Férová "ruka" Davida Navary

16.09.2011 09:43 | Světový Pohár 2011

Ve fotbalové terminologii znamená pojem „ruka“ přestupek proti pravidlům. V šachu znamená něco obdobného, když se hráč dotkne jiné figury než té, kterou chce hrát. Pravidlo „dotknuto – táhnuto“ je neúprosné. Otázka je, zda...

Ve fotbalové terminologii znamená pojem „ruka“ přestupek proti pravidlům. V šachu znamená něco obdobného, když se hráč dotkne jiné figury než té, kterou chce hrát. Pravidlo „dotknuto – táhnuto“ je neúprosné. Otázka je, zda se hráč jiné figury dotkl neúmyslně, a zda to má soupeř právo reklamovat. Bobby Fischer si kdysi v jedné partii začal mimoděk pohrávat v prstech s h-pěšcem. Vůbec neměl v úmyslu s ním zahrát. Ale nakonec s ním hrál – i když ho to stálo partii. Davidu Navarovi se v Chanty-Mansijsku stalo něco jiného. Při tahu střelcem zavadil o svého krále. Nechtěně. A jeho soupeř to reklamoval. O tom, co se dělo dále, si můžeme přečíst v několika následujících komentářích.

Jedna z prvních reakcí přišla od šachového fanouška a publicisty Dennise Monokroussose na jeho blogu The Chess Mind, který o „velmi podivné partii Mojsejenko – Navara“ napsal článek s názvem „Remíza v partii Mojsejenko – Navara: čestná, či ne?“ Píše v něm: „Stručně řečeno, v 35. tahu chtěl Navara zahrát střelcem z pole e7, ale nejprve se dotkl svého krále na f7, což by se dalo všeobecně považovat za nehodu. Mojsejenko reklamoval, že se Navara dotkl krále a měl by s ním tedy hrát, posléze se však rozhodl na svém požadavku netrvat. Později Navara nabídl remízu v triviálně vyhrané pozici, aby jej někdo nemohl podezírat z toho, že vítězství dosáhl nečestným způsobem. Kdyby tuhle partii vyhrál, dosáhl by vítězství v celém zápase a zajistil by si minimálně 7200 dolarů za postup do dalšího kola.

Bylo to považováno za příklad čestného jednání, nejprve ze strany Mojsejenka, a pak i Navary. Obávám se však, že s tím nemohu souhlasit. Článek 4. Pravidel šachu FIDE jasně říká, že „pravidlo provádění tahů“ platí pouze v případě, kdy byl tah figurou proveden úmyslně. Kdyby vše bylo opravdu tak jasné, jak vyplývá z prohlášení obou hráčů, totiž, že Navara se dotkl krále neúmyslně, zatímco prováděl tah střelcem, pak už se Mojsejenkovo jednání nejeví tak čestné: je to, jako by se někdo velmi inteligentní přeřeknul v triviálním slově, a vy jste mu vyčítali, že nezná základy gramatiky. Toto není žádné gesto velkorysosti, ale základní slušnost. Jen těžko to může být považováno za pozitivní čin, spíše je to projev negativního chování.

Ale myslím si zároveň, že ani Navara nejednal úplně správně. V souladu se šachovými pravidly a korektními sportovními normami si zasloužil vyhrát. Navíc, pokud by měl sekundanta nebo i více sekundantů, kteří by byli odměněni nikoli pevnou částkou, ale podle toho, jak daleko by Navara v turnaji došel, jak by jim vše vysvětloval? (Samozřejmě, nakonec postoupil – ale co kdyby ne?) Z morálního hlediska je na Navarově malé míře bojovnosti a smířlivosti cosi přitažlivého, ale nemyslím si, že to mělo být předvedeno právě v tomto případě. Není to stejné, jako když před pár lety Azmajparašvili v partii s Malachovem udělal tah, zmáčkl hodiny, a pak se dožadoval, aby mohl svůj tah vrátit! Navara neudělal nic, za co by se měl stydět, a v žádném případě se nemusel obávat, že by si o něm mohl někdo myslet něco špatného.

Aby bylo jasno, netvrdím, že některý z hráčů jednal nečestně, ale jestliže Mojsejenko poukázal na to, že Navara „musí“ zahrát králem, přičemž po celou dobu věděl, že to byla nehoda, ještě než se v něm probudilo jeho sportovní chování a požadavek stáhl, pak v tomto případě padá celá tato trapná situace na jeho vrub. Je-li tomu tak, pak by bylo z jeho strany nejlepší, kdyby k následujícímu tie-breaku vůbec nenastoupil. Nechme tento scénář vývoje událostí stranou, nechci tvrdit, že se kterýkoliv z hráčů nezachoval čestně, ale pokud Mojsejenko věřil tomu, že došlo k nehodě, neměl nic říkat, a Navara neměl svého soupeře omilostnit.
Ale možná se mýlím. Co si myslíte vy?“

K incidentu se na své pozápasové konferenci vyjádřil i Peter Svidler (a ten má vždy co říci!) Na otázku, co si myslí o tom, že cenu fair-play dostali oba hráči, odpověděl toto:

„Myslím, že můj názor se tady v Chanty-Mansijsku nebude těšit velké popularitě. Nechci nikoho kritizovat, ale nemyslím si to, co většina ostatních. David je člověk s nadměrně vyvinutým smyslem pro čestné jednání. Musela to pro něj být velmi traumatizující situace. Bývá velmi vystresovaný (většinou bezdůvodně), z obavy, aby neudělal něco špatně. A v tuhle chvíli ho tyto jeho obavy stály půl bodu a přidaly mu práci na příští den. Existují přece předpisy a pravidla FIDE, která přesně ustanovují, jak by se v té které situaci hráč měl chovat: dotknuto – táhnuto. Je jasné, že v jeho případě to bylo uděláno absolutně neúmyslně. David se nechystal k tomu, aby udělal tah králem. Rozhodčí by tuto situaci měli ovládat a nemělo k ní podle mě vůbec dojít. Ačkoliv já znám Davida velmi dobře, a myslím si, že rozhodčí by stejně nic nezmohli – David by jim nedovolil, aby mu připsali v závěrečné pozici celý bod. Obecně si myslím, že k téhle situaci vůbec nemělo dojít. A navíc by se spolu hráči v průběhu partie neměli vůbec bavit. Existuje pravidlo dotčeno-taženo, které se vztahuje na případy, kdy se někdo dotkne figury, se kterou má v úmyslu zahrát. Možná jsem FIDE pravidla neinterpretoval úplně přesně. Na internetu jsem četl pár komentářů přímo od rozhodčích, kteří jsou toho názoru, že v Navarově případu ono pravidlo dotčeno-taženo zcela zřejmě neplatí.

Mám Davida velmi rád, ale pokud ho nikdo nenutil k tomu, aby táhnul králem, proč zbytečně trestá sám sebe dalším sedmihodinovým hraním? Samozřejmě, naštěstí vše skončilo dobře. Tahle příhoda se dostane do popředí a je jen dobře, že se bude probírat ze všech úhlů. Davidova pověst, která už předtím byla bez sebemenšího kazu, se nyní stane nezpochybnitelná. Ale přesto k tomu podle mého názoru nemělo dojít.“

Ohromeni – někteří příjemně, jiní o něco méně – byli i četní diskutéři, kteří sledovali on-line přenos.

Uživatel s nickem skervarz například napsal: „Po tomto si myslím, že David Navara pomalu začíná překonávat chování gentlemanů a přibližuje se spíše samurajské cti :) ... mistře, jsem poražen, sice jsem Vás zasáhl mečem, ale donutil jste mne, aby to nebylo podle pravidel :)“

Diskuze nejen na stránkách NSS byla bouřlivá a vydatná a pravdu měli samozřejmě všichni.

Na stránkách Chessvibes se vyjádřil i polský GM Bartolomiej Macieja v pojednání „Fair-play(?) na Světovém poháru 2011“:

„Hlavní událostí včerejšího dne bylo přijetí remízové nabídky Davida Navary ve vyhrané pozici jeho soupeřem Alexandrem Mojsejenkem. Mnoho komentátorů opěvuje čestné chování obou hráčů v oslavných komentářích. Paní Natalie Komarová, gubernátorka chanty-mansijské autonomní oblasti Ugra, udělila speciální cenu „Fair-play“ Světového poháru, vysvětlujíce to slovy: „Není pochyb o tom, že celý svět ocení toto příkladné a ušlechtilé chování ukrajinského a českého šachisty.“

Ale je celá pravda opravdu tak jasná? Mám o tom vážné pochybnosti. Pojďme shromáždit fakta o tom, co přesně se stalo.

Vysvětlení zveřejněné na oficiálních stránkách Světového poháru:

David Navara: Při svém 35. tahu jsem se neúmyslně dotkl dvou svých figur – krále a střelce. Chtěl jsem zahrát střelcem na d6, ale zavadil jsem o krále, nicméně Mojsejenko trval na tom, že jsem se nejprve dotkl krále, avšak já si tím nebyl jistý. Jakýkoliv tah králem by vedl ke ztrátě materiálu, ale Mojsejenko svou stížnost stáhl, takže jsem provedl svůj původně zamýšlený tah. Nechtěl jsem, abych byl považován za nečestného hráče, který vyhrál nespravedlivě, z toho důvodu jsem v závěru ve vyhrané pozici nabídl remízu.

Alexander Mojsejenko: Navara se při svém 35. tahu nejdříve dotkl krále. Řekl jsem mu: tah králem. Nicméně jsem si uvědomil, že můj soupeř tuto chybu provedl neúmyslně, nebylo možné, aby se dopustil takové strašlivé chyby. To je důvodem, proč jsem netrval na jeho tahu králem.

