Šachy v rodině Tugendhatů

17.03.2012 06:43 | Historie

Je konec února 2012 a televize je plná obrázků a rozhovorů s aktéry právě dokončených dvouletých oprav slavné vily Tugendhat v Brně – Černých Polích. Pocházím z této čtvrti, vilu znám od dětských let, dokonce jsem tam jednou...

Je konec února 2012 a televize je plná obrázků a rozhovorů s aktéry právě dokončených dvouletých oprav slavné vily Tugendhat v Brně – Černých Polích. Pocházím z této čtvrti, vilu znám od dětských let, dokonce jsem tam jednou byl – nikoliv na exkursi, nýbrž na nápravném tělocviku. Jako šachistu mne jméno Tugendhat zaujalo již dávno. Při četbě Časopisu československých šachistů se ukázalo, že jistý Emil Tugendhat byl nejen dobrým hráčem, ale také mecenášem, který dotoval řadu brněnských šachových podniků.

Moje „známost“ s ním se pak ještě prohloubila, když se ukázalo, že varianta, kterou hrál „před lety v Brně“ s MUDr. Mazelem, vojenským lékařem a světově známým odborníkem na historii šachových úloh, je aktuální i po téměř sto letech:Sovětský časopis "64" uveřejnil v roce 1974 partii Pedersen-From, mistrovství Dánska 1974, s následujícím komentářem: 1.e4 e5 2.Jf3 f5 3.Jxe5 Jc6!? (to v knihách není) 4.Jxc6 (celkem rozumné rozhodnutí. Po možném 4.Dh5 g6 5.Jxg6 Jf6 uvádí mistr From tyto varianty: 1/ 6.Dh4 Vg8 7.Jxf8 Vg4 8.Dh6 Vxe4 9.Kd1 Jg4 10.Dh5 Kxf8 11.Dxf5 Kg7-+, 2/ 6.Dh3 hxg6 7.Dxh8 Kf7! s nejasnou hrou) 4...dxc6 5.Jc3 (Přirozenější bylo brát na f5) 5.- Sc5 6.Se2? Jf6 7.e5 Dd4 8.0-0 Dxe5 9.Sh5? (Bílý zřejmě ztratil přehled) 9...Kf8 10.d4 Dxd4 11.Df3? Dh4 12.Dd3 Sd6 a bílý se vzdal. Podle glos redakce časopisu "64" se tedy jedná ve třetím tahu o zajímavou teoretickou novinku s originální analýzou dánského přeborníka. V šachu je však často pokládáno za nové to, co bylo již dávno zapomenuto. V regálech jednoho brněnského antikvariátu jsem kdysi objevil zažloutlý svazek časopisu "prostonárodního" jménem Besedy lidu, ročník 1895. V šachové hlídce, kterou zde vedli Jos. Pospíšil a Fr. Moučka, byla i tato partie:

TUGENDHAT - dr. E. MAZEL

Hráno před lety v Brně (1884*)
1.e4 e5 2.Jf3 f5 3.Jxe5 Jc6 4.Dh5? g6 5.Jxg6 Jf6 6.Dh4 Vg8 7.Jxf8 Vg4 8.Dh6 Vxe4 9.Kd1 Jg4 10.Dh5 Kxf8 11.Dxf5 Kg7 (diagram)

a hle: v partii z minulého století bylo dosaženo postavení ze současné "originální analýzy" Fromovy! Konec byl již krátký: 12.Jc3? Jd4! 13.Dxe4 Jxf2 14.Ke1 Jxe4 15.Jxe4 Dh4 a bílý se vzdal. Mnohé však nasvědčuje tomu, že ani brněnští šachisté z minulého století nebyli originální! Až do 12. tahu je vše uvedeno ve stařičké bibli šachistů "Bilguerovi" (vydání z roku 1891), kde se pokračuje v rozborech: 12.b3 d5 13.Sb2 d4 14.Df3 Dh4 15.g3 Je5! 16.Dg2 Sg4 s konstatováním, že černý stojí velmi dobře. Protože Bilguer necituje žádnou konkrétní partii, nevíme, znal-li dr. Mazel tak skvěle svého "Bilguera", nebo zda se citovaná varianta objevila v Bilguerovi na základě výše uvedené miniatury...

*) Poprvé se tato partie objevila s obsáhlými poznámkami k zahájení v časopise Šach-Mat č. 5-6, říjen 1884.

Později jsem začal shromažďovat doklady o šachové činnosti pana továrníka, který nechal svému synovi Fritzi Tugendhatovi vyprojektovat a postavit onu vilu od slavného německého architekta Miese van der Rohe. A zde následují příslušné doklady víceméně v chronologické řadě.

Tugendhat,E - Mazel,E [C33]
Brno, 16.07.1886

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sc4 Dh4+ 4.Kf1 d5 5.Sxd5 g5 6.Jc3 Sg7 7.d4 Je7 8.Jf3 Dh5 9.h4 h6 10.Kg1 g4 11.Je1 Jbc6 12.Jb5 0–0 13.c3 Jxd5 14.exd5 Dxd5 15.Jxc7 De4 (diagram)

16.Jd3? Jxd4 17.Jxf4 Je6 18.Jcd5? Vd8 19.Df1 Vxd5 20.Jxd5 Dxd5 21.Se3 Sd7 22.Vd1 De5 23.Ve1 Sf8 24.Sd4 Dd5 25.Df2 Ve8 26.Ve5 Dxa2 27.Dg3 Jg7 28.Kh2 Vxe5 29.Dxe5 f6 30.Dxf6 g3+ 31.Kg1 Sb5 (Die Brüderschaft 1887, str. 16) 0–1

Další zmínku o šachistovi jménem Tugendhat jsem nalezl ve vídeňském časopise Oesterreichische Lesehalle, který byl věnován napůl literatuře a napůl šachu. Článek se dotýká i historie šachu v Brně:

Turnaj v Brně (1887)
Je tomu právě již šest let, co nám s politováním sdělil mezitím zemřelý brněnský advokát Dr. Berthold Kohn, že de facto již 1874 usnuvší „Brünner Schachclub“ byl po delší jen zdánlivé existenci konečně i úředně vyškrtnut z registru spolků. Tím byl dobrý kus brněnských šachových dějin také papírově pochován. – Tím radostnější je slyšet, že v době nejnovější se koná z podnětu několika chrabrých mužů větší šachový turnaj, přístupný pro cizí stejně jako pro členy v lokalitách „Brünner Leseverein“, Adlergasse č. 3 (dnes Orlí, pozn. JK) . Přihlášky k němu přijímal Dr. Alfred Weiss a těchto došlo do konečného termínu od 20 pánů, jejichž jména byla vylosována takto: Heller, Samek, Rudisch, Bloch, Urban (mezitím vystoupil), Brunner, Tugendhat, Weiner, Dr. Haas, Blau, Brzesowsky, Kiesling, Herschmann, Juran, Pergler, Dr. Weiss, Dr. Weingarten, Karpeles, Dr. v. Rueber, Perna. V sobotu 12. března se konalo za předsednictví císařského rady v. Suchánka předběžné shromáždění. Advokátem Dr. C. Weingartenem přečtený turnajový řád byl projednán, resp. přijat, zvolena námitková komise: Dr. Weingarten, Alois Perna a student Tugendhat, rovněž turnajový komitét: Dr. Fritz Haas, bankéř Blau, ředitel orchestru Brzesowsky, policejní komisař Dr. v. Rueber a redaktor Heller. Budou vypsány tři ceny peněžní: 5, 3 a 2 dukáty ve zlatě, také dvě další ceny, sestávající z kompletních šachových souprav, vklad činí 2 zlaté za osobu a čas na rozmyšlenou představuje 20 tahů za hodinu. Turnaj samotný započal příští neděli, 13. března, ve 4 hodiny odpoledne a téhož dne se neohroženě pokračovalo v boji až do 11 hodin v noci. Hrací systém je obvyklý: každý se s každým jednou utká.“
(Oesterreichische Lesehalle, April 1887, Nr. 76, str. 113)

Turnaj se poněkud protáhl, a tak teprve v prosincovém čísle „Oesterreichische Lesehalle“ nacházíme stručnou zprávu o dokončení turnaje (první takový známý případ v Brně – pozn. JK):

„Šachový turnaj, zahájený 13. března v brněnském „Čtenářském spolku“ (viz. dubnový sešit atd.) byl nedávno dokončen. Rozdílení cen se konalo 12. listopadu a mělo (podle „Beobachteru“) následující výsledek: První cena (5 dukátů): Dr. Karl Weingarten, druhá (3 dukáty): Emil Tugendhat, třetí (2 dukáty): M. Rudisch, čtvrtá a pátá (po šachové soupravě): F. Karpeles a Alois Perna.“
(Oesterreichische Lesehalle 1887, Nr. 84, str. 376)

Tugendhat,E - Wlach,A [C59]
Brno, 1893

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jg5 d5 5.exd5 Ja5 6.Sb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Se2 h6 9.Jf3 e4 10.Je5 Dc7 11.d4 exd3 (Toto braní zdá se býti lepší než obyčejné pokračování 11...Sd6 12.0– 0 (12.f4? exf3 13.Jxf3 Jg4 s výhodou)) 12...Sxe5 13.dxe5 Dxe5 14.Sd2! Bilý má k disposici i 11.f2-f4!, aby po Sd6 12.0–0 vrátil pěšce, maje 2 střelce a volný sloupec pro věž) 12.Jxd3 Sd6 13.b3 0–0 14.f4 Sf5 15.0–0 Vad8 16.Sb2 Sxf4 (Prudká tato útočná kombinace není jistě vítězná, lépe bylo 16...Jf6-d5 a pak Vf8-e8) 17.Sxf6 gxf6 18.Vxf4 Sxd3 19.Vg4+ Sg6 20.Dc1 De5 21.Dxh6 (diagram)

21...f5 22.Vh4 (Zde měl bílý vyrovnati hry tahem 23.Vg4xg6+. Konec hraje černý velmi silně) 22...Vd4! 23.Vh3 Ve4 24.Jc3 Vxe2 25.Jxe2 Dxa1+ 26.Kf2 Dg7 27.Dd2 Jb7 28.Db4 Jd8 29.Jg3 Je6 30.c3 Jg5 31.Vh4 Ve8 32.Dc5 Df6 33.Vf4 Ve4 ("Deutsches Wochenschach" 1893, in: Lidové noviny 2.7.1905) 0–1

Také korespondenční šach se v Brně koncem předminulého století rozvíjel i díky Emilu Tugendhatovi.

Zápasy Brna s Opavou (1893-1898)
Nelze říci, že by se v Brně korespondenční šachy nehrály. V českých pramenech bylo šachové Brno dlouho neznámým pojmem - vždyť první český kroužek šachistů zde vznikl až na počátku tohoto století a slavný Spolek českých šachistů teprve v r. 1904. Ale dlouho předtím zde existovaly šachové kluby německé. První byl založen již 26. listopadu 1873 v salónku hotelu Padovec na Ferdinandově třídě. Záhy ovšem zašel na úbytě. Další pokus, tentokrát úspěšnější, se uskutečnil 29. října 1892, kdy byla založena "Brünner Schachgesellschaft", v jejímž čele stál rada Obchodní komory a textilní továrník Herman Bloch a jeho zástupcem a jednatelem byl advokát JUDr. Albert Wlach. Spolkové místnosti se nacházely v kavárně Neuhauser na Ferdinandově třídě. A tehdy se také v časopise Deutsches Wochenschach objevila výzva, že Brünner Schachgesellschaft si přeje sehrát koresp. partie s jiným šachovým klubem. Na výzvu odpověděl německý klub v Opavě (Troppauer Schachclub) a dvě partie byly sehrány za devět měsíců od 20.2. do 1.října 1893. Opavští vyhráli obě partie a povzbuzeni úspěchem vyzvali v Deutsche Schachzeitung další kluby k matchům.

Brno -Opava
koresp. match /01/ 1893

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 g5 4.h4 g4 5.Je5 Jf6 6.Sc4 d5 7.exd5 Sd6 8.d4 Jh5 9.Jc3 De7 10.0-0 Sxe5 11.Sb5+ c6 12.dxc6 bxc6 13.Jd5 Dxh4 14.De1 Dxe1 15.Vxe1 f6 (Doposud, jak ani jinak není možné, varianta z Bilguera) 16.dxe5 (Novinka, která se neosvědčí. Knižní varianta pokračuje: 16.Sc4 Kd7 17.dxe5 cxd5 18.Sxd5 Jc6 19.Sf7 fxe5! 20.Sxh5 Kc7 21.b3 s lepší hrou černého) 16..cxb5 17.Jc7+ Kf7! 18.Jxa8 Ja6 19.a4 b4 20.exf6(20.Sd2)20..Vd8! 21.Sxf4 (diagram)

21..Jxf4 22.Ve7+ Kxf6 23.Vxa7 g3 24.Vf1 (24.Jb6 Vd2 25.Vf1 Vxg2+ 26.Kh1 Kg5 27.Vxf4 Vh2+ 28.Kg1 Kxf4 29.Jxc8 Vxc2) 24..Kg5 25.Vg7+ Kh6 26.Ve7 Jg6! 27.Ve3 Jc5 28.Vxg3 Sa6 29.Vf5 Je4 30.Ve3 Vd1+ 31.Kh2 Jd2 32.Ve8 Jf1+ 33.Kh3 Vd4 34.g3 Vd2 35.Jc7 (35.Ve1 Vh2+ 36.Kg4 Sc8 37.Vexf1 Vh5 38.Jb6 Vg5+-+) 35..Sb7 36.Vxf1 Sg2+ 37.Kg4 Sxf1 38.c3 Sg2! 39.a5 (Pozice je bohatá na varianty - všechny vedou k výhře černého) 39..Vxb2 40.Jb5 bxc3 41.Jxc3 Vb4+ 42.Kf5 Sh3+ 43.Kf6 Vb3 44.Ve3 Vb8 (Deutsche Schachzeitung 1894, p.143-146. Podrobný rozbor, zde zkrácený!) 0-1

Odveta se Brnu zdařila o pět let později. "Brünner Schachgesellschaft vyhrála korespondenční zápas na 2 partie proti Opavskému šachovému klubu (Troppauer Schach-Club), v jehož čele stojí pan C. Dorasil, v poměru 1,5:0,5. Brněnské hráčské komité sestávalo z pánů Dr. Wlach, Emil Tugendhat, Klein a Karpeles. Zvláštní zásluhy o vedení hry měl p. Tugendhat. Spolkové místnosti "Brünner Schachgesellschaft" se nacházejí v Café Bellevue, Joštova třída, kde se hraje ve středu a v pátek od 7 hodin večer. Přespolní hosté, kteří se ocitnou v Brně a přejí si zahrát šachy, jsou zváni, aby se obrátili na pana Dr. Alberta Wlacha, advokáta, Ferdinandova třída 25/27 (Kafkův dvůr)." (Wiener Schachzeitung 1899, str.18)

Opava -Brno
koresp. mt /01/ 1898

(Koresp. zápas mezi Brünner Schachgesellschaft a Troppauer Schach-Club. Hráno v době od 1.ledna 1898 do 25.ledna 1899) 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.Jf3 0-0 6.e3 b6 7.Sd3 Sb7 8.0-0 Jbd7 9.Vc1 c5 10.cxd5 exd5 11.Sf5 Je4 12.Sxe7 Dxe7 13.Sxd7 Dxd7 14.dxc5 Jxc5 15.b4 Je6 16.Dd3 Vad8 (Tímto tahem připravuje černý postup izolovaného pěšce d5 a osvobození Sb7. Pro bílého bylo proto lepší 17.Jd4) 17.Vfd1 De7! (Okolnost, že pěšec b4 potřebuje ochranu, dává černému příležitost k pěknému manévru, který udal pan Emil Tugendhat a po němž jsou hry přibližně vyrovnány) 18.a3 (diagram)

18...d4! 19.Jxd4 Sxg2!! 20.Kxg2 Vxd4 21.Df5 Vdd8 (Tento tah uvádí násl. hluboký obranný manévr, při kterém jsou obě černé věže velmi vtipným způsobem využity k obraně král. křídla, zatímco bílá Vc1 nemá žádnou příležitost útok bílého zesílit) 22.Jd5 Db7 23.e4 Vde8! 24.Vd3 f6 25.Vh3 (diagram)

