Správa zo šachového sústredenia

10.11.2009 18:05 | Ostravice

V dňoch 25 - 30.10.2009 sa chata Svoboda v Ostravici stala dejiskom pokračovania šachových sústredení s popredným šachovým veľmajstrom GM Viačeslavom Dydyškom. Sústredenie bolo zamerané na rozvoj logického myslenia mladých šachis...

V dňoch 25 - 30.10.2009 sa chata Svoboda v Ostravici stala dejiskom pokračovania šachových sústredení s popredným šachovým veľmajstrom GM Viačeslavom Dydyškom. Sústredenie bolo zamerané na rozvoj logického myslenia mladých šachistov, ako príprava na blížiace sa majstrovstvá sveta mládeže, na rozvoj teoretických vedomosti v jednej z najpopulárnejších variánt sicilskej obrany Najdorfa s priamou väzbou na nasledujúcu strednú hru pri niektorých variantách až do typových končiacich hier.

Hlavná téma : Najdorf 6.Se2

Sústredenia v čarovnej beskydskej prírode, ktorá sa stala sa cieľom pravidelných turistických vychádzok za každého počasia, sa zúčastnilo spolu 26 chlapcov a dievčat. O hladký priebeh sústredenia sa staral realizačný tým v zložení:

GM Viačeslav Dydyško – hlavný lektor sústredenia
IM Sergej Berezjuk - hlavný tréner sústredenia
Peter Paleček – tréner

zleva: Sergej Berezjuk a Viačeslav Dydyško (zdroj: fotogalerie BŠŠ)

Sústredenie bolo určené predovšetkým pre reprezentačný TOP Team ČR pripravujúci sa na majstrovstvá sveta a ďaľšie vybrané talentované deti z Čiech, Moravy a Slovenska.

Priebeh sústredenia:

Účastníci mali zraz 25.10.2009 o 18.00 v chate Svoboda-Ostravice. O 19.00 bolo sústredenie oficiálne otvorené a nasledovala večera, po ktorej od 20.00 do 21.30 bol voľný program – posledný večerný, ale to ešte netušili. Od 21.30 bola príprava na spánok a od 22.00 nočný kľud.

Priebeh sústredenia:

09.00 – 13.00 prednáška s GM Viačeslavom Dydyškom
14.00 – 15.30 turistická prechádzka za každého počasia
16.00 – 19.00 praktické cvičenia, riešenie úloh z taktiky, štúdií, praktická hra na prednášanú tému , pre vybraných účastníkov boli pripravené 3 simultánky s IM(GM) Vladimírom Tallom a jedna s GM Petrom Veličkom
20.00 – 22.00 prednáška s GM Viačeslavom Dydyškom

Sústredenie s GM Dydyškom nadväzovalo na predošlé prednášky logika pozičnej hry s priamou väzbou na konkrétne otvorenie. V tomto prípade sa jednalo o populárnu variantu sicílskej obrany Najdorf 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Se2. V priebehu 28 hodín sa deti oboznámili s jemnosťami varianty, videli všetky základné plany za obe strany, čo im dáva možnosť použiť nadobudnuté poznatky za obe farby. Interaktívna forma tréningu dokázala vtiahnuť do centra udalostí na magnetickej šachovnici všetkých účastníkov akcie napriek širokému ELO spektru od 1800 do 2480. Okrem nadobudnutých teoretických vedomostí, si účastníci mohli sami vyskúšať pod dozorom skúseného veľmajstra model myslenia, a súčasne porovnať rýchlosť jeho prepočtu so svojim, pri nečakaných herných situáciách práve vďaka interaktívnej forme vyučovania preberanej látky.

vpravo Tereza Olšarová (zdroj: fotogalerie BŠŠ)

Na video bolo nahratých 28 hodín prednášok GM Viačeslava Dydyška, ktoré budú využité nielen pre prípadné opakovanie prebranej látky, ale aj ako štúdijný materiál pre mládež(bez priameho postupu do finálových turnajov majstrovstiev Českej republiky), ktorá sa z dôvodu kolízie s majstrovstvami Čiech (Liberec), a majstrovstvami Moravy a Sliezska (Zlín) nemohla akcie zúčasniť.

Zo sústredenia je vytvorený materiál aj v elektronickej podobe, ktorý presne mapuje prebranú látku a účastníkom sústredenia bude zaslaný elektronickou poštou.

Počas sústredenia sa nevyskytli žiadne problémy a účastnící odchádzali domov bohatší o množstvo nových zaujímavých myšlienok. Poďakovanie za bezproblémový priebeh sústredenia patrí kolektívu BŠŠ, ktorý zabezpečil pre sústredenie kompletný šachový materiál, a kolektívu chaty Svoboda pod vedením pána Jaroslava Žídka, ktorý sa o účastníkov vzorne staral.

Odkazy

Fotogalerie
1x 5036x
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat
11.11.2009 09:46 | Autor neznámý

Je možné, aby materiály v elektronické podobě získal i obyčejný smrtelník?