(1) - Portisch - Karpov, Linares 1981

06.07.2011 23:43 | Velmistři očima počítače

Jako tréninkový úkol pro letošní léto jsem si dal počítačový rozbor partií Karpova z dob, kdy byl uznávaným mistrem světa. O některé práce bych se snad mohl podělit i s čtenáři NŠS. Na rozdíl od běžných komentářů jsem se v...

Jako tréninkový úkol pro letošní léto jsem si dal počítačový rozbor partií Karpova z dob, kdy byl uznávaným mistrem světa. O některé práce bych se snad mohl podělit i s čtenáři NŠS. Na rozdíl od běžných komentářů jsem se vždy snažil nalézt jasnou hranici mezi výhrou, remízou a prohrou, namísto těch obvyklých popisných náhražek, jako vyrovnání, malá či velká výhoda, nebo dokonce kompenzace za materiál a nejasná pozice. Ale ani se současnými počítači a programy to není lehké, i když výkonnost programu Houdini 1.5ax64 bych na svém starším notebooku odhadoval přes 3150 ELO bodů. Pokud by však ty hranice měly být vymezeny přesněji, chtělo by to zde na několika místech velmi podrobnou korespondenční analýzu, tolik času není. Na druhé straně jsem slabším hráčem, než většina zdejších komentátorů a tak mi zase některé věci mohly uniknout, zejména pohled silného hráče, hrajícího takovou partii. Je to zde prostě něco jiného, než běžný komentář, i když snaha z mé strany byla. Spíše to berte jako takový argument proti tvrzení některých ve zdejších diskuzích, že i dnes by se snad počítače měly učit z velmistrovských partií. Dovedu si představit potměšilý škleb „toho křemíkového opičáka v krabici“ při přehrávání (téměř jakékoliv „člověčí“) partie: „A z toho se mám opravdu něco učit?“ – podobné pocity možná máme my při čtení třeba o upálení Giordana Bruna, mimo jiné kvůli jeho tvrzení, že Země je kulatá – 17.2.1600 (Wikipedia).

Portisch,Lajos (2650) - Karpov,Anatoly (2690) [A29]
Linares, 03.07.1981
[Houdini 1.5a + Pavel Hase/2011]

1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.g3 d5 4.cxd5 Jxd5 5.Sg2 Jb6 Pozice je vlastně dračí Sicilská opačnými barvami, ale s tempem méně - zde není tak dobré držet jezdce v aktivním postavení, tah c6 by například jen zablokoval druhému jezdci přirozené vývinové pole. Černý tedy vrací bílému tempo, které on "ztratil" bočním vývinem střelce, má za to obsazené centrální pole e5 a soupeř musí o centrum bojovat "hypermoderně". 6.Jf3 Jc6 7.d3 Se7 8.a3 [Způsobů, jak hrát tuto variantu bílými, se zkoušelo více. Jiná možnost je třeba 7.0–0 s určitou šancí ušetřit tempo d3 (mimochodem, v knize Rybky jediný „zelený“ tah), zde je naopak hlavní variantou 8.0–0 0–0 9.a3 či 9.Se3] 8...Se6 Anebo rocháda a pak Se6 (přehození tahů). Riskantní f5 proti bílému, který prozatím odložil rochádu, asi není dobré. 9.b4 [Zde se ještě bílý mohl vrátit do hlavní varianty systému po 9.0–0 0–0 , kdy má nyní na výběr několik možností. Kniha Rybka4 má povolené (zelené) b4 a Vb1, Hiarcse13c pak všechny vypsané možnosti. Mě kdysi učili nejsolidnější Se3, má také v uvedených knihách dobré statistiky, ale třeba něco nevím. Jsou i další tahy, které zde bílý může zahrát, ty však by měly být již přeci jen slabší. Obecně platí, že pokud černý ví, co má hrát, neměl by mít problémy s vyrovnáním, což je patrně důvod, proč v dnešních korespondenčních partiích Anglickou skoro nevidíte. 10.b4 (10.Se3; 10.Vb1; 10.Je4) ] 9...a6 [Obě uvedené knihy preferují 9...0–0 , černý se nemusí obávat 10.b5?! , protože po 10...Jd4 již aspiruje na menší výhodu on sám.] 10.Sb2 Dd7 Protože bílý váhá s rochádou, černý si tímto tahem připravuje šanci na výhodnou výměnu střelce. [Ještě zde mohl černý nabídnout návrat do hlavní varianty tahem 10...0–0 ] 11.Je4 f6 Jezdce na g5 pokud možno nepouštět, bělopolný střelec je pro černého zde důležitější. 12.Dc2?! Nepřesné pořadí tahů umožní černému si usnadnit práci vynucením výhodné výměny střelce. [Nejpřesnější je 12.0–0 Vd8, lze i napřed 0–0, samozřejmě (nyní by se totiž dáma po 12...Sh3 13.Sxh3 Dxh3 14.Db3 dostala trochu ze hry a mohla by černému v centru chybět. Bílého zatím moc ohrozit nemůže, a při 0–0–0 by jeho nástup na dámském křídle byl rychlejší.; 12...g5 Tak trochu jsem zkoumal, zda tento výpad nelze už zde. Ale bez výměny bělopolných střelců to není ono, protože není tak jednoduché zeslabit postavení bílého krále. 13.Jc5 Sxc5 14.bxc5 Jd5 15.e4! Jde7 16.d4+/= A protože na g4 má bílý 17.d5 s vidlemi, je to určitě slabší, než pořadí tahů v partii.) 13.Dc2 Bílý si nějaké velké naděje dělat nemůže ani zde, ale určitě by mu nemělo hrozit vychýlení vah směrem k černému.] 12...Sh3 13.0-0 Rocháda je zde nejlepší možnost, protože jinak by krátkou nemusel udělat a dlouhá vypadá s tím chybějícím pěšcovým krytem sebevražedně. A pokud "musí", tak dvanáctý tah byl logicky nepřesný - po předchozí rochádě by zde mohl měnit sám. 13...Sxg2 14.Kxg2 g5!? Diagram

Po 14...g5!?

Sosonko v jedné ze svých knih píše, že Portische měli Rusové velmi dobře "zmapovaného", ale neuvedl, jak konkrétně - snad tam bylo "ve vhodnou chvíli přiostřit". Výhody jsou spíše psychologické - z malých hrozeb se v hlavě stávají velké a slabší soupeř začne "pomáhat". Jinak určitě není lepší, jak obyčejná rocháda. 15.d4?! Strategické příručky říkají, na nástup po křídle úder v centru. Ale je to nejlepší právě zde? Ted zrovna mi připadá, že ne, protože bílý bude "muset" dobývat pěšce zpět (a vlastně ho zde v partii ani nedostane). [15.Vad1 Je dle Houdiniho nepatrně lepší. Bílý, na rozdíl od partie, nemusí pracně získávat pěšce zpět. 15...g4 16.Jh4 0–0–0 17.Jc5 Sxc5 18.bxc5 Jd5 19.e4 Možné by samozřejmě bylo i 19.e3. 19...Jde7= Idea bílého je prosadit někdy d4 a jeho střelec by pak mohl velmi nebezpečně úřadovat. V záloze je i něco jako f3/či dokonce f4 s tlakem po f. Na druhé straně není vidět, jak by černý mohl podpořit pěšce v útoku na královském křídle, nebo rozehrát partii na motiv proti opozdilému pěšci. Chápu Portische, že se mu do toho nechtělo, sám byl pozičním hráčem a ještě proti Karpovovi, uznávanému mistru v realizování podobných výhod. Když hráč hraje Anglickou, takovouto pozici nechce ... je to najednou cosi jiného.; 15.Jc5 Jak jsem tak proklikával varianty, zaujal mě také tento tah - je pro bílého nejméně závazný. Ale více, jak rovnost tu není. 15...Sxc5 16.bxc5 Snem by bylo samozřejmě dobrat dámou. Počítači se to, pravděpodobně právem, tolik nelíbí. Černý se může po Ja4 zbavit nebezpečného střelce a také může nastoupit h4 rovnou. Na počítač si s takovým útokem nepřijdete, ale na člověka? 16...Jd5= Nakonec jsem se podíval i do knihy Rybky 4 od Jirky Dufka a tah 15.Jc5 je jediný, který tam uvádí a jeho varianta končí také zde - neopisoval jsem, fakt ...] 15...g4 16.Jh4 exd4 17.Jf5 Tuto taktiku já třeba v propočtu u 15.d4 přehlédl, ale nic to neznamená. Černý v klidu dokončí vývin a začne masáž, rozbor nakonec ukázal, že tah toho tolik nekazí. Ne nadarmo se strategie nadřazuje taktice a hluboce nesouhlasím s tvrzením pana Vlasáka, že strategie je jen nedostatečná náhražka pro "slabší lidský hardware". [Bezpečněji vypadá Houdiniho 17.Vfd1 0–0–0 18.Vac1 Kb8, ovšem pokud zde černý nemá nic lepšího, jak mi tvrdí program, tak ten Portischův patnáctý tah také nebyl tak špatný, pozici trochu "přikazil" až ten efektní skok koně na f5. 19.Jc5 Sxc5 20.bxc5 (20.Dxc5? Dámou to zde už vůbec nejde, pak černý pěšce udrží a může hrát třeba proti e2, s výhodou. 20...Ja4 21.Dc2 Jxb2 22.Dxb2 Vhe8 23.a4 Ve5-/+ A takovéto výhody já považuji objektivně za rozhodující, i když je někdy velice obtížné i v korespondeční partii nalézt přesný postup k výhře. Tudy za bílé ne!) 20...Jc8 Pole d5 je asi lepší si ponechat otevřené, v záloze pro jiné figury. Zde se o čas zase tolik nehraje a ten jezdec c8 by se i v obraně mohl někdy hodit. 21.Jf5= Vzhledem ke slabosti svých pěšců zde černý nemá nic navíc.] 17...0-0-0 18.Vfd1?! Portisch asi nedocenil následující tah černého, po kterém již bude výhoda soupeře docela zřetelná. [Lepší je 18.f3! Nevýhodou lidí (a jejich strategie - "neúplné náhražky .." ) je, že se málokdy dokáží skutečně včas přeorientovat na změněnou situaci. Zde ještě mohla včasná změna plánu zachránit situaci bez větších potíží. 18...Jd5 (18...Kb8!? Člověk by něco takového asi těžko hrál. Počítač si chce ponechat pole c8 pro jezdce, bude-li to potřeba a to i za cenu oběti pěšce. Po vzetí na f3 bílý dobere věží - bude krýt d3 a tlačit po f sloupci. 19.fxg4 Pěšcová struktura černého do případné koncovky v tomto podání nevypadá nejlépe, takže je nutné oslabit postavení krále. 19...h5! 20.Vad1 a) Věřte či ne, brát nelze. Nemáte-li zapnutý počítač, máte zde prostor k tréninku svého propočtu, jen napovím 20.gxh5?? Vxh5 21.g4 Vg8–+; b) Naopak docela hratelně vypadá ještě 20.h4 Jd5=/+ 21.Kh1 pryč z vidlí (Znovu nelze 21.gxh5?? pro 21...Dxf5 22.Vxf5 Je3+ 23.Kh3 Jxc2–+ se ztrátou figury) 21...De6 , ale s postupujícím propočtem se počítači líbí pozice černého víc a víc - máte možnost k tréninku.; 20...De6 (nebo 20...hxg4 21.Jxd4 Jxd4 22.Sxd4 Jd5 23.Kg1=) 21.h4=) 19.Kg1 Znovu pryč z vidlí 19...h5 20.Vad1 Ani zde to nevypadá, že půjde pozicí bílého otřást. V praktické partii by se to snad nebránilo lehko, ovšem je to lepší, jak cesta Portische. 20...gxf3 21.exf3 Zde již pěšcem. Bílý dobude d4 a hra se bude točit kolem pěšcových slabin, přičemž v ostré pozici bude třeba taktiku dále hlídat. 21...Kb8 22.Jxd4 Jxd4 23.Sxd4 Dh3=] 18...Jc4=/+ 19.Jxe7+ Po braní na c4 by černému zůstal střelec - v té otevřené pozici proti bílému králi by se mu mohl dost hodit. 19...Dxe7 20.Jc5 [Slabší je 20.Dxc4? Dxe4+ 21.f3[] Po ústupu je Je5 velmi silné. 21...De3-/+ Z hlediska vyššího principu by zde pozice bílého měla být již prohraná.] 20...Jxb2 Diagram

Po 20...Jxb2

Jak uvidíme dále, Portisch se ještě nevzdal plánu na vlastní útok po křídle. Ale protože černý je rychlejší, snad bylo lépe napřed opevnit bod e2. Následující tah bílého je možná prohrávající chyba (!) - i když bez počítače to asi tuší málokdo. 21.Dxb2? [Zajímavý mezitah zde nalezl Houdini. 21.Vd2 Jezdec neuteče, věž se na druhé řadě kvůli pěšci e2 uplatní docela dobře, možný je i mezišach Df5, po kterém se na poli b2 vezme věží. Velmi vděčná pozice k vlastním analytickým pokusům, předvedu zde jen, jak by si to představoval computer. 21...d3 22.Dxb2 h5 23.Vxd3 Vxd3 24.Jxd3 De4+ 25.Kg1 Jd4 26.Jf4 h4 27.Vf1 (27.Da2 h3 28.Dd5 Jxe2+ 29.Kf1 Jc3 30.De6+ Dxe6 31.Jxe6-/+) 27...hxg3 28.fxg3 De3+ 29.Kg2-/+ A bílý se snad ještě může bránit.] Člověk by měl nyní trochu přibrzdit, ohodnotit pozici a stanovit další plán. Co tady tedy máme? Bílý král stojí znatelně hůře, než kolega, i když ani ten by si za určitých okolností nemusel výskat, kvůli sloupci c - takže čas hraje roli. Černý má pěšce navíc, ale jeho pěšci na královském křídle by mohli v koncovce zeslábnout – takže moc neměnit. A také je tu pěšec e2, vhodný vedlejší cíl k přivazování bílých figur k obraně. I slabší hráč, než Karpov, by zřejmě dospěl k nástupu na křídle, jak mi tu ukazuje Houdini, který po nějakých deseti minutách, jen tak pro zajímavost, udává hodnocení –0,96. Počítač plány nezná, ale má pro každou situaci nějaké hodnocení, za chybějící, či nějak narušený pěšcový kryt jsou třeba nějaké "srážky" od součtu materiálu. A když v horizontu svého propočtu, dnes třeba i 14 tahu dopředu (všech variant!) nalezne, že postupem pěšce oslabí pole kolem krále, vypadá již jeho hra (většinou) docela plánovitě. To ještě před deseti lety, s propočtem na maximálně 10 tahů, nebylo možné. 21...h5-/+ 22.Vac1?! [Podobnou taktiku skrývá i 22.Dc2 Pro možnost nabídnout výměnu De4 lepší, jak tah v partii. Mohlo by někdy přijít i braní na a6. A protože není jasné, zda černý může útokem prorazit přímo, měl by podle computeru pohlídat materiál tahem 22...De5 (22...h4?! 23.Df5+ Kb8 24.Dxg4=/+; 22...Vd5 23.Vac1 h4 24.De4 Dxe4+ 25.Jxe4 f5 26.Jc5 A jestli zde černý kvůli možnosti braní na a6 nemá nic lepšího, než 26...Vd6 , pak se to snad dá ještě hrát. 27.gxh4 a na 27...Vxh4 28.Jd3-/+) 23.De4 (23.Jxa6? d3!–+) 23...Dxe4+ 24.Jxe4 Vde8 25.Jxf6 Vxe2 26.Jd5 Vc2 27.Jf4 Vd8 28.Jd3 Vc3-/+ Praktické šance jsou, z korespondenčního hlediska zřejmě prohrané.] 22...Vd5? Karpov se možná obával tahu b5 a tak ho preventivně kryje s tím, že věž se může na h sloupec dostat i odsud. Jedná se však o ztrátu času, po které má bílý velmi nadějné šance na záchranu. [22...h4! Nicméně počítač ukazuje, že černý zde může prorazit již přímo. Ale při přesné hře to ještě jednoduché není, počítač si to představuje takto: 23.Dc2 (A když 23.b5? , tak 23...hxg3 24.Vh1[] (24.fxg3 Ja7!? V prolínání útočných a preventivních tahů je počítač mistr nad mistry 25.bxa6 b6–+; 24.Kxg3?? De5+ a mat 4.tahem; 24.hxg3?? Vh2+–+ 25.Kxh2? Dh7+ a mat 4.tahem) 24...Ja7 25.bxa6 b6 26.Ja4 b5 27.Jc5 (27.hxg3 Vxh1 28.Vxh1 De4+) 27...gxh2–+ Neuvěřitelné, útok bílých je zablokován a začínají se počítat pěšci.) 23...De5 24.De4 Dh5 25.De6+ Kb8 26.Jxa6+ Ka7 27.Dc4 hxg3 28.Dc5+ Dxc5 29.Jxc5 gxf2 30.Je6 Vd5 31.b5 Je7 32.Vxc7 Jf5 Pěkný zmatek, co? 33.Kxf2 Kb6 34.a4 Vd6 35.Vc5 Vxh2+ 36.Kg1 (36.Ke1?? Vxe2+ 37.Kxe2 Vxe6+) 36...Vxe2–+ A dost, varianta skrývá dost možností, ale my líní asi uděláme lépe, když budeme počítači věřit, že je to opravdu za černé vyhrané. Pracovití mají zábavu na další zimní večer.] 23.Dc2? Diagram

Po 23.Dc2?

Tak trochu druhá "rozhodující" chyba v partii. Až za nějakých 150 let budeme mít dvacetikamenové tablebáze a většinu pozic budeme moci označit znaménky #xxx/=/-#xxx, bude více jasno. Ale nejsem si jistý, že šachy potom budou ještě někoho zajímat. [23.Db3 Nepatrný rozdíl, kdy bílá dáma kryje i třetí řadu, mohl Portischovi patrně udržet partii. 23...De5 (Slabší je 23...Ve5?! 24.Dc4 Vxe2 25.Kg1=; Stejně tak i 23...Vhd8 24.Dd3 V8d6=/+ ; A rovněž 23...Dd6 24.e4=) 24.Kg1 V tomto provedení nějak není vidět, jak vlastně obranu bílého prorazit. (Slabší je 24.e4!? Vxc5[] Brát nelze a po ústupu věže nemá černý již skoro nic. 25.Vxc5 Dxe4+ 26.Kg1 Vd8-/+ S vynikající kompenzací za kvalitu - další námět pro analytické pokusy.) 24...h4 25.e4 Podobně jako v předchozí poznámce tu bez oběti černému moc výhod nezbude. 25...Vxc5 (25...Vd6 26.b5 Ja7 27.bxa6 b6 28.Jd3 Tyhle počítačové tahy, to je něco šíleného. 28...Dxe4 29.Df7 Jb5 30.Ve1! Dd5 (30...Dxd3 31.Ve7=) 31.Dg6 hxg3 32.fxg3 (32.Dxg4+?? f5–+) 32...f5 33.Jf4 Vxg6 34.Jxd5 Vd6 35.Ve5 Kb8=/+ ) 26.Vxc5 Dxe4 27.gxh4 Je5 28.Dd5 Df4 29.Kf1 Dxh2 30.Vxd4 Dxh4=/+ Kompenzace černého za kvalitu vypadá i zde velmi dobře. Ale jak vlastně pozice zde stojí, to ví, vedle budoucích tablebází, už jen „Pánbíček“.] 23...Dd6? Opatrný Karpov by tímto logicky vypadajícím přípravným tahem proti počítači znovu ztratil výhru. I když, není to tak docela jasné, možná, že výhru vypouští až jeho 25.tah a ty znaménka 23.-Dd6? a 25.-f5?! bych měl prohodit. [Razantní 23...h4! vyhrává i zde. Ten diagram po 23.tahu bílého by se možná uplatnil i v nějaké učebnici, třeba na téma propočet. 24.gxh4 {a) Nelze 24.Jxb7?, čehož se možná Karpov obával, pro 24...hxg3 25.hxg3 (25.Dxc6?? De4+ a mat 3.tahem) 25...d3!! Tohle asi Anatolij v propočtu neobjevil. Počítač nikomu nevěří, v taktice najde (skoro) všechno. 26.Dc4 (26.exd3? Jd4–+; 26.Vxd3?? Dh7 mat 13.tahem) 26...Dh7! 27.Vh1 Vh5 28.Dxg4+ Kxb7 29.Vxh5 Dxh5 30.Dxh5 Vxh5–+ a bílý zdánlivě korektně obětovanou figuru nedostane zpátky.; b) Podobně i 24.Jxa6? hxg3 25.hxg3 (25.Jc5 Vxh2+ mat 8.tahem) 25...bxa6 26.Dxc6? De4+ mat 4.tahem} 24...Dd6 "Drobné přehození tahů" proti partii znamená, že postaveni bílého je zde mnohem méně konsolidované. Černý získá takovou výhodu, že by ji při přesné hře mel vystupňovat k výhře. 25.De4 Vxh4 26.De6+ bílý si sice výměnou pomůže od matu, ale černému zbude nějaké to dříví. 26...Dxe6 27.Jxe6 Vdh5 28.Vh1 (28.Jxd4 Vxh2+ 29.Kg3 (29.Kg1?? Jxd4–+) 29...Jxd4 30.Vxd4 f5-/+) 28...Ve5 29.Jf4 Vh7-/+ Zde počítač udává "jen" –0,61, já tvrdím: člověk by to proti stroji nevyhrál, ale ve spolupráci s programem by měl v korespondenční partii najít nějakou, hodně úzkou cestičku k výhře.] 24.Jd3 [Jinou možností je 24.Dg6 Vg5-/+ s velmi složitou obranou bílého. O tom, zda je pozice =, nebo -#xxx, můžeme dnes jen spekulovat.; Slabší je 24.Jxa6 h4 25.Jc5 Vdh5 26.Vg1 Dd5+ 27.De4-/+ a nějaká ta linka k výhře by se snad dala vyanalyzovat i zde.] 24...h4 No tak se odhodlal i Karpov. Ale nyní, s jezdcem poblíž, je již bílá pevnost o dost odolnější. 25.Jf4 f5?! Karpov se zde shodnul s Houdinim, že pěšec d4 je cennější, jak kvalita, ale "hlavní komentátor" jeho metodu považuje za slabou. [Lepší je 25...Kb8 26.Jg6 Houdini na kvalitu kašle, raději vynutí uzavření sloupce h. (Slabší je 26.Jxd5 Dxd5+ 27.e4 Dd7 Já jsem tedy "mimo", počítač tvrdí, že černý stojí téměř na výhru. Snad by se dalo použít v nějaké učebnici k tématu "poziční oběti kvality".) 26...h3+ 27.Kf1 Vd8 28.Jf4 Dd7-/+ A není jasné, zda bílý může remízu udržet, ať již kvalitu vezme, či ne.; 25...Vg5 Nakonec jsem neodolal a podíval se, proč je ta kvalita tak "bezcenná". Po ústupu věže by totiž přišlo 26.e3 a pěšec d4 nakonec padne. 26.e3 hxg3 27.hxg3 Vg7 Člověk by patrně dobral již zde, ale počítače se od lidí liší neskutečnou trpělivostí. V 80.letech by si Mephisto pro pěšce nechal dát několikatahový mat, dnes, darmo mluvit. 28.a4!? Raději napřed obětuje pěšce sám. (Rozbor variant po 28.a4 ale "bílým" Houdinim poněkud otřásl, už si tak jistý není, když nyní kliknu na pozici, braní na d4 se jako hlavní drží o dost déle. 28.exd4 Vgh7 29.Df5+ Kb8 30.Vh1 Jxd4 Tak on sebere pěšce jen proto, aby nyní tvrdil, že musí dát dámu za dvě věže. Pokud to neudělá, zbude černému pěšec navíc v jezdcové koncovce. 31.Vxh7 Jxf5 32.Vxh8+ Ka7-/+ V partiích počítačů se dáma dvojici věží obvykle minimálně vyrovná - oni totiž umí s dámou, co my ne - rychle spočítat možnosti těch různých schůdků a trojúhelníků. I zde intuitivně věřím pozici černého, ale v partii lidí by měl bílý velké šance na remízu.) 28...Dxb4 29.Jg6 Vhh7 30.Df5+ Vd7 (30...Kb8? 31.Vxc6!+/=) 31.Vxc6 A dokonce i kvalitu, rozbiti křídla a konečně vezme na d4. (31.Jf4 Dxa4 32.Je6 Db5-/+ Perspektivně vyhrané za černé, ty pěšce na dámském křídle by asi nešlo zadržet.) 31...bxc6 32.Vxd4 De1 33.Jh4[] a5 34.De6 Vhe7-/+ Počítač svým hodnocením dává bílému šanci na záchranu (kolem –0,60), ale na základě zkušenosti věřím, že pozici bílého lze rozebrat.] 26.Jxd5 Dxd5+ 27.f3 [Počítač se matu na g2 nebojí a nabízí vlastní zlepšovák: 27.Kg1 Ale následný rozbor jím znovu trochu otřásl a je ochoten uznat, že Portisch má zde třeba pravdu. 27...h3 28.f3 gxf3 29.exf3 Dxf3 30.Df2 Dxa3 Myšlenka bílého je založena na následující oběti pěšce, za přivázání koně. 31.b5! axb5 32.Va1 De3 33.Va8+ Jb8=/+ Černých pěšců je hodně, ale nejsou příliš daleko a jsou trochu potrhaní, věřím, že toto se dá udržet.] 27...Kb8 Patrně proto, aby bílý na f5 nebral se šachem, kdyby černá dáma chtěla pryč. Pokud je toto podle počítače nutné, pak již trochu chápu, že se na Karpovův tah 25.-f5 dívá jako na ztrátu tempa. 28.Dd3 [Trochu lepší snad je 28.Dc4 – k dokreslení, jak je to složité doplňuji, že při kontrole Rybkou jí nahrazení tahu v partii tímto trvá téměř tři minuty. V tomto typu pozic se obvykle věž nakonec nějak rozehraje, takže výměna dámy by zde prospěla bílému. Počítač ji tedy bílému logicky nabízí. A černý ji může nepřijmout jen za cenu, že ustoupí z diagonály. 28...Dd6 29.f4 De7 30.Dc2=/+ Úplně optimální by to ještě nebylo, ale bílý se již má čeho chytat.] 28...De6?! Diagram

Po 28...De6?!

[Snad je lépe 28...hxg3 Zpočátku za černé Houdini jásá, jak ho bílý zase pustil do výhody, ale není to tak jasné. 29.hxg3 Je5 30.Dxf5 (30.Dxd4?? gxf3+–+; 30.Vc5!? Dd6 31.Dxd4 gxf3+ 32.exf3[] Vh2+ 33.Kf1[] Vh1+ 34.Ke2 Ve1+! 35.Kxe1 Jxf3+ 36.Kf2 Jxd4 37.Vc4[] f4 38.Vcxd4 fxg3+ a tentokrát i já píši s nejasnou pozicí. Zde počítač tvrdí, že černý stojí zřetelně lépe (–1,10), ale v této konkrétní pozici bych si bez další podrobné analýzy nebyl moc jistý, přeci jen, věže jsou zdvojené, není jasné, jak vlastně chce černými protlačit některého z pěšců.) 30...gxf3+ 31.exf3 Vh2+ Stále platí, že výměna dam je pro bílého výhodná. Aby nemohl být černý zatlačován nabízením její výměny, nabízí Houdini taktické řešení. 32.Kf1 (Ale po 32.Kxh2 Jxf3+ 33.Dxf3 Dxf3–+ myslím, že a) počítač vyhraje za černé, posbírá pěšce na dámském křídle a nějak protlačí ty své, b) člověk ale asi těžko) 32...b6-/+ Dlouhodobá předpověď je zde - výhra černého. Když se k tomu pěšci na d3 přidá ještě kolega z c sloupce, nepůjde to bránit. 33.Ve1 A tak nastupuje taktika. 33...Da2 34.Df8+[] Kb7 35.Vxc7+[] Kxc7 36.Vc1+ Vc2[] Po Kd7 píše stroj 0,00 37.Dg7+[] Jd7 Kd6 údajně zas remis 38.Vxc2+ Dxc2 39.Dxd4=/+ Vzhledem k omezenému počtu figur se zde dočkáme "absolutní pravdy" snad tak za 40 let. Myslím, že i obyčejná korespondenční analýza, nebo i IdEA v Akvárku by dost napověděla. Ale mat bílému momentálně nehrozí a ti dva pěšci na královském křídle jsou spojení, i když zatím poměrně daleko. Nejspíš to opravdu není prohrané.] 29.fxg4? Nejsem si tak úplně jistý, zda toto Portischovi prohrává partii potřetí, nebo až některý z dalších tahů. V každém případě se jeho pozice nyní zhorší. I když dále v partii ještě nějaké varianty vypadají, že by se snad mohl bílý přesnou hrou udržet, tipuji, že kritický zlom mezi tablebázovým =/-#xxx je právě zde. Pokud ne, tak dalším "kandidátem" je snad 34.tah. [Lepší je 29.Vf1 Drobná nuance - kdyby totiž nyní chtěl černý Dd5, aby se po výměně na g4 dostal do pozice poznámky k dalšímu tahu, není to šach a bílý dámu zase vyžene věží. 29...Dh6 (29...Dd5 30.Vc5=) 30.fxg4 fxg4 31.gxh4 Černý má sice kompenzaci za kvalitu, ale málo co navíc - Karpov tedy výhodu nevypustil jen zásluhou soupere.] 29...fxg4 30.Vf1 hxg3 [Houdini původně nabídl 30...Dd5+ 31.e4 De6 , ale možná má pravdu Karpov, protože bez otevření sloupce h není Vh8 tak silná. 32.gxh4 Vxh4 33.Vf8+ Ka7 34.Vxc6 bxc6 35.Dxd4+ Kb7 36.Vb8+ Kxb8 37.Dd8+ Kb7 38.Dxh4 Dxe4+=/+ Dámská koncovka se brání hůře, jak věžová, ovšem muselo by se analyzovat dost dlouho. Počítač naznačuje, že by zde bílý prohrát nemusel.] 31.hxg3 Dd5+ 32.e4[] De6 [Nějaké vylepšení za černé může dávat mezišach 32...Da2+ 33.Vf2 De6-/+ protože ať už bílý v předešlém tahu "představil" cokoliv, patrně udělá nejlépe, když se s tím zase vrátí do výchozího postavení, pěšce d4 je asi nejlepší blokovat, dokud to jde a zároveň by měl být k dispozici tah Vh1 v případě zdvojení těžkých figur černého na sloupci h.] 33.Vce1 Dd6 S myšlenkou Je5 34.Vh1?! Portisch pod tlakem, kdy musí čelit postupu pěšce a zároveň hlídat možnost útoku po sloupci, raději "háčko" obsazuje - což je možná ztráta tempa. [34.Vd1 Počítači kupodivu trvá, než důležitost sloupce h "pochopí". Ale i tak to nakonec vypadá, že jeho nápad je (trochu) lepší. 34...De7 (34...Vd8?! 35.Vf5 Je5 A co jinak proti Vd5? 36.Dxd4 Dxd4 37.Vxd4 Vxd4 38.Vxe5=/+ Je opravdu každá věžovka remis?) 35.Vde1 I počítač zde váhá, kterou věží, ale sloupec f může byt důležitý pro výpady. Ovšem prozatím, dokud trvá hrozba po sloupci h, musí bílý držet obě věže na 1.řadě. Ale dokud nemá černý krytého pěšce d3 tak, aby mohl Je5, může se druhá věž bílého "courat" z d1 jinam. 35...Dg7 36.Vf5 Dh6 37.Kf1 Dh2-/+ Těžko říci, zda je to zde prohrané, nebo ne. Byl tedy "třetí rozhodující chybou" 29., nebo 34.tah? Při sérii několika nepřesností je hodně obtížné i s počítačem odhadnout, kde se pozice mění z remízové na prohranou. 38.Vf2 Dh3+ 39.Ke2[] Je5 40.Dxd4 Jf3 41.Df6 Jxe1 42.Kxe1 Dh1+ 43.Kd2 b6 Aby se mohl vzdálit věží z 8.řady. Obrana bílými by byla hodně obtížná, ale materiál je nyní stejný a je otázkou, zda například černý má výhru s pěšcem navíc, bude-li vyměněna jedna těžká figura.] 34...Vd8 35.Dc4 [Stroj nabízí úpornější obranu, ale není o co stát ani zde. Představuje si to takto: 35.Vh5 Je5 Vrácení kvality by asi nepomohlo, protože pěšec c nakonec kolegovi pomůže. 36.Db3 Jf3 37.Veh1 Dc6–+] 35...d3 Možné bylo i vložit napřed Dg6 36.Dc5? Vyčerpaný Portisch zde ztrácí nit definitivně a rychle prohraje. [Na "lidské" úrovni ještě určité šance k obraně dávalo 36.Dc3 Df8 (Slabší je 36...Je5 37.Vh5 Jf3 38.Va1=/+ ) 37.Vhf1 De7 38.Vf4 Je5–+ Pěšce nelze beze ztrát zadržet 39.Vef1 Nejde jen o pěšce d3, slabý je také král. (39.Vd1 Jg6 40.Vxg4 Po braní na d3 si černý se šachem vezme na f4 s následným ziskem věže po Dxe4. 40...De6 41.Vxd3 Vxd3 42.Dxd3 Dxg4–+; 39.Vf2? Jf3–+; 39.Dc5 Dg7 40.Vh1 d2–+) 39...Jg6 40.Vf7 Dxe4+ 41.Kg1 Vh8! A počítač si to dále představuje takto: 42.Dxc7+ Ka7 43.Vh7 De3+ 44.Kg2 De2+ 45.Vf2 De4+ 46.Kh2 (46.Kf1? Vxh7 47.Dxh7 Dc4–+ Následné Je5 již utáhne šrouby.) 46...Vxh7+ 47.Dxh7 De1 48.Vf7 De2+ 49.Kg1 De3+ 50.Kh2 d2! 51.Vxb7+ Ka8 52.Va7+ Dxa7 53.Dg8+ Db8 54.Dd5+ Ka7 55.Dxd2 Je5–+ Pro počítač je to vyřízené, ale pokud by se Portisch dokázal dostat až někam sem, sekundanti Karpova by nespali ...] 36...d2 37.Vd1 [Nepomůže ani 37.Dxd6 dxe1J+ 38.Vxe1 Vxd6–+] 37...Dd3 0-1

Partie k přehrání

231x 5401x
Fotogalerie
Komentáře (231) Aktualizovat
18.10.2011 12:56 | Autor neznámý

www.mediafire.com/

Tady je pdf s 300 partiemi Karpova. Komentuje tam i tuto .... Tak pro srovnání.

19.07.2011 16:43 | Autor neznámý

A komentátor Omen Nemo, stejně jako Hlava XXII, přehlédl že šlo hrát 14.h3!, podle počítače stále ještě s malou výhodou bílého (0,43/hl.22) ...

19.07.2011 16:35 | Autor neznámý

Pravděpodobně se jedná o nějakou soukromou partii Horta proti tehdejšímu počítači. Nejsem si jistý, zda by braní 13.-Vxf3! přehlédl i můj tehdejší Mephisto II Modular (cca 1984), natož pak pozdější SuperMondial, nebo dokonce Berlin 68000. Houdini by na e5 bral 12.ed5, místo 12.-Jg4 by bral cd5 (možná by se nakonec dopočítal i ke Jg4, zdá se mu to zhruba rovnocenné) a souhlasí s Hortovým návrhem 13.h4.

Proklepl jsem Megabázi, pozice po 10.tahu černého se hrála ve třech pozdějších partiích.

a) Vaulin - Naumkin, Prague op 1989, bílý odbočil 11.h3. Houdini mimochodem navrhuje 11.ed5 (+1,11/hl21)

b) Schlosser-Knaak, bundesliga 1993/94, tam odbočil až černý a to 11.-Jbd7. To by hrál také Houdini (0,71/hl21).

c) Jaehnisch-Zimmermann, Chemnitz op 1998, bílý 11.Dd3.

19.07.2011 16:02 | Autor neznámý

@kal: Díky! Škoda, že už jsem tu bednu výstřižků dávno vyhodil, tu Hortovu s počítačem na benzínce bych asi musel jít hledat do městského archivu ...

Špatná předpověď, budou-li se počítače zlepšovat dosavadním tempem, budou roku 2082 moci dávat lidským MS věž navíc. Ledaže by v té době byli lidé tak trochu geneticky upraveni - nevím, jestli by bylo o co stát ...

 

19.07.2011 13:18 | Autor neznámý

Zdravím, zde zmíněná silvestrovská hříčka pana Horta, skrývajícího se ovšem pod pseudonymem (číslo před partií je z mé soukromé databáze partií, které nebývají v megabázích):

 

(67917) ABC Hlava XXII - Levin,A [A10]
Metropolis MS, 31.12.1982
Uvádíme rozhodující partii zápasu o titul absolutního mistra světa, která se hrála v hlavním městě světa Metropolis včera večer, tedy v poslední den roku 2082. Bílé figury vedl mistr světa mezi počítači ABC Hlava XXII, černé "člověčí" mistr světa Alexandr Levin. Partie se hrála na vyprodaném stotisícovém stadiónu zivými figurami, v rolích pěšců nastoupili starší pionýři, v rolích figur zaslouzilí členové baletu hlavního města. Stav zápasu 10:10, kdo vyhraje v této partii, vyhraje celý zápas. 1.Jf3 f5 (Volba zahájení nasvědčuje tomu, ze jde skutečně o všechno) 2.g3 Jf6 3.c4 e6 4.Sg2 d5 5.0–0 Sd6?! (Objektivně je lepší Se7) 6.Jc3 c6 7.d3 (Dobré, ale ještě silnější bylo 7.d4 s dalším 8.Sf4 a černý by měl slabiny na černých polích) 7...0–0 8.Dc2 De8 9.e4! fxe4 10.dxe4 Dh5 11.Ve1 (Hrozí vidlička 12.e5. V této chvíli vládla na stadionu pochmurná nálada a na Levina by si byl nikdo vsadil. Ale lidský mistr světa najde zajímavou oběť pěšce) 11...e5! 12.cxd5 Jg4 13.Jd1? (Bílý měl zahrát 13.h4. Teď se černý dostane k prudkému útoku) 13...Vxf3! 14.Sxf3 Dxh2+ 15.Kf1 b6! (To asi počítač nedocenil. Po 15.Sxg4 by přišlo Sa6+ 17.Se2 Dh1 mat) 16.Se3 Sa6+ 17.Ve2 cxd5 18.Da4 (Hrozí 19.De8 mat) 18...Dh3+ 19.Sg2? (Rozhodující chyba. Počítač stále hraje na výhru a nevidí nebezpečí. Lepší bylo 19.Kg1) 19...Dh5 20.f3 Jf6 21.exd5 e4! (Po tomto úderu se pozice bílého rychle zhroutí) 22.g4 Df7 23.fxe4 Sg3! 24.Sf3 Jxg4 25.Kg2 Je5! 26.Sf4 Sxf4 (a bílý se vzdal, za nepopsatelného jásotu celého stadionu. Člověk je pořád ještě lepší nez sebedokonalejší počítač. Rudé právo 31.12.1982 - Řídí mezinárodní velmistr Omen Nemo) 0–1

19.07.2011 11:17 | Autor neznámý

@kal: O důvodech nadšení některých diskutujících se dá jen spekulovat. Ale třeba se jim oproti klasické knize líbí to, že zde mají partii jak se říká loženou přímo na podnosu, v elektronické podobě a ještě zadarmo.

19.07.2011 09:50 | Autor neznámý

K dostání možná je, ale v knihovně ji nemají. A když vidím cenu 480,- ... (ChessLady dokonce za 550 - to jsem netušil, že se rozsahem blíží Předchůdcům)

www.chessville.com/reviews/Prague1908.htm

Tahle ukázka mi z hlediska komentáře tolik neříká - i když počítač snad našel chyby.

19.07.2011 09:24 | Autor neznámý

Nemohu si odpustit:

- Hlaváčku, četl jste moji knihu zbytečné otázky v kriminalistice ?

-Ne.
 
-No a přitom je všude k dostání..

19.07.2011 08:31 | Autor neznámý

Autor: Kalendovský, Jan / Závodný, Zdeněk
Název: První mezinárodní šachový turnaj v Praze 15. 5. až 12. 6. 1908
 
Původní turnajová kniha velice silného turnaje se všemi 190 partiemi a dalšími desítkami partií z vedlejších turnajů, simultánek apod. Všechny partie jsou komentované, zčásti autory, zčásti z dobových zdrojů, komentáře prověřené počítačem. V turnaji, který spadá do zlaté Durasovy éry, hrálo 20 hráčů každý s každým, 1.-2. Duras, Schlechter, dále Vidmar, Rubinstein, Teichmann, Maróczy, Leonhardt, Marshall, Janowski atd. Slovní souhrny k jednotlivým kolům, tabulky, přehledy, biografické medailonky osobností kolem turnaje, historie vzniku turnaje, mnoho zajímavých dobových foto a dalších informací jak přímo z turnaje, tak z jeho zákulisí. Mnoho z těchto informací je dříve nepublikovaných a dnes prakticky nedostupných, vyhledaných v dobovém šachovém i nešachovém tisku 

chessbookshop - Mokrý
Místo vydání: Brno 
Vydavatel: SNZZ 
Rok vydání: 2008 
Číslo vydání: 1. vydání 
Počet stran: mnoho foto a ilustrací v textu, 422, (6) stran 
Vazba: Pevná vazba 
Řeč: Česky 
Diagramy: mnoho 
Formát knihy: 8vo  
Náklad: (400) výtisků 
Kód: #4929 
Cena: Kč 480,-  

19.07.2011 00:02 | Autor neznámý

@kal: Knihu opravdu neznám. Dokonce o ní slyším prvně - takže možná je škoda, že knihu neznám, ale pokud se najdou šachisté, kteří o ní nikdy neslyšeli, tak to je škoda pro autory. A také záleží, jak je ten rozbor provedený, jestli to jen někdo projel a napsal poznámky typu -0,75 ... -0,30 ... -0,62 ... Myslím, že bych to napřed musel pro srovnání vidět. Podkuřovat? Nevím, mě je nepříjemné už jen to, že bych se měl pana Horta na něco takového ptát, když bych ty jeho poznámky nepoužil, maximáln bych na ně někde odkázal .. "poznámky našeho velmistra najdete v knize ...". A pokud by on na přímý dotaz řekl ne, tak já zase takovou drzost nemám, abych stejně provedl ano. Takže považuji za výhodnější se neptat vůbec.

Já se s ním neznám. Ale pokud vím, on zase takový odpůrce počítačů není. Když ještě před emigrací vedl rubriku v RP, byla tam jedna jeho partie s nějakým z prvních počítačů - při cestách na německou ligu se vsadil někde s majitelem benzínové pumpy, že ten jeho stroj porazí (vlastně ně porazí, přímo zmatí) do 25.tahu a ještě černými! I na tehdejší dobu docela odvážná sázka, protože počítač mohl být sice prohraný v 15.tahu, ale mat mohl být ještě daleko. Příloha někdy kolem roku 82, vy si to asi dokážete najít ... Hrál černými lotyšský gambit, myslím, více si z té partie nepamatuji. Také tam jednou byla v aprílové rubrice jakási partie z budoucnosti, člověk (Levin, MS) - počítač. Samozřejmě tehdy v rubrice člověk vyhrál, jestli si uvedenou partii Hort nějak vymyslel, nebo použil nějakou odněkud z časopisu, netuším.

Co se té sázky týká, dnes by se to mohlo být téměř obráceně. Mat v25.tazích by sice určitě nedostal, ale docela bych tipnul, že v 25.tahu bude mít nějaký materiál bez náhrady méně - počítači by se samozřejmě musela upravit knihovna tak, aby s ním Hort bílými nemohl hrát něco prozkoumaného ...

Zdravím, PH. 

18.07.2011 22:30 | Autor neznámý

Zdravím, to co v některých z Vás diskutujících vyvolává téměř nadšení, jsme už před dvěma lety předvedli v naší knize o sto let starém velmistrovském turnaji v Praze 1908. Tedy takovou konfrontaci původních poznámek autorů partií s náhledem (resp. kontrolou a nalezením mnoha taktických pochybení i nepřesně vedených koncovek) kvalitního počítačového programu. Samozřejmě bylo třeba tomu pak dát taky přimeřenou literární formu. Což se snad celkem podařilo. Ale jak se zdá, řekl bych že nikdo ze zde diskutujících tuto knihu patrně nezná. Což je jistě škoda - spíš pro ty "neznalce".  Ale nechci vám snad něco vnucovat - jenom upozorňuji na nepopiratelný fakt. Takže dále ať pan Háse přezkoumává se svým přístrojem klasiku - proč ne? Není první ani poslední... a nikomu podkuřovat (nejsem si zcela jist, co tím myslel) nemusí.

18.07.2011 16:28 | Autor neznámý

Pane Háse, je logické, že máte vlastní představy o svých článcích, včetně výběru partií a přístupu k nim. Nechci Vám do ničeho mluvit - jenom jsem v rámci diskuse napsal svůj názor. Přeji Vám úspěch s dalšími příspěvky a stejně vysokou čtenost jako u tohoto.

18.07.2011 14:24 | Autor neznámý

@Šemík: To je všechno hezké, ale je třeba vycházet především z vlastních možností.

1.Nejraději pracuji sám a to poslední, o co stojím je, aby mi do něčeho někdo mluvil 2.Už dávno na vojně jsem zjstil, že nejvýhodnější postoj je "můžeš skoro všechno, jen se na to nesmíš ptát". Tak proč bych měl podkuřovat Hortovi (nebo komukoliv jinému) jen proto, aby mi někdy v dobré náladě velkomyslně dovolil se podívat na jeho partie s počítačem? 3.Pokud se vůbec na tu partii Hort-Geller dostane, jako že se mi po takových nápadech na ní nechce, tak bych to viděl tak, že já ji projedu podle svých nejlepších schopností a možností a potom - ať se k tomu vjadřuje kdo chce a jak chce. Když by nějaký komentátor chtěl, mohl by na základě takové poctivé analýzy udělat alespoň někdy slušný komentář. Třeba zrovna poslední Pořad v šachu byl ukázkou, jak to nemá vypadat. Modr 14 dní po simultánce jen papouškoval to, co jim o prohře s Bolkem řekl sám Anand, jen tak v rychlosti, aby se jich zbavil. To Bolkovo e5 třeba nebylo zase tak dobré. A objektivně stál Bolek na výhru už před tou Anandovou finální hrubkou, jen je otázka, zda by to při jeho lepší hře dokázal vyhrát - jestli si pamatuji ten svůj tehdejší rozbor zde v nějaké diskuzi, musel by černý (proti mistru světa) dočasně obětovat pěšce ... 4.Při takovém přístupu je pro mě lepší analyzovat partie těch, kteří už do toho zasahovat nemohou.

18.07.2011 13:50 | Autor neznámý

Jiří Dufek: Ano, to je kopie ze stejného vydání knížky "Na sedmi šachovnicích", jaké mám já. Také si myslím, že zde už k žádnému porušení autorských práv nedochází, a pokud snad ano, předpokládám, že GM Hort by byl velkorysý a v tomto případě by zamhouřil oko. Spíše považuji za důležité případné vzbuzení jeho zájmu. A třeba by (v případě zařazení jeho komentáře k počítačovému rozboru p. Háseho) souhlasil i se spoluautorstvím článku, což by příspěvku pana Háseho (při vší úctě k jeho aktivitám) významně dodalo na prestiži.

18.07.2011 12:04 | Autor neznámý

Po více jak 40ti letech si mmůžeme dovolit malé porušení (jestli vůbec) autorských práv:

www.dufek.cz/geller.pdf

 

18.07.2011 09:02 | Autor neznámý

zdravím Šemíka, tím by to byla naprostá, ale totální článková bomba, něco jako, když na facebooku kontaktujete špičkové hráče a jim stojí za to Vám odpovědět :)

18.07.2011 08:20 | Autor neznámý

@Šemík: Absolutní souhlas, to by bylo ideální.

18.07.2011 07:01 | Autor neznámý

Oprava: Hort-Geller (nikoli Geller Hort, jak je chyxbně uvedeno dole).

18.07.2011 06:24 | Autor neznámý

Od věcí technických, které jsou pro řadu čtenářů španělskou vesnicí (i pro mě, přiznávám) se ještě jednou vrátím k těm šachovým. Proč jsem v případě výběru partie Hort-Geller navrhoval kontaktovat Horta a zeptat se ho, zda by proti eventuálnímu komentování partie nic nenamítal (psal jsem: bez ohledu na to, jak je to s právy autoerskými či jinými - tím jsem měl na mysli etickou stránku věci). 1/ Zaprvé byste ho tím vtáhl do děje, a třeba by i po letech něco zajímavého k partii řekl; 2/ Především ale byste mohl článek obohatit oprávě tím Hortovým mimořádně zajímavým komentářem. Píšete, že se jím nechcete nechat ovlivňovat, ale to byste samozřejmě nemusel, mohl byste to doplnit až nakonec, nezávisle na tom, co říkají stroje, a  pak by to mohlo vypadat třeba nějak takto: ... 17.Dxg5. Hort: "A Geller začal myslet a myslet (+ doplnit Hortem uváděnou variantu i Hortovy pocity při zahrání tohoto tahu)"; A jako kontrast: Motory uvádějí: (a vidělo by se, jak hodně či málo se liší pohled současných motorů od pohledu velmistrů).

Řekl bych, že článek by tím rozhodně získal na zajímavosti, nejen pro ty čtenáře, kteří se a priori staví proti suchému hodnocení partie jen za pomoci počítačů. Právě proto jsem navrhoval zmíněnou partii Geller-Hort, která je skvěle a velice podrobně komentována jedním z aktérů (knížku s komentářem mohu zapůjčit). Když vyberete jinou, pokud možno rovněž podrobně komentovanou, bylo by podle mne vhodné postupovat stejně, včetně kontaktování autora, případně obou autorů partie.

 

18.07.2011 01:06 | Autor neznámý

www.chesspraga.cz/download/utils/pgn_htm.xls

Ještě jedna oprava ...

18.07.2011 01:02 | Autor neznámý

Generátor diagramů z FEN v Excelu (Beta verze - neodladěno) - www.chesspraga.cz/download/utils/fen-html.xls(umí i vygenerovat startovní pozici pro chess960, ale jestli by třeba nějaký mobil utáhl tu spoustu vzorců, to nevím ...)

Další zajímavosti tamtéž: www.chesspraga.cz/download/utils/fpgn-htm.xls (umí z pgn jedné partie udělat primitivní stránku - neodladěno a bez návodu, kdo neumí html, udělá lépe, když to bude dělat přes word, i když ten výsledný kód bude o dost větší). www.chesspraga.cz/download/utils/calc-excel.xls (Kdo používá místo Excelu Calc z Open office, zde je tabulka anglických názvů pro české funkce Excelu ...) www.chesspraga.cz/download/utils/uci-options.xls (pro vytahání všech nastavení uci motorů a jejich vložení do souboru uci Fritze - mnohem snáze se tak ladí různá nastavení. Nefunguje 100%, protože každý motor vypisuje trochu jinak své možné nastavení ...)

18.07.2011 00:30 | Autor neznámý

Generátor už mi pracuje i v Excelu!

18.07.2011 00:29 | Autor neznámý

8 Pole_diagramu(a8) Pole_diagramu(b8) Pole_diagramu(c8) Pole_diagramu(d8) Pole_diagramu(e8) Pole_diagramu(f8) Pole_diagramu(g8) Pole_diagramu(h8)
7 Pole_diagramu(a7) Pole_diagramu(b7) Pole_diagramu(c7) Pole_diagramu(d7) Pole_diagramu(e7) Pole_diagramu(f7) Pole_diagramu(g7) Pole_diagramu(h7)
6 Pole_diagramu(a6) Pole_diagramu(b6) Pole_diagramu(c6) Pole_diagramu(d6) Pole_diagramu(e6) Pole_diagramu(f6) Pole_diagramu(g6) Pole_diagramu(h6)
5 Pole_diagramu(a5) Pole_diagramu(b5) Pole_diagramu(c5) Pole_diagramu(d5) Pole_diagramu(e5) Pole_diagramu(f5) Pole_diagramu(g5) Pole_diagramu(h5)
4 Pole_diagramu(a4) Pole_diagramu(b4) Pole_diagramu(c4) Pole_diagramu(d4) Pole_diagramu(e4) Pole_diagramu(f4) Pole_diagramu(g4) Pole_diagramu(h4)
3 Pole_diagramu(a3) Pole_diagramu(b3) Pole_diagramu(c3) Pole_diagramu(d3) Pole_diagramu(e3) Pole_diagramu(f3) Pole_diagramu(g3) Pole_diagramu(h3)
2 Pole_diagramu(a2) Pole_diagramu(b2) Pole_diagramu(c2) Pole_diagramu(d2) Pole_diagramu(e2) Pole_diagramu(f2) Pole_diagramu(g2) Pole_diagramu(h2)
1 Pole_diagramu(a1) Pole_diagramu(b1) Pole_diagramu(c1) Pole_diagramu(d1) Pole_diagramu(e1) Pole_diagramu(f1) Pole_diagramu(g1) Pole_diagramu(h1)
  a b c d e f g h
(rochády : B: - Č: - e.p: -)
25. --- černý na tahu

17.07.2011 16:04 | Autor neznámý

Pěkný článek, velmi dobrá práce a až neuvěřitelně dlouhá, těžká diskuze! Je dobře,  že v ní nakonec obstáli slušní, byť i z části anonymní přispěvatelé!

17.07.2011 15:07 | Autor neznámý

To je na Bolkovi, ne na mě, já mu to posílal někdy v pátek, ale to on už byl na odjezdu ...

17.07.2011 14:44 | Autor neznámý

honem honem, ať už je druhé pokr :)    

17.07.2011 13:48 | Autor neznámý

No dalším krokem by bylo vkládání diagramů do diskuze na kterých lze přehrát nějakou variantu, nebo partii tak jak je to na www.chesstempo.com

17.07.2011 12:56 | Autor neznámý

No, v Excelu bych se s tím piplat nechtěl, zas tolik si s ním netykám

17.07.2011 12:46 | Autor neznámý

@Bond: To je v podstatě to, co v tom Excelu právě vytvářím. Ty bys to jen udělal jako exe, takže uživatel by se obešel bez Office. A já to dělám, abych se trochu pocvičil a nezapomněl ten Excel úplně, kdybych v něm někdy dělat musel.

17.07.2011 12:43 | Autor neznámý
Nojo, lze přeci jen i ty poskládané tabulky - nevím, proč mi to tuhle padalo. Tohle je z mých stránek partií k přehrání (Oběti na h2/h7), Korčnoj-Sokolov, Wijk an Zee 1993, bílý zde vyhrál obětí na h7.

www.chesspraga.cz/partie/obetih7.htm

17.07.2011 12:41 | Autor neznámý

P.S. Já můžu na požádání udělat generátor diagramu - ve stylu, že mu zadáte FEN (nebo přímo nastavíte pozici na šachovnici) a on pomocí předdefinovaného makra z toho vygeneruje text (třeba HTML tabulku apod, fungovalo by to na principu - cykluj podle řádků/sloupců, pro každý řádek/sloupec přidej nějaký prefix/suffix, pro každou figurku na daném políčku (bílé/černé) vlož zadaný text).

17.07.2011 12:30 | Autor neznámý

Tak a teď otestuju vložení diagramu pomocí grafiky z mých stránek, to jsem zvědav, co z toho vyleze.

OK

17.07.2011 12:12 | Autor neznámý

Aha, ten Zechiel umí přehrávat, no ale to uděláš v ChessBasi, kdo ví kde, dokáže si počeštit i ta tlačítka a označení figur, například - musí se to vyhledat v jednom z těch js souborů..

17.07.2011 12:09 | Autor neznámý

www.zechiel.com/czech/

Tohle je také legrační, za 5$. Já nedávno jen tak pro zábavu dělal generátor PGN-HTML (jak jinak, v Excelu). Ale je úplně zbytečný, protože když se dá ve Fritzovi kopírovat partii, zobrazí se správně i po vložení do Wordu, včetně diagramů, jsou-li označená místa, kde mají být. Pak to stačí uložit jako htm, nebo s diagramy mht a je to ... Jen ten výsledný kód u mě by byl mnohem menší, ale obrázky diagramů by se tam musely přidávat ručně ...

17.07.2011 12:04 | Autor neznámý

Právě takovou tabulku sem nevložíš. FEN->grafika je právě ten od Wittuse. PHP já neumím ... Hlavně ten jejich generátor je dost neúsporný, ukládá tu png ve 24bitové hloubce. Snížením barev na 16 se dá velikost srazit na polovinu (5.5KB můj gif, proti jejich 11.4KB png). To už je rychlejší si nastavit Fritze (nějaké plné barvy), sejmout printscreen, vysypat do Irfanu, oříznout a snížit počet barev na co nejméně, uložit. Pro umístění sem, protože editor obrázky neukládá, je nutné umístit někam na internet a z nějaké narychlo secvaknuté stránky klipnout sem ...

Vygenerovat digram z 64 obrázků políček umí Chesspad. A bude to umět i ten můj Excel. při změně nastavení.

17.07.2011 11:43 | Autor neznámý

No vkládání celého obrázku jako diagramu jsem neměl na mysli, myslel jsem jednotlivá políčka, která se seřadí do tabulky (jako to mám třeba na svých stránkách). Ale taky by to chtělo nějaký generátor FEN -> grafika. A zůstal by problém s uložením obrázků na webu - nejlépe by to bylo přímo na tomto serveru, aby to bylo "navěky".

Hlavní problém je, že tunajší administrátoři asi nemají k dispozici zdrojové kódy od tohoto editoru příspěvků, takže si ho nemůžou přizpůsobit k obrazu svému. Nebo se mýlím?

17.07.2011 11:11 | Autor neznámý

Odezva toho serveru také není moc rychlá, nějaká ta desetinka vteřiny, než se ten jejich diagram objeví tady.

17.07.2011 11:09 | Autor neznámý

Problém ale je v tom, že pokud ta jejich adresa bude mimo provoz (zrušení domény, porucha serveru), ten diagram se zde nezobrazí. Ty fonty mají výhodu, že jsou zde "na věky", ledaže by je administrátor smazal.

17.07.2011 11:03 | Autor neznámý

Vlastně si ho lze označit ke kopírování přímo na té stránce myší:

Your Generated Chess Board
 

Pozice je jen příklad, z jedné bleskovky programů, které hrály na notebooku přes noc.

17.07.2011 10:57 | Autor neznámý

@Wittus: No právě, musíš napsat jednoduchou html, zobrazit si ji na počítači a klipnout sem. Zkus to :

<img src = "http://www.chessvideos.tv/bimg/akar9r829yfv.png">

vložit do notepadu, uložit jako htm třeba na plochu, snázvem diagram.htm, zobrazit si ji v prohlížeči (bez tagů html, head, /head, body, (sem by správně patřil tem img), /body a /html to sice není korektní dokument, ale explorer by ho zobrazit měl i tak. Tam si ho označíš ke kopírování a vložíš sem.

 

17.07.2011 10:21 | Autor neznámý

Diagramy se dají dělat takto: http://www.chessvideos.tv/chess-diagram-generator.php

Ale nevím jak to dostat jako obrázek sem. Viz mé neúspěšné pokusy.

17.07.2011 10:19 | Autor neznámý

<img src = "http://www.chessvideos.tv/bimg/akar9r829yfv.png">

17.07.2011 10:15 | Autor neznámý

http://www.chessvideos.tv/bimg/20jyw7j97y4kc.png

17.07.2011 09:24 | Autor neznámý

@Bond: Velmi správně. Obrázky sem ale nevložím, to bych je musel dávat k sobě a linkovat je sem. Jenže pak zde nebude vidět diagram přímo. Excel už je ve stavu, že vložení diagramu z Fritze sem mi zabere tak 30s, jen to doladit, doplnit nějaké komentáře pro případné další uživatele a dopsat ještě nějaké další vzorečky pro kontrolu chybových stavů - více králů, pěšci na 1.či poslední řadě, nesprávně vložený FEN - třeba zkrácený o jednu řadu apod. Bude-li dnes klid, pomalu se probírám do provozuschopného stavu a začnu na tom dělat. Partie ještě dnes raději vidět nechci, snad až večer si u té k  třetímu dílu udělám nějaké značky.

17.07.2011 09:18 | Autor neznámý

@Šemík: A zrovna včera mi napadly hned dvě partie Karpova, o terých bych mohl uvažovat. Hort-Geller 66 je ta partie, o kterém jsem se tu už zmínil. Psal o ní Veselý v Průvodci (možná opsal Hortovu knihu, s jeho svolením, já ji nečetl, dokonce jsem ji ani nikdy neviděl ...) ale ve 2.vydání mu tuto kapitolu vyřadili kvůli Hortově emigraci. Hrála se tam Španělská s 6.Sxc6. Mohu ji zařadit někam do pořadníku. Co se práv týká, nevidím důvod, proč bych se měl Horta ptát na cokoliv, komentáře by byly mé, nikoliv jeho (při komentování s počítačem se na cizí komentáře nedívám, aby mě neovlivňovaly - až úplně na konec je někdy projedu) a partie je veřejná. V Průvodci je psáno, co si tak pamatuji, že Hort už dopoledne před partií přemýšlel, co zahrát, jestli Skotskou a nakonec si vzpomněl právě na tu dvakrát odloženou výměnou Španělskou. Gellera znervóznili fotografové, to Horta povzbudilo. Geller hrál nečekaně rychle, protože podobnou pozici už hrál dříve s někým jiným, ale nakonec do léčky spadl ... 

Ani Bobby by samozřejmě neměl zůstat stranou - sehrál sice lepší partie, ale mě nejvíce zajímá, jak dokázal zlomit Larsena 6:0, například. Na ten zápas bych se někdy rád podíval důkladněji. Larsen do té doby byl (prý) považován za nejlepšího turnajového hráče světa, i když v zápasech se mu tolik nedařilo. Uvidím, kolik toho do konce prázdnin stihnu. Z Tala a jeho soupeřů by se počítač možná pomátl ....

17.07.2011 09:00 | Autor neznámý

No pokud jsem to dobře pochopil, tak ty figurky jsou jenom font, takže můžou mít jenom 1 barvu. Chtělo by to asi nějaký absolutní odkaz na obrázky, tím by se to dočasně vyřešilo.

17.07.2011 00:39 | Autor neznámý

wow, to by bolo skveléé a Geller je bomba hráč, super byl Leonid Stein, nebo Tal, to by byly nářezy :), to by zase lidí neskouslo, že amatéři koukají do not Mozartům. :), díky šemíku, ad Pavel: právěže lepší by byly (pokud jsem to dobře pochopila) ty neprůhledné figurky-kameny, bílé s černými linkami, černé s bílými linkami, stávající v nachovém diagramu mají bříška prořízlá. :)

17.07.2011 00:13 | Autor neznámý

Pokud nemáte vytipovanou partii, vřele doporučuji nějakou, která je jedním, případně oběma aktéry podrobně komentovaná. Jednu takovou jste už zmínil - byť v jiné souvislosti. Je to partie Hort - Geller z Mistrovství spřátelených armád (tak se to tehdy jmenovalo) v Praze 1966. Hort ji podrobně okomentoval (včetně popisu svých pocitů během partie) v turnajové knize Na sedmi šachovnicích (vyd. 1968). Asi by ale bylo vhodné zeptat se nejdřív Horta, zda by proti tomu nic nenamítal (bez ohledu na to, jak je to s event. právy autorskými či jinými). Snad by s tím souhlasil, třeba by to i jeho samotného mohlo zajímat.

16.07.2011 23:32 | Autor neznámý

Zrovna ty "průhledné" figury generátor html  zatím neumí, protože ... se mi to nelíbí. Ale doplnění je záležitost maximálně půl hodiny, to zítra v práci určitě zvládnu :). Pak už bude záležet na každém případném uživateli, jak si to nastaví a v jakém tvaru sem bude ty zajímavé diagramy vkládat. Barvy jsou v podstatě z webu Pragovky, to už vím přes 10 let, že ta hnědá je na oči možná ještě lepší, jak odstíny modré ve Windows. Teď jsem trochu utahaný a vymýšlením ptákovin v Excelu odpočívám, ještě jsem si ani nevytipoval partii pro 3.díl.

Čím lepší hráči, tím menší riziko zběsilých změn mezi znaménky + a - - tím méně práce pro mě. Když to chci dělat důkladně, i tak je to na několik dní, vždy pár hodin denně, zatímco stroj hledá, já stíhám i brouzdání po netu. Ale i tak nejpozději třetí den mám té partie plné zuby, když si představím korespondenčního hráče, který se nějakou kritickou pozicí zabývá třeba měsíc ... Co je ve 2.díle se nechte překvapit, Bolek prý přijede v pondělí, tak to sem snad do dvou dní dodá.

16.07.2011 22:05 | Autor neznámý

Dobrý večer, políčka, barva super, nešly by ty bílé figurky s černými líniemi místo stávajících prázdných (tedy v barvě šachovnice) (možná poslední rušivé {subjektivně} místo)? :)

16.07.2011 20:08 | Autor neznámý

Nevím, co máte na mysli. Tohle moje hraní s diagramy se týká jen vkládání zde diskuze a musí se to odladit. V tom Excelu to ostatně bude nastavitelné, pokud by ho kromě mě používal někdo další, nastaví si to podle sebe. Mě se třeba na té úpravě NŠS nelíbí zrovna ty šachovnice s dřevěnou deskou, raději používám plné barvy. K nastavení ChessTeatre nemám přístup.

Kdo si přehrál ten rozbor, určitě si vzpomene na nejlepší tah černého. Excel začíná fungovat, jak má, zbývá na zítřek posledních pár nedodělků - tu mřížku mezi poli mohu dát také jako nastavitelnou položku, teď jsem ji musel odstraňovat přes Notepad ručně.

16.07.2011 11:57 | Autor neznámý

ad pavel háse, jestli bych mohla:  zkušte co nejmenší kontrasty, ta chessbase verze v chesstheatre je super, rozhodně ne dělení políček ještě mřížkou, strašně to svádí oči, jen bolí se na takový diagram dívat, stojí to strašně síly na udržení pozornosti, já jsem si ve čtečce dala třeba žluto růžové slabé pozadí, takové nachové, vybledlé a o něco tmavší písmenka, v podstatě jako zase to chessbase (asi jsem na to ujetá :) ), a je to příjemné pro oči. Na druhou stranu figurky mohou být zase jasně konturovány, větší, určitě ne jen jako stínované s výřezy, s průhledem, protože to pak mají dvě podoby (na prázdném a plném poli) a tak... O čem bude zase další rozbor? Nějací koryfejové-titáni?

16.07.2011 11:49 | Autor neznámý

Dobrý den, až teď jsem si všimla, že jmenovec Zdenda to zkomolil, vůbec jsem to nezaznamenala, nezlobím se na něj, O sancta simplicitas, o tempora, o mores! . . . Šimurdová exactly pls.

16.07.2011 10:15 | Autor neznámý

A pokud tam nestojí na sloupci nestojí figura, bez rámečku je zase diagram "komprimován". Ten jejich editor si totiž vezme jen některé definice a jiné ignoruje.

16.07.2011 10:09 | Autor neznámý

No a když klipnu do Exxcelu, který z toho udělá html (zatím to neumí, ten hnědý digram jsem dělal jako ukázku ručně, to až večer), musím vygenerovaný kód vložit do poznámkového bloku, uložit jako htm, zobrazit v prohlížeči a překopírovat sem. To samé přes Word asi nejde, editor zde pak hlásí chybu php. Anebo mohu z té kontrolní desky, co v tom Excelu mám, kopírovat přímo, schválně, poznáte, že ty tři pozice (diagram, FEN a ty rozsypaná písmenka níže) jsou stejné, když vám to nikdo neřekne?

72. černý na tahu -> (50 k ½)
8                
7              
6                  
5                
4                  
3            
2            
1                  
  a b c d e f g h  
rochády: B: - Č: - e.p: -

16.07.2011 09:57 | Autor neznámý

Při kopírování přes prohlížeč žádný problém, viz. ten hnědý diafram níže, tam si mohu vybrat barvy, jaké chci, v tom Excelu to půjde nastavit. Ty poslední dva diagramy jsou z Excelu přímo, z kontrolního diagramu, který si poskládá z vloženého FEN. 

