Hans Moke Niemann šokuje šachový svět!

02.12.2023 06:06 | Zahraniční zprávy

Hans Moke Niemann vyhrál přímo senzačně turnaj míru v Záhřebu (22. - 30. 11.), když v devítikolovém turnaji povolil svým soupeřům jen dvě remízy!

Hans Niemann opět "hýbe" šachovým světem. Po sporu s Magnusem Carlsenem se Hans oklepal a nyní zaznamenal naprosto neuvěřitelný turnaj. Posuďte sami (zhttps://theweekinchess.com/) :


Tournament of Peace 2023 Zagreb CRO (CRO), 22-30 xi 2023cat. XV (2602)
1234567890
1.Niemann, Hans MokegUSA2659*½1111½11182946
2.Brkic, AntegCRO2622½*½½½1½½½½52642
3.Korobov, AntongUKR26670½*½½½1½½152637
4.Ivanchuk, VasylgUKR26530½½*½½½½1152638
5.Motylev, AlexandergROU26190½½½*½½1½½2599
6.Sokolov, IvangNED258800½½½*½1½12603
7.Stevic, HrvojegCRO2549½½0½½½*½½½42564
8.Kozul, ZdenkogCRO25310½½½00½*1½2529
9.Zelcic, RobertgCRO24780½½0½½½0*½32490
10.Cheparinov, IvangBUL26490½00½0½½½*2430

Toto nebyl rozhodně slabý turnaj, jeho průměr byl přes 2600. Hans vyhrál o celé tři body (!!!) což je naprosto neuvěřitelný výkon, připomínající zázraky Alexandra AljechinaBobbyho Fischera či Garry Kasparova. Ani nevím, zda Magnus Carlsen někdy vyhrál turnaj s náskokem tří bodů, navíc v devítikolovém turnaji. Jde o nejlepší letošní výsledek podle ela , z článku https://www.chess.com/news/view/niemann-wins-2023-tournament-of-peace#community jsem si dovolil použít tuto tabulku:

Image


-
. kolo -

* Rozhodující okamžik této partie. Kdy jediný vyhrávající tah v této pozici je  h8J!!!


Samozřejmě se nabízí otázka, zda Hans Niemann je skutečně takový génius nebo si "nějak pomohl". Nechci zde budit nějaké vášně, ale jeho soupeři a šachové osobnosti se vyjádřili takto:

Ivan Sokolov: "It is hard to fight 98 accuracy.
There are (apart delay) no anti cheating measures. Not even a scan"Volně přeloženo: "Je těžké bojovat s přesností 98. Neexistují (kromě zpoždění) žádná opatření proti podvádění. Ani sken."

Boris Avrukh: "There is nothing more exciting in chess nowadays than Hans Niemann games!"
Volně přeloženo: "V dnešní době není v šachu nic vzrušujícího než hry Hanse Niemanna!"

Moc tomu nepomohl funkcionář Záhřebského šachu pan Podravec, který pro norský list napsal (opět volně přeloženo): ""Niemannův výkon je mimo tento svět, ale nemáme žádný definitivní důkaz, že podvádí. Máme nějaké náznaky, ale nevíme, jestli ho někdo chce nahlásit."

Což ale moc pro Hanse nezní dobře, protože mi to vyzní, jako kdyby ten "borec" říkal, jasné to není, řešit to nechceme. Rozhodně to není něco ve smyslu, to je nesmysl, HN rozhodně na turnaji nepodvádí.

Alexander Motylev (oběť Hanse v prvním kole), napsal:
"Look likes it is time for FIDE to think about stopping tournaments ratings without adequate anti-cheat measures. Consider such tournaments friendly."
Volně přeloženo: "Vypadá to, že je čas, aby FIDE přemýšlela o zastavení hodnocení turnajů bez adekvátních opatření proti podvádění. Považujte takové turnaje za přátelské."

Za Hanze se postavil jeho bývalý trenér Jacobs Aagaard:
"So people who don't understand chess are out accusing Niemann of cheating again, because the rollercoaster is going up as well as down... Let's just throw him in the river to see if he drowns."
Volně přeloženo: "Takže lidé, kteří šachům nerozumí, jsou tu a obviňují Niemanna z podvádění, protože horská dráha jede nahoru i dolů... Prostě ho hoďme do řeky, abychom viděli, jestli se neutopí."  (s tímto překladem, samozřejmě pomocí googlu si tedy moc jistý nejsem a budu rád za pomoc).

