Rosťa Svoboda a jeho - Tak trochu smutný pohled na nový Novoborský šachový server a reakce Roberta Cveka

14.04.2021 12:11 | Domácí zprávy

Na Novém šachovém serveru vyšel 6. dubna článek „Tak trochu smutný pohled na MČR v on-line bleskovém šachu“. V tomto článku reaguje Rosťa Svoboda ( člen VV) a GM Robert Cvek.

Tak trochu smutný pohled na nový Novoborský šachový server

 

Na Novém šachovém serveru vyšel 6. dubna článek „Tak trochu smutný pohled na MČR v on-line bleskovém šachu“. Autor Petr Koutný zde uvádí spoustu dat a pokládá „svazu“ hodně otázek, mimo jiné: „Proč neřekne kam šly minulé peníze?“. Pokusím se otázky zodpovědět a také některé autorovy informace opravit.

 

Článek se zabývá akcí, která proběhla už před rokem, tak připomenu, jak k ní došlo. S návrhem uspořádat MČR v on-line bleskovém šachu přišel Vojtěch Plát. A také s iniciativou s pořádáním akce pomoci a sehnat pro turnaj sponzory. V té době byl rozhodnutím disciplinární komise v trestu, ale ten se týkal zákazu reprezentovat. Samozřejmě vedení svazu dost zvažovalo, zda návrh Vojty Pláta přijmout. S odstupem jednoho roku lze jeho přijetí hodnotit opravdu pozitivně. MČR proběhlo úspěšně, účast byla nad očekávání pěkná, přímý přenos z akce byl na webu ČT a v průběhu akce byl i navýšen cenový fond.

 

A kam tedy šly peníze z MČR? Stačí nahlédnout do veřejně přístupných zdrojů Šachového svazu a jde zjistit, že akce skončila podle předběžného záměru vyrovnaně. Z hospodaření svazu za rok 2020 lze vyčíst, že náklady na MČR (po započtení vkladů ze startovného) byly 33.500 Kč. V komentáři k hospodaření jsou uvedeny finanční sponzorské dary – rovněž 33.500 Kč. Z propozic turnaje se dají odhadnout příjmy ze startovného a výdaje na cenový fond. Pokud by to autor udělal, nemohl by napsat to, co napsal. Jaké tedy byly jednotlivé položky:

 

Příjmy:

Startovné hráčů                                                       51 200 Kč

Sponzorské dary (peněžní)                                    33 500 Kč

Celkem                                                                       84 700 Kč

 

Výdaje:

Cenový fond                                                              50 000 Kč

Odměna pořadatelům                                            33 593 Kč

Poštovné                                                                     1 107 Kč

Celkem                                                                       84 700 Kč

 

Na pořadatelství se podílelo více osob. Měly na starosti vydání propozic a propagaci turnaje, registraci účastníků a komunikaci s nimi, ověření úhrad startovného, jednání se sponzory, jednání s chess.com, přípravu komentovaného přenosu, jednání s Českou televizí o zařazení do vysílání, rozesílání věcných a finančních cen a také kompletní zaúčtování celého turnaje, atd. To dělal tým ředitele turnaje a předsedy ŠSČR Martina Petra, kde byli jak dobrovolníci, tak i zaměstnanci svazu. Ti to dělali v rámci svých pracovních povinností a na rozdělení odměny se nepodíleli. Nebudu uveřejňovat výši odměn všech pořadatelů, jen osob, kterých se dotýká autorův článek. Šachový svaz uhradil na dohodu o provedení práce Vojtovi Plátovi 10.000 Kč. Jeho podíl práce byl vysoký, měl na starosti jednání s účastníky a zajistil téměř všechny sponzory. Navíc dle svazových pravidel by u jiné akce odměna za získání finančních sponzorských darů odpovídala téměř přesně této částce. I bez jakékoliv další práce. A protože na akci se svazem se podílela také agentura RP, její odměna činila dle vystavené faktury 10.000 Kč. To bylo ještě v době, kdy měl Petr Koutný s Vojtěchem Plátem přátelský vztah. A tak se své odměny vzdala a peníze Vojtovi přeposlala, celou částku.

 

Z toho je vidět, že fakta, která Petr Koutný uvádí ve svém článku, jsou hodně zavádějící. On se sice snaží svá tvrzení o odměně Vojty Pláta relativizovat slovíčkem odhad, ale jeho „odhad“ je dvojnásobný a navíc ničím nepodložený. A jak je to s dalšími „fakty“ v článku a v diskusi? Chce vyvolat dojem, že vedení svazu poškozuje členskou základnu. Tak napíše: „Když budete počítat, pak za necelých dvanáct měsíců je to přes 60 000 Kč - 70 000 Kč které mohli pomoct šachům u nás!“. A ničím nedoloží, jak k této částce vlastně došel.

 

Stejně postupuje v diskusi. Pár příkladů:

„Nemluvím o krádeži s jménem LOK! Nemluvím o poplatcích v době, kdy se šachy nehrají.“

Zde má pravděpodobně na mysli poplatky za soutěže družstev. Jiné poplatky svaz nevybírá. Ty se ovšem v celé své výši (s výjimkou poplatků za rating FIDE listinu u soutěží, kde se odehrála část rozpisu, kde svaz poplatek musel uhradit FIDE) použijí pro další ročník. I přes to, že kompletní příprava soutěží proběhla a za to svaz hradí část odměny vedoucím soutěží a že rozehrané soutěže se na LOK započtou a odměna zpracovateli listiny byla vyplacena, atd. Kde tedy svaz koho okradl není vůbec jasné.

 

-           „Za ty peníze, které by jste mohli mít navíc, jste mohli vytisknout dětem učebnici a poslat jim je zadarmo.“

Diskutabilní je, jak jsme z turnaje mohli mít peníze navíc. Snad tak, že nedáme odměny pořadatelskému týmu. Asi bychom něco ušetřili a pořadatelé by příště nebyli a také ani turnaj. Ale především je dobré říci, že svaz publikace pro děti vydává, pravidelně objednává dotisk a v rámci projektu Podpora šachových oddílů a kroužků je každoročně do oddílů zdarma rozesílá.

 

A dalo by se najít dost dalších. Autor používá dost pružnou formu  argumentace. Začne zhurta: „… platit startovné a vybírat od lidí peníze a ty posílat Plátovi považuji za zlodějnu na lidi.“ Když se  v diskusi ukáže, že si většina myslí, že odměna (navíc ve skutečnosti poloviční, než je v článku uvedeno) byla oprávněná, tak doplní článek, že to myslel jinak: „Ta hlavní myšlenka tohoto článku je v tomto pohledu. Kdyby svaz tento turnaj organizoval sám, protože na to má lidi a jsou za to i placeni ( stejně jak pořádá MČR v bleskovém šachu).“ Jak jsem již řekl, část práce, a ne zase tak zanedbatelnou, odvedli při turnaji zaměstnanci svazu v rámci své pracovní doby. A především představa, že zaměstnanci, protože se nic nehraje, jen „kafíčkují“ je dost vzdálená realitě. Záběr svazu je daleko širší, než jen pořádat turnaje ve vlastní režii. Navíc je pravdou, že neustále odkládané akce, kdy se znovu a znovu ověřují podmínky pořádání, možnosti účasti, posouvají se rezervace, řeší se pojistky pro případ neuskutečnění např. letu, několikrát se opakují úkony, které se v běžné době provedou jen jednou, jsou na čas mnohem náročnější. A nejhorší je, když se nakonec stejně akce musí zrušit. Pak je velmi jednoduché bez znalosti pozadí říci: „a tak bude lepší si dát kafíčko a nedělat pro oddíly nic:)“. Skutečnost je diametrálně odlišná.

 

A na závěr se přejde v diskusi k dalšímu pokusu: „že tento turnaj pořádá šachový svaz, vybírá startovné a bez jakéhokoliv výběrového řízení z titulu řádného hospodáře všechny peníze ze startovného dává jednomu člověku.“ Ještě stručně k tomuto problému. Za prvé v žádném případě nedostane jeden člověk všechny peníze ze startovného. Obecně není nikde napsáno, že by svaz měl drtivou většinu mistrovských soutěží pořádat prostřednictvím pořadatelů. Do většiny těchto konkurzů se hlásí jen jeden účastník. V současnosti, pokud je mně známo ještě není žádný zájemce o uspořádání MČR družstev v bleskovém a rapid šachu. Na MČR v online bleskovém šachu konkurz vypsán nebyl. Podle mne to nemá ani smysl. Akce je docela dost specifická. I na konkurz je potřeba trochu času. V době výběru pořadatele, by se jen spekulovalo o vhodném termínu, ale vybrat by se musel. Lehce by se mohlo stát, že se nakonec bude akce konat ve chvíli, kdy se již bude moci hrát osobně. Pořadatelství vlastními silami je pružnější a model se v loňském roce osvědčil a tento turnaj je přeci jen na pořádání dost specifický.

 

A co se týká neustále opakovaného obvinění z konání v rozporu z činností řádného hospodáře. Na loňském případu jsem snad dostatečně dokumentoval, že svaz postupoval korektně. Obecně u každé akce svaz postupuje takto. Pokud je její rozpočet do 50 tis. Kč, je v pravomoci hospodáře schválit její rozpočet. Nad tuto částku schvaluje rozpočet výkonný výbor. U letošního MČR se bude postupovat takto. Příjmové položky jsou jen dvě, startovné a dary sponzorů. Ani jedna není fixní, je tedy obtížné je určit dopředu. Nejvyšší nákladová položka je cenový fond, který je dán schválenými propozicemi. Proto po skončení akce zpracuje ředitel turnaje její vyúčtování včetně návrhu na odměny a tento návrh bude schvalovat výkonný výbor.

 

Snad jsem tedy rozptýlil obavy autora článku, že svaz se chová nehospodárně. Myslím, že nejen za sebe mohu prohlásit, že jsme se tak nikdy nechovali. I když ve vedení svazu, tím mám na myslí výkonný výbor, je drtivá většina dobrovolných funkcionářů, cítí za svá rozhodnutí zodpovědnost a podle toho také jedná. V této době je to obzvlášť obtížné.

 

Doufám, že na druhé straně i autor článku je si vědom své role novináře, kterou na sebe vzal dobrovolně, a je si vědom své zodpovědnosti, je schopen rozlišit mezi názorem a faktem, je schopen fakta ověřovat a neověřená či dokonce vymyšlená fakta neuveřejňuje a za chyby v textu se omlouvá a neopravuje je potichu a se zpožděním. A má na sebe stejné nároky, jako má na ty, které kritizuje. Kritika je v pořádku, ale musí být podložena argumenty a ne smyšlenkami či dokonce lžemi.

 

Někdy z článků autora tento dojem nemám…

   

Zlín 10. dubna

Rostislav Svoboda

místopředseda a hospodář ŠSČR

 

 - článek opraven a byl doplněn o jeden odstavec. Původně byl poslán ve znění, kde chyběl jeden odstavec. Oprava provedena 12.4.2021 v 11:48. 


Reakce Roberta Cveka na reakci Rosti Svobody


Ne se vším, co Petr Koutný napíše na nss souhlasím. Snažím se většinu věcí nekomentovat a nechávám to na vlastní iniciativě Petra Koutného (nejsem a nebudu jeho chůva). Ale v poslední věci má Petr pravdu. Svaz pochybil, alespoň v morální rovině a chci se nyní veřejně Petra zastat. A chci takto reagovat na dopis pana Svobody z ŠSČR. 


To, že Petr jedná impulzivně a napíše spoustu věcí, je bohužel fakt a velmi lehko se pak reaguje na jeho "snad 100" zpráv k jednomu článku, které často vypadají jako náhodné výstřely.

Úvodem musím napsat, že nezpochybňuji hospodaření ŠSČR. Myslím si, že pan Svoboda je nejenom skvělým hospodářem, ale i správným mužem na správném místě. Nepochybuji, že financování a věcí okolo financování fungují jak mají. Nechci se dohadovat o výši odměny Vojty Pláta. Jistě si to zaslouží.

ŠSČR by měl šachisty spojovat a stmelovat. A zde podle mého názoru (a za tím si pevně stojím a proto píši co píši) pochybil. Jak je možné, že ŠSČR spolupracuje s člověkem, který tak extrémně polarizuje šachovou veřejnost. Člověka, který udělal co udělal. Člověka, co většina lidí kteří pracují na svazu (dobře je znám ale nechci konkrétně jmenovat) nesnáší. Nedokáži si vůbec představit, že by Vojta Plát reprezentoval naší zem. Ne z hlediska šachové síly, kterou má určitě vysokou, ale z lidského hlediska. Opět nebudu jmenovat, ale moc dobře vím jaké jsou vztahy v reprezentaci. 
Pro mne je taková spolupráce neakceptovatelná (svaz-Vojta Plát). A věty typu: "on s tím přišel, on to vymyslel" atd. snad nemůžou být brány vážně. 

Vojta Plát způsobil rány, které se nezacelí. Jeho chování a hlavně dopad jeho chování už dávno přešel pomyslné hranice. Nechci Vojtu soudit. Jsou ale věci, které nejdou vzít zpět a vím moc dobře kolik lidí, včetně těch na svazu, mají názor na Vojtu jaký mají. Vojtovi přeji spokojený život a vhodné chování k lidem, kteří ho podporují nebo budou.

Nechce se mi věřit, že vedení svazu, šachisté, co snad mají logické přemýšlení, vidí dopředu a dokáží ocenit pozici se angažuje v takovém podniku. Buď jsou tak naivní (až slabomyslní) nebo je v tom něco jiného (co?). Svým počínáním ale poškozují dobré (snad) jméno ŠSČR. Nemohu si pomoci, ale trochu mi to přijde, jakoby ŠSČR chtěl spáchat veřejnou sebevraždu.

Otázka zní, proč jsem s tímto dopisem přišel až nyní. V prvé řadě - a Petr to moc dobře ví - jsem nebyl vůbec rád, že jsme spolupracovali (RaP) s Vojtou Plátem a několikrát jsem to Petrovi (tvrdě) zdůraznil, marně. Vůbec se nedivím, že to dopadlo jak to dopadlo. Druhá věc je ta, že jsem do některých věcí neviděl a ani jsem nechtěl vidět (z některých emailů - které jsem nyní četl - mi stávaly vlasy hrůzou, vůbec jsem o těch věcech nevěděl. Chtěl jsem se starat jen o šachové věci... ). Poslední kapkou byl veřejný výsměch Petrovi Koutnému. Když Petr začal ustupovat a zamotávat se, tak jsem si přečetl všechny komentáře, všechny věci a povzbudil jsem ho a řekl jsem mu to, co jste si nyní přečetli. 


Robert Cvek

502x 23562x
Fotogalerie
Komentáře (502) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
Druid.Panoramix

Vojto Pláte, na palici je Tvoje reakce. Kdyby sem Petr Koutný nedal alespoň malou zmínku o on-line MČR v bleskovém šachu, tak by byl za trubku v očích většiny šachistů v ČR, protože "NŠS - Nový šachový server" si nemůže dovolit pominout zveřejnění výsledků šachových turnajů v ČR či zahraničí, ať už je pořádá kdokoliv. Od Tebe bych čekal slušné poděkování za zmínku a doufám, že někde se objeví od Tebe (přeci jenom byl jsi organizátor) nějaká větší zpráva o tomto turnaji, přeci jenom jde o MČR. :o)) 

+0 /-0 | 18.04.2021 06:38

sarmatam
malá kapička v moři, a co TEPRVE gdybys to Vojto vyhrál.... DOVEDEŠ si to představit? Jinak pan Cvek, to dobře napsal, klobouk dolů... pěknou neděli přeju
+0 /-0 | 18.04.2021 06:37

xdavx x

turnaj se urcite povedl. je fajn, ze si par lidi uzilo sobotni den tak jak si jej chteli uzit, kdyz v realu se nic nehraje. bylo by fajn, kdyby tento blazinec uz skoncil a hraly se normalni turnaje. 

+0 /-1 | 17.04.2021 23:39

Petr Koutný

Semod koukal jsem se. Turnaj byl veselý. Každý kdo jj hrál si zaslouží respekt. Pozadí zůstalo smutné, to nic ale nemění na tom, že se turnaj povedl. 

+0 /-0 | 17.04.2021 22:39

Petr Koutný

Vojto turnaj je to určitě pěkný. Lidi si jdou zahrát. Mě šlo o morálku a ta tady pláče. Já jsem vyzdvihoval to, že ani ne před rokem jsou u tebe všichni na svazu ten největší odpad a svaz tě tajně platí. Ani ne do roku a do dne je to tady znovu. I kdyby tam bylo 5000 hráčů, nic to nezmění na tom, že ti nevěřím. I kdyby tento turnaj hrálo 50 000 hráčů je to super. Nic na tom nemění fakt, že je to z pozadí a se vším tím co bylo okolo tak trochu smutný turnaj. 

+0 /-0 | 17.04.2021 14:47

Petr Koutný

Nočník - děkuji za komentář. Názor jako názor a jsem za něj rád. 

+0 /-0 | 17.04.2021 10:07

N. Očník
Vazim si clanku, videi a hlavne treninku Roberta Cveka, kterych se casto ucastnim. Je mi lito degradace jeho kreditu ve spojeni s p. Koutnym, jehoz projevy zde jsou maniakalni, jinak to nazvat nejde. Jeden normalni, vecny komentar a k nemu pak 20 silenych dalsich, umanutych, ktere uz s normalnosti, vecnosti a slusnosti nemaji co delat. O vylevech dalsich frustratu s potrebou drbani svazu ani nemluvim.
+0 /-0 | 17.04.2021 10:04

xdavx x

VP, hele Vojto, ja nevim jestli tyhle prispevky vymyslis sam, ale mozna by sis mel radeji sypat popel na hlavu, to ze mas podporu je super, mel jsi ji i od jinych. jen jsi nejak zapomnel zminit v te sve sebereflexi, proc se tedy nekteri lidi s tebou uz bavit nechcou. podrazil; jsi zatim kazdeho koho znam, pomluvil jsi taky kdekoho. Byt tebou, misto tehle blabolu bych uvazoval, jestli jsem se nahodou nechoval jak debil. pokud to dokazes, tim lip, pokud ne, pro ty, co jak rikas, vedi sve, jsi s temito vylevy trapny.

+0 /-1 | 16.04.2021 20:17

Petr Koutný

Vojto - říkal jsem si, že na tebe opravdu nebudu reagovat. S tou rakovinou jsi to opět přehnal. Ale však, Vojta může říct všechno, že? Znáš toto pořekadlo: Pes který štěká nekouše. Ten kdo má podporu o ní nemusí psát, ten kdo jí nemá takovou jakou si myslí že měl mít, se jí snaží mít asi slovy. Jestli ti toto dává smysl, tak já o této věci nemluvím, protože to nepotřebuji a jsem si hodně jistý. Ty o ní mluvíš...Děláš pravý opak a moc dobře ti rozumím a vím co říkáš. K poslední větě. Jsem si tak naprosto jistý, že jak jsi podrazil každého kdo ti nastavil pomocnou ruku, že podrazíš i svaz. Ta doba přijde  a brzy. Věřím tomu, že bude nový svaz a noví lidi v něm, ale ty budeš mít problém už s tímto vedením. Nejsi andílek, ba naopak. Protože tě tak dokonale znám a vím co jsi zač, je mě naprosto jasné, že ty jednou budeš ten největší problém lidí v tomto svazu. Je mi jich už dnes líto, protože ten tobohán bude díky tobě. Tak nějak tipuji,  tvůj příští mega ostuda bude jízdenkou mnoha lidí ze Strahova domů. Oni si tě protěžuji, oni přes všechny tvé aféry  tě ( do tohoto článku) tajně platí a morálně stojí za tebou. Tak klidně si hrej na to, jak ti jde o lidi a o šachy. Stejně moc dobře vím, že za pětikorunu uděláš cokoliv. Jak říkáš, ty se totiž odstřelíš sám:) 

+0 /-0 | 16.04.2021 20:17

Kodl

Vážený pane Semod,

proč si myslíte,že Ing. D. Bražina PhD,je tele.Od něj se na rozdíl od Vás vždy něco zajímavého dozvíme.Někdy přestřelí,no a co.Pěkný den,fan klub CM P. Chrze:-)

+0 /-0 | 16.04.2021 17:43

xdavx x

„ZATÍM NASHLE, ALIGÁTORE,“ pravil Blaine mezi tím divokým hýkáním – jeho hlas, klidný jako vždy, byl ... „A TAKY KROKODÝLE. ... po osvětlené lince k poslední zastávce: k Topece, kde Blaine Mono očividně mínil ukončit životy jich všech.

+0 /-1 | 16.04.2021 16:16

srdce

srdce 13.58-vzkaz pro david brazina.

+0 /-0 | 16.04.2021 14:34

srdce

Od vás to opravdu sedí. Já sem začal dávat příspěvky ani před týdnem a určitě ne proti své vůli. Pro vás už je to koníček.Diskuze s  vámi je zbytečna .A z vaši, znalosti šachu je škoda, že nekandidujete na předsedu šachoveho svazu.Přeji hezký víkend.Šachu zdar.

+0 /-0 | 16.04.2021 13:58

Jakub
kyssling - Krásně napsáno. Pánové, užijte si víkend s nadhledem, ať už na MČR, nss nebo kdekoliv jinde.
+0 /-0 | 16.04.2021 13:50

Pavel Ch

paulz:

Slíbil jsem, že na staré dotazy doodpovím.

Tobě zvlášť, Pavle, netvrdil jsem, že si práci nevykonal,

 ale až večer nebo ráno napíšu, mám práci do večera, pak KP večer. 

+0 /-0 | 16.04.2021 13:13

xdavx x

Ochvatil, ono by mozna mohlo byt zajimave sjet dolu na stranku, z tech cisel tak dobre dve tretiny jsou citace. Ale tak pokud by to bylo pro vas moc namahave, pak staci jednoducha uvaha, ze pocet prispevku jednotlivcu, by nemel byt vyssi nez celkový počet příspevků :D 

+0 /-1 | 16.04.2021 13:07

xdavx x

srdce, diky ze to vime, ze jste se nechal - urcite zcela proti sve vuli - strhnout do diskuze. :D proto asi ta potreba, neustale neco komentovat

+0 /-1 | 16.04.2021 13:04

srdce

kyssling-napsal,jste to dobře.Já sem to tak nedokázal a  nechal se zbytečně strhnout do diskuze.

+0 /-1 | 16.04.2021 11:52

lykan

Možná by bylo zajímavé vědět, jak to v hlavách těchto Plátových fanoušků vlastně pracuje. Už před deseti lety tu byl kolem tohoto spratka něco jako náboženský kult. Na svůj tehdejší věk byl hvězda, ale dnes? 

+0 /-0 | 16.04.2021 08:18

lykan

Ochvatil: Není tu Koutného 130 příspěvků. Eftrojka je super věc, ale je potřeba odečíst všechny citace.

+0 /-0 | 16.04.2021 08:09

kyssling

Tedy pánové jak to tady čtu nestačím se divit ...  Aby bylo jasno, práce pana Koutného a Cveka si velmi jako naprostý šachový amatér vážím, ale takhle to pánové nikam nepřivedete ! Nss.cz se stane tím co bylo dřív, tedy diskuzí s neustálým hatováním a flamewarem (50 a více příspěvků od jednoho člověka není normální) ...  A poslední poznámka, pokud chápu správně Vojta Plát něco nabídl a zařídil, měli jste to nabídnout za stejných podmínek samotní, dříve něž on a nebo nabídnout něco "navíc". Nezaujatému pozorovateli to připadá jako vyřizování osobních účtů (což nepochybně je). Nicméně i tak přeji, aby se nss rozvíjel a MČR proběhlo bez problémů !

+0 /-0 | 16.04.2021 01:31

jozokoumes

Další důkaz, jak teď NSS funguje! Pan Koutný vyjádřil nespokojenost, že VP udělal na zdejších stránkách reklamu na online MČR vbleskovém šachu. Pamatuju dobu, kdy tady byly upoutávky na všechny MČR. Škoda!!!

+0 /-0 | 16.04.2021 00:03

Petr Koutný

Vojto myslím si, že jsi řekl vše. Držím palce v turnaji, užij si peníze od svazu a těším se na okamžiky, kdy budeš se hádat se svazem jak nejlépe budeš umět a já si to tady vychutnám. Jsem rád, že spoustu lidí vidí kdo jsi a možná jsem spoustu lidem otevřel oči. Více méně mě nezajímáš. Mám štěstí, že mě už nepodrazíš a tak tu příleřitost nechávám někomu jinému. Možná na řadě je svaz a to bude papáničko. 

+0 /-0 | 15.04.2021 21:55

srdce

VP-BLAHOPŘEJU K VÝHŘE.Dobrý výkon.

+0 /-0 | 15.04.2021 16:33

paulz

To Pavel Ch 10:23 No jestli se tady ukážeš tak Ti odpovídám. Volal jsem panu předsedovi, že je už anketa skoro hotová, chybělo výjadření Morendy a co mám dělat. Načež on, že to mám hned dát i neukončené na STK ať může co nejrychleji jednat. Takže jsem po telefonickém rozhovoru předal anketu panu Malcovi. A taky jsem to řekl přímo Tobě. Fakt mě nenapadlo, že se 6 týdnů nebude vůbec nic dít a pak bez jakéhokoliv zveřejnění svou anketu pošle STK na všechny oddíly ŠSČR. Ono byla taky trochu slušnost poslat aspoň kopii na mne, když už jsem to spískal. Fakt je divné když mě to musel přeposlal kamarád z čech. No když jsem přečetl průvodní dopis, kde pan Malec docela zpochybňoval celou anketu- nevím jestli je teď zrovna ideální čas atd. a uviděl teda hodně zvláštní a zbytečně komplikovanou excel tabulku. Nějak jsem ztratil důvěru jestli je tato anketa vytvořena aby něco zjistila nebo aby se jen vlk nažral a koza zůstala celá. A pokud nikdo nechtěl dát ani to nejmenší info na web svazu tak to nedůvěru prohloubilo. Jinak doufám víš proč to vlastně bude v pátek uveřejněné.

Tak se prosím vžij co by jsi Ty dělal a čemu věřil na mém místě. Fakt mě nenapdlo že ať může STK rychle jednat znamené 6 týdnů než se něco hejbne. 

+0 /-0 | 15.04.2021 16:12

xdavx x

mozna jsou spolu na jednom pokoji. :D osobne si myslim, ze Robert v tomto článku má naprostou pravdu. Taky si myslím, že je pravda v tom, že svaz to s tou anketou dost podělal. PavelCh logicky nemohl jinak. Nicméně, ani jedinkrát ať už Pavel, nebo Martin, nebo VP, nepřiznali, že něco se mohlo odehrát jinak. Tohle mi docela vadí. A pak tady nastoupí anonymní borci, co je tady člověk vidí poprvé v životě, a maji plnou hubů blábolů, kterými odvádí pozornost jinam. Ubohé.

+0 /-1 | 15.04.2021 15:48

paulz

Kdoví jestli není příbuzný morphyho? Sice trochu jiné názory, ale může to být synovec.smiley

+0 /-0 | 15.04.2021 15:26

xdavx x

paulz, ja myslim ze mu ted zacly zabirat pilulky, neverim ze by jen tak zmizel bez rozlouceni :D

+0 /-1 | 15.04.2021 15:19

paulz

Tak denní příděl příspěvků od anonyma o morálce snad vyčerpán...smileyNebo nabírá nové síly..

+0 /-0 | 15.04.2021 15:19

xdavx x

weiden, nejen ze to nekdo cte, nejaky bezejmenec si dokonce vede analyzy kdo kde kdy a kolikrat tady prispel :D je to urciite pro nej ale mnohem lepsi cinnost nez vdechovat redidlo :P

+0 /-1 | 15.04.2021 15:18

Petr Koutný

ty jo, ještě Hump je tad:) ..jak to bylo v historii ( I ty Brute?) tak se ptám..I ty HumphreyvanWeiden? 

+0 /-0 | 15.04.2021 14:02

HumphreyvanWeiden
Toto vážně někdo čte?
+0 /-1 | 15.04.2021 13:59

Petr Koutný

Semod - Já se tím bavím. Opravdu si užívám komunikace s tímto člověkem, kde tuším o koho jde. Užívám si to a mám radost, že tady píše. Semod - přes víkend dávali dohromady  na svazu článek, který nás měl očernit a jak to dopadlo? parádní čtenost, silná diskuze a moc té kritiky na RP opravdu nepadlo. Svaz sklidil co zasel, Martin Petr si moc nepomohl, Vojta Plát se tady ukázal a snažil se udělat reklamu turnaji, ze kterého mu jdou jen peníze. Pak trochu mimo téma komentářů a výsledek? Já jsem spokojený...Jak jsem psal, z článků který měl být naší ostudou nakonec skvělý výsledek. Reklama je drahá věc. Většina firem za ní platí. RP mělo výborný mediální týden. Pomohlo mi to jednání se sponzory, nestíháme expedovat zboží, vyjednávám o zajímavé reklamní smlouvě a čtenost a komentáře tomu pomohla. Opravdu toto byl a je skvělý týden a to co jsem chtěl, to jsem získal. 

+0 /-0 | 15.04.2021 13:51

xdavx x
Myslím že na tohle je nejlepší ignorace. On nějak vyhnije sám. Člověk by třeba i chtěl ozrejmit proc zástava názor jaký nastává. Ale s někým to prostě nejde. Ale tito lidé jsou ke smutku, to určitě ano.
+0 /-0 | 15.04.2021 13:33

Petr Koutný

Davide souhlas. Z celé jeho diskuze jde číst touha špinit. Není tady snaha se o něčem bavit, diskutovat a třeba říct svůj názor. Ta negace v něm je silně zakořeněna a může hraničit se závistí a nebo bezvýznamností. Je jak píšeš vlastně pro smích. Každý takový komentář je jako když hodíš kámen do vody. Žbluňk a nic a ticho. Je mi ho i líto. Tipuji to na člověka, který se neumí prosadit a kouká jak se druhým daří. Neumí pochopit, že se plácá  a plácá a tak to zkusí aspoň takto. Stejně ale neumí nic jiného než udělat žbluňk a padne jak ten kámen ke dnu. bavím s ejeho komentářy a lituji ho. 

+0 /-0 | 15.04.2021 13:17

BezJmena

@Bražina: Tak ještě jeden přídavek speciálně pro Vás:

Opravdu nejsem Morfy ani žádný další z nicků do kterých se tak rád navážíte.

Tím, že diskutuju anonymně tím využívám pravidel, které mi tento server poskytuje. Na druhou stranu já dodržuji pravidla této diskuze. Bohužel tímto se neřídí pan Koutný a jeho přátelé (slovo volím, abych náhodou neurazil cikiho). Ale pan Koutný za to nemůže, protože pro samé reagování nemá čas diskuzi vůbec číst.

Tak zase někdy jindy v jiné hře...

+0 /-0 | 15.04.2021 13:16

BezJmena

@Koutný: Nejsem Jirka Fiala, takže úklona a už snad bude následovat jen neutuchající potlesk.

+0 /-0 | 15.04.2021 13:12

xdavx x
Není nic smutnejsiho než anonym, který se snaží moralizovat a vymezovat vůči někomu, kdo v komunikaci je pod svým jménem. Pokud by to nesvedcilo o nějakém komplexu, bylo by to srandovní, takhle mi je spíš takových lidí líto. V reálu je nikdo nebere vážně a tak to zkouší alespoň takhle, do doby než ostatní pochopí že dotyčný je debil. Pak nastupuje druhá fáze a anonym zřizuje další konto. Je doopravdy smutné k čemu současná situace dovedla slabší povahy.
+0 /-1 | 15.04.2021 13:12

Petr Koutný

BezJména -  a další načtení. To snad není možné! Jak se říká - když se daří - tak se daří! Prosím napište ještě něco...můžete mi pomoct dostat tento článek do TOP 3 komentovaných článků v historii tohoto webu. 

+0 /-0 | 15.04.2021 13:09

BezJmena

@Koutný: Přesně tak. Předvádíme tady divadelní hru se spoustou diváků. A o tom Vám přeci jde. Vydělat na divácích. Obyčejní šachisté jsou až na okraji. Jsem rád, že jste to konečně přiznal.

+0 /-0 | 15.04.2021 13:06

Petr Koutný

Davide  - super komentář. Díky:) 

+0 /-0 | 15.04.2021 13:03

Petr Koutný

beze jména: :) asi se budu opakovat, děkuji !!! Děkuji za každý komentář...to víte, jeden komentář, jedno načtení stránky a přiláká to deset dalších lidí! mě nevadí že píšete kravinky, obrázek si o vás každý udělá. Ale už to láká lidi tento článek číst znovu a znovu. Přijdou dnes, přijdou zítra a budou si s námi užívat turnaj Kandidátů. Dnes přijdou třeba na živý přenos na simultánku, příště na turnaj Meteleskum Bleskum. Každý malý krůček, každý komentář má opravdu velkou cenu. Díky!!! 

+0 /-0 | 15.04.2021 13:02

xdavx x

Petre, pise ze na kontrole byl v pondeli, dnes je ctvrtek. asi to nejakou dobu trva nez mu to zabere :)

+0 /-1 | 15.04.2021 13:00

BezJmena

@Koutný a jeho smečka: Už nám to tu zase hafá. Klidně pokračujte. Aspoň se vyčistíte od té negativní energie, která ve Vás je.

+0 /-0 | 15.04.2021 12:58

BezJmena

@Bražina: Děkuji za optání. Jakou kontrolu máte na mysli? U doktora jsem byl v Po a dnes jsem byl kontrolován na Covid. Vše je OK.

+0 /-0 | 15.04.2021 12:55

Petr Koutný

Davide - podle mě čeká už v čekárně:) 

+0 /-0 | 15.04.2021 12:55

xdavx x

BezJmena, hele nemas ted nekdy kontrolu u doktora? asi bys ji nemel uplne vynechat. 

+0 /-1 | 15.04.2021 12:53

Petr Koutný

bezejména - díky za další komentář. Nestydím se říct, že tento článek je v TOP 5 nejvíc komentovaných článků v dějinách tohoto serveru!! I díky Vám píšeme rekordy a zvedáme čtenost tam, kde jí chceme mít. Prosím vydržte, děkuji! Je to neuvěřitelné, ale za dva dny přes 13 000 zhlédnutí, do toho další dva takové články a není ještě neděle a už máme takovou sledovanost! Tento týden určitě půjdeme přes 50 tis zhlédnutí, možná i přes 60 tis! celkově celá RP může jít přes 100 000 za tento týden!! Opravdu děkuji!

+0 /-0 | 15.04.2021 12:52

BezJmena

@Koutný: Taková reakce. Nestydíte se za ní? Dyť Vy jste úplně stejný jak ten Martin Petr. Nikde není problém, vše je zalité sluncem a spějeme k lepším dnům příštím. Jste tedy stejný egoista a arogantní člověk, tak jak ho označujete?

+0 /-0 | 15.04.2021 12:47

Petr Koutný

BezJména - těší mě, že navyšujete čtenost těchto stránek. Těší mě, že navyšujete počet komentářů a díky tomu nám pomáháte s reklamou RP, ale i tak doufám, že jedno téma jsme si řekli a nebudu o něm dál diskutovat. Vlastně do volbe proti Martinu Petrovi budeme potřeba velkou mediální sílu a díky Vám jí nabíráme každým měsícem větší a větší. Jsme už daleko od témátu tohoto článku, který původně měl být výsměchem RP, pokračoval obráceně a vysmálo se ŠSČR, přidal se Vojta Plát a nakonec se řeší věci, které nedovolím tady řešit. Celkem jsme prošli pořádnou cestu tímto článkem, řekli asi spoustu věcí a jdeme dál. Zůstavejte s námi, připravujeme turnaj kandidátů a bude to rekordní akce co do článků a videí a rozborů z jednoho turnaje. Asi pomůžete RP k dalšímu rekordnímu měsíci, co do čtenosti i obraru na e-shopu. Jak říkám, komentujte, čtěte, ale některé věci jsou za hranou. 

+0 /-0 | 15.04.2021 12:28

BezJmena

@Koutný: Já jsem nebyl první, kdo začal psát o tomto tématu. To jste byl Vy.

+0 /-0 | 15.04.2021 12:22

BezJmena

@Ciki: Klidně mně nazývejte pokrytcem. To mi nevadí. Ale podívejte se do slovníku, zdali mé slova jsou vulgární nebo ne. Možná budou označeny jako pejorativní, ale nikoliv vulgární. Vulgární jsou slova, která používáte Vy.

+0 /-0 | 15.04.2021 12:21

Petr Koutný

Beze jména - soukromí si opravdu chráním. Nechci pokračovat v tomto tématu. Nechte prosím mojí rodinu mimo tuto diskuzi, neřešte jí. S respektem k Vám, netahejte prosím do toho mojí rodinu. Děkuji.

+0 /-0 | 15.04.2021 12:16

ciki333

15.04.2021 12:00 | BezJmena

Vy neporušujete kodex, když osoby s opačným názorem nálepkujete jako PSI, či NOHSLEDI?

Nebojím se Vás nazvat pokrytcem, co si nevidí na špičku nosu. Jinak debaty zde nejsou schůzky skautů z oddílu Káji Maříka. Podívejte se na diskusní vlákna "Reflexu," případně "PL," aby jste si učinil rámcovou představu, co jsou to "vulgarismy."

+0 /-0 | 15.04.2021 12:15

BezJmena

@Koutný: Já bych to řešil soukromně a ne na nějakém serveru. Dost by mně zajímala reakce Vašich dětí, pokud by si přečetli Vaše příspěvky. A že jednou v budoucnu je na tyto příspěkvy někdo upozorní je téměř jisté. Pak přijdou otázky: "Tatínku co jsi to tam psal? Proč jsi nám neřekl, že nám někdo vyhrožoval? Máme se stále bát?"

+0 /-0 | 15.04.2021 12:14

Petr Koutný

bezejména   - ano, vše co jsem psal je pravda. Není tam ani slovo, které uráží Vojtu. je to ještě hodně mírné. Ano - tento komentář člověku, který chtěl vyvraždit mojí rodinu je naprosto ok. Až Vám Vojta bude chtít vyvraždit rodinu, jaká bude Vaše reakce?

+0 /-0 | 15.04.2021 12:05

BezJmena

@Koutný: 15.04.2021 12:03 | Petr Koutný

Tak tu máme další příspěvek proti pravidlům. Neměl byste dostat na tomto serveru BAN?

+0 /-0 | 15.04.2021 12:05

Petr Koutný

A jsem připravený udělat článek s komentáři Vojty Pláta. Jak vyhrožuje smrtí, jak označuje vulgárně Martina Petra, jak mluví o svazu a co pro ně znamenají, kolik lidí veřejně hrubě urazil a jestli takový člověk si dnes hraje na andílka, tak je to pořádný výsměch. Kdo jej zná, ví že je to chudák. Už jenom ten příběh, když ho pustili z vězení a nechal ho u něj kamarád přespat, ještě ho okradl. No nic, Vojta je Vojta a od člověka, který chce vyvraždit mojí rodinu se nenechám urážet. 

+0 /-0 | 15.04.2021 12:03

BezJmena

@Koutný: 15.04.2021 11:59 | Petr Koutný

Opravdu tento příspěvek splňuje Vaše pravidla? Tohle je už naprostý výsměch vůči nim.

+0 /-0 | 15.04.2021 12:01

BezJmena

@Ciki: Mně je Váš názor na politiku, ČT a další věci naprosto ukradený. Co mi vadí je, že beztrestně porušujete pravidla nastavená tímto serverem a jeho majiteli je to naprosto jedno.

+0 /-0 | 15.04.2021 12:00

Petr Koutný

Vojta Plát - opakuji člověk, který uráží lidi. Je to největší ostuda českého šachu, dostal roční zákaz hraní na Slovensku, je to podrazák a chudák, který se neštítí vyhrožovat smrtí mým dětem. Je to chudák a turnaj, který on organizuje jen proto aby měl na drogy je výsměch každému šachistovi. Vojta Plát je opravdu největší dno, které jsem v životě potkal. Kdo ho zná, asi ví o čem mluvím. Spojit myšlenku krásného turnaje s ním a ještě mu za to dávat peníze je výsměch a jenom špatný vtip. 

+0 /-0 | 15.04.2021 11:59

ciki333

15.04.2021 11:40 | BezJmena

To slovo naprosto přesně vystihuji "redaktory" veřejnoprávní televize. Ta s objektivní, vyváženou a nezaujatou žurnalistikou nemá poslední dekádu lautr nic společného. Přetrvává mnohdy až nekritická adorace a přebírání propagandy EU a NATO, ideologická zaslepenost vůči Rusku a Číně, která je přitom lídrem v technologiích pro 21. století. Politické plivance Nory Fridrichové, Wollnerova štvavá publicistika a komentáře nepotřebují mnohdy fakta a zpravodajství nám místo holých fakt předkládá názory redakce na ta fakta.

Bezhlavé přebírání zpráv Reuters a AP, ignorování francouzské AFP, ale i jiných agentur a mediálních producentů je v informačně globalizovaném světě neomluvitelné. TASS, RIA, Terra, EPE, Xinhua jako by neexistovaly… Nejviditelnější to bylo v době ukrajinské občanské války, války v Sýrii či Libyi, ale i voleb Trumpa v USA nebo brexitu v Británii. Zpravodajství nezrcadlí realitu, ale nechává si filtrovat zdroje ideologií Západu a spoluvytváří stále křivější zrcadlo.

Atd. atd. Snad Matocha a spol. vyčistí tento Augiášův chlév...

+0 /-0 | 15.04.2021 11:54

BezJmena

@Koutný: Je to Váš server, takže Vaše zodpovědnost. Řešení, aby se zde neporušoval Vámi nastavený kodex je na Vás. A pokud na to nemáte čas, tak budete muset najít někoho jiného, kdo to za Vás bude hlídat. Protože ti lidi, kteří to mají na starost svou práci evidentně nedělají dobře.

+0 /-0 | 15.04.2021 11:53

Petr Koutný

Bezejména - jsou tady lidi, co mají přístupy a povolení mazat urážlivé komentáře. Já diskuzi nesleduji celý den a snažím se odpovídat na dotazy vůči mě. Když už mažu, pak když mě k tomu někdo vyzve. Měsíčně jsou tady tisíce komentářů ( ano hlavně díky článků určeného k diskuzi) a nemám možnosti vše sledovat, číst a kontrolovat. 

+0 /-0 | 15.04.2021 11:46

BezJmena

@Koutný: 15.04.2021 11:10 | david brazina:

Tento příspěvek by se dal považovat za rasistický. Ale o tom, co tu zůstane rozhodujete Vy.

+0 /-0 | 15.04.2021 11:42

BezJmena

@Ciki: To slovo, které jste už zopakoval po druhé není vulgarita?

+0 /-0 | 15.04.2021 11:40

BezJmena

@Koutný a Ciki: Zdejší smečka už zase společně štěká na nepřítele. Že ten příspěvek neuráží mně, ale úplně jiné lidi je Vám naprosto jedno. Ale svědčí to o Vašem uvažování...

+0 /-0 | 15.04.2021 11:38

ciki333

15.04.2021 11:31 | BezJmena

Omlouvám se za smazání a opětovné vložení příspěvku. Porušila se časová osa diskusního vlákna. Bohužel nelze opravovat pravopisné chyby v původním komentáři. Nyní k Vaší otázce. Nazvat redaktory ČT "zmrdy" považuji ještě za zdvořilé vůči tamním endemitům a naprosto v souladu s kodexem diskutujících na toto serveru.

+0 /-0 | 15.04.2021 11:37

Petr Koutný

Ciki - souhlas. Proto jsem i komentář nemazal. Nejde si začít urážet lidi a pak brečet, že se druhý brání. 

+0 /-0 | 15.04.2021 11:32

ciki333

Nepovažuji se za útlocitnou osobu, neskrývám se v anonymitě, snáším velice dobře nadávky... Co mne ale na nss jako zkušeného diskutéra, zoceleného z mnoha bitev na Acz, překvapilo? Hysterická reakce nicka "BezJmena" na oslovení "hňup." Podívejme se blíže, jak pan "Bezejmenný" nálepkuje názorové oponenty:

1) Kolik z těchto komentářů jsou komentáře pana Koutného a jeho psů Bražiny, paulz, ciki?

2) Bohužel nss.cz dávno není serverem informujícím o šachovém dění. Ale je hlásnou troubou názorů pana Koutného a jeho nohsledů.

Když si dovolím oplatit pánovi s nevymáchanou hubou stejnou mincí, utíká s brekem za Petrem Koutným a odvolává se na kodex diskutujících (15.04.2021 09:30 | BezJmena):

"Opravdu vše mažete? Tento příspěvěk je v pořádku? 15.04.2021 08:22 | ciki333"

Odpovím panu "Bezejmennému" raději sám. Pokud jiným nadáváte do "psů" a "nohsledů," pak hňup jste doopravdy...A ještě k tomu ubohý bonzák.

+0 /-0 | 15.04.2021 11:32

BezJmena

@Ciki: Takže Vaše slovo po DVTV odpovídá kodexu diskutujících na tomto serveru?

+0 /-0 | 15.04.2021 11:31

BezJmena

@Bražina: A zase nám došly argumenty, tak to vyřešíme urážkou. Ta přeci nikdy nezklame. Možná by nám pan Koutný mohl udělat statistiku nebo aspoň seznam urážek, kterými jste mne už stihl počastovat.

+0 /-0 | 15.04.2021 11:29

Petr Koutný

Pedro - začátek je myslím v 13:00, doma jsem nejdřív v 16:00, opravdu nestíhám dělat technickou podporu pro případ, že spadne technika v přímém přenosu. Když to někde vezme za mě ( tu techniku) tak přenos klidně může být, Miky Maník je připraven. Ale to je samozřejmě nereálné, musel by to někdo kdo dělá přenosy a komu můžu svěřit přístupy do youtube. Opravdu to osobně tentokrát časově nedám. 

+0 /-0 | 15.04.2021 11:26

Morphynista

Ještě komentář k " příspěvku " v 5:30 , tuto diskusi bohužel znehodnocují lidé, kteří sem zanášejí své politické názory a každého, kdo volí jinou stranu, urážejí.

+1 /-0 | 15.04.2021 11:26

Pavel Ch

wonagameee ad včera 21:00pch, říct mi delegáti..

+0 /-0 | 15.04.2021 11:23

Pedro Morales
Pane Koutný, ještě jednou k těm kandidátům, omlouvám se. Těšil jsem se na ně a najednou nebudou, proč? Už jsem s tím počítal, když jste to pod článkem k nim slíbil... ach jo. To jste nemohli dát vědět, že to nebude? Teď abych se díval v angličtině :(
+0 /-0 | 15.04.2021 11:22

Daniel Nový

Pane Koutný, nepřipadáte si už s tím děkováním jako malé dítě?

+0 /-0 | 15.04.2021 11:21

Petr Koutný

wonagamee - Vám nedává smysl, mě ano. Děkuji za komentář, i díky němu jsme jedničkou na šachovém internetu.   Vážím si toho. Předem děkuji za další komentáře, já vám rád odpovím a vy nás zase popostrčíte k rekordnímu měsíci. Díky!

+0 /-0 | 15.04.2021 11:17

wonagameee

Petr Koutný: Vaše odpověď nedává smysl, vůbec se nevztahuje k avizovanému záměru Pavla Chrze přestat přispívat do této diskuze. Evidentně  nejste ani schopen uznat, že jste původně nepochopil Chrzův psaný text. 

+0 /-0 | 15.04.2021 11:11

xdavx x

BezJmena, dej si banan.

+0 /-0 | 15.04.2021 11:10

Petr Koutný

wonagamee  - bahno léčí. Je prokázáno že bahno má léčivé účinky. Spoustu lidí jezdí do lázní a bahní se v bahnu a třeba se i uzdraví.  Když se uzdraví svaz bude to jen a jen dobře. 

+0 /-0 | 15.04.2021 11:07

BezJmena

@Bražina: Ten flame, že se nezveřejní výsledky jsi tady začal. Ono se žádné výsledky nemůžou zveřejnit, když ta anketa je až do neděle. A to, že se nezveřejní jak se který klub vyjádřil je naprosto normální. Protože pokud byste toto chtěli zveřejnit, tak musíte mít zároveň souhlas toho kdo Vám odpovídá.

Což mně přivádí na další myšlenku, má RaP souhlas se zveřejněním jak se kdo vyjádřil v anketě pana Zpěváka?

+0 /-0 | 15.04.2021 11:06

wonagameee

Petr Koutný: Ale Pavel Chrz nepíše, že končí na svazu. Končí "tu", tady na nss. Takže to bude né svaz, ale nss diskuze, která upadne ještě ve větší bahno, a nevím nevím... jak se v něm budete rochnit. 

+0 /-0 | 15.04.2021 11:04

xdavx x

Inconnu: Za co? Že si tady někdo dovolil vyjádřit nesouhlas s tím, že se nezveřejní výsledky nejaké ankety? 

+0 /-0 | 15.04.2021 10:59

Inconnu

Že vám není hanba!

+0 /-0 | 15.04.2021 10:51

Petr Koutný

Horník - takže chcete říct, že na stránkách které provozuji nemůžu komunikovat s diváky a čtenáři? Chcete říct, že nemůžu komunikovat s fanoušky na Youtube, na facebooku? Ale i vám děkuji. Díky vašemu komentáři máme zase vyšší čtenost a jsme zase čtenějším webem. Díky!

+0 /-0 | 15.04.2021 10:30

Petr Koutný

Pavle ok, tvoje rozhodnutí - tvoje volba. Bez tebe ale svaz upadne ještě ve větší bahno a nevím nevím jak se v něm bude rochnit Martin Petr. Z jeho uměním diskutovat to bude teda jízda:) 

Těším se na výsledky ankety, předem říkám a nechci ovlivňovat, ale začátek toho vščeho byl netransparentní a nedůvěryhodný. Jestli to dáte neveřejně, pak ta nedůvěra bude ještě větší. není chybou lidí, kteří nevěří svazu. Je chybou svazu, že se nechová transparentně a korektně. Mít na stránce článek o kávičce a nemít ani čárku o anketě je pořádný faul. Pak se nediv, že lidi začnou nevěřit i STK. Když už dnes nejde věřit předsedovi svazu, pak komu? Ale jak říkám, tvoje volba, respekt.  

+0 /-0 | 15.04.2021 10:27

Horník z hnědouhelný pánve

Pane Koutný, tím argumentem s počtem příspěvků jste mě neskutečně pobavil, děkuji vám za to, že jsem se mohl po ránu takhle zasmát. Jen jsem tak koukl, že vy jste přispěl cca 70 příspěvky, počítám (ale nemám to ověřeno, takže jsme na tom stejně), že přibližně stejný počet vyprodukovali Bražina a paulz. Takže cca polovina příspěvků je zde od 3 lidí, kteří si navzájem nahrávají, aby mohl vždy jeden z nich řádně zasmečovat. Na straně druhé stojí občasný nebohý dvojblok Petr+Chrz, který ale musí být nemilosrdně smeten, tak je třeba si s panem Bražinou ještě pár nahrávek dát. Tak tomu říkám žurnalistika. Možná byste si mohli vytvořit vlastní nekonečné vlákno a když tam denně dáte řekněme 100 příspěvků do diskuze, budete za chvíli nejčtenejším plátkem ve známém vesmíru. Děkuji, vaše argumenty mě opravdu vždy nesmírně pobaví. Jen tak dál. A prosím, aby se dále zapojoval i pan Bražina, nerad bych přišel o moudra tohoto úspěšného guru zdejší diskuze.

+0 /-0 | 15.04.2021 10:23

Pavel Ch

 

Snažil jsem se tu léta informovat ze svazového dění, pouze fakta, ne rozjednané věci a nebo velice citlivě, abych někoho neuvedl v omyl. Fakty jsem také opravoval nejasnosti, které v diskuzi vznikly.

 

Včerejší vyjádření nedůvěry tedy beru a tím tu končím, pochopil jsem, že mnozí vědí, jak co dopadne dopředu, jak komise rozhodne (což ani já nevím), tak tu už nejsem vůbec potřebný.

 

Děkuji za noční emaly, které se mi dostaly, ale já opravdu nejsem křehotinka, když mně něco hodně naštve, jdu si oběhnout jezero, ale už jsem tak psychicky odolný, že mne může něco naštvat tak 3x za deset let. Nicméně si emailů vážím, kdyby jste měli dotaz, na emailu zpětně odpovím.

 Loučím se sad, Pavel Chrz, člen STK

-----------

PS: Petře, Martin Petr komisím umožňuje, jsou nezávislé.

14.04.2021 16:37 | Martin Petr

Takhle - nechci předjímat, jak STK výsledky zveřejní, to je na nich.

+0 /-0 | 15.04.2021 10:22

Petr Koutný

Pavle  - Martin Petr psal o anketě, o výsledcích a že bude tajná volba a výsledky budou né jmenovitě, ale číselně ( poměrově). Proto byly ty emoce, tak nějak to nevyznělo, že on do toho nemluví, spíš naopak. Jestli je STK nezávislá, pak děkuji za to. Přičítám to opravdu nešťastným vyjádřením Martina Petra a tomu to tady včera dost lidí vyčítalo. 

+0 /-0 | 15.04.2021 10:18

Petr Koutný

Pavle - ty to moc dobře víš a řeknu to ještě jednou. Vážím si toho, že nám aspoň ty říkáš co dělá šachový svaz. Že máme aspň nějaké informace a že se s námi bavíš. Vždy slušně a férově. Včera byla trošku emotivní diskuze a nemělo to vyznít tak, jak to cítíš. Mrzí mě to a budu rád, když v tom co děláš budeš pokračovat. Psal jsem a dnes bych to upřesnil, bez Vás ( Ty, pan Malec, Rosťa Svoboda, Pepa Bednařík) si neumím představit svaz. Vy jste pro mě svaz a kus práce pro šachisty. Díky za to co děláš a děláte. 

+0 /-0 | 15.04.2021 10:16

Pavel Ch

Vzhledem k vyjádření nedůvěry k mé osobě jsem včera psal, že o nových věcech ze svazu již nebudu informovat, abych nezůstal dlužen odpovědi na staré, byť jsem se asi vyjadřoval.

2. (ad 1. níže)všem, kdo si chtějí přečíst.

  Včera na dotazy zjišťuji, jak jse to s článkem. Napíšu zde, že vyjde v pátek a zdůrazním, že o půlnoci neuzavřem, ale že máme zájem o skoro 100% názorů.

  A přesto jak kolovrátek jsou zde odpovědi: Svaz nechce názory, svaz vyhodnotí, že nebyl zájem se vyjádřit. Svaz na just dá až 18.4.

 Odpověď: Má teď snad svaz antidatovat a schovat, že dal 14 dní zpět? V pátek vyjde, anketa pokračuje. 18.4. není pátek, pátek je 16.4. Kdyby jste se alespoň do kalendáře podívali.

 STK na just nezveřejní podrobnosti hlasování, schválně, bude podvádět, aby nešlo ověřit.

Odpověď: Ani čárku jsem nenapsal o způsobu zveřejnění. Proč je mi to podsouváno, nevím. Předseda VV napsal, že je věcí STK. A v STK jsme o tom ještě nejednali. Tak já nebudu předjímat, co se rozhodne, jsem jen člen komise. Ano by nebylo slušné vůči komisi, abych předem psal svůj názor veřejně.    

  Mrzí mne, proč jste se pustili do předsedy VV kvůli parketě STK. Předseda má tu dobrou vlastnost, že do komisí nezasahuje, není-li nezbytně nutné. To každý šéf takovou vlastnost nemá. A když má řídit svaz o 13.000 šachistech, tak by bylo špatné, kdyby chtěl řídit vše.

+0 /-0 | 15.04.2021 10:13

Petr Koutný

beze jména: odpovědi

1) Nepřijde Vám odpověď: "děkuji za komentář. I díky němu zvedáte návštěvnost tohot webu. Jsem rád, že jste s námi! :) - přijde mi jako hodně vtipná, veselá a originální. 

2) A kolik z těchto komentářů jsou komentáře pana Koutného a jeho psů Bražiny, paulz, ciki? - nevím, nepočítám komentáře jednotlivě a počítám celkem. Bude tady brzy 400 komentářů a nebudu počítat kdo kolik jich napsal. Jestli se Vám do toho chce, pak to můžete sečíst. Stejně to je jedno, tady nejsou limity a omezení. 

3) Kdy nám předložíte analytiku toho, že nss.cz je nejčtenější? S kým se mám porovnávat, když tady není nikdo, kdo by byl na polovině čtenosti těchto stránek? Odpověděl jsem tím, že když se podíváte na čtenost posledních článků a kouknete široko daleko a ještě dál, tak v zemích českých i slovenských i moravských není nikdo, kdo by měl taková čísla. Opravdu se neporovnávám se stránkami co mají čtenost +- 100 na článku. 

4) Určitě brzy. Za s.r.o ale až za rok, protože bylo založeno v roce 2021 a první uzávěrku budeme zveřejňovat za rok. Jestli  budete chtít znát i náš obchodní plán za celou skupinu RP tento rok, rád Vám jej napíši. Věřím, že jej splníme. 

+0 /-0 | 15.04.2021 10:12

Pavel Ch

Vzhledem k vyjádření nedůvěry k mé osobě jsem včera psal, že o nových věcech ze svazu již nebudu informovat, abych nezůstal dlužen odpovědi na staré, byť jsem se asi vyjadřoval.

1. především Pavlu Zpěvákovi (paulz):

Pavle, je naprosto běžné, že nevyžádaná práce od komise je sice chválihodná aktivita, ale může přijít vniveč. To, že předseda v průběhu Tvé aktivity ocenil, Tvoji práci a odkázal Tě na STK, je běžný postup. Kdyby jsi zjišťoval k mládeži či rozhodčím, odkáže Tě na Z.Fialu resp. J.Prokopovou. To bylo, je a bude. Sorry, jestli u Tebe vzbudilo falešný pocit, pře tím předseda říká, že se tím STK MUSÍ  řídit. To tak předseda myslel. Neodrazuje nikoho, kdo chce pro šachy něco dělat. Když napíšu, jak jsem kdysi psal, o práci s talentovanou mládeží, věnuju tomu více času, než Ty, byl jsem odkázán na konkrétního člověka a holt komise z toho nevzala nic. Ale s tím jsem počítal, práce nebyla vyžádána. Ona, i kdyby byla vyžádána, třeba od člena komise, může se stát že výtvor nebyl přijat a také zmařený čas. Nakonec v další fčním období 50% z mých návrhů byly uvedeny v život a fakt mi bylo jedno, že je pod tím podepsán někdo jiný, byl jsem rád, že se v život moje návrhy dostaly. (Vše bylo dávno před předsedováním Martina Petra).   

    K Tobě, Pavle (paulz):

- Nikdy nebudem brát telefonické zjišťování, kdyby jsi měl podloženo emaily, mohlo to dopadnout jinak. To není nic proti Tobě, to prostě musí platit obecně.

- Vždy budeme jednat o těchto věcech se statutáry. I obyčejný protest po zápase musí podepsat statutár. Kapitán nemusí být už kapitánem. Tak to prostě ve svazu je.

  V klidu můžem pohovořit po emailu, bez emocí.

+0 /-0 | 15.04.2021 10:03

xdavx x
BezJmena ty jsi udělal kariéru jako předseda pouličního výboru strany jak je vidět :D to vysvětluje tvou touhu bonzovat, kadrovat, umlcovat. Kterou stranu volis soudruhu? Nějakou z demobloku vid? :)
+0 /-1 | 15.04.2021 09:56

BezJmena

Pár nezodpovězených otázek:

Nepřijde Vám odpověď: "děkuji za komentář. I díky němu zvedáte návštěvnost tohot webu. Jsem rád, že jste s námi! :) "

na konkretní otázky jako odpověď arogantního člověka?

A kolik z těchto komentářů jsou komentáře pana Koutného a jeho psů Bražiny, paulz, ciki?

Kdy nám předložíte analytiku toho, že nss.cz je nejčtenější?

Kdy zveřejníte účetní závěrky spolku Robert a Petr šachy, kde jste statutárem a jste tedy za to zodpovědný?

+0 /-0 | 15.04.2021 09:55

xdavx x
BezJmena :D
+0 /-1 | 15.04.2021 09:46

Petr Koutný

Ten komentář byl hrana, to slovíčko tam být asi nemuselo. Jaká byla prosím Vaše otázka, rád odpovím. Děkuji

+0 /-0 | 15.04.2021 09:45

BezJmena

@Koutný: To by se Vám líbilo, kdyby Váš kritik odešel. Jako vždy odpověď na konkrétní otázku jsem nedostal. Ale jen na to upozorním. Hanit Vás za to nebudu. Je to Vaše právo.

