Vyjádření k odvolání z funkce reprezentačního trenéra žen

08.02.2008 08:00 | Turnaje

VV ŠSČR rozhodl na svém zasedání dne 15.1.2008 o mém odvolání z funkce reprezentačního trenéra žen. Nejsem si zcela jist, zda měli členové VV relevantní informace, naopak argumenty pro mé odvolání považuji za vykonstruované. Rád ...

VV ŠSČR rozhodl na svém zasedání dne 15.1.2008 o mém odvolání z funkce reprezentačního trenéra žen. Nejsem si zcela jist, zda měli členové VV relevantní informace, naopak argumenty pro mé odvolání považuji za vykonstruované. Rád bych se k nim stručně vyjádřil:

1. Nedostatečná komunikace s členkami družstva – komunikace s členkami družstva byla na standardní úrovni.


2. Neexistence jakékoli koncepční a trenérské práce s družstvem žen – zde je určitě zrnko pravdy, ovšem je třeba si uvědomit, že VV ŠSČR dotoval celoroční přípravu celé ženské reprezentace částkou 10 – 20 tisíc. Za tyto peníze opravdu nelze žádnou koncepci realizovat, navíc jsme byli značně limitováni i tím, že ani jedna hráčka není profesionální šachistkou, tzn. že tréninkové úsilí mohly vyvíjet až po splnění svých pracovních, popř. studentských povinností. Kromě jednoho společného soustředění ročně jsem tedy musel pouze spoléhat na dobrovolnou tréninkovou píli nominovaných hráček.

3. Neřešení dlouhodobých problémů v družstvu – během jednotlivých reprezentačních akcí určitě nějaké problémy nastaly, ale domnívám se, že žádný z nich nebyl dlouhodobý. Těžko by děvčata na většině akcí skončila lépe než byla nasazena, kdyby v týmu nebyla dobrá atmosféra.

4. Neúčast české ženské jedničky na posledním ME družstev žen – je třeba si uvědomit, že Jana Jacková úspěšně hájila 1. šachovnici na všech vrcholných akcích od roku 2002. Zodpovědnost spojenou s touto pozicí si dobře uvědomovala a byla psychicky unavená. Rovněž stres a tréninkové manko spojené s ukončením vysoké školy ji na výkonnosti nepřidaly. Proto se rozhodla poslední akci vypustit, s čímž jsem souhlasil – považuji to za lidsky i trenérsky správné. Navíc Jana chce i nadále reprezentovat, proto ani zde problém nevidím.

V zápisu VV ŠSČR je nadále chybně uvedeno, že TMK ŠSČR měla k mému odvolání neutrální stanovisko – dle mých informací mě TMK ve funkci trenéra podporovala.
Chci zdůraznit, že na funkci reprezentačního trenéra žen nelpím. Naopak jsem se rozhodl, že dokud bude v čele ŠSČR stát p. Herejk, nebudu v této organizaci vykonávat žádnou funkci.

Na závěr přeji děvčatům i svému nástupci hodně úspěchů!

Richard Biolek
53x 946x
Fotogalerie
Komentáře (53) Aktualizovat
12.02.2008 13:29 | Autor neznámý

Psát anonymně je jedna věc, zneužívat cizí jména je ale hnus, to nedělej! Můžou být příspěvky, které méně zasvěcené zmatou až moc.

12.02.2008 13:00 | Autor neznámý

to VN: tady to je technický omyl ...

12.02.2008 10:32 | Autor neznámý

TAk to už by stačilo , hoši . Zase to s tou demokrací nepřehánějte . Počkejte , až mě zvolej . Já to tady vezmu pevně do ruky . Tehle web se bude cenzurovat . Bolek mi to už podepsal . A tebe Turýne , si najdem i kdyby ses do díry zahrabal .

12.02.2008 00:16 | Autor neznámý

capjar - Safra, de ja vu, na to už jsem přece před chvílí odpovídal:-). To bylo ale asi jinde...