A co poslední Ivan Cheparinov? Poslední skončil známý bulharský šachista a teoretik Ivan Cheparinov, který napsal na svém facebooku:

"I just finished my worst tournament I ever played. Sometimes this things happens for a reason, and we should learn our lessons. I also want to congratulate the winner of the tournament, Hans Niemann. He scored 8/9! He is a rising star and I think he will be 2800 very soon. I never witnessed such strong play. I played with many top players, recently I played with one of the strongest players in the world Hikaru Nakamura. And he is not even close to Niemann's level. I really think, he works so hard, and I am his biggest fan from now on!"


Volně přeloženo: " Právě jsem dokončil svůj nejhorší turnaj, jaký jsem kdy hrál. Někdy se to stane z nějakého důvodu a my bychom se měli poučit. Chci také poblahopřát vítězi turnaje Hansi Niemannovi. Skóroval 8/9! Je to vycházející hvězda a myslím, že bude mít brzy 2800. Nikdy jsem neviděl tak silnou hru. Hrál jsem s mnoha špičkovými hráči, nedávno jsem hrál s jedním z nejsilnějších hráčů světa Hikaru Nakamurou. A není ani zdaleka na Niemannově úrovni. Opravdu si myslím, že pracuje tak tvrdě a odteď jsem jeho největším fanouškem!"

To ale není od Ivana všechno, druhý den napsal opět na svůj Facebook:

"Yesterday I posted about my performance in Tornament of Piece in Zagreb. I want to clarify few things. I want to say that as a chess player, I am really disapointed from the organization. In such a strong and nice tournament, nowadays is just not acceptable to not have any anti-cheating messures. None. The only messure was 15min delay. Also it was very disapointing, that all of the organizers in private conversasions, they think one of the players was cheating, and still they did nothing. As a chess player, this is very disrespectful and disapointing. Once again, I don't say that somebody was cheating, what I say is that nowadays is obligatory to have some anti-cheating messures, expecially in events like this one. The organizers provided such a nice conditions, and then they did not care about messures at all. I don't understand their behaviour at all. Second thing to clarify is, that I don't think there was cheating in the tournament, what I saw was the rising of new Fischer. All the best to Niemann in his jurney to the top of chess!"

Volně přeloženo: "Včera jsem psal o svém vystoupení v Turnaji míru v Záhřebu. Chci si ujasnit pár věcí. Chci říct, že jako šachista jsem z organizace opravdu zklamaný. V tak silném a pěkném turnaji je v dnešní době prostě nepřijatelné nemít žádné prostředky proti podvádění. Žádný. Jediný problém byl 15 minut zpoždění. Také bylo velkým zklamáním, že si všichni organizátoři při soukromých rozhovorech myslí, že jeden z hráčů podváděl, a přesto nic neudělali. Pro šachistu je to velmi neuctivé a je to zklamání. Znovu opakuji, neříkám, že někdo podváděl, říkám, že v dnešní době je povinné mít nějaké věci proti podvádění, zvláště na akcích, jako je tato. Pořadatelé zajistili takové pěkné podmínky a pak už se o nejasnosti vůbec nestarali. Vůbec nechápu jejich chování. Druhá věc na objasnění je, že si nemyslím, že se v turnaji podvádělo, to, co jsem viděl, byl nástup nového Fischera. Vše nejlepší Niemannovi v jeho cestě na šachový vrchol!"

A pak ještě Ivan dopsal: "Nice comment of Hans Niemann on twitter. I really don't get why he thinks I accuse him of cheating? At least two times I clarified that I am not, and I think he is very strong. He says I am weak and he did not need to cheat against me. I agree Hans! Yes you don't need to do it. Once again I don't accuse Hans of cheating, I accuse him of being the best of all time! Good luck in London bro!"

Tedy volně přeloženo: "Pěkný komentář Hanse Niemanna na twitteru. Opravdu nechápu, proč si myslí, že ho obviňuji z podvádění? Nejméně dvakrát jsem objasnil, že ne, a myslím si, že je velmi silný. Říká, že jsem slabý a nepotřeboval na mě podvádět. Souhlasím Hansi! Ano, nemusíte to dělat. Ještě jednou, neobviňuji Hanse z podvádění, obviňuji ho z toho, že je nejlepší ze všech dob! Hodně štěstí v Londýně brácho!"