Opravdu vše mažete? Tento příspěvěk je v pořádku? 15.04.2021 08:22 | ciki333

+0 /-0 | 15.04.2021 09:30

Petr Koutný

Bezejména - když je komentář vůlgární a když porušuje nějaká pavdila mažu jej. Já akceptuji že to tady nemáte rád. Proto mi věřte, že to tady opravdu nemusíte číst, nemusíte komentovat  a můžete klidně odejít. Je to jenom na Vás. 

+0 /-0 | 15.04.2021 09:01

BezJmena

@Koutný: Když teď napíšu, že mi tady chybí článek o dvojkolech v 1. lize, tak opět s články provedete škatula hejbejte se?

Nepřijde Vám odpověď: "děkuji za komentář. I díky němu zvedáte návštěvnost tohot webu. Jsem rád, že jste s námi! :) "

na konkretní otázky jako odpověď arogantního člověka?

Pan Petr odpoví aspoň na otázku i když se Vám jeho odpověď nelíbí. Vy se s odpovědí ani neobtěžujete.

+0 /-0 | 15.04.2021 08:57

BezJmena

@Bražina: Kritika může být. Ale musí být podložená fakty a nikoliv doměnkami. Ale tenhle server tímto neřídí.

A to nemluvě, že si nadefinuje i pravidla pro diskuzi a ty aplikuje jen na ty, které potřebuje umlčet.

+0 /-0 | 15.04.2021 08:48

BezJmena

@Bražina: Udělám to co pan Koutný, opětovně jen zkopíruju své příspěvky:

13.04.2021 08:29 | BezJmena

A ná má včerejší slova došlo: 12.04.2021 13:09 | BezJmena

@Brazina: Takže argument nemáš a posíláš mně si o tom něco přečíst. Proč mně to s tvou osobou nijak nepřekvapuje. Další argument z tvého pera budou už jen nadávky...

+0 /-0 | 15.04.2021 08:45

xdavx x
Tak on Nicka bezJmena je takový typicky bolševiček. Kritické příspěvky nám kazí dobre jméno svazu. Co by si řekl nezaujaty čtenář? Svaz si rozvracet nenecháme :D by mě zajímalo jestli tento klaun byl dříve jen ve straně nebo aktivně kadroval své kolegy. Ani se nedivím že tady vystupuje jako anonym. V reálu by si před ním každý odplivl. Navíc by se dalo zjistit jestli tento hrdunny anonymní sráč a udavač. není ve svazku StB. Vůbec bych se nedivil.
+0 /-1 | 15.04.2021 08:35

ciki333

15.04.2021 08:27 | Petr Koutný

V pohodě...Jen mě ten anonym "Bezejména" rozčílil a cítil jsem potřebu na jeho hloupé poznámky reagovat.

+0 /-0 | 15.04.2021 08:31

Petr Koutný

Zdenku - jsem rád za kritiku i od tebe. Mimochodem fabulace kdo kolik napsal komentářů. Každý může napsat kolik chce komentářů. Když se člověk baví a diskutuje, tak proč mu vyčítat kolik napsal komentářů. Mimochodem, když už to je na webu, který provozuji, pak proč bych sem si třeba nemohl napsat komentář. Ale Zdenku, tady přeci nešlo to komentáře. Prostě bezejména projevil svůj nesouhlas tímto způsobem.Sice malinko bezduchým a prázdným, ale respektuji to. Jen snad mi věříš, že tady mu vůbec nešlo o tebe, o komentáře a to něco napsat k článku. 

+0 /-0 | 15.04.2021 08:27

ciki333

15.04.2021 07:33 | BezJmena

Hňupe, BezJmena, měl jsem zde pouhých 11 příspěvků z celkového počtu 374. Nepovažuji se za ratlíka dua RaP. O tom mimo jiné svědčí mé kritické poznámky na adresu Petra Koutného viz.

http://www.nss.cz/otevreny-dopis-vsem-sachistum---eliska-richtrova

A koneckonců i úvodní komentář k tomuto článku, z něhož cituji: "Vás mám pane Cveku rád, ale z Vašeho moralizování se mi zvedá žaludek. Nesnáším štvanice na lidi a řídím se biblickým "hoď kamenem, kdož jsi bez viny." Bylo by férové odblokovat na nss IP adresu Vojty Pláta, aby se k řečenému mohl vyjádřit."

Na rozdíl od většiny českých žurnalistů, kteří se již dávno stali hlásnou ideologickou troubou svých paníčků (Tabery, Fendrych, DVTV, zmrdi z veřejnoprávní televize...), nikoliv tedy hlídacími psi demokracie, já nikoho, obrazně řečeno, nedrbu na koulích. Nemám to jednak zapotřebí a za druhé svoboda projevu je pro mne nejcennější komoditou v demokratické (bez přívlastku) společnosti.

 

+0 /-0 | 15.04.2021 08:22

Petr Koutný

Pedro - peníze nejsou problém. Problém je čas, Začátek přenosu, konec přenosu, technická podpora a z těchto důvodů to lidsky nedáme dohromady tak, abychom stíhali i jiné věci. I tak to bude každý den po večerech hodně práce. 

+0 /-0 | 15.04.2021 08:18

Pedro Morales
Pane Koutný, tak to je škoda! Těšil jsem se na přímé přenosy. v článku o kandidátech jsem to tak pochopil :( Asi moje chyba. A není to škoda, když už jste dělali první část? Doufám, že nejsou problém peníze, to bych pomohl. Ale mám pocit, že to nepotřebujete :) Podle mě se vám neskutečně daří - tyto stránky, š-šop... jen tak dál, makejte!
+0 /-0 | 15.04.2021 08:15

Petr Koutný

Pedro - zatím to vypadá na off line přenosy. tedy ne v reálném čase, ale ten den, kdy se hraje partie, hned po dohrání a třeba o půl noci dáme článek, rozbory v pgn a video pohled na to nejzajímavější. Články, videa a rozbory by měl dělat Robert Cvek, Petr Koutný, Pavel Zpěvák a bavím se ještě s Miky Maníkem. Začíná se v pondělí, připravuje se článek a jdeme na to. Snad se to bude líbit.

+0 /-0 | 15.04.2021 08:03

Petr Koutný

bezejména - děkuji za komentář. I díky němu zvedáte návštěvnost tohot webu. Jsem rád, že jste s námi! :) 

+0 /-0 | 15.04.2021 08:01

Pedro Morales
Tady to žije! Jednoznačně nejlepší šachový web. Chci se zeptat pane Koutný, už se ví kdo bude komentovat přímé přenosy z kandidátů? Těším se a držím palce! Ptal jsem se u toho příspěvku s kandidátama, ale asi v tom množství komentářů zde není vidět. Díky za vše co děláte!
+0 /-0 | 15.04.2021 07:57

BezJmena

@Koutný: No právě, že Vy tipujete. Ale jako obvykle se ani nesnažíte Vaše tipy ověřit.

Takhle jsou bohužel psány všechny Vaše články. Něco si myslíte, ale jestli je to pravda, to ani neověříte. Natož, aby to bylo aspoň ze dvou nezávislých zdrojů.

Bulvár aspoň napíše: "dostali jsme tip od nejmenovaného zdroje" nebo "autor článku se domnívá". Vy se takovým spojením ani neobtěžuje a doměnky prezentujete jako fakta.

Stejně jako Váš dnešní ranní komentář. Zaznělo tu v diskuzi spoustu různých názorů, ale Vy jste si opět vypíchnul do svého komentáře jen to co se hodilo Vám...

Psal jsem to už v minulosti: Bohužel nss.cz dávno není serverem informujícím o šachovém dění. Ale je hlásnou troubou názorů pana Koutného a jeho nohsledů. Jako krásný příklad je, že na hlavní stránce se neudrželi ani den články zvoucí na turnaj. Podstatné je, aby tam byly články kde se řeší svaz, protože lidi se rádi podívají jak se jiní hádaj.

Tedy jediná smysluplná informace je, že jsou tu dva názorové proudy a můžete to zabalovat do dalších líbivých slůvek okolo, které jsou jen balastem.

 

+0 /-0 | 15.04.2021 07:56

Petr Koutný

Beze jména: data? 30 000 zhlédnutí na třech článcích tento týden. Ukažte mi web, který toto má prosím. To jsou jediné čísla, které si můžete ověřit a kterým mi uvěřite. Když Vám napíši cokoliv jiného, neuvěříte. Tento týden má tento server dohromady přes 50 000 zhlédnutí. Není u nás jiný šachový server, který to má. Tipuji že není nikdo kdo má i polovinu, dokonce možná třetinu za týden. 

+0 /-0 | 15.04.2021 07:40

Petr Koutný

Ochvatil - já s Vámi suhlasím. Tato diskuze není výkladní skříň. Není to reklama na šachy. Bylo to bitevní pole, kde v nadsázce a obrazně řečeno tekla krev. Byla to bitva. Jsou články a bude jich hodně, například Turnaj Kandidátů, kde se budeme bavit o šacháh a jsou články, které mají potenciál vyvolat podobnou bouři. Takovýchto je tady cca 3%. Souhlasím že jak opadnou emoce, pojede se dál. Ale mým pohledem toto byla bitva jak ve středověku. Historicky to nebyla asi bitva u Domažlic, protože zpěvu tady moc nebylo. Nebyla to ani Bílá hora, protože šlechta z boje neutekla. Nebyla to ani poprava českých pánů. Spíš bych to přirovnal k bitvě u Vítkova. Kde odvážní Husite odrazili armádu Zikmunda, ale Zkimund se stejně nechal korunovat českým králem. Bylo to tenkrát bitva, která nebyla poslední a kde se protivníci ještě několikrát střetli. Doufám že se nebude historie opakovat, protože země české byly po desetiletí bojů vyrabovány a vypáleny a nejvíc tenkrát trpěl obyčejný lid. 

+0 /-0 | 15.04.2021 07:37

BezJmena

@Koutný: A kolik z těchto komentářů jsou komentáře pana Koutného a jeho psů Bražiny, paulz, ciki?

Opět jen manipulujete s daty. A když jsme u té manipulace, předložíte nám konečně data na základě kterých tvrdíte, že jste nejčtenějším šachovým serverem?

+0 /-0 | 15.04.2021 07:33

Petr Koutný

off topic - 370 komentářů. Je jen důkaz toho, že toto téma nebylo nezajímavé a že lidi reagovali. 404 komentářl je TOP 6 článků tohoto webu co do počtu komentářu. Počet komentářu je jakýsi ukazatel toho, jak lidi článek zaujal. Takže ještě chvíli a nezapadne tento článek i s klenoty této diskuze ( viz komentáře Martina Petra) do historie, ale bude lehce k dohledání. 

+0 /-0 | 15.04.2021 07:29

Zaplji

Ochvatile, ja k tomuto clanku zadny diskuzni prispevek nepridal, to ses spletl

+0 /-0 | 15.04.2021 07:18

Petr Koutný

Ochvatil - ještě jste zapomněl přidat toho největšího, který tady diskuzi opravdu obohatil. Martin petr tady taky zářil, prosím nezapomínejte na něho....díky

+0 /-0 | 15.04.2021 07:15

Petr Koutný

Samozřejmě - ten kdo si dovolí nepodpořit tento turnaj, ten je u Vojty nejhorší na světě. Protože ten kdo nepodpoří veřejně tento turnaj přeci každým člověkem, který si nepřijde zahrát snižuje Plátovi odměnu a o to tady jde. zapomeňte prosím na to, že Vojta je andílek, který tady dýchá pro šachisty a dělá pro ně věci. Je to pořád stejný ..., který lidi jen okrádá, pomlouvá a uráží. Teď podepsal repre smlouvu, tak musí k tomu ještě psát jak je Martin Petr úžasný a fenomenální a ideální muž do každé rodiny. Spojení arogance  v podání Martina Petra s podrazákem Vojtou Plátem vzniká zajímavá rovnice, kde výsledkem bude brzy pěkná aféra a snad konečně i jednou odchod lidí, co dělají věci, na které nemají. 

+0 /-0 | 15.04.2021 07:14

xdavx x
Já teda nevím.ale nebylo to minulý rok tak že se VP vyjadřoval o jiném webu podobné, že nechtěli dát článek o jim pořádaném MCR? Pořád dokola, jak přesýpací hodiny.jednou je zlý ten, pak zase někdo jiný.. MCR které nejde na elo mě moc neláká. Určitě fajn že se něco hraje ale kdo si vzpomene jak to dopadlo loni
+0 /-1 | 15.04.2021 07:10

Petr Koutný

K Vojtovi Plátovi ještě jednou

Jdeme zpět do roviny Vojty Pláta. Vojta Plát vyhrožoval vyvraždění mých dětí, kterí nezná a nikdy je neviděl. Nic mu neudělali a ani neví, že někdo jim takto vyhrožuje. Svaz Zdenku jestli je řízen Martinem Petrem stejně jak on tady arogantně komentuje a dokazuje, že je mimoň tak nevím co ještě víc chtít. Turnaj je samozřejmě malá domů Plátovi. Nejde tady vůbec o nic jiného, než o principy a klidně po mě hoďte kamenem, když řeknu že ten kdo vyhrožuje vraždou mých dětí je vrah. No nic se stejně nestane. Proběhne turnaj, Martin Petr bude zářit jak to nejlépe umí, Plát shrábne svých 20 tis, které lidem kterým dluží stejně nevrátí a půjdeme dál. Stejně věřím, že jestli je tento domeček Plát+Martin Petr postavený na takovýchto základech, pak se brzy zbortí  a spadne. Zdenku, Martin Petr není žádný manager. Manager musí bojovat za své lidi a tento člověk nebojuje za šachisty. Připomíná mi člověka, který má strach o svoje místo a ví, že takové podobné už si nenajde. No nic, stejně je to jedno. Co jsem chtěl se stalo. K tomu bonus v tom, jak se tady zesměšnil a arogatně vybarvil Martin Petr. Pěkné ráno.  

+0 /-0 | 15.04.2021 06:55

Zaplji
VP, tak clanek o Mistrovstvi CR v bleskovem sachu uz je na strankach Kose olomouckych sachistu. Preji vsem, at se turnaj vydari.... Budu se divat.
+0 /-0 | 15.04.2021 06:41

Zaplji

VP, Vojto udekam Ti laskavost, i kdyz nemusim. Do Koutku olomouckych sachistu napisu o tom, ze bude MCR v blicaku. A napisu pak i vysledky. A to prestoze jsi mne posledne na fb zablokoval a predtim vynadal. Ja za to nemohu a nemam sloni pamet jako prezident, abych si pamatoval, co kdo kdy a Tobe tady napsal! A neboj na Olympiade bych hrat nechtel, leda tak v tymu zdravotne postizenych s Vitou Valentou, ale papiry na hlavu ani na pater mi nedali....Vojto mej se a pokud bys mi chtel rict neco normalniho, hod mne zpat do pratel, pokud o to stojis. A ted jdu napsat do Koutku neco o tom sobotnim Mistrovstvi. Cus

+0 /-0 | 15.04.2021 06:30

ciki333

Ještě dovětek k Martinu Petrovi...On reprezentuje současnou generaci třicátníků na vyšších managerských postech. Typické povahové rysy: Sebestřednost, pocit o vlastní neomylnosti, sebevědomí dosahující astronomických výšin, zesměšňování oponentů bez použití vulgarismů, nastudované poučky o asertivním chování...Předseda ŠSČR rozhodně žádným komplexem méněcennosti netrpí. Je produktem současného trendu ve společnosti "mládí vpřed" bez ohledu na životní zkušenosti. Uvedené nešvary, mylně vydávané dobrosery (havloidy) za přednosti, jsou charakteristické pro poslance z řad České pirátské strany (Michálek, Pikal, Richterová, Gregorová, Ferjenčík...). Proto je nutné všemi legitimními prostředky zabránit tomu, aby se Ivan Bartoš stal premiérem ČR a jeho mládežnická suita okupovala ministerské posty.  

+0 /-0 | 15.04.2021 06:05

ciki333

15.04.2021 02:01 | Morphynista

"Diskusi sleduji jen zběžně , nicméně chápu rozhodnutí funkcionářů šachového svazu do této pokleslé arény plné vyjících šelem již nevstupovat."

Myslel jsem, že mě v této ranní hodině šálí zrak, když jsem uzřel Váš výron. Nejnebezpečnější ze všech šelem je člověk. Dumám nad tím, koho mi připomínáte, Morphynisto...Slizkého tvora plného sladkobolných moralistických keců. Jste reinkarnací ústřední postavy - Karla Kopfrkingla - z filmu "Spalovač mrtvol." Neuvěřitelně hnusné kreatury, zabalené v obalu slušnosti. Nikdy jsem se ve virtuálním prostoru internetu nesetkal s něčím tak odporným jako jste Vy, Morphynisto.

 

+0 /-0 | 15.04.2021 05:30

srdce

Napišu.To by snad neudělal.

+0 /-0 | 15.04.2021 03:35

srdce

Chtěl bych zorganizovat turnaj v rapidu v Praze.Laka mě udělat turnaj v rapidu maraton, ale zkrácený jak jste mi radil vy.

+0 /-0 | 15.04.2021 03:34

srdce

Ano to je ono.

+0 /-0 | 15.04.2021 03:31

srdce

Já sem se díval na Madarsko. Právě mě turnaje ,kde hrajou hráči z Česká zajimají

+0 /-0 | 15.04.2021 03:30

srdce

Já myslím ,na živo.My jsme se spolu už bavily.Chtěl sem dělat ten turnaj  v rapidu v Mořicích u nezamyslic. Měl proběhnout 10.10, ale musel se zrušit ,kvuli covidu. Pokud se budou moc konat turnaje, měl by proběhnout v září.

+0 /-0 | 15.04.2021 03:26

srdce

Pane Plát 13.4  = V 17.30 je komentář ,že od některých lidi je potřeba se otstřihnout .Já sem to pochopil,že to je  na vás. Pokud sem to pochopil špatně tak se omlouvám

+0 /-0 | 15.04.2021 03:16

srdce

Možna si to pletu, ale tam v dřívějším komentáři ,někdo napsal v tomto smyslu.Je to asi den zpátky a pochopil jsem,že to je mířeno na vás. Já to zkusim dohledat.

+0 /-0 | 15.04.2021 03:07

srdce

Pane Plát , vy jste divoch. Ale jsem rád, že ten turnaj  proběhne i když já teda bleskovky moc nemusím. Pokud jste schopen zorganizovat turnaj, pro jiné hráče tak za to si zasloužité poděkování .  A  pokud byste třeba organizoval turnáj v rapidu tak jsem schopen dát věcné ceny. Tam snad někdo napsal ,že byste snad měl být otstřihnutý. To je hrozné slovo. Snad se na mě nebude zlobit . Já vás obdivuju -pokud nezlobíte. určitě vám přeju at se vám daři na šachovnici ,ale i v osobním životě. Šachy to je prostě váš život 

+0 /-0 | 15.04.2021 02:57

srdce

No já nechápu ,proč někomu vadilo,že pan Vojta Plát, organizuje spolu ze šachovým svazem turnaj ,o který je zájem.Todle rozjelo ty diskuze a já se jěště blbec přidám., abych to tu atmosféru zklidnil. No nakonec mě vytočilo.

+0 /-0 | 15.04.2021 02:15

Morphynista

Diskusi sleduji jen zběžně , nicméně chápu rozhodnutí funkcionářů šachového svazu do této pokleslé arény plné vyjících šelem již nevstupovat. Ono s některými diskutéry typu D.bražiny se rozumně komunikovat nedá a po čase to většinu lidí přestane bavit, takže zůstanou jen ti nejvytrvalejší...  

+1 /-0 | 15.04.2021 02:01

srdce

Když toto nový zájemci o šach, budou číst . Dneska Pan MIROSLAV BRABENEC VE 12.44 napsal komentář,který je k zamyšlení a takto se mě ptá spousta lidi,kteři by měli zájem hrát šachy závodně. a bohužel jsem zážil za 4.roky co hraju šachy takové podrazi.Šachy budu hrát dál protože mě bavi a rád bych pořadal turnaje v rapidu.Jednu akci už mám domluvenou. Ale jako samostná jednotka. Pane Martine Petře, vás si vážím a děkují ,ze jste mi vždy byl ochoten poradit ohledné Šachu. Pana Svobodu  a pana Pavla CH osobně neznám, ale vaše komentáře byli dobré. a velmi si vážím pana Davida Navary, za to , jaký je hráč ,ale ještě víc jaký je člověk. 

+0 /-0 | 15.04.2021 01:33

xdavx x
Petře Krausi, děkuji. Já jsem přestal hrát šachy z podobných pohnutek, jen v obrácenem gardu. Neuveritelne krytí podvodu našich dvou reprezentantů ze strany svazu, a tvrdošíjně trvání na své pravdě, byl poslední hřebíček. To co se děje teď vnímám rovněž negativně. Jsem si jist že obě strany mohli jednat jinak. Nicméně tato diskomunikace je zejména problém svazu. Ti by měli být první kdo se má snažit se přiblížit členům a ne naopak. Smazáne příspěvky jsem nečetl, sám nechodím pro ostré slovo daleko, ale některé osobní výpady jsou za hranou. Beru to ale tak, že i to je důsledek dnešní situace a ludem už to přerůsta přes hlavu.
+0 /-1 | 15.04.2021 00:50

xdavx x
U anonymu vykani resit nemíním. Pokud se něco stalo, tak pak v zahraničí a je logické že o tom informuji zahraniční weby. Jenže ty sis potřeboval kopnout. Jsem si jist že až se šachy rozjedou bude o čem psát. Ostatně, můžeš přeci na konkurenční web a tam obdivovat zápas století, ve kterém se povinné hrál tah 1.h4...
+0 /-1 | 15.04.2021 00:44

Frank

Pane Bražino, zůstanu u vykání a lichotku neopětuji. Možná se budete divit, ale v šachovém světě se toho za poslední měsíce událo hodně a rozhodně tím nemyslím jen online soutěže. Stačí sledovat zahraniční zdroje. Ale vám asi stačí pravidelná dávka Metelesku Blesku a upoutávky na videa (za ty palec nahoru, videa pana Cveka jsou super).

+0 /-0 | 15.04.2021 00:33

srdce

DRUHÁ VĚC, POKUD JE TADY PŘEDSEDA   a VV =jejich práce znevažovana.Tak mě to hluboce mrzí a v takovém prostředí se špatně citím. Je tady špiněn Český šach. Všem přejí jen to nejlepší.  A NEBUDU se skrývat za přezdívku. Petr Kraus-invalidní důchodce.

+0 /-0 | 15.04.2021 00:32

srdce

Dva dny zpátky ,tady probíhala debata  ,která byla následně smazana. Styděl jsem a požadal jsem Slovenský svaz, jestli by byl možný přestup. Po dnešku se stydím ještě víc a  asi přestanu hrát šachy závodně.

+0 /-0 | 15.04.2021 00:14

xdavx x
Srdce, Martina jako řadového sachisti znám z mnoha akci a naprosto v pohodě, proto mě překvapuje jak se teď prezentuje. Pro vás ok, pro mě ne,
+0 /-1 | 15.04.2021 00:01

xdavx x
Frank, a dokážeš pochopit že kvalitní zpravodajství jaksi v dnešní době není možné, protože se nic neděje? Tyhle stesky fakt miluju ty genie.
+0 /-1 | 15.04.2021 00:00

Frank

Vážený @srdce, souhlasím s vámi. Pan Petr komunikuje kultivovaně a věcně. Podobně profesionálně se v článku i svých příspěvcích do diskuse prezentoval pan Svoboda. Snaha o věcnou argumentaci však naráží na pokleslou úroveň místních diskusí, utopených ve vzájemných urážkách. Je opravdu smutný pohled na toto bizarní kolbiště, běžící na adrese bývalého kvalitního zpravodajského serveru. 

+0 /-0 | 14.04.2021 23:49

srdce

david brazina -tak co s tím .Moje osobní zkušenost s panem Martinem Petrem - jako řádový člen vždy ,když jsem mu zavolal nebo poslal email s dotazem-vždy mě odpověděl. B yl jsem i osobně na svazu-vždy mě na moje dotazy odpověděl =arogantní -to právě naopak. 

+0 /-0 | 14.04.2021 23:42

xdavx x

srdce, cetl jsem co psal martin petr.

+0 /-1 | 14.04.2021 23:18

srdce

david bražina, četl jste co napsal pan Pavel ch- ve 21hod.

+0 /-0 | 14.04.2021 23:14

xdavx x

srdce, naopak martin petr si jmeno kazi vic nez si mysli. od zahrani do autu podvody laznicky a hracka, po farizejske chovani k jednomu nasemu reprezentantovi, az po prispevky dnesniho dne. jedine o co ted jde je, proc a z jakeho duvodu se nezverejni vysledky ankety, ktera vyjadruje stanovisko siroke zakladny. je totiz docela mozne, ze zastupci klubu budto nehlasovali vubec, nebo hlasovali v rozporu s pranim samotnych hracu, nebo dokonce bez jejich vedomi a nebo ze tyto vysledky budou zkresleny tak, aby vyhovovaly jen specifickym potrebam. za me je toto naprosto zbytecna arogance ze strany svazu, ktera jen pokracuje v nastolenem trendu ze samotny clen ma v podstate jen povinnost drzet hubu a platit prispevky.

+0 /-1 | 14.04.2021 22:43

srdce

Dobrý večer pane Koutný.Myslím si ,že pan Martin Petr si jméno nekazí, ale naopak si ho kazíte vy a pořad nevím o co vám jde. Jde opravdu o anketu nebo jste takový šachový vlastenec a chcete záchranit šachy od toho hrozného předsedy pana Martina Petra. Pokud mám srovnat komunikaci pana Martina Petra , ta je v pohodě. Vaše je k zamýšlení. Znova prosím ,pojdmě společně spolupracovat.

+0 /-0 | 14.04.2021 22:31

Druid.Panoramix

14.4.2021 - 18:27 - Martin Petr - cituji: "Svaz nemá žádný zájem na tom, jak se budou hrát 1. a 2. ligy, ostatně, na soboty se dají zápasy překládat už teď. Takže obavu o sčítání nechápu. Obecně je to právě volba oddílů, jejich statutárních zástupců. Neboť právě oni (a kapitáni) budou ty případně víkendy organizovat. Tím, že jsme jim napsali přímo, jsme jim dali alespoň základní klid k nelehkému rozhodnutí. Já dokonce i zcela chápu zdejší volání po maximální transparentnosti, to je v pohodě, dneska to frčí. "

Není to dostatečně pádná odpověď, ale vlastně na co? Na tu anketu, která teprve bude dána na web 18.4.2021 jako info pro všechny hráče, s tím že anketa pro statutáry družstev  1. a 2.ligy a dalí dotčené funkcionáře už proběhla s těmito výsledky a 18.4.2021 proto, aby se do toho od začátku zbytečně?? neplatli všichni hráči, kteří by se k tomu chtěli vyjádřit........ snad to chápu dobře. 

+0 /-0 | 14.04.2021 22:28

paulz

Já to nechápu, 18.4 tu anketu dají na web. Aby upozornili ty co do té doby neodpoví. A do té doby to tam nedají ani za milión. Do 18.4 o tom obyčejní hráči nesmí vědět, po 18.4 můžou. 

Jinak je navíc docela sranda, že se vůbec neví jestli se podle výsledků něco stane. Takže i kdyby bylo 100% oddílů pro dvojkola, stejně se nic nemusí dít. V podstatě je to anketa informativní která není pro STK závazná. Takže v podstatě o nic nejde, jen se pár lidí pohádá...pan předseda neustoupí co se týče zveřejnění, pár lidí se nasere....

A všechno vlastně zbytečně......

+0 /-0 | 14.04.2021 22:09

Druid.Panoramix

Petře Koutný - ale má jednu velikou pravdu - viz článek v 21:10 - pokud nepostavíte kandidátku na přístí volební konferenci a smysluplný plán činnosti a nesmetete ho z povrchu zemského, pak jsou veškeré tyto debaty k ničemu. Jak to kdysi říkal jeden kamarád z Hradce Králové - partie vyhrávám tak, že sbírám mikroskopické výhody a až jim mám plný pytel, tak ho hodím soupeři na hlavu a on se z toho po.... a já vyhraji. :o)) Sám vidíte, že je bez namáčení, kluzký jako had, arogantní s egem až k nebesům a jen se Vám směje za zády do očí. :o))

 

+0 /-0 | 14.04.2021 22:06

srdce

Pavel ch-Martin Petr- vaše diskuze mě jako řádového šachistu posouvá máte moji plnou podporu.

+0 /-0 | 14.04.2021 21:41

Petr Koutný
Bavím se tím, jak tento článek měl otočit diskuzi proti RP a nakonec opravdu díky tak až hloupých odpovědi Martina Petra se to posunulo směrem, který původně nebyl v plánu. Souhlasím s tím, že co komentář Martina Petra to pokaždé neuvěřitelná chyba, nezmění komunikace, diskuze, argumentů a dohromady to je jen sbírka arogance a papalastvi. Sám si dělá obrázek o sobě, sám si kazí jméno a sám si dělá víc kritiků. Jako dostává tady pořádnou čočku a právem. Za to jak komunikuje si ji podle mě zaslouží.
+0 /-0 | 14.04.2021 21:37

xdavx x
Martine, pokud neumíš přiznat chybu, jsi chudák. Dnes kupíš jednu za druhou.
+0 /-1 | 14.04.2021 21:31

Petr Koutný
Martin Petr- opět arogance. Opět ego.. MÍSTO TOHO ABY NAPSAL NĚCO TRANSPARENTNÍHO, NĚCO CO POMŮŽE ŠACHISTŮM, NECO CO POSUNE VĚCI DÁL, TAK ZASE JEHO VOLBY. JDE MU JEŠTĚ O ŠACHISTY A NEBO UŽ SE TŘEPE O MÍSTO? O TO JEDINÉ MU JDE? LITUJÍ ČLOVĚKA, KTERÝ ŽIJE TAKTO VE STRACHU.
+0 /-0 | 14.04.2021 21:26

Martin Petr
Hm, tak jestli tady skončí i Pavel Chrz, tak to už říká všechno... No každopádně já děkuju za psychologický rozbor a taky končím. Ono je to těžké - má nejspíš smysl reagovat na lži v článcích (ostatně, proto Rosťa napsal tenhle článek), a kdyby byla diskuze aspoň trochu normální, tak bych tu klidně byl, ale tohle fakt nejde. Pro Davida Brazinu ještě dodám, že ano, živil, šachy jsou mým převažujícím příjmem až od roku 2020 (překlápělo se to postupně). Ale to je jedno. Zatím si nevyčítám, že jsem v poslední firmě skončil, :-) a vyčítat mi to klidně můžete. Hlavně doufám, že už konečně postavíte tu kandidátku, psal to tady Viktor a i já už to píšu několik let. Jiné řešení to, bohužel, nemá. Mějte se!
+0 /-0 | 14.04.2021 21:10

xdavx x
Paulz to by mělo být samosebou. Že tomu tak není je odrazem toho, za co má svaz řádové sachisty.
+0 /-1 | 14.04.2021 21:08

Petr Koutný

Pavle CH - věř mi, že si opravdu vážím toho, že jako snad jediný a nebo jeden z mála nám dáváš nějaké informace. Dnes se ti podruhé omlouvám a i tentokrát věřím, že omluvu přijmeš. Prosím pochop, že není lehké být úplně v klidu, když se na nás valí tolik arogance. Jestli někomu věřím na svazu, pak už jen STK a hospodáři. 

+0 /-0 | 14.04.2021 21:03

Pavel Ch

Chlapi, ráno tu píšu, o kultivovanosti diskuse, o slušnosti. O tom, co se stalo po "košaté" diskuzi s otcem svěřence Petra a že jsem snad dost pomohl žákovi z jného kraje.

----

 A teď se dočtu o tom, že STK může zmanipulovat anketu, aniž ještě neskončila. I když píšu, že nám jde o skoro 100% hlasů. Takže jsme podvodníci, dobře, myslete si to.

---

Beru to osobně, říct mi tohle delegáti na konferenci, tak končím ve všech funkcích.

---- 

 Vyjádřili jste mi tady nedůvěru. Tak končím tady, už žádné info ze svazu ode mne nedostanete, obracejte se na sekretariát.

  ---

Zdar a sílu vám yes. Já ale podvodník nejsem.

+0 /-0 | 14.04.2021 21:00

paulz

To David: já se dostal do firmy kde jsem měl řídit asi 30 řidičů nákladních aut. To byla škola života, projevit aroganci znamenalo přinejmenším rozbitou hubu. Jinak se s něma dalo vycházet dobře. Doteď když nějakého potkám si pokecáme. Možná ne nejchytřejší ale docela féroví.

+0 /-0 | 14.04.2021 20:55

xdavx x
Co jste si zvolili to máte. Přesně tento typ vyjádření Martina, ale před tím i Viktora mě vedl k tomu, že jsem se na šachy vykašlal. Tohle je neskutečná šaškárna. Martine živil ses někdy normální práci? Pracoval jsi někdy v nějaké firmě? Zodpovídal ses někomu? To co předvádíš je neskutečná arogance. Bohužel sachisti jsou většinou pitomci, kteří si chtějí hlavně zahrat a zkousnou kde co.
+0 /-1 | 14.04.2021 20:49

paulz

To DP: na každém co nastoupí na vysokou funkci to zanechá určité následky, je to naprosto lidské, člověk se začne cítit důležitým. 

+0 /-0 | 14.04.2021 20:47

Druid.Panoramix

Petře Koutný - u Chocholouška to bylo 1 x za 10 let. :o))  Špatně jste toho Jáchyma sledoval... a taky se tam u spoustů sportů říká, že nemusí pršet, stačí když kape.... platí to i u šachů? :o))

+0 /-0 | 14.04.2021 20:45

paulz

A já nikdy vedení svazu nekritizoval, poprvé až v 63 letech. Člověk se pořád učí nebo jestli to bylo tím, že bylo jiné vedení svazu? Ono vlastně vedené svazu v podstatě nekritizuji, Viktora Novotnéno za to co udělal pro šachy na svazu si vážím, ostatních vlastně taky, jenom s Martinem  Petrem mám určitý problém. 

+0 /-0 | 14.04.2021 20:43

Druid.Panoramix

paulz - jen tak na okraj - nevšiml jste si, že po jisté době začínají být lidé, kteří se dostali do vrcholných funkcí, úplně odolní proti problémům, které trápí ty lidi dole, přestože je tito lidé volili třeba v dobré víře, že bude lépe či už nic nemůže být horšího než to, co bylo předtím. Jak hluboko se ti lidé zmýlili - ovšem mýliti se je lidské nicht war? Už to posedlo nejrůznější organizace a jejich management, Poslaneckou sněmovnu, Senát, ministerstva čehokoliv, možná i výbory jednotlivých stran, krajská hejtmanství. Že byste udeřil hlavičkou o hřebíček a ono to posedlo i ŠS ČR a jeho předsedu? :o))) V tom případě je to smutné, protože Vy, Pavle Zpěváku, nehrajete šachy a nevznášíte přípomínky a vůbec nežijete proto, aby se VV ŠS ČR měl dobře a ještě lépe a na lidi házel bobek. Spíše by to mělo být tak, že tito lidé byli zvoleni lidmi jako Vy proto aby šachové hnutí u nás fungovalo jak dobře namazaný stroj ( nikoliv slivovicí) a oni fungovali v jeho prospěch.. Máte právo na své informace, pokud je žádáte a ti lidé jsou tam od toho,aby Vám je poskytli. Jinak jsou tam na tři věci... asi víte, které bych mohl mít na mysli. :o)) A to už jsem sem nechtěl moc psát, protože vůči panu Matinu Petrovi nejsem objektivní, vyčítám mu, že tenkrát mohl zavolat Viktoru Lázničkovi a říct mu:"Viktore, neblbni a celou tu akci s Cífkou zruš." a ten problém, co se tady prokecnul vůbec nemusel být.

+0 /-0 | 14.04.2021 20:42

Petr Koutný

toto podepisuji Pavle. Jde o ego. Naprostý souhlas, přeci nebude někdo poslouchat Zpěváka, když za námi ( Martin Petr)  stojí 20 000 šachistů. Nezapomínej na krásný argument, že delegáti schválili rozpočet a že můžeme další rok fungovat.  Jak jsi psal, nikde jsem neviděl ani slovo, kde by Martin petr váhal, pochyboval a nebo sám chyboval. ON dokonce ještě dnes zápas s Lázničkou považuje za férový. No nic, to je zase jiný příběh. Pak se mi divte, že jednou za rok kritizuji svaz. ( Jak to říkal Choholoušek, toto se stává u nás maximálně 1 za pět let:) 

+0 /-0 | 14.04.2021 20:31

paulz

Tady jde spíš o ego. Nebudu přece poslouchat co mám udělat nějakého Zpěváka, kdoví co by chtěl zveřejnit příště....Co si to dovoluje na mne předsedu 

+0 /-0 | 14.04.2021 20:29

Petr Koutný

A přemýšlím nahlas. Jeden jediný důvod proč to nedá nikdo na svazové stránky? Napadá mě, že to těmto lidem může připadat jako slabost. Jako ustupování lidem. Jako anarchie. nevidím opravdu jeden normální důvod to tam nedát a neinformovat každého, koho se to může týkat. Jenom ten, že to může vypadat jako porážka! V mých očích, když to tam nebude to bude opravdu porážka. Jenom to nebude porážka svazu, ale lidí co chtějí hrát šachy a nedostali to na co mají asi i nárok. Osobně říkám škoda. 

+0 /-0 | 14.04.2021 20:20

paulz

Tak ono třeba se ani o výsledcích nebude nikde psát, pokud se nepíše o anketě má to logiku.

Když hráči nesmí vědět o anketě. proč by měli vědět výsledky nějaké ankety když je jich po tom h....

+0 /-0 | 14.04.2021 20:17

paulz

To DP: na první šachovnici statutár statutár a na dalších neaktivní proti nektivním. A může celé družstvo přijet na jednom kole...

To lykan: tak s klidným srdcem říct, my nechceme aby o této anketě hráči věděli je docela drsné. A ukazuje to bohužel přístup vedení. A taky že anketa dopadne jak někdo chce. Přece nebudou ukazovat výsledky....Jenom nechápu proč teda anketa vůbec je. O mě Petr Martin údajně věděl, že anketu dělám, stačil telefonát vys... na to, stejně se postaráme aby nikde jinde neprošla. A v klidu jsem blical na webu a ne dělal blbce. Každý chápe pokud vedení nechce může být kolik chce anket a něco proč to nemůže být se vždy najde.

+0 /-0 | 14.04.2021 20:15

Petr Koutný

Tím že to svaz nezveřejnil na stránkách. Tím že budou snad výsledky anonymní a jen číselně se svaz kope do vlastní nohy. Představte si, že bude výsledek ankety - ne, oddíly nemají zájem! Stát se to může, ale pak se bude hodně lidí ptát a může možná logicky namítat, že to není průkazné, že o tom svaz neinformoval, že svaz dal oddílům málo času, že to leželo víc týdnů na stole na Strahově, než kolik dostali oddíly na vyjádření, že bylo hlasování tajné, že to svaz záměrně blokoval....atd Možná to nebude pravda, možná to bude mystifykace, ale přeci kdyby to udělal svaz oficiálně a transparentně, pak nikdo by neřekl ani popel. Když to dělá tak až dětinsky naivně si jen říká o kritiku. Jenom říkám, že to šlo udělat lépe a šlo předcházet možným diskuzím. 

+0 /-0 | 14.04.2021 20:14

lykan

Tak já předlehově postoji rozumím, jen jsem chtěl, aby místo mlžení prostě potvrdil, že informace o probíhající anketě nebyla na stránkách šsčr zveřejněna kvůli záměru utajit ji před hráči. Za což mu děkuji. (otázka je, co to vypovídá o stylu práce současného vedení svazu)

 

Miroslav Brabenec: Nikoliv, diskuze s funkcionáři svazu se na tomto webu vedou mnoho let. Bývalý předseda svazu Novotný zde byl častým hostem.

+0 /-0 | 14.04.2021 20:00

paulz

To Pavel Ch: tak prosím vysvětli proč by dvojkola pro kterýkoliv oddíl měla být dražší než jednokola? Fakt to nechápu, je přece jasné že se nebude spát v sobotu v hotelu když to nebude finančně výhodné. Jinak to vychází buď stejně nebo líp. A pokud teda hráči nechtějí dvojkola, tak budou hlasovat proti. A nikdo nebude nasraný, že mu někdo zamlčel anketu o dvojkolech. 

Fakt tohle nikdo ze svazu neumí pochopit? 

+0 /-0 | 14.04.2021 19:59

Petr Koutný

Dnes jsem si všiml jedné náhody. Já psal s nadsázkou, že na svazu pijí kafíčko a oni si dali reklamu na kafíčko na své stránky:) Jinak koukám a koukám, chvíli tu nejsem a už padají návrhy na nového předsedu svazu! To se nebude moc líbit Martinu Petrovi, ale jak říkám i malé zrnko písku dokáže převážit misky vah. 

+0 /-0 | 14.04.2021 19:58

Druid.Panoramix

Pavle Čapku - dost dobrý. :o))

+0 /-0 | 14.04.2021 19:51

Pavel Capek

@ 19:35 | Druid.Panoramix  : Já už se nedivím ničemu, ale každou chvíli mě něco překvapí ! :-D

+0 /-0 | 14.04.2021 19:45

Druid.Panoramix

Pavle Čapku a Vy se těm lidem divíte? Co příšlo s první vládou -  překabátění komunisté a jejich potomci a hromadná rozkrádačka - já vím jinak než kuponovou privatizací to nešlo. Přetvoření legislativy, aby místo normálních lidí chránila darebáky a podobně to šlo dál a dál ( možná, že přesnější je hlouběji a hlouběji), tunelování bank, vyvádění peněz, odklánění peněz, vstup do EU, krize, handrkování o volbu prezidenta, začaly obstrukce v Poslanecké směnovně, menšinové vlády podle vzoru:něco za něco" Lidi mají politiky a "politikaření" plné zuby a můžeme být rádi, že zatím se u nás střílelo v Uherském Brodě ( a i tam selhal lidský faktor, o Policii ČR nemluvě). V listopadu 1989 se při cinkání klíči křičelo:"Nejsme jako oni." a byla to nepravda. Nejsme, jsme daleko horší..... a to ještě horší nás teprve čeká, pokud se nezačneme bránit.

paulz - A taky by to zlevnilo činnost klubů - soutěže družstev v módu 1:1 ( statutár proti statutárovi). :o))

Pane Kodl - a já jsem zase pro, aby byl předseda pan Václav Paulík z Havlíčkova Brodu, ten řekne A a stanoví směr hlavního úderu a zbytek abecedy dopoví pan Chrz, který mu bude dělat místopředsedu. A prezident může být pan Martin Petr ... do další konference. :o))

+0 /-0 | 14.04.2021 19:35

srdce

Je pravda,že sem v některých věcech nivní.Šachy hraji pár let, ale hrozně mě baví a i když jsem slabý hráč a většinou prohráji,tak i tak mě baví. Každy kdo organizuje turnaj v šachu má můj obdiv. A největší radost mám z mladých šachistu.Roste tady silná generace hráčů. Myslím si, že práce s mládeži, je na vysoké úrovni v České republice. Pro mě tyto diskuze maji smysl,pokud jsou vedeny v rámci slušnosti.A tím, že si vyslechnu i jiný názor, mě muže posunout a sebekritický uznávám, že v některých věcech se mýlím.

+0 /-0 | 14.04.2021 19:30

Miroslav Brabenec

Tak už jsem to pochopil. Jako nezaujatý pozorovatel, vám doporučuji platformy jako https://meet.google.com/ (uvolněné zdarma) pro online konference a pro hlasování například https://www.google.com/forms/. Zřejmě Covidová doba způsobila, že taková složitá témata řeší šachová komunita někde pod článkem a s anonymními diskutujícími. Pokud byste chtěli jít skutečně s dobou, zaplaťte si Google Suite, kde jsou všechny nástroje, které můžete potřebovat, včetně plánování schůzek, hlasování, konferencí, cloudového úložiště apod.

+0 /-0 | 14.04.2021 19:29

Pavel Capek

@19:08 | Pavel Ch : A ve finále jim kde kdo nadá, že to dělají blbě ! :-D

+0 /-0 | 14.04.2021 19:23

Pavel Capek

"... a funkcionáři by měli klid na práci..."

jj klid na práci ! To je ta legendární fráze ! laugh

+0 /-0 | 14.04.2021 19:20

paulz

To Pavel Ch: však píši když zůstanou v klubu jen neaktivní šachisté tak i statutáři můžou být klidní. Jinak si samozřejmě statutáří vážím, to byl samozřejmě vtip.

Jinak dvojkola pro žádný klub neznamenají navýšení nákladů, jen případné problémy s hráči kteří by v sobotu a neděli nechtěli hrát. Nikdo by přece klub nenutil v sobotu si brát hotel.Proto neprobírat dvojkola z hráči považuji za hloupost. Když budou chtít neznamená to pro klub ani korunu navíc. Když nebudou chtít dvojkola tak není o čem diskutovat. Nemám pravdu?

+0 /-0 | 14.04.2021 19:17

Pavel Ch

Paulz:

Pavle,

statutáři jsou ti "blbci" z vás, co se o vás a vše v klubu starají a nikdo to nechce dělat. Co se uvolej, že se nechaj vámi zvolit.

Teď ještě ručení celým svým majetkem.

+0 /-0 | 14.04.2021 19:08

Kodl

Vážení...přejeme si,aby šachisty v ČR vedl CM Pavel Chrz. Je slušný člověk,jak může,tak pomůže a hlavně se stara o mladé šachisty. Fan klub CM Pavla Chrze,Martin,Franta,Kodl IM ICCF:-)

+0 /-0 | 14.04.2021 19:02

paulz

To Pavel Ch: a nebylo by lepší kdyby v klubu byli jen statutáři? Normální šachisté jim přidělávají jen práci. 

Možná ještě by se mohli přidat neaktivní šachisté a všichni budou šťastní...

I na svazu budou rádi..

To Pavel Capek a funkcionáři by měli klid na práci...

+0 /-0 | 14.04.2021 18:53

Pavel Capek

Možná je problém v té svobodě a demokracii ! Za minulého režimu by nikdo takto nediskutoval ( ony taky nebyly ty internety, že ? :-D ).

A taky se mi zdá, že po 30 letech svobody a demokracie už lidi pomalu nevěří ničemu...

+0 /-0 | 14.04.2021 18:38

Pavel Ch

- "Pokuty za porušení GDPR jsou likvidační, naštěstí náš klub má pár tisíc na účtě a pár souprav/hodin, tak bycom založili nový klub" (Názor na fcb předsedy klubu).

- "Jo, ale zaplatil byste ze svého, ručíte celým svým majetkem", odpověděl jsem.

- "To snad ne! Aha, tak jo, šílené,".

---

Nemaj to statutáři jednoduché, proto prostě je rozhodnutí na nich. Ať se to hráčům líbí nebo ne.

Když se kdokoliv z vás (zde diskutujících na téma "despotičtí předsedové klubů") zeptáte ve svém klubu, že byste chtěl pomoci ve výboru a být zvolen statutárem, být u rozhodování, řekněte mi, jestli více než ve 3% případů budou u vás v klubu zásadně proti.

+0 /-0 | 14.04.2021 18:38

Pavel Ch

Přátelé, vy máte starosti.

Prosím nechte to na STK, že se podvodu a machinací s hlasy vůči vám fakt nedopustí. 

Budeme informovat po výsledcích.

 

Nebojte, nestane se, že by měl někdo obavu, že byl započítán jeho hlas špatně. 

-----

 Ale holt tak to leží a běží, když píšete o možných "despotických" předsedách.

Představte si, že mohou udělat předsedové vážnější věci. Postoupí tým o soutěž výše a statutár nedá souhlas a přihlásí družstvo do soutěže nižší. Ikdyž všichni chtěli výš.

Představte si, že může předseda přihlásit o soutěž výše, ale přijmout 10 silnějších hráčů a tým, který se o to zasloužil, rozprášit.

 blushúdiv, údiv, údivsurprise.

+0 /-0 | 14.04.2021 18:30

Pavel Ch

 Tak holt fungují spolky. Ty maj mechanismy na fungování. Co mohou, je odvolat předsedu, svolat mimořádnoiu konferenci klubu, atd.

-- 

V jiných sportech, kde to řídí akciovky, se s členy už vůbec nebaví, rozhodnou a basta.

--

Takže o těchto věcech opravdu rozhodují statutáři dle stanov a svaz chce a chce aktualizovat "styčného důstojníka" pro jednání se svazem od předsedy. Obvykle to bývá on.

  On je za klub zodpovědný.  

A představte si (dokonce ani Klaus V. ml. po nevěděl, než jsem mu napsal na fcb), že statutáři ručí celým svým majetkem za klub (spolek).  Proto nechcem rozhodnutí od kapitánů, ale zásadně od statutárů. A tak je to správně. O tom být, sorry, diskuze nemůže.

---

 Ale to prosím zde neobjevujeme ameriku, to platí 30 let, v podobném principu i déle.   Ručení statutáry svým majetkem asi 15 let.

Pavel Chrz, člen STK

+0 /-0 | 14.04.2021 18:30

paulz

Pavel Ch. jo statutáři potřebují klid na práci. Někde už jsem něco podobného slyšel...

+0 /-0 | 14.04.2021 18:30

Martin Petr
@srdce - záleží na Stanovách toho daného oddílu. Jaká má pravidla pro vyloučení. Schválně, kolik z Vás četlo stanovy vašeho oddílu :-) Já třeba stanovy Líní nečetl, svazové jo. @lykan - myslím, že pokud je důvěra takto nízko, nedá se s tím dělat nic. Svaz nemá žádný zájem na tom, jak se budou hrát 1. a 2. ligy, ostatně, na soboty se dají zápasy překládat už teď. Takže obavu o sčítání nechápu. Obecně je to právě volba oddílů, jejich statutárních zástupců. Neboť právě oni (a kapitáni) budou ty případně víkendy organizovat. Tím, že jsme jim napsali přímo, jsme jim dali alespoň základní klid k nelehkému rozhodnutí. Já dokonce i zcela chápu zdejší volání po maximální transparentnosti, to je v pohodě, dneska to frčí. I v té velké politice. Ale jak to dopadlo s protikorupčním hnutím ANO, to vidíme všichni, transparentní vláda Pirátů v Praze mě taky štěstím nenaplňuje. Není asi vůbec tajné, že sám jsem založením liberální demokrat, z toho asi i vyplývají některé názory. Ale jsou to pořád jen názory, ty snad - na zveřejnění nebo nezveřejnění - můžeme mít normálně odlišné. Stále věřím, že mít odlišný názor je v pořádku.
+0 /-0 | 14.04.2021 18:27

paulz

Nechci Vám brát iluze, ale prostě je zbytečné s Martinem Petrem o čemkoliv diskutovat. 

Všimněte si, pravdu má vždy on. Nebo už jste od něho někdy slyšeli, že by snad na něco změnil názor? Možná je neomylný, jsou takoví lidé. 

Já už to teda takové zbytečné pokusy vzdal. 

+0 /-0 | 14.04.2021 18:17

Petan

Re PK 16:49: Pokud chcete vědět jak hlasoval váš oddíl, tak proč se nezeptáte zástupce klubu, který hlasoval? A jestli je to někdo, kdo se členy nekomunikuje, tak si zvolte jiného.

+0 /-0 | 14.04.2021 18:08

srdce

Chtěl bych se vás zeptat na váš názor.Pokud vznikne spor mezi předsedou klubu a  řadovým členem mělo by se to řešit v rámci celého klubu  nebo stačí ,když se sejdou tři lidi z výboru a jeden z nich je předseda klubu a dohodnout se ,že toho člena vyloučí.

+0 /-0 | 14.04.2021 17:19

Pavel Capek

Jaký je rozdíl mezi volbou a hlasováním ?

+0 /-0 | 14.04.2021 17:12

Pavel Capek

Samozřejmě, že hlasování může být transparentní. Bylo by to řešení ! Ale jak známo z Murphyho zákonů : Každé řešení přináší nové problémy. :-)

+0 /-0 | 14.04.2021 17:11

lykan

Jeden z důvodů, proč zveřejnit hlasování konkrétních oddílů, je to, abychom si mohli ověřit, zda jsou ty výsledky skutečně pravda. Aby to náhodou nebylo podle známého Stalinova výroku, že volby nerozhoduje ten, kdo hlasuje, ale ten, kdo sčítá hlasy.

+0 /-0 | 14.04.2021 16:59

srdce

Martin Petr-některé oddíly fungují tak, že se sdílí všechno,někde skoro nic. Na tom něco bude.

+0 /-0 | 14.04.2021 16:58

Martin Petr
Nečekal jsem, že mé vysvětlení bude úspěšné, ale zkusil jsem to :-) Je ještě možné tady mít jiný názor, nebo to nejde?
+0 /-0 | 14.04.2021 16:57

Petr Koutný

Chtěl jsem dopsat, že přeci výsledek ankety automaticky nic neznamená. Jen ukáže jaké jsou přání oddílů. Po takové anktetě by měla proběhnout široká diskuze. Vysvětlit možné komplikace, vysvětlit všechny změny , vysvětlit výhody a nevýhody a pak se nějak rozhodnout. Ale to je v pořádku. Jen chci opakovat, že toto nejsou volby!  Můžeme se bavit o play off, o play out a další věci, které by mohly oživit soutěže. Já něříkám, že toto je jediná cesta. Ale kdy jindy než teď a kdo jiný než my! Jestli tady byly výzvy, abychom táhli za jeden provaz, tak ten provaz musí podat šachový svaz! A´t to nezní jako kritika, zatím tomu tak není. Jako malé dítě tvrá na tom, že by to nebylo "nedemokratické" zveřejnit toto na svém webu, trvá na tom že výsledky anktey budou v číslech a né jmenovitě a veškerá ta komunikace a to te´d bez jakýchkoliv sporů je prostě špatná. Můžete se na mě zlobit jak chcete, ale toto začíná u Vás pánové! Tím myslím Martin Petr a spol. 

+0 /-0 | 14.04.2021 16:55

lykan

Martin Petr: JJ, takže proč dráždit šachovou veřejnost tím, že by se informace o probíhající anketě zveřejnila na stránkách svazu. Lepší bude všechno pokud možno utajit, aby statutáři despotického typu pokud možno s tím neměli žádné problémy.

+0 /-0 | 14.04.2021 16:50

Petr Koutný

Já jsem si říkal, že už toto nebudu komentovat. Ale...Tady přeci nejsou volby! Tady i já bych chtěl vědět jak hlasoval můj oddíl! Proč Pavel Zpěvák v pohodě zveřejní jména klubů a jak oni hlasovaly a teď to nejde? Proč si nemůžeme ověřit pravdivost ankety? Proč to nejde transparentně? Proč ? Už nemám sílu se ptát, proč máme na šachovém webu našeho svazu nějakou kávu, ale věc která se dotýká hodně šachistů tam není. Však nikdo nebude volat předem oddílům! Nikdo je přeci nebude ovlivňovat. Mimochodem, toto opravdu nejsou volby. To je opravdu tak těžké dělat něco transparentně? 

+0 /-0 | 14.04.2021 16:49

Pavel Capek

Má-li být naplněn princip demokracie, nesmí poslanec mít povinnost, ale ani možnost, ukázat, komu dal svůj hlas. Jen takový poslanec nemůže být vydírán. Nemůže se nechat zastrašit vedením vlastní strany. Jen takový poslanec může plnit svůj mandát a nikoliv být jen loutkou v rukou předsedy strany. Tajná volba, kde poslanecký klub má možnost ověřit, jak poslanec hlasoval, to není tajná volba.

 

Takto je to v parlamentu a logiku to má. To, že někteří poslanci nehlasují dle svého svědomí, ale podle toho co jim nadiktuje partaj  je věc jiná...

+0 /-0 | 14.04.2021 16:48

srdce

Co se to děje= JEZDEC NA F3 NEBO střelec na B2.

+0 /-0 | 14.04.2021 16:46

Martin Petr
@lykan - Ano, přesně tak. A statutár si pak ve svém oddílu vyřeší, podle zvyklostí, jestli a jak sdělí svým členům svoje hlasování. Některé oddíly fungují tak, že se sdílí všechno, někde skoro nic.
+0 /-0 | 14.04.2021 16:44

lykan

Martin Petr: To je větší svoboda rozhodování jen z hlediska statutára, ne z hlediska hráče, kterého by statutár měl zastupovat.

+0 /-0 | 14.04.2021 16:43

lykan

HonzaSvatoš: Tak čirou náhodou se to týká i hráčů v pralese, protože krajské svazy nebývají iniciativní při sestavování  termínového kalendáře a zpravidla jen opisují termínový kalendář soutěží šsčr.

+0 /-0 | 14.04.2021 16:38

Martin Petr
Takhle - nechci předjímat, jak STK výsledky zveřejní, to je na nich. Jen jsem napsal svůj názor, že v tomhle případě bych osobně zveřejnění udělal procenty. Důvod je přesně stejný, proč jsou volby ze zákona tajné. Máte větší svobodu v rozhodování. Když vám začnou volat hráči, z nichž každý má jiný názor, tak spolehlivě zhruba půlku naštvete (bohužel), pokud bude vaše volba veřejná. Nakonec ji ale musíte udělat vy. Není náhoda, že jsou volby ze zákona tajné, a to i spolkové, kde by nemělo jít o nějakou ochranu slabšího jako v případě občana a parlamentních voleb. Nicméně, na tahle témata nejsem žádný expert.
+0 /-0 | 14.04.2021 16:37

HumphreyvanWeiden

Proč nejde zveřejnit jmenovitě výsledky hlasování? K čemu je dobré to tajnůstkářství?

+0 /-1 | 14.04.2021 16:30

HonzaSvatoš

Ve věci ankety se snažím chápat obě strany. Je jasné, že rozhodnutí ano/ne, nebo a/b/c/d nakonec musí udělat kapitáni družstev, případně předsedové oddílů, takže je logické, že mailem šla informace o anketě na ně. Nicméně zmínka o tom, že anketa probíhá, by na stránkách ŠS ČR být měla, třeba i pro případ, že by to nějaký kapitán neřešil a svých hráčů se nedotazoval, tak aby hráči o anketě věděli a mohli svého kapitána kontaktovat. Jedná-li se o 1. a 2. ligu, tak to máme 8 skupin krát 12 družstev krát minimálně 10 hráčů, tedy 960 hráčů. A i když někdo hraje 1. i 2. ligu, tak stále se bavíme o nějakých minimálně 800 hráčích, které by tato záležitost měla zajímat. Třeba proto, že někdo hrát celé víkendy vůbec nemůže, a jiný by to zase preferoval. Takže za mne je chybou na straně ŠS ČR, že o anketě neinformoval byť jen krátkou zprávou na svých stránkách.

+0 /-0 | 14.04.2021 16:30

lykan

Martin Petr: Jo, a jaké jsou tedy výhody utajení výsledků hlasování jednotlivých oddílů před šachovou veřejností?

+0 /-0 | 14.04.2021 16:24

Martin Petr
@david brazina - většinou se zveřejňují výsledky v procentech. Zveřejňovat výsledky jmenovitě je taky možnost, ale tu bych nepodpořil. Je to docela zajímavá otázka. Volby jsou ze zákona tajné, ale třeba hlasování o usneseních bývají třeba u PS jmenovitá. Obojí má své pro a proti.
+0 /-0 | 14.04.2021 16:14

xdavx x

bude vyhodnocena... o to prave jde, bylo by fajn uverejnit vysledky, ne uverejnit vyhodnoceni. treba by se nekteri hraci divili jak hlasovali jejich zastupci ci predsedove klubu. mohlo by se stat, ze by nekdo poslal hlas, aniz by s tim souhlasila vetsina hracu v oddile? asi ano ze? 

+0 /-1 | 14.04.2021 16:09

Martin Petr
Ahoj, opět jen technická - anketa ještě žádný výsledek nemá. Teď běží (a přesně mezi těmi, kteří se mají vyjádřit) a až doběhne, bude vyhodnocena. Níže uvedené závěry, že jsme zatajili výsledky, jsou tedy chybné.
+0 /-0 | 14.04.2021 16:04

lykan

Miroslav Brabenec: To tel. číslo jste ale vložil sem do diskuze. To se jako ptáte čtenářů zdejší diskuze na úroveň zdejší diskuze? smiley

+0 /-0 | 14.04.2021 15:53

Druid.Panoramix

Já k tomuto článku přispívat nechci, ale ještě jeden dovětek. Bývá dobrý zvykem, že pokud se něco po členské základně či její části  chce ( nebo žádá), tak nadřízený orgán by měl (pokud je toho schopen) zabezpečit proniknutí informace až k poslednímu členovi členské základny. Může tak učinit na svém webu ( pokud ho má), denním tiskem, třeba i televizí, případně emailovou komunikací. A pokud si informace žádá nadřízený orgán zpět, pak se předpokládá na to vyčlení patřičný čas k proniknutí informace tam a zpět, včetně závěru, který z této informace učinil a pokud na základě totoho záběru vznikne nějaké zásadní rozhodnutí, které něco změní v zaběhaném systému, pak bych považoval za nutné a důležité o něm informovat členskou základnu. Pokud něco z toho nebylo učiněno včas nebo měla-li jednat  členská základna v časové tísni ( šachisté ví, co tato potvůrka umí), pak informace mohou být nepřesné a závěry z ní učiněné nesprávné. Nebyl-li závěr zveřejněn a akce vyhodnocena, měl by být odpovědný pracovník volán k zodpovědnosti. Není to tak dávno, co se zde probíralo ( anebo spíše propíralo) navržení Pavla Matochy a kolik kolem toho bylo humbuku,že?  Takže informace by pronikat měly a ne, že ne. A pokud je někdo záměrně utajuje, měl by být vysypán a to svinským krokem. A pokud je někdo opomněl zveřejnit, pak důtka, v druhém případě bych mu upravil plat a v třetím odchod bez poct. Píši bez obalu, tak jak si myslím, že by to mělo být, bez obezliček. Kdyby si totiž někdo v tomto splnil své povinnosti informovat členskou základnu (bez snahy něco zatajit), pak by ubylo podobných článků a nehnala by se voda na mlejn kritiky svazu ze strany Petra Koutného. 

+0 /-0 | 14.04.2021 15:05

paulz

To Petan: no ještě teda odpovím, ano tak by to mělo vypadat, že se hráči ve spolupráci s vedením domluví. Ať už je výsledek jakýkoliv, oni podle toho budou hrát. Pro vás je samozřejmě nějaké info na webu svazu úplně zbytečné. Bohužel jaké je procento podobných oddílů jako je ten váš, si nějak netroufám tipovat. Proto jsem chtěl taky dát malé info o této anketě na webu svazu a FCB. Což je všechno.smiley

+0 /-0 | 14.04.2021 14:24

xdavx x

Petan nenapada me zadny duvod proc vysledek nezverejnit, krom toho, ze vysledky nebyly z hlediska svazu uspokojive. Jeden si dal praci neco udelat, druhy mu to nesmyslne upravil a nechce ani publikovat vysledek. to se na me nezlob, ale to je sproste a naprosto zbytecne.

+0 /-1 | 14.04.2021 14:23

Petan

To Paulz: Těm, kterých se to týká to snad řekne právě ten jejich předseda či kapitán, kteří budou za klub odpovídat. Ostatně mě se předseda klubu zeptal, co si o tom myslím (i když jsem tam jen náhradník), aby za klub odpověděl tak, jak si to přeje většina jeho členů. Předpokládám, že i u vás s vámi kapitán či předseda komunikují. No a až budou výsledky tak s tím, v jakých termínech se bude hrát, předpokládám ligové kluby zavčasu seznámeny budou. No a ti co hrají krajské soutěže se to pak snad dozvědí ze svazových stránek.

+0 /-0 | 14.04.2021 14:05

paulz

To Petan: no zrovna jestli se bude hrát jenom v neděli nebo víkendy, jako jedno z mála zajímá všechny šachisty. Teda ty kteří ještě hrají, protože jich docela ubývá, ať již přirozenou cestou nebo že se na to vykašlou. A pokud to není zájem dát na svazový web s tím nic nenadělám. A je fakt diskutovat tady o takové hlouposti jako zveřejnění ankety je zbytečné. Když nechtějí tak nechtějí, tímto tady končím s tímto tématem. smileyKrásný den všem...

+0 /-0 | 14.04.2021 13:58

Miroslav Brabenec

@david.brazina Dostalo se mi tolika reakci i telefonatu, ze uz tesim na osobni zkusenost. Diky za vsechny reakce. @Zmestabileho Myslel jsem to tak, že v populaci šahových hráčů bude, navzdory mému původnímu dojmu, nizké zastoupení té skupiny, co popsal kolega a vyskytuje se beze sporu i mezi nositeli Nobelových cen. Možná i cen Ignáce Nobela :-).  

+0 /-0 | 14.04.2021 13:56

Zmestabileho
Trust mělo být správně, překlep.
+0 /-0 | 14.04.2021 13:54

xdavx x
Miroslave, nezbývá než se přesvědčit na vlastní kůži. Věřím že vaše zážitky budou vesměs pozitivní. Šachy i lidi kolem jsou fajn a že občas dostekame, to tak udělají někdy všichni co mají k sobě blízko.
+0 /-0 | 14.04.2021 13:52

Zmestabileho
Pane Brabenče, nevím čemu říkáte "nízký percentil", ale účastníci této diskuze reprezentují to nejlepší co šachy v ČR mají. Diskutuje zde předseda šachového svazu (úžasný vizionář) dále pan Koutný nejvíc (ten má na chodbě ze všech šachistů nejvíc krabic), a je zde i pan Brazina! Tedy přítomni jsou pánové, kteří tvoří mozkový trus šachu u nás.
+0 /-0 | 14.04.2021 13:50

Miroslav Brabenec

@Petan @druid.Panoramix Díky, vaše příspěvky mě potěšily

+0 /-0 | 14.04.2021 13:47

Petan

Re MB: Diskuze na NSS ani vzdáleně nepředstavuje nějaký reprezentativní vzorek šachové komunity. Do diskuzí se zapojuje úzký okruh lidí a z větší části se jedná spíše o bývalé šachisty. Vzhledem k úrovni debat většina šachistů toto už ani nečte, natož aby se do toho zapojovala. Drtivé většině šachistů je jedno, jestli anketní otázky byly poslány předsedovi klubu nebo kapitánovi a osobní spory mezi Vojtou Plátem a  RaP je už vůbec nezajímají.

+0 /-0 | 14.04.2021 13:40

Druid.Panoramix

Miroslav Brabenec - kdyby měli lidé napsané na čele, co vlastně jsou, bylo by jednání s nimi jednodušší a s mnohými byste možná ani jednat nechtěl- mnozí by měli popsané celé čelo nehezkými adjektivy. Ale protože to takto není, musíte si vystačit s vlastní inteligencí a představivostí a udělat si obrázek sám. Ale musím uznat, že Váš příspěvek z 12:44 má hlavu a patu a líbí se mi. Dál se věnujte šachu, vzdělávejte se a uvidíte, že šachy jsou perfektní cvičení logiky, představivosti a fantasie, rozvíjí tvůrčí myšlení a i to kritické. Buďte zdráv a ať se Vám daří, v životě i na 64 polích. :o))

+0 /-0 | 14.04.2021 13:39

Miroslav Brabenec

@david brazina I přesto, že jsem roztomile naivní, tak mi šlo o distribuci těch feťáků, děvkarů, hulvátů apod, stejně jako o standard formy řešení interních problémů. Po několik telefonátech s lidmi z šahové komunity a vašem příspěvku se mi začíná zdát, že lokální diskuze a článek reprezentuje velmi nízký percentil.

+0 /-0 | 14.04.2021 13:26

xdavx x
Souhlasím s DP. To co mělo být receno to řečeno bylo. Zbytek je jen zbytečná eskalace už i tak velkých anymozit.
+0 /-1 | 14.04.2021 13:13

xdavx x
Miroslave. Aktivní hraní šachu, ježdění po turnajích, společne dny i večery, společny zájem, pro mě to bylo jedno z nejlepších období života a neměnil bych. Na druhou stranu lidi jsou různí, někteří si sednou a jiní ne. A jako všude i v šachovém prostředí se objeví lidé s různými vlastnostmi. Pokud jste měl představu, že sachisti jsou bez výjimky inteligentní lidé, co nepiji, nekouří, nemluví sprostě, pak je to známkou vaší roztomilé naivity. Věřte mi, i mezi nositeli Nobelovych či Abelovych cen najdete opilce, fetaky, devkare a podobně. Obávám se že okruh lidi kteří by vesměs měli jen kladné a žádnou negativní vlastnost nenajdete v žádné lidské činnosti
+0 /-1 | 14.04.2021 13:11

Druid.Panoramix

Stálé zdraví vespolek, uff, bylo to náročné prokousat se článkem i diskuzí, ale sorry pánové, tohle Vám pískat nebudu a ani nechci. Jsou věci mezi nebem a zemí, o kterých gentemani nemluví a jen bych na debatu mezi Martinem Petrem ( o němž si mimochodem nemyslím nic dobrého) a Petrem Koutným ( o němž si při prosazování jistých věcí taky nemyslím nic dobrého, ale není to čelní představitel našeho šachového hnutí) odkázal to míst, kam nás posílal šachový trenér, když jsme se náhodou dostali do sporu:"Jděte si to vyříkat k popelnicím."  a tak to buď skončilo vyříkáním si věcí ústně anebo došlo na facky, ale po návratu do klubovny už to bylo v pohodě. Myslím si, pánové, že od dnešního rána nám ukazujete tu horší stránku šachů. Měli byste se stydět. Co jste chtěli říci, to už jste řekli, teď už jen kydáte hnůj na ještě větší hromadu. Já už bych tu diskuzi uzavřel, aby se do ní už nedalo příspívat a nechal bych ji tady jako příklad budoucím generacím, že i takto se dá jednat o normálních a přirozených věcech. Třeba to pochopí. :o))

+0 /-0 | 14.04.2021 13:09

srdce

Dobrý den .Pane Koutný já jsem váš fanoušek, ale nezlobte se mě už to případne z vaší strany jako osobní útok na pana Martina Petra. Já si myslím, že panu předsedovi jde především o šachy a tom jsem přesvědčeny. Ne ve všem s ním souhlásím, ale respektuji ho. Pokud má někdo jiný názor, tak řešení je jedno. Nemluvit všude okolo,ale postavit se mu při volbě předsedy. Já bych si rád přečetl zajimavosti o šachu. Pokladam si otázku, proč vlastně poslední dny vedeme tyto debaty a zárodek vidím v tom, že Vojta Plát a šachový svaz organizuji šachovou akci. Já nemám zase problém s tím, že pan Plát, ale i kdokoliv jiný se dohodnese šachovým svazem a uspořádají turnaj. Naopak jim za to musím poděkovat.A TOTO JE TŘEBA DOBRÁ VIZE. Pane Koutný toto mě na vás mrzí. Všem šachistum přeji pevné zdraví,hlavně aby jsme už mohli hrát.Šachu zdar

+0 /-0 | 14.04.2021 12:45

Miroslav Brabenec

Dobrý den, mohu se zeptat všech přítomných, a bez ironie vážených mistrů a velmistrů,  přemýšlel někdo z vás o tom, jak působí "vyřizování interních účtu" veřejně na šachové nováčky a případné zájemce o šach? Jako nadšený začátečník na jedné straně louskám Modern Chess Openings a hezká videa z dílny Robert&Petr šachy s vědomím, že šachový svět je elita, intelektuální i morální. S představami, se kterými jdu ze světa vrcholového silového sportu, kde jsem byl celkovou atmosférou po letech velmi zklamán. A vida, tohle je reprezentativní vzorek ze světa šachu? Skutečně pánové? To neexistují jiné formy nápravy chybného hospodaření, nebo jakýchkoliv interních problému šachu? Budu rád, když mi napíšete, nebo zavoláte na 777 856 476. Protože pokud takhle vypadá prostředí kolem šachu, nikdy se nechci na turnaj podívat ani jako divak.

Pěkný den,

Mirek  

+0 /-0 | 14.04.2021 12:44

Pavel Ch

Dík Petře, beru

a všechny znovu prosím, pojďmě diskutovat, jak jsem brzy ráno navrhl, díky.

Teď už jedu pracovně, loučím se do večera, psal jsem z čekárny po očkování (už dnes - externista DDM).  

+0 /-0 | 14.04.2021 12:24

BezJmena

@Koutný: Takže se nám to tu opakuje. Pokud jste vyzván, abyste nějakou ze svých doměnek dokázal. Tak použijete řešení abyste zakryl, že žádný důkaz nemáte, poděkování za názor.

Tak já budu jako Vy. Když nedostanu odpověď, kterou chci, tak zopakuji svou otázku:

Kdy nám předložíte analytiku toho, že nss.cz je nejčtenější?

Kdy zveřejníte účetní závěrky spolku Robert a Petr šachy, kde jste statutárem a jste tedy za to zodpovědný?

+0 /-0 | 14.04.2021 12:23

Petr Koutný

ok Pavle - mohlo mi to ujít, omlouvám se. Proto nechci aby mi to tentokrát ušlo. Ještě jednou omlouvám se. Umím uznat chybu. 

+0 /-0 | 14.04.2021 12:20

Pavel Ch

Petře (12:09), promiň,

teď už jsi zašel úplně do kádě s výmysly.

Omlouvá Tě, že jsi byl v Anglii.

 ..."nás co jsme byli v Anglii".

 

Tu anketu jsem měl na starost já, dělal ji s malým týmem lidí,

a byla hodně obšírná, cca 10 otázek.

Nedávno sem někdo hodil link na zadání i grafické vyhodnocení.

Šla po celé republice, vyjadřovat se měli i hráči a vyhodnocována byla po hráčích, po klubech, po ligových klubech atp. Na webu také byla, snažil jsem se, aby ji měl každý.

 A Ty tohle napíšeš, prosím o omluvu.

--

 

 Toto dnes není anketa přes širokou členskou základnu, toto je zjišťování názorů klubů hrajících 1. a 2. ligy přes jejich statutáry. 

+0 /-0 | 14.04.2021 12:20

Petr Koutný

Martin Petr: Já opravdu nerozumím proč nešlo napsat jeden odstavec na svazové stránky? Proč to nejde ani dnes?  Jeden odstavec? Je to takový problém? Je to anarchie? Zkuste to vidět i opačným pohledem. Může se jednat o nejdůležitější změně soutěží. Je dokonce možné několik článků, velká diskuze. Dokonce i kdyby ankteta dopadla -ano pro změnu-to ještě nemusí znamenat změnu. Chtělo by to lidem říct vše, čeho se to týká, co s tím je spojené. Kde všude by mohly být změny atd atd. A k tomu by byl dobrý krok první článek. Pak druhý, pak článek k diskuzi....Jestli mě ani te´d nepochopíte co chci říct, pak už to lépe neumím říct. 

+0 /-0 | 14.04.2021 12:17

paulz

Ano dle naší dohody byla moje anketa předána STK dle Tvého vyjádření k rychlé reakci. Do vydání ankety STK jsem nijak nezasahoval do jejich ankety ani nic nezveřejnil. Jediné co jsem po zaslání družstvům  chtěl informovanost hráčů. Uznávám bylo to prostě moc.

+0 /-0 | 14.04.2021 12:15

Martin Petr
Pánové, tohle nemá smysl - jak asi sami vidíte. Máte taky něco užitečnějšího na práci? :-)
+0 /-0 | 14.04.2021 12:13

Martin Petr
@Petr Koutný - jasně, takže my jsme ji ututlali tak, že jsme ji poslali předsedům všech oddílů, kterých se to týká, a na vědomí krajským STK. To je panečku tutlačka :-)
+0 /-0 | 14.04.2021 12:12

Petr Koutný

Paulz: nebo to mělo být jinak. V minulosti prý byla anketa, kde oddíly odmítly hrát soboty. Že o takové anktetě dnes hodně z nás nic neví je možná důvod, proč svaz nechce lidi informovat. Je jenom trošku pech, že se to tentokrát nepodaří ututlat a promlčet. 

+0 /-0 | 14.04.2021 12:09

Martin Petr
@paulz - spolu jsme byli v kontaktu jen před zasláním ankety STK (takže dávno předtím, než se publikace řešila) a pak tady na nss, je to tak? Zbytek spekulací nekomentuju.
+0 /-0 | 14.04.2021 12:09

Petr Koutný

Bezejména : Děkuji za komentář. Vážím si vašeho názoru a i to, že i vašim komentářem nám pomáháte být jedničkou na Česko-Slovenském šachovém internetu. Díky ještě jednou, vážím si toho. Petr 

+0 /-0 | 14.04.2021 12:07

paulz

Takže to shrnu, na můj podnět, protože jsem sám vytvořil a uskutečnil anketu v 1. lize východ STK 6 týdnů tvořila svou anketu. 6 týdnů protože anketa dle vyjádření byla důležitá. Byla tak důležitá, že byla pouze zaslána na statutáry oddílů. Sebemenší info ani v zápisech a dokonce ani na webu svazu, prostě absolutní ticho. O chybějícím infu na webu jsem tady psal v několika diskuzích. Páč se nic nedělo, upozornil jsem přímo předsedu svazu. Nějak jsem docela předpokládal, že o takové duležité anketě by taky měli vědět všichni hráči. Ne se dozvědět někdy v budocnu, že nějaká taková anketa existovala, jen oni nic neví. Docela jsem byl překvapený, že pan předseda mou žádost zamítl s tím, že to není věc hráčů. Nyní se dozvím něco o tom, že jsem vlastně měl být spokojený, že vůbec nějaká odpověď přišla. Takže nevím jestli se smát nebo plakat, ale něco je špatně.

Jenom až Vám bude někdo ze vedení  svazu za nějakou aktivitu děkovat nevěřte tomu, on by Vás nejraději poslal do pr...protože je prostě otravujete.

 

+0 /-0 | 14.04.2021 12:03

BezJmena

A už se nám tu komentáře mažou... :(

+0 /-0 | 14.04.2021 12:00

BezJmena

@Koutný: Abych nemusel dělat stejnou práci co Vy. Můžete nám výsledky z těch analytických programů zde prezentovat?

Jinak jak spolek, tak sro má tuto povinnost, takže věřím, že se podívám na všechny.

+0 /-0 | 14.04.2021 12:00

BezJmena

@Paulz: Proč by měl svaz ještě dublovat článek, který je zveřejněn na "nejčtenějším" šachovém serveru (v uvozovkách protože to nikde nebylo ověřeno, jen to pan Koutný prohlašuje). Že je zde někde v hlubokém zapomnění si budete muset vyřešit s panem Koutným.

+0 /-0 | 14.04.2021 11:50

BezJmena

@Koutný: Takže když se diskutoval Matocha, tak to byl jeden z Vašich hlavních argumentů, ale když to někdo použije proti Vám, tak se k tomu už neznáte. Od ostaních neustále vyžadujete morálku, ale sám se k ní nehlásíte.

+0 /-0 | 14.04.2021 11:48

Petr Koutný

Beze jména - děkuji za názor. Až budeme a.s. můžete si koupit naše akcie a můžete chtít vědět i víc. Dokonce když budete mít většinu akcíí, můžete mne i odvolat. Je to vaše právo. Pokud na to budete mít. :) 

+0 /-0 | 14.04.2021 11:43

BezJmena

@Koutný: Prohlásit se za vizionáře je strašně jednoduché. Stejně tak házet své vize jednu za druhou. Horší je vize realizovat. To stojí spoustu práce a energie. Ale do toho se Vám nechce. Vy raději necháte někoho za Vás tuto práci odvést. A když se to nepovede, tak ho začnete špinit jako současný svaz s tím, že jste si vybral špatného člověka. A toto kolečko si můžeme ještě několikrát zopakovat.

Bohužel Vy jen vše rozbíjíte jen proto, abyste vyvolal kontroverzi a zvýšil si čtenost tohoto plátku. A že zde už člověk na nic neklikne aniž by se mu otevřela nějaká reklama je fakt.

No jsem zvědav na zveřejnění Vaší účetní závěrky. Uvidíme kolik je pravda z toho co tady udáváte. Stále jste tuto zákonnou povinnost nesplnil.

+0 /-0 | 14.04.2021 11:39

Martin Petr
@Petr Koutný - mně je úplně jedno, kolikrát to budete opakovat. Důvod, proč jsme se rozhodli věc nedat na web (že ji nijak netajíme, je jiná věc) jsem tady uvedl a vy jste uvedl jiný, což je opět nefér jednání.
+0 /-0 | 14.04.2021 11:39

Petr Koutný

Martin Petr - to nemůžete myslet vážně? Vy jste se rozhodli zveřejnit podcast s Vámi a rozhodli jste se nezveřejnit tuto anketu? Já si opravdu myslím, že svaz by měl a musí informovat o důležitých věcech. Že je to dokonc jeho povinnost! Zopakuji....Bavíme se o možnosti změnit šachové soutěže tak nikdy před tím. Může to ovlivnit každého šachistu u nás. Protože to má souvislost s mládeží, soustředěním mládeže, turnajemi atd. A takovou věc jste se rozhodli nezveřejnit, protože není důležitá. Ale podcast s Vámi jste zveřejnili!!!! Dokonce to ještě obhajujete! My se tady nebavíme o tom, že musíte dělat co se píše v komentářích! Já říkám, že musíte informovat šachisty o zásadních věcech! Že je to povinnost svazu! A toto je zásadní věc! Opravdu podcast s vámi to určitě není. Safra, jednou buďte chlap a konečně pracujte pro šachisty, ne pro sebe.

+0 /-0 | 14.04.2021 11:33

Martin Petr
@paulz - píšu o tom, že pokud by svaz vždy vyhověl jednotlivcům, rozpadne se. Takže já když něco chci, napíšu (ať už kamkoli), slušnou žádost. Když dostanu odpověď (což se v tomhle případě u Tebe stalo), jsem rád, ať už je odpověď jakákoli, ideální je samozřejmě se zdůvodněním. My jsme se rozhodli tu anketu nezveřejnit, oslovili jsme statutáry. Jasně, Tobě se to nelíbí, to je taky v pohodě. Ale dožadovat se pak toho, abychom postupovali tak, jak chceš, podle mě není fér. Jasně, i v tom se naše názory mohou rozcházet ...
+0 /-0 | 14.04.2021 11:27

paulz

To Petr Martin: odpovídal jsem na tohle cituji: ne, chtít je naprosto OK, ale myslet si, že to tak být musí, pokud bychom to vztáhli na všechny podobné žádosti, by skutečně k anarchii vedlo.

Nic jiného než zveřejnění zajímavé informace o anketě jsem nechtěl. Takže předpokládám, že podobné žádosti se týkají taky pouze informací. Což teda nevidím důvod, pokud to nejsou informace z nějakého důvodu tajné je nezveřejňovat.

+0 /-0 | 14.04.2021 11:25

Petr Koutný

Něco se přeci mění...začíná se ozvývat víc lidí. Víc lidí začíná veřejně kritizovat svaz. Víc lidí začíná kritizovat Martina Petra. Něco se přeci mění, to tady dřív nebylo. I malé znrko písku může převážit misky vah a proto takových lidí může být víc. Něco se mění a jsem za to rád. 

+0 /-0 | 14.04.2021 11:21

Martin Petr
@paulz - ano, zveřejňování informací není anarchie. Píšu něco jiného, ale tak to je jedno.
+0 /-0 | 14.04.2021 11:19

paulz

Zveřejňování všech informací které se samozřejmě můžou zveřejnit jde těžko považovat za anarchii. Koneckonců přesně tohle se chce snad ve všech institucích, včetně státních. 

 

+0 /-0 | 14.04.2021 11:16

Petr Koutný

Martin Petr: Děkuji. 

+0 /-0 | 14.04.2021 11:15

Martin Petr
@Petr Koutný - víte, já ty vaše sliby beru s rezervou. Už jich bylo tolik, následně nesplněných, že je mi to fuk.
+0 /-0 | 14.04.2021 11:13

Martin Petr
@Pavel Capek - no snad jo...
+0 /-0 | 14.04.2021 11:12

Petr Koutný

hlasování je tajné, ale projev není. Takže nahrajeme a pustíme Váš projev a doproti němu budeme vysílat vize vašeho protikandidáta. Budu chtít informovat lidi o tom, co nabízíte ( kromě vás) a člověka, který má vize. Jde o to ukázat to velké prázdno a vize. Jinak díky, prosím neinformujte lidi o možných změnách šachových soutěží. Sčítám vám to....od Lázničky až k dnešku....bude to pěkný přenos..

+0 /-0 | 14.04.2021 11:10

Pavel Capek

@11:07 | Martin Petr : Pokud ve sněmovně neztratili poslední zbytky soudnosti, tak volba do rady ČT bude tajná.

+0 /-0 | 14.04.2021 11:10

Martin Petr

@paulz - ne, chtít je naprosto OK, ale myslet si, že to tak být musí, pokud bychom to vztáhli na všechny podobné žádosti, by skutečně k anarchii vedlo.  Ostatně erozi demokracií můžeme v řadě státech sledovat v přímém přenosu, jistě můžeme mít různé názory na to, zda je to v pořádku nebo ne. @Petr Koutný - jen bych k větě "Těším se na přímý komentovaný přenos z voleb" pro jistotu upozornil, že hlasování každého jednotlivého delegáta musí být ze své podstaty tajné. V PS zrovna v posledních dnech probíhá boj o odtajnění jedné volby, tak jsem zvědavý, jak to dopadne :-)

+0 /-0 | 14.04.2021 11:07

Petr Koutný

Odborník žasně, lajk se diví. Aneb hovory s Martinem Petrem.Chtít po svazu aby informoval šachisty, že se něco děje a že to něco může být největší zásah do šachových soutěží je anarchie! Toto opravdu nějde vymyslet:) ...

A jsme u toho zas. Místo nepřímé omluvy, přijde poučování o demokracii, stavov a volbách. To ty volby nebudou ani zajímavé. Ještě pár takových odpovědí a vyhraje i Ferda Mravenec..:)

+0 /-0 | 14.04.2021 11:06

paulz

No chtít zveřejnit info o anketě která je zaslaná všem oddílům na svazovém webu je samozřejmě pokus o anarchii. Tak se omlouvám, že to někdo bude považovat o pokus o anarchii jsem skutečně netušil.

A že to někdo bude považovat za arogantní už vůbec mě tada nenapadlo.

+0 /-0 | 14.04.2021 11:04

Martin Petr

@ciki333 - vidíte, a já zase považuju za arogantní myslet si, že když něco napíšu do diskuze na nss, že se tím budou členové VV řídit. (jasně, můžou, ale nemusí) Podle mě je důležité řídit se platnými zákony a tím, jak je svaz uspořádaný. Jsou tu nějaké stanovy, nějakým způsobem probíhají volby, máme VV a komise, kraje, oddíly. Ano, svaz je tu pro svoje členy, však svaz jsou jednotliví členové. Ale nejde to udělat tak, že bude svaz mít povinnost vyhovět jednotlivcům, to by vedlo k anarchii.

+0 /-0 | 14.04.2021 10:55

paulz

Víš Pavle, ono je dost těžké pochopit proč tam krátké info nebylo už od začátku. No pokud to tam dáte aspoń kvůli těm co neodpoví budu rád. A docela nechápu proč kvůli takové maličkosti jako zveřejnění infa tady musel být takový boj. 

+0 /-0 | 14.04.2021 10:51

Petr Koutný

Ciki - souhlas, z té odpovědi Martina Petra čtu aroganci a aroganci a aroganci. 

+0 /-0 | 14.04.2021 10:43

Petr Koutný

Martin Petr - jsme u toho zas. Zopakuji Vám to. Mě nejde o funkci. Umím se poměrně dobře uživit sám. Já mám vizi o svazu, který je tady pro všechny šachisty. Vizi, kde se změní šachové soutěže, kde budou peníze v extralize, kde se bude vyplácet družstvům ve všech ligových soutěžích startovné a odměny. Kde se změní práce s mládeži, kde se odbourá klientelismum a kde bude svaz komunikovat se všemi členy. Moje vize je svaz pro všechny šachisty. Moje vize není boj o křeslo, funkci a špatně placené místo. Svaz asi nemá tolik peněz, aby mě dokázal zaplatit. Vy mi odpovídáte o volební konferenci, jak budete kandidovat a cítím z té odpovědi, že je to víc o Vás. Vy, vy, vy...tolikrát jste mi napsal, že budete kandidovat, ale ani jednou jakou máte vizi. Můžu vás ujistit, že budete mít silného protikandidáta a věřím, že vás porazí. Těším se na přímý komentovaný přenos z voleb, těším se na volební kampaň, která proti tomuto co tady je je jen čajíček. Můžu Vás ujistit, že já nebudu Vašim soupeřem. Mě nejde o funkci, mě jde o šachy. 

+0 /-0 | 14.04.2021 10:41

ciki333

14.04.2021 10:07 | Martin Petr

"To, že si někteří diskutující myslí, že by se měla anketa dát na web, neznamená, že podle toho na svazu musíme konat. To je právě mýlka o demokracii, kterou řada lidí má, že volení zástupci musí jednat podle toho, co si oni osobně myslí. Tak to ale není."

Tento výrok pana předsedy považuji za vrchol arogance, opovržení členskou základnou a demonstraci moci. Systém zastupitelské demokracie naopak klade důraz na informovanost občanů, voličské základny...Výstupy z Poslanecké sněmovny ČR jsou pravidelně zveřejňovány a jednání často probíhají za asistence kamer veřejnoprávní televize (jeden z mála užitečných počinů mediální žumpy). Pan Petr v opojení ze své funkce ztrácí soudnost a částečně i racionální uvažování. Teď se obracím přímo na Martina, nezapomeňte, kdo Vás vedle státu platí. Ano, členská základna, kterou tak pohrdáte. Vaší povinností je naopak, teď se omlouvám útlocitným osobám, informovat o každém hovnu (=rozhodnutí) šachovou veřejnost a to na stránkách k tomuto účelu zřízených - https://www.chess.cz/

+0 /-0 | 14.04.2021 10:41

Pavel Ch

Petře, psal jsem ráno o oboustranném pochopení v diskuzi. Máš tu od předsedy i ode mne, že v pátek bude na stránkách s tím, že anketa nebude ukončena, a že, jak se obával Pavel Z., že nám nejde o to, aby odpovědělo málo klubů, ale že nám jde o téměř 100%. 

+0 /-0 | 14.04.2021 10:37

paulz
+0 /-0 | 14.04.2021 10:36

Petr Koutný

Martin Petr - ale proč jste nemohli lidi upozornit že se něco děje. Proč jste nemohli informovat všechny lidi co Vás čtou o tom, že se něco děje. Oni se můžou potom aktivně ptát svých kapitánů a může to ušetřit práci kapitánům. Prostě jen informovat. Je to tak moc? Co je špatného napsat článek, že něco takového probíhá? Však to může být vize! Však to může být Váš úspěch! vaše PR jak měníte šachy. Ať to dopadne jakkoliv, mohli jste lidi informovat. Vy mě považujete za rebela, ale safra dát to na web, přeci není problém! Mě pošle oddíl prezentaci turnaje a dám to na web za dvě minuty. Musím? Ne, ale chci lidi informovat! Vy taky samozřejmě nemusíte nic. Ale můžete chtít víc! Jestli si můžu vybrat jestli podcast a nebo článek o možné změně soutěží, pak mi věřte že podcast to nebude.