Celý incident je zřejmý z videa na oficiálních stránkách Světového poháru, v čase okolo 16:02. Vysvětlení obou hráčů spolu s průkazným videem nám dávají úplný obrázek toho, co se stalo.

1. Během provádění svého 35. tahu se Navara omylem dotkl svého krále.

Podobné věci už se staly v tisícovce jiných partií a nejen že nejsou v rozporu s pravidly, dokonce se ani nepovažují za neetické. Pokud se nedopatřením některá z figur převrhne na šachovnici, hráč má pouze povinnost dát vše do pořádku před stisknutím hodin. Pravidla FIDE ukládají hráčům povinnost učinit tah figurou provedený záměrně, ne neúmyslně!

Styďte se, vy všichni komentátoři, kteří jste psali o jakémsi „férovém odpuštění“.

Styď se i ty, jindy velice profesionální GM Sergeji Šipove, který jsi na fóru svého Crestbooku gratuloval Alexandru Mojsejenkovi k „omilostnění svého soupeře, který se omylem dotkl jiné figury“.

Hanba patří i prestižní ChessBase, kde jsme se mohli dočíst vyjádření: „Podle pravidel musel Navara provést tah králem, ale uvědomil si, že by to vedlo k nevyhnutelným ztrátám. Když si Mojsejenko uvědomil, že Navara provedl tuto lehkovážnou chybu, neměl sílu nutit ho k dodržení pravidel.“

2. Mojsejenko ústně Navaru upozornil, že musí zahrát tah králem.

Tento detail ušel pozornosti většině komentátorů, ale je velmi důležitý. Ukrajinský velmistr nebyl v právu (nebylo nutné provést tah králem), navíc porušil pravidla šachu FIDE článek 12.6.: „Je zakázáno obtěžovat či vyrušovat soupeře jakýmkoli způsobem. To zahrnuje i nesmyslná tvrzení (…)“

Je tu ještě jeden důvod, proč Mojsejenko nejednal korektně – hráč by měl své požadavky směřovat přímo na rozhodčího, ne na svého soupeře.

3. Nevysvětlené detaily

Při pečlivém sledování videa mou pozornost zaujaly 4 detaily, které ještě nebyly zdůrazněny, a o které bych se s vámi rád podělil.

Prvním diskutabilním prvkem je, že Navara si není jistý, zda se nejprve dotkl svého krále. Je možné, že se nikdy nedobereme toho, kdo z hráčů měl pravdu. Dostupné video nám v tom nepomůže. Naštěstí je to pouhá maličkost, bez vážných důsledků. Je docela možné, že oba hráči se domnívají, že viděli něco jiného. Naprosto běžná situace.

Druhým detailem je Mojsejenkovo tvrzení: „Uvědomil jsem si, že můj soupeř se dopustil této chyby neúmyslně, nebylo možné, aby se dopustil tak strašné chyby. To je důvodem, proč jsem netrval na jeho tahu králem.“

Takovéto vysvětlení by mohlo být podáno, kdyby chtěl Navara táhnout figurou, která by stála od krále dále, a přitom by se krále dotknul. Nicméně máme k dispozici video, kde je jasně vidět, že český velmistr chce potáhnout střelcem z pole e7 na d6, a provádí právě tento tah, jedno, jestli při tom více či méně současně zavadil o svého krále.

Je nemožné nedojít k závěru, že Mojsejenkovo vysvětlení je v rozporu s realitou. Uvědomil si, že soupeř se nechtěně dotkl svého krále, ale ne proto, že tento tah by znamenal strašný blundr (což je dozajista pravda), nýbrž z důvodu, že Navara provedl tah střelcem bez váhání, okamžitě. Proto by měla jeho věta znít, pokud chtěl být upřímný, nějak takto: „Uvědomil jsem si, že se můj soupeř dotkl krále neúmyslně, poněvadž se nepochybně chystal zahrát střelcem, který stál v jeho blízkosti.“

Třetím detailem je jeho dovětek: „To je důvodem, proč jsem netrval na jeho tahu králem.“ Na videu je jasně vidět, že Mojsejenko na svém požadavku trval pouze do okamžiku, kdy Navara pohlédl na rozhodčího, aby ten vše posoudil. Teprve poté Mojsejenko gestem ruky naznačil, že to nebude nutné.

To je právě mimochodem čtvrtý detail, který bych chtěl uvést. To David Navara chtěl přivolat rozhodčího, aby vše vyřešil, a rozhodl o situaci, která nastala. Rozhodčí by samozřejmě nařídil, aby se pokračovalo dál ve hře.

Ačkoli znám oba hráče velmi dobře (dokonce osobně), a oba je respektuji, musím se přiznat, že v této konkrétní situaci je mi Davida Navary (který je velmi citlivý člověk) velmi líto, protože musel čelit psychologickému nátlaku ze strany soupeře, který na něj v průběhu partie vyvinul.