25...g6 26.Df3 (Špatné by bylo: 26.Jxf6+ Vxf6 27.Dxf6 Dxe4+ 28.Df3 Jf4+ 29.Kf1 Jxh3-+) 26..Vf7 (26..Jg5? 27.Db3 Jxh3 28.Vc7!) 27.Vh4 Vef8 28.b5 (Aby si zajistil event. opěrný bod na c6 pro věž. Ale pěšec bude brzy slabý) 28..Db8 29.Db3 g5 30.Vg4 Kh8 31.Dc3 De8 (Černý odrazil výtečnou obranou útok. Bílá věž g4 stojí špatně a pěšci b5 a e4 jsou zdrojem starostí) 32.Dc6 (32.a4 Jc5) 32..Jd4 33.Dxe8 Vxe8 34.Vc7 (Ztrátě pěšce nešlo zabránit, hrozilo nejen Jxb5 ale i h5) 34..Vxc7 35.Jxc7 Ve5 36.a4 h5 37.Vg3 Vxe4 38.Jd5 Kg7 39.Vc3 Je6 40.Vc6 Kf7 41.Vd6 Vxa4 42.Vd7+ Kg6 43.Je7+ Kh7 44.Jd5+ Kh6 45.Jxf6 Jd4 (Na návrh Opavy dáno za remízu. Wiener Schachzeitung 1899, 31) remis

Brno - Opava [C51]
koresp. mt /02/, 1898
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.b4 Sxb4 5.c3 Sa5 6.d4 exd4 7.0–0 Sb6 8.cxd4 d6 9.Jc3 Ja5 10.Sg5 (Tah zavedený dr. Goeringem zahajuje obsažný útok) 10...f6! (10...Je7 11.Jd5 f6 12.Sxf6 gxf6 13.Jxf6+ Kf8 14.Jg5 a bílý by získal pěknou útočnou hru) 11.Sf4 Jxc4 12.Da4+ Dd7 13.Dxc4 Df7 14.Jd5 Se6 (14...Se6 je asi jediný rozumný vývinový tah v této pozici. Nestačí 14...g5, Čigorin-Steinitz, London 1883, ani 14...Jge7 15.Jxc7+) 15.Da4+ Sd7 16.Da3 Vc8 (Nutné, aby zabránil ztrátě pěšce hrozící po Jxb6) 17.Vfe1 Je7 18.Jxb6 axb6 19.Vac1 0– 0 20.Sg3 Sg4 21.Jd2 Jc6 22.f3 Sh5 23.Db2 d5 24.Jf1 f5 25.exd5 Dxd5 26.Je3 Da5 (Pokračování: 26...Dxd4 27.Dxd4 Jxd4 28.Vxc7 Vxc7 29.Sxc7 asi černý nechce pro remízově vyhlížející postavení. Ale manévr tahem v textu zahájený vede k nevýhodnému umístění černé dámy. Viz pozici po 31. tahu bílého) 27.d5 Jb4 28.Ved1! f4 29.Jc4 Dxa2 [29...Db5 30.Se1 Dc5+ 31.Sf2 Db5 32.a3] 30.Dxb4 fxg3 31.hxg3 Sf7 32.Je3 Vfe8 (Nyní je černý ztracen. Mnohem lepší bylo: 32...Se8 se zajímavými zápletkami, např.: 33.Dg4 Sg6 34.d6 De2! 35.Jd5 cxd6! 36.Je7+ Dxe7 37.Vxc8 De3+ 38.Kh2 Dh6+ a černý má remízu věčným šachem) 33.Jf5 Ve2 (diagram)

34.Jh6+! Kh8 [34...gxh6 35.Dg4+] 35.Jxf7+ Kg8 36.Jh6+ Kh8 37.Kh1! Vxg2 (37...gxh6 opět nelze pro 38.Dd4+ a Dg4+) 38.Dh4! Vd2 (38...gxh6 39.Dh3 získává věž) 39.Vxd2 Dxd2 40.Dg5! De2 41.Df5 Ve8 42.Jf7+ Kg8 43.Jg5 De5 44.Dxh7+ Kf8 45.Je6+ (Wiener Schachzeitung 1899, 21. 8.1.1898-25.1.1899) 1–0

Z Brna 10. dubna t. r. konala se ve spolkové místnosti kavárny London řádná valná schůze Brünner Schachgesellschaft, při níž byli zvoleni za předsedu pan továrník Herrmann Bloch, za místopředsedu pan Dr. Albert Wlach. – Ze zimního turnaje vzešli jako vítězové: ve skupině I pánové: Emil Tugendhat (1. cena), Dr. Albert Wlach (2. cena), C. F. Karpeles (3. cena); ve skup. II: Dr. Schreier (1. cena), Dr. Eichen (2. cena), nadučitel Heller (3. cena). Pan Rob. Onderka obdržel speciální cenu za nejlepší výsledek proti vítězům. (Deutsche Schachzeitung Nr. 4, April 1897, str. 121)

Tato zpráva byla doplněna v časopise Deutsches Wochenschach 1897, str. 143: „Der Jahresbetrag pro 1897 wurde auf 2 fl. festgesetzt. Auf Anregung mehrerer Mitglieder wurde der neugewählte Vorstand beauanfragt ein dem Vereinsbedürfnisse entsprechende Lokal ausfindig zu machen und seine Vorschläge einer ausserordentlichen Hauptversammlung zu Beschlussfassung zu unterbreiten.“

Pak následovala dlouhá přestávka – pan továrník se zřejmě plně věnoval svému podnikání v textilním průmyslu. Až po pádu Rakouska-Uherska se v nové republice projevil opět jako šachový mecenáš. První oficiální mistrovství Brna za společné účasti českých i německých šachistů se konalo v roce 1919 – finančně je zajistil továrník Emil Tugendhat. Při vyhlašování výsledků se dokonce zúčastnil dvou konzultačních partií:

Brach,Dedrle,Kopřiva - Friedl,Haida,Tugendhat
Brno /konsultační/, 1920

(Hráno 3. ledna 1920 v Brně konsultačně) 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 c5 4.Jf3 Jc6 5.cxd5 exd5 6.g3 Jf6 7.Sg2 Se6 8.0–0 Vc8 9.Sg5 cxd4 10.Jxd4 Se7 11.Vc1 Jxd4 12.Dxd4 Da5 (Ztráta tempa, lepší bylo a6) 13.b4! Dd8 (Na b4 nesmí bráti ani dáma, ani střelec, např. 13...Dxb4 14.Sxf6 gxf6 15.Dxb4 Sxb4 16.Jxd5 Se7 17.Jxe7 Kxe7 18.Sxb7 s vyhranou končící hrou; 13...Sxb4 14.Sxf6 gxf6 15.Jxd5+-) 14.Dxa7 (Patrně překvapení pro černého, bílí nebojí se uvolnění a linie) 14...h6 (Chyba, kterou ztracen druhý pěšec; 14...Vc6 stálo za úvahu) 15.Sxf6 Sxf6 16.Jxd5! Sxd5 (Mění-li černý věže, bere bílý napřed na f6 se šachem) 17.Vxc8 Dxc8 18.Sxd5 0–0 19.b5 (Bílý nehraje ani 19.Dxb7 pro Dxb7 20.Sxb7 Vb8, ani 19.Sxb7 pro Dc7 s dalším Vb8) 19...Ve8 20.e4 Ve7 21.De3 Vc7 22.e5 Se7 23.e6 f6 24.De4 (Hrozí vniknouti dámou na g6) 24...De8 25.b6 (Časopis československých šachistů 1920, 25) 1–0

Burian+Perna+Schütz – Procházka+Tugendhat+Vaněk
Brno /konsultační/, 1920

(Konsultační partie, hraná 3. ledna 1920 ve Spolku českých šachistů v Brně. L. Burian + A. Perna + Dr. Schütz vs. R. Procházka, R. Tugendhat + K. Vaněk) 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sxc6 dxc6 5.d4 Jf6 6.Sg5 Sg4 7.Jbd2 (Oběť pěšce, která se neosvědčí) 7...Dxd4 8.Jxd4 (Všeobecná výměna pomáhá černému k snazší končící hře) 8...Sxd1 9.Sxf6 gxf6 10.Vxd1 exd4 (Nyní má černý na dámském křídle pět pěšců proti třem, výhody té využije pěkně k výhře) 11.0–0 0–0–0 12.Jf3 c5 13.Jh4 c4 14.Jf5 c5 15.f3 b5 16.g3 Vd7 17.Kg2 Se7 18.f4 Vhd8 19.Vfe1 Sf8 20.Kf3 b4 21.e5 fxe5 22.Vxe5 b3! (Jemně hráno, za dočasné vrácení pěšce vnikne černá věž do hry) 23.axb3 Vb7 24.bxc4 Vxb2 25.Ve2 Vb4 26.c3 dxc3 (Po 26...Vxc4 27.cxd4 cxd4 28.Vd3 měl by bílý pro slabost pěšce d4 více naděje) 27.Vxd8+ Kxd8 28.Vc2 Vxc4 29.Je3 Vb4 30.Vxc3 a5 31.Jf5 a4 32.Ke3 Kc7 33.Kd3 Kb6 34.Kc2 Kb5 35.h3 c4 36.Jd4+ Kc5 37.Jf5 Vb3 38.Je3 Vxc3+ 39.Kxc3 Sg7+ 40.Kc2 a3 41.Kb1 Kb4 (Hrozí Kb3 s dalším a3-a2) 42.Ka2 Sb2 43.f5 Kc3 44.f6 Kd3 45.Jd5 c3 46.Kb3 Kd2 47.Jb4 Ke3 48.g4 Kf4 (Zde byla partie přerušena, později ji bílí bez další hry vzdali. Časopis československých šachistů 1920, 62) 0–1

V srpnu 1921 se konal v Brně VII. sjezd Ústřední jednoty československých šachistů. V mistrovské soutěži zvítězil Karel Hromádka z Prahy. Součástí sjezdových akcí byly konzultační partie o ceny, věnované Emilem Tugendhatem.

Haida,A+Dobrowolny,R - Brach,J+Procházka,H [B07]
Brno /konsultačně/, 06.08.1921

(Konsultační partie, hraná 6. srpna při VII. Sjezdu ÚJČŠ v Brně o zvláštní cenu, věnovanou p. E. Tugendhatem) 1.d4 Jf6 2.Jf3 d6 3.Jbd2 Jbd7 4.e4 e5 5.c3 g6 6.Sd3 Sg7 7.0–0 0–0 8.Ve1 Ve8 9.Jf1 Jf8 10.Jg3 Sg4 11.h3 (Příčina dalších nesnází bílého, pěšec d4 bude sláb. Lépe proto bylo 11.dxe5 dxe5 12.Se2 atd. 11.d5 nebylo by dobré pro Jxe4 s dalším f5) 11...Sxf3 12.Dxf3 exd4 13.cxd4 Je6 14.Se3 Jd7 15.Sc4 De7 16.Dd1 (Vad1 bylo přirozenější) 16...c5! 17.Je2 (Příliš pasivní, d5 se doporučovalo) 17...Jc7 18.Sd3 (18.f3 d5 19.Sd3 dxe4 20.Sxe4 /po 20.fxe4 vyjde pokračování jako v partii/ 20...f5 21.Db3+ Df7 22.Dxf7+ Kxf7 23.Sxb7 Vxe3 24.Sxa8 Jxa8 a černý má dvě figury za věž a dobude ještě pěšce d4) 18...d5! 19.f3 (Prohrává. Více naděje dávalo: 19.exd5 Jxd5 20.Jc3!) 19...dxe4 20.fxe4 cxd4 21.Jxd4 Jc5 22.Sf2 Vad8 (Časopis československých šachistů 1921, 126) 0–1

V srpnu 1921 se konal v Brně VII. sjezd Ústřední jednoty československých šachistů. V mistrovské soutěži zvítězil Karel Hromádka z Prahy. Součástí sjezdových akcí byly konzultační partie o ceny, věnované Emilem Tugendhatem.

Haida,A+Dobrowolny,R - Brach,J+Procházka,H [B07]
Brno /konsultačně/, 06.08.1921

(Konsultační partie, hraná 6. srpna při VII. Sjezdu ÚJČŠ v Brně o zvláštní cenu, věnovanou p. E. Tugendhatem) 1.d4 Jf6 2.Jf3 d6 3.Jbd2 Jbd7 4.e4 e5 5.c3 g6 6.Sd3 Sg7 7.0–0 0–0 8.Ve1 Ve8 9.Jf1 Jf8 10.Jg3 Sg4 11.h3 (Příčina dalších nesnází bílého, pěšec d4 bude sláb. Lépe proto bylo 11.dxe5 dxe5 12.Se2 atd. 11.d5 nebylo by dobré pro Jxe4 s dalším f5) 11...Sxf3 12.Dxf3 exd4 13.cxd4 Je6 14.Se3 Jd7 15.Sc4 De7 16.Dd1 (Vad1 bylo přirozenější) 16...c5! 17.Je2 (Příliš pasivní, d5 se doporučovalo) 17...Jc7 18.Sd3 (18.f3 d5 19.Sd3 dxe4 20.Sxe4 /po 20.fxe4 vyjde pokračování jako v partii/ 20...f5 21.Db3+ Df7 22.Dxf7+ Kxf7 23.Sxb7 Vxe3 24.Sxa8 Jxa8 a černý má dvě figury za věž a dobude ještě pěšce d4) 18...d5! 19.f3 (Prohrává. Více naděje dávalo: 19.exd5 Jxd5 20.Jc3!) 19...dxe4 20.fxe4 cxd4 21.Jxd4 Jc5 22.Sf2 Vad8 (Časopis československých šachistů 1921, 126) 0–1

Busch,K - Rašovský,J+Odehnal,J+Páral,A [D12]
Brno /konsultacne/, 06.08.1921

(Konsultační partie, hrána 6. srpna 1921 o zvláštní cenu, věnovanou p. E. Tugendhatem) 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Sf5 4.Jc3 Jf6 5.Db3 Db6 6.e3 e6 7.c5 Dc7 8.Da4 Jbd7 9.b4 e5 10.b5 exd4 11.exd4 Se7 12.Se2 0–0 13.0–0 Je4 14.Sb2 Vfe8 15.Vfe1 Sf6 16.Db3 Ve6 17.Sf1 Vae8 18.Jxe4 Sxe4 19.Jd2 Sg6 20.Vxe6 fxe6 21.Ve1 e5 22.Da4 Db8 23.Jb3 exd4 24.Vxe8+ Sxe8 25.bxc6 bxc6 26.Dxc6 Jb6 27.De6+ Sf7 28.Dg4 h5 29.Dd1 Ja4 30.Sxd4 Jc3 31.Dd2 Je4 32.Dd3 Se7 33.f3 Jf6 34.De3 Dc7 35.Sd3 Kf8 36.Sf5 Sd8 37.Se6 Dc6 38.Sxf7 Kxf7 39.Dg5 De8 40.De5 Dxe5 41.Sxe5 Jd7 42.Sd4 Jb8 43.Kf2 Sc7 44.g3 Jc6 45.Ke3 h4 46.f4 hxg3 47.hxg3 g6 48.Sc3 a6 49.Jd4 Je7 50.g4 Ke8 51.Jf3 Jc6 52.Se5 Sd8 53.Sd6 Kd7 54.Je5+ Jxe5 55.fxe5 (2.00–3.00. "VII. sjezd Ústřední jednoty československých šachistů 1921 v Brně", Brno 1921, str. 58) 1–0

V prvních letech po první světové válce se v Brně objevila řada světových mistrů, mezi nimi též Lasker, Aljechin a Bogoljubov. Tehdy slavná vila ještě nestála, ale Emil Tugendhat vítal ruského mistra Bogoljubova ve svém sídle a dokonce si se slavným Rusem pár volných partií zahrál. Škoda, že se žádná nedochovala.