11.02.2008 22:50 | Autor neznámý

ad Turýn: zajímavý náhled, dr. Sejkoru znám pouze jako šachistu, jeho minulost ovšem nikoliv. Takže se ptám, kdy a kde byl tím okresním tajemníkem a pro co ? Jinak na funkci předsedy či prezidenta bych si nejraději přál takové osobnosti, jako jsou mistři Hort či Jansa nebo z těch mladších organizátorů pány Matocha a Mazucha. A taky mi je líto, že do nového VV nekandiduje i místní Viktor Novotný, např. v mediální komisi by jistě našel uplatnění. Ale to je samozřejmě jejich věc a jejich názory na toto téma samozřejmě neznám.

11.02.2008 18:44 | Autor neznámý

a taky se nedivim, ze TMK podporuje sirsi format. 2 z ni si v nem zahrajou, coz by se jim jinak asi nepovedlo.

11.02.2008 18:42 | Autor neznámý

Biolek je troska . Připrclá troska . Turýne , hrabe Ti ? On se k tomu vůbec nehodí . Přemýšlí jen o tom koho by natáh . Né , Biolek opravdu né .

11.02.2008 18:42 | Autor neznámý

Kurna to je dlouhy, az na 3 radky zkopirovano z ofic zapisu VV.

11.02.2008 18:40 | Autor neznámý

Rosta Tucak - Nabizel, ale chtel prave i vic nez 400 000 od svazu. Pravda ale je, ze od Svazu se pravdu clovek nedovi - ta byla jen prilohou pozvanky pro VV a v zapisech nic z toho tradicne neni: 36.VV - Příprava M ČR mužů 2008 Návrh na uspořádání Mistrovství ČR mužů 2008 předložený P. Matochou předán při zahájení schůze. V diskuzi na téma přípravy uspořádání M ČR se většina shodla, že pořádání příštích ročníků již nebude v režii ŠSČR a organizačně zajišťovat sekretariát ŠSČR, ale pořádání bude přiděleno zájemci buď přímo nebo na základě konkurzu (bude každoročně na zvážení STK ŠSČR); navíc bude vyžadováno podepsání smluv s hráči. P. Herejk přiblížil návrh P. Matochy, v následné diskuzi vyjádřena podpora změnám v systému konání Mistrovství, zároveň konstatováno, že je nutno co nejdříve rozhodnout o příštím ročníku. K materiálu P. Matochy konstatováno, že některé návrhy jsou velmi razantní a je nutno prověřit, zda je možno je realizovat, Ú13/36: projednat s P. Matochou návrhy změn systému pořádání Mistrovství ČR mužů 2008 – Chrz, Konopka – 30. 4. 2007. M. Konopka předložil návrh TMK ŠSČR zrušit právo účasti úřadujícího mistra ČR H20 v MČR – následovala krátká diskuze na vyjasnění návrhu (bez usnesení) a konstatováno, že se návrhem bude zabývat STK ŠSČR při změně systému mistrovství ČR na rok 2008. Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci přípravě Mistrovství ČR mužů 2008. 37.VV - P. Chrz informoval o jednání s P. Matochou o systému Mistrovství ČR mužů 2008 (záznam z jednání viz příloha pozvánky), doplnil M. Konopka o informaci o anketě mezi našimi nejlepšími hráči o systému Mistrovství ČR mužů, následně diskutována možnost změny systému příštího ročníku, především o možné výši dotace z ŠSČR a o snížení počtu účastníků, konstatováno, že změně systému MČR mužů musí předcházet změna Soutěžního řádu ŠSČR a systému pořadatelství, což dle většinového názoru VV je možné až od roku 2009, usnesení: VV ŠSČR schvaluje dotaci pro pořádání Mistrovství ČR mužů 2008 částku ve výši 400.000 Kč (z toho 180 000 Kč na cenový fond + startovné pro hráče) a potvrzuje, že systém Mistrovství ČR 2008 bude dle platného Soutěžního řádu ŠSČR (12 účastníků s dodržením postupových míst), Ú03/37: projednat s P. Matochou, zda bude ochoten za schválených podmínek MČR mužů 2008 uspořádat – Herejk – 31.5.2007, Ú04/37: v případě, že P. Matocha pořádání MČR mužů 2008 odmítne, vypsat na pořádání konkurz – Chrz – 10.6.2007, Ú05/37: připravit k projednání změnu systému MČR mužů od roku 2009 – Chrz – 10.9.2007. M. Konopka přednesl stanovisko TMK ŠSČR změnit SŘ v bodu účasti mistra H20 v MČR mužů následujícího roku. P. Chrz informoval, že STK většinou hlasů je pro zachování práva účasti mistra H20 v MČR mužů. Po krátké diskuzi potvrzeno, že v roce 2008 proběhne MČR za účasti mistra ČR H20 a dohodnuto odložit diskuzi o účasti mistra ČR H20 v MČR mužů od roku 2009 na září po předložení celkové koncepce MČR mužů. P. Chrz informoval o závěrech schůze STK z 26.8.2007, především o diskuzích na téma model MČR mužů od roku 2009 (zamítnut systém KO a doporučeno zachovat 12 hráčů se zachováním práva mistra H20 s ratingem min. 2350 - snížení počtu hráčů na 8 pouze v případě finančních problémů), o jasném stanovení termínů všech konkurzů a o webových stránkách. Informoval také o vypsaném konkurzu na Mistrovství ČR mužů 2008. 38.VV - Následně diskutován model Mistrovství ČR mužů od roku 2009: M. Konopka přednesl stanovisko TMK - systém s 12 hráči ponechat, účast juniorského mistra ČR podmínit ratingem 2400, následně doporučeno systém dopracovat v STK a TMK a předložit jej ke schválení na příští schůzi VV, Ú08/38:dopracovat a sjednotit v STK a TMK návrh modelu Mistrovství ČR mužů od roku 2009 - Chrz, Konopka - 30.10.2007.39.VV - Ú08/38: dopracovat a sjednotit v STK a TMK návrh modelu Mistrovství ČR mužů od roku 2009 – Chrz, Konopka – STK doporučuje ponechat stávající systém 12 účastníků s tím, že navrhuje zpřísnit výkonnostní požadavek na min. rating 2350, M. Konopka jménem TMK podpořil navrhovaný systém MČR mužů od roku 2009 s tím, že podmínkou TMK je min. rating pro juniora min. 2400. Ú01/39: zpracovat písemně návrh modelu Mistrovství ČR mužů od roku 2009 a předložit jej ke schválení příští schůzi VV – Chrz, Konopka – 31.12.2007. 40.VV - Informaci o modelu MČR mužů od roku 2009 předložil P. Chrz při zahájení schůze, v úvodním slově potvrdil, že STK ustoupila požadavku TMK ve věci spodní výkonnostní hranice juniora. V diskuzi zmíněn a negativně hodnocen článek o MČR mužů na stránkách Šachového týdeníku. Následně byl předložený model schválen. Usnesení: VV ŠSČR schvaluje model Mistrovství ČR mužů od roku 2009 předložený STK a TMK: uzavřený kruhový turnaj o 12 účastnících, s předběžným termínem v únoru daného roku; právo účasti první tři hráči z předchozího Mistrovství ČR mužů, čtyři hráči postupující z polofinále, mistr ČR v kategorii do 20 let z předcházejícího roku s ratingem FIDE k termínu nejblíže předcházejícímu MČR ve výši min. 2400 (pokud nebude splněna podmínka ratingu, rozhodne o obsazení tohoto místa řídící orgán), čtyři hráče nominuje řídící orgán.

11.02.2008 16:59 | Autor neznámý

Pane Biolku, nechtěl byste kandidovat na předsedu ŠSČR? Jste zrovna jeden z lidí, kteří by myslím měli šanci získat podporu.

11.02.2008 15:22 | Autor neznámý

fantome, podle mých informací je to naopak. Pavel Matocha nabízel mnohem vyšší cenový fond, který by zabezpečil skrze svoji společnost sám. Ona i stejná částka pro osm a ne dvanáct hráčů, dělá atraktivnější podmínky. Na důvod odmítnutí toho návrhu jsem se ptal, ale jedinou dopovědí bylo komenné? "Bylo to rozhodnutí výkonného výboru". A dál nic.

