Úvod a historie japonského šachu

09.04.2020 01:00 | Historie

„Vím, že jsou šachisté, co se striktně věnují pouze šachu, vím, že jsou i šachisté, co si rádi vyzkouší i nějaké jiné hry. Já patřím do té druhé kategorie. V důsledku toho jsem se stal hráčem japonských šachů.

A na základě toho jsem byl požádán, abych o japonských šachách sepsal krátkou sérii článků pro NSS.“


Japonské šachy se nazývají šógi (píše se shogi neboli 将棋). Pokud bychom chtěli shogi
charakterizovat jednou větou, tak by bylo možné říct, že shogi jsou velmi dynamickou variantou
šachů, kde ani nehrozí remízová smrt a ani druhý hráč neusiluje pouze o vyrovnání. Šachistům navíc
shogi poskytují laskavou výhodu, že je jejich učení stojí asi tak třetinu času oproti ostatním hráčům.

Historie a původ hry shogi
Za nejstarší šachovou hru se považuje indická čaturanga. Předpokládá se, že tato hra vznikla v 6.
století n.l. Odtud se šachy rozšířily jednak západním směrem do Persie a dále do Evropy a jednak
východním směrem do Číny, a dále do Koreje a nezávisle na tom o něco později do jihovýchodní Asie.
Neví se přesně, kdy šachy dorazily do Japonska. Zřejmě mezi 8. – 10. století n.l. Neví se ani, odkud
šachy do Japonska dorazily. Protože shogi nejsou příliš podobné čínským šachům, zřejmě došlo
k tomu, že do Japonska dorazily jak čínské šachy, tak šachy z jihovýchodní Asie. A z těchto 2 zdrojů si
Japonci vytvořily svoji vlastní variantu. Nicméně první archeologický nález japonských šachů je z 11.
století.


Současná verze pravidel se pravděpodobně konstituovala v 16. století. Je zajímavé, že oproti šachům
bylo ve vývoji shogi zaznamenáno mnoho různých specifických variant. Typicky se experimentovalo
s velkými armádami na velkém bojišti jako např. 156 figurek na 256 polích. Těmto variantám se ale
nedostalo širší popularity.
V 17. století se vyvinula organizovaná hráčská struktura shogi. Jednalo se o systém několika rodových
škol podporovaných šógunem. Vrcholem pak byl pod záštitou šóguna každoročně pořádaný turnaj.
S pádem šógunátu v 19. století pak tato struktura zanikla.
Již počátkem 20.století se ale postupně formuje nová éra organizovaného hraní shogi. Je založena
organizace profesionálních hráčů shogi, tj. Japonská Shogi Asociace (JSA) a 8 hlavních turnajů, ze
kterých má největší váhu turnaj Meijin, který byl založen jako první v roce 1937.
Jediný drobný zádrhel v dalším úspěšném rozvoji shogi, který trvá až do současných dob, nastal po
druhé světové válce, kdy Američané hodlali shogi zakázat, a Japonci je museli dlouho přesvědčovat,
že shogi jsou mírumilovnou formou šachu, kde se nepřátelské figurky navzájem nepobíjejí, nýbrž
pouze zajímají, takže pro zákaz není žádný důvod.
A to bylo stručně k historii japonského šachu. Příště se podíváme, jak si shogi stojí v současnosti.

0x 4806x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované