Go-oo-oo-ooo-óóóó-óóóól!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21.05.2012 12:25 | MS 2012: Anand vs. Gelfand

V sedmé partii zápasu o titul mistra světa se vyzývatel Boris Gelfand dokázal bílými figurami prosadit a ujal se vedení v zápase. Velmi důležité bylo, že se mu konečně podařilo vyhnout soupeřově vynikající teoretické přípravě a...

Sedmá partie více než všechny ostatní demonstrovala zápasovou taktiku, s jakou k boji o vytoužený titul šampióna Gelfand přijel. Velmi silnou stránkou Anandova herního stylu je fantazie ve strategicky náročných komplikovaných pozicích a schopnost bojovat o iniciativu. V této partii se Gelfand konečně vyhnul soupeřovým domácím variantám a metodicky likvidoval všechny Anandovy pokusy o aktivitu a komplikace. Na první pohled byla sice partie většinu času vyrovnaná, ale Anand se musel potýkat s dlouhodobým problémem špatného střelce, ztrácel mnoho času při hledání aktivní protihry, a nakonec ho snaha o aktivitu přivedla do neřešitelných problémů. Hráč jiného herního naturelu by možná trpělivou pasivní obranou pozici udržel, ale Gelfand správně předpokládal, že Anand podobný styl hry nemá v oblibě.

První příležitost k odvetě bude mít Anand dnes. Ráz zápasu se nyní asi změní, osobně jsem velmi zvědav, jaký přístup ke hře černými figurami Gelfand nyní zvolí. Umí se třeba velmi dobře ukrýt za zeď ruské obrany, také pevné slovanské v Anandově stylu mu nejsou cizí. Jistě si je ovšem vědom, že na taková zahájení se Anand doma pečlivě připravoval. A že si dokázal Anandův herní styl dokonale přečíst je z dosavadního průběhu zápasu jasné.

Gelfand,Boris (2739)
- Anand,Viswanathan (2799) [D45]

7. partie

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.e3 e6 5.Jf3 a6

6.c5 Zkusíme to z jiného soudku. Pole b6 je pochopitelný cíl zájmů bílého, takové díry v pěšcové struktuře vždy přitahují zrak. 6...Jbd7 Černý ještě nerozhodl, zda soupeřův pěšcový řetěz napadne z b6 nebo z e5. Dlouho se to ale odkládat nedá. 7.Dc2!? Konečně Gelfandův tým zřejmě našel něco užitečné. Není to nic geniálního, není to ani novinka. Je to jen velmi zřídka hraný tah, který ale vyhodil Ananda z domácí přípravy a vynutil si hru z vlastní hlavy. Běžně se zde hraje 7.b4 a nejúčinnější reakcí černého je asi 7...g6 s trpělivou přípravou protihry postupem e5. 7...b6 Anand si nechce naběhnout na nějakou minu po závaznějším 7...e5!? 8.dxe5 Jg4 9.Ja4 (Jestli má smysl hru dramatizovat ještě vložením tahu 9.e6!? nevím, ale moc se mi to nezdá.) 9...Jgxe5 10.Jxe5 Jxe5 11.Jb6 Vb8 12.b4. Bílý asi může hrát i piánko 8.Se2 Se7 9.0-0 0-0 10.b4 a na 10...e4 reagovat 11.Jd2 s následným f2-f3, určitou prostorovou převahu by mu to přinést mohlo. 8.cxb6 Jxb6 Dobrání dámou nabízí bílému tempo k tahu Ja4. Černí zkoušeli spíš okamžité 8...c5 , ale obvykle to znamenalo jen přehazování tahů.

9.Sd2!? Až toto bych označil za novou koncepci, bílý chce co nejrychleji organizovat tlak na sloupci c. Většinou se podobné pozice hrály nejdříve Se2 s rošádou a teprve pak něco na dámském křídle. Partiového materiálu je ale hodně málo. Významné je hlavně to, že Anand již pilně přemýšlí, ale Gelfand ještě předvádí domácí analýzu. 9...c5 10.Vc1 Černý se nebál přepadení 10.dxc5 Sxc5 11.Jb5 Je4! a výpad bílého jezdce je zcela neúčinný. Gelfand se drží svého základního plánu a vymýšlení komplikací přenechává soupeři. 10...cxd4 Jak by strategii bílého ovlivnila alternativa 10...c4? Asi nijak, dobře vypadá prosté 11.b3 (Protiprůlom 11.e4 dxe4 12.Jxe4 sice hru oživí, ale ani případný zisk pěšce c4 asi bílému moc výhody nepřinese, černý účinně rozehraje bělopolného střelce. A střelec na c8 je jinak problémová figura, na kterou strategie bílého hodně spoléhá.) 11...cxb3 12.axb3, bílý má to, co chtěl - trochu lepší perspektivy na dámském křídle a trochu lépe rozestavené figury. 11.exd4 Sd6