11.02.2008 14:31 | Autor neznámý

Matochuv navrh MCR vypada krasne, neprosel protoze Matocha chtel po svazu vice penez nez ten na to mel.

11.02.2008 08:02 | Autor neznámý

Pokud jde o složení kantdidátky, tak to nepochybně bude sqvadra azura se zmrdem papayem včele.

11.02.2008 07:48 | Autor neznámý

sojka: Ohledně Pavla Matochy máte naprostou pravdu. Také bych se s ohledem na jeho rozsáhlé aktivity a rodinu divil. Ale jako kandidát byl byl vynikající :-).

10.02.2008 23:01 | Autor neznámý

Nezbývá než popřát hodně štěstí a dobrou noc P.Matochovi a celé jeho rodině.

10.02.2008 22:25 | Autor neznámý

Divil bych se, kdyby to P. Matocha vzal, protože už teď dělá pro šachy víc než kdokoli jiný v ČR. Nechte mu taky nějaký čas pro rodinu.

10.02.2008 22:11 | Autor neznámý

Milý Amatére z Prahy: Pokuste se, prosím, psát fakta. Letošní MČR nepořádá svaz nýbrž agentura AVE-Kontakt a tudíž jeho obsazení a cenový fond je plně v režii pana Mazucha a Petružálka. Kdo v turnaji hraje nebo nehraje není přímo věcí pana Herejka. Od letošního roku bylo na základě kritiky posledních přeborů rozhodnuto, že se na Mistrovství bude vypisovat konkurs a jeho vítěz se pak stane pořadatelem, který od svazu obdrží určitou dotaci. Pokud vám, stejně jako i mně, v sestavě chybí velmistři Navara, Hráček a Láznička není to přímo chybou pana Herejka. Na druhé straně máte možnost se do konkurzu přihlásit a uspořádat Mistrovství se všemi domácími hvězdami a my všichni vám pak budeme povděčni. Kritiku z mého pohledu spíše zaslouží, i když neznám podrobnosti, rozhodnutí výkonného výboru ŠSČR kterým byl zamítnut návrh Pavla Matochy. Ten byl, pokud vím, nejlepšími domácími hráči přijímán kladně, ale pro tento rok (nikdo neřekl, že nevždy) ještě nebyl přijat. Ohledně složení zatím jediného předloženého návrhu (nevěřím příliš, že budou i další) nejsem nijak skeptický. Pana Sejkoru neznám a věřte mi, že je mně osobně úplně jedno jaký má titul a jak se píše. Spíše by mě zajímalo jaké bude reálné složení „strahovského týmu“. Mám na mysli například kdo bude sedět na částečném úvazku a kolik lidí bude mít plný úvazek a jak budou rozděleny kompetence. Často se totiž podle mých informací stávalo, že „poloviční“ funkcionáři se v kanceláři objevovali maximálně jednou za 14 dní (či za týden) na hodinku a předali úkoly výkonnému článku. Naopak si dovedu představit jako poloviční funkci svazového předsedy s kompetencemi shánění dodatečných financí pro šachové dění a výraznou řídící a kontrolní pravomocí vůči sekretariátu, který bude na plný úvazek. Osobně bych radši viděl v čele svazu, nebo na nějaké významné funkci Pavla Matochu, ale jak říkám, není to pouze o jménech. Dobrý večer všem :-).

10.02.2008 16:18 | Autor neznámý

Sojko , ty jsi ještě tupější než jsem si myslel . Něco tak blbýho už na tento web hodně dlouho nepsalo. Zjisti si , jak to s těma titulama je a neotravuj .Ty naštěstí nic jinýho než totální blb nebudeš , tak proč se rrmoutíš s tituly .

10.02.2008 15:31 | Autor neznámý

díky, RSDR - o tom jsem skutečně nevěděl, ale obhajoba rigorozni práce = tzv. "malý doktorát", což = Judr. a Mudr. Csc. = kandidát věd = dnešnímu Phd. (doktor) ať už čehokoliv. Prácníci sice nedostávají automaticky Judr, ale zakončení studia s pbhajobou rig. práce počítá - tj. je normální zakončit studium její obhajobou. Jinak má, pokud vím, bc.

09.02.2008 17:07 | Autor neznámý

Tituly MUDr, PhDr či JUDr dostávají až absolventi rigorózních neboli přísných zkoušek. Zatímco právníci či filozofové dnes vyjdou ze školy s titulem Mgr. a "rígo" si mohou ale nemusejí dodělat, u lékařů platí, že závěrečné zkoušky jsou povinně rigorózní a tedy dostávají i příslušný titul MUDr - zákon o VŠ.

09.02.2008 16:44 | Autor neznámý

to sojka: Ne, neznáte. Jedná se o titul RSDr. (Rerum socialium doctor), který byl udělován absolventům Vysoké školy politické ÚV KSČ. Kromě toho právníci nedostávají automaticky JUDr. CSc. úplně neodpovídá dnešnímu Ph.D. atd...

09.02.2008 16:32 | Autor neznámý

Tituly znám dobře, RNDR je doktor přírodních věd, je to tzv. "malý doktorát" - závěrečná práce při ukončení studia. např. doktoři dostávají MUDR učitelé MGR právníci JUDR atd. dnes se Csc. nepoužívá, je to starý titul. stejně jako Dr. Dr. byl nahrazen MUDR. a Csc byl nahrazen Phd. Otázka je, jak používá Sejkora svůj titul. poku Dr. je to špatně. Pokud dr. je to správně, protože je to zkratka doktor přírodních věd.

09.02.2008 16:02 | Autor neznámý

Když je někdo příliš horlivej alias pan Chrz nemůže čekat , že bude ve své funkci příliš dlouho. Pan Chrz dojel na vlastní přehorlivost .Chrz , Chrz , Chrz asi někde zmrz .

09.02.2008 15:28 | Autor neznámý

sojko , ty seš blbej jak troky,co napíšeš je samá perla.Nevyznáš se v titulech a ještě lezeš na web , který ti svým obsahem nic neříká . Změň lokál!

09.02.2008 15:13 | Autor neznámý

turýne, je to doktor přírodních věd, ten titul píše správně

09.02.2008 15:12 | Autor neznámý

Turýn je ten tajný kandidát na prezidenta za komunisty

09.02.2008 13:45 | Autor neznámý

Tak tohle ti, Turýne, Modr v Šachinfu neotiskne.

09.02.2008 13:43 | Autor neznámý

Já bych to rozhodně tak černě neviděl - je to nějaká změna a jak už zde několikrát padlo, nikdo jiný není ochotný jít se svou kůží na trh, tak co. Se Sejkorou jsem se o tom bavil, má i nějaké nové vize, nechci to zde ale bez jeho vědomí prezentovat. Na p. Herejka často slyším chválo ohledně jeho pracovitosti, pokud se tedy zdál někomu jako málo výrazný předseda, je tahle změna spíše pozitivní. Igora Němce bych do rozhodovacích procesů vůbec nemotal, funkce prezidenta má jiný účel a pokud je mi známo, je p. Němec nejužitečnější prezident, který chce tuto funkci vykonávat. Koukám, že místo Pavla Chrze je na předsedu STK nominován Lukáš Jandourek. Tak co Vy na to?

09.02.2008 12:48 | Autor neznámý

Největší sranda je, že se Sejkora podepisuje místo RSDr.Sejkora Dr.Sejkora. Přitom Dr. je jiný titul, který se určitou dobu uděloval jako obdoba CSc. a pan Sejkora ho rozhodně nemá právo používat. Jako by se za to "Rozhodnutím Strany" před jménem najednou styděl - za bolševika, když z toho měl prospěch, tak to se za to nestyděl. Svazu s takovýmhle předsedou žádná solidní firma peníze nedá. Ale ona se i nějaká postbolševická najde, těch je taky dost.

