmu J.Lamsera je většina z Prahy a středočeského regionu a Morava a Slezsko zde úplně chybí. Samozřejmě vím, že by spíše při volbě mělo hrát roli to, co kdo umí, než odkud pochází, ale poněvadž se jedná o vedení celostátního svazu, tak by větší vyváženost z hlediska místní příslušnosti určitě nebyla na škodu...

 

23.02.2011 16:46 | Autor neznámý

Děkuji za představení kandidátů a jejich týmů. Asi nepřekvapí, že si přeji zvolení svého oddílového kolegy Viktora Novotného. Trenérské schopnosti pana Vokáče jsou skvělé, být účastníkem přednášek a komentářů prokládaných specifickým humorem je pro mne vždy svátečním zážitkem. Rubrika "Koho byste nevolili" ve mně vyvolává poněkud smíšené pocity. Nejsem příznivcem negativní volby, které si "užíváme" v politických kampaních až až.

 

23.02.2011 16:32 | Autor neznámý

Mě se zejména zamlouvá situace s možností výběru! Sympatičtí jsou mi oba kandidáti i ti členové jejich týmů, které osobně znám. Ještě že to nemusím zvolit já...

23.02.2011 16:09 | Autor neznámý

Vypisuju tímto bianco šek důvěry Viktorovi a jeho bandě, doufám, že mou důvěru nezklamete a na svazu to provětráte!