To by se musely použít i zde pro bílé třeba šedě tištěné černé. A jak Excel 2003 přinutit, aby jednou na stejném poli tisknul šedě a jednou černě, když by tam byla identická hodnota - Unicode figura?

Když použiji podmíněné formátování, potřebuji v tom poli jiné hodnoty, než u černých figur. nevím, zda to jde definovat podle znaku unicode: je nižší, jak něco, zabarvi jinak. A u těch bílých to vlastně jen rozostří okraj, vnitřek zůstane prázdný, takhle jsou ty fonty udělané a nic s tím neudělám.

S obrázky to je něco jiného, tam se to dá udělat snadno a stačí čtyři barvy. I když já dávám přednost mírnému ztmavení bílých polí a figury ať "svítí".  Na svých přehrávacích stránkách mám třeba silně vykreslené figury, obšlehnuté z Hoganu - tam ani bílé na bílých nevadí, ovšem obrázkový diagram sem nevložíte. Ideálně vyřešené to mají na Talkchess, tam napíšete [D]"sem vložíte FEN" a ve fóru vidíte docela dobře vypadající diagram. Když klipnete FEN sem, vytvoří se něco jako diagram z písmen, ale kvůli špatnému formátování se to nedá použít, někdo, kdo programoval tento editor, to prostě nezvládl, ukázky:

1.Dám ve Fritzovi kopíruj pozici, vložím napřed do poznámkového bloku, tím se zbavím formátování, které si k tomu přidává Fritz, označím znovu a vložím do schránky, vysypu sem a je to O.K.  6b1/2k3R1/8/6p1/8/K1p2P2/1R1p2P1/8 b - - 0 72 

2.Ale když to z toho Fritze vysypu sem přímo, stane se toto:

XIIIIIIIIY
8-+-+-+l+0
7+-mk-+-tR-0
6-+-+-+-+0
5+-+-+-zp-0
4-+-+-+-+0
3mK-zp-+P+-0
2-tR-zp-+P+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
 

Nějaká definici rámečku, + a - zřejmě značí barvu polí, figury malými jsou černé, velkými bílé a když je před některou figurou ještě písmeno, stojí na tmavém poli, 0 je okraj. Po nějakém delší cviku by se snad v tom někdo mohl i orientovat, ale jako ukázky diagramů zde je to nepoužitelné.

16.07.2011 08:38 | Autor neznámý

@PH: No podle mě by stačilo, kdybyste ty bílé figurky vybarvil o něco tmavší bílou, aby nesplývala s barvou pozadí.

16.07.2011 01:19 | Autor neznámý

Dotaz

Zajímalo by mě, zda je diskutující Zd. Šimurdová totožná (identická) s osobou, která je v debatě nazývána Šmudlová.

Pokud ano, jaký má označení "Šmudlová" smysl?

Pokud ne, KDO je "Šmudlová"? Žije pod tímto jménem v civilním životě?

Děkuji předem.

15.07.2011 23:34 | Autor neznámý

           
       
       
           
             
           
       
       

Ty bílé na tmavých polích mi štvou, ale mohlo by to tak být dostatečné. Generátor pro Excel FEN->Diagram nebo HTML dokončím snad zítra a dám ho někam ke stažení (do budoucna by měl umět také vygenerovat náhodnou pozici chess960.

15.07.2011 23:25 | Autor neznámý

V Excelu jde místo barvy udělat šrafování, ale ty bílé jsou stejně průhledné ... (a sem se to šrafování nezkopíruje, ach jo ...).

           
       
       
           
             
           
       
       

15.07.2011 23:18 | Autor neznámý

Zajímavé, z Excelu to jde přímo, nemusí se to kopírat z html stránky (ovšem pak musí být bílé "průhledné" a ne černé bílou barvou), zatímco z Wordu to nejde. Mají tu nějakou chybu v tom PHP.

Ostatně, všimli jste si, že když zadáte přímo FEN sem do formuláře, celé se to rozsype? Někdo tam zkoušel vkládání FEN implementovat, jen se mu to ... jaksi nepovedlo.

15.07.2011 23:15 | Autor neznámý

           
       
       
           
             
           
       
       

15.07.2011 15:44 | Autor neznámý

Ale no jo, všechno se musí odladit. První komprimace - na prázdných polí "nbsp", druhá s " " a ve třetí správné šachovnici jsou tam figury v barvě pole ... Teď ještě varianta s bílými (černými figurami v bílé barvě, aby neměly ten vnitřek zbarvený různě ...). A trochu menší.

15.07.2011 08:43 | Autor neznámý

No ale ta komprimovaná verze šachovnice má taky něco do sebe

15.07.2011 02:44 | Autor neznámý

No vida, problém vkládání diagramů vyřešen. Duch zvítězil nad hmotou!

15.07.2011 02:43 | Autor neznámý

15.07.2011 02:32 | Autor neznámý

               
               
               
               

15.07.2011 02:29 | Autor neznámý

Že by byl technicky problém vyřešen?

               
               
               
               

15.07.2011 01:55 | Autor neznámý

               
               
               
               

15.07.2011 01:31 | Autor neznámý

Jenže to nekopíruje backgroud - tedy by to snad šlo, ale bez tmavých a světlých polí, ledaže by mě ještě něco napadlo ... Ale i tak, udělat zítra v Excelu převodník na FEN-HTML je hračka a pak to ze stránky zkopírovat sem je hračka. Ještě vymyslet, aby prázdná pole měla stejnou šířku ....

15.07.2011 01:26 | Autor neznámý

♔ ♚ ♕ ♛ ♖ ♜ ♗ ♝ ♘ ♞ ♙ ♟

15.07.2011 00:59 | Autor neznámý

To by v tom byl čert, abych nepřišel na to, jak do diskuze dávat diagramy:

♔ ♚ ♕ ♛ ♖ ♜ ♗ ♝ ♘ ♞ ♙ ♟

15.07.2011 00:24 | Autor neznámý

ad "Jirka Kadlec" a "Zdenek Janda": Panove, pokud mate pocit, ze Vase nicky tvori sekvence znaku odpovidajici obvykle se vyskytujicim jmenum a s tim jako dostatecnym duvodem mate pravo urazet kohokoliv, kdo ma nick jiny, tak vam zavidim jednoduchost vaseho sveta. (Nad postojem "s nounejmaky nediskutuju, protoze je to ztrata casu, ale najdu si cas na to je urazit" se clovek muze asi jen smat nebo brecet.)
Pane "Jirko Kadleci", pokud chcete videt bulvarni zumpu, zavitejte na libovolnou diskusi na libovolnem verejnem serveru a srovnavejte. Vas atak na Bolka, za co je "osobne zodpovedny", je blabol vyprodukovany mentalitou cloveka, ktery by chtel rozhodovat o tom, co se nekde muze objevit a co ne. Ale nemuze se k tomu dostat...
 

15.07.2011 00:02 | Autor neznámý

Re Zdeňka Šimurdová: Pro mě jsou Vaše příspěvky milým pohlazením, děkuji za ně. Na hulváty se vykašlete.

14.07.2011 23:57 | Autor neznámý

souhlas s Morphynistou. Asi si založím nějaký účet na falešné jméno, abych už nebyl anonymem, a vše bude vyřešeno.

14.07.2011 23:17 | Autor neznámý

Pane Jando, vy jste obyčejný sprosťák, vaše vystupování zde je otřesné.

14.07.2011 23:11 | Autor neznámý

@Zdeněk Janda: Jistěže by to bylo asi v pohodě. Vždyť my jsme si s Michalem nenadávali, známe se z dob, kdy hrával v Praze, i když je to už nějakých ... tak 17 let. Že se spolu na něčem neshodneme, to vůbec nevadí. A pokud by ho to vyhecovalo, aby začal psát nějaký vlastní článek, jen dobře.

14.07.2011 22:40 | Autor neznámý

V podání Michala se mi to, Jando,  nezlob se, jako odborná debata, nezdálo, spíše odporná debata, už to skoro vypadalo, že umíš psát čárky, a zase ne, vulgarity jsou od tebe tak trochu netaktnost. Je dobře, že budou další články, věřím, že zvládneš i ty čárky. Tohle je moje poslední blomba za článkem.

14.07.2011 20:05 | Autor neznámý

@Jirka Kadlec - Já se za své názory ani jméno nestydím. Uvedl jsem je při registraci, takže z tohoto pohledu anonym nejsem. Jiná je ale situace zde. Naprostá většina diskutujících jsou -  tedy doufám - slušní a sympatičtí lidé, ale může se stát, že i sem se vetře někdo, kdo vám chce uškodit. Už před nějakou dobou zde byl myslím uveden případ, že kdosi shromáždil něčí příspěvky a pak je poslal jeho zaměstnavateli. Právě proto zůstávám v anonymitě, což ale nemá vliv na to, zda jsou moje příspěvky dobré nebo špatné. A také - na rozdíl od některých "potíračů anonymů" - dokážu diskutovat slušně...

14.07.2011 19:48 | Autor neznámý

re Zdeňka Šmudlová - myslel jsem,že alespoň mezi ženami jsou šachistky duševně normální , holt,ty jsi ta výjimka , co potvrzuje pravidlo , nebudu opakovat tu "holubičku". Polib si... (ostatní prominou) . Zatím to byla odborná diskuze mezi Pavlem a Michalem, do které jsem nijak nezasahoval (až na malou poznámku) , tak co sem taháš moje jméno, magorko?

Re Pavel Háse - věřím,Pavle, že kdybyste se setkali s Michalem, že by to bylo OK. Jak se tvrdívá, v anglickém parlamentu si tam všichni nandají do "blbců" , a pak jdou společně do hospůdky . U nás to ještě neumíme, 90% šachistů jsou hrozně vztahovační ..

re Jirka Kadlec - ano,vše je dobré pro zvýšení sledovanosti , již jsem to ve vztahu k Mitropě psal .....

14.07.2011 19:34 | Autor neznámý

@Zdeňka Šimurdová: Právě posláno, ale Bolek prý jede na Slovensko, takže zde se to snad objeví někdy příští týden ... Já si během večera vytipuji partii pro díl třetí, přes víkend jsem v práci, když bude klid a v partii se nenajde nějaký zádrhel (zatím se vždy našel), pauza mezi druhým a třetím dílem by nemusela být tak dlouhá. Díky za podporu. V kritické fázi jsou diagramy dalšího dílu dokonce i po méně, jak pěti tazích. V zahájení pak trénujte hru naslepo, třeba se Vám zlepší propočet.

14.07.2011 19:01 | Autor neznámý

jste to Vy, pane Kadlec, který asi před rokem uveřejňoval na konkurenčním 63+1 odkazy na pornostránky?

14.07.2011 18:52 | Autor neznámý

ad Morphynista: Hrdě se hlásite k anonymům, proč? Asi se stydíte se za své jméno. Nebo za své názory. Asi za obojí. Asi víte proč. Hrdě se hlásíte k bezejmennému davu pitomců, co mají vždy v pohotovosti svou nevymáchanou hubu.

ad Bolek: Panu šéfredaktorovi to zjevně vyhovuje, nonejmy podporuje, hlavní je pro něj zřejmě návštěvnost, že je to tu dávno bulvární žumpa (viz sprosté urážky velmistra Jansy v kauze Mitropa), mu asi moc nevadí. Přitom by bylo nanejvýš vhodné, aby se Vlastimilovi, který to dlouhou dobu těžce nese, alespoň omluvil, třeba příští víkend v Pardubicích. I když si to Bolek asi nepřipouští, tak za to nounejmácké bahno, je osobně zodpovědný, je to součást jeho tváře, jeho vizitka.

14.07.2011 18:51 | Autor neznámý

Pokud lze ještě kritizovat: pak prosím více diagramů :) kdyby šlo třeba diagram na pět tahů :) ouha, to je lenost, že?

14.07.2011 18:39 | Autor neznámý

Pavle Háse, pište už se těším, Šemíku díky za milá slova, ta partie i s poznámkami Veselého super duper, mám ji též ráda, je to skvost to číst, James Bond right, ano stačí přečít jeden příspěvek (jakýkoliv) Michala Matouška a soudný člověk si udělá názor, netuším, proč přezdívka Zdeněk Janda je originálnější než všechny ostatní :) ha ha ha, kdyby to bylo třeba Zdeněk Kšanda nebo Zdeněk Sranda, nebo Zde niet Sranda.

14.07.2011 18:26 | Autor neznámý

Pobavil mne motor "Matoušek", nechtěně indukovaný hezkým a milým textem Šemíka :). Díky

14.07.2011 14:35 | Autor neznámý

Není mi jasné, proč pan Janda používá slovo introvert v negativním významu. Někdo může být extrovert, tedy více společenský, někdo zase introvert, tedy více uzavřený, kdo raději vyhledává samotu. Ale když už zde řešíme psychologii, tak bych rád ocitoval definici, týkající se jednoho z typů temperamentu -  " Cholerik je labilní extrovert. Je nedůtklivý, neklidný, útočný, vznětlivý, vrtkavý, impulzivní, spolehlivý a stálý  ve svých názorech a životních hodnotách. Nesnese, když nemá vždy pravdu a ani náhodou si nehodlá připustit, že by se mohl mýlit. K ostatním si udržuje nadřazený postoj a jeho chování může někdy vyústit v agresi".  Zda se tato definice vztahuje na anonymy - k nimž se hrdě hlásím - nebo na některé diskutující, kteří uvádějí své jméno - je už na posouzení čtenářů...

14.07.2011 12:28 | Autor neznámý

@Zdeněk Janda: Na tom něco bude.