09.02.2008 12:36 | Autor neznámý

Slozeni noveho volebniho tymu odpovida rceni "Vlk se nazral a koza zustala cela". Neschopni lidi, jako je Ing. Petr Herejk a RNDr. Igor Nemec budou opet vest nas vrcholny sachovy organ. Mam stesti, ze mam praci v Praze, a sachy hraji pro poteseni,neboť profesionalni hraci sachu v CR nemaji dobre podminky od svazu. Podivejme se na soucasny prebor CR muzu, kdo ho ze spicky hraje? Nebo osobni rozpory mezi panem Biolkem a Ing. Herejkem. Me jako laika bavi sledovat hru Navary, Hracka, Laznicky, hraje nekdo z nich prebor CR?To opravdu souhlasime s tim, aby rozhodovala opet tato komise? Kdyz byl vyhozen pan Biolek, proc neodejde pan Ing. Herejk?Odpovede je jasna! Protoze nic jineho neumi! Aneb,nabizi se paralela s ceskou politickou "ala Cunek".

09.02.2008 12:16 | Autor neznámý

Turyne vzpamatuj se, na co kandidujes Ty?

09.02.2008 12:10 | Autor neznámý

Defenestrace!

09.02.2008 12:07 | Autor neznámý

Kouknete na www.chess.cz/web/informace/konference/_2008/navrh-na-slozeni-tymu-vv-sscr.html Deja vu! to je tým, předseda okresní tajemník Sejkora, místopředseda Herejk, aby úředník zůstal na teplém místečku a prezident Němec. To je klika KSČ-ODS-ČSTV, to bude zase ostuda! Jestli jsou šachisti jen trochu rozumní, tak to nedovolí. To je jako by v SRN kandidoval důstojník gestapa, to snad proboha nedovolíme!

09.02.2008 08:33 | Autor neznámý

re k autoru níže:někdy nejde napsat příspěvek bez emocí,vytáčí mě nekonstruktivní kritika.Ano,p.Herejk je možná měkký,neumí zarantně vystupovat,odpovědnost někdy nechává na druhých,ale nebudu ho bezhlavě kritizovat a odvolávat,když nikoho na jeho místo nemám(a ten pořad na ČT4 je jeho velký přínos,vzpomenu skvělou oslavu 100 let šachu na Žofíně,za kterou jsme sklidili velký obdiv-i tam nechal p.Herejk velký kus práce).Vytáčí mě příspěvek Honzy,který napíše:repre je mi úplně fuk (pamatujeme si, jak David dobrou hrou ve Wijku dostal do popředí šachy?)-takhle chcete přitáhnout sponzory,abyste měli všechno zadarmo? Dále mě vytáčí,jak někdo chce šetřit na nepravém místě,nájemné Svazu na Strahově v celkovém rozpočtu je malá položka,je nutné mít sídlo v Praze.Já bych šetřil třeba u telefonu-pokud vidím 60 tisíc Kč,to je opravdu dost apod.K článku p.Biolka-těžko ho hodnotit,p.Biolek to napsal ze svého hlediska,informace máme z druhé strany zprostředkovaně,chybí objektivní zázor.Jestli je dobrý trenér-nedokáži posoudit,kromě svého syna vychoval někoho dalšího ,od žákovských let po ligovou úroveň?

09.02.2008 00:07 | Autor neznámý

Jsi li nevinný, hoď kamenem. To se tě ale netýká. Je pěkné, že nám tady podáváš i jiný obraz, ale i sám nadáváš a kritizuješ ostatní (jinak řečeno stojíš úplně na opačném konci než ostatní, takže objektivní a čistý ten tvůj pohled taky není - hrot proti hrotu - z toho nevzejde nic jiného než kritika). Napsat názor jde i bez emocí, ne? Nebo nám aspoň nekritizuj někuho za něco, co sám děláš.

08.02.2008 22:18 | Autor neznámý

aha jokr - slídil a udavač !

08.02.2008 19:13 | Autor neznámý

Sojko - Baloune, kolik ti ta akademie nese ?

08.02.2008 18:29 | Autor neznámý

Ja skutečně netušim kdo nebo co je Baloun. Tak mi to prosím objasni. Svůj nick nemám potřebu měnit, protože ani netušíš kdo jsem, a i kdyby, je mi to úplně jedno, protože si za svými názory stojím.

08.02.2008 18:01 | Autor neznámý

sojko mel bys zmenit nick, uz jsi se proflak jako Baloun...

08.02.2008 15:12 | Autor neznámý

Souhlasím se Španělem, ke kritice šachových orgánů zmocňuje člena už jen členství ve svazu. A to nemusí být nějakým funkcionářem.

08.02.2008 15:05 | Autor neznámý

tady nejde jen o to schopný/neschopný/všehoschopný, ale spíš arogantní. Já skutečně nechci kritizovat nikoho ze svazu, tak dokonale neznám jejich způsob práce, jejich problémy a tomu odpovídající (ne)ohodnocení. Je pravda, že z ho.na se bič neuplete. Mě spíš vadí ten způsob řešení problémů, "chceš po nás peníze , tak tě odvoláme", "dáváte rychlé remízy, tak snížíme cenový fond" apod. Každý umí něco, R. Biolek je skvělý trenér, který byl odvolán "možná špatnými funkcionáři". Já na jeho požadavcích na financování ženské reprezentace neshledávám nic "nehorázného". A s názory typu, že neschopní kritizují ty schopné prostě nesouhlasím. Vždyď kritika není nic špatného, mnohem víc si vážím někoho, kdo něco fakt dělá, i když někdy špatně, než někoho kdo nedělá nic. A není lepší někoho schopného upozornit, že by to mohl dělat ještě lépe a třeba mít ještě schopnějšího, než ho nahradit méně schopným? Já fakt nevím, proč bychom my "neschopní" vykonávat vysoké funkce měli držet hubu a krok. Třeba umíme a děláme něco jiného, než tu "bafuňařinu" a v tom, co umíme, se žádné kritice nebráníme...

08.02.2008 14:17 | Autor neznámý

Nechápu ometání vysokých nákladů na život v Praze. Náklady jsou vyšší jen v oblasti bydlení. Nicméně pokud někdo na to láteří, pak navrhuji sídlo svazu někde v místech, kde je bydlení a nájmy výrazně levnější... Práce zadarmo je také nesmysl. Výrazně mně vadí to, že naši papaláši se těchto diskusí ano občas neúčastní, tím dávají najevo, co si o nás "dole" myslí.

08.02.2008 13:59 | Autor neznámý

Ano, správně, pan profesor přece rozumí všemu nejlépe ;-)

08.02.2008 13:44 | Autor neznámý

Navrhuji p. Klause, až dnes prohraje souboj se Švejnarem, nebude mít co dělat. Má dokonce i elo.

08.02.2008 13:22 | Autor neznámý

Navrhuji, aby se předsedou stal sám pan KALENDOVSKÝ! Jeho morální ktredit, skvělou propagaci královské hry (publicista!) a znalosti (světově uznávaný šachový historik!) přece nelze zpochybnit!

08.02.2008 13:18 | Autor neznámý

re Rosta Tucak-velmi dobre napsáno,jen doplním,od nechopných lidí jen uslyšíš nářek na neschopnost druhých.Tak vy krtitici-před šachovou Konferencí-napište jmenovitě,kdo z vás,a na které funkce kandidujete (abyste nahradili ty líné,nechopné "lemply" na Svazu) ? A mám na vás jednu prosbu-neumačkejte se,(ne)byla by vás škoda.Věřím,že si zde zítra přečtu dost jmen protikandidátů,tak se,křiklouni a jiní rádobykritici,nenechte zahanbit.

08.02.2008 13:14 | Autor neznámý

Teedaaa to jsem čekal větší bouři ve sklenici vody, než jen tohleto. Rosťák Tučňák : Konečně slovo do pranice, jen by ty Bioloperno-chvilky chtělo trochu rozepsat.

