Po maratonu stav stále vyrovnaný

04.08.2012 16:28 | Novoborská šachová Corrida 2012

Silné bouřky přelétly včera odpoledne nad Novým Borem a divákům u monitorů tak zůstala utajena převážná část živého přenosu besedy s reprezentačním kapitánem Michalem Konopkou. Výpadek internetu vkročil mírně i do zahájení ...

Silné bouřky přelétly včera odpoledne nad Novým Borem a divákům u monitorů tak zůstala utajena převážná část živého přenosu besedy s reprezentačním kapitánem Michalem Konopkou. Výpadek internetu vkročil mírně i do zahájení druhé partie zápasu, ale kdo trpělivě vyčkal (cca 10 minut), jistě nelitoval. Bezmála osmdesátitahová bitva nabídla skvělou podívanou a někteří přítomní operativně měnili svůj večerní program. Stav zápasu zůstává nerozhodný i po druhé partii, jejíž průběh vám přiblíží komentář GM Marka Vokáče.

Láznička,Viktor (2683) - Shirov,Alexei (2706) [D11]
Novoborská Corrida (2), 03.08.2012
[Vokáč,Marek]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6

4.Jbd2?! On to není přímo špatný tah, má i výhodu menší obehranosti, nicméně proti soupeři kalibru Širova to nedává reálné šance na získání výhody ze zahájení bílými figurami. Zvláště v zápase je nutné jít do principiálnějších variant. 4...Sf5 5.Jh4 Se6 6.e3 g6 Už zde může černý uvažovat o ambicióznějších akcích v centru typu [6...c5 , bílý jezdec určitě nestojí na dobrém poli. Ale solidní pokračování vývinu černých figur je rozhodně zdravá politika.] 7.Jhf3 Sg7

8.Sd3 Tento střelec by se mi více líbil na e2, jednak by dohlížel na bod g4, a bílý by měl lepší kontrolu pole d4. Hlavním problémem bílého je ale vývin černopolného střelce. Jasně směřuje na b2, jenže po [8.b3 je ideální chvíle pro kontr 8...c5! a např. po 9.Sb2 cxd4 10.exd4 Jc6 11.Se2 0-0 12.0-0 by mohl mít bílý určité problémy se svými visacími pěšci, černé figury jsou rozmístěny účelněji, Lahaye - Leon Hoyos, Neckar op 2008.] 8...0-0 V úvahu přicházelo i [8...dxc4 nebo ; 8...c5 , ale obyčejný vývin je v pořádku, černý nemusí spěchat. O poměrech na šachovnici svědčí i to, že bílý po partii navrhoval nyní výměnu na d5 s úplným vyrovnáním.] 9.0-0

9...c5!? Bílý se svým pojetím zahájení snažil soupeře vyprovokovat k aktivním akcím, to ale může být někdy nebezpečná strategie. Nyní již musí bílý reagovat precizně, jinak ho čekají problémy. [Dvakrát již se zde testovalo 9...dxc4 10.Jxc4 c5=] 10.b3 Jedno z kritických rozhodnutí, které rozhoduje a další dlouhé fázi boje. Určuje totiž pěšcovou strukturu v centru. [K rovné hře vede 10.dxc5 Jc6 (10...Jbd7=) 11.Jd4!? Jxd4 12.exd4 dxc4 13.Sxc4 Dxd4 14.Sxe6 fxe6= tuto cestu po partii doporučoval Širov.; Výpad 10.Jg5 Sg4! nemá valný smysl, po 11.f3 Sc8 je disharmonie bílých figur veliká a postavení bílého v centru více než labilní.] 10...cxd4 11.Jxd4 Přímý důsledek posledního tahu. Do izolovaných pěšců se bílý nedostane, po [11.exd4 Jc6 12.Sb2 Jh5! ukázal Láznička, že bude muset na c4 dobírat figurou, jinak přijde o pěšce d4. A s izolovaným pěšcem na d4 není vzniklá pozice rozhodně nijak příjemná, tlak černého na centrum je velmi silný. ] 11...Sg4 12.Se2 [12.f3?! Sc8 by bylo jen zbytečné oslabení. Bílý se musí soustředit na zachování rovnováhy.] 12...Sxe2 Příliš mnoho výměn by vyneslo [12...e5 13.Sxg4 exd4 14.exd4 dxc4 15.Jxc4 Jxg4 16.Dxg4 Dxd4 17.Dxd4 Sxd4=] 13.Dxe2 e5 Po [13...Jc6 14.Jxc6 bxc6 15.Sb2 e6 16.Vfc1 Da5 17.Jf3 Vfc8 18.Sc3 Da6 19.Db2!+/= by se pod tlak mohlo pro změnu dostat centrum černého.] 14.J4f3

14...Jc6 Láznička po partii vyjádřil obavy z postupu [14...d4 15.exd4 exd4 16.Sb2 Jc6 17.Dd3 Jd7 18.Je4 f5 pešce d4 není snadné ublokovat a černý získává v centru slibné postavení, Širov ale tak vysoko šance černho nehodnotil a chtěl vytvořit v centru jinou formaci.] 15.cxd5 Důsledek rozdílného názoru na sílu postupu d5-d4. Po [15.Sb2 chtěl černý ale hrát 15...De7 podobně jako v partii.] 15...Jxd5 16.Sb2 De7

17.Je4 Mezi komentátory se více přetřásalo forsírované [17.Jc4 e4 (17...Vfd8!?) 18.Sxg7 Kxg7 (18...exf3? 19.Dxf3 Kxg7 20.Dxd5 jednoduše ztrácí pěšce.) 19.Db2+ Df6 (Za pokus asi stojí 19...f6!? 20.Jd4 Jxd4 21.Dxd4 Jb4 22.Dd6 Kf7 23.a3 Jd3 24.f3 Vad8 25.Dxe7+ Kxe7 26.fxe4 Jc5=/+) 20.Dxf6+ Jxf6 (20...Kxf6? 21.Jfd2 Jc3 22.Jd6! Ke5 23.J2c4+ Ke6 24.Jxb7+/=) 21.Jfe5 Jxe5 22.Jxe5 Vad8 23.Vfd1 je velmi blízkou plné rovnováhy.] 17...Db4!? Černý chtěl vyvolat nějaké oslabení dámského okřídla dříve, nez se pohne v centru. [Předčasné je 17...f5? 18.Dc4 Vfd8 19.Jc3+/-; Málo vynese černému i 17...Vfd8 18.Vfd1 f5 19.Jc3 (19.Vxd5 Vxd5 20.Dc4 Vad8 21.Jc3 Dc5 22.Jxd5 Dxd5=/+) 19...Jxc3 20.Sxc3 e4 21.Dc4+ Kh8 22.Sxg7+ Kxg7 23.Jd4=] 18.Jfd2 Další jedovaté rozhodování. Pozice po [18.Dc4 Dxc4 19.bxc4 by zřejmě měla být remíza, ale to "zřejmě" má velikánský rozsah. Pěšec c4 je v každém případě slabina a to jasně říká, jak jsou karty rozdány do dalšího boje. Např. 19...Jb6 20.Jd6 (20.Vac1 Ja4 21.Sa1 f5 22.Jd6 b6=/+) 20...Ja4 21.Sa3 Vfd8 22.Vac1 (22.Jxb7? Vd3 23.Sd6 e4-/+) 22...Sf8 23.c5 b6 (23...Jxc5 24.Jxf7=) 24.cxb6! Sxd6 25.Vxc6 Sxa3 26.b7 Vab8 27.Va6 Jc5 28.Vxa3 e4 29.Jd4 Vxb7= bílý přesně stihne zvládnout bez úrazu.; S odstupem se však zdá, ze nejlepší by mělo být nenápadné 18.Dc2! Vfd8 (18...f5?! 19.Jc5+/=; 18...Vac8 19.a3 De7 20.Vac1=) 19.Vfd1 Vac8 20.Vac1= a pozice bílého je naprosto v pořádku.] 18...f5! 19.a3 De7 Není důvod stavět dámu mimo centrum, po [19...Db6?! 20.Jc3 Vad8 21.b4= nemá bílý problémy.] 20.Jc3 Nyní bílý z vazby na diagonále a2-g8 nic nevytěží, [20.Dc4 Vad8 21.Jc3 Df7 22.e4?! Jf4-/+] 20...Jxc3 21.Sxc3 e4 Černý cílevědomě buduje opěrný bod na d3.

22.Sxg7 Problémem bílého je zranitelnost pěšců dámského křídla ve všech koncovkách, proto ani nezkouší, jak bude černý reagovat na šach na c4. [22.Vfc1 Vad8 23.Jc4 Vd3=/+ je celkem srozumitelné, ; 22.Dc4+ Df7 23.Sxg7 Kxg7 24.Vfd1 Vfd8 25.Dxf7+ Kxf7 26.Jc4 Ke7 dobře ukazuje problémy černého. Hrozí vyhnání jezdce tahem b7-b5, a po 27.a4 Vac8=/+ počet slabin bílého dále vzrůstá. Proto se bílý snaží především aktivizovat svého jezdce a uchovat si pestřelší možnosti hry. Černý král není nijak bezpečně chráněn a černý již také ukojil ze svého času řádnou porci, to by se mohlo nějaké zkomplikování hry hodit.] 22...Kxg7 23.b4 Jezdec míří na d4. Pole c4 pro něho není ideální, může být snadno sestřelen výpadem b7-b5 (tah a4 vyváří nové slabiny) a nemá vhodná ústupová pole, např. [23.Jc4 Vfd8 24.Vfd1 b5 25.Jb2 a6=/+] 23...Je5 24.Jb3 Můžete si zkusit koncovku po [24.Jc4 Jd3 25.Jb2 Vfd8 26.Vad1 Dd6 27.Jxd3 exd3 v různých obměnách. Remíza by to měla být, jenže černý to bude zkoušet určitě velmi dlouho.] 24...Vad8 Není snadné vybrat správný slupec. Černý se drží bodu d3, o pozici po [24...Jd3 25.Jc5 Vfd8 (25...Jxc5 26.bxc5 Dxc5 27.Db2+=) 26.Jxd3 exd3 jiz byla řeč, černý by chtěl více.] 25.Vfd1 Kh6 Černému nezbývalo mnoho času a uklízí proto krále na relativně klidné pole dříve, nez se posune ve svých plánech vpřed. Nemá moc smysl hrát zde [25...b6 bílý by jen z d4 získal nové pole c6. To má čas az ve chvíli, kdy bílý jezdec skočí na c5.] 26.Vxd8 Vxd8

27.Vc1!? Zajímavá obranná idea černého překvapila, po partii přiznal, ze nemohl uvěřit, ze jde postavit tězké figury tak, jak to zamýšlí bílý. Po [27.Jd4 Jd3 získá černý čas přesunout své těžké kusy na sloupec c.] 27...Vd3 Po [27...Jd3 nejde 28.Vc3? (ale bílý naplánoval 28.Vc2 a teprve pak Jd4, sloupec c je pod kontrolou. Taktický motiv 28...a5!? 29.Jxa5 Jxb4! 30.axb4 Dxb4 na téma první řady do propočtů při partii nepronikl, to jsme našli na jedné ploutvi v okolí.) 28...Jxb4! 29.axb4 Dxb4 30.Dc2 Dxc3!-+] 28.Dc2 [Nejde 28.Db2? Jf3+! 29.gxf3 Dg5+ 30.Kh1 exf3 31.Vg1 Dxg1+ 32.Kxg1 Vd1#; a nevychází ani 28.Jc5 Vxa3 29.Db2 Vd3! , díky vidličce se věž z loupežné výpravy vrátí bez úrazu. ] 28...b6 29.h3 Dd7 Po [29...Df7 30.Jd4 Vxa3 31.Dc8!<=> by získal bílý rychlou protihru.] 30.Jd4

30...f4?! Širov již měl málo času a nezapřel temperament útočníka. Pragmatické sebrání pěšce [30...Vxa3 31.b5 Jd3 32.Dc6 (32.Vf1!?=/+) 32...Dxc6 33.Vxc6 Kh5-/+ by černého velmi přiblízilo k zisku celého bodu. Širov se nechal zlákat k útoku na krále.] 31.a4! [31.Dc7 Dxc7 32.Vxc7 fxe3 33.fxe3 Vxa3=/+; 31.exf4? Dxd4 32.fxe5 Vd2-+] 31...f3 [31...fxe3? 32.fxe3 Vxe3 33.Dd2] 32.Dc7 [32.gxf3? Dxh3! 33.Dc8 (33.fxe4 Vxd4-+) 33...Vd1+-+] 32...Vd1+ 33.Kh2 Vxc1 Hledání matů je zde dobrá zábava, ale asi tu žádný není, Širov v časové tísni bere jednoduše pěšce. [33...Dxc7 34.Vxc7 Vd2 35.Kg3 fxg2 36.Kxg2 Jd3 37.Vf7 Jxb4 38.Vxa7=; 33...fxg2 34.Kxg2 Vxc1 35.Dxc1 De7 36.b5 Dg5+ 37.Kh2 Jf3+ 38.Jxf3 exf3 39.Dg1=; 33...Jg4+? 34.hxg4! Dxg4 35.Jf5+!! Kg5 36.Df4++-] 34.Dxc1 Dd6 35.Kg1