@Michal: Dovolím si také rýpnout. (...To jsem třeba já, a na tom, jak uvažuju a píšu, je to sakra vidět! ....) Problém je, že já zase tolik nevidím, snad proto to musíš stále opakovat. Viděl jsem jen blog a ten mi, až na pár článků, moc nezaujal. A zahlédl jsem několik dopisů v ČS Šachu, ty byly psané pěkně.

 

14.07.2011 11:26 | Autor neznámý

ad Michal -

Ještě ad Vuorin - jeden názor z netu - " Lidé , co se bojí podepsat pod svoje názory , nemají co dělat na Internetu, většinou jde o introverty, kteří v reálném životě svůj názor nedokáží ani vyslovit. Na Internetu ale mají tunu sebevědomí, ale pod svůj názor se podepíší nějakou hloupou přezdívkou. Doporučuji nečíst názory těchto lidí, pokud ani nevíte ,  s kým máte "tu čest". Nikdy nevíte jestli nečtete názor pouličního, introvertního a hloupého debílka ". S tímto názorem se ztotožňuji..

14.07.2011 10:38 | Autor neznámý

Snad ano - z pohledu malého hezkého světa.

Z mého pohledu to vypadá tak, že já něco dělám: píšu, analyzuju, publikuju, přu se o hodnoty, který mi připadaj důležitý; zatímco Bond je prostě číslo 007 a funguje jako Rosenkrantz a Guildenstern v Hamletovi: dělá hovno a vtipně glosuje události.

Je s váma sranda, kluci a holky - ale všecko má svůj konec.

14.07.2011 09:40 | Autor neznámý

To je ten rozdíl mezi námi. Vy o mě napíšete, že jsem vůl, já to o Vás psát nemusím, protože každému stačí, když si přečte Vaše takypříspěvky na tomto serveru a udělá si svůj názor sám.

14.07.2011 09:15 | Autor neznámý

Maria panno! práce se od koníčka liší tím, že jsem za ni placenej? Ty jsi vůl!

Mraky lidí dělaj svou práci jako koníčka, často ani ne jako koníčka; prostě se tam popelej a desátýho berou vejplatu. Mraky lidí dělaj svou práci, jak maj, a jako oddych potřebujou nějakýho koníčka. Tak sypou varianty do enginů a výsledek je, že obyvatelé malýho hezký světa jsou spokojeni. - A nakonec jsou i lidi, který všecko, co dělaj, potřebujou dělat dobře, přemejšlej o smyslu toho, co dělat, a chtěj to dělat co nejlíp. To jsem třeba já, a na tom, jak uvažuju a píšu, je to sakra vidět! 

Co lze očekávat nyní? Samozřejmě další semknutí malého hezkého světa, který si chce hezky potichu hrát na psaní a na šachy, aby se u toho moc neunavil a aby se u toho nedozvěděl věci, který se dozvědět nechce. Proletáři hezkého světa, spojte se!  

14.07.2011 08:23 | Autor neznámý

No tak v prvé řadě - platí NSS p.Háseho za to, že napsal tento rozbor? Protože pokud ne, pak se nebavíme o práci ale o koníčku.

BTW Toho Veselého nechci kupovat v antikvariátě, chci si koupit výtisk, který září novotou

14.07.2011 08:10 | Autor neznámý

Tady jsme zřejmě znova na začátku. Pokud považujeme za "úchvatný" popis něčeho, co se nejspíš nikdy neudálo, a pokud tvrdíme, že Tarrasch svými poznámkami spekulativní popis, napsaný hlavně tak, aby se líbil, "v podstatě" potvrdil (což není pravda), jsme u toho základního dilematu, který si psáč musí sám pro sebe hned na začátku rozhodnout: zajímá nás práce, nebo okázalá hra na ni?

Jak v případě Houškově, tak v případě Háseho jsem si jistej, že platí varianta B. Že spousta lidí bude bránit jak Houšku, tak Háseho, je přirozené - dosažená úroveň jim stačí, a pokud někdo tu úroveň, která jim vyhovuje a vlastně jim stvrzuje jejich estetickou i intelektuální integritu, napadá, vlastně jim bourá jejich svět. Malý, hezký svět, ve kterém k výkonu není třeba většího nasazení; stačí pustit stroj, notaci analýzy natáhnout do schránky a vložit do editoru.

Nějaký ten canc se přeci vždycky připíše... a že to někomu nestačí? Semkněme se ve své omezenosti pevně a svůj malý hezký svět braňme. Kéž by nám ho Bůh co nejdéle zachovati ráčil.

 

14.07.2011 07:56 | Autor neznámý

re mé horší já - můžeš být úplně klidný, není ztracenější čas, jak "diskuze" s nounejmáky ....

14.07.2011 06:31 | Autor neznámý

Partie i s citacemi s Psychologického průvodce je rozebírána také v knížce K.Plisky Přínos Emanuela Laskera světovému šachu.

14.07.2011 02:07 | Autor neznámý

no jo

14.07.2011 01:21 | Autor neznámý

Diskutovaná partie Tarrasch - Lasker mě zaujala natolik, že jsem se podíval do knihovny a pokochal se knížkami, které jsem léta neměl v ruce. Ten Veselého rozbor a vcítění se do pocitů obou aktérů během partie je naprosto úchvatný, bez ohledu na to, jaké hodnocení dá Fritz, Rybka nebo Matoušek jednotlivým kritickým tahům. Tarrasch tyto své pocity sám popsal a v komentářích v podstatě potvrdil; pokud jde o Laskera, byl bych zdrženlivější. Je to sice jen spekulace, ale jestliže Lasker své rozbory publikoval už v průběhu zápasu, vůbec se nedivím, že byly povrchní (nejspíš jen aby uspokojily čtenáře listu Pester Lloyd), a nevěřil bych jim ani za mák. Že by lišák Lasker dával svému soupeři a úhlavnímu nepříteli návod, jak při partii uvažuje? Vždyť tím by se připravil o svůj hlavní (a možná jediný) trumf v zápase jinak vyrovnaných soupeřů. Jinak pro jistotu předem přiznávám, že o partii nevím nic víc, než co jsem se dočetl. Pouštím se na tenký led spekulací a dávám tak jedinečnou šanci každému, kdo mě bude chtí rozcupovat. (Možná jsou tyto úvahy zbytečné, třeba to Lasker někdy později sám vysvětlil). Jen mě napadlo, že to tak třeba mohlo být...

Jako perličku uvádím, že Pachman tuto partii okomentoval minimálně dvakrát - poprvé jen stručně v 2. díle Strategie moderního šachu (1958), podruhé už podrobněji v novější knížce Jak přelstít soupeře (1990). Jasnou jedničkou je ale Veselý. Podíval jsem se i do monografie o Laskerovi (Vajnštejn, 1981), kde je partie překvapivě uvedena bez komentáře, ačkoli kniha má 288 stran. Jinak se omlouvám za tyto řeči - v podstatě to sem ani nepatří. Ale nějak mi to pátrání udělalo radost, tak se chci o ni podělit; třeba se najde pár čtenářů, které to potěší.

 

 

13.07.2011 23:40 | Autor neznámý

Ale já jeden mýtus bořím a to, že ty staří velmistři hráli krásné (to ano) a bezchybné (ani ty vítězné ne) partie. Za to jsem zde obdrzel radu od pana Kadlece, abych si to analyzoval doma, kdyz uz musim a nechaval si to pro sebe. Prave jsem dokoncil analyzu partie 2.dilu. Ráno je moudřejší večera, takže zítra narychlo přelétnu, ve Wordu doplním diakritiku pro zdejší článek a posílám Bolkovi. Samozřejmě jen uvítám nějakou konkurenci, pokud by zde nějaké podobné rozbory uveřejňoval někdo další. Mě konkurence vždy prospívala - více jsem se pak snažil.

13.07.2011 22:44 | Autor neznámý

to Bond: Psychologicky pruvodce byva cas od casu v antikvariatu u K. Mokreho. Nebo ted je v antikvariatu i na sachy.biz, ale za cenu, za kterou tam asi dlouho zustane.

to Vuorin: Pekny pokus o oziveni pozvolna skomirajici diskuse, ale jen jestli toho nebude az moc, kdyby se do toho osloveni vrhli :-)

13.07.2011 21:55 | Autor neznámý

Hohóó, to je po dlouhé době zase výživná diskuze. Svým vystupováním mi přijde M. Matoušek jako kombinace Hofírka a Jandy:-). Dosti vražedná kombinace...

13.07.2011 18:00 | Autor neznámý

Nedovolil bych si zakazovat někomu něco číst nebo publikovat. - Ale hodnotit... proč ne? Proč s tím máte všici takovej problém? Já jsem prostě zkusil jít dál po cestě, která se po desetiletí neprocházela, protože každému bylo všecko jasné. A třeba jsem něco našel.

Taky se pochopitelně můžu mejlit, že jo. Kdyby tohle bylo v osnově Pavlovejch článku - je tady mýtus a já ho jdu bořit -, nikdy bysme se tak pěkně nepohádali.

13.07.2011 17:35 | Autor neznámý

No upřímně řečeno, i kdyby kniha p.Veselého byla vylhaná od A do Zet , i tak by stálo za to si ji přečíst, protože psychologické aspekty šachu jsou tam popsány velmi názorně a včasným uvědoměním si některých základních pravidel a psychologických postupů si člověk může ušetřit spoustu zbytečných proher.

Což ovšem samozřejmě nebrání diskuzi o korektnosti jednotlivých příkladů.

13.07.2011 17:03 | Autor neznámý

Nezbyde, než bezchybnému Michalu Matouškovi dát možnost publikovat jeho geniální texty a kritizovat u nich, jedině tak lze vstoupit na stejnou úroveň ega.  Netuším, proč se kritik sám neobrátil na redakci a mohl alternovat, neboť co jiného si laskavý čtenář musí přát, než souboj  autorů o  možnost publikování a co jiného může redaktora potěšit, než že mu autoři vnucují své texty. Místo toho se jeden dozví o skryté Michala Matouška kiterární a kritickyšachové vyjímečnosti, jenže autor sám už je vlastně unaven něco publikovat, a proč taky že,když kde nic, ani smrt nebere. Lepší  produkovat spoustu řečí, skutky žádné, tak jak je v kraji zvykem. No prosím.

13.07.2011 17:01 | Autor neznámý

Stevovi - neumím teď žádnou jmenovat. Jestli si vzpomenu včas, napíšu.

13.07.2011 16:45 | Autor neznámý

Dr. Veselý zmíněnou partii rozebírá velice poutavě - a chybně. Článek, o němž mluvím, byl koncipovanej jako přímá polemika s tím rozborem. Text jsem nabízel i Hausnerovi via Vokáč do Šachu, ale uznávám, že na jeho formát byl hodně dlouhý. Na druhou stranu je fakt, že mne ani neoslovili s tím, že bych mohl text zkrátit... on doktor Veselý i jiná upřesnění své knížky vytrvale sabotoval.

Přečetl jsem tenkrát všechno, co bylo k mání, nakonec i ty Laskerovy poznámky. Časopis Wiener Schachzeitung, na který mne navedl pan Kalendovský, uveřejnil onoho roku 1908 krom vlastních materiálů o zápase také komentáře dr. Laskera ke všem partiím (pro historickou přesnost dodejme, že šlo o komentáře psané pro Pester Lloyd a sem jenom přetiskované).Přes všechna kladná hodnocení, kterých se Laskerovým poznámkám (připomínám, že publikovaným už v průběhu zápasu) dostalo, byl jsem jimi opravdu zklamán. Komentářům vždy předchází shrnutí obsahu partie a komentáře samy pak myšlenky, obsažené ve shrnutí, pouze poctivě dokladují. Jinými slovy: dr. Lasker nám místo zkoumání jednotlivých fází boje nabízí pečlivě směrovanou přednášku o nich. U naší druhé partie jsou velkoryse pominuta všechna místa, kde lze ještě doložit Tarraschovu výhodu, a poznámka se objevuje až v okamžiku, kdy dr. Tarrasch pozici nenapravitelně pokazil. Jako kdyby vše, čím dr. Tarrasch partii postupně prohrává, se rozumělo samo sebou. Navíc sám žánr těchto článků, psaných ještě za rachotu děl a v zápachu střelného prachu, musí myslivý čtenář přijímat s odstupem: veškeré úvahy byly (a musely být) formulovány s ohledem na to, že si je soupeř před další partií přečte.

Takže já musím zopakovat, že pasáž doktora Veselého o téhle partii není dobrá. Opakuje a rozmnožuje mýty, místo aby se k nim kriticky stavěla. Doporučovat mi ji je pozdě a blbě. Jestli NŠS chce, já sem ten článek klidně dám - ale je opravdu dlouhý, i v občasníku byl publikovanej nadvakrát.

A taky už mě to, přiznejme, příliš nezajímá.

13.07.2011 16:33 | Autor neznámý

Pane Matoušku, přestože mi vadí vaše arogance, tak musím uznat, že psaní rozumíte. Když už vám tak vadí ta nízká přidaná hodnota z tohoto "chlíva", mohl byste prosím uvést konkrétní počítačem analyzovanou partii velmistrů s vysokou přidanou hodnotou od autora (z toho správného chlíva)? Z vašich vyjádření mi vyplývá, že to může být pouze analýza vaše nebo některého ze zahraničních autorů.

13.07.2011 16:29 | Autor neznámý

@Bond: Pražská šachová za 1500 v kůži na křídovém papíře?

13.07.2011 16:25 | Autor neznámý

vyborný počin, nebo alsterovy miniaturky... fantazie, a co třeba ta knížka o zápasu století? To je stejně divné v šedesátých létech říkat o zápasu století... :) na konci toho století, ale z druhé konce to zas tak divné není...

