(89) - Zájem pánů o ženský šach

10.02.2013 06:43 | Historie po kapkách

vidíme na snímku z časopisu Šachový list z roku 1935, kdy se hrál první turnaj Dělnického šachového svazu. V době před 2. světovou válkou byl atrakcí, což dokazuje i početný zájem diváků, převážně mužského pokolení. Malý ...

vidíme na snímku z časopisu Šachový list z roku 1935, kdy se hrál první turnaj Dělnického šachového svazu. V době před 2. světovou válkou byl atrakcí, což dokazuje i početný zájem diváků, převážně mužského pokolení. Malý článeček na poslední straně téhož čísla časopisu pak obsahuje pořadí a výzvu pro účast žen na turnajích.

Šachový list číslo 3 - leden 1935

I když v předválečných letech nebyl šach mezi našimi ženami tak rozšířen jako nyní, přesto se mu s dostatečnou péčí věnovaly šachové rubriky. Nedělní list přinesl 26. ledna 1941 rozsáhlý článek o dámském turnaji mistrovství Prahy (vyhrála Růžena Suchá) spolu s fotografií vítězky a historkami z dámských turnajů. Bohužel ukázku z turnaje jsem nenašel tak uveřejňuji alespoň jeden diagram z přiloženého článku, který si ale příliš pozornosti nezaslouží.

NN - NN

1.b3 1.Vd1+ Kc4 2.Jxe4+– 1...Dxa1? 1...De5+ 2.f4 Dc3 3.Dg4± 2.Sa3 Dxe1 3.f4 3.c4+ Ke5 4.Df4# 3...Dxh4 4.c4 0–1

Nedělní list 26. 1. 1941

0x 2206x Zdeněk Závodný
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat