Chtělo by to zasednout za šachovnici, zanalyzovat partie a hledat příčiny neúspěchu

06.08.2009 07:00 | ME juniorských družstev

Situací kolem ME juniorských družstev se zabýval VV ŠSČR na své schůzi v Pardubicích již během Czech Openu. Brzy si tak budeme moci přečíst na svazovém webu zápis z 51. schůze. Oficiální zprávu kapitána by měl podat Martin Petr a...

Situací kolem ME juniorských družstev se zabýval VV ŠSČR na své schůzi v Pardubicích již během Czech Openu. Brzy si tak budeme moci přečíst na svazovém webu zápis z 51. schůze. Oficiální zprávu kapitána by měl podat Martin Petr a vyjádření chystá i předseda TMK Michal Konopka. Článek Marcela Bednáře rozvířil diskuzi, kde se probíralo mnoho otázek a zaznělo mnoho názorů. O stanovisko a odpovědi na zásadní otázky vzešlé z redakce nss.cz nebo Vás diskutujících jsme požádali předsedu Šachového svazu České republiky Vlastimila Sejkoru.

Jaký je pohled VV ŠSČR na ME juniorských družstev? Kdy jste se setkal s návrhem postavit naše juniorské družstvo?
"Jak většina čtenářů ví, ME juniorských družstev nepatří mezi soutěže, sledované Ministerstem školství mládeže a tělovýchovy. Nedostáváme na ně žádné prostředky. Navíc i v minulých letech byl vidět nezájem mnohých evropských federací o tuto soutěž, protože náklady byly značné a efekt špatně měřitelný. Proto jsme ani ve VV ŠSČR této soutěži nevěnovali příliš velkou pozornost do doby, než přišel podnět od Marcela Bednáře. Jeho podnět byl pro mne sympatický, protože mám, upřimně řečeno, radši lidi, kteří si dovedou slušně o něco říci, než lidi typu „mouchy snězte si mně“. Není to však tak, že bychom o účasti vůbec neuvažovali, ale podnět Marcela byl jistým pozitivním katalyzátorem."

Projednávali jste možnost startu našich juniorů? Jak se přistupovalo k tvorbě sestavy a volbě kapitána?
"Ve výkonném výboru jsme podnět posoudili, zvážili okolnost, že se ono ME hraje v Pardubicích v rámci 20. ročníku Pardubického šachového festivalu, a že je možné se po několika letech opět zúčastnit za minimálních nákladů. Našli jsme způsob financování a předseda TMK byl pověřen zajištěním účasti. Byli jsme si vědomi, že se nejedná o prioritní záležitost, ale na straně druhé jsme se rozhodli dát příležitost mladým vyzkoušet si práci v týmu. Reprezentačních akcí, kde lze nabírat týmové zkušenosti je velice málo a takovým přípravným turnajem i přes vznešený název ME pardubický turnaj skutečně byl. Podnět Marcela Bednáře jsme samozřejmě rozšířili i na děvčata. TMK následně oslovila přední juniory. Většinou se omluvili. My se na ně nezlobili, chápali jsme, že se někteří chtějí připravit na hlavní pardubický turnaj nebo již mají připraven jiný program. Nakonec se ukázala jako možná sestava ta, v níž pak hráli. Výběr kapitána byl limitován tentokrát dobou, ve které jsme rozhodovali o naší účasti. V podstatě nešlo ani tak o příliš velký výběr jako spíš zbývalo najít osobu, která by se o týmy starala. Nejlepší bylo najít někoho z Pardubic nebo okolí, aby nebyly náklady na ubytování apod. Téměř logicky padla volba na Martina Petra, silného šachistu, který má k juniorům věkově blízko a navíc se v poslední době věnuje i trenerské práci."

Kritizována ze strany hráčů(e) je volba kapitána....
"Víte vůbec si nemyslím, že je či byla ze strany hráčů kritizována volba kapitána. Na Vašich stránkách jej krizuje jen jeden hráč a několik neobjektivních kritiků, kteří u toho nebyli. Pokud je mi známo, tak žádný ostatní zúčastněný hráč není stejného názoru jako Marcel Bednář. Přesto že mi byl podnětem k účasti Marcel Bednář sympatický, pak musím konstatovat, že následnou svojí kritikou prostě z nějaké mladické nezkušenosti nepochopil svoji roli a vyjádřil se na Vašich stránkách tak, jak se vyjádřil. Nechci v žádném případě kritizovat to, že se vyjádřil. To je jeho svaté právo, ale s jeho názorem nesouhlasím. Navíc mne trochu nemile překvapilo, že nejen on, ale mnoho čtenářů vůbec nepochopilo čeho se dopustil. On opustil reprezentaci a šel hrát maraton. Vůbec zde nelze omluvit to, že nešlo o akci prioritního významu. Kdyby obdobně opustil družstvo na ME nebo Olympiádě dospělých jakýkoliv hráč, tak bychom museli s takovým reprezentantem zavést disciplinární řízení a potrestat jej. Nevím, zda tak budeme postupovat i ve VV. To bude také trochu záležet na Marcelu Bednářovi samotném, zda si dobře sesumíruje fakta, zamyslí se nad reakcemi jeho vrstevníků i zúčastněných. Vždyť s ním právě zúčastnění nesouhlasí a nesouhlasí s ním ani někteří vrstevníci. Věřím, že pochopí, že mu nemůže být oporou nesourodá diskuse na Vašem serveru, ale jen vlastní objektivní hodnocení role, do které se dostal a kterou přijal. Role náhradníka, ale člena týmu!! Jen to mu totiž pomůže v jeho dalším osobním růstu a to nejen šachovém, což bych mu velice přál."

