Jednání VV o odvolání

16.05.2006 08:00 | Turnaje

Příspěvek Viktora Novotného z jednání VV ŠSČR zařazujeme pro aktuálnost i jako samostatný článek Právě jsem se vrátil z jednání VV o odvolání Loun proti rozhodnutí STK. Lounští přijeli ve třech (Louček, Volek, Mazánek) a od...

Příspěvek Viktora Novotného z jednání VV ŠSČR zařazujeme pro aktuálnost i jako samostatný článek
Právě jsem se vrátil z jednání VV o odvolání Loun proti rozhodnutí STK. Lounští přijeli ve třech (Louček, Volek, Mazánek) a od začátku emotivně vyjadřovali svůj nesouhlas s rozhodnutím STK a především s rozhodčím Zajacem (proti borským prý nic nemají). Z
opakovali snad všechny argumenty z námitek i z odvolání, většinu raději víckrát (z různých úst), pípali dokonce oním nešťastným mobilem. Já jsem jen upozornil na některá přehánění ve skutkových tvrzení (zvonek podle nich zvonil nejméně 3x), upozornil jsem na přesné znění výkladu pravidel (rozlišení hráč x návštěvník) a vyvrátil jejich názor, že neobdrželi všechna potřebná vyjádření, takže se k nim nemohli vyjádřit (všechna dostane jen STK, která podle nich rozhodne a v odůvodnění by měla uvést, jak se s kterými vypořádala). Poté se debatovalo o řadě otázek se sporem souvisejících. Rozhodnutí STK obhajoval především Pavel Chrz (její předseda), hospodář ŠSČR Papay a k vyjádření byl vyzván i předseda komise rozhodčích, pan Sunek, který rovněž neshledával na rozhodnutí STK nic špatného a pokoušel se vysvětlit, proč to tak musí být. Jenže lounští jako by neposlouchali a pořád opakovali svou pravdu. To vyústilo několikrát dokonce ke zvyšování hlasu (tedy spíš překřikování), z čehož bylo vcelku zjevné, jak to asi muselo probíhat tenkrát na zápase. Za zmínku stojí i to, že hned na úvod zazvonil jednomu z lounských mobil, tam jsme u zásad slušného chování, co se mobilů týče. Zaznělo i pár zajímavých věcí – ve prospěch Loun. Platí zákaz vnášení el. prostředků neschválených rozhodčím. Jak to, že tedy nebyl kontumován např. Vrána, který měl mobil na šňůrce na krku, i když vypnutý (což nemohu potvrdit, ale předpokládám, že to tak být mohlo). Zajac tvrdí, že byl notebook na stolku rozhodčího, oni, že i jinde (předpokládám u okna, kde je zásuvka a připojení na internet). Papay obhajuje Zajace tím, že on určuje, kde jsou stolky rozhodčího. Já spíš předpokládám, že jde o nepřesné Zajacovo vyjádření. Louny navíc tvrdili, že do notebooku nakukovali domácí hráči (zajímalo by mě, zda hrající, i když vím, že tam není žádný motor a byly zapisovány jen dohrané partie, ale výstraha pro příště). Dlouho Louny operovali i s tím, že není žádný důkaz o tom, že rozhodčí notebook schválil. Nestačilo jim, že při pořádném přečtení výkladu, se musí dospět k tomu, že el. zařízení nehráčů se nezapisují. Chrz argumentoval tím, že VV musí věřit rozhodčímu, což si myslím není správně, když si na něj stěžují a nařkli ho z braní úplatků. To, že tam bylo přes tucet svědků nechtěl Vlasta Louček vůbec připustit jako důkaz, což dost dobře nechápu. Nechtěl ani přiznat, že věděli o přítomnosti notebooku, čímž by vlastně potvrdili nevýslovný souhlas svůj i rozhodčího. Při tom se hádají o tom, kde byl a kdo do něj nahlížel, z čehož lze usuzovat na účelovost těchto tvrzení. Po hodině jednání shrnul tedy Pavel Chrz tak, že mobil je jasný, zvonek nepovažují za tak závažný a notebook byl podle STK schválen. Na výzvu členům VV k dotazům reagoval jen jeden z dosud nezapojených (tuším, že pan Říha z komise mládeže), že chce jen vědět, zda hrál Völfl opravdu dál nebo chtěl kontumaci. Potvrdil jsem, že chtěl hrát dál. Sice to hezky dokazuje pár věcí v náš prospěch, ale doufám, že to nebylo jediným kritériem pro posouzení odvolání, kde se mělo řešit rozhodnutí STK. Poslední námitkou Loun byla podjatost některých členů VV. Podle odvolacího řádu nesměl automaticky hlasovat Chrz, za potencionálně podjatého byl označen i Papay, který je ve stejném oddíle se Zajacem. Po krátké poradě za zavřenými dveřmi nám bylo z úst předsedy Herejka sděleno rozhodnutí – VV odvolání zamítá. Pokud si správně pamatuji, pro 4, proti 1, 1 se zdržel. Odůvodnění zašle s rozhodnutím později. Složení VV bude v zápise o jejich 30. schůzi na chess.cz. Podle mého názoru to tedy dopadlo, jak mělo – podle platných předpisů. Nevím, o co se opíral hlas proti. Rozhodnutí VV je konečné, což ovšem nevylučuje případnou správní žalobu u soudu. Dle mého názoru by ale i ta dopadla stejně, protože se VV držel svých předpisů. Snad si to Louny uvědomí a pokusí se dosáhnout svého cíle, tedy onoho „Ty už si nezapískáš!“ prostřednictvím šachových orgánů, jmenovitě komise rozhodčích a nechají nás v klidu, když proti našemu klubu nic nemají. Komisi rozhodčích nezávidím, ale co jsem stačil poznat pana Sunka, nemám strach, že by se nechala zastrašit demagogií a jsem přesvědčen, že rozhodne spravedlivě. Zůstává ale řada otázek, především pro budoucí úpravu. Budeme buď ctít presumpci neviny, tedy že nikdo nepodvádí, neprokáže-li se opak, a můžeme hráče nechat mít telefony alespoň u sebe (vypnuté), když už ne na tichý chod, pokud nebudou telefonovat v hrací místnosti (tedy ctít společenskou slušnost), anebo zakažme i jakoukoliv komunikaci verbální, která mi připadá pro podvádění zatím stále dostupnější než rafinované technické triky. Však na některých superturnajích se hráči nesmějí bavit s nikým vyjma rozhodčího. Připravili bychom se tak ale o nemalou část radosti z naší královské hry. Budu rád za Vaše příspěvky, doufám, že se i Louny vyjádří k průběhu VV.
0x 1357x Viktor
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat