(97) - Šachy na lodi President Grant

31.05.2013 12:31 | Historie po kapkách

Ze zprávy Denní pořad 142. schůze Národního shromáždění československého v pátek dne 9. dubna 1920 o 7. hodině večerní vynímám: Ve Vladivostoku nalézá se 17.000 vojáků československých, čekajících na postupné nalodění.

Pro ty jsou připraveny dvě zmíněné lodi "President Grant" a "Amerika". Na cestě do Vladivostoku nalézá se nyní loď "Vernon", která jest připravena pro 6.000 vojáků. Z obou předcházejících lodí může každá naloditi 6.000 vojáků.


Ano cesta našich vojáků z ruského zajetí z Vladivostoku zpět do vlasti byla dlouhá a strastiplná. V brožurce 10 rokov šachového klubu v Žilině (vydal šachový klub Žilina v roce 1935) na závěrečných stranách, kde se nachází kapitolka Z galerie žilinských šachistov se dočteme, že na lodi President Grant se konal i šachový turnaj. Článek předvádí i jednu ukázku, která je jistě spolu s dalšími materiály cenným příspěvkem k historii naší vlasti. Film zájemců přiblíží osud českých vojáků a jejich cestu domů. 


-
. kolo -


Loď President Grant

1x 6180x Zdeněk Závodný
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
Jan Kalendovský

Podle knihy Dr. F. Šteidlera Návrat čsl. legií kolem světa do vlasti (Praha 1921) bylo z Vladivostoku od 15. ledna 1919 do 2. září 1920 vypraveno 36 transportů, které do nově vzniklé RČS přivezly celkem 67.750 osob (nejen vojáků, ale třeba i krajanů, kteří se chtěli vrátit do staronové vlasti). Ve dvacátých letech publikovalo několik legionářů svoje vzpomínky na tyto plavby a šachové turnaje na lodích Liverpool Maru a President Grant. Byli to Karel Kopic v Šachovém světě a V. Kocián v Havlově hlídce "legionářských" novin Národní osvobození. Byly to dvě partie z paluby Presidenta Granta (dubnová ze simultánky K. Treybala a květnová z turnaje s Haladou). Protože v Národních listech se v červnu 1920 psalo, že mistr Karel Treybal  dorazil tuším 17. června 1920 se štábem gen. Syrového s lodí President Grant do Terstu a záhy do Prahy, je zřejmé, že partie Michala Adlera, hraná v říjnu 1920, musela se odehrát při druhé cestě (!) lodi President Grant. Jinak téma legionáři a šachy je velmi zajímavé a zejména v archivu Karla Hromádky jsem nalezl mnoho jeho zápasových i turnajových partií, které v ruském zajetí sehrál. Ale to je již jiná kapitola. (kal)

+0 /-0 | 31.05.2013 19:27