Brno. Spolek českých šachistů v Brně pozval prvého vítěze na mezinárodním turnaji v Píšťanech na dva večery. Bogoljubov je dnes mistrem prvního řádu a svým velmi sympatickým vystoupením rázem získal přízeň všech zdejších šachistů a hned při představování uvítán byl bouřlivým potleskem. V neděli 30. dubna sehrál za tři a čtvrt hodiny současně 29 partií. Jeho úžasně rychlé tempo všeobecně překvapilo a bylo pro Brno něčím novým, dosud zde neviděným. Také jistota jeho hry a bystrý rozhled vynucují obdiv. Soupeři sami volili si barvu kamenů a raditi bylo dovoleno. Brněnský team držel se velmi statečně a dosáhnul pěkného úspěchu: vyhráli Brázda, Feuer, Gombos, Jiroušek, Keme, Komárek a Svoboda, remisovali: dr. Barvič, Esterle, Neubauer a Odehnal. Vyhrál tedy Bogoljubov z 29 partií 18, prohrál 7 a remisoval 4. V pondělí 1. května byl Bogoljubov hostem u p. Emila Tugendhata. Bylo požitkem poslouchati jeho názory na různá otevření a nové teoretické posice. Podrobněji zmínil se o dámském gambitu a sehráno bylo i několik partií se střídavým štěstím. Byla to více analysa než hra, ale i při tom osvědčil se Emil Tugendthat velmi jemným znatelem posice. Večer sehrál Bogoljubov současně 12 partií proti nejsilnějším hráčům. Hrálo se dle hodin (40 tahů za 2,5 hodiny) se střídavou barvou kamenů. Také zde hrál mistr tempem u nás ještě neviděným a byl hotov za tři hodiny (!) s úctyhodným výsledkem +7 –3 =2. Vyhráli Brach, Haida a Engel, remisovali Pokorný a Jiroušek. Rekordní výkony obou večerů odměněny byly dlouhotrvajícím potleskem.
(Časopis československých šachistů 1922, 79)

V roce 1928 Emil Tugendhat zemřel, ale šachy se v jeho rodině hrály dál. Možná i ve slavné vile...

Tugendhat Emil, nar. 14.10.1867, zemřel 5.12.1928 v Brně. Pochován na Židovském hřbitově v Brně – sekce 26C,1,8. Známý mecenáš brněnských šachových podniků a silný hráč. Čestný člen Spolku českých šachistů v Brně. Jméno Tugendhatů ovšem nejvíc proslavila jejich vila na Černopolní ulici v Brně – dílo světově proslulého architekta Miesa van der Rohe z roku 1929. Emil měl 5 dětí, šachy hrával i jeho nejstarší syn Hans Tugendhat, nar. 23.9.1894 v Brně. (Foto z Lidových novin 16.12.1928, str. 12)

Emil Tugendhat

Neue Freie Presse 7.12.1928

Lidové noviny 6.12.1928

Tugendhat,E - Mazel,E [C40]
Brno, 1883

1.e4 e5 2.Jf3 f5 (Theoreticky nesprávná oběť. Ale jako za jiných okolností, tak i tu se osvědčuje, kterak lze i tahem theorii odsouzeným elegantně vyhráti) 3.Jxe5 (Nejlépe! Kdyby se stalo: 3.exf5, následuje 3...d6! 4.d4 e4 5.De2 (5.Jg5 Sxf5 6.De2 d5 7.Db5+ Jc6 8.Dxb7! Jxd4 9.Sb5+ Jxb5 10.Dxb5+ Dd7 11.Db7 Vc8 12.Dxa7 h6 13.Jh3 Sxh3 14.gxh3 Dxh3 a černý stojí lépe/) 5...De7! 6.Jg5 Jf6! (6...d5 7.Dh5+) 7.g4 h5 8.Sh3 hxg4 9.Sxg4 g6 10.Je6 gxf5 11.Jxf8 Kxf8 12.Sg5 fxg4!! 13.Jc3 Df7 14.Sxf6 Dxf6 15.Jd5 Df7 16.Dxe4 Sf5–+] 3...Jc6 (Odpověď tato udána poprve r. 1873 p. Möllerem. Vede k velice zajímavým zápletkám. Učinilo-li by se místo toho: 3...Df6, následovalo by 4.d4 d6 5.Jc4 fxe4 6.Jc3 c6 /Pokračování viz v Kobrově příruční knize, neb i/(6...Je7 7.d5 Dg6 8.Dd4 Sf5 9.Sf4! a bílý stojí lépe, nebo:; 6...De7 7.De2 Jf6 8.Sg5 Sf5 9.Sxf6 gxf6 10.g4 Sg6 11.Sg2 a bílý vyhraje etc./) ; 3...De7? po čemž bílý snadno vyhraje tahy 4.Dh5+ g6 5.Jxg6! Dxe4+ 6.Se2 (6.Kd1? Jf6! 7.Dh4 Jg4 8.d3 hxg6 9.Dxh8 Jxf2+ 10.Kd2 Dg4 11.De5+ Kf7 12.Se2 Dg5+ 13.Kc3 Dh4 a černý vyhraje/) 6...Jf6 7.Dh3 hxg6 8.Dxh8 Dxg2 9.Vf1! Kf7 10.Dh4! etc./] 4.Dh5+ (Tento velice lákavý a zdánlivě nejpřirozenější tah, na jehož místě Sydow odporučuje d2-d4 jako nejsolidnější a dojista převahu zjednávající odvetu, zjedná brzy černému vítězství, neuhodne-li bílý pravé pokračování) 4...g6 5.Jxg6 Jf6 6.Dh4 Vg8 7.Jxf8 (Lépe bylo: 7.e5, načež by mohlo 7...Jxe5 8.Jxe5 De7 9.Kd1!! Dxe5 10.d4 De6 11.Sc4 Dxc4 12.Dxf6 Se7 13.Ve1 Df7! 14.Sg5 Dh5+ 15.f3 Dxg5 16.Vxe7+ Kd8 17.Dxg5 Vxg5 se státi, viz Deutsche Schachzeitung 1878) 7...Vg4 8.Dh6 Vxe4+ 9.Kd1 (Na Se2 odpověděl by černý De7) 9...Jg4 (Původcem tohoto tahu je Herzsprung v Kodani) 10.Dh5+ Kxf8 11.Dxf5+ Kg7 (diagram)