Nicméně bych chtěl všechny uklidnit a učinit závěry. Posuzujeme-li celou situaci doma, v klidu a bez nervů, je docela snadné pochopit, co se stalo. Pouze jeden z hráčů jednal spravedlivě, dokonce „více“ než jen spravedlivě. Mojsejenkovo jednání můžeme označit jako neférové, je však plně pochopitelné, byla to jeho bezprostřední, instinktivní reakce. V napjatých situacích převládají emoce nad rozumem. Během své kariéry jsem byl v průběhu partie svědkem mnoha neadekvátních reakcí i od jinak velice kultivovaných osob.

Možná, že jediný závěr, který nám poskytl tento článek, je ten, že vytváření psychologického nátlaku na soupeře v průběhu hry si nezaslouží, aby bylo oceněno cenou fair-play.“

Lubomír Kaválek v článku „Šachová Boží ruka“ pro Huffington Post s typickou nadsázkou přirovnává nechtěný dotek Davida Navary ke „chtěné“ ruce Diega Maradony ve čtvrtfinálovém zápase Argentina – Anglie na MS ve fotbale 1986. Tehdy fenomenální Maradona dal gól rukou, kterou však rozhodčí neviděl a gól uznal. „Byla to ruka Boží,“ řekl později Maradona. Něčeho podobného se dopustil i Kasparov v partii s Judit Polgárovou v Linares 1994. Mistr světa dokončil tah jezdcem, pak si to však rozmyslel a přesunul jej na jiné políčko. Ohromená Polgárová tehdy nenašla sílu proti tomu vzdorovat. Kaválek připomíná, že stejně jako v jiných sportech existují šachisté, kteří se snaží vyhrát za každou cenu, ohýbají pravidla ve svůj prospěch. Ale naštěstí, zdůrazňuje Kaválek, jsou zde i ušlechtilí šachoví rytíři, kteří stále věří ve slušnost a fair-play hru. Kaválek si klade otázku, zda měl David Navara důvod být ke svému soupeři tak šlechetný. Uvádí, že Mojsejenko využil Navarovy neobratnosti, věděl dobře, jaký byl jeho záměr, ale ovládla jej touha a pokušení hrát na vítězství. Přesto David Navara uvedl, že považuje soupeře za slušného člověka, a že spolu měli pouhé nedorozumění. Mojsejenko po vyřazení prohlásil, že prohrál nejen se silným hráčem, ale i s čestným člověkem. Nabídku remízy v prohrané pozici a za dané situace považoval za naprosto unikátní věc v šachovém světě.

S fotbalovým přirovnáním přišel i Pavel Matocha v článku „Navara. Ne Rezek!“ Jeho závěr je jednoznačný: „Českým reprezentantem, na něhož můžeme být hrdí, není fotbalista Jan Rezek, který nasimuloval penaltu, ale šachový velmistr David Navara.“

(S použitím uvedených zdrojů zpracoval: S. Hošek)

53x 5470x
Fotogalerie
Komentáře (53) Aktualizovat
17.09.2011 12:32 | Autor neznámý

 No já jsem měl z těch cizinců vždycky pocit, že čím dál na východ, tím víc hráči lpějí na výsledku. Nejpohodověji na mě působí hráči ze západní Evropy. Mám dojem, že většině německých amatérů je vcelku jedno, jak partie dopadne. To se o většině Čechů rozhodně říct nedá a ti z východu jsou na tom ještě hůře.

 

17.09.2011 11:57 | Autor neznámý

V parttii Ponomarjov - Ivančuk už v zahájení vznikla zajímavá pozice, Ivančuk by měl mít menší výhodu a já doufám, že nakonec vyhraje.

17.09.2011 11:54 | Autor neznámý

Pan Pavel Háse má bezesporu pravdu v tom, že jedna vlaštovička jaro nedělá. Jinak souhlasím s noELO. Nejsem rusofil a ani jsem nebyl komunistou i když to bylo kdysi dost výhodné! Éru hokejistů - Charlamova,Petrova a Michajlova si dobře pamatuji. Též si dobře pamatuji na slavnou sérií 8. zápasů století z roku 1972. Tehdy ta "vyšší ciivilizace" nabubřele prohlašovala jak samozřejmě vyhraje všech 8 zápasů. Skutečnost jak známe byla trošku jiná! V letadle při cestě z Moskvy k nám byl kanadskými bohy napaden německý soudce Kompalla /byť nebyl nijak dobrým rozhodčím/. V samotném zápase s naším týmem pak vysoce civilizovaný Clarke píchl obránce Fr. Pospíšila koncem hokejky těsně nad oko. No, ono toho bylo poměrně dost na to, aby si člověk udělal úsudek na tu údajně vyšší civilizaci. Není třeba se dívat jen přes hokej!

17.09.2011 11:51 | Autor neznámý

Tak comp zatím hlásí výhodu pro Čukyho, i když sám nevím, za kterou stranu bych tu pozici chtěl hrát. Každopádně doufám, že Vasil postoupí do turnaje kandidátů, bez něho to bude o ničem.

17.09.2011 11:49 | Autor neznámý

ten komentář je divný celkově, pamatuji si, jak když hrál David v rapidech koncovky tak vždy navrhovali úplné nesmysly a pak se zarazili, když to zahrál jinak (správně) 

17.09.2011 11:44 | Autor neznámý

Zase řešíte takové nesmysly, je přece jasné, že v každém národě jsou svině a tak samo u šachistů. Věnujme se něčemu podstatnému - třeba SP. Jsem zvědavý, co dneska provede Griščuk, poprvé musí hrát na výhru.

BTW Ty komentáře Anny Šarevičové mi lezou čím dál víc na nervy, ze začátku jsem je pokládal za roztomilé ale teď mi přijdou prostě stupidní. Furt dokola pokládá ty samé otázky aniž by se sama nad pozicí trochu zamyslela

17.09.2011 11:39 | Autor neznámý

@NoELO: A nebyl náhodu ten "nedávný Němec" náhodou "rusák" - jestl tedy myslíme toho samého.

Za idol normalizační kultury bych tedy Mládka nepovažoval, to by se našla vhodnější jména, když už nebudeme mluvit přímo o režimních alpinistech jako Laufer a Liška.

17.09.2011 11:06 | Autor neznámý

Pane Jando, nic proti Vám. Těch negativních zkušeností mám taky habaděj (a nejen z hráči z východu, ale třeba i z našich krajin či i z hráči ze západu), ale nelze paušalizovat. Každý hráč je prostě "svůj". Na druhou stranu souhlas s Vámi, taky jako Vy se obávám, že se zase bohužel najde nějaký filuta, který to známé gentlemanství DN zase bohužel zneužije. V tomhle musí DN profesionálně přitvrdit. Můj názor na tuto probíranou kauzu je, že cenu fair play měl obdržet pouze DN. A taky by si měl už DN pamatovat, že hrál v souladu s pravidly. 

17.09.2011 10:53 | Autor neznámý

ad Pavel Háse: možná trochu odbočuji, ale já si vždycky, když čtu nějaké ty narážky na "východní morálku", vzpomenu na otřesný zážitek, kdy jsem těsně po převratu slyšel, jak idol normalizační popkultury pan Mládek zpívá cosi jako "přijely dvě Rusky, na nohou křusky". Ono se to totiž už smělo!!! Ale po dvaceti letech mi tyhle generalizace přijdou mimo - možná právě proto, že jsem opravdu, ale opravdu nebyl ani ve Svazu mládeže, natož v té jiné firmě. A následně si vzpomenu na Fellera, na toho nedávného Němce, jehož jméno jsem zapomněl, na zápas Spasskij-Fischer, který by téměř jistě býval S. mohl vyhrát kontumačně, kdyby trval na domluvených pravidlech.

Prostě, pokud bude v našem povědomí přetrvávat představa, že jsme něco víc, než ti od nás na východ, zasloužíme si, aby na nás podobně pohlíželi ti, pro které jsme "z Východu" my sami.

Což nic nemění na tom, že cenu fair play Mojsejenko dostat neměl, taky na videu nevypadal, že si to užívá, asi mu to došlo. 

17.09.2011 01:15 | Autor neznámý

Musím souhlasit s panem Jandou. Ojedinělá vlaštovka jaro nedělá. I když se v Rusku (čti v bývalém SSSR) najdou i sympatiční jedinci, pravidlo o "východní morálce" (kdysi definované někým v naší hokejové lize) v podstatě platí. Ivančuk, Morozevič, dříve třeba Tal, asi i Spasskij, na druhé straně by se dala uvést i jména jako Ponomarjov, dříve třeba Botvinnik, Karpov (nelze srovnávat tehdejšího s dnešním), Kasparov a daleko více méně známých, namátkou Azmajparašvili, Gufeld ... Mimo šachy, třeba z jejich hokejistů jsem docela uznával například Charlamova, ovšem ve stejném útoku hrál i Petrov ... Je to jiné prostředí, kultura a můžeme jen doufat, že i tato část světa se postupně "zcivilizuje". K vytvoření tohoto názoru mi mimo jiné stačilo sledovat závěrečná kola open turnajů hraných v Čechách. Chce-li nad tímto někdo strkat hlavu do písku, ať již z nějakého rusofilstí, nebo případně bývalém členství v nějaké té straně, je to jeho věc. Důvěra se buduje mnoho let a před hráči z této části světa je v tomto směru ještě hodně práce.

Lze dokonce i věřit, že třeba i ten Mojsejenko je docela slušný člověk - ale v dané chvíli prostě na krátkou chvíli podlehl vlivu prostředí, v němž se pohybuje. I u nás by se možná našlo pár takových (jmenovat nebudu, i když na pár našich hráčů mám také "svůj" názor ...), ale věřím, že procenta zastoupení by byla mnohem nižší.