+0 /-0 | 14.04.2021 10:35

Martin Petr
@Petr Koutný - a takhle to bude až do roku 2023, jestli tedy nesvoláte tu mimořádnou konferenci, jak jsem vám radil :-)
+0 /-0 | 14.04.2021 10:33

Martin Petr
Ještě radši jednou zopakuju, členy širší repre (se smlouvou) najdete zde: https://www.chess.cz/komise-sscr/reprezentacni-komise/
+0 /-0 | 14.04.2021 10:31

Petr Koutný

Pavle - samozřejmě že nechtějí. Protože když se chce, všechno jde. Dát článek na web je otázka 5 minut. Jen někomu to zabere 5 minut a někdo - někde to nějak nejde. Ale ještě že máme podcast a vize může bez vizí, video předávání cen z tuanej, který skoro nikoho nezajímal a připravujeme video z MČR, které je morálně v bahně....ale věc, kde nebude vidět na kameře PM přeci není tak důležitá věc. Äno, toto přirovnání není fér, ale není fér i to, že PM toto ještě obhajuje. Kdyby řekl..ok chlapi, je to naše chyba a dáme to tam...pak ok, ale řečičky, řečičky a skutek utek. 

+0 /-0 | 14.04.2021 10:30

paulz

Petře, vysvětlení Petra Martina v diskuzi je, že taková anketa nemá co hráče zajímat.

Takže ono nejde o to, že by to tam snad zapomněli dát, ale že prostě nechtějí...považují to za zbytečné. Jediný kdo to má vědět jsou statutáři klubů.

+0 /-0 | 14.04.2021 10:28

Martin Petr
@Petr Koutný - psal to tady i Petan, s anketou jsme oslovili přímo ty lidi, kteří mají mandát se vyjádřit, tedy předsedy oddílů. A právě od nich chceme odpovědi. Není to o důležitosti, ale o tom, od koho chcete zpětnou vazbu. Publikace na webu má jediný smysl - může některé hráče upozornit, že se jich přeci nikdo neptal, a oni pak třeba kontaktují předsedu oddílu a popoženou ho. Nemyslím si, že bychom měli apriori předpokládat, že předsedové neodpoví, to je nesmysl. V každém oddílu mají taky jinak nastavené procesy (někde rozhoduje předseda, někde VV, někde se dohodnou všichni hráči atd). FIDE nás taky oslovuje s celou řadou věcí a oslovuje federace, např. s pravidly online šachu, nedává to na web, tam dává až výsledek. Ale jak psal Pavel Chrz, co jsem s Honzou Malcem, předsedou STK, mluvil, tak je rozumné dát na web anketu jako připomenutí těm, kteří třeba ještě neodpověděli, abychom těch odpovědí měli víc. Alternativa je třeba jim zavolat atd.
+0 /-0 | 14.04.2021 10:28

Pavel Ch

paulz:

 

 

Pavel promiň, já jsem ochoten napsat co vím a co hlavně kompetencí mou jest, ale abych na dotazy zde volal na svaz, kdo je v repre a pak to házel sem, to nemyslíš vážne, že?wink

+0 /-0 | 14.04.2021 10:28

Petr Koutný

Martin Petr - omlouvám se...Můžete mi  napsat ještě jednou: Proč jste nedali článek na web? Kolik jste měli času? Týden? Dva? Tři? Když budu upřímný a řeknu, že tam máte podcast s vámi a předávání cen, kde jste opět vy, tipuji že MČR se taky objevíte na kamerách a nedáte tam opravdu něco důležitého, pak se ptám proč?? V čem je důležitější podcast s vámi víc, než anketa o změnách v soutěžích? 

+0 /-0 | 14.04.2021 10:22

Martin Petr
@Petr Koutný - já jsem tady ale dřív vysvětlil, proč jsme anketu na web nedali, není to o lenosti nebo čemkoli jiném, to jsou vaše spekulace.
+0 /-0 | 14.04.2021 10:19

paulz

To Pavel Ch. no a kdo je v repre, což taky nejspíš nevíš se zeptej radši Martina P. sám. Mě by mohl odpověděl, že hráče to nemá co zajímat a já se nechci zbytečně rozčilovat....smiley

A pak to prosím uveřejni, docela mě to zajímá...

+0 /-0 | 14.04.2021 10:18

Petr Koutný

Petan - já jsem to takto. Diskutuje se o změně, která může změnit šachové soutěže. ta změna může být největší změnou za posledních 30 let. Svaz oficiálně řídí ligové soutěže. Napsat článek o tom, že probíhá anketa a dám tomu jeden odstavec by snad neměl být takový problém? Ono i družstvo v KP to může zajímat. Možná příští rok postoupí a měl by vědět jakým způsobem bude hrát. 

Martin Petr - opravdu dát článek na web by byl problém? Já vím, že vedle vašeho podcastu a vašeho videa by to mohlo kazit dojem. Ale šachisty může zajímat co se dějě a nebo bude dít. 

Ale máte pravdu, nemusíte dělat nic. To je krása demokracie. Máte mandát a můžete si dělat co chcete, v tomto případě nemusíte dělat nic. 

+0 /-0 | 14.04.2021 10:15

Pavel Ch

Petan: 

Předseedové krajských STK jsou členy rozšířené STK, která v květnu každoročně schvaluje vše důležité pro nadcházející ročník. A budou s anketou, výsledky, detailně seznámeni. 

+0 /-0 | 14.04.2021 10:12

Pavel Ch

Petře, byť to není otázka pro mne, i kdyby svaz chtěl, už to nezveřejní se zpětným datumem, tak v pátek vyjde na stránkách. A ti, kteří se nevyjádřit nestihli, budou mít ještě možnost. Ano, třeba se hráči předsedy zeptají, jestli se vyjádřil a popoženou ho.

+0 /-0 | 14.04.2021 10:11

Petan

Re PK: Pokud vím, tak všechny druholigové a prvoligové kluby dostaly dotazník a zároveň i předsedové krajských STK (tedy všichni ti, kterých se to týká). Evidentně to není nic tajného. Proč by se k tomu měly vyjadřovat kluby hrající krajské soutěže? Pokud byste ve vašem kraji chtěli hrát víkendová dvojkola, nic tomu nebrání. Já jsem se u nás zeptal, zda se o tom na krajské úrovni uvažuje a není to aktuální.

+0 /-0 | 14.04.2021 10:08

Martin Petr
Ahoj, to, že si někteří diskutující myslí, že by se měla anketa dát na web, neznamená, že podle toho na svazu musíme konat. To je právě mýlka o demokracii, kterou řada lidí má, že volení zástupci musí jednat podle toho, co si oni osobně myslí. Tak to ale není. Jinak členové širší repre jsou zde: https://www.chess.cz/komise-sscr/reprezentacni-komise/ Další spekulace, které v příspěvcích níže jsou, že něco zatloukáme schválně, komentovat nebudu, do slušné diskuze takové spekulace nepatří. Mějte se!
+0 /-0 | 14.04.2021 10:07

Petr Koutný

Pavle tobě přeci nikdo nic nevyčítá. Jsi jeden z mála lidí, který komunikuje. Ale i sám musíš uznat, že to na stránkách svazu safra už před týdnem mohlo být. To chceme opravdu  tak moc?  Chceme jen aby svaz informoval lidi, že se něco takového děje. Te´d vůbec neříkám nic o tom, jestli ten nápad hrát víkendy je správný a nebo ne. Jen říkám že jestli se jedná o věc, která může ovlivnit každého šachistu u nás, který hraje šachové soutěže. Pak toto nezveřejnit, je nekustečná odvaha a nebo neuvěřitelná lenost. Je mi jedno co to je, ale uznej prosím, že největší otázka je ta, jstli je to víc k smíchu a nebo k pláči. Myslím to, jak je svaz tady pro všechny šachisty. 

+0 /-0 | 14.04.2021 10:05

Pavel Ch

Na web není psát můj úkol, napsal jsem sem co vím. Mohlo se to udělat i třeba jinak, my jsem udělali tak. Bude tam (na chess.cz), že anketa probíhá a kdo se nevyjádřil, prosíme o uspíšení.

 Snad je z mého příspěvku 9:43 patrné, že STK jde o anketu všech dotčených klubů, získat hlasy všech, ale přitom 1 hlas za ligové družstvo prostřednictvím představitele klubu. A to je účel/záměr. Proto šlo přímo do jejich schránek evidovaných na svazu, nahlášených kluby.   Jasně, přidáme že probíhá na stránkách, neutneme o půlnoci uzávěrky a napíšeme slušně, aby uspíšili názor (ať budeme mít v termínu 60 nebo 85% hlasů). Věříme, že do pár ní pak bude skoro 100 a pak vyhodnotíme. 

+0 /-0 | 14.04.2021 10:02

paulz

To Pavel Ch: všude píši jasně pouze zveřejnit info, že se anketa koná. A kvůli tomu se snad žádný hráč nebude obracet na svaz. Maximálně se nekdo zeptá v oddíle, jak to budou řešit. A jestli je tohle problém, tak už fakt nevím. A přikládat ten hrůzný excelovský soubor není určitě nutné.

+0 /-0 | 14.04.2021 09:56

Petr Koutný

Pavle - ale proboha! proč už to dávno nevisí na svazových stránkách? O čem vlastně chce svaz psát na svých stránkách? K čemu jsou tyto stránky? Proč si je platíme? Když věc, která může ovlivnit soutěže nejvíc za posledních 30 let tam není??? Jako Aprílový žert dobrý! Jak mám věřit, že to vůbec někdo bere od Vás vážně? Když nemáte ani tu snahu to dát na web? Píšou se tam často takové blbiny, že jednou za čas by tam mohlo být opravdu něco důležitého. Jako promiň, ale jestli věc která může rozhodit kalendář všech soutěží není na webu, aspoň zmínka že se o tom diskutuje, pak si radši dejte opravdu kafíčko. Vím, s tím kafíčkem to není fér, ale není fér to co dělá svaz. 

+0 /-0 | 14.04.2021 09:49

Pavel Ch

Petře, psal jsem v době psaní Tvého příspěvku.

+0 /-0 | 14.04.2021 09:44

Pavel Ch

paulz

 Pavle, pokud má mít anketa vypovídající hodnotu, tak potřebujeme hlasy představitelů klubů. Předseda STK by musel třídit, kdyby chodily desítky názorů hráčů, do toho třeba neaktivních hráčů (jak tady jsou jejich názory), hráčů nehrajících ligy, ale chtějících do toho něco říci. 10 hlasů z jednoho klubu, protože jim to kápo nařídil. Proto šlo jen předsedům (v kopii kapitánům). 

 

  Snad pro "klid zbraní" a dobré vztahy: Co jsem slíbil na začátku, platí, neutneme o půlnoci a nevysmějem se, že mnozí zapomněli. Díky, kdo odpoví včas v termínu. V pátek vyjde i na stránkách svazu, kdo ještě neodpověděl, aby v další dny si pospíšil, jde nám o hlasy skoro 100% dotčených klubů. Už teď jich je dost, ale chceme maximum.     

+0 /-0 | 14.04.2021 09:43

Petr Koutný

Pavle - diskutovat o dvojkole se ( moc ) nemusí chtít, protože s tím přišel hráč a ne svaz. Tak nějak proč o tom nepíšou na svých stránkách  a neifnormují šachisty je k nepochopení.( tipuji úmysl) Rozumím tomu i tak, že kdo nic nědělá, nic nezkazí. Repre smlouvy - taky nechápu, že nejsou zveřejněná jména a proč by nemohly být zveřějněny i podmínky? Svaz říká oficiálně, že on pořádá MČR v bleskovém šachu, přitom to není pravda, protože svaz se jenom veze. Proč svaz nepřijde s aktivitou jak oživit soutěže. Dám nápad - play off, play out...? Ono by se muselo chtít. Jak psal náš předseda, že má rád vize. Tak se omlouvám, když řeknu že vize není to, co bude mít zítra na oběd předseda našeho svazu. Včera jsem pustil nějaký přenos, kde byl náš předseda svým dcerám a oni se mě ptali, kdo je ten pán. Já jsem jim řekl, že si myslí že je předseda svazu, ale že ve skutenosti jim není. Oni se na něj dívali, jak se usmívá a řekli něco jako: to je jasné, i jako herec špatný...

+0 /-0 | 14.04.2021 09:39

paulz

Tak ono svaz zatlouká kdeco. Například už před měsícem bylo vlastně určeno na 151 zasedení VV kdo bude letos v reprezentaci. Samozřejmě nikdo nechce vidět deset podepsaných smluv. Po obsahu je každému členovy houby, ale proč není zveřejněno s kým vlastně byly smlouvy uzavřeny je teda aspoň pro mne záhadou. A určitě není tajná informace kdo je v reprezentaci ať již u mužů nebo taky žen...A proč se tak svaz brání zveřejnění ankety o dvojkolech která teď právě běží se už radši ani neptám. Info o tom, že hráče taková anketa nemá co zajímat sice třeba někomu přinesla uspokojení, ale je určitě víc hráčů kterým zvedla tlak. 

Chápu, že v nějakém profesionálním sportu do takových věcí nemají hráči vůbec co mluvit. Ale mluvit o profesionálním sportu v soutěžích ŠSČR navíc bez extraligy je hodně ulítlé.

+0 /-0 | 14.04.2021 09:34

Petr Koutný

Max - podle mě ne, a je to ve stejném gardu jako minulý rok. VP to skoro všd udělá a svaz to zaštítí. Proč? Proč takto? Proč to nešlo udělat lépe? Proč se za to stydí? Proč se tváří, že to organizuje on a neřekli že VP? To už je otázka na někoho jiného. 

+0 /-0 | 14.04.2021 08:31

MaX

Musím se přiznat, že až po příspěvku (13.04.2021 08:52 | Martin Petr) mi to docvaklo z pohledu svazu a nevidím v tom problém. Vojta Plát přišel a řekl svazu „mám nachystan turnaj, platformu, sponzory a ceny. Za „20“ tisíc z toho můžete udělat oficiální MČR. Za mě tedy OK. Raději takto, než nějaké neoficiální MČR. Letos je to, ale doufám už v obráceném gardu ne? Přiznám, že myšlenka patří svazu a organizátor je letos od prvopočátku svaz.

+0 /-0 | 14.04.2021 08:22

Petr Koutný

Pavle - ten kluk příští rok vyhraje svojí kategorii:) Když pojede jak pojede, tak to bude raketa. Mám dva žáky, Tomáš a Matěj. Každý den ti kluci makají. Přidávajísí si tréninky a jestli vydrží, tak za chviličku nebudu je já trénovat, ale oni mě:) 

Můžete se na ně určitě podívat, ve čtvrtek budou hrát simultánku s Robrtem...ŠachistaSVK a Toms11. ( přezdívky z lichess)

+0 /-0 | 14.04.2021 07:24

giocozo
Pavel Ch - Přesněěě ! Palec nahoru.
+0 /-0 | 14.04.2021 07:16

Pavel Ch

Přátelé,

 

když bude slušnost a respek na všech stranách, budou diskuze kultivovanější a mohou také dobré věci přinést. Příklad:

 

Nedávno zde byla "košatá" diskuze o mládeži. O postupu/nepostupu na MČR žáků.

Psal zde otec jednoho žáka (mimo jiné žáka, co ho na dálku přes půl republiky trénuje Petr Koutný), skloňovaly se tu jeho výkony, šance, (ne)spravedlnost systému 2021. Někdo se otce zastával, někdo psal o slabém KP.

Nakonec otec žáka smířlivě napsal, že si myslí, že by stačil současným účastníkům MČR, ale že už to se připraví na další cyklus, že už o letošku dál nejednají. Já mu sem napsal, co si myslím, co že je pro žáka dobré. Pak jsme si psali přes email. Došlo k oboustrannému pochopení, vyústilo to, že hrál několik delších partií s mým žákem stejného ročníku, který se na elo dostal na MČR. K tomu klučina chodí pravidelně na naše klubové gotomeetig - tréninky a hraje u nás v kraji online turnaje. Ve svém klubu nemá kamarády malé šachisty, tak se zajímal v nedalekém klubu od svého bydliště východu Čech, říkal jsem panu otci, že trenér je velmi zkušený a že mu doporučuji hlavně také kvůli partě mládeže, kterou děcka potřebují (až se vše otevře).

 

 Takže, když si naleznete onu diskuzi, která se nevyvíjela pěkně, tak si myslím, že dost věcí dopadlo ku prospěchu skloňovaného žáka, byť na MČR (které není jasné jestli bude a jestli zklamanější nebudou ti co se ve startovce vidí, než ti co tam nejsou) ten žák letos není.   

+0 /-0 | 14.04.2021 07:16

Zmestabileho

To dave: Vyjadřování se v komentářích na netu je kapitolou jinou samou pro sebe - i když ono hulvátství a sprostota p. Pláta i v tomto je souladně vypovídající. Vy považujete v diskuzi za v mezích normy výrazy blbeček, pí..., ču... , já nikoliv, i když v této diskuzi je to takto nastaveno a praktikováno. Souhlasím s tím, že tohle výrazivo je potom nelichotivou vizitkou jeho autora (třeba pro pisatele David Brazina mám zavedenou přezdívku "debílek", neboť tímto označením běžně oslovuje zde v diskuzi, a když se bavíme o Brazinovi, už ani nikdo neřekne jnak než o "debílkovi").

Robert Cvek šel ale ve svém vyjádření mnohem dál. Takto nálepkovat lidi je opravdu na hraně... ale zde v tomto kontextu na místě, a klobouk dolů že to napsal.

+0 /-0 | 13.04.2021 23:49

dave

Re: srdce: Souhlasím, je mez, za kterou by se nemělo jít. Pokud se účastníci diskuse nazývaji volem, blbečkem, pí...,ču....., a pod. je to podle mne ještě v mezích normy. Pokud si někdo myslí, že s těmito výrazy si získá v diskusi dominanci, neberme mu jeho iluzi. Taky to trochu vypovídá o dotyčné osobě. Komentáře Vojty Pláta jsem nečetl, ale pokud je pravda, že vyhrožuje smrtí rodiny, tak být na místě Petra Koutného, podám trestní oznámení na přečin nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 tr. zákoníku. Pokud Petr Koutný doloží historii jejich sporů, tak to myslím Policie ČR řešit  bude a Vojta Plát bude mít co vysvětlovat, obzvláště s jeho minulostí. Jednou v životě jsem tohle udělal, když mi opilec v práci vyhrožoval smrtí. Zavolal jsem policii ČR a byl klid. Dokonce se mi dostalo od dotyčného i omluvy. Na dotaz policie zda chci věc oficiálně řesit trestním oznámením jsem odpověděl že ne. Člověk má v životě vynaložit tolik úsilí, aby si život zjednodušil, jako vynakládá, když si ho komplikuje.

+0 /-0 | 13.04.2021 22:10

Zmestabileho

Když tady Robert Cvek napsal své vyjádření k p. Plátovi, můj první dojem byl automaticky odmítavý - co je tohle za kázání o morálce?

 

Ono slovo morálka zní jako nadávka. Jenže na druhý dojem mě napadá - nestojí za to opravdu se vymezit třeba proti hulvátství a sprosťárnám nejhrubšího zrna? Které předvádí dotyčná osoba opakovaně jako svůj styl jednání s druhými? Roberta Cveka tak plně chápu. a dávám mu palec nahoru za to, že se do tohoto jistě problematického vyjádření pustil.

+0 /-0 | 13.04.2021 20:40

Messer56
R.Cvek:" kdo je bez viny, ať hodí kamenem". Ano, jsem podporovatelem všech, kteří něco pro šach dělají, tj. Petra K, Vojtu P.,Roberta C. a mnohých dalších.
+0 /-0 | 13.04.2021 19:43

srdce

Dobrý večer, já si myslím, že včera to pan Robert Cvek včera napsal dobře a slušně . Každý z nás má jiný názor a je dobře diskutovat, ale v rámci určítých mezích. Já sem se do komentářů přihlásil  teprve včera. Včera probíhala diskuze mezi panem Koutným a panem Plátem a zrovna sem četl i  ty poslední komentáře, než se to smazalo a nebylo mi z toho dobře. Nezlobte se ,aby někdo vyhrožoval druhému likvidaci rodiny´=TO JE UŽ DOST SILNÝ KAFE. V tomto panu Koutnému rozumím.Vite já mám rád šachy, ale slušný šachy. A v Českém šachu je dost lidi, kteří pro šachy dělají hodně a jejich práce není třeba oceněna i když by si to zasloužily. Doufám,že sem svým srdceryvným projevem nikoho neurazil.Přeji hezký večer.

+0 /-0 | 13.04.2021 19:36

Pavel Ch

Může se stát, že i zprvu plamenná, nehezká, diskuze může vyústit v přínosný výsledek.

Chce to jen vzájemný respekt z obou stran.

Stalo se na nss nedávno, poreferuji nad ránem, budete mít tu ke kávě.

+0 /-0 | 13.04.2021 18:25

Pavel Capek

@ 17:10 | giocozo :On pan Aichmajer má prostě neodolatelné nutkání sdělit všem na tomto webu, jak hluboce jimi pohrdá. A nemůže si pomoci...wink

+0 /-0 | 13.04.2021 17:47

Robert Cvek
Messer56: Dobrý den. Mám jiný názor. Nemyslím si, že s každým jde vyjít. Je nutno se od některých lidí odstřihnout. Nechat je. Bez emocí. Jak píši výše, přeji Vojtovi spokojený život a není to fráze. A stejně tak lidem co ho podporují. Tedy i Vám.
+0 /-0 | 13.04.2021 17:30

giocozo
Souhlasím s názorem Messera 56. Lépe bych to nenapsal. Nechápu naopak Zmestabileho. Člověče, kdyby si zde nic nenapsal, tak by se vůbec nic nestalo. Spletl sis žánr, možná i předmět. To je, jako bys přišel do hodiny matematiky a při zkoušce začal učiteli místo řešení vykládat, jak je matematika skvělá, jak se neustále vyvíjí, že základy matematiky se datují...Vůbec si totiž nepochopil, že učitel chce po tobě výsledek a ne tvoje dojmy a definice.
+0 /-0 | 13.04.2021 17:10

paulz

To Lykan 14:36 Takovou šokující anketu o dvojkolech prý stráví jen zkušený funkcionář, na normálním hráči může zanechat trvalé následky. A jak všichni víme, stav členské základny šachu stále klesá...Proto se musí opatrně....

+0 /-0 | 13.04.2021 15:24

Morphynista

Díky za upozornění, jsem rád, že šanci dostane i Václav Finěk.

+0 /-0 | 13.04.2021 14:57

Messer56

R.Cvek: Zdravím všechny . Souhlasím s panem Cvekem , že ŠSČR by měl šachisty spojovat a stmelovat, avšak nejenom ŠSČR . Je na každém z nás, aby jsme se zbytečně nehádali a dokonce uráželi. Co se týká Vojtu P. - určitě udělal množství chyb, avšak každý je jiný, svojský. Můj pohled je, že s každým je možné vyjít a spolupracovat pro dobro věci, a ne zavrhovat jej, což jsem v článku R.Cveka cítil. Polemiku vítám, ne však vzájemnou nevraživost. Toď vše.

+0 /-0 | 13.04.2021 14:57

lykan

Zmínka o anketě ohledně dvojkol na stránkách šsčr stále nikde. Zato je tam spousta zbytečných blábolů. Dokonce i nějaká pseudomitropa prý teď bude.

+0 /-0 | 13.04.2021 14:36

Zmestabileho
Tak zde máme opět politologický kroužek. Pánové ciki, Brazina a Morphy znovu projevují svou mimořádnou invenci. Pan Koutný jim k tomu sice vyčlenil prostor jinde (tzv. "článek o ničem..."), ale touha podělit se o své bystré názory je tak silná, že i zde jsou fundované přednesy o tématu poněkud odlehlém. Ae skvělé zpracování a hloubka polemiky jsou odměnou i pro ty čtenáře, kteří se snad zajímají jen o šachy.
+0 /-0 | 13.04.2021 14:16

srdce

ciki 333.Já ne ve všem s panem Petrem souhlásím. Pro mě je to slušný člověk, dobrý předseda,dobrý šachista, ale stejně ho jednou porazím.

+0 /-0 | 13.04.2021 12:46

Morphynista

S panem Matochou to ovšem bylo jinak, bohužel snaha většiny současné Rady ČT ZLIKVIDOVAT nezávslou televizi a podřídit ji vládnímu ANO, případně Hradu je očividná. A on sám zde hraje velmi nedůstojnou roli...

+1 /-0 | 13.04.2021 12:34

ciki333

Jestli se Matochovi, Lipovské a Veselému podaří ze stávajících postů odstranit Dvořáka, Šarapatku, Šámala a vyměnit polovinu demagogů, pardon nezaujatých redaktorů, z veřejnoprávní televize místopřísežně zde slibuji, že panu Petrovi zašlu děkovný dopis a na účet ŠSČR charitativní příspěvek ve výši 2 000,- Kč...  

+0 /-0 | 13.04.2021 12:30

xdavx x

Za pana Matochu obrovské díky. To že žumpa jménem ČT kvičí je ten nejlepší důkaz toho, že tato volba byla naprosto správná.

+0 /-1 | 13.04.2021 12:22

ciki333

13.04.2021 11:37 | srdce

Předseda ŠSČR není v jádru špatný kluk. Dříve jsem psal, že ho "moc nemusím." Trochu bych výrok poopravil na "zaujímám k němu ambivalentní postoj." Na jednu stranu Martin zápasí s určitou transparentností v rozhodovacích procesech. Na druhou prokázal osobní statečnost, když udělil panu Matochovi doporučení a ten na jeho základě byl zvolen PS do Rady ČT. Myslím si, že pan Petr lidsky dozraje, až bude plnit roli otce.

+0 /-0 | 13.04.2021 12:13

Petr Koutný
Z jedné věci mám radost. Martin Petr, Rosťa Svoboda, Pavel Chrz komunikují s šachisty. Jasně nemusí to být jen na těchto stránkách, ale dejme tomu jsou to stále nejsledovanější stránky, tak reaguji na komentáře zde. Vidím to hodně pozitivně. Rosťa napsal reakci článkem, Pavel aktivně komunikuje v diskuzi a umím ocenit i Petrovu věcnou komunikaci. Jestli je něco, co může hnout kameny, pak to může být diskuze.
+0 /-0 | 13.04.2021 11:57

xdavx x
Martine díky.
+0 /-1 | 13.04.2021 11:40

srdce

Pane Petr.Děkuji.za odpověd.Rozumím tomu.ciki 333,také děkuji.Rozhovor s panem Petrem jsem si přehrál. A nejvíc mě zaujalo, jak panPetr říká. Svaz jsou vlastně členové .Toto je k zamýšlení. Když nad tím tak přemýšlím. Tak je to pravda. A druhá věc šachy je srdcová záležitost. TAK POJĎME SPOLUPRACOVAT A NE SE OSOČOVAT.

+0 /-0 | 13.04.2021 11:37

Martin Petr
@david brazina - ne, takto to MŠMT nastavené nemělo. Teď patříme pod NSA a ta má vypsání dotačního programu pro svazy tady: https://agenturasport.cz/dotace/vyzva-podpora-sportovnich-svazu-2021/ - podmínek je tam podle mě víc než dost :-) Ale podmínky MČR se v nich neřeší. Ono to ani nejde, už jen šachová MČR jsou každé úplně jiné. Muži mají letos uzavřený turnaj, pak máme nějaké openy, družstva, různá tempa hry. Proto nemáme 1 předpis na to, jak má vypadat konkurz.
+0 /-0 | 13.04.2021 11:29

BezJmena

@Bražina: To je super, že nemáš důvod se se mnou bavit. Tak proč se do mně pořád navážíš a zmiňuješ mně ve svých příspěvcích? Nejsi tak trochu rozpolcená osobnost?

+0 /-0 | 13.04.2021 10:44

xdavx x

Martine, chapu že je to dlouho co jsme se naposled viděli, ale tykáme si asi deset let. Z té odpovědi ale moc moudrý nejsem. Pravidla pro zadávání pořadatelství nějakých soutěží jsou imho platná pro všechny sportovní svazy a podlehají dozorování MSMT ne? Resp MSMT jako nejvýšší kontrolní subjekt, provádí kontrolu na základě právě těch nastavených procesů je tomu tak? To hlasování chápu. Nicméně než se nějaký návrh vůbec do hlasovaní dostane, mělo by být nastaveno jaká kriteria ma splňovat. (nechapej mě špatně, teď neřeším souvislosti se článkem) není tomu tak? Samozřejmě uplně neznám pokyny MSMT, a ani nevím jestli vůbec MSMT nejakou takovou metodiku publikovalo. Jen mi to prijde zvlastni, protoze by v takovem pripade mel zrizovatel jen malou moznost potvrdit, ze vse funguje jak ma, pokud by to nebylo s cim porovnavat.

+0 /-1 | 13.04.2021 10:40

Martin Petr
@david brazina - to jste to posunul do jiné roviny. Já psal, že nemáme pravidla na to, jak konkurz vypsat. V těch konkurzech jsou ale nějaké podmínky a ty pak dodržujeme, a o případném vítězi konkurzu se normálně hlasuje.
+0 /-0 | 13.04.2021 10:35

xdavx x

BezJmena, nemam důvod bavit se s lidmi tvého ražení. Dám jim pár šancí, pokud se pořad projevuji jako hlupáci, přestanu se jimi zabývat. To je případ Morfina, a teď i tvůj. Akorát Morfin se zde ztrapňuje dlouhodobě.

+0 /-1 | 13.04.2021 10:34

Martin Petr
@Petr Koutný. O tom to právě je, náš spolek má nějaké uspořádání, funguje demokraticky. To neznamená, že bych se měl zodpovídat vám, tak to právě není. Co si o mě myslí Petr Koutný, to je úplně jedno. Nemůžu se zavděčit všem, ani to nechci. Je potřeba řídit se stanovami a tím, jak je spolek uspořádán...
+0 /-0 | 13.04.2021 10:32

xdavx x

Pavle díky, to jsem netušil, Pamatuji si jen že se něco takového povídalo o KM

Martine Petře, jestli to chápu dobře tak svaz nemá nastavena pravidla pro pořádání svých vrcholných akcí jako je MCR? A pokud má, tak nemá nastavena jasná kriteria, kdo a za jakých podmínek dostane přiděleno pořadatelství těchto akcí? Je to tak?

