(46) - Znalost klasických vzorů

20.05.2011 05:43 | Historie po kapkách

se vyplácí! A to jak ve vážných partiích, tak i v simultánkách a partiích slepo. Jeden z velkých mistrů "slepého" šachu George Koltanowski (1903 - 2000) původem Polák, pak žil v Belgii a USA se také zapsal do kronik mistrů umění hr...

se vyplácí! A to jak ve vážných partiích, tak i v simultánkách a partiích slepo. Jeden z velkých mistrů "slepého" šachu George Koltanowski (1903 - 2000) původem Polák, pak žil v Belgii a USA se také zapsal do kronik mistrů umění hrát naslepo. Překonal v roce 1931 o jednu partii 2 roky starý rekord Rétiho. Koltanowského výsledek z Antwerp roku 1931 byl +20 -0 =10. V roce 1937 pak ještě hrál na 34 šachovnicích.

V naší ukázce z Curychu předvedl znalost klasických vzorů, i když partie měla k dokonalosti daleko. Ale kdo v šachu nechybuje.

V analýze uvedená partie Tenk - Egert byla pak použita v zajímavém článečku Jana Kalendovského, který uvádím na závěr.

Koltanovsky - Renner [C41]
Curych, 1936

1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 Sg4 4.dxe5 Sxf3 [4...dxe5 5.Dxd8+ Kxd8 6.Jxe5+/-] 5.Dxf3 dxe5 6.Sc4 Jf6 7.Db3 De7 8.Jc3 [8.Dxb7! hodnotí motory nejlépe! 8...Db4+ 9.Dxb4 Sxb4+ 10.c3+-; 8.Sxf7+ Kd8 (8...Dxf7 9.Dxb7+- viz Platovský - Hafrovič.) 9.Dxb7+- Db4+ 10.Dxb4 Sxb4+ 11.c3 Sc5 12.Sg5 Jbd7 13.Jd2 Vf8 14.Se6 h6 15.Sxd7 hxg5 16.Sc6 Vb8 17.Jf3 Vxb2 18.0-0-0+ 1-0 Tenk - Egert, Brno 1931.] 8...c6 9.Sg5 Diagram č.1

Diagram č.1

9...Ja6 Asi nejvhodnější. [9...b5 10.Jxb5+- Vlastně vyhrávající tah. 10...cxb5 Zde už nepomůže nic a je to známo již 153 let! 11.Sxb5+ Jbd7 12.0-0-0 Vd8 13.Vxd7 Vxd7 14.Vd1 De6 15.Sxd7+ Jxd7 16.Db8+ 1-0 Morphy - Duke Karl Count Isouard de Va/Brunswick, Paříž 1858. 16...Jxb8 17.Vd8ž; 9...Dc7 10.0-0-0 b5 (10...Sc5 11.Sxf7++-; 10...Ja6 11.Jb5 Db6 12.Sxf7+ Pereira - Boot, Amsterdam 1980.) 11.Jxb5 cxb5 12.Sxb5+ Jc6 13.Vd3 a6 14.Sa4 Se7 15.Vc3 Jxe4 16.Vxc6 Sxg5+ 17.Kd1 Dd7+ 18.Vd6 Jxd6 19.Sxd7+ Kxd7 20.Ke2 Vab8 21.Da4+ Ke7 22.Vd1 Vhc8 23.Kf1 Vd8 24.h4 Sf6 25.b3 Vbc8 26.c4 Je4 27.Vxd8 Vxd8 28.Dxa6 Vd1+ 29.Ke2 Jc3+ 30.Kf3 Vd3+ 31.Kg4 Vd4+ 32.Kf3 Sxh4 33.g3 Sf6 34.c5 e4+ 35.Kg2 Se5 36.c6 Jd5 37.Db7+ Kf6 38.a3 Vd2 39.Kh3 h5 40.Dc8 Vxf2 41.Dd8+ Je7 42.c7 Vc2 43.Dd1 Vxc7 44.Dxh5 Vc3 45.Dh4+ g5 46.Dxe4 Vxg3+ 0-1 Kotronias - Crafty, ICC 2001.] 10.Sxf6 Tah v textu jde také. [Ve svých nekonečných zápasech považují Fritzové a jim podobní za lepší: 10.Sxa6 bxa6 11.a3 De6 12.Dxe6+ fxe6 13.f3 kde bílý má jasnou výhodu.] 10...gxf6 11.Jd5?! [11.Sxa6 bxa6 12.Da4 vyhlíží lépe.] 11...cxd5?? [11...Jc5! 12.Jxe7 Jxb3 13.axb3 Sxe7 je vyvrácením 11. tahu bílého.] 12.Sb5++- Kd8 13.Sxa6? [13.Dxd5+ Dd6 14.Dxb7 Vb8 15.Dxa6 Db4+ 16.c3 Dxb5 17.Dxf6+ Kc7 18.Dxh8 Sa3 s divočinou asi příznivou bílému.] 13...Db4+! 14.Dxb4 Sxb4+ 15.c3 bxa6 16.cxb4 dxe4 a výhoda bílého se vypařila a koncovku v obtížné simultánce nakonec nezvládl. 17.0-0-0+? [17.Ke2=] 17...Ke7 18.Vd5 Vhd8 19.Vhd1 Vac8+ 20.Kb1 Vxd5 21.Vxd5 Ke6 Král bílého je nyní mimo hru a to rozhodne. 22.Va5 Vc6-+ 23.b5 axb5 24.Vxa7 f5 25.Vb7 f4 26.Vxb5 f5 27.Vb3 h5 Diagram ž 28.Vc3! Vxc3? Pěšcová koncovka vyhlíží za černého velmi dobře, ale motory, ač se snaží, nacházejí jen vyrovnání. Možná [28...Va6 s šancemi na výhru?!] 29.bxc3 e3 30.fxe3 fxe3 31.Kc2 f4 Diagram č.2

Diagram č.2

32.Kd3?? Tento tah prohrává! Po [32.a4 e4 33.a5 Kd5 34.c4+ Kc6 je na šachovnici zřejmě remíza. 35.Kd1 f3 36.gxf3 exf3 37.h4=] 32...e4+ 33.Ke2 h4! Jediný tah! 34.c4 Ke5 35.a4 Kd4 36.a5 f3+ 37.gxf3 exf3+ 38.Ke1 Kd3 39.a6 f2+ 40.Kf1 Kd2 0-1

Jan Kalendovský

KDYSI A NYNÍ Aneb ukázka ze šachové publicistiky let dávno minulých.

Autorem dnešního příspěvku je mistr Amos Pokorný (1890-1949), který řídil přes 20 let naši nejlepší šachovou hlídku v Lidových novinách. Jeho fejeton byl publikován v únoru 1931 a neztratil své kouzlo dodnes.

Co dodat? Snad jen tolik, že uplynulo dalších 65 let a nikdo(!) z autorů nejrůznějších monografií o Paulu Morphym si dosud Tenkova zlepšení v 8. tahu nevšiml. Je to důkaz nejen v šachu běžné slepoty a přehnané úcty k autoritám.

Opravdu žádná partie nebyla na 8.Sxf7+ sehrána, až ve druhé polovině 90 let se začala vyskytovat v soubojích zejména na šachových serverech a v turnajích motorů. V roce 1997 byla sehrána v partii brněnských hráčů:

Platovský - Hafrovič [C41]
Brno, 1997

1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 Sg4 4.dxe5 Sxf3 5.Dxf3 dxe5 6.Sc4 Jf6 7.Db3 De7 8.Sxf7+ Dxf7 9.Dxb7 Sc5 Diagram č.3

Diagram č.3

Asi nejrozumnější tah. 10.Dxa8 [Lépe vypadá 10.Dc8+ Ke7 11.Dxh8 Jxe4 (11...Sxf2+ 12.Ke2! (12.Kxf2 Jxe4+-+) 12...Dc4+ 13.Kxf2 Dd4+ 14.Ke1 Dxe4+ 15.Se3 Dxe3+ 16.Kd1 s pravděpodobnou nadějí na výhru!?) 12.f3 Sf2+ 13.Ke2 Jc6 14.Dxa8 Dc4+ 15.Kd1 Dd5+ 16.Sd2 Jxd2 17.Jc3 a bílý by měl vyhrát. 17...Dd4 18.Jb5! Dxb2 19.Dxc6 Dxa1+ 20.Ke2! střelec je nebezpečnější! 20...Dxh1 21.Dxc7++- Kf6 22.Dd6+ Kf7 23.Dd5+ Kf6 24.Kxf2 Df1+ 25.Kg3 Je4+ 26.Dxe4 Dxb5 27.Dxh7 s výhrou.] 10...0-0! Nejlepší tah, který dává asi vyrovnání. [10...Sxf2+ 11.Kxf2 Jxe4+ 12.Ke2 Df2+ 13.Kd3?? (13.Kd1! Dxg2 (13...Dd4+ 14.Jd2 Jf2+ 15.Ke1+-) 14.Dxb8+ Kf7 15.Dxc7++-) 13...Jc5+ s matem!] 11.f3 [11.Db7? Sxf2+! 12.Kxf2?? (12.Ke2 Sb6! a šance na výhru jsou na straně černého.) 12...Jxe4+ s matem v sedmi tazích.] 11...c6! [11...Ja6 viz Kouyach - Houmane, Casablanca 2005. 12.Db7+-] 12.Jc3 [12.b4!? Sd4 13.c3 viz twoxone (2192)-centrifugo (1514)/Internet Chess Server: freech 2010] 12...Dc7 [12...Dc7 13.Sd2 Jbd7 14.Dxf8+ Jxf8 a černý má výhodu.] *

13. 12. 1936

Partie

Přehrát partie pomocí SilverLight


1x 2953x Zdeněk Závodný
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat
20.05.2011 15:23 | Autor neznámý

Jak se vlastně "Kolty" tedy jmenoval? V článku je uvedeno více možností. Také otázka jeho původu vyznívá nejasně. Ve většině šachových encyklopedií se píše: "George Koltanowski, americký šachista belgického původu, nar. 17.9.1903 v Antverpách (Belgie), zemřel 5.2.2000 v San Francisco (USA). Snad by nám mohl pan kolega Závodný jeho původ osvětlit blíže... Mimochodem - všechny partie z té Koltanowského rekordní produkce 10. května 1931 jsou známy (viz kniha George Koltanowski: Blindfold Chess Genius, Anaheim 1990) - sílu soupeřů bych odhadoval tak na začátečníky, maximálně III. třídy. To je obrovský rozdíl od "slepých" produkcí Aljechina nebo Rétiho, kteří hráli naslepo i proti mistrům!