12.Sg5 Komentátoři se vrhali do komplikací po 12.Ja4!? Jxa4 13.Dc6+ Sd7 14.Dxd6 Je4 15.Da3 Jxd2 16.Kxd2!?=, pozice není bez jedu, ale rovnováha nijak narušena není. Gelfand ovšem volí prostou koncepci vývinu figur, která černého k žádným komplikacím nepustí. 12...0-0 13.Sd3 h6 14.Sh4 Sb7 Zde Anand své hloubání nad pozicí ještě vystupňoval. Nepochybně mu dělal starosti tento střelec, který nemá dobré uplatnění a představuje dlouhodobý problém. Anand hledal způsob, jak hru zamotat a tento prvek zakrýt, ale Gelfand komplikace prostě nedovolí. Musím se přiznat, že bych si zde asi neodpustil vložku 14...Sf4, jakkoliv si černý dlouho pole c1 pod kontrolou neudrží. I když by mi asi po 15.Vd1 okamžitě začala vadit možnost Je5 s obkličováním černého střelce. Černý asi musí 15...Jbd7 16.Sg3!? a vlastně tím bílému kromě hry na dámském křídle nabídl i bádání nad útokem proti králi s pomocí postupu g3-g4-g5. 15.0-0

15...Db8!? Anand svádí soupeře ke braní na f6. Solidní 15...Jbd7 trochu vyklízí pozice na dámském křídle. 16.Sg3 To se dalo čekat. Gelfand jednoduše mění soupeři dobrého černopolného střelce a chce těžit z problémů zbývajícího černého střelce. Po 16.Sxf6 gxf6 17.Je2! Vc8 18.Dd2 Sf8 by se bílý musel přeorientovat na útočení proti králi, nic konkrétního ale přímo vidět není a dvojice černých střelců by o sobě později mohla dát vědět. 16...Vc8 17.De2 Možná měl černý ihned měnit na g3, teď totiž bílý mohl zkusit skok 17.Je5!? Anand si ale možná připravil repliku 17...Je4! 18.Sxe4 dxe4 19.De2 f6 s vyvoláním zápletek 20.Jd3! f5~~ O to ale Gelfand nemá zájem, jednoduše zvýšil tlak proti a6 a připravuje zdvojení věží na sloupci c. 17...Sxg3 18.hxg3 Dd6 Žádný počítačový program vám zde nebude tvrdit, že má bílý nějakou zajímavou výhodu. Ale Anand ví, že se bílému hraje pozice pohodlně, zatímco černý pořád musí myslet na svého problematického střelce. Z toho pramenila i značná časová spotřeba a podvědomé hledání komplikací. 19.Vc2 Jbd7 Sem měl možná skočit druhý jezdec, ale černý zřejmě stále kalkuloval s možností skoku na e4. Ani výpad 19...Jc4 20.Ja4!+/= černému moc nepomůže. 20.Vfc1

20...Vab8 Anand mobilizuje fantazii, ale asi nezvolil vhodný okamžik. Vhodnější bylo obyčejné 20...Vc7. Nic konkrétního bílý nemá, 21.Jb5?! Vxc2 rozhodně nevadí. Bílý může dál manévrovat dámou na e1 nebo e3, případně skočit jezdci na e5 nebo a4, ale tomu zatím dokáže černý úspěšně čelit. 21.Ja4 Je4? A to je přímá chyba, touha po aktivitě a zápletkách přijde černého draho. Mělo se stát 21...Vxc2 a po 22.Vxc2 (Velkorysý záměr 22.Dxc2 Vc8 23.Dxc8+!? Sxc8 24.Vxc8+ Jf8 25.Jc5 Db6 nedává bílému nic zvláštního, černá dáma si dokáže zajistit dostatek protihry.) následuje klíčový manévr 22...Sc6! 23.Jc5 Sb5, kterým se černý zbaví velkého problému. Ale nekřivděme Anandovi příliš, úplné vyrovnání to ještě neznamená. Po 24.Sxb5 není snadné vybrat mezi 24...Vxb5 25.Jxd7 Dxd7 26.Je5 Db7 27.b3+/= a 24...axb5 25.Je5 Jxc5 26.dxc5 (26.Vxc5 Da6 27.a3 Je4 28.Vc6 Da7) 26...Dc7 27.b4+/=, v jedné variantě bílý kontroluje volný sloupec, ve druhé má krytého volného pěšce. Černý má sice v obou případech asi postačující obranné možnosti, ale jisté to není. Ani času mnoho nezbývalo, proto Anand vsadil na jinou kartu. 22.Vxc8+ Sxc8

23.Dc2 Černý chtěl prodat pěšce 23.Sxe4 dxe4 24.Dxe4 Sb7 za aktivizaci střelce, to by mohlo stačit na uspokojivou kompenzaci, ale Gelfand je neúprosný, nic aktivního soupeři dovolit nechce. Do komentátorského stanoviště v Moskvě na tuto partii dorazil Karpov, tak není divu, že pozornosti neunikl typicky Karpovovský manévr 23.De1!? Sb7 24.Da5+/=, po kterém nesporně problémy černého vzrůstají. Gelfand je přímočařejší a ztrápený Anand překročí hranici únosnosti. 23...g5?! Křečovitá snaha o něco aktivního již zachází příliš daleko. 23...Sb7 24.Jc5 (nejde 24.Dc7? Vc8-+) 24...Vc8 25.b4 Db6+/= ještě stále skýtalo šance na úspěšnou obranu. V úvahu přicházelo i 23...Jdf6!? 24.Je5 (opět se nehodí 24.Dc7? Sd7) 24...Sd7 25.Jc5 Jxc5 26.Dxc5 Dxc5 27.dxc5 Sb5+/=, ani v této koncovce ještě bílý nemůže oslavovat. 24.Dc7+/- Teď už se černý výměně dam moc vyhýbat nemůže, a jeho pěšec na a6 je prakticky odsouzen k zániku. 24...Dxc7 25.Vxc7

25...f6? Ve špatné pozici je všechno špatné, hájil se po partii Anand. Faktem je, že tento tah práci bílému znovu usnadňuje. Navrhováno bylo především 25...Kf8, po 26.Je5! Jxe5 27.dxe5+/- je ale technická převaha bílého jistá. Ani ústup jezdce, třeba 25...Jd6 26.Jc5+/- obranu příliš neposílí, střelec na c8 je věčný problém. 26.Sxe4! dxe4 27.Jd2 f5 28.Jc4 Bílá jízda dominuje. Černý doufal, že aspoň i jeho jezdec něco pořídí. 28...Jf6 29.Jc5! Předčasné je 29.Jd6? Sd7 30.Jc5 Vxb2=, bílý nesmí zapomenout na šach na g4. 29...Jd5 30.Va7 Jb4 Pasivně obrana držet nejde, skoky Jd6 a Je5-c6 hrozí vyhlazením černých střelců. 31.Je5 Přesnější je 31.Jd6! s hrozbou Vc7, černý jezdec by se asi musel vracet. Bílý ovšem předpokládal, že možnost Jc6 podložená hrozbou a3 na černého postačí.

31...Jc2!? Důkaz, že Anandovu vynalézavost není radno nikdy podceňovat. Prudký nájezd jeho jezdce vytvořil obrysy nebezpečné protihry proti bílému králi. K zázraku vlastně černému chybí jen jedno tempo. 32.Jc6 Ono by tedy asi stačilo i 32.b3 Jxd4 33.Ve7!+-, např. 33...Kf8 34.Jg6+ Kg8 35.Vc7 Jb5 36.Je7+ Kf7 37.Vxc8 Vxc8 38.Jxc8, ale Gelfand si stihl spočítat mat. 32...Vxb2 33.Vc7 Vb1+ Ani druhá cesta 33...e3 34.Vxc8+ Kg7 35.Vc7+! Kh8 nestačí, 36.fxe3 Jxe3 37.Je5 Vxg2+ 38.Kh1 Vf2 39.Jcd3! rozptýlí sny o věčném šachu. Ale je vidět, že bílý musí dávat pozor. 34.Kh2 e3 35.Vxc8+ Kh7 36.Vc7+ Kh8

37.Je5 Pokrytí pole g4 je rozhodně důležité. Bílý nyní disponuje silnějšími matovými obrazci. 37...e2 Nebo 37...Vh1+ 38.Kxh1 exf2 (38...e2 39.Jxe6 e1D+ 40.Kh2) 39.Jg6+ Kg8 40.Jxe6! a nová dáma si sice dá šach, ale mat na g7 rozhoduje. Šachy černému dojdou i po 37...exf2 38.Jg6+ Kg8 39.Jxe6 f1J+ 40.Kh3 g4+ 41.Kh4+-. 38.Jxe6 1-0

