Extraligové licence?

14.06.2007 08:00 | Turnaje

Každým dnem očekáváme zprávu od STK ŠSČR týkající se play-off Extraligy. Mezitím Vám ale předkládáme k diskusi jiný návrh, tentokráte z dílny BŠŠ. Jde o otevřený dopis všem klubům Extraligy, představitelům ŠSČR a STK. Co ...

Každým dnem očekáváme zprávu od STK ŠSČR týkající se play-off Extraligy. Mezitím Vám ale předkládáme k diskusi jiný návrh, tentokráte z dílny BŠŠ. Jde o otevřený dopis všem klubům Extraligy, představitelům ŠSČR a STK. Co si o tom myslíte Vy?

Vážení šachoví přátelé,

obracíme se na Vás, jako na čelné představitelé ŠSČR, STK a extraligových týmů.


V loňské sezóně jsme jako extraligový nováček bedlivě sledovali dění kolem Extraligy nejvyšší domácí soutěže družstev a nyní jsem se rozhodli popsat problémy, které nás tíží a které bychom společnými silami mohli odstranit.

Jsme přesvědčení, že Extraliga družstev nesplňuje tu nejdůležitější roli, kterou by měla naplňovat – zvýšení prestiže šachové hry ve společnosti. Za to, že tomu tak není, můžeme my všichni, záleží jen na nás, zda se níže popsané návrhy podaří naplnit či skončí pod stolem a budeme se tvářit, že je vlastně vše v pořádku.

V čem spatřujeme největší problémy:
1.) systém soutěže 2.) malá propagace Extraligy ze strany ŠSČR a extraligových klubů 3.) nedůstojné prostředí hracích místností 4.) chybějící závěrečné vyhlášení pořadí za účasti všech družstev
Navrhujeme:

1.) po vzoru jiných společensky úspěšnějších sportů, by ŠSČR měl zavést „licence“ pro extraligové týmy, ve kterých by byla přesně popsáno k čemu se klub zavazuje:
1.1.vlastnit a pravidelně aktualizovat webové stránky, na kterých se bude propagovat Extraliga
1.2.zajistit propagaci Extraligy v místních denících, týdennících a propagaci na území města(plakáty,webové portály města, rozhlas)
1.3.zvát významné představitele města, poslance, senátory, sponzory na domácí extraligové utkání
1.4.zajistit důstojnou hrací místnost pro extraligové utkání
1.5.podrobně vypsat povinnosti pořadatele extraligových utkání
1.6.časově-postupně zavést povinnost práce s mládeží pro extraligový klub a za neplnění zavést citelné finanční „vykoupení“
1.7.zavést sazebník finančních postihů při porušení některého z bodů licence

2.) zvýšit startovné
2.1.část financí ze startovného přispět do cenového fondu pro první tři družstva v pořadí

3.) systém soutěže
3.1 zatraktivnit systém soutěže a zavést „play-off“ - první čtyři týmy 1-4 + 2-3 a následně Finále o 1.místo + Finále o 3.místo
3.2.zavést slavnostní vyhlášení výsledků všech družstev pohromadě, může vyřešit „play-off“ nebo závěrečné dvoukolo sehrají všechny týmy na jednom místě

Na vaše názory se těší a pěkný den vám přeje,

Surma Antonín
za „Radu Beskydské šachové školy“

Rada BŠŠ se rozhodla nepřispívat do anonymních diskusí. O odpověď na Vaše připomínky a názory ovšem nepřijdete, zveřejníme ji později.
0x 1062x Viktor
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat