(97) - Šachy na lodi President Grant

31.05.2013 12:31 | Historie po kapkách

Ze zprávy Denní pořad 142. schůze Národního shromáždění československého v pátek dne 9. dubna 1920 o 7. hodině večerní vynímám: Ve Vladivostoku nalézá se 17.000 vojáků československých, čekajících na postupné nalodění.

Pro ty jsou připraveny dvě zmíněné lodi "President Grant" a "Amerika". Na cestě do Vladivostoku nalézá se nyní loď "Vernon", která jest připravena pro 6.000 vojáků. Z obou předcházejících lodí může každá naloditi 6.000 vojáků.


Ano cesta našich vojáků z ruského zajetí z Vladivostoku zpět do vlasti byla dlouhá a strastiplná. V brožurce 10 rokov šachového klubu v Žilině (vydal šachový klub Žilina v roce 1935) na závěrečných stranách, kde se nachází kapitolka Z galerie žilinských šachistov se dočteme, že na lodi President Grant se konal i šachový turnaj. Článek předvádí i jednu ukázku, která je jistě spolu s dalšími materiály cenným příspěvkem k historii naší vlasti. Film zájemců přiblíží osud českých vojáků a jejich cestu domů. 


-
. kolo -


Loď President Grant

1x 4886x Zdeněk Závodný
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat
31.05.2013 19:27 | Jan Kalendovský

Podle knihy Dr. F. Šteidlera Návrat čsl. legií kolem světa do vlasti (Praha 1921) bylo z Vladivostoku od 15. ledna 1919 do 2. září 1920 vypraveno 36 transportů, které do nově vzniklé RČS přivezly celkem 67.750 osob (nejen vojáků, ale třeba i krajanů, kteří se chtěli vrátit do staronové vlasti). Ve dvacátých letech publikovalo několik legionářů svoje vzpomínky na tyto plavby a šachové turnaje na lodích Liverpool Maru a President Grant. Byli to Karel Kopic v Šachovém světě a V. Kocián v Havlově hlídce "legionářských" novin Národní osvobození. Byly to dvě partie z paluby Presidenta Granta (dubnová ze simultánky K. Treybala a květnová z turnaje s Haladou). Protože v Národních listech se v červnu 1920 psalo, že mistr Karel Treybal  dorazil tuším 17. června 1920 se štábem gen. Syrového s lodí President Grant do Terstu a záhy do Prahy, je zřejmé, že partie Michala Adlera, hraná v říjnu 1920, musela se odehrát při druhé cestě (!) lodi President Grant. Jinak téma legionáři a šachy je velmi zajímavé a zejména v archivu Karla Hromádky jsem nalezl mnoho jeho zápasových i turnajových partií, které v ruském zajetí sehrál. Ale to je již jiná kapitola. (kal)