Náš hrdina, Hans Niemann, který, ať už si o něm myslíte cokoliv, hýbe šachovým světem a vyvolává velké diskuze, se přesunul do Londýna, kde se hraje další turnaj od 1. do 10. 12. Turnaj má už odehráno jedno kolo. Půjde určitě o nynější nejsledovanější turnaj:

13th London Classic 2023 London (ENG), 1-10 xii 2023cat. XVI (2646)
1234567890
1.Gukesh, DgIND2746*........11
2.Adams, MichaelgENG2670.*......1.1
3.Vitiugov, NikitagENG2712..*½......½2660
4.Volokitin, AndreigUKR2660..½*......½2712
5.Niemann, Hans MokegUSA2659....*½....½2639
6.Moussard, JulesgFRA2639....½*....½2659
7.McShane, Luke JgENG2626......*½..½2404
8.Royal, ShreyasmENG2404......½*..½2626
9.Tabatabaei, M. AmingIRI2694.0......*.0
10.Bartel, MateuszgPOL26510........*0


Hans první partii "jen" remizoval v poklidné variantě Berlína. Tabulka převzata z https://theweekinchess.com/.

Co myslíte, jaký výsledek Hans uhraje? A podvádí či nikoliv?


Robert Cvek
39x 6295x Robert Cvek
Fotogalerie
Komentáře (39) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
lubomir1959

bílý: Kg1, Dd2, Vd1, Ve1, Sd3, a3, b2, c2 f2, g2, h2

černý: Kg8, Dc5, Ve8, Va8, Jg6, a5, c6, d5, f7, g7, h6

Toto je pozice po 21. tahu černého a5, bílý je na tahu, černý (já) nabídl remízu, bílý nabídku remízy přijal, hráli byste tuto pozici za černého na výhru? Vzhledem k tomu, že koncovka není mou silnou zbraní, neměl jsem tu odvahu pokoušet osud, už za rozhodnutého stavu...navíc na hodinách už jsem měl jen 20 minut...

+2 /-2 | 03.12.2023 21:47

Rubinus

A proč to píšete právě sem? Asi by bylo dobré, aby PK dal nějaký článek, kde by se dalo diskutovat o šachových věcech.

Může jít o obrázek šachy a text

Já bych to viděl jednoduše. Rozdílové figury jsou ty lehké a černý má navíc ještě trochu horší pěšce - černí jsou více potrhaní, bílý má určitou šanci získat vzdáleného volného pěšce. Takže jeko bílý bych chtěl vyměnit dámy a hrát se střelcem proti koni, případně se střelcem a věží proti koni a věži. Napadlo mě 1.Sf1 a pokoušet se nabízet výměnu dam s tím, ýe pokud černý odmítne, třeba získám nějaký prostor či sloupce. Počítač ukazoval 1.Vxe8, ale byl tam poměrně hloupý motor PeSTO. Jakmile jsem přepnul na Stockfish, kupodivu mou myšlenku potvrdil. Jako černý bych se naopak pokoušel vyměnit obě věže a hrát s dámou a koněm proti dámě a střelci. Nebo alespoň ty lehké figury i dámy vyměnit,, věžovka je remis, ovšem musí se to umět, že... Také může černý zkusit vynutit nějaké oslabení těch bílých pěšců tlakem na b2.

Hrát na výhru lze leccos, pokud se jedná o tzv. koncovku nestejných hráčů, ale objektivně stojí nepatrně lépe bílý.

+3 /-0 | 04.12.2023 12:30

lykan

Problém tohoto hodnocení bych viděl v tom, že pokud nejste ochoten dát střelce za koně, protože je přece tak skvělý, tak se toho drzého koně v centru budete dost těžko zbavovat.

+0 /-0 | 04.12.2023 13:02

Rubinus

To je jistě pravda, netvdím, že je to nějaká jednoduchá pozice. Ale otázka zněla, co byste hráli, na tu jsem odpovídal.