13.07.2011 16:20 | Autor neznámý

No, to je třeba jedna z mála šachových knížek, kterou bych si koupil, kdyby ji někdo vydal, ale samozřejmě ji nikdo nevydá

13.07.2011 16:14 | Autor neznámý

@Šemík: Tuhle partii (a ještě jednu ze zápasu Tarrasch-Lasker) velice podrobně rozebírá pan Veselý ve svém vynikajícím Psychologickém průvodci šachovou partií a to hned na několika stranách. To je kniha, ke které vždy jednou za čas sáhnu - zdá se, ze ne všichni. Je velice pravděpodobné, že ty momenty rozebíralo mnohem více autorů, ale domníval jsem se, ze Psychologický průvodce, vydaný Olympií ve velkém nákladu a dokonce nejméně dvakrát, bude v našich končinách nejznámější. Je tu jedna zajímavost, ve 2.vydání Veselému zcenzurovali kvůli emigraci našeho hráče kapitolu o partii Horta s Gellerem (nějaké mistrovství armád koncem 60.let) a musel ji nahradit nějakou jinou. Všiml jsem si toho kdysi jen náhodou, když jsem v nějakém oddíle otevřel to 2.vydání.

13.07.2011 15:44 | Autor neznámý

Šemíku, máte pravdu, byl to parádní kousek od dr.Laskera!

13.07.2011 15:42 | Autor neznámý

Pane Matoušku, nechci se v tomto případě přít, a vůbec už ne hodnotit tahy Jg4, Kxf2 či Dd4, na to má šachová kvalifikace zdaleka nestačí. Váš článek v regionálním tisku jsem nečetl a jenom jsem lovil v paměti, a ta mi říká, že šachoví znalci (snad Pachman, možná někdo jiný, opravdu se nechci v tomto případě hádat) chválili Laskera za objektivně slabý tah 14...Jg4 a vyslovili přesvědčení, že tento tah by byl prohrávající proti hráči útočného stylu (Janowski), který by v 16. tahu zahrál Dd4 a partii vyhrál útokem na krále, zatímco psycholog Lasker odhadl, že opatrný Tarrasch dá přednost zisku pěšce, za kterého černý získá protihru a nebezpečnou iniciativu. Tak se také stalo, Tarrasch se nedokázal přeorientovat na obranu a Lasker partii vyhrál. Ale jak říkám, takto se mi partie vybavila v paměti, nikde jsem si to nehledal, nehádám se.

13.07.2011 12:25 | Autor neznámý

Však vy jste se taky choval jako idiot. (S prominutím.)

Pane Šemíku, nám asi není souzeno si rozumět. - Ve zmiňovaném článku jsem celkem pohodlně dokázal, že 16.Kxf2 neprohrávalo partii a 16.Dd4 ji nevyhrávalo. Cituju závěr:

Svědectví samotného dr. Laskera chybí. (Za tuhle větu jsem dostal od pana Kalendovského vycinkáno; není to pravda) Můžeme se jen dohadovat, konstruovat pracovní hypotézy, a těm pak podle nejlepšího přesvědčení dát či nedat svoji důvěru. Podstatné je, že nic z toho není podstatné; ať už dr. Lasker uvažoval jakkoli, nikde jej po 14... Jg4 nečekalo nic jiného, než pozice s nedostatečnou kompenzací za pěšce a čím dál zřetelnějším plánem hry za bílého. – Dr. Tarrasch byl spiritus agens této hry. Těžko nás kdo přesvědčí, že ji Lasker vyhrál nějakým ominózním psychologickým trikem; tuto partii Tarrasch prohrál, poněvadž si ji velmi přál vyhrát, předčasně uvěřil, že ji vyhrál, a když si svůj omyl uvědomil, dostal strach, že už ji nevyhraje.

13.07.2011 12:20 | Autor neznámý

Ale já to (jakž takž) chápu, Michale. Počítač je stále kámoš, který s člověkem tu pozici proanalyzuje, když nikdo jiný nechce. Jenže poměr sil je úplně jiný, než byl mezi Tebou a Fritzem 3. Kasparov na 4.díle Předchůdců používal Fritz 3, 4 a snad nědy i Rebel 8. S lepším počítačem, ale stále rovnocenní partneři. Počítač mu ukázal jen taktiku, kterou on mohl přehlédnout. Já, i když mohu bednu vypnout, jakmile běží šachový program, jsem v pozici trochu chteřejšího sluhy, který nějakou manipulací - zahráním pár tahů vpřed - může občas korigovat názory Pána. A jinak jen jen mohu jeho nesrozumitelné "myšlenky" překládat do lidštější řeči pro obyčejné smrtelníky. Není vůbec náhodná ta hlavička partie, komentuje Houdini + (pomocník) Háse, včetně toho roku 2011 - nejpozději po deseti letech někdo s lepším strojem objeví určitě nějaké chyby.

Nezajímá mi tolik historický kontext, to jsou jen kulisy, zajímají mě ty až neuvěřitelné varianty a pozice, které z té bedny lezou. Považuji za nejdůležitější, aby v těch analýzách chyby nebyly, alespoň v rámci dnešních možností ne. Proto jsem měl radost z komentáře Jirky Dufka - někde je to krátké, ale o vyložené chybě nic nenapsal - i když by s tou svou důkladností, jakou hraje své korespondenční partie, patrně nějakou určitě objevil, při větší (hlavně dlouhodobější) snaze. A také napsal, že takto by měla vypadat analýza vlastních partií - jenže já od těch svých většinou odcházím s pocitem "už to nikdy nechci vidět", natož abych se s nimi ještě chlubil na NŠS. Správně jsi psal, že s tímto by se dal udělat "trhací kalendář" z kterékoliv historické knihy. Dokonce i z Předchůdců, které sice komentovala šachová legenda a ještě s počítačem, ale ten byl z dnešního pohledu slabý. O to nejde. Když byla rozpracována technika obrany, také se ve slavných partiích romantiků objevily komentáře - tady, tady a tady se mohl soupeř ubránit atd. - kazí to snad ty partie třeba Anderssena? Já myslím, že ne. Ani se mi nejedná o nějakou kritiku starých mistrů, jak mi tu (kal) (=Kalendovský?) předsouvá. Owensovu výhru v Berlíně 1936 také nesnižuje to, že Bolt těch 100 metrů uběhne zhruba o 0,6s rychleji, je jiná doba, pokud by se s dnešními materiály - boty, povrch - běhalo tehdy, prý by i on zvládal nejhůře nějakých 9,8s.

A co já tedy chci říci? Vezměte počítač a podívejte se na jakoukoliv partii Objevíte věci, o kterých jste neměli ani tušení. Projíždím takto již asi šestou, v každé jsem našel nejméně dvě pěkné ukázky do nějaké učebnice. O víc mi nejde, zbytek jsou kulisy, podobně jako dějiny pro autora historického románu - i když třeba Waltari je tam, kde se dají najít prameny, poměrně přesný. Tobě to snad nepřidá dostatečné, mě ano. To je v pořádku, dokud se to tu nezvrhne k nějakým urážkám, jako pod jinými články, zde, nebo i na Praguechess. Nemám ambice se stát historikem a také jsem zatím nepochopil, kam dál by ten můj text měl "kráčet". Nezapomeň, jsem komentátor začátečník. Veselý s Alsterem se také asi vypracovali postupně. Jdu si sednout do technické knihovny, aby ta analýza dalšího dílu zase trochu popojela. Potřeboval bych třeba zjistit, v jakém konkrétním datu se hrála jednotlivá kola Hastings 1981/2 - Google zatím nepomohl. Napadla mi taková myšlenka, v dnešní době už prověřitelná - jen by to bylo dost práce. Více až v dalším díle.

13.07.2011 12:09 | Autor neznámý

@Šemík: viz můj příspěvek úplně dole

08.07.2011 16:30:40 | Bond(James)

13.07.2011 12:02 | Autor neznámý

JIrka Majer: Za báseň palec nahoru (byť jsem si vědom nebezpečí, že mohu být opět zařazen mezi literární primitivy,  kteří neocení tu pravou a jedinou nezpochybnitelnou tvorbu )

Michal Matoušek: Oceňuji váš poslední příspěvek, jen si nemyslím, že klima v této debatě nepřeje rozumovým argumentům. Souhlasím, že líbeznosti jsme si už snad řekli všechny, a je mi celkem líto, že jste s podobnými příspěvky nezačal dříve - možná bychom si mohli dobře popovídat. Vcítit se do myšlení Laskera a Tarrasche ve vámi zmíněné partii a bádat o jejich pocitech, které vedly nejprve Laskera ke zdánlivé prohrávající chybě Jg4!? a poté Tarrasche ke skutečně rozhodující chybě Kxf2?!, ačkoli silné Dd4! viděl (jen se neodvážil zahrát), je téma pro šachové fajnšmekry. A je pravda, že bezchybný, ale jinak hloupý počítač by ty tahy hodnotil úplně jinak. Uznávám, že v tomto konkrétním případě by počítačový rozbor pokulhával, byť by byl šachový program sebedokonalejší.

13.07.2011 10:05 | Autor neznámý

Tak jo, kluci. Inspiroval jsem vás dokonce k poézii, to se cení. A líbeznosti už jsme si snad řekli všechny, tak já vám budu vypravovat něco jinýho. Nebo teda spíš Pavlovi, když jsme pod jeho článkem.

Někdy v polovině devadesátejch let jsem v regionálním šachovým občasníku uveřejnil text o druhý partii zápasu Tarrasch - Lasker; o tom slavným dilematu 16.Kxf2 nebo 16.Dd4? Občasník se dostal do ruky panu Kalendovskýmu, napsal k tomu takovou poznámku, pak jsme si i telefonovali: dílem si povídali, dílem se trochu hádali. Z vlastního úhlu pohledu jsme měli pravdu oba. Pan Kalendovský po mně celkem přirozeně chtěl, abych se víc choval jako historik: prameny, odkazy na prameny a tak. Já jsem zas celkem přirozeně oponoval, že historická rekonstrukce není můj cíl ani trochu; že se tam hlavně zamýšlím, jak se rodí legendy o šachových dějích a jak snadno přežívají, protože legenda je vždycky barvitější než holá skutečnost.

Používal jsem přitom k analýzám Fritze tuším trojku, Elo zhruba na úrovni mý výkonnosti tehdy, jako kámoše; on jedinej byl ochotnej se mnou ty pozice analyzovat, kdykoli jsem si vzpomněl. - Co tím chci říct: samo používání compu ve mně ani trochu negeneruje dojem, že je něco fuj. Kasparov k používání počítačů říkal, že myšlenka je téměř bez výjimky vždy jeho, a comp je tu jako kontrolní mechanismus. Chci říct, že základní myšlenka textu s počítačovejma analýzama je dotud v pořádku, dokud text směřuje "odněkud někam" (tak by to řekl Jansa); chce něco říct a počítač mu jen pomáhá něco doložit.

Já vím, Pavle, že ti to říkám už poněkolikátý. Ale klima v týhle debatě nepřeje rozumovejm argumentům. Snažím se to pokaždý říct trochu jinak, aby lidi dokázali zapomenout na to, že se jim moc nelíbím, a přeci jen víc přemejšleli o tom, co vlastně říkám.

13.07.2011 09:36 | Autor neznámý

Re Matman: výstižné jen dodat: A daří se mu to !   Bond: tak tak, jen houšť , jen houšť :)

13.07.2011 09:32 | Autor neznámý

@SKA: Tak, správně! Kdo po nás kamenem, my po něm veršem!

13.07.2011 09:26 | Autor neznámý

Příspěvky pana Matouška jsou současně smrtelně vážné a současně (nechtěně) zábavné. Až na tu neomalenost místy přesahující do hulvátství a absenci nadhledu a tolerance. "Někdo musí (cituji Klasika čehokoli) nám ostatním ukazovat slepé uličky a říkat: Tudy ne, přátelé!"

13.07.2011 09:12 | Autor neznámý

Hle diskuse o šachu !
Či názorů to pouze pračka ?
Kritika však není plná tahů
věcná místy je jak ...
Že by závist jen to tupá ?
kolem nově píšícího
nepíšící "starý borec" zuřivě tu dupá.

13.07.2011 09:08 | Autor neznámý

matman: Mě zase pobavilo, jak někodo chce měřit umění psát colštokem (pro ty mladší: to je metr na dřevo) a co je ještě horší - colštokem vlastního vkusu.

13.07.2011 08:47 | Autor neznámý

Jsem nesmírně poctěn, že "mistr pera" pan Matoušek mě zařadil mezi debily. Nevěřil jsem, že jsem až tak dobrý. Hrozně mně to zvedlo náladu. Celá tato debata je skutečně zajímavá, místy velmi "šťavnatá" a pikantní. Několik účinkujících vytáhlo do boje se zbraněmi značně těžkého kalibru. V éře, kdy peníze znamenají téměř vše, oni pracují zdarma, není to úžasné vítězství ducha nad hmotou?

13.07.2011 08:30 | Autor neznámý

@JM: No příště radši kopírovat přes Poznámkový blok ať se nám to netáhne na 3 strany. Ale veršíky to jsou pěkné

13.07.2011 08:00 | Autor neznámý

Hase,Rubinus: Dík za radu, polepším se, jestli ještě vůbec někdy něco napíši. Jen se zeptám: Je to čitelné, nebo vidíte to co já - různou velikost písma?

12.07.2011 22:34 | Autor neznámý

Matoušek je žabař, závist, zlost, protivnost a autor výšplechtů, zdárně mu sekunduje velmistr kadlééééééc. Ok, vymáčkli jste se, ale proč to tu rozmazávat, nelíbí se Vám to, nečtěte to, pro mě to má přínos, minimálně různé pohledy na komentování ( např. komentování pod vlivem autority apd..). Až gm Matoušek vyhraje alespoň nějaký krajský přebor, ať se ozve.

12.07.2011 22:16 | Autor neznámý

Dá se tu psát třeba červeně? Anebo dokonce "Článek<>"? To jsem vážně zvědav, co uvidím, až ten "příspěvek" odklepnu. Pomocí vložení ze schránky ano! Napotřetí.

12.07.2011 22:14 