Splnil Martin Petr v roli kapitána očekávání svazu?
"Myslím, že tato otázka je položena v subjektivním smyslu, protože je ovlivněna samotnou diskusí na Vašem serveru. Proto také na ni subjektivně odpovím. Ano! Chybí totiž otázka, co jsme očekávali. Upřimně řečeno každý orgán vysílající nějaký kolektiv na soutěž, u soutěží mládeže zvláště, především očekává to, že nenastane taková událost, která by znamenala odpovědnost za porušení nějaké právní povinnosti vysílajícího orgánu. Ta pokud vím nenastala a tak jsme s trochou nadsázky spopkojeni. To šachové očekávání je zodpovězeno v následující otázce."

Dají se u akce uvést nějaká pozitiva?
"Pozitivem je jistě vzniklá zkušenost pro juniory ze soutěží družstev. Další bude, zanalyzují-li si dobře své partie a vezmou-li si z nich poučení. Pochopí-li, že chyby je nutné hledat především u sebe a ne u jiných. Ostatně to obecně platí v celém životě a ve všech oblastech života u „normálních lidí“. Za úspěchy v podnikání, ale i neúspěchy si vždy můžu sám. Za úspěchy i neúspěchy ve škole, v práci, ale i ve vztazích k jiným lidem můžu především sám. Předseda TMK Michal Konopka se při své osobní návštěvě v Pardubicích dne 22.7. přesvědčil, že se tým na utkání spolu s kapitánem připravuje, bohužel bez Marcela, který hrál onen Maraton, tedy že tým pracuje a to je to hlavní pozitivum. Samozřejmě i nabyté zkušenosti kapitána mohou přinést někdy v budoucnu pro náš šach nějaké ovoce. Kdo ví? Předseda TMK po přečtení článku na Vašich stránkách pak velmi trefně parafrázoval název článku „Chtělo by to vyměnit kapitána“ na „Chtělo by to zasednout za šachovnici, zanalyzovat partie a hledat příčiny neúspěchu“."

4x 1140x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (4) Aktualizovat
06.08.2009 15:09 | Autor neznámý

Jednoznačně souhlasím s Belbem co se týká výběru krotkých otázek.

Co se týká odpovědi zda splnil Martin Petr v roli kapitána očekávání svazu jsem byl zklamán. Nepochopil jsem ani, co svaz od naší reprezentace očekával (cíle, umístění). Pokud nic, tak pokud chtěl, měl pouze finančně přispět na ne-svazovou reprezentaci, ale nedávat jí punc reprezentace ČR.

06.08.2009 14:40 | Autor neznámý

Je dobré, že máme nyní i pozici svazu. Výběr otázek shledávám nicméně poněkud krotkým.

Dovedu si např. představit otázku: "Myslíte si, že svaz vytvořil ve všech ohledech optimální podmínky pro výkon týmu? Poctivá odpověď by musela znít podle mého názoru: "Nikoliv".

"Všemi ohledy" míním i komunikaci s hráči, vyjasnit si již před akcí jejich roli v družstvu (koncepci mančaftu jako takového), sehnat trenéra na plný úvazek a také jemu vytvořit optimální podmínky pro jeho job. Trochu se obávám se, že "mluvit s lidma"  zde někomu přišlo jako zbytečný detail.

Nazře-li svaz, že dostatečné zázemí nelze zajistit, je možné ustoupit od jakékoliv podpory nebo pouze finančně přispět na ne-svazovou reprezentaci, tj. tým "MB and company". Všichni by pak byli spokojení, snad by hráli i lépe, zkušenosti by nabrali také, jen by tým nebyl "svazový", pouze s podporou svazu. Tím by se předešlo nedorozumění a nekrvácely by mezilidské vztahy.

Jedna věc je samozřejmě kvalita hry, druhá věc jsou ovšem mimošachové podmínky k této kvalitě (nejen u mladších šachistů, každej by k tý "atmosféře" mohl říct něco).

Stále totiž nemohu skrýt jistou nedůvěru (či nepohodlí) z výše uvedené interpretace, podle které se může zdát, že de facto za ZCELA VŠE může sedmnáctiletej kluk, kterej "z nějaké mladické nezkušenosti nepochopil svoji roli"..


06.08.2009 08:41 | Autor neznámý

Jo, až na tu spokojenost s kapitánem je to akceptovatelné stanovisko.

06.08.2009 07:47 | Autor neznámý

Postoj předsedy považuji za správný, s jeho vyjádřením souhlasím.