(42) - Grünfeld - Spielmann

13.03.2011 09:07 | Historie po kapkách

Tito dva nezapomenutelní koryfejové šachu sehráli spolu, podle oficielní databanky 20 turnajových partií. Jejich skóre při barvách kamenů G - S je lichotivé pro Spielmanna: zvítězil ve dvou partiích, 8 skončilo nerozhodně (oba mistři...

Tito dva nezapomenutelní koryfejové šachu sehráli spolu, podle oficielní databanky 20 turnajových partií. Jejich skóre při barvách kamenů G - S je lichotivé pro Spielmanna: zvítězil ve dvou partiích, 8 skončilo nerozhodně (oba mistři příliš nebojovali, průměr partií je 26 tahů!). Obrácenými barvami, tedy S - G je opět skóre výhodné pro černého (+3 =2 -4).

V roce 1922 bojovali na turnaji v Piešťanech a po tazích 1.d4 Jf6 2.Jf3 c5 3.d5 d6 4.Jc3 Sf5 5.Jd2 zahrál Spielmann poněkud nečekané 5...g5!?

V turnajové knize piešťanského klání se píše:
5.Jd2 Bílý chce provést e2-e4, takové tahy ale ztrácejí příliš času 5...g5 Zvláštní, ale jak se zdá docela dobrá idea; střelec pak musí tak jako tak na g7 a druhý stojí na g6 také velmi dobře.

Černý pak v pozdější hře zužitkoval právě svého g pěšce k pěknému útoku a ve 30. tahu hezky "zavěsil" úderem střelce branku.
6.e4 Sg6 7.Se2 Sg7 8.0–0 Jbd7 9.Ve1 0–0 10.Sf1 Je5 11.Jf3 Jxf3+ 12.Dxf3 h6 13.Dd1 Jd7 14.Se3 Je5 15.f3 f5 16.exf5 Sxf5 17.Sf2 De8 18.Vc1 Dg6 19.Kh1 Vf7 20.Dd2 Vaf8 21.Se3 Dh5 22.Sg1 (22.g4 Sxg4! 23.fxg4 Jxg4+-) 22...Sc8 23.Se3? (23.Se2; 23.Ve4) 23...g4 24.f4 (24.fxg4 Jxg4 25.Sg1 Sd4–+) 24...g3! 25.h3 Jg6 26.Je2 Dh4 27.c3 Sg4! 28.Dd3 Je5! 29.fxe5 Sxh3! 30.Sg5 Sxg2+! 0–1

Samozřejmě už ve 20. letech existovala příprava na jednotlivé partie. Autorem tahu 4...Sf5 je právě Spielmann a třeba velmistr Kogan k němu píše:

V těchto dnech vypadá tento tah jako originální, anebo dokonce trochu zvláštní, ale ve skutečnosti je to starý nápad, který byl používán specielně kreativním klasikem velmistrem Spielmannem, prevence tahu e4 je možnou nejlogičtější věcí, co černý může zde udělat. A nebudete překvapeni, že i motory budou ji považovat zde za nejlepší tah!

Spielmann už rozehrál před turnajem v Piešťanech variantu několikrát, např.:

Rubinstein - Spielmann, Triberg 1921
1.d4 Jf6 2.Jf3 c5 3.d5 d6 4.Jc3 Sf5 5.Jd2 a zde jen 5...e6

Kmoch - Spielmann, Vídeň 1922
1.d4 Jf6 2.Jf3 c5 3.d5 d6 4.Jc3 Sf5 5.g3 h6 6.Sg2 g5

a konečně v následující partii s Grünfeldem v Innsbrucku použil tah g7-g5 poprvé. Doplňující partie pak naleznete v přehrávacím okně.

