(39) - Capablanca a Flohr v Praze 1935

27.02.2011 05:43 | Historie po kapkách

Hráli v Praze 1935 simultánku každý proti 35 soupeřům. Dobový tisk tomu věnoval velkou pozornost. Hráči takto "trénovali" na jeden z největších turnajů předchozího století v Moskvě....

Hráli v Praze 1935 simultánku každý proti 35 soupeřům. Dobový tisk tomu věnoval velkou pozornost. Hráči takto "trénovali" na jeden z největších turnajů předchozího století v Moskvě.

Dochovala se jen jedna partie Capablancy, která byla publikovaná třeba ve Wiener Schachzeitungu 1935 na straně 118, kde ji okomentoval Becker a cituje ji i známý korespondenční hráč Hermann Heemsoth ve své sbírce 75 meiner schönsten Partien (Mannheim 1990). Zde je:

Capablanca - Schenk [A09]
Praha, 1935

diagram č.1

1.Nf3 d5 2.c4 d4 3.e3 c5 4.b4 f6 [4...dxe3? 5.fxe3 cxb4 6.d4! (6.Bb2) ] 5.bxc5 [5.b5!?] 5...e5 6.Nxe5?! [Riskantní obě právě do simultánek. Ve vážných partiích se ještě prozkoušelo: 6.exd4 exd4 (6...e4? 7.Qe2 Qe7 8.Ng1 Nc6 9.Bb2 Nh6 10.Na3 Bg4 11.f3 exf3 12.Nxf3 0-0-0 13.Qxe7 Bxe7 14.d5+- Azmajparasvili - Stefansson, Moskva 1994.) 7.d3 Bxc5 8.Be2 Nc6 9.0-0 Nge7 10.Nbd2 0-0 11.Nb3 b6 12.Rb1 a5 13.Re1 Qd6 14.Bf1 Ng6 15.Nxc5 bxc5 16.Nd2 f5 17.g3 Bd7 18.Bg2 s dobrou pozicí bílého, Pirc - Kostič, Jugoslávie 1936.] 6...fxe5 7.Qh5+ Ke7 8.Qxe5+ Kf7 9.Qxd4 [9.exd4? Nf6 10.Bb2 Nc6 11.Qf4 g5! 12.Qxg5 Nxd4-+] 9...Qc7?! [Lepší je 9...Qxd4 10.exd4 Nc6 11.Bb2 Bf5 12.Na3 Rd8 s určitou protihrou dle Kevitz - Denker, 1947.] 10.Qd5+ [V zajímavé korespondenční partii se stalo 10.Ba3 Nf6 11.Be2 Na6 12.Qb2! Nxc5 13.d4 Nce4 14.Bxf8 Rxf8 15.Nd2? Nxd2 16.Qxd2 Ne4 17.Qb4 a5 18.Qb2 Kg8 19.0-0 Ra6! 20.f4 Qe7 21.d5 Nc5 22.Qe5 Re8 23.Qxe7 Rxe7 24.Rf3 Rb6 25.f5 Rb2 26.Kf1 Ne4 27.Rf4 Nc3 0-1 Meyer - Heemsoth, kor. 1939.] 10...Be6 11.Qf3+ [Nebo 11.Qh5+ g6 12.Qf3+ Nf6 13.Nc3 Bxc5 14.Rb1 Nc6 15.Ne4 a bílý má vyhrané postavení, Koelsche - Barnes, Minnesota 1947.] 11...Nf6 12.d4 Nc6 Hrozí Sxc5. 13.Bd2 Re8 Hráno s myšlenkou s nepříjemným braním Jxc6xd4. 14.Bc3 Nutné bylo 14.Dg3 s rychlou výměnou dam. (Becker) [14.d5 Bg4 15.Qg3 Ne5 a černý stojí na výhru.] 14...Bg4-+ Diagram č.1

15.Qg3 Qd7 Bílý se nemůže již ubránit mnohočetným hrozbám. 16.d5? [16.Be2 Bxe2 17.Kxe2 Nxd4+ 18.Bxd4 Qxd4 19.Nd2+-] 16...Nh5-+ 17.Qxg4 Qxg4 18.Be2 Qg6 19.dxc6 bxc6 20.Nd2 Bxc5 21.0-0 Rhf8 22.Nf3 Qc2 23.Ng5+ Kg6 24.Bxh5+ Kxh5 25.Rac1 Qxc1 26.Rxc1 Kxg5 27.Bxg7 Rxf2 0-1

Salo Flohr při hře Jas 1935 číslo 10

Takto hrál Capablanka v Berlíně (Lidové noviny 5. 2. 1935) a Lidové noviny 7. 2. 1935

Partie

2x 2926x Zdeněk Závodný
Fotogalerie
Komentáře (2) Aktualizovat
15.03.2021 06:51 | ftv

