Happy birthday Mr. Kasparov!

13.04.2008 08:00 | Turnaje

Dnes slaví 45. narozeniny Garri Kasparov. Věnovali jsme se mu díky jeho návštěvě na Hluboké poměrně intenzivně, tak snad jen „Všechno nejlepší!“ O tom, že je Garri skvělý šachista, možná nejlepší všech dob, asi nikdo nepochy...

Dnes slaví 45. narozeniny Garri Kasparov. Věnovali jsme se mu díky jeho návštěvě na Hluboké poměrně intenzivně, tak snad jen „Všechno nejlepší!“ O tom, že je Garri skvělý šachista, možná nejlepší všech dob, asi nikdo nepochybuje, podíváme se dnes ale na jeho 2 prohry – jedny z posledních, které utrpěl. (Za přípomínku stojí i 149. výročí narození Viktora Tietze, však se dnes v Karlových Varech koná i jeho memoriál.
)

Jak bylo poznat i v simultánce, Garri Kimovič nerad prohrává. Jasným důkazem je video z jeho poslední partie proti Veselinu Topalovovi z turnaje Linares 2005.Ač všechny zdroje uváděly, že v simultánce Kasparov všechny porazil, podařilo se nám vypátrat, že tomu tak nemusí být. Posuďte sami z analýzy Bivojova spolužáka Evžena:

Vážení přátelé tahu,

ještě jednou se vrátím k partii Kasparov - Bivoj. Všechny okolnosti jsou nám již dostatečně známy a Bivojův excelentní komentář odhalil i ty nejniternější úvahy našeho borce. Já se pokusím o poněkud jinou analýzu s pomocí jednoho z nejlepších šachových programů současnosti - Fritz 11, který propočítává důsledky provedených tahů na více než 10 tahů dopředu (v závislosti na čase). Každý hráč obdrží bod, pokud v dané situaci zvolí stejný tah, jako tento program. Možná si říkáte, že Bivoj nemá šanci, ale uvidíme na konci. Zahájení z bodování vynecháme.

1.e4 e5 2.Nf3 d6

Bivoj volí Philidorovu obranu. Proč asi? Jeden z důvodů může být, že Philidorova úspěšnost reprezentovaná procentem vyhraných partií dosáhla 75 %, zatímco Kasparov nepřesahuje 70%. Ale možná chtěl Bivoj jen podvědomě uctít Philidorova génia. Začneme bodovat, jakmile někdo opustí teorii zahájení.

3.d4 Fritz 11 již nyní ukazuje +=(0,67) a doporučuje právě tento tah. Číslo v závorce udává, jakou výhodu má bílý hráč v přepočtu na pěšce. Kasparov má v zahájení výhodu, neboť beze sporu ví o co jde, zatímco Bivoj se musí spolehnout jen na svůj cit. Jelikož se jedná o nejčastější pokračování, Kasparov bod ještě nedostane.

3…Bg4? +/- (0,80). F11 by volil jiný tah 3.exd4 +=(0,58) s pokračováním 4.Nxd4 c5, 5.Nf3 Nf6 6.Nc3 Nc6 atd. Začneme bodovat.

4.dxe5 += (0,59). Za toto pokračování Kasparov bod nedostane. F11 za nejvýhodnější považuje tah 4.Be2 +/-(0,92).

4...Bxf3 +/- (1,12). Ani tento tah se F11 příliš nelíbí, jako nejlepší uvádí tah Nc6 +=(0,64). Bivoj je zatím bez bodu.

5.Qxf3 +/- (1,26). I F11 doporučuje. Lehce získaný bod: Kasparov - Bivoj 1 : 0.

5…dxe5 Bravo! +/- (1,20): Kasparov - Bivoj 1 : 1

6.Bc4 Správně +/-(1,23): Kasparov - Bivoj 2 : 1

6…Qf6 Další bod pro Bivoje +/-(1,03). Po 6 tazích Kasparov - Bivoj 2 : 2. V databázi, která obsahuje několik milionů partií je již jen 20 partií s tímto postavením. Skóre není pro černého příliš povzbudivé (+16=2-2). 7.Qb3 Není nejsilnější +/- (0,97). F11 by hrál Qh3 s diagnózou +/- (1,10). Bohužel bez bodu, pane Kasparove. Počet partií se zmenšil na 17 se skóre (+16=0-1).