35...Dxb4 Přesnější je možná [35...fxg2!? 36.Kxg2 Jd3 37.Dc6 Df8-/+ , ale na takové jemnosti nebylo dost času.] 36.Da1 I bílý už odepsal své časové rezervy. Nejlepší asi bylo [36.gxf3 Jxf3+ 37.Jxf3 exf3 38.e4+ (38.Dd1!? De4 39.Kh2) 38...g5 39.De3 Df8 ,ale do takové dámské koncovky nikdo nechce jít dobrovolně.] 36...Dd6 Správné je [36...De7! 37.Db1 Dg5 38.g3 Jd3-/+] 37.Db1 Dd5 [37...Jd3 38.gxf3 Jxf2! musíte nejdříve uvidět a pak teprve zahrát.] 38.Db4 Dc5 39.Dxc5 Pracuje obranářská intuice. Dámy na šachovnici ohrožují více bílého krále, např. [39.Db1 Jd3 40.gxf3 Dg5+ 41.Kf1 Dh4-+ je hodně špatné, zato v jezdcovce bude uplatnění materiální převahy nečekaně obtížné. ] 39...bxc5 40.Jb5 c4 41.Jc3

41...Kg5? Širov hledal dlouho, hloubali i komentátoři, ale objevit manévr [41...Jd3! 42.Jxe4 Jc1!! 43.gxf3 Ja2-+ se podařilo až dnes. Bílý bude muset dát za pěšce figuru a to uz zremizovat nepůjde.] 42.Jxe4+ Kf5 43.Jc3 Ke6 Možná by se černému hodilo [43...a6 , ale král je i v jezdcovce klíčová figura.] 44.gxf3 Jxf3+ 45.Kg2 Po [45.Kf1 Kd6 46.Ke2 Jg1+ 47.Kf1 Jxh3 48.f4 g5 49.Kg2 gxf4 50.Kxh3 fxe3 51.Kg3 Ke5 52.Kf3 Kd4 udrzet černé pěšce nepůjde, např. 53.Je2+ Kd3 54.Jc1+ Kd2 55.Je2 c3-+] 45...Jd2

46.f3 Zajímavou možností je i [46.Kg3 , které komentátoři věnovali velkou pozornost. Po 46...Kd6 (Asi lepší 46...Ke5 47.f3 Kd6 (nebo 47...g5 otevírá prostor pro velmi širokou analýzu, na kterou naštěstí nyní není čas.) ) 47.Kf4 Kc5 48.e4!<=> se zdá, ze má bílý dostatečnou protihru.] 46...Kd6 47.Kf2 Nejde [47.Jb5+ Kc5 48.Jxa7 c3-+] 47...Kc5 48.Ke2 Jb3 49.Kd1 Idea [49.Ja2 Kb6 50.Kd1 Ka5 51.Jc3 Kb4 52.Kc2 vede k pozici z partie.] 49...Kb4 50.Kc2 Jc5 Do této pozice Širov směřoval. Pěšec a4 je ztracen, ale bílý jezdec se probere k pozoruhodné záchranné operaci.

51.Jd5+ Pěšcovka po [51.e4 Jxa4 52.Jxa4 Kxa4 53.Kc3 Kb5 54.Kd4 a5 55.f4 a4 56.f5 a3 57.Kc3 gxf5 58.exf5 Kc5-+ je beznadějná.] 51...Kxa4 52.Kc3 Lákavá je i možnost [52.Jf6!? h5 53.Jd5 , ale bílý asi zvolil správnější cestu.] 52...Kb5 53.Jc7+ Kc6 54.Kxc4!