Filmové záběry (půlminutový zpravodajský šot British Movietone) z této simultánky!

https://www.youtube.com/watch?v=vQO-69mmm-s&ab_channel=BritishMovietone

01.03.2011 07:56 | Autor neznámý

Pěkné fotky objevil v tisku přítel Závodný. Já ještě přidávám v úvodu článku zmíněné komentáře z dobového tisku se zajímavými podrobnostmi: 

 

Capablanca v Praze
Vinohradský Národní dům stal se v úterý večer dostaveníčkem celé šachové Prahy, která tentokráte nezklamala. Je vidět, že jméno kubánského velmistra jest stále ještě oním magnetem, jako jím bylo v době jeho největší šachové slávy. K vypětí zájmu, jak se projevil v enormní návštěvě úterního tohoto šachového festivalu jistě dobře z polovice přispěla kombinace simultánky Capablancovy se současnou simultánkou československého velmistra S. Flohra. Při založení dnešních šachových fanoušků, kteří usilovně hledají v každém šachovém podniku sportovní moment, i když ho tam není, vznikla u nich klamná představa, že tu půjde mezi oběma mistry o jakýsi šachový souboj, o nějaké domnělé prvenství v oboru simultánní hry, jíž jsou Capablanca a Flohr vskutku předními representanty. Vrtkavá ona dáma, paní Náhoda, zkazila fanouškům radost způsobem opravdu roztomilým: oba mistři dosáhli na chlup stejného výsledku, 25 výher, 3 proher a 5 remis! Ti, kdož jsou sportovními představami nejvíce zatíženi, mohou, chtějí-li mermomocí nějaké závěry vyvozovat, porovnávat časovou spotřebu obou mistrů, jež jest u Capablancy asi o 40 minut menší než u Flohra: Kubánský velmistr skončil produkci o 2. hod 5 min., Flohr o 2. hod. 45 min. Mimo to měl exmistr světa o malé poznání silnější soupeře. Ale to vše jsou hračky, jimiž se nikdo, kdo věci rozumí, nebude vážně zabývati. Má-li srovnávání obou výkonů vůbec nějaký smysl, dojde se při něm vždy jen k jedinému rozumnému závěru: že československý velmistr podal na půdě, pro každého simultánního hráče nejožehavější, jakou jest ode dávna Praha, výkon úplně rovnocenný s výkonem takového mistra v simultánní a vůbec rychlé hře, za jakého v dějinách šachu jest právem považován Capablanca. – Také vnější uspořádání bylo velmi zdařilé: zaslouženou pozornost vzbuzovaly zejména pěkné ceny, jež klub „Vidmar“ připravil pro ty šťastlivce, jimž se podařilo proti příslušnému mistru vyhráti nebo aspoň remisovati. „Na věčnou paměť“ stůjtež zde jejich jména: Proti Capablancovi vyhráli dr. Schenk, Hofmann a Křeček, remisovali Stříbrský, Tušner, Švarc, Hein a Flohr st. (bratr S. Flohra), proti Flohrovi pak Petkievič, Straka a Bulan, remisovali Šnejdárek, Beneš F., Havlín, Bernhard a Melounek. Mezi diváky viděli jsme mimo jiné též leg. radu sovětského vyslanectví, Iljina Ženevského, známého šachového mistra. Foxův zvukový týdeník učinil při produkci několik filmových snímků, jež budou promítány v biografech.
(Prof. K. Zmatlík – České slovo 9.2.1935)
 
Souboj s Capablancou
ŠK Vidmar Praha-Vinohrady připravil Praze velkou šachovou událost uspořádáním současné simultánky mistrů J.R.Capablancy a S.Flohra v Národním domě. Dne 5.2.1935 nastoupili oba mistři každý proti 33 soupeřům a oba dosáhli stejného výsledku: +25-3=5. Capablanca po 6 hodinách a Flohr po 6 a 3/4 hodiny trvající hře. Podnik byl velkou společenskou událostí a byl i filmován. Jediný rozdíl byl v tom, že Capablancovi soupeři platili za účast 20 Kč a Flohrovi - 15 Kč. Po této simultánce seděli oba mistři ve společnosti legačního rady pražské sovětské legace, mistra Iljina-Ženevského. Jazykové znalosti všech tří byly velmi rozdílné, což je, jak známo, velmi nepříjemnou překážkou družné zábavy. Flohr mluvil s legačním radou česky, což bylo ovšem pro Capablancu "španělštinou". Capablanca s ním mluvil francouzský, čemuž zase Flohr nerozumněl. Flohr s Capablancou mluvil anglicky, kteroužto řeč zase neovládá Iljin-Ženevskij. Teprve když si dali přinést šachové figurky, mluvili všichni tři, jak chtěli a rozuměli si znamenitě!
(Československý šach 1935, 56)