(72) - Tři partie z Králíků

22.05.2012 05:43 | Historie po kapkách

Přebory Německého šachového svazu v naší republice byly velmi dobře obsazované a hrávaly se každoročně od roku 1922 (slavný turnaj v Teplicích - 1.Réti 2.Spielmann 3.Grünfeld atd.) až do roku 1939. V roce 1929 se 8. kongres hrál od ...

Přebory Německého šachového svazu v naší republice byly velmi dobře obsazované a hrávaly se každoročně od roku 1922 (slavný turnaj v Teplicích - 1.Réti 2.Spielmann 3.Grünfeld atd.) až do roku 1939. V roce 1929 se 8. kongres hrál od 20. do 29. července v Králíkách (město v okrese Ústí nad Orlicí). Referoval o něm denní tisk. Výsledky hlavního turnaje (účast byla poněkud skromnější) přináší následující tabulka.

Přehled všech přeborů naleznete v brožurce série, které vydával Argentinec M. A. Lachaga Internationales Schachmeisterturnier Teplitz-Schönau 1937. Vyšla v roce 1976 a autorem je Albert Becker.
Z novin jsem vybral jednu partii vítěze turnaje, další 2 si můžete přehrát. Jsou z Národních listů a z časopisu Magyar Sakkvilag 1929.

Pitschak - Flohr [A12]
Kralíky, 1929

1.Jf3 d5 2.c4 c6 3.b3 Sf5 4.d3 e6 5.g3 Bílý pozapomněl na dlouhou diagonálu, snad 5.Sb2. 5...Df6 Možná lepší je 5...Jf6 6.Sg2 Se7 7.Jbd2 h6 8.0–0 0–0 9.a3 a5 10.Sb2 Jbd7 11.Dc2 Sh7 12.Sc3 Dc7 13.Db2 dle Beckmann - Wicht, Německo 2005. 6.d4 Se4 7.Sg2 Sb4+ 8.Sd2 Sd6 9.Sc3 De7 10.Jbd2 f5 11.0–0 Ve struktuře Stone - wallu má černý bělopolného střelce před svým pěšcovým řetězem. Obvykle bývá na c8. 11...Jd7 12.c5 Sc7 13.b4 g5 14.a4 h5 15.h4 g4 16.Je1 Jh6 (diagram)

17.Va3? Bílý měl něco udělat proti postupu černého pěšce na f4. 17.e3 17...Sxg2 18.Jxg2 f4! 19.gxf4 Jf5 20.e4 Jxh4 21.e5 Bílý postavení pokazil a postupně se dostane do prohrané pozice. 21...Vf8 22.Dc2 0–0–0 23.b5 Jxg2 24.Kxg2 Vxf4 25.bxc6 bxc6 26.Dd3 Vdf8 27.Da6+ Dva šachy černého krále vůbec neohrozí. 27...Kd8 28.Sa5 Sxa5 29.Dxa5+ Ke8 30.Dc3 Dh4 0–1

Národní listy 4. 8. 1929

Reichspost 8. 12. 1929

Partie

5x 4856x Zdeněk Závodný
Fotogalerie
Komentáře (5) Aktualizovat
23.05.2012 14:06 | Autor neznámý

 Tahle jazyková poznámka snad neurazí: druhý pád od "Králíky" je "Králík" - nejsou to králíci - možná že by to stálo za to změnit pro archivní účely 

Vím to jistě.

23.05.2012 13:00 | Autor neznámý

 Velmi děkuji za informace dokreslující atmosféru první republiky z šachového hlediska.

22.05.2012 13:30 | Autor neznámý

Flohrovo občanství:

"Šachový mistr Flohr československým občanem. V Praze 3. června. Jak se ze spolehlivého pramene dovídáme, je záležitost šachového mistra Flohra, týkající se dosažení československého státního občanství, vyřízena, čímž je zajištěna účast mistra na hamburské šachové olympiádě."

(Československá republika 6.7.1930)

 

Flohrova olympijská a reprezentační premiéra

Dvanáct dní po skončení turnaje ve Swinemunde nastoupil Salo Flohr poprvé za Československo na šachové olympiádě v Hamburku. Protože Flohr do této doby jezdil po turnajích s polským pasem, vznikla při této příležitosti naléhavá povinnost upravit jeho státní příslušnost. Když město Benešov u Prahy poskytlo Flohrovi domovské právo, přislíbil mu zemský úřad v Čechách přípisem z 3. července 1930 státní příslušnost československou, jestliže polský stát propustí Flohra z občanského svazku polského. To se později stalo a dekretem ze dne 7. října 1933 bylo Flohrovi uděleno československé státní občanství.