54...Jd7 Teď už by pěšcovka byla remíza. [Komentátoři se hodně věnovali skoku 54...Je4!? a variantám po 55.Jb5 kde má zřejmě černý ještě šanci zvítězit, na alternativu (55.Je6! došlo az po tahu v partii, vzniká tak totozná pozice.) ] 55.Je6! Je5+ 56.Kb4 [56.Kd4 Jxf3+ 57.Ke4 Kd6-+ není dobré řešení. Bílý král si musí hlídat pěšce a7.] 56...Jxf3 57.Jf8 Kd6!? Rafinovaný tah, přímočaré [57...Jg5 58.h4 Jf3 59.Jxh7 Jxh4 60.Ka5 Kb7 61.Jg5 však opět poskytuje řadu odboček pro podrobnou analýzu. Vzhledem k počtu pěšců je šance na remízu velká, ale určitě to vyžaduje velmi citlivé manévrování.] 58.Jxh7 Ke7

59.e4! Velmi důležitá protihra. Bílý tak zachrání správného pěšce. [59.Kb5 Kf7 60.h4 Kg7 61.Jg5 Jxg5 62.hxg5 Kf7 63.Ka6 Ke6 64.Kxa7 Kf5 65.Kb6 Ke4 66.Kc5 Kxe3-+ je vyhraná pěšcovka.] 59...Kf7 60.e5 Jxe5 Vtip spočívá ve možnosti [60...Kg7 61.e6! , díky ní nestačí černý obklíčit bílého jezdce.] 61.Jg5+ Kf6 62.Jh7+! V boji s černým pěšcem nejbezpečnější místo pro jezdce. 62...Kf5 63.Kb5 g5 64.Ka6 Jc6

Vznikla pozice, kterou uz černý vyhrát nemůže. Jen musí bílý vědět, jak přesně manévrovat. 65.Jf8 Ke5 66.Jh7 Kf4 67.Kb5 Jb8 Rozhodující motiv ukážu hned, sám jsem ho včera dlouho neviděl. Po [67...a5 přijde prosté 68.Ka4! a bílý bude tempovat na polích a4 a b5. Samotný černý král na bílého jezdce nevyzraje. ] 68.Ka5 Kf5 69.Kb5 Kg6 70.Jf8+ Kh5 71.Jh7 Kh4 72.Ka5 Jc6+ 73.Ka6 Kh5 74.Jf8 Kh6 75.Je6 Kg6 76.Jf8+ Kh5 77.Jh7 Kh4 78.Kb5 Drobný balet končí, černý prověřuje poslední trumf. 78...a5

79.Ka4! 1/2-1/2

Fotografie

Rozhovor šéfredaktora NSS Petra Boleslava s reprezentačním kapitánem Michalem Konopkou (zdroj: nss.cz, autor: Vladimír Jagr)

Michal Konopka přivedl k mikrofonu sportovního psychologa Jiřího Šlédra (zdroj: nss.cz, autor: Vladimír Jagr)

GM Alexej Širov soustředěn před druhou partií (zdroj: nss.cz, autor: Vladimír Jagr)

GM Viktor Láznička (zdroj: nss.cz, autor: Vladimír Jagr)

GM Viktor Láznička hledá inspiraci mezi sklářskými pecemi (zdroj: nss.cz, autor: Vladimír Jagr)

Mezi diváky se objevila WGM Kateřina Němcová a její sestra Karolína (zdroj: nss.cz, autor: Vladimír Jagr)

Komentátorská místnost, v akci GM Marek Vokáč a GM Robert Cvek (zdroj: nss.cz, autor: Vladimír Jagr)

IM Pavel Šimáček přemýšlí o variantách, i když zrovna nekomentuje (zdroj: nss.cz, autor: Vladimír Jagr)

Diváci sledují komentář k partii (zdroj: nss.cz, autor: Vladimír Jagr)

Předseda Šachového svazu ČR Viktor Novotný sleduje on-line v kavárně (zdroj: nss.cz, autor: Vladimír Jagr)

GM Viktor Láznička a Alexej Širov po zápase dobře bavili sebe i diváky zajímavou analýzou (zdroj: nss.cz, autor: Vladimír Jagr)

Odkazy

Novoborská šachová Corrida 2012
Živý přenos a on-line přenos
2x 1480x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (2) Aktualizovat
04.08.2012 16:59 | Autor neznámý

Připravujeme i offline verzi komentářů k partii a i besedy s IM Konopkou. Po zpracování a zveřejnění upozorníme.

04.08.2012 16:37 | Autor neznámý

Bude někde článek nebo rozhovor s IM Konopkou ze včerejška?