@NoELO: Aby dívenku mohl vytrhnout GM, to by i proti pouhému KM musela odběhnout k "nalejvárně" několikrát. Někomu mohou třeba ve vyhrané pozici selhat nervy, ale po šachové stránce tito hráči zase tak slabí nejsou, aby se z vyhrané pozice stala prohraná jen po jedné radě od velmistra.

17.09.2011 00:19 | Autor neznámý

re p.Čáp -nechce se mi věřit , že nevíte " vo co go "

16.09.2011 22:20 | Autor neznámý

 noELO: 

16.09.2011 21:50 | Autor neznámý

ad Z.Janda apod - hráči z bývalého SSSR: no, na letošním festivalu v Pardubicích hrál můj syn s dcerou GM Černyšova. Po 20. tahu byl vyhraný, (v tu dobu jsem tam byl), pak to pokazil. Přítomný pan GM, tehdy jeden z vedoucích hráčů, rychle vyhrál a přišel se na partii podívat, ale synátor, který v té partii o tři hodiny později zvítězil, mi řekl, že dívenka za pět hodin snad ani jednou neodešla ode hry - kdo zná poměry na "Czech Open", ví, že by nebyl problém, aby pan GM poradil a asi by proti jeho radám kandidát mistra cca 2250 neměl šanci

Prostě - generalizace typu hráči z bývalého SSSR neberu - patří mezi ně třeba i GM Ivančuk, kterému dost možná přeje 90% šachových příznivců.

16.09.2011 15:14 | Autor neznámý

Ukrajinci už zaplichtili. Škoda, ešte pred koncom kisne sa mi to zdalo trochu lepšie za Čukyho, ale len tak z roboty, t. j. bez compu :)

16.09.2011 15:02 | Autor neznámý

Svidler si dnes velmi zkušeně nechal ukázat, co v Griščukovi je a chladnokrevně zavěsil. No potěšil mě..

16.09.2011 14:37 | Autor neznámý

Škoda že Griščuk neodešel po tiskovce nasranej po zápase s Davidem Navarou, ale až ve finále.

16.09.2011 14:20 | Autor neznámý

 podepsáno 0-1

16.09.2011 14:19 | Autor neznámý

 nvmea: Už přišel..a několik malých Svidler už má podle compu plus 5,09

16.09.2011 14:19 | Autor neznámý

tak uvidíme... nervy budou hrát roli... ještě se toho může stát hodně... nějaký blundr přijde... 

16.09.2011 14:17 | Autor neznámý

 TAk Svidler využil Grischukovi časovky...a každým tahem roste jeho šance...teď už bych řekl že je to jistý...plus 5 pro Svidlera

16.09.2011 14:11 | Autor neznámý

 Přece jen Gríša dělá chyby a Svidler dneska asi skóruje..

16.09.2011 14:08 | Autor neznámý

 Tak Gríša 24 tah hraje na 3 sekundách..aspon nemusí zapisovat...

16.09.2011 13:59 | Autor neznámý

 Nemůžu si pomoc, ale Grischuk mě dneska baví na hodinách 25 sekund, 22 tah, a Grischuk začne blickatže by příprava nervů na blížící se WSOP

16.09.2011 13:56 | Autor neznámý

 No čekal jsem dneska rychlou remízu(Grischuk s bilími ji dává často)..navíc se Svidlerem, kterej mu dělal sekundanta se musí mít navzájem přečtený, ale vypadá že se dneska bojuje...

PS: Napadá mě že Grischuk, který hraje rád poker se domluvil s kámošem Svidlerem na Dealu..tak oba můžou hrát uvolněně a pro diváky..

16.09.2011 13:56 | Autor neznámý

Griščuk hraje opět jednu ze svých kaváren a zdá se, že mu opět vychází  (alespoň do remízy)

16.09.2011 13:52 | Autor neznámý

Ty komentáře (zejména Svidlerův) se čtou velmi dobře. Jeden z ojedinělých případů, kdy obyčejná lidská slušnost došla ocenění. Držím Davidovi palce, ať se mu daří (herně i lidsky) tak jako na Světovém poháru ...

16.09.2011 13:51 | Autor neznámý

 Inconnu: proč ne???pokud uvidíme David častěji ve společnosti Top10 hráčů tak budem všichni rádi..

16.09.2011 13:48 | Autor neznámý

 Grischuk zase usnul??ale zase asi bude hrát na poslední vteřině nejlepší tahy..

16.09.2011 13:46 | Autor neznámý

Líbí se mi pragmatičnost diskutujících - jedno rytířské gesto a už se kalkuluje, co to přinese...

16.09.2011 13:45 | Autor neznámý

Hodně zajímavá je 1.finálová partie Griščuk - Svidler. Nejen pozice, ale i skutečnost, že Griščuk má v 19.tahu už jen tři minuty, zatímco jeho soupeř více než půl hodiny.

16.09.2011 13:44 | Autor neznámý

ad Zdeněk Janda: Pravda, už od časů Botvinnika to Sověti zkoušeli všemi cestami, asi už to mají tak nějak zafixované, že hrát se dá i mimo šachovnici. I Spasskij byl na koberečku, že byl k Fisherovi moc sportovní...

16.09.2011 13:39 | Autor neznámý

 naprostý souhlas s verbirem...: Geniální neúmyslný marketingový šach...Toto Davida jako coby šachový osoby(osobnosti,atraktivity atd)katapultovalo do minimálně TOP 10 co se týká zajímavosti šachisty..Takže pozvánky na prestižní turnaje určitě přibudou. 

16.09.2011 13:00 | Autor neznámý

pro mě je záhada ,za co dostal cenu fair- play Mojsejenko. a Kasparov proti Polgárové

taky překvapil

16.09.2011 12:48 | Autor neznámý

Já osobně jsem sehrál dost partií proti hráčům bývalého SSSR. Moje zkušenost ( možná nespravedlivě paušalizuji ) ,ale využívali všech možností,jak partii vyhrát ,jak soupeře vyvézt z rovnováhy apod.Takže můj názor,kdo si tu cenu zasloužil,a kdo ne,je zřejmý. Jen mám obavu,aby této vlastnosti Davida neměl někdo pokušení v budoucnu zneužívat. V tom by měl být David trochu přísnější (nebo profesionálnější , ze všech citací mi byla nejbližší Svidlera )...

16.09.2011 12:38 | Autor neznámý

 To Tobi: Co je špatného na tom, když ho to (podotýkám ze strany Davídka naprosto nezamýšleně) zviditelní v očích pořadatelů turnajů a bude tím pádem zván na prestižní turnaje a zvedne to jeho "tržní hodnotu"? Všechno souvisí se vším. Gesto bylo opravdu nádherné a z odstupu vzato naprosto nezamýšleně marketingově výhodné :-D

16.09.2011 12:31 | Autor neznámý

No jak se říká - jsou 2 druhy sportu - čistý a profesionální. Z tohoto hlediska pro mě vždy zůstane David amatérem

16.09.2011 12:30 | Autor neznámý

Je mi velmi líto, že pěkné (po všech rozborech té situace nejspíš z šachového hlediska nikoli správné) gesto GM Navary nabídky remízy Mojsejenkovi dává podněty k myšlenkám typu „marketingový tah“ nebo „zesměšňování soupeře“. Takové polemiky vytvářejí dozajisté lidé povah upřednostňující pravidla a vítězství před obyčejně lidsky čistým srdcem. Je až k nevíře, kolik rozruchu vyvolá dobře míněné gesto! Holt na ta v dnešním světě nejsme příliš zvyklí. Bohužel. Já jsem velmi potěšená, že zase jednou lidské hledisko zvítězilo nad tím rozumovým (šachovým) a obava z nefair-play postupu převálcovala i 7200 dolarů. GM Navarovi můj uctivý hlubokosklon!

16.09.2011 12:26 | Autor neznámý

Myslím, že vy šachisté (také bych se za něj rád považoval, žel nemohu a už to asi nestihnu) máte dostatečně vyvinutou představivost a nepotřebujete berličky v podobě fotbalových přirovnání. Nebo ano? :-)

16.09.2011 12:25 | Autor neznámý

Ale pokud jde o Rezka, kdyby například rozhodčímu řekl, že upadl sám a žádný faul nebyl, tak by možná taky dostal nějakou cenu fair play. Jenže si myslím, že stejní diváci, kteří ho setřeli kvůli nafilmovanému faulu, by mu nadávali stejně, tentokrát kvůli tomu, že by tím možná připravil reprezentaci o postup do baráže a případnou účast na ME. Některým lidem se člověk prostě nezavděčí...

16.09.2011 12:21 | Autor neznámý

Nemůžeš srovnávat fotbalisty se šachisty. Fotbalistům je už odmala do hlavy vtloukáno, že simulovat je správné a rozhodčího je třeba obalamutit. A bohužel se to s nima táhne až do reprezentace. A ještě to nakonec Bílek drze použije jako argument - my jsme přece uhráli co jsme museli, tak kdo by se na nás za to zlobil. Fakt téhleté "reprezentaci" v rozkladu fandit nemůžu. Sorry.

16.09.2011 12:13 | Autor neznámý

Re: chess: Ano Bonde, právě jsem tom chtěl také napsat/opravit.

Navara obejde brankaře a jde sám na bránu za stavu 1:1, uvědomí si, že mu nechtěně brnkl kopačkou o nos (a to jen možná), rozhodčí nic, míč viditelně odkopne mimo bránu; 90 minuta osmifinále MS. Co na to rozhodčí? Co na to diváci (naši, ostatní)? Co na to šéfové svazu?

  Ale ani toto přirovnání není přesné, přeci jen se zde jednalo o soutěž jednotlivců, ve fotbale za tým. Musela by se najít analogie se soutěží jednotlivců.

  Ale i ve fotbale naši diváci dost setřeli Rezka, ale ten to udělal vědomě, úmyslně, za účelem protipravidlové výhody.