7…b6 Vypadá jako nejlepší, ale není tomu tak +-(1,62). F11 vidí variantu 7...Nd7 jako lepší. Pokud by bílý bral 8.Qxb7 následuje Rb8 9.Qa6 Qxa6 10.Bxa6 Nc5 10.Bd3 Nf6 11.Nd2 Kd7 12.Ke2 Bd6 13.f3 Nxd3 15.cxd3 Rhe8 +/- (1,16) sice se ztrátou pěšce, ale ta přijde v použité variantě rovněž a s horšími následky. Bez bodu. Zůstává 11 partií (+11=0-0).

8.Nc3 Doporučeno, +- (1,52). Kasparov - Bivoj 3 : 2

8….Bc5 F11 doporučoval 8…c6 +- (1,46). Tohle je horší +-(2,21). V databázi jsou již jen dvě hry se shodnou pozicí (+2=0-0).

9.0-0 +-(1,97). Není to špatné, pane Kasparove, ale podstatně lepší je 9.Be3 +-(2,48).

9…c6 Ano! +- (1,92). Kasparov - Bivoj 3 : 3

10.Be3 Správně +- (1,93). Kasparov – Bivoj 4 : 3

10…Nd7 Opět skvěle! +- (1,87). Kasparov – Bivoj 4 : 4. V databázi jedna hra přibyla (+3=0-0).

11.Rad1 Správně +- (1,88). Kasparov - Bivoj 5 : 4

11…Rad8 Další zásah +-(1,83). Kasparov - Bivoj 5 : 5. A zároveň absolutní novinka. Toto postavení již databáze nezná. Ve výše uvedených partiích bylo 2x použito pokračování Qe7 +-(2,12) a 1x Ne7 +-(3,98). Bivojovo pokračování je o mnoho lepší. Blahopřejeme!

12.Bxc5 Kupodivu není doporučeno +-(1,53). Lepší je 12.Na4 +-(2,05). Opět bez bodu.

12…bxc5 Třetí chyba +- (3,49). Podstatně lepší je Nxc5 +-(1,42) s dalším pokračováním 8.Rxd8+ Qxd8 14.Bxf7+ Kf8 15.Qc4 Nf6 16.b4 Ncxe4 17. Bh5 Nxh5 18.Qxe4 Nf6 19.Qxc6 Kf7 20.Nb5 Qe7 21.Qc4+. Škoda nevyužité příležitosti snížit ztrátu, byl by to návrat na úroveň před osmým tahem. Víme ovšem, že Bivoj v této chvíli již pociťoval první příznaky toho, že mu bylo zakázáno pivo a dýmka.

13.Qb7 Správně.+- (3,74) Kasparov využívá příležitosti Kasparov - Bivoj 6 : 5.

13…Ne7 Ano! +-(3,76) Kasparov - Bivoj 6 : 6.

14.Rd3 Nikoli: +-(4,15). 14.Qc7 nebo Na4 je obojí za +- (4,44).

14…Nc8 Opět správně+-(3,66). Kasparov – Bivoj 6 : 7. Bivoj poprvé ve vedení!!!

15. Rxd7 +-(3,17). Lepší je Rfd1 +-(3,50).

15…Rxd7 +-(3,48). Nejlepší tah a Bivoj zvyšuje náskok. Kasparov - Bivoj 6 : 8.

16.Qc8+ +-(3,54). Správně. Kasparov - Bivoj 7 : 8.

16…Rd8 +-(3,60). Znovu nejlepší. Kasparov - Bivoj 7 : 9.

17.Qf5 Ne, ne, první větší chyba Kasparova - pouze +-(2,50). Tah 17.Qc7 je hodnocen podstatně lépe +-(3,57).

17...Qxf5 +- (2,49). Opět nejlépe, Bivoj zvyšuje náskok o další bod: Kasparov - Bivoj 7 : 10.

18.exf5 +- (2,46). Snadný bod: Kasparov - Bivoj 8 : 10.

18…0-0 +- (2,85). Bohužel bez bodu. F11 považuje za lepší tah Rd4 +- (2,61).

19.b3 +- (2,89). Rovnocenný je tah 19.Re1. Téměř srovnáno: Kasparov - Bivoj 9 : 10.