Časový rozvrh

dendatumvýsledekčas
den 1 10. května Zahájení 17.00/18.00
den 2 11. května partie č.1 Anand ½ Gelfand13.00
den 3 12. května partie č.2 Gelfand ½ Anand13.00
den 4 13. května volný den
den 5 14. května partie č.3 Anand ½ Gelfand13.00
den 6 15. května partie č.4 Gelfand ½ Anand13.00
den 7 16. května volný den
den 8 17. května partie č.5 Anand ½ Gelfand13.00
den 9 18. května partie č.6 Gelfand ½ Anand13.00
den 10 19. května volný den
den 11 20. května partie č.7 Gelfand 1-0 Anand13.00
den 12 21. května partie č.8 -13.00
Komentároři: Peter Leko, Dirk Jan ten Geuzendam
den 13 22. května volný den
den 14 23. května partie č.9 -13.00
Komentároři: Peter Svidler, Dirk Jan ten Geuzendam
den 15 24. května partie č.10 -13.00
Komentároři: Peter Svidler, Dirk Jan ten Geuzendam
den 16 25. května volný den
den 17 26. května partie č.11 -13.00
Komentároři: Vladimir Kramnik, Dirk Jan ten Geuzendam
den 18 27. května volný den
den 19 28. května partie č.12 -13.00
Komentároři: Peter Svidler, Dirk Jan ten Geuzendam
den 20 29. května volný den
den 21 30. května Tie break 10.00

Partie

Odkazy

Oficiální stránky
anand-gelfand.com
On-line přenos

Živý přenos
On-line - Houdini
On-line přenos chessbomb.com
V sedmé partii zápasu o titul mistra světa se vyzývatel Boris Gelfand dokázal bílými figurami prosadit a ujal se vedení v zápase. Velmi důležité bylo, že se mu konečně podařilo vyhnout soupeřově vynikající teoretické přípravě a trpělivě neutralizoval všechny soupeřovy pokusy o aktivní protihru. Charakter zápasu se nyní asi významně změní, do konce chybí 5 partií, Anand bude mít třikrát bílé figury a jistě napne veškeré své síly k obhajobě svého titulu. Gelfand ale zatím předvádí promyšlenou zápasovou taktiku, a nebude chtít svou velkou příležitost pustit.
63x 1336x Marek Vokáč
Fotogalerie
Komentáře (63) Aktualizovat
22.05.2012 09:28 | Autor neznámý

Ale proboha já přece nenavrhuju, aby úkolem komentátora bylo říkat - a teď je to podle počítače naprosto ztracené, hlásí -2, nebo a teď se černý dostává do problémů, protože počítač přidal bílému jednu desetinku. Jenom říkám, že tak jako je zajímavý názor velmistra (a ten by měl jistě tvořit 99% jeho komentáře), tak je vedle toho "názor" počítače, který pozici sleduje hlavně z taktického hlediska. A tak jako se o pozici hádají 2 velmistři, stejně se může "hádat" velmistr s počítačem. Kapišto?

22.05.2012 09:05 | Autor neznámý

No svým způsobem máte pravdu oba. Zaprvé nutno vyzdvihnout když silný hráč demontsruje jak a proč uvažuje (třeba Leko teď naposledy se mi velmi líbil) - počítač totiž zatím neumí říct, že pět variant končící +1.5, +2 +2.5 či +4 není nutno řešit, ale stačí i ta +2 a že důležité je jak se dostat k té +1.5 a ty další jsou jen zrychlení a na druhé straně počítač neumí odlišit pozici pozičně horší od té takticky složité a upozornit na rozdíly a náročnost pro hráče. Na druhé straně samozřejmě poté co 2700+ perfektně toto divákům vysvětlí,ukáže demonstruje možnosti a souvislosti(!!!) v pozici což počítač neumí, by určitě nebylo od věci něco jako "a teď se podívejme zda někde není nějaká skrytá taktika zrovna v této pozici - co na to houdini ?". Protože mimochodem k té tvořivosti - tah Jh5 navrhoval právě houdini jako nejlepší když se podíváte pozorně ...

22.05.2012 08:47 | Autor neznámý

A v tom je právě ten vtip J.Bonde. Jistě by to šlo, ale buď by dělal pořádně jedno nebo druhé. Rozporovat varianty, co hlásí motor je v omezeném čase velmi náročné. A psát ty, které vidí, to vidí celý svět.

Ale hlavně: raději vidíme, jak uvažuje hráč 2700+, je to blíže, co se honí hlavou hráčům. A diskutujeme, když to voře. A i v té 4. cenové s kompem na stole ten hráč okresního přeboru si porovnává motor s analýzama mistrů bez motoru a toho co hrají hráči. A je šťasten, že tomu "rozumí" a někdy i více. Co je platné, že nám Leko napíše za 10 vt, že Df6 klíčová chyba, když ten "amatér" řekne, "to je objev, to již vidím 9 vteřin a stejně ti to mistře poradil comp, sám, bys na to nepřišel (tak rychle), že?".

Naopak hráč, který sledování využije k tréninku, mašinu vypne. A porovnává své myšlenky s myšlenkami Leka a spol a pak samotných hráčů.

22.05.2012 08:19 | Autor neznámý

Jakože by nestíhal se co 2 minuty podívat co na to průběžně spuštěný motor a když velmistr hlásí rovinu a motor +2 tak by se zarazil aby názor motoru prověřil? Sorry, ale tohle jako argument neberu.

BTW Leko byl celkem ještě dobrý, to Short tam v 1.partii přehlédl snad několik jednotahových matů ve variantách.

21.05.2012 22:47 | Autor neznámý

Bonde, protože by prostě nestíhal. Buď by nám tlumočil co "každý blb" vidí a nebo by přemýšlel vlastní hlavou. Krom toho to musí i okomentovat. Čili méně než poloviční čas na analýzu tahu než použije mistr světa a hned máme další tah.

Teď vážně, co komentuje v rychlosti dle počítače hráč 2700 opravdu moc lidí nezajímá. Více se baví jeho názory i s lidskými chybami, které udělají i hráči. Já bych jako zadavatel nepostupoval jinak.

Vzpomínám na krásný zážitek kdy Michal Konopka komentoval bez motoru a vyzýval posluchače k názorům na turnaji v KV (Korčnoj, Navara a další esa). Daleko lepší než čučet do analýz Rybky a spol. Jednou za hodinu pustil motor. Pak slavný přítomný mistr Andre Lilienthal  (96 let) navrhl oběť kvality, kterou motor neviděl. A když motoru byla ukázána, až za 3 minuty motor měnil rozhodnutí, že mistr má opravdu pravdu.

Zážitek byl pak s mistrem, když nám předváděl/komentoval partii jak porazil Capablancu. Při tom si v salónku zapálil, což následně k nelibosti odhalil číšník. Pohledy přítomných říkaly: "tento pán ale může" (E.Bass Klabzubova jedenáctka). Kuřáky v uzavřených prostorách nesnáším, od té chvíle nic neměním, ......jen s výjimkou "95plus". 

Tehdá jsem o setkání napsal na nss článek: http://nss.cz/index.php?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=1056

21.05.2012 22:35 | Autor neznámý

Bond: No, připadá mi, že komentátor by měl laikům ukazovat, jak o pozici přemýšlí člověk. Stroj nechť puštěný má, ale jen na kontrolu sporných případů, nebo na vysvětlení, proč hráč nehrál něco lákavého. Každá pozice je hádanka, na které si člověk cvičí uvažování  a hlavně hledání řešení.

Btw si říkám, že by ve fotbale zavést pohled z perspektivy hráčů, podobně jako ve Formuli 1 jsou záběry z pohledu řidiče. Ono se to z tribuny skvěle kibicuje, že někdo přihrál nepřesně nebo nedal šanci, když to bylo tak snadné, to jsme přece všichni viděli...

21.05.2012 22:30 | Autor neznámý

I mně se líbí, že se komentátoři neodvolávají na počítačový názor. IMHO každý, kdo chce růst, by si měl defaultně engine vypnout.

Pokud jde o Df2, chybí mi sice do úrovně GM velmi mnoho stovek ELO bodů, ale po rozích jsem už pár dam ztratil i za méně jasných okolností, takže bych očekával od komentátora automaticky: "Wait a second, cannot be the queen trapped?"

21.05.2012 22:00 | Autor neznámý

Pořád jsem neslyšel žádný pádný argument proč by komentátor neměl mít puštěný engine a přitom vyslovovat svůj subjektivní názor na pozici. Či snad někdo o takovém argumentu ví?

21.05.2012 21:51 | Autor neznámý

No to, že se hrálo nadivoko, za to může Gelfand, asi mu fakt po vyhrané partii povolily nervy.

21.05.2012 21:11 | Autor neznámý

 BJ: mě se naopak líbí, že ti komentátoři nepoužívají enginy. Je to mnohem lidštější a přirozenější. Akorát pak by pak neměli hledat milióny výmluv jako to dělal Leko, že to vlastně viděl, a zároveň je to takový šok, že bylo úplně normální to nevidět, atd. 

Jinak bylo také příjemné vidět, že se dá i na této úrovni hrát originálně už kolem sedmého tahu.Nebude to s tím koncem klasického šachu kvůli počítačům tak horké. Jak se začalo tvrdit po první polovině zápasu.

Jak řekl Anand po dnešní partii: Když hraje člověk s člověkem, tak jsou to pořád ty staré [dobré] šachy.

21.05.2012 18:49 | Autor neznámý

P.S. Ty protitipy samozřejmě jdou, mají jen jednu chybu - před zápasem vám nikdo nezaručí, že se to otočí .

21.05.2012 18:46 | Autor neznámý

Tak Leko se při komentáři spokojil s konstatováním že po Df6 hrozí Dxf3 a Dxh1 a nezkoumal to nijak dál. Což je celkem pochopitelné, když tu partii nehraje a jen tak zpoza roha kibicuje. Od toho máme enginy, aby tyhle špeky okamžitě prohlédly.

21.05.2012 18:41 | Autor neznámý

tmw díky. Tak během partie ani na celkový výsledek nelze. Ta kombinace tipů šla, samozřejmě máte na mysli, že výše sázek v daném poměru, nějakých cca 1000 Kč ku 2000 Kč (například).

Můj tip je, že Gelfand tak Jc6 viděl, byl ale znechucen koncovkou, kterou člověk ohodnotí výše než počítač a také svojí předešlou chybou. Chtěl prostě šetřit síly a ne tahat 4 hodiny přizdechlinu.

21.05.2012 18:19 | Autor neznámý

 Pavelp ma pravdu, ani Nepomniašči ani Leko vôbec nevideli Df2 (!! ) - to je mozno taka malá (veľmi malá) utecha pre Gelfanda. Zaujimave je, ze aj Gelfand aj Leko sledovali rovnaku variantu 15. Kc2 Jf4 16. Je4 Vxe4! s dalsim Jd7-Je5 a vybornou kompenzaciou za kvalitu-  Leko dokonca pokladal 15. Kc2 za jediný ťah- vôbec si neuvedomil (spolu s Gelfandom a Nepomniaščim) ze Df6 je uz prehravajuca chyba kvôli Df2!. Nepomniašči sa po 17. Df2! vyjadril ze nevidí ziadnu moznosť ako zachranit damu. ( a tá možnosť tam pritom bola po 17. Jc6 ! 18. dxc6 Dxc6- aj ked je to zrejme vyhrane,  partia by mohla pokracovat- nie je to uplne trivialne) Anand naopak 17. Df2 videl uz pri hrani 11. exf5 - ako sam povedal, takze s jeho formou to az tak zle zase nebude

Sach veru nie je ľahka hra bez pocitacovej analyzy... Aj ked je trochu neuveritelne ze spickoví velmajstri prehliadli vcelku jednoduchý motiv s  chytením damy... Na druhej strane tých kombinácii je hrozne vela, a najma ked clovek sleduje uplne iné varianty, nieco podobne sa obcas prihodi... 

21.05.2012 18:18 | Autor neznámý

pawel: nie, to sa dalo urobit len do zaciatku partie. Pred prvou partiu bol kurz na celkovu vyhru Gelfanda 3,60, takze kto vsadil vtedy na Gelfanda a dnes na Ananda ma cisty zarobok 18% bez ohladu na to, kto bude majstrom sveta

21.05.2012 18:07 | Autor neznámý

Vy co jste na on-line kursech. Šlo si po Df6 nebo dokonce po posledním tahu Df2 ještě vsadit na celkovou výhru Ánanda v kursu 1,85? Dík.

21.05.2012 17:26 | Autor neznámý

Samozřejmě rezultativní partie ;-) 

21.05.2012 17:22 | Autor neznámý

Co do počtu tahů nejkratší partie v soubojích o titul mistra světa. Dnešním kouskem vymazali oba borci z tabulek 20. partii ze zápasu Steinitz - Zukertort (1886), která trvala o dva tahy déle. 

21.05.2012 17:15 | Autor neznámý

giocozo, pavelp:

21.05.2012 17:11 | Autor neznámý

Byla to velmi zajímavá partie a není důvod jí shazovat - to že Gelfand udělal chybu ji nijak nesnižuje.

Doporučuji si pustit záznam z přenosu - živého komentáře dvou špičkových velmistrů (Leko, Nepomjači), kteří tah 17.Df2 nechápali, ani když ho Anand zahrál.

Je snadné vidět to s enginem, ale bez něj to je problém i pro ně.