Grüenfeld - Spielmann [A43]
Innsbruck, 1922

1.d4 Jf6 2.Jf3 c5 3.d5 d6 4.Jc3 [4.c4 vede k jiným teoretickým pozicím. Pole c4 ale může být pro bílého užitečné.] 4...Sf5 [4...Da5; 4...e6; 4...e5] 5.Jd2 [5.e4!? je zajímavým riskantním gambitem.; 5.g3 viz Kmoch - Spielmann, Vídeň 1922.; 5.Jh4!?] 5...g5 [5...e6 viz Rubinstein - Spielmann, Triberg 1921.; 5...Da5?!; 5...e5] 6.e4 Sg6 7.h4! Zcela určitě nejlepší pokračování, které bylo později použito v partii Jusupov - Milov. [7.f3!? viz Roussel - Kogan, Montreal 2005.; 7.Se2 Sg7 8.0-0 Jbd7 9.Ve1 (9.a4 viz Romanisin - Kayar, Istanbul 2003.) 9...0-0 viz Grünfeld - Spielmann, Pies any 1922.; 7.Sd3 viz Hoffmann - Maus, BL2 1990.; 7.Sb5+ viz Ivanisevič - Pap, Bělehrad 2009.] 7...g4 [Lépe asi 7...gxh4!? 8.f4 e6! s určitou protihrou a tlakem na bílé centrum.] 8.Sd3 [8.h5 |^s iniciativou, viz Jussupov - Milov, Bastia 2002.; 8.Se2!?] 8...Jbd7 9.Jc4 Pokud bílý nehraje c4, vždy se jezdec umístí na toto výhodné pole. 9...a6 10.a4 b6 11.Sf4 [11.Va3!?] 11...Jh5 12.Sg5! Jdf6 13.e5 Bílý získal jasnou výhodu a iniciativu. 13...dxe5 14.Jxe5 Sg7 15.Jxg6 hxg6 16.De2 0-0 17.Vd1 Dc7 [17...g3!?] 18.g3 Db7 19.0-0 Vfd8 20.Sc4 Ve8 21.Vfe1 Dc8 Černý marně hledá nějakou protihru. 22.Kh2 Sf8 23.Dd3 Kg7 24.De3 Diagram č.1

Diagram č.1

[24.d6 exd6 25.Vxe8 Dxe8 26.Sxa6+/-] 24...Jh7? [24...Va7] 25.Sh6+ Kg8 26.Sxf8 Jxf8 27.d6+- e6 [27...exd6 28.Dxe8 Dxe8 29.Vxe8 Vxe8 30.Vxd6+-] 28.Dg5 Dc6 29.Dxg4 Ved8 30.De4 Dxe4 31.Jxe4 Jd7 32.Ve3 Jhf6 33.Jxf6+ Jxf6 34.Vb3 Jd7 35.Sf1 a5 Černý stále pokrývá slabosti a zatím se úspěšně brání. 36.Sg2 Vab8 37.f4 Kg7 38.Sc6 Kf6 39.Kg2 Jf8 40.g4 Jd7 41.g5+ Kg7 42.Kf3 Kf8 43.Sxd7 Věžovka a aktivní král bílého by měli být také zárukou výhry. Ale jak známo platí, všechny věžovky jsou remízové. 43...Vxd7 44.Ke4 f6 I za cenu dalšího materiálu nechce pustit bílého krále dále. 45.gxf6 Kf7 46.Ke5 Diagram č.2
Diagram č.2

46...Vh8 I když je postavení ve věžových koncovkách sebeprohranější, aktivita figur vždy výhru mocně komplikuje. Zejména mladí šachisté (zapřisáhlí materialisté, dle mých zkušeností) tohle ještě znají velmi málo. 47.Vxb6?! [47.Vg3 Vxh4 48.Vxg6 vyhrávalo hned.] 47...Vxh4 48.Vc6 Vh5+ 49.Ke4 Kxf6 A ejhle, už je volný král a méně má černý jen jednoho pěšce. 50.Vc7 Vd8 51.Va7 Vh2 52.c3 Ve2+ 53.Kf3 Vxb2 54.Vxa5 Va2 55.c4 g5 56.fxg5+ Kf5! Opět házení klacků pod nohy bílému. V prohraném postavení nemám co ztratit ale aktivita může spasit. 57.Vxc5+ e5 58.d7 Vh8! No a už hrozí dokonce mat! 59.Kg3 [59.Vxe5+ Kxe5 60.d8D Vxd8 61.Vxd8 vyhrálo jednoduše a lehce.] 59...Va3+ 60.Kg2 Va2+ 61.Kg1 Vah2 Diagram č.3

Diagram č.3

62.Vd6?? No a je to tady. Dlouhý odpor černého, tedy únava, k tomu časová tíseň a půl bodu je ztraceno. Komentátor by mohl končit slovy: AKTIVITA NADE VŠE! [62.Vf1+! Už jen tento jediný tah vyhrával. 62...Ke6 63.d8J+ Trocha vtipu, ale i proměna v dámu vyhrávala.] 62...Vh1+ 1/2-1/2

Linzer Tages-Post 13. 5. 1923 - partie byla publikována i v časopise Österreichische Schachrundschau Nr. 8/1922, str. 65.

Partie

Přehrát partie pomocí SilverLight


1x 2549x Zdeněk Závodný
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat
13.03.2011 12:06 | Autor neznámý

Abychom byli přesní: partie z Insbrucku 1922 byla publikována s komentářem dr. Thannhofera v 8. (zářijovém) čísle časopisu Oessterreichische Schachrundschau 1922. Hlídka z Linzer Tagespostu 13.5.1923 jenom původní komentář převzala. Ostatně je to na konci reprodukce uvedeno. Chraňme autorská práva. Z předchozího textu totiž neumím rozlišit, co píše velmistr Kogan (kde) a co autor Kapky. Ale jinak jako vždy - inspirativní a poučné!

(kal)