19…Rd2 +- (3,52). Není nejlepší. Lepší je 19…g6 +- (3,04).

20.Bd3 +- (3,75). Doporučeno : Kasparov - Bivoj 10 : 10.

20…a5 +- (4,37). Není nejlepší. Doporučen je tah Rd8 +-(3,89). Bez bodu.

21.Ne4 +- (5,19). Správně. Kasparov – Bivoj 11 : 10.

21...a4 +- (8,77). Osudné přehlédnutí. Lepší tah byl 21...c4 +-(5,29).

22.Nxd2 +- (9,10). Trefa a zvýšení náskoku: Kasparov - Bivoj 12 : 10.

22…axb3 +- (9,01). Dobře. První Bivojův bod po pěti tazích. Kasparov - Bivoj 12 : 11.

23.cxb3 +- (5,87). Nikoli, velká chyba a ztráta figury. Ve hře si ji však za této situace může dovolit. F11 za lepší považuje axb3 nebo Nxb3 obojí za +- (9,47).

23…Rd8 +- (6,11). Správně, opět srovnáno. Kasparov - Bivoj 12 : 12.

24.Bc2 +- (5,57). Bod nepřidělíme. Podle F11 tah Nf3 nebo Nc4 je lepší, obojí za +- (6,18).

24…Rxd2 +- (5,73). Nejlepší tah a opět vede Bivoj. Kasparov - Bivoj 12 : 13.

25.Rd1 +- (5,74). Správně. Kasparov – Bivoj 13 : 13.

25…Rxd1+ +- (6,23). Znovu správně. Kasparov – Bivoj 13 : 14.

26.Bxd1 +- (6,26). Jediný tah. Kasparov - Bivoj 14 : 14.

26…černý se vzdal. Tento tah Fritz 11 nenavrhuje, ale každý jistě bude souhlasit, pokud ho já označím za jediný možný a přidělím za něj bod. Konečný výsledek Kasparov - Bivoj 14 : 15!

Nechal jsem F11 v partii pokračovat na obou stranách a mat byl dosažen v 52.tahu bílého, pokud jsem hrál za černého já sám proti F11, dostal jsem mat v 48.tahu. Závěrečný výsledek zpracovaný podle našeho zvláštního hodnocení je překvapující, zvláště pokud vezmeme v úvahu, že Kasparov perfektně ovládá všechna zahájení. Střední část partie však patřila jednoznačně Bivojovi. Z 23 uvažovaných tahů vybral Bivoj nejlepší možnou variantu 15 krát, zatímco šachovému géniovi Kasparovovi se to povedlo jen 14 krát! Znovu se tedy potvrdilo, že Bivoj podal výkon na hranici lidských možností a skvěle reprezentoval naši šachovou sešlost. Vezměte, prosím, v úvahu také trému, odpovědnost a sucho v krku. Navrhuji proto, aby Bivojovi byl udělen titul Bud Mistr, ve zkratce BM. Pokud se k návrhu přikloníte, bude tím Bivoj postaven hned za Velkého Bud Mistra (GBM) pana Moudrého!

Tahu Zdar!

E., t.č. 6.hráč žebříčku s BELO 123

P.S. Aniž bych chtěl Bivoja navádět, jen upozorňuji, že v pátek 16.května se v Praze koná simultánka Kasparovova přemožitele a 14.mistra světa v šachu Vladimíra Kramnika. Podrobnosti na adrese www.praguechess.cz.

Bovojův původní komentář i s diagramy najdete zde.
4x 523x Viktor
Fotogalerie
Komentáře (4) Aktualizovat
13.04.2008 21:16 | Autor neznámý

ale ksichty umi hazet pekny :))

13.04.2008 18:29 | Autor neznámý

Nicméně - kdo umí, ten umí.

13.04.2008 18:28 | Autor neznámý

:-))) Nechtěl by Bivoj komentovat pro Novoborský? ad very last game: I géniové mají své dny. Fischer prý po některých svých porážkách normálně brečel. Garri k tomu v některých chvílích taky neměl daleko. Cítili jste přes monitor to jeho zastrašovací fluidum? :-P

13.04.2008 14:01 | Autor neznámý

A včera slavili Kamil Miton a Šak Mameďarov, tak taky vše nejlepší!