Ten záznam je skutečně kouzelný - přesně jak ho doporučují na chessabase, kde je na něj i link  (skočit na čas 16:41 a pak hlavně 16:48)

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=8175

21.05.2012 16:56 | Autor neznámý

nvmea : Tak to se rozhodně mýlíš ! Fanoušek nyní bude zvědav, co zas ,,vyvedou,,. Kdežto předtím to bylo, jako s telenovelou. Vynecháš dva, tři díly a stejně o nic nepřijdeš.

21.05.2012 16:25 | Autor neznámý

nevím tedy, jestli se těmito 2 partiemi zvýšila atraktivnost, než takové objektivně hrozné partie, to už snad radši ty remízy 

21.05.2012 16:08 | Autor neznámý

Plzenak, talent19: 17.Df2 je direkt, po kterém se člověk těžko sbírá. Pokračovat v partii bylo asi nad momentální Gelfandovy síly, a dle mého i 17...Jc6 ho jako možnost rozhodně neuspokojila.  

21.05.2012 16:00 | Autor neznámý

Skoro to vypadá, jakoby se soupeři shodli, že je zapotřebí zápas řádně "osolit" a maximálně zvýšit jeho mediální atraktivitu. Po poněkud ospalé první polovině zápasu dochází ve druhé půlce k pozoruhodným turbulencím. Doufám, že to teď opět "neusne".

21.05.2012 15:56 | Autor neznámý

Souhlasím s plzeňákem. Přeci jen Jc6 vidět Gelfand měl, pokud se chce stát MS ...
 

21.05.2012 15:51 | Autor neznámý

To je velice ostudná parie,která nemá v boji o titul mistra světa v žádném případě místo.

21.05.2012 15:45 | Autor neznámý

Vidíte, a já to říkal (třetí komentář odspodu). Jenom se do toho Viši pustit nemusel, Gelfand se porazil sám.

A teď bych řekl, že o zápase je rozhodnuto.

21.05.2012 15:21 | Autor neznámý

Zdravím, 

nechce se mi hledat v archivech, mám však dojem, že dnešní partie byla nejkratší rezultativní partie v zápasech o titul mistra světa vůbec. Poměrně známá 6. partie odvetného zápasu mezi Euwem a Ajlechinem měla o 6 tahů více.

21.05.2012 15:19 | Autor neznámý

Otazka pro statistiky. Je toto nejkratsi partie hrana v zapasech o titul mistra sveta?

21.05.2012 15:07 | Autor neznámý

A ti, co se už nudili, tak nyní nechápou...

21.05.2012 15:04 | Autor neznámý

jednoducho to nevidel. supeervelmajstri uz take trapne motivy s chytenim damy na dva tahy asi casto nehravaju. a asi tiez nevidel ze by mohol skusit este Jc6, sice je to prehrane, ale par tahov by este potiahli.

21.05.2012 15:03 | Autor neznámý

Gratulace Anandovi. Bonde teď to vím naprosto jistě, že podobnou partii K K opravdu nesehráli ! Anand je zpátky !

21.05.2012 15:03 | Autor neznámý

Nedráždi hada bosou nohou. Místní experti, kteří si myslí, že na to Anand nemá

21.05.2012 15:01 | Autor neznámý

RYCHLE NABYL, RYCHLE POZBYL, TAK TODLE JSEM OPRAVDU NEČEKAL. GELFAND TO DNESKA PŘEPÍSK, A NEHRÁL "SVOJI HRU".

21.05.2012 14:59 | Autor neznámý

Gelfand se hned vzdal? No, mě to přijde trochu předčasný. Po 17...Jc6 18.dxc6 Dxc6 by na tom materiálně nebyl vůbec špatně, i když bílý má samozřejmě poměrně výraznou poziční převahu. Ánand by ještě musel ukázat pár triků

21.05.2012 14:59 | Autor neznámý

Podíval jsem se až teď a to jsem tedy nečekal. 

21.05.2012 14:56 | Autor neznámý

hodně rychlé, tohle bude muset Gelfand vstřebat

21.05.2012 14:56 | Autor neznámý

uz se vyjasnilo...

21.05.2012 14:52 | Autor neznámý

...no buď to Df2 Gandalf prostě neviděl, což se mi nechce moc věřit, je to pártahová forsírovaná varianta a nebo geniálně odhadl Anandův psychologický stav a usoudil, že na to, aby zahrál gxh5, prostě v daný moment a v daném psychickém rozpoložení po včerejší prohře nemá:-)..No uvidíme, brzy se vyjasní...

21.05.2012 14:52 | Autor neznámý

Tak dnes zavedl Viši svého soupeře na své bitevní pole.