+1 /-1 | 04.12.2023 13:27

Igi2
Organizátori, ktorí nechcú/nevedia prijať adekvátne opatrenia proti cheatovaniu by radšej nemali Honzu pozývať. Inak riskujú stratu mena turnaja, alebo útok Niemandových advokátov - krásne to vidno na opatrných výrokoch iných GM. Keď aj Carlsen musel odvolať, aby ho nezodrali z kože ...
+7 /-1 | 02.12.2023 14:24

lubomir1959

Soud zajímají jen důkazy.  Pocity, dojmy, či jakési pochybné studie důkazem nejsou. Netvrdím, že Niemann nepodváděl, netvrdím, že podváděl, nevím, kde je pravda a ani jedna ze stran není schopna svoji pravdu přesvědčivými důkazy doložit. Jenom vím, že nevina se dokládá mnohem obtížněji než skutečná vina. To vím jistě. Vždycky se najdou pochybovači, řídící se výrokem: „Na každém šprochu pravdy trochu.“

+2 /-1 | 04.12.2023 10:08

xdavx x
Takže je v pořádku někoho jen tak olepit bez důkazů?
+4 /-0 | 02.12.2023 17:34

Petr Koutný

No ale uznej Davide, že Hans hraje mnohem lépe než v nejlepší formě hrával Rausis. 

+4 /-0 | 02.12.2023 18:16

Lim
Někteří Rusové mají za to, že bez kontroly Niemannovy řiti se otázka nevyřeší. Pokud jde o šach, je to vážná věc. Myslím si, že zde platí "škoda rány, která padne vedle". Tedy že je lepší "zabít" Niemanna, než zničit šach. Na otázku Roberta Cveka odpovídám:: "Mám za to, že Niemann podvádí".
+0 /-3 | 04.12.2023 03:32

lykan

Tento paranoidní přístup se jednou může obrátit i proti Vám. Až se Vám jednou něco povede nad obvyklé poměry.

 

Někteří blbové bohužel uvažují takto: hele, podívejte se, tenhle salát má jinak mizerné výsledky, takže to, co teď na tom turnaji uhrál, prostě nemůže být jeho výkon. Jsou dokonce i lidi, kteří se podívají na elo, na výkon a už mají jasno. 

+2 /-1 | 04.12.2023 06:36

lubomir1959

Prozatím mu to nikdo nedokázal...pokud partii prohraju, měl bych v prvé řadě hledat chybu u sebe!

+0 /-0 | 04.12.2023 06:35

Carlos

Souhlasím s názorem I.Sokolova, že je málo pravděpodobné hrát s přesností 98%...

A ukáže se to hned na tomto turnaji, že bude mít výrazně nižší přesnost.

+2 /-0 | 02.12.2023 19:28

HumphreyvanWeiden
Jj, teď se bude muset hodně snažit, aby potvrdil svou genialitu. Jinak bude pořád podezřelý. A příště si vybírat turnaje, kde se fest kontroluje.
+0 /-0 | 03.12.2023 20:18

Kamil Mihálik
Myslím si, že všetko je vecou skôr náhody. Viacero veľmajstrov ako aj medzinárodných majstrov vie odohrať životný turnaj. Kľúčové je však, či je schopný to zopakovať a koľkokrát zopakuje to počas kariéry. Trebárs aj Viktor Gažík dokonca ako IM dokázal vyhrať MSR 2020 s 9 bodmi z 9. Tento výkon sa nezopakuje tak skoro. Je logické, že toto je zopakovať veľmi ťažké a náročné. Je preto podvodníkom? Len preto, že úspešnosť klesne mu? :D Skôr je to o tom, že celé osadenstvo turnaja prehrával o dve triedy v danom čase. V dnešnej dobe sa pripravuje každý silnejší veľmajster na partiu aj so strojmi a tam, kde mnohí smrteľníci končia tak práve silní veľmajstri začínajú. Dnes veľmajstri mávajú prípravy na partie brutálne (tí čo majú okolo ELO 2700 a viac), aj preto je veľmi ťažké sa dostať do perspektívnych pozícii. Vedel by som si predstaviť, keď niekto padne niekomu do prípravy, tak tá presnosť môže byť skutočne obrovská. Len ide o to, že ako má to rozpracované a ako dané pozície pozná... Môže sa od toho to všetko odvíjať. Osobne neviem si predstaviť, že by niekto podvádzal na takýchto svetových turnajoch hlavne keď každé odhalenie na WC, či inde môže znamenať koniec daného hráča v šachovom svete. Ako bonus by bol aj koniec obživy so šachom. To nikto normálny nechce riskovať.
+2 /-1 | 03.12.2023 16:41

Rubinus

Přesnost záleží i na délce partie, pokud budu hrát se slabším hráčem a dám mu po nějaké hrubce rychlý mat, budu mít také 100%, nebo hodně blízko. Třeba po 1.f4 e5!? 2.fe5 d6 3.ed6 Sxd6 4.Jc3?? dám mat Dh4 5.g3 Dxg3 6.hg3 Sxg3# a přesnost by záležela jen na tom, jak moc chybně by viděl ten hodnotící motor můj první tah. Přes 90% se to občas v blickách na chess,com podaří i mně a to žádný velmistr nejsem. Myslím, že 100% měl v nějaké té partii, co postoval do diskuzního článku i ciki, když soupeř hrál bílými draka jako čuně.

+3 /-0 | 03.12.2023 13:08

Semod
Hans nepodvádí, problém je pouze v tom, že i někteří vysoce nadprůměrní jedinci mají problém s jeho genialitou. Apropo, Hans je týpek podle mého gusta, kterému bude jednou ležet šachový svět u nohou.
+2 /-2 | 03.12.2023 13:45

Misorfan

Tipuji, že se Hans v Londýně umístí v první polovině tabulky, tedy do 5. místa. Když se mu bude dařit, tak klidně i do 3. místa.

Domnívám se, že tento mladý Američan nepodvádí. Aféra s nařčením od Magnuse, který patrně psychicky neunesl prohru, byla ze strany mistra světa nízká podpásovka. Niemanna to bezesporu negativně poznamenalo, ale přežil a dnes je psychicky posílen. Jeho geniální mozek nám v blízké budoucnosti jistě ukáže své nesporné šachové kvality.

+4 /-1 | 02.12.2023 14:15

MaX

Magnus unesl prohru, ale neunesl jakou formou prohrál. Prostě to nějak cítil u šachovnice a neměl jak se k tomu jinak vyjádřit. Kasparov nařkl team Deeb Blue po prohře (neunesl prohru?), že zasahovali během zápasu do šachového enginu. Což bylo popřeno, aby o pár let později potvrdili, že nějaké hodnoty opravdu změnili.....

+2 /-0 | 03.12.2023 09:24

MaX

Mám vypozorováno, že jak tyhle vycházející hvězdy nemají blic elo kolem 2750, tak zůstává pouze u očekávání. Takže buďme v klidu.

+3 /-0 | 03.12.2023 09:13

pawel

 Zajímavost, jistě, zvlášť, když je tak sledovaný.

 

Ale přesto: 

Při veškeré úctě k možná budoucímu mistru světa, byli tam hráči z konce první stovky.

 

Těžko bychom srovnávali s turnaji, kde hraje mistr světa s první světovou desítkou. Nebo jiní hráči s první světovou desítkou.  

 Perfo udělá přes 3000 hráč 2500 - když se zadaří - třeba s hráči 2400, perfo u blížících se dat k 100% není směrodatné. Hráč 2000 může mít 2600 perfo.

 

 Fabio, když letěl nahoru, tak měl v uzavřeném turnaji nejsilnějších hráčů včetně Carlsena 6 z 6, pak povolil nějaké remízky. Nevím, jestli to je zmíněný US. 

+4 /-0 | 02.12.2023 12:00

lykan

Přesně tak. Tady už nejsme v debatě, jak zmatlat českou reprezentaci. Světová špička vypadá úplně jinak.

+2 /-0 | 02.12.2023 12:18

honzales77

Spousta těch hráčů jsou i starší ročníky(za zenitem),hráči druhého a třetího sledu...nic světoborného bych nehledal,jsou to jenom čísla...:-)

Hans je ročník 2003 a je skvělé,že míří výše...

+1 /-0 | 02.12.2023 12:21

lykan

Oni si tam přišli tahat na jistotu a podepisovat ty svoje remízky, 9 hráčů dohromady jen 9 výher. A jeden měl na to jiný názor.

+2 /-0 | 02.12.2023 12:26

xdavx x
Hans je borec. A je úplně jestli proto, ze ma geniální mozek, nebo ze si do nej nechal něco implantovat, v obou případech mu tleskam. V tom druhem za odvahu. Sam se klonim k první variante.
+5 /-0 | 02.12.2023 08:39

giocozo
Autor tohoto komentáře si sám smazal tento komentář.
+0 /-0 | 02.12.2023 07:32