(XXIX.) - Závodného varianta

06.10.2013 13:33 | Šachový střípek

S Petrem Dokládalem jsme si ihned díky šachu padli na střední škole do noty a po seznámení nad sbírkou lipské olympiády 1960 jsme zahájili v té době obvyklý zápas na 24 partií.

Jeho výsledek není důležitý, ale jedna partie se objevila v tisku po dlouhých 40 letech. Zde je:


-
. kolo -

Když jsem dostal o 40 let později 5. číslo Šachinfa, tak jsem zde nalezl poznámky Ludvíka Pospíšila k následující partii, že vlastně moje byla první, která byla hrána toto variantou a že je velmi populární a hrají ji i velmistři. O pár měsíců později nazval autor článku variantu mým jménem. Zde jsou výstřižky:


Ovšem moje prvenství je nezasloužené, neboť partie se pravděpodobně hrála (na partiáři datum nemám) až v roce 1964, první tedy byl souboj z Olympiády žen ve Splitu, která se hrála 21. 9 až 10. 10. 1963. Útěchou mi může být, že reakce Elderové 13...h6 byla v knize Chalifman, Děbjut po Anandu 1.e4, Tom 2 (Petrohrad 2005) označena ?! a moje 13...Sb7 shledáno jako lepší. Petr pak ale mohl pokračovat principiálněji 14.Jf5!

Dvojnásobné braní v centru opravdu vypadá poněkud podezřele (slabý pěšec d6), ale Chalifman ho v knize nijak nekritizuje a tvrdí, že bílý musí k nějaké hmatatelné převaze dospět (jak už to ve španělské bývá) trpělivou a dlouhodobou prací.

 

Zesílení varianty ocenil zřejmě až program Fritz a Morozevič

V průběhu let se braní v centru několikráte vyskytlo, nejsilnějším hráčem, který ho použil v minulém století byl americký mistr A. Karklins (ELO 2300) a pak přišel známý turnaj ve Frankfurtu 1999 a v 8. kole hrál Leko s programem Fritz, který maďarského velmistra překvapil právě uvedeným pořadím tahů. Leko nepokračoval dobře a nakonec prohrál. Zde je partie


-
. kolo -
Varianta se pak stala velmi oblíbenou, hrávali ji, zřejmě pod vlivem doporučení pana Pospíšila v korespondenčních partiích naši hráči. Z hvězdných velmistrů variantu pak použil (a právě proti Lekovi) Morozevič a byla uveřejněna v ŠI83.

-
. kolo -
Další partie si můžete přehrát v okně.

-
. kolo -Zátopek a Nakamura by neměli mít mnoho společného, ale přece jen.

"Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton."

je citát našeho slavného běžce a naleznete jej třeba zde.


Zajímavé ovšem je, že tato slova použili autoři knihy Kämpfen und siegen mit Hikaru Nakmura, Karsten Müller a Raymund Stoltze (Edition Olms 2012) v úvodu jedné z kapitol na straně 146 (německého vydání). Kniha vyšla samozřejmě i v angličtině.
 

O tom, že náš slavný běžec šachy znal svědčí obrázek, kde je zachycen při šachovnici se spisovatelem Františkem Kožíkem. Spojitost se šachem možná naznačuje i adresa Šachového svazu České republiky, Zátopkova 100/2.

Šachová ukázka z praxe našeho olympionika asi neexistuje, tak se alespoň podívejte na jednu partii Nakmury z Mistrovství světa hráčů do 10 let v Cannes.

-
. kolo -

Rodina Belavenec,


je rodinou šachovou. Svědčí o tom hezká vzpomínková kniha Šachmatnaja semja Belavenec (autorů Barskij, Janovskij, Moskva 2012). Obsahuje vzpomínky a partie mistra Sergeje Belavence (jeho rozšířenou monografii z roku 1963) a jeho dcery Ljudmily s partiemi a učebními textu - lekcemi a spoustu fotografii.
                  Pro nás může být zajímavá tím, že něžnější část rodiny hrála korespondenčně a i s českými šachistkami (v knize jsou i 3 fragmenty z praxe Salo Flohra) a jsou uveřejněny 2 ukázky č. 41 se Skácelíkovou a č. 44 s Hanou Modrovou. V partii s prvně jmenovanou se mohl vyskytnout velmi poučný taktický obrat.

-
. kolo -

Mrtvý běh turnaje

Kuriózní tabulku přinesl Československý šach 1939 na straně 171. Turnaj, který skončil mrtvým během. Ukázka ale publikovaná nebyla.
Úložka

Vtipná trojtažka je z německého časopisu Deutsches Wochenschach 1911.


-
. kolo -
1x 3329x Zdeněk Závodný
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
Jan Kalendovský

Zahájení jedné Zátopkovy partie se dochovalo:

Flohr,S - Zátopek,E

Praha /free game/, 1961

V Praze 1961 se střetli nad šachovnicí velmistr Salo Flohr a slavný atlet Emil Zatopek. Již ve 4. tahu použil Zátopek teoretickou novinku v Caro-Kannu. 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.h4 Jh6... Partii vyhrál Flohr. Odvetu v běhu na 10.000 metrů odmítl pro momentální indispozici. Vide foto v Revue FIDE 4/1961, p.128.

+0 /-0 | 06.10.2013 19:30