21.05.2012 14:50 | Autor neznámý

Tak teď se nám začnou dít věci. Ne moc veselé pro Gelfanda

21.05.2012 14:49 | Autor neznámý

Df6? tak aj dnes bude Go-oo-oo-ooo-óóóó-óóóól!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

21.05.2012 14:48 | Autor neznámý

Zdravíčko. Plzeňské problémy bohužel opravit neumím. Logo je nouzovka, dnes se mi nedařilo z pořadatelského webu stáhnout ani jednu fotku, A také nevím proč.

21.05.2012 14:46 | Autor neznámý

tak vcera me prekvapilo ze gelfand vyhral,duchodce obral o par chvil mladsiho duchodce,stejne at to vyhraje kdokoliv bude to neuznavany mistr sveta,tyto dva hraci si mohli napr.zahrat ostravskyho konika v seniorskym turnaji,tam by nejspis bojovali o prvni misto mezi sebou

21.05.2012 14:46 | Autor neznámý

na c2 bude jeho kral v bezpeci.

21.05.2012 14:40 | Autor neznámý

Bond : Myslel jsem brzy po zahájení, kdy král lítá v centru a jsou napadeny dvě figury. Může mně někdo vysvětlit, proč Anand nedal Se2 a místo toho leze králem do centra ?

21.05.2012 14:35 | Autor neznámý

Proč by takovou pozici nemohli mít na desce KxK? Karpov přece hával proti Kasparovovi Samische, to byly slavné bitvy.

21.05.2012 14:34 | Autor neznámý

Tak první nepřesnost 12.-Ve8. Po 13. Se2 má Viši chlup.

21.05.2012 14:32 | Autor neznámý

V 19.tahu hlásí kompl výměnu dam. Gelfand nyní přemýšlí nad nesmrtelností chrousta, nebo co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice a rozhoduje se jestli dá první šach dámou a nebo sebere střelcem koně. Po pár tazích vznikne úplně identická pozice ! Je možné, že už nezatáhne a Viši srovná !

21.05.2012 14:30 | Autor neznámý

Jo, myslel jsem v 10. tahu. Mezitím vidím, že Anad chce můj hlas získat zpět To asi nečekal, že z toho dnes vyleze takové divné benoni.

21.05.2012 14:26 | Autor neznámý

Honza asi myslel, dát to už jako 10.g4. ale takhle to je kouzelnější.

21.05.2012 14:25 | Autor neznámý

Tak takovou pozici by Karpov s Kasparovem na desce mít opravdu nemohli !

21.05.2012 14:19 | Autor neznámý

Honza Hučín : Nevím na čem to sleduješ, ale to g4 tam Anand skutečně dal ! Proto má mé sympatie právě ON.

21.05.2012 14:17 | Autor neznámý

HH: vždyť už ho tam dal!

21.05.2012 14:03 | Autor neznámý

Tak Anand se rozhodl dnes zase ,,šejdit,,.Zase to 3.f3, to tam nemá něco solidnějšího ?

21.05.2012 14:02 | Autor neznámý

Gelfand má mé sympatie, naopak Anand zbaběle nezatáhl g4, asi už ho to vážně nebaví.

21.05.2012 13:47 | Autor neznámý

Tak dneska zvolil Gelfand úplně stejnou taktiku jako včera - zbavit se černopolných střelců a hrát po černých polích. Jaký je kurz na výhru černého teď?

21.05.2012 13:34 | Autor neznámý

Technická poznámka: v úvodu článku se mi logo šampionátu částečně prolíná s textem (používám jako prohlížeč Mozillu), náprava by neškodila. Díky!  

21.05.2012 13:02 | Autor neznámý

Gandalf the great!

Gandalf (the White): Čaroděj nikdy nechodí pozdě, Frodo Pytlíku.

21.05.2012 12:58 | Autor neznámý

Mám stejný názor. Rozhodl jsem se zariskovat, i když za menší vklad - 5 Kč - a vsadit na výhru Gelfanda. Možná, že bude riskovat i Anand, pustí se i za cenu obětí do útoku, ale Gelfand se ubrání a zvítězí...

21.05.2012 12:54 | Autor neznámý

No, přátelé, možná budu za naivu, ale myslím si naopak, že se do toho dnes Viši pustí a vsadil bych si na jeho výhru.

21.05.2012 12:44 | Autor neznámý

tutovka je dnes (8.partie) dle mého neprohra Gelfanda, ale za kurs 9,5 bych klidně vyzkoušel dvojku

21.05.2012 12:34 | Autor neznámý

Tipsport:

8954 21.05 13:00 !Anand-Gelfand(8.partie)  2,90  1,02  1,53  1,31  9,50

9076 21.05 13:00 !Anand-Gelfand(C)            1,85                    1,85