     Na okraj: je jistě zajímavé, že slavný vídeňský velmistr Rudolf Spielmann byl v letech 1918-1930 čs. státním příslušníkem a ÚJČŠ s ním jednala o jeho účasti na hamburské olympiádě v čs. družstvu..

     Československo obsadilo v Hamburku své "tradiční" páté místo. V celém světě vzbudil obdiv krásný úspěch Flohrův, který sice skončil dle percentuálních výsledků na 4. místě (mezi 82 hráči), byl však skutečným hrdinou olympiády. Aljechin, mající 100%, hrál jen 9 lehčích partií a také Havasi si aspoň třiktát odpočinul. Flohr vyhrál 14 partií, remisoval s Rubinsteinem a podlehl Noteboomovi a Kashdanovi, jemuž v lepší pozici nekorektně obětoval figuru. 14,5-17 představovalo 85% možných bodů.

 

Šachová organizace Němců v ČSR

Ačkoliv ÚJČŠ byla otevřena šachistům všech národností československého   státu,   založili   si   němečtí  občané  1921 samostatnou organizaci  "Der Deutsche Schachverband  in der ČSR", jejímiž předsedy byli Viktor Tietz a po něm dr. J. Schindler. Tento německý  svaz pořádal  každoročně své  sjezdy, spojené  s menšími mezinárodními  turnaji  (Teplice-Šanov  1922,  Ústí n.Labem 1923, Chabařovice 1924, Broumov 1925,  Liberec 1926, Cheb 1927, Šumperk 1928, Králíky  1929, Bílina 1930,  Brno 1931, Šluknov  1932, Mor. Ostrava  1933, Libverda  1934, Konstantinovy  Lázně 1935, Liberec 1936, Teplice-Šanov 1937, Jablonec  n.Nisou 1938, 1941 Liberec) v Sudetech. -- Dvakrát se vedlo jednání o splynutí obou organizaci, ale vždy bezúspěšně. Poprvé v  r. 1926, když na kongresu  FIDE v Budapešti
byla sjednána dohoda o  utvoření Československé unie šachové, ale valné hromady obou svazů ji  neschválily. Podruhé z podnětu valné hromady Deutscher  Schachverbandu v Bílině  1930 ,leč předpoklady pro uskutečnění  společné organizace se opět  nenašly. Z činnosti DSV,  početně  málo  srovnatelné  s  ÚJČŠ, se  dochovalo několik pěkných  turnajových  knih,   její  oficiální  šach.  hlídka  v Teplitz-Schönauer Anzeiger a (snad) veliká knihovna pana Lercha s
mnoha vzácnými svazky, naposledy registrovaná již po válce v Ústí n. Labem.

 

Členy DSV byli např. mistři Karl Gilg, Salo Flohr, Emil Zinner, August Haida, Ludvík Burian, Max Walter a další, ti nejlepší z nich reprezentovali Československo bez problémů na šachových olympiádách.

(kal)

22.05.2012 12:48 | Autor neznámý

Deutscher Schachverband in der Č.S.R. byl založen 27. března 1921 v Ústí nad Labem. Sdružoval šachisty německé národnosti, pořádal pravidelné každoroční kongresy s mistrovským, hlavním a vedlejšími turnaji, přátelské zápasy s okolními svazy (např. Bavorským) a také korespondenční soutěže a zápasy (např. s Maďarskem). Jeho prvním předsedou se stal známý organizátor turnajů v Karlových Varech a karlovarský radní Viktor Tietz. Přítel Závodný píše v úvodu, že tyto kongresy se hrály do roku 1939. Toť malý omyl - neboť právě v roce 1939 se z neznámých důvodů žádný kongres DSV nekonal, naopak ten vskutku poslední byl roku 1941 v Liberci. Ale to by bylo třeba o DSV vědět něco více a nečerpat jen z povšechného úvodu v Lachagově knížce. Za zmínku snad ještě stojí, že právě v Králíkách 1929 zvítězil v tzv. hlavním turnaji brněnský Emil Zinner, který se tak stal mistrem DSV a z něhož později vyrostl náš skvělý reprezentant a olympionik (Mnichov 1936, Stockholm 1937), který jako příslušník židovského národa zahynul v koncentračním táboře. Pokud jde o breughelovy otázky, odpovím později.

22.05.2012 11:54 | Autor neznámý

 Otázka pro historika. Byl Flohr členem Německého šachového svazu (v ČSR)? Jaké byly tehdy vztahy mezi oběma svazy? Reprezentovali hráči tohoto svazu také ČSR? Flohrovi bylo tehdy teprve 21. Toho roku vyhrál svůj první mezinárodní turnaj v Rogašské Slatině, ale proslavil se a začal reprezentovat až ve 30.letech. Kdy vlastně dostal občanství?