16.09.2011 12:02 | Autor neznámý

No, spíše je to analogie se situací, kdy by hráč schválně před prázdnou bránou míč zakopl do zámezí. Za to by mu rozhodčí asi žlutou kartu nedal.

16.09.2011 11:58 | Autor neznámý

I když souhlasím s výše uvedeným a velmi se mi líbil pojem Samurajská čest. Pak se lze na to dívat i tímto pohledem : Mojsejenko v rámci napjatých nervů chtěl vyhrát a řekl něco, co později pochopil, že nebylo z jeho strany správné a hrál dál. Nicméně David udělal něco, co je velmi nepochopitelné a může být bráno i jako zesměšňování soupeře. Má každý hráč , který neúmyslně zavadí o figuru nerespektovat pravidla hrát do výhry a pak nabídnout remízu. Je to správný postup ? Děláme něco neetického , když zavadíme neúmyslně o figuru a pak partii normálně dohrajeme , udělali něco neetického hráči , kteří to již mnohokrát v historii udělali ? Nabízí se i postup kontumace Davida za zesměšnění soupeře.

Ve fotbale nelze dát gól úmyslně zesměšňujícím způsobem, třeba hlavou  ze země atd atd .

16.09.2011 11:52 | Autor neznámý

No já myslím, že to Davidovi vrtalo hlavou po celou partii (a taky byl ve stresu z té nemožnosti si odskočit), že k definitivnímu rozhodnutí dát to za remis došel až v závěrečné pozici.

Mimochodem to pravidlo o nemožnosti si odksočit pokud jsem na tahu je celé nesmysl.

1) Pokud chci podvádět, tak není problém si sehnat rychlou spojku, která mi prozradí soupeřův tah až ho udělá.

2) Pokud nechci podvádět, tak je jedno, jestli nad tahem dumám nad šachovnicí nebo kdekoliv jinde.

3) Já si to pravidlo vykládám jednoduše - pokud udělám tah, zvednu se ze židle a soupeř mi blicne odpověď, tak je to jeho problém, pokud mi nechtěl svůj tah ukazovat, tak měl vteřinku počkat. A ať si to zkouší reklamovat, já si to u rozhodčího obhájím.

16.09.2011 11:42 | Autor neznámý

 Každopádně to byl naprosto nezamýšlený, ale geniálně provedený marketingový tah ze strany Davídka :-D

16.09.2011 11:39 | Autor neznámý

Já osobně si myslím, že jestli chtěl nabídnout remízu na usmíření, měl to udělat hned a ne až v jasně vyhrané pozici. Takhle je to totiž i trochu ponižování soupeře - nejdřív mu ukázat, že jsem lepší a pak mu z milosti nabídnou remízu. Stejně tak by to mohlo být interpretováno jako manipulace s výsledkem stejně jako je úmyslně vypustěný zápas ve fotbale - nezapomeňte, že i na šachy se dá sázet.

16.09.2011 11:38 | Autor neznámý

Homunkulus: Ano, také mne to napadlo. ten pan Hošek bude asi liška podšitá, takhle si přisvojovat podnětné myšlenky pana Macieji! :-)

Jinak z rozhovoru s A. Mojsejenkem vyplývá, že Ukrajinec se stále domnívá, že jednal naprosto čestně. Že jednali čestně oba.  Ať žije svět, ve kterém má každý pravdu. Tu svou. :-/

http://chess-news.ru/ru/node/4050

Ještě že to David vzal bohorovně. Když mi tu cenu fair-play chtějí mermomocí dát, tak ať mi ji dají. Já se s nima hádat nebudu. :-)

16.09.2011 11:26 | Autor neznámý

David získal svojí šlechetnou nabídkou remízy v jasně vyhraném postavení sympatie šachové i nešachové veřejnosti. Pro pořadatele se jistě stane vítaným účastníkem jimi pořádaných turnajů.

16.09.2011 11:11 | Autor neznámý

2Bond: No vzľadom na výsledok typu "pravda sa ukázala" sa obávam, že skôr opak bude pravdou. A pribudne agresívnych špekulantov, ktorí na Davida nebudú mať na doske a tak to budú skúšať všelijako.

16.09.2011 11:00 | Autor neznámý

Dnes je o tom dokonce článek v MF Dnes (sportovní příloha).

Jinak technická drobnost: neměl by být celý Maciejův příspěvek kurzívou? Takhle to vypadá, jako by v první osobě místo Macieji mluvil pan Hošek ...

16.09.2011 10:38 | Autor neznámý

No já hlavně doufám, že David si z toho vezme ponaučení a příště prostě řekne soupeři - omlouvám se, nedopatřením jsem se dotknul krále, chtěl jsem hrát střelcem, hrajeme dál. A pustí to z hlavy.

16.09.2011 10:14 | Autor neznámý

Tak stěžejní a vcelku vysvětlující mi přijde asi toto:

"V napjatých situacích převládají emoce nad rozumem."

Tím se dá celá šou při partii dobře vysvětlit.