12.Jc3? (Chyba, musilo se nutně státi b2-b3. tah d2-d3 nevede v této přezajímavé posici k nižádnému výsledku, neboť tahy 12.d3? d5 13.Df3 Jxf2 rozhodnou pro černého! Na zmíněný tah: 12.b3 buď uvedeno za odvetu 12...d5 13.Sb2+ d4 14.Df3 Dh4 15.g3 Jce5! 16.Dg2! Df6 17.f4 Sf5!! 18.Se2! Vxe2 19.fxe5! Sxc2+ 20.Kc1 Da6 21.Df3 Sg6 22.Sxd4 Ve4 23.Dc3 c5 24.Se3 (24.Dxc5? Dd3 25.Dc7+ Kg8 26.Sb2 Vf8 27.Sa3 Je3! /vzorná oběť!/ 28.dxe3 Dxe3+ 29.Jd2! Vd4 30.Vd1 b5! 31.Sxf8 Vc4+ a černý vyhraje/) ] 12...Jd4! 13.Dxe4 (Nelze jinak, hra jest rozhodnuta) 13...Jxf2+ 14.Ke1 Jxe4 15.Jxe4 Dh4+ a černý vyhrál. Šach-Mat č. 5-6, říjen 1884, str. 48) 0–1
(Opis komenáře zřejmě dr. Eduarda Mazela k úvodní partii)

Brno –Vídeň (1934)
„Bude to asi ještě dlouho trvat, než se vrátí pěkné zápasy, které před lety vybojovala obě města. Tentokrát šlo jen o menší utkání. Brněnský Deutscher Schachverein chtěl asi vynahraditi svým členům neúčast v pohárových soutěžích a uspořádal o letnicích zájezd do Vídně, kde se utkal s místním Deutscher Schachvereinem. Šlo ovšem o přátelský zápas, k němuž ani brněnský klub nevyslal svého nejlepšího mužstva, ale jeho výsledek neprospěl dobré hráčské pověsti brněnského šachu. Vítězná Vídeň si dobře poznamená své rozhodné vítězství 16:6, a není vyloučeno, že výsledek přijde do světa jako velká porážka brněnského šachu. Na prvních šachovnicích nebyl úspěch Vídně velký. Zinner dosáhl proti obávanému Beckrovi jedné remisy a rovněž tak Molisch proti známému mistru Hönlingerovi. Na třetí šachovnici remizoval Pitschak proti Lokvencovi a rovněž v druhém utkání bojoval nerozhodně, ač místo Lokvence nastoupil dr. Thannhofer. Jediným vítězem byl Martinec, který dvakrát porazil Paldu. Na dalších šachovnicích však bojovalo Brno žalostně. Jen Perna remisoval na osmém místě obě partie s Fehnerem, po jedné remise dosáhli Tugendhat s drem Pergrem a Frey s Lachnitem. Ostatní čtyři hráči prohráli všech osm partií. Někteří brněnští hráči bojovali v tomto zápase něšťastně. Zvláště Zinner stál až na výhru s Beckrem a prohrál pak slabou hrou v časové tísni. Podobně i Mikasinovič proti dru Grubrovi a Tugendhat proti Pergrovi. Celkem však převaha vídeňských hráčů byla zřejmá a brněnský klub má jedinou útěchu, že při odvetném boji v Brně postaví silnější mužstvo.“
(Lidové noviny 27.5.1934)

Perger,L - Tugendhat,H [C17]
Wien-Brno mt, 20.05.1934

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 c5 5.Sd2 Sxc3 6.bxc3 Je7 7.f4 Jbc6 8.Jf3 Sd7 9.Sd3 f5 (Pozici více odpovídalo: 9...c4 10.Se2 Jf5) 10.0–0 Dc7 11.dxc5! Ja5 12.Se3 h6 13.h4 Jec6 (Černý měl rochovat) 14.Jd4! a6 15.Dh5+ Ke7 16.Dg6 Vag8 17.Vab1 Jd8? (diagram)

18.c6! (Velmi pěkně hráno) 18...Sxc6 19.Jxf5+! Kd7 20.Sb6 Db8 21.Sxa5 b5 22.Jd4 h5 23.Sxd8 Dxd8 24.Dxe6+ (Wiener Schachzeitung 1934, 234. Zápas DSV Wien- DSV Brno) 1–0

V tomto zápase hájil čest Deutscher Schachvereinu jeden z Tugendhatových synů – Hans. To je zatím vše, co se nám podařilo zjistit o šachových zálibách známé rodiny Tugendhatů v Brně.

Pohled na vilu Tugendhat z ulice Černopolní

Portrét na stěně pracovny Fritze Tugendhata ze slavné vily představuje jeho otce Emila Tugendhata. Máme ho díky dr. Dagmar Černouškové, které je správkyni vily Tugendhat.

2x 6781x
Fotogalerie
Komentáře (2) Aktualizovat
17.03.2012 18:50 | Autor neznámý

Škoda, že se neuhlídal formát, na několika místech není hraný tah mezi poznámkami označen tučným písmem, takže to není tak přehledné, jak by mohlo být.

17.03.2012 15:19 | Autor neznámý

Moc pěkný článek! Škoda jen, že pan Tugendhat, ačkoli je příspěvek věnován jemu, převážnou většinu uveřejněných partií prohrál.