08.02.2008 11:28 | Autor neznámý

Já vám pane Kalendovský naopak, bohužel za pravdu dát nemohu. Nadávat na neschopné funkcionáře, politiky, vedoucí atd. je v našich zeměpisných šířkách oblíbeným folklórem! Jak je to ale ve skutečnosti? Opravdu si myslíte, že by měl svaz řídit, v podstatě ve dvou,všechno, co se šachu týče od základních škol po reprezentaci zadarmo a k tomu si navíc platit životní náklady v Praze ze svého? Už takto se svazu na ČSTV přezdívávalo "Svaz bezdomovců" protože jak předseda tak sekretář tradičně přespávali v kancelářích na lehátkách. Ono z platu sekretáře cca 9.000kč měsíčně čistého (stav tuším k roku 2005) za to možná v Praze seženete bydlení, ale už se bohužel ani nejíte. O počtu odpracovaných hodin ani nemluvím. Věřte prosím, že je to mnohem více než oněch obvyklých 42,5 hodiny týdně. Pokud nejste spokojen s prací pana Herejka, kterého si i přes některé chybičky velice vážím, je vaší možností kandidovat na funkci předsedy svazu a po „jasné“ volební výhře (s „diletantem a povalečem“ Herejkem jsou přece všichni nespokojení) můžete, pochopitelně například zdarma, všechny Vámi vyjmenované chyby napravit a uvést stav v našem šachu do naprostého. A tuto možnost má kdokoli z křiklounů. Konference je za dveřmi. Jenomže on se na tuto funkci z nějakých důvodů nikdo nehrne, že.... Docela by mě zajímalo, co by se stalo, kdyby Petr Herejk najednou odstoupil. Ohledně článku pana Biolka. Nejsem rozhodně zcela na jeho straně. Vím o několika perných chvilkách, které svými postoji právě onomu neschopnému svazu připravil. Sdělování nominace na vrcholnou reprezentační akci pět minut po dvanácté podmíněnou ultimátem, že pokud svaz nezvýší odměny hráčkám a jemu, pak žádnou nominaci nepošle, je jen jednou z nich. Jeho přezdívka „pan faktura“ byla před několika lety dostatečně známá. Na druhé straně je faktem, že mezi ním a svazem panovala a panuje silná vztahová krize, která učinila vzájemnou komunikaci zcela nemožnou. To je škoda pro náš šach i náš reprezentační ženský tým.

08.02.2008 11:08 | Autor neznámý

nevím, jestli 3bodový systém je hlavním tématem... mě se spíš zdá, že předseda je absolutně neviditelný... proč třeba nenapíše sám čas od šasu článek, aby dal členstvu vědět, co řeší, dal možnost k diskuzi...

08.02.2008 10:56 | Autor neznámý

Pane Kalendovský, ač by člověk nechtěl, musí Vám dát za pravdu. Krasně jste popsal to, co je trnem v oku každého rozumnějšího šachisty. Prostě, když má člověk funkci a moc, snaží se ji zneužít jen ve svůj prospěch. Vidíme to dnes a denně a nejen ve vedení ŠSČR.

08.02.2008 09:44 | Autor neznámý

Ve vedení ŠSČR bohužel je jen málo schopných lidí - o tom se přesvědčujeme dnes a denně. "Případ" pana Biolka to jen potvrzuje. Nesmyslná rozhodnutí (3 body za výhru, větší váha se klade na počet výher než skóre), vyřazování lidí z evidence rozhodčích a trenérů (zůstávají tam ti, kdo splní spíše formální hledisko - účast na kratičkém doškolení, zatímco ti, co skutečně a skvěle pracují, připravují se, sami zpracovávají nejnovější metodické materiály - tam nebývají. V Brně např. p. Závodný). Místo toho si pánové v čele SŠČR přidávají na platech. Za co? Když byl předsedou ing. Vachek z Brna - nebral NIC! A svaz fungoval a medaile ze soutěží mládeže přicházely. Také již se těším na diskusi (jako staromilec)...

08.02.2008 08:49 | Autor neznámý

SVATÁ PRAVDA Richarde, do boje! Máš pravdu a naši podporu

08.02.2008 07:57 | Autor neznámý

Už se těšim na tu diskuzi...