+0 /-1 | 13.04.2021 10:31

Petr Koutný
Možná opravím předsedu ŠSČR. Zodpovídá se šachistům. Ne jenom konferenci. Není tady pro konferenci a delegáty, ale pro každého z nás. A Ciki- posouvat věci dopředu umí člověk s vizí, tady to jsou zatím řeči.
+0 /-0 | 13.04.2021 10:27

ciki333

Off topic

Zajímavý podcast předsedy ŠSČR - Martina Petra - s názvem "Jsem rád, když mohu věci posouvat kupředu" zde:

https://www.sachuj.cz/sachuj-cast-8-martin-petr-jsem-rad-kdyz-mohu-veci-posouvat-kupredu/

 

+0 /-0 | 13.04.2021 10:22

Martin Petr
@srdce - Osobně myslím, že pravidel máme až dost, stačí se podívat na ten odkaz k legislativě... Takže se o změnu stavu snažit nebudu. Ohledně konkurzů se můžeme (ať už v komisích, nebo ve VV, podle toho, o co jde) svobodně rozhodnout, jaké podmínky budou. A následně se zodpovídáme konferenci.
+0 /-0 | 13.04.2021 10:17

paulz

No pokud to jsou příspěvky do šachových témat, tak kromě pár šachistů to nezajímá nikoho. 

Samozřejmě pokud šéf není šachista...smileyto by jsem ještě anonymitu chápal. 

Jinak je to škoda pro toho co anonymně píše a taky pro celou diskuzi. Přece i ten co píše anonymně chce aby ostatní brali jeho příspěvky vážně, samozřejmě pokud anonymita neslouží pouze na trollení.

+0 /-0 | 13.04.2021 10:07

Pavel Ch

David Bražina 9:55?

Kdo to byl? No přece ex-hospodář Jindra Pappay z Děčína.

Teda ten udávanýwink

Naštěstí na centrále Odborových svazů dělal krom hospodáře i místopředsedu, tak mu dopis s udáním sekretářka podala.

 Někdo si dal práci a vše z nss stáhl s časy a daty, kdy tu v pracovní době pernamentně odpovídal na hloupé dotazy se snůškou nepravd i polopravd. Které si pisatelé byli líní zjistit z webu svazu

 

 

 To Martinu Petru nehrozí ..... ikdyž ...... mlčící většině 13 tis šachistů se může zdát, proč sem nehodí jediný příspěvek a pak pracuje na tom, za co má plat zvolené funkce.

+0 /-0 | 13.04.2021 10:06

BezJmena

@Bražina: A nějaký argument do diskuze dáš a nebo od teď se budeš jen do mně navážet?

+0 /-0 | 13.04.2021 10:06

srdce

Dobrý den, pane Petr.Chtěl jsem se zeptat a vy jako předseda šachového svazu se budete snažit,aby podmínky svaz měl nastaveny či nikoliv.

+0 /-0 | 13.04.2021 09:58

xdavx x
BezJmena. No jestli něco víš nebo ne ukazujes naprosto jasné. A klanim se. Jsi jediný na světě kdo zná účetnictví :D
+0 /-1 | 13.04.2021 09:56

xdavx x
To mě zajímá, kdo to byl? Něco jsem zaslechl o KM. Na druhou stranu., na prikladu tebe a jiných je vidět, ze svou anonymitu používáte jen k zbabelym výpadkům, které byste si normálně nedovolili.
+0 /-1 | 13.04.2021 09:55

Morphynista

Pokud někdo zůstává v anonymitě, jistě k tomu má vážný důvod. Známý je případ udavače, který si zaznamenával, co zde někdo pod svým jménem a příjmením napsal a diskusní příspěvky pak poslal jeho zaměstnavateli. Občas je řeč také o politice a dejme tomu, že nadřízený má úplně opačné názory , což nemusí být zrovna ku prospěchu . A dalo by se uvést mnoho jiných argumentů. Takže já rozhodně nepovažuji příspěvky od anonymů za méněcenné, už proto, že jsou zde diskutéři, vystupující pod svým jménem a nepřinášejí nic nového, pouze jednostrannou propagaci jedné politické strany, často pokládané za extrémistickou...

+0 /-1 | 13.04.2021 09:49

paulz

Já jenom nechápu, že na šachovém serveru mají potřebu být někteří uživatelelé v anonymitě. Samozřejmě povolené to je, ale můj názor je jasný, pokud se za své názory nestydím, není problém když ostatní budou vědět kdo jsem. A klidně napíši, jak příspěvky od lidí kteří tady mají identitu beru vážně, od anonymů beru příspěvky s určitým despektem. 

+0 /-0 | 13.04.2021 09:29

ciki333

13.04.2021 07:51 | BezJmena

"Vaše články jsou jako komunistické soudy: Vy obviňujete, obhajobu shazujete a zároveň rozhodujete o vině a trestu."

To, co popisujete, jsou běžné praktiky webu "blog.aktualně.cz," kde mi 41x zablokovali IP adresu. Naposledy předevčírem na FB Acz za šíření názorů, které se neslučují s idejemi hlásaným touto Bakalovou platformou. Veškerá diskuse z mé strany byla věcná, vedená ve slušném duchu. Bohužel nohsledi pana Bakaly tímto způsobem umlčují politické odpůrce, nositele jiného světonázoru. Nesdílím Vaši domněnku, že Petr Koutný zde na nss nedává dostatečný prostor oponentům. Dotyčné tři osoby byly blokovány za nehorázné vulgarismy, kterými se prezentovaly u "nekonečného článku pana Fialy." Pokud mne neklame zrak, Vy zde též vyjadřujete názory, které nelahodí uchu (oku) pana Koutného a admin je nechává bez povšimnutí...

+0 /-0 | 13.04.2021 09:08

BezJmena

@Brazina. Protože vyplácím lidi jak na fakturu, plat, DPP, DPČ, tak o tom něco vím. Ale to Vám je stejně jedno. Podstatné je, že když dojdou argumenty panu Koutnému, tak tu přijde jeho zlý pes Bražina a zaštěká nadávky za jeho páníčka. Máte to dobře zařízené. Děláte to dobrovolně a nebo za úplatu?

+0 /-0 | 13.04.2021 09:07

Martin Petr
@david brazina - no já jsem to právě pochopil, a možná že svaz musí mít nastavené podmínky, ale nemá je.
+0 /-0 | 13.04.2021 08:59

xdavx x
Martin Petr. Můžu se tě zeptat jestli jsi, pochopil větu že FIFA stejně jako náš svaz musí mít stanovené podmínky pořádání akcí tak, že šachy se řídí stanovami FIFA? Pokud ano pak se na mě nezlob ale měl bys zkusit něco ze sebou dělat
+0 /-1 | 13.04.2021 08:56

xdavx x
Morphynisto. Lidi kteří zde píši pod svou identitou ví že jsi šašek. Takže mě ty tvoje kecinky moc neberou :D Btw, pokud někoho urážíš a ve stejné větě si stěžuješ že tě někdo uráží tak by ti to slušelo s rolnickama :D
+0 /-1 | 13.04.2021 08:53

Martin Petr
Ahoj, já jen po ránu pár technických: @david brazina - jako svaz se řídíme podle našich stanov, ne podle FIFA. Stanovy jsou tady: https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa/ Pokud najdete nějaké porušení ze strany VV, to by tedy byla teprve munice pro Petra Koutného! :-) Lidi na DPP najímáme bez výběrového řízení běžně a na MČR v bleskovém šachu (myšleno to normální), nebo i MČR amatérů žádný konkurz nebyl. @Petr Koutný - na osobní urážky nereaguju, to nemá smysl. Ale bohužel máte opět popletená čísla. Kdybychom za někým přišli a dali mu 20 tisíc, tak budeme hospodářsky v mínusu a dopadneme hůř než loni. Naopak, pokud bych měl vzít, že tedy svaz loni prohospodařil 30 tisíc, jak jste dřív psal, musel bych podmínky konkurzu nastavit takto. Pořadatel zajistí - cenový fond 50 tisíc, věcné ceny 20 tisíc a do rozpočtu svazu 30 tisíc. Čili z výkopu má výdaje 100 tisíc a příjmy od svazu 0. Na takový konkurz by se stály fronty :-) Když vedle toho běží jiný konkurz, který svaz dotuje, a nikdo se nehlásí. (Jasně, jsou to jiné akce, ale stejně.)
+0 /-0 | 13.04.2021 08:52

xdavx x
BezJmena, takže nic? S morfinem si budeš rozumět, on je právník co nezná NOZ ty budeš účetní co neví jak a k čemu se používá sražková daň :D dokonalá dvojka. Do trojky pak doporučuji Rostika Svobodu a budete jak bratři v triků :)
+0 /-1 | 13.04.2021 08:51

Morphynista

To je u diskutéra bražiny naprosto běžné. Právníky chce poučovat o právu, vystupuje tu jako odborník na finance, srážkovou daň, dotace , výběrová řízení, takový brouk Pytlík a když mu někdo vysvětlí, že se mýlí, začne urážet .

+1 /-0 | 13.04.2021 08:43

BezJmena

A ná má včerejší slova došlo: 12.04.2021 13:09 | BezJmena

@Brazina: Takže argument nemáš a posíláš mně si o tom něco přečíst. Proč mně to s tvou osobou nijak nepřekvapuje. Další argument z tvého pera budou už jen nadávky...

+0 /-0 | 13.04.2021 08:29

xdavx x

Pavel Capek - O tom sve vi treba Trump ze? A zatimco marxisticke urazky bile rasy jsou v pohode, prohlaseni o tom, ze je treba rovny pristup ke vsem projevum rasismu, takova prohlaseni jsou nemilosrdne mazana. 

+0 /-1 | 13.04.2021 08:11

xdavx x

bezJmena, zatimco ty jsi takovy vzor diskutera :D teda spis toho demokratickeho, co nic nevi, za to to vi hlasite :D uz sis zjistil jak se dani srazkova dan troubo? :D 

+0 /-1 | 13.04.2021 08:07

Pavel Capek

@ 07:51 | BezJmena : Byl jsem poučen na jiném diskuzním foru, že o tom co je správné rozhoduje majitel webové stránky. Je sice svoboda slova dle listiny základních práv a svobod, ale pro soukromé weby to jaksi neplatí. Příkladů lze najít mnoho...wink

+0 /-0 | 13.04.2021 08:04

Petr Koutný

Já se opravdu snažil odpovídat na vaše podněty ( bezejména). Ale kam to vede? vede to ke komunismu a tam opravdu dnes nechci jít. Když teď nebudu pár hodin opdovídat, nebude to tím, že nechci, ale že pojedu stovky kilometrů autem. Díky za pokec. 

+0 /-0 | 13.04.2021 07:57

BezJmena

@Koutný: No vidíte, já Vás soudit nemůžu, protože neznám pozadí. Ale Vy si právo soudit jiné aniž znáte pozadí vymiňujete. To, že u toto píšete doměnky, které neodpovídají faktům Vás vůbec netrápí. To, že někoho obviníte, to by možná bylo ještě pro spoustu lidí snesitelné. Ale Vaše články jsou jako komunistické soudy: Vy obviňujete, obhajobu shazujete a zároveň rozhodujete o vině a trestu.

+0 /-0 | 13.04.2021 07:51

Petr Koutný

Vidíte bezejména,  Tento server je šachový server, kde chceme psát o šachových věcech. Je asi právo každého říct názor na fungování šachového svazu a když se nám něco nelíbí, pak si troufnu říct, že o tom můžeme psát. Kdyby spočítal články a dejme tomu, že se snažíme o 1 článek denně, tak tento rok přes 100 článků. Z toho jeden a možná dva byly takové názorové. Tedy podle mě je to 2%. Dejme tomu 3% . 97% článků ke klasicky o šachám, zprávy, partie, rozbory, turnaje. Je trošku faul napsat že 3% jsou víc než 97%. Ale opět se nepřu a můžu i souhlasit. Ano souhlasím s tím, že někteří lidi a nechci je jmenovat, myslím jsou tři nedostanou na těchto stránkách ani jeden řádek. Je to asi škoda, ale jak jsem psal, kdyby jste měl stejné osobní zkušenosti s těmito lidmi, možná by jste reagoval stejně. Jak bych mohl podporovat jakoukoliv akci člověku, kterému bych nikdy v životě nepodal ruku a který se mi nemůže podívat do očí? Můžete opět hodnotit jakkoliv, ale neznáte věci ze zákulisí, neznáte ty příběhy a pak jak mě chcete soudit? Samozřejmě pohledem vašim dělám chybu a měl bych propagovat i akce těchto lidí. Však šachisti za to nemůžou. Souhlasím, ale i já mám někde hrdost a pamatuji si tu bolest. Zase souhlasím, že veřejnost za to nemůže, na druhé straně veřejnost si ty akce může najít sama a může se na ně dívat. 

+0 /-0 | 13.04.2021 07:46

BezJmena

@Koutný: OK, pak tento server není serverem spojující lidi, které mají rádi šach, ale hlásná trouba Petra Koutného a jeho myšlenek. Protože jen on rozhoduje o tom, jestli Vaše myšlenka nebo názor je správný nebo ne. A neopovažujte se vystoupit proti němu, protože to automaticky znamená Vaši stopku a doživotní očerňování.

+0 /-0 | 13.04.2021 07:29

Petr Koutný

Bezejména - V e-shopu je to klasicky boj. Lepší přežije a nehraje se v rukavičkách. Na internetu si nejsem jistý nějaké konkurence. Jsem rád, za každého kdo popularizuje šachy a dělá akce pro šachisty. Michal Novotný dělal turnaje, byly turnaje na internetu, přednášky a měli jsme s tím problém? Podporujeme Štefana Mazura a jeho YTB Pri šachu, když nám kdokoliv pošle prezentace své akce a nebo článek o své akci, tak jej publikujeme. Nemluvil bych o konkurenci, mluvil bych o lidech, kteří dělají šachy pro šachisty a k těm mám obrovský respekt a když můžu, pak pomůžu. Pak je třetí várka, na kterou asi píšete. Když někdo zradí, ublíží a vrazí nůž do zad,pak  neodpouštím. Ale to už není konkurence, ale někdo úplně jiný. Těch příběhů které neznáte je tolik, že hodnotit mě můžete jakkoliv, ale nevíte toho opravdu dost, abyjste mohl být ke mě spravedlivý. Samozřejmě respektuji Váš názor, nepřu se s Vámi a i rozumím mu. 

+0 /-0 | 13.04.2021 07:15

BezJmena

@Koutný: Přečtěte si text pořádně. Nepíšu o množství. Píšu o konkurenci. Děláte spoustu věcí, to nerozporuju. Jen máte problém s konkurencí, kterou haníte. Pokud někdo dělá něco co děláte Vy, tak to automaticky dělá špatně. A co je horší, tak on to dělá špatně i v situaci kdybyste to mohli dělat místo něj.

+0 /-0 | 13.04.2021 07:07

Petr Koutný

Beze jména - připadá Vám že RP má málo možností s prezentaci? 

+0 /-0 | 13.04.2021 07:00

BezJmena

@Koutný: Takže se dostáváme k meritu věci. Není problém akce, není problém svaz. Problém je závist a to, že největší online akci dělá dělá úhlavní nepřítel RaP Vojta Plát a RaP přišlo o možnost prezentace, že dělá největší online akci.

Bohužel to je problém RaP, že nesnese konkurenci. Když nějaká je, tak se na ní začnou na tomto serveru valit pomluvy. Ať už se jednalo o eshopy (v jiném článku na tomto serveru si můžete přečíst, jak zdejší eshop je nej, ale srovnání na faktech nečekejte), tak teď došlo i na turnaj.

+0 /-0 | 13.04.2021 06:53

Pavel Capek

Gens una sumus ? A v které rodině se to občas pořádně nepohádá ?wink

Že je Vojta Plát enfant terrible českého šachu je známo. Přesto si myslím, že by měl dostat šanci. Člověk se může změnit. Hlavně přeji panu Chládkovi, aby se v něm nezklamal, jako se mu to stalo před lety s Petrem Cagašíkem...

+0 /-0 | 13.04.2021 06:52

Petr Koutný

Já chci říct toto: U nás není jen Vojta Plát, kdo takovou akci umí udělat. To že to Vojta jakože vymyslel nic neznamená a nezískává tím právo toto pořádat na dalších sto let. Je tady xx a yy oddílů, které pořádají turnaje on*line a kde by nebyl ani stín pochybností, jestli je to  anebo není morálně správně. Abych neblafoval, říkám že tipuji, že akci pořádá svaz. Kdyby akce dopadla do mínusu - pak jí svaz zadotuje. Vojta Plát poměrně bez rizika, který nese každý organizátor za to, že se u akce nevydaří dostane svojí odměnu. Pořádat turnaj, kde mě bude svaz jistit je zajímavé. Bez výběrového řízení ještě víc zajímavé. A když Vojta září jako sluníčko a nejlepší člověk na světě žije na Strahově a miluje funkci víc než sebe, pak to je ještě jednou zajímavé. Řeknu příklad.....proč nepřišel svaz za oddílem XX a neřekl mu: Hele, nabízím ti organizování turnaje. Dostaneš asi 20 tis +- a když to nevyjde, doplatíme to. Uděláš takový turnaj? Který oddíl by to neudělal? V takové době, kdy tak tak dýchá. Stačilo se jen zeptat. Nebo stačilo aspoň chtít. Vlastně co bych chtěl, předseda svazu je spokojený. Pak už jen srdce v duši. Kdyby byl aspoň trochu chlap a řekl....ok...příště to uděláme jinak. Ale ne, sluníčko, nebe bez mráčků a krásný sobotní den. Ach jo, toto je komedie. Jen nevím jestli mám se smát  anebo radši plakat. Komu už nechci psát, stejně je to jasné. 

+0 /-0 | 12.04.2021 22:51

srdce

Já budu rád ve spolku kde budou lidi ,kterých si mužů vážit = pan David Navara. Je pro mě těžke byt ve spolku kde budou lidi, kterých si nemužů vážit= pan Vojta Plát.

+0 /-0 | 12.04.2021 22:25

xdavx x
Btw, ten kdo zde v diskuzi háji názor že nešlo o vyvedení financí, ať se zamysli nad tím, jakým jiným mechanismem by k vyvedení financí mohlo dojít. Krom výběru hotovosti žádný jiný způsob jak vyvést finance, než způsobem kdy někomu zaplatím a toho někoho si vyberu bez vyberka, mě nenapadá (v tomto konkrétním případě) . Jsem si docela jist že pořadatelé akci musí splnit a předložit spoustu dokumentů, uchazeji li se o pořádání nějaké akce typu mcr. . V tomto případě nic takového neproběhlo. Proto to nepůsobí úplně čisté.
+0 /-1 | 12.04.2021 22:19

xdavx x
Tupoums, víte, pokud to umožňuje zákon, zakázáno to není. Babisovi všichni vyčítají dotaci, ale to zneužití umožňoval tehdejší zákon. Určitě by se madlo spousta lidí zde co vyhráli cenu do deseti tisíc, řekli že si to zdání sami, a nezdanili. Že to není morálně správně? Stejně tak můžeme argumentovat, je dvojí zdanění v pořádku? Na druhou stranu argumenty od člověka, který neví že svazove organizace vznikají za účelem sdruzeni lidi stejného zájmu a že tyto organizace musí splňovat určitě podmínky pokud čerpají státní příspěvek a nemohou jen tak něco vyplatit aniž by to nepodlehalo určitým mechanismum, pak tyto argumenty pro mě nemají žádnou váhu a to ani v případě pokud se shodují s mym názorem.
+0 /-1 | 12.04.2021 22:11

tupouns
Pane Svobodo, děkuji za doplnění. O vyvádění peněz ze svazu jsem já nic nepsal a v zásadě mě model uspořádání a financování turnaje nevadí. Možná je i právně v pořádku vyplacení peněz panu Plátovi přes RaP. Osobně tomu moc nevěřím, ale třeba ředitel turnaje nevěděl o dohodě mezi panem Plátem a RaP a jejich skutečném podílu na organizaci turnaje. Ale minimálně morálně správně mi nepřijde vystavit fakturu a potom tvrdit, že jsem se na organizaci nepodílel a dělal jsem jen prostředníka pro poslání peněz. Souhlasím, že každý si udělá názor sám.
+0 /-0 | 12.04.2021 22:01

xdavx x
Morphynisto, je zábavné sledovat jak v jedné větě někoho napadneš a pak je ti smutno ze se zde lidé napadají. :D to se nedá :D
+0 /-1 | 12.04.2021 21:30

sarmatam
Vložte obsah
+0 /-0 | 12.04.2021 21:27

sarmatam
Vložte obsah
+0 /-0 | 12.04.2021 21:27

xdavx x
Rosťa Svoboda, další nesmysl. Takže když si pořadatelská země řekne že bude organizovat MS ve fotbale. FIFA ji to prostě přidělí jen tak ano? Chcete tedy říct že ve stanovách jak FIFA tak našeho svazu neexistují podmínky pro pořádání takovýchto soutěži? Jako sorry. Snažíte se mluvit jako člověk s absolutní pravdou ale melete neskutečně blbosti. Zvlášť ta o tom brigadnikovi, to bylo super :D
+0 /-1 | 12.04.2021 21:27

Rosťa Svoboda

Zmestabileho: "My tedy máme svaz, na kterém nikoho nenapadne, že by se dal hrát turnaj označený MČR také on-line. Ale naštěstí se objevil jeden bystrý mladý muž, kterého to světe div se napadlo - pan Plát!"

Pane Zmestabileho, opravdu by mě zajímalo, jaká je vaše představa či definice, co je to svaz. Já si neustále naivně myslím, že svaz je spolek, který tvoří všichni jeho členové a to co dělají, tvoří jeho činnost. Pan Plát je rovněž jeho člen. Podle vás je ovšem špatně, když tento člen svazu s nějakou myšlenkou přijde a uskuteční ji. A kdo je tedy oprávněn či povinen j s nápady přicházet? Pouze placení zaměstnanci svazu? Těch pět? Nebo do toho zahrnujete i VV, což jsou pořád ještě v drtivé většině dobrovolníci? Nebo to jsou ještě třeba členové odborných komisí? Kde je hranice, mezi těmi, kdo jaksi "musí" vše a mezi těmi, kteří mohou, a když tak učiní, tak je to ostuda těch "kteří musí", že na to nepřišli dřív?

Samozřejmě, nejste jediný člen, který takto uvažuje, setkávám se s tím neustále. Já jsem člen, očekávám plný servis. Pokud tedy vůbec jste členem tohoto spolku.  

 

 

  

 

 

+0 /-0 | 12.04.2021 21:22

xdavx x
Rosťa Svoboda, moc hezky napsané. Co zbývá k tomu dodat. Možná to že jste si mohl ušetřit namahu a nepsat tolik nesmyslu. Pokud se organizace zavazuje k nějaké činnosti, skutečně nemůže tuto činnost svěřit brigadnikovi. Na zbytek blábolu nemá smysl odpovídat, je to zhruba na stejné úrovni jako váše přirovnání k brigadnikovi. :)
+0 /-1 | 12.04.2021 21:21

srdce

Dobrý večer pane Janda. Dobrý komentář.

+0 /-0 | 12.04.2021 21:18

Rosťa Svoboda

david brazina: "Taky se mi nelíbí že svaz v podstatě vyvedl finance že svazovych peněz za práci, kterou mohl a má vykonávat svaz. Nevím jak to je, ale pokud je ve stanovách svazu uvedeno, že svaz je ten kdo organizuje MCR, a pokud tuto povinnost svaz deleguje na fyzickou osobu, pak to není tak úplně jednoduché, že se někdo s někým domluví. Musí se uzavřít smlouva na outsourcing a ta už ze zákona musí něco splňovat. "

Pokud bych přijal vaši argumentaci, tak peníze vyvádíme ze svazu neustále. Rozpočet svazu je přes dvacet milionů a drtivou část činnosti vašimi slovy outsorsujeme. Nemáme mraky zaměstnanců, kteří by činnost svazu udělali sami. Většinu činností najímáme v podobě služeb. Ať už jsou to pořadatelé akcí (stnovy a ani žádná podobná směrnice neříká, že bysme nemohli akci, třeba MČR v onlinu, uspořádat sami), trenéři, ale dokonce i krajské šachové svazy, které jsou pobočnými spolky svazu, či oddíly.  Samozřejmě se musíme řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, ale limity zde uvedené se našich akcí dotýkají jen výjimečně. Při výběru dodavatelů služeb se řídíme vnitřními předpisy svazu. Kontrolu provádí revizní komise a především nejvyšší orgán spolku - konference. 

V tomto konkrétní případě byl pořadatelem MČR svaz a část práce se proběhla ve formě objednané služby, část na DPP, část vlastními zaměstnanci. 

 

 

+0 /-0 | 12.04.2021 21:04

Morphynista

On pan Bražina se zde vydává za odborníka ve věcech, kterým vůbec nerozumí ( třeba i právo ) a v diskusi pak píše nesmysly. Jinak z článků a diskuse mám také smutný pocit., protože podobné vzájemné útoky a napadání sice přilákají čtenáře, ale šachovému sportu či hře nijak neprospějí , nic nepřinášejí a ve velké většině případů škodí...

+1 /-0 | 12.04.2021 21:02

Zdeněk Janda

Nějak mi to naše heslo : " Gens zná sumus. " začíná znít poněkud ironicky ☺️

+0 /-0 | 12.04.2021 20:54

Rosťa Svoboda

David brazina: "zadna organizace ci firma, nefunguje tak, ze se vedeni domluvi o vykonani prace s nejakou fyzickou ci pravni osobou, a teto osobe pak za tuto praci vyplati mzdu. Pokud se bavime o praci na dohodu, nebo o smlouve o dile, musi probehnout vyberove rizeni ne?"

To opravdu myslíte vážně?! Firma potřebuje brigádníka na pár dní na DPP či DPČ a bude vypisovat výběrové řízení? Jak firma, tak svaz musí dodržovat vlastní ekonomickou směrnici.   To vám psal už předseda a také já už v článku. Jedná se o vnitřní směrnice a nastavené limity. Hospodaření se řídí schváleným rozpočtem, jednotlivé akce dílčími rozpočty, do 50 tis. schvalovanými hospodářem, nad 50 tis. Kč VV. DPP do 10 tisíc schvaluje správce kapitoly. Kdyby to nebylo v jeho kompetenci tak neuděláme nic, protože budeme ještě míň pružní než jako spolek z logiky věci jsme. 

+0 /-0 | 12.04.2021 20:52

Rosťa Svoboda

david brazina: "Bezejmena to se pleteš. Dohoda do deseti tisíc měsíčně se příjemcem neplatí pokud PK přiznal srazkovou daň."

Tady se pletete vy. V článku jsem psal, že odměnu fakturovali RaP. Takže nemohlo jít o srážkovou daň. Pan bezjména, vám argumentoval přesně. Jiná věc, jak dal naložila RaP s vyfakturovanými penězi za provedené služby. Jejich spolkovou činností je velmi obecně provozvání šachové hry, šachový výcvik, organizování šachových turnajů atd.  Takže na jedné straně nabízí šachové služby a prostředky takto získané zase dál pro rozvoj šachu užijí. Může být, že Vojtěch Plát byl nebo dokonce i stále je členem spolku. A spolek vyfakturované peníze mu vyplatil na šachovou přípravu: účast na turnajích, cestovné ap. To samozřejmě ví v RaP.   

+0 /-0 | 12.04.2021 20:44

Petr Koutný

Rosťo - to jsou jen zbytečné nářky lidí, co chtějí plakat, ale nemají slzy. Po prvávní stránce se tady není o čem přít. Všechny peníze byly zaúčtovány a účetní rok byl uzavřen. Zbytek je věc názorů a pohledů na věc. 

+0 /-0 | 12.04.2021 20:35

Rosťa Svoboda

Dobrý večer všem,

tak ještě jedno večerní kolo odpovědí.

Tupouns: @ pane Svobodo dokážete specifikovat služby za které svaz zaplatil agentuře RP? Nebo opravdu svaz proplatil fakturu někomu, kdo neodvedl žádnou činnost?

RaP je právnická osoba, obchodní formou zapsaný spolek. Vystavila fakturu, předmětem plnění faktury byly služby spojené s organizací MČR. V žádném případě nešlo o vyvádění  peněz. Přesný rozsah prací popsat po roce neumím, navíc jsem nebyl členem pořadatelského týmu. Ale už v článku jsem psal, že v té době byly ještě RaP a Vojtěch Plát přátele a na rozdělení práce se spolu s ředitelem turnaje dokázali domluvit. Kdo co rámcově udělal, tady popsal i Vojta Plát.  

 

 

 

@ pane Svobodo dokážete specifikovat služby za které svaz zaplatil agentuře RP? Nebo opravdu svaz proplatil fakturu někomu, kdo neodvedl žádnou činnost?

+0 /-0 | 12.04.2021 20:33

Petr Koutný

Martin Petr - Stále se nic nezměnilo, že tento turnaj je v mých očích výsměch šachistům a koukat se na to v přímém přenosu brr, to radši Arabela, ta má aspoň kouzelný prsten a umí darebného Rumburaka potrestat jak si zaslouží. Škoda že ten my nemáme. 

+0 /-0 | 12.04.2021 20:16

Martin Petr
@Petr Koutný, ZMB, Dědek - jasný, pánové. Na přenos se taky těším, doufám, že se budete dívat :-) Živě na webu ČT sport.
+0 /-0 | 12.04.2021 20:12

Petr Koutný

Těším se na přímý přenos, kde se bude předseda usmívat jak sluníčko. Bude zářit nad turnajem a bude se snažit vypadat jako Jára Cimrman, když objevil telefón. Ale ani v poslední vteřině svého života by neuznal, to že toto je další výsměch normálním šachistům. Ono jak se říká...kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe....

+0 /-0 | 12.04.2021 19:51

Zmestabileho

My tedy máme svaz, na kterém nikoho nenapadne, že by se dal hrát turnaj označený MČR také on-line. Ale naštěstí se objevil jeden bystrý mladý muž, kterého to světe div se napadlo - pan Plát! Činovníci svazu jsou nadšení z této myšlenky a iniciaivy - jednak je vůbec ani nenapadla, a i kdyby, asi by to vůbec nezvládli, jistě ne v tak kvalitím provedení jako erudovaný člověk formátu pana Pláta. 

Jelikož se tento formát pořádání MČR u nás osvědčil, opakuje se letos znovu. Pan Plát opět může uplatnit své výjimečné know-how. Jen formálně technicky to zaplatí svaz přes pana Koutného, přece nebude pan Plát platit ze svých příjmů daně, že ano.

Asi takto u nás funguje šachový svaz ČR. Jeho předseda je s tímto nadmíru spokojen.

+0 /-0 | 12.04.2021 19:48

Petr Koutný

Jak jsem psal.Každý si udělá obrázek sám. Někdo nepochopí mě, někdo Vojtu a někdo Martina Petra. Někdy i zrnko písku dokáže převážit misky vah. Já uznávám, že dle zákonu je vše ok, ale dle morálky a vyjádření Martina Petra je to celé špatně. Vojta Plát toho netřeba komentovat. Mluví jak polepšení dítě a jak jsou na svazu všichni skvělí a úžasní a jak je svět barevný, přitom před pár měsíci jim vyhrožoval a psal červené romány pro tří procentní lidi. Rozumím tomu, že podepsal repre smlouvu a že musí chválit toho koho chleba jí, na druhé straně až tak motálně čistého a skvělého Vojtu Pláta vidět je taky zážitet. No nic, každý si názor udělá. Já ho mám a stále tvrdím, že toto se nemělo stát. Že to schvaluje Martin petr mě nepřekvapuje. Viz zápas s Lázničkou atd atd. 

+0 /-0 | 12.04.2021 19:48

tupouns
Takže pokud správně chápu vyjádření pana Pláta, tak se shoduje s panem Koutným a RP se nijak na organizaci turnaje nepodílel. A faktura od RP byla jen účelová pro obejití daní. Motivaci pana Pláta chápu, ale proč na něco takového přistoupil svaz i RP? A proč pan Svoboda tvrdí, že se RP na turnaji podíleli? To přijde všem v pořádku?
+0 /-0 | 12.04.2021 18:24

xdavx x
Semode, rád se nechám poučit od kohokoli kdo něco o dané oblasti ví. Problém lidi jako ty je, že toho moc nevíte. Dokonce ani nevíte kolik toho vlastně ani nevíte. Tím je zaděláno na hodně nedorozumění.
+0 /-0 | 12.04.2021 18:22

xdavx x
VP. Ok. Toho jsem si fakt nevšiml, a popravdě jsem čekal konfrontacni odpověď. Tak snad ti to vydrží, svého času jsem tě měl docela rád. Martin Petr, však o to jde. Když nejsou výsledky tak to chce změnu. Do turnaje by se chtělo asi taky pustit víc lidí, zvlášť v této době. Vždyť jsme tak malý svaz že mi to přijde jako porvavani na sebe jako na pavlaci. Lék je jednoduchý, byť predvidatelny a transparentní.
+0 /-1 | 12.04.2021 18:18

Martin Petr
Ahoj, jen pro pořádek odpovím: @david brazina - no ono se trenérské obsazení na akcích právě s nástupem Petra Piska docela dost změnilo oproti době, kdy úsek vedl Marek Vokáč (což je logické). Takže mě baví hlášky, že je X let stejné :-) A ano, právě měření dlouhodobými výsledky považuju za nejlepší, asi je to lepší forma než pevná kritéria výběru např. podle příslušnostem k oddílům nebo naopak jen volba podle osobního výběru. Ale je to složitá problematika. Jinak svaz rozhodně může poslat peníze soukromému subjektu i oddílu bez výběrového řízení. Ale je potřeba se řídit vnitřními předpisy, v tomhle případě jsou to určité finanční limity, co schvaluje předseda komise, co hospodář, co výkonný výbor, a vnějšími předpisy, takže hlavně dotačními podmínkami MŠMT / NSA. Jinak bychom si nemohli koupit ani to kafe :-) @chess - kontext chápu a těším se na konkrétní nabídku na martin.petr@chess.cz . Jeden opakovaný konkurz je na MČR 4členných družstev v rapidu a blesku, tady: https://www.chess.cz/komise-sscr/sportovne-technicka-komise/stk-konkurzy/ - celkem škoda, že se do prvního kola nikdo nepřihlásil, snad tedy ve 2. kole.
+0 /-0 | 12.04.2021 18:02

xdavx x

chess 17:13 (y)

+0 /-0 | 12.04.2021 17:47

xdavx x

Semode, kdyz jsme u tech mindraku, co trapi tebe? 

+0 /-1 | 12.04.2021 17:46

tupouns

Pane Koutný chápu váš nabitý program a neměl bych vám za zlé, kdyby jste mi odpověděl po delší době. Ale nechápu, jakou má souvislost váš program s tím, že jste mi neodpověděl na původní dotaz ohledně rozporu mezi tvrzením vaším a pana Svobody. Třeba odpoví pan Svoboda. Názor na turnaj můžete mít jakýkoliv, ale svým chovánim naopak pomáchate ostatním vytvořit si názor o vás. Vážím si spousty vašich aktivit, ale po dnešku se můj názor na vás hodně změnil. Další pokračování diskuze opravdu nemá význam. Přesto vám přeji pěkný den.

+0 /-0 | 12.04.2021 17:09

srdce

heartczech flag

+0 /-0 | 12.04.2021 16:43

srdce

Dobrý den , přeju všem šachistum hezký den a mějte se rádi.

+0 /-0 | 12.04.2021 16:38

Petr Koutný

Tupouns - jsem unavený. Řekl jsem toho až moc. Teď jsem přebíral 500Kg zboží, za 30 minut trénuji děti, za hodinu a půl mám zápas a komentovaný přenos...Už opravdu si myslím, že moje úloha v tomto tématu skončila. Udělal jsem pár chyb, které nebudu příště opakovat. Ale názor, že tento turnaj jak je dnes je smutným turnajem ve mě zůstáva. 

+0 /-0 | 12.04.2021 16:32

tupouns

@ Pedro děkuji za potvrzení, já jsem naopak rád, že jste ten komentář četl a toto potvrdil.

@ pane Koutný, takže několik dní je pro vás téma zajímavé ke komentování, ale když se zeptám na zjevný rozpor mezi tvrzením vaším a pana Svobody tak nemáte nic jiného, než že mě urazíte následně tuto uřážku smažete a když k vaší smůle si tento komentář přečtu a nejsem sám, tak už nemáte k tomuto tématu o čem diskutovat? Jak píše Pedro jsem rád že jdete příkladem, jak se má chovat "chlap".

+0 /-0 | 12.04.2021 16:18

Pedro Morales
Já bohužel ten komentář také četl. Je to dost velký nešvar těchto stránek, že se mažou komentáře a zpětně bez poznámky upravují články. Pane Koutný, v jednom příspěvku zde píšete co dělají a nedělají chlapi. Podle mě chlapi hlavně stojí za svým slovem. Chyba se může stát, ale zkuste prosím to mazání nedělat, nevypadá to vůbec dobře.
+0 /-0 | 12.04.2021 16:12

Petr Koutný

Tupouns - já se rozhodl dnes už toto téma nekomentovat. U mě je to uzavřená kapitola a jedu dál. 

+0 /-0 | 12.04.2021 16:10

tupouns

Pane Koutný, myslím že pro vás pro vás platí to stejné, co vytýkáte panu Petrovi. Máte problém uznat svou chybu a to co píšete je především vaše vizitka. Jen s tím rozdílem, že pan Petr své komentáře nemaže...

+0 /-0 | 12.04.2021 16:06

tupouns

Pane Koutný, bohužel pro vás jsem si vaši odpověď stihl přečíst. Naštěstí pro vás mě nenapadlo, že se uchýlíte k tomu, že v zápětí toto smažete, takže jsem si neudělal printscreen. Možná jsem nebyl sám, kdo vaši odpověď četl a někdo mi to potvrdí. Nepamatuji si to doslova, ale pan Koutný se mě ptal, jestli jsem si přezdívku zvolil náhodně, nebo se tak cítím každé ráno. Dále pak psal, že je pro diskuzi, ale ne s tupouny. Na to prý nemá čas.

+0 /-0 | 12.04.2021 16:03

tupouns

Mě aktuálně přijde nejzajímavější rozpor mezi tvrzením pana Svobody, který tvrdí že se agentura RP podílela na pořádání akce a svaz za to proplatil fakturu 10.000Kč. Naopak pan Koutný tvrdí, že RP se nepodílelo na organizaci turnaje. Ale zároveň uvádí, že sloužili jako prostředníci pro poslání 10.000Kč panu Plátovi.

@ pane Svobodo dokážete specifikovat služby za které svaz zaplatil agentuře RP? Nebo opravdu svaz proplatil fakturu někomu, kdo neodvedl žádnou činnost?

@ pane Koutný trváte na tom, že agentura RP vyslavila fakturu vůči svazu za služby, které neodvedla? A peníze poté přeposlala panu Plátovi? Na základě čeho, opět faktury za neodvedené služby?

+0 /-0 | 12.04.2021 15:41

xdavx x

nebudu ti dokazovat a postovat linky ve kterych sis stezoval na nepruhlednost hospodareni svazu, nebudu se ani obtezovat tim, ze bych tady nasdilel komentar Plata k tobe a k Honzovi Jilkovi, nemam dokonce ani potrebu odkazovat na clanky, ktere si utahuji na vasem webu ze zdejsich komentaru a konecne, nemam ani chuť sem hodit clanky, ve kterych jsi hajil Plata proti svazu. mne to proste prijde srandovni, stejne jako tva o nicem nevim reakce :)

+0 /-1 | 12.04.2021 15:18

xdavx x

ciki - tady preci nejde o VP. tady jde o to, ze svaz jen tak vyvedl nejake penize ven. Otazka je, meli sanci i jini se uchazet o organizaci? Vybiral svaz z nejakych nabidek? Pokud ne, je to spatne. A je uplne jedno jestli ota pavel nebo magdalena.

+0 /-1 | 12.04.2021 14:31

ciki333

Podívejme se, vážení přátelé, jak to dopadlo, když ŠSČR pořádal sérii sobotních online turnajů:

"Máme za sebou 7. hrací víkend Online soutěží ŠSČR (o víkendu 3. a 4. dubna 2021 proběhlo 7. kolo/turnaj). V případě Velké Ceny ŠSČR to byl poslední hrací víkend (všech 7 turnajů se účastnilo celkem 84 různých hráčů/hráček – 270 pak celkem z hlediska finančního příspěvku). Věříme, že to pro Vás byla kvalitní zábava pro sobotní podvečery až večery (každý hrací turnaj zabral přibližně 5 hodin).  V rámci VC ŠSČR se rozděluje celkem 30.000 Kč na prize money (27.000 Kč se vybralo za registrační poplatky a 3.000 Kč přidal partner Šachy.cz – pro 1. tři hráče celkového pořadí/1.500 Kč, 1.000 Kč a 500 Kč – ti dostanou také poukázky na zboží ve stejné hodnotě od dalšího partnera soutěže Šachového obchodu). Pozor finančně ohodnoceno bude prvních 20 míst celkového pořadí."

PS. Svaz na startovném vybral almužnu a donátoři (čest výjimkám) se moc do akce nehrnuli. "Proklínaný" Vojta získal loni od mecenášů (hlavně pana Chládka) neuvěřitelných 33 500,-Kč a na startovném dalších 40 000,-Kč...Závěry nechť si učiní každý sám. Za mne jasný signál toho, že sponzoři do ŠSČR neradi sypou peníze. A jelikož hlavní zdroj příjmu této organizace tvoří státní dotace a členské příspěvky, svazoví činovníci nevyvíjí patřičné úsilí v oblasti sponzoringu. Nic je k tomu nenutí, neb mají své jisté. Z tohoto důvodu je efektivnější, když turnaj takového významu a rozsahu (MČR online) pořádá soukromý subjekt, či osoba, která participuje na finančních darech od sponzorů. To ji vybičuje k maximálnímu úsilí. Ve finále na tom profitují vítězové turnaje (vysoký prize pool) i soukromý pořadatel...

+0 /-0 | 12.04.2021 14:15

xdavx x
PK, ja jsem spis pobaven, ze nedavno jeste Plat a Zimniok plivali spolecne na svaz, Zimniok se zastaval Plata proti svazu a pak Plat zacal plivat na Zimnioka a jine "idioty ze severu" a zduvodnoval proc stoji za RaP proti svazu, pak Plat zacal plivat na RaP a drzet se svazu a k nemu se pridal i Zimniok na konkurencnim webu a spolecne plivou na RaP :D. Takove zabomysi valky, kdyz si clovek uvedomi, ze v podstate o nic nejde. Docela usmevne, kdyby se v tom netocila osobni averze, ktera je obcas hodne pres caru.
+0 /-1 | 12.04.2021 14:12

xdavx x

BezJmena, ano mas pravdu. Tak se mej hezky.

+0 /-1 | 12.04.2021 14:01

BezJmena

@Koutný: Stejně jako pan Bražina nebo pan Zpěvák. Když dojdou argumenty, tak začnete osobu shazovat nebo poukazovat na anonymitu. Pořád to samé.

To, že jsem anonymní je mé právo, které mi tento web poskytujete. Pokud to chcete změnit, máte to ve své moci, jako správce tohoto webu.

+0 /-0 | 12.04.2021 13:51

Petr Koutný

beze jména - nerozumím tomu, kde se bere ve Vás tolik zlosti. Odvahu napsat jméno taky nemáte. K tématu nic nemáte a když už něco napíšete, pak je to takové naivní až dětínské. Možná proto jste anonym, protože máte strach se veřejně podepsat pod svůj názor. Jestli se to nedotkne vašeho ega, napíšu že nebudu s vámi komunikovat. Protože to opravdu nemá smysl.   

+0 /-0 | 12.04.2021 13:45

BezJmena

@Koutný: Hraní turnaje Vám a panu Fialovi brání jen vaše EGO a ne svaz. Mně třeba brání hrát Meteleskum bleskum to, že to organizujete Vy jako člověk, který ve svých článcích uvádí nepravdivé a zavadějící informace. Ale do dnes jsem neměl potřebu to veřejně prezentovat, protože to přikládám svému EGU.

+0 /-0 | 12.04.2021 13:38

VojtaTelekes

Zdarec :) hele lidi, já když jsem ještě neznal ani Petra, ani Roberta, defakto jsem neznal nic a nikoho, tepve sem se šachama začínal (cca před 7 lety) tak jsem na tyhle všechny velmistry, organizátory a osobnosti koukal na ČT4SPORT  jako na bohy, koukal jsem na ně jako na bohy kvůli tomu co pro šachy dělají. Co se týká Roberta a Petra, tak na ně koukám jako na bohy stále, za mě je Petr prostě luxusní organizátor a to co pro šachy dělá je víc než skvělé. Robert je prostě fajn člověk, dokáže nebo se snaží všem pomoct, luxusně komentuje, je zábavný a je to velmi silný velmistr. Také a to bohužel vím co umí VP, on je silný šachista ale lidsky, nevím no ..dále nekomentuji, všichni víme své. Co se týká svazu, tak tam nikoho neznám a nevím jak se chovají ale proč to píšu, píšu to proto že věřím Robertovi, takže s ním souhlasím. A druhá věc je, vím, že jsme češi a češi jsou zlý, ale proboha vždyt jde o šachy, jsme malá komunita a já nevím takové vztahy..já nějak nevím co si o tom myslet, ale žijem jen jednou a máme rádi společnou věc. To jsou pořád nějaké kauzy, dejte mi radši vaší šachovou sílu  :) Přeji hezký den :) 

+0 /-0 | 12.04.2021 13:35

Petr Koutný

davide - souhlas. Po účetní stránce je ŠSČR určitě vítězem tohoto sporu. Po morální stránce si myslím, že není vítězem.  Co kdyby řekl pan Fiala, že chtěl tento turnaj hrát, ale nemůže protože VP napsal co napsal? Co když já řeknu, že jsem chtěl tento turnaj hrát, ale nemůžu proto co Vojta napsal? Co když takových lidí bude víc? Nemůžu se pak opravdu ptát, jestli toto bylo správné rozhodnutí? Když k tomu náš předseda reaguje bez jakýchkoliv pochybností, pak se tady ptám - PROČ? Šachový svaz má být svazem všech šachistů, v tomto případě to nebyl můj šachový svaz, protože díky jeho rozhodnutí nemůžu hrát tento turnaj a třeba jsem přišel o šanci být Mistrem ČR:) 

+0 /-0 | 12.04.2021 13:32

xdavx x

no ono hlavne nikde jsem nejak necetl omluvu VP ohledne chcani na neci hrob, chovani na Slovensku za ktere dostal distanc, nebo ohledne vyvrazdeni neci rodiny vcetne deti. To jsou hodne silna prohlaseni a rozhodne bych si dvakrat rozmyslel jeslti bych s takovym clovekem mel spolupracovat  - i z pozice svazu. Zvlast pokud dotycny nema ani tolik sebereflexe aby uznal, ze prestrelil.

+0 /-0 | 12.04.2021 13:28

Petr Koutný

Já budu reagovat tak všeobecně, trochu na Rosťu. Účetně určitě vše v pořádku. Morálně je to otázka na každého z nás, jestli to schvalujeme a nebo ne. Jestli to nešlo udělat jinak a nebo jestli tak jak to je dnes, je správně. To první je nezpochybnitelné - účetně je to ok a dle zákonů. To druhé je věcí postoje, osobních zkušeností a věc názorů. Můžu to vyhrotit aby to co chci napsat bylo jasné...Říkáte, že morálně je to ok a že každý si zaslouží šanci. Že s každým se má jednat stejně. Teď se omlouvám za toto přirovnání a není to nic k VP, spíš příklad...Budeme jednat stejně s Davidem Navarou a nebo panem Kájinkem ( kdyb byl šachista a chtěl pořádat MČR) ? Kolik šancí si člověk zaslouží mít, dokud to není poslední šance? Kolik podání rukou je ještě akorát a kdy už se ruka nepodá? To jsou otázky na morálku. Neříkám nic o tom, že já jsem soudce morálky a ten kdo jí má nejvíc řešit, ale možná od toho j tady ŠSČR a právě v tomto bodě je dnes zakopaný pes. 

+0 /-0 | 12.04.2021 13:25

xdavx x

nejsem povinnen ti cokoli vysvetlovat, zvlast kdyz tady skaces jako certik z krabicky. Doporucuji ti google nebo nekoho kdo bude ochoten snaset tve neurvale chovani, kdyz se ti bude snazit neco vysvetlit. ja to nejsem.

+0 /-1 | 12.04.2021 13:23

BezJmena

@Brazina: Super. Tak mi vysvětli jak se liší srážková daň, kterou odvede plátce od daně OSVČ, kterou odvede příjemce? Tady k žádnému vyčištění daní nedojde. Co je podstatné u DPP do 10 000 Kč je, že se z nich nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění. Jsem s tím v pravidelném kontaktu, tak bych tomu mohl rozumět. Ale chápu, že na tvou odbornost nikdy nedosáhnu, stejně jako kdokoliv kdo s tebou diskutuje.  

+0 /-0 | 12.04.2021 13:21

xdavx x

To Martin Petr - zadna organizace ci firma, nefunguje tak, ze se vedeni domluvi o vykonani prace s nejakou fyzickou ci pravni osobou, a teto osobe pak za tuto praci vyplati mzdu. Pokud se bavime o praci na dohodu, nebo o smlouve o dile, musi probehnout vyberove rizeni ne? (i kdyz treba je to stropovane rozsahem a vysi mzdy - v tomto uplne moc zbehly nejsem). Organizace je take povinna si udelat financni analyzu. Samozrejme si nejsem uplne jisty jestli sportovni svaz to nema jinak, ale kdyby to bylo tak jednoduche, pak by si vedeni jakekoli firmy ci organizace vyvadelo penize kam by chtelo (ani majitel firmy si nemuze jen tak vzit z firemni pokladny penize). Ale jak rikam, treba to funguje u svazu jinak, jen to pusobi divne.

+0 /-1 | 12.04.2021 13:21

Petr Koutný

Bezejména  - samozřejmě nejde o to diskutovat k článku. Nejde o to napsat svůj názor a třeba posunout tuto věc někam jinam. Mohl jste přijít s argumentem, pod kterým by se moje argumenty sesypaly a já se veřejně mohl omluvit. Vy jste se jen chytl věci, které vůbec nerozumíte a o které nic nevíte. Zkoušíte jí opakovat s vírou, že stokrát opakovaná pravda je lež. Když Vám to DB slušně vyvrátí, pak je i on špatný. Jo, RS navrhl detox a možná by Vám hodně pomohl. 

+0 /-0 | 12.04.2021 13:15

xdavx x
RS, s tím souhlasím. Taky se mi nelíbí že svaz v podstatě vyvedl finance že svazovych peněz za práci, kterou mohl a má vykonávat svaz. Nevím jak to je, ale pokud je ve stanovách svazu uvedeno, že svaz je ten kdo organizuje MCR, a pokud tuto povinnost svaz deleguje na fyzickou osobu, pak to není tak úplně jednoduché, že se někdo s někým domluví. Musí se uzavřít smlouva na outsourcing a ta už ze zákona musí něco splňovat. Ale samozřejmě nevím a nehodlám studovat povinnosti svazu, to asi Martin Petr ví co se musí. To že totiž peníze organizace vyvádím mimo organizací prostřednictvím smluvní práce bez určitých zákonem danných úkonů (zejména vyberka) je v podstatě tunelování a to už je trestné,
+0 /-1 | 12.04.2021 13:13

xdavx x
Bezejmena když se vyjadřujes k něčemu čemu nerozumíš tak nic jiného čekat nemůžeš. Argument jsem uvedl, jmenuje se sražková daň. Ty anonymní genie.
+0 /-1 | 12.04.2021 13:11

BezJmena

@Brazina: Takže argument nemáš a posíláš mně si o tom něco přečíst. Proč mně to s tvou osobou nijak nepřekvapuje. Další argument z tvého pera budou už jen nadávky...

+0 /-0 | 12.04.2021 13:09

xdavx x
Bezejmena zkus si o tom něco přečíst než tady budeš psát své dojmy.
+0 /-1 | 12.04.2021 12:58

Rosťa Svoboda

Robert Cvek a jeho reakce na můj komentář:

 

Ve svém článku jsem chtěl především zdůraznit, že s fakty to bylo dost jinak, než jste napsali na svém webu. A to je především meritum věci. Vyčítat svazu nemorální a neetické chování a podložit toto obvinění smyšlenými fakty je trochu chucpe nebo si myslíte něco jiného? A co se týká Vojty Pláta a jeho vztahu ke svazu. Tato problematika je velmi košatá a má spoustu rovin. Já osobně si myslím, že je docela rozdíl, mezi tím, zda Vojta Plát pro svaz něco dělá či reprezentuje. Že se podílí na pořádání turnaje je dle mne dobře a nezastírám, že jsem osobně měl vloni velké pochybnosti. Ale spolupráce s Vlastimilem Chládkem a také podílení se A chci jen doufat, že povede k tomu, že se Vojtěch vyhrabe ze svých věčných průšvihů a zklidní se.

A co se týká reprezentace. I zde to má více rovin. Souhlasím s tím, že reprezentovat má jen ten, kdo si to i svým chováním, nejen předvedenou hrou zaslouží. A až prokáže, že se situace lepší, může dostat novou šanci (a nemusí to být hned za družstvo, kde si svými vyjádřeními moc přátel neudělal). Toto rozhodování vedení repre úseku moc nezávidím. Na to je spousta různých názorů a zrovna nekonečné diskuse zde jsou toho důkazem. A je vidět, že to ke zlepšení nevede. Skoro bych všem vášnivým diskutérům doporučil, že by si mohli dát diskusní detox a nějakou chvíli sem nepsali. Půjdu příkladem.

+0 /-0 | 12.04.2021 12:56

Rosťa Svoboda

david brazina: „….primárně měl online MCR, na kterém je minimum práce oproti normalnim turnajům, pořádat svaz.  Lid na svazu jsou tuším placení na základě pracovní smlouvu a v rámci svých povinností v této době, nevěřím tomu, že by nikdo neměl čas se jeden den tomu věnovat. “

Snad jsem v článku dostatečně popsal, že i zaměstnanci svazu se na pořádání akce podíleli. Určitě to není, že za jeden den není co dělat. Jen jeden příklad. Zaúčtovat startovné, dary, zaslané finanční ceny, faktury, DPP a poštovné dělá cca 500 účetních položek. To vypadá jako drobnost, ale zkuste si odhadnout, jak dlouho tato práce trvá a tuto práci finančně ohodnotit. Dělají to zaměstnanci svazu. Jen pro zajímavost. Když jsem v roce 2011 prosadil ukončení vedení svazového účetnictví ČSTV, platili jsme za jednu účetní položku 35 Kč.

+0 /-0 | 12.04.2021 12:55

Rosťa Svoboda
Ciki333: "Proč si Plát dle Vás z obdržené částky od donátorů nezaslouží cca 1/3? Zadarmo ani kuře nehrabe.“ I proto byla na začátku dohoda trochu jiná. Něco v duchu: uděláme to v režii svazu, my vám s tím pomůžeme (Plát, RP. …), zkusíme společně sehnat sponzory a pokud to bude v plusu, rozdělíme odměnu. Když se příjmy v době přípravy vyvíjely příznivě, byl cenový fond navýšen o 15.000 Kč.
+0 /-0 | 12.04.2021 12:55

BezJmena

@Brazina: A jaký je rozdíl jestli daň platí plátce nebo příjemce? Prostě se zaplatit musí. Vyčistit jde jen tehdy, pokud se platí bez dokladu.  

+0 /-0 | 12.04.2021 12:55

xdavx x
Bezejmena to se pleteš. Dohoda do deseti tisíc měsíčně se příjemcem neplatí pokud PK přiznal srazkovou daň.
+1 /-0 | 12.04.2021 12:53

BezJmena

@Koutný: Protože jste psal, že jste se stal prostředníkem, aby Vojta nemusel platit daně. A pokud byste vystavil doklad na vyplacené finance, tak s ohledem na daně je jedno jestli Vojta by dostal finance přes Vás nebo přímo od svazu.

+0 /-0 | 12.04.2021 12:43

Petr Koutný

Beze jména - my máme na to samozřejmě doklad a je to v účetnictví. Jak jste přišel na opak? 

+0 /-0 | 12.04.2021 12:36

BezJmena

Tak než jsem dotaz položil, tak inkriminované přiznání bylo vymazáno. :(

+0 /-0 | 12.04.2021 12:29

BezJmena

@Koutný: Chápu to dobře pane Koutný, že se tady veřejně přiznáváte k tomu, že jste Vojtovi Plátovi vyplatil 10 000 Kč aniž byste na to vystavil doklad, respektive tuto částku zanesl do účetnictví?

+0 /-0 | 12.04.2021 12:28

xdavx x
Martine, ale pak je přeci něco divné, když na jedné straně máme jen prověřené trenéry, ale výsledky jsou od roku horší. Možná by právě stalo za to dát šanci i jiným, kteří těm lidem dají něco jiného co je může posunout dál.
+0 /-1 | 12.04.2021 12:22

Petr Koutný

komunikace mezi VP a PK byla po vzájemné dohodě promazána. Jsou věci, které nepatří na veřejnost. 

+0 /-0 | 12.04.2021 12:19

Rosťa Svoboda

Dobrý den všem,

dopředu se omlouvám, že na případné dotazy a vůbec průběh diskuse k mému článku budu reagovat spíše nárazově. Mám dost pracovních povinností. 

Nejdřív chci potvrdit, že Petr Koutný uveřejnil článek, tak, jak jsem mu jej zaslal. O víkendu jsem jej páchal na chatě v otevřeném SW a po návratu ještě opravoval doma na jiném počítači a nešikovně na závěr odmazal kousek odstavce. Petře, můžeš to prosím opravit? A samozřejmě pod článek můžeš dopsat, že změna je udělána kvůli mé chybě. 

+0 /-0 | 12.04.2021 11:26

Petr Koutný

chips - to je samozřejmě fabulace. Minulý rok RP neorganizovalo a ani se nepodílelo na organizaci tohoto turnaje. Takže - ano má to logiku. 

+0 /-0 | 12.04.2021 11:02

Petr Koutný

Martin Petr - a to je přesně ono. Fakta a fakta. Svaz to podle mne celé přikryl svým jménem. Vojta to na 90% sám odmakal. Vymyslel, sehnal sponzory, odkomunikoval, zařídil na chess.com...Svaz v porovnání s tím co udělal Vojta byl jen ten, kdo to celé svým jménem přikryl. Takže na papíře je organizátorem svaz, reálně Vojta Plát. Říkat že tento turnaj organizuje svaz je asi fakt, stejně tak že tento turnaj organizuje Vojta Plát. Tedy jinak, svaz to jen kryje svým jménem a to je to, o čem se bavíme. To je to morální selhání. To je to, co tady kritizujeme. 

+0 /-0 | 12.04.2021 10:57

Petr Koutný

Martin Petr - já tady ale nepíši proto, abych měnil Vaše názory. Já tady píši aby si udělali lidi názor. Vaše reakce, vaše skutky a nebo moje reakce dávají lidem obrázek. Někdy lepší pro Vás, někdy pro mne. Chci rozfoukat větřík, který může mít jakýkoliv směr a nebo jakoukoliv sílu. Větřík už je vítr a uvidíme jestli nebude ještě silnější. 

+0 /-0 | 12.04.2021 10:52

Martin Petr
@Petr Koutný - přesně tak, klidně s tím, že Vojta spoluorganizuje ten turnaj, nemusíte souhlasit. Ale představa, že bych se měl řídit tím, co píšete na nss, je zcestná.
+0 /-0 | 12.04.2021 10:48

Petr Koutný

Martin Petr - rozdíl je ten, že já umím uznat chybu a přitom si trvat na svém názoru. Z chyby se poučím, názor si držím. Mohl bych jmenovat opravdu několik věcí, kde jsem si jistý vašeho pochybení, kde jste neuznal ani drobek pochybení a mohl bych to tady podpalovat. Chci to? Chci odvádět pozornost tohoto článku někam jinam? Budeme zase klouzat do jiných témat a necháme zapomenout to, o čem je tento článek? Tento článek není o mě a o Vás. Dnes nechci točit kormidlem této diskuze jinam. Dnes je mi jedno jestli chybujete a nebo ne. Stručně napíši, že nesouhlasím s tím, že tento turnaj organizuje Vojta Plát. Proč: vyhrožoval vyvražděním mé rodiny, zabití dcer. Plat  psal že přeje smrt panu fialovi a že bude chcat na jeho hrob a je toho víc..... Berete toto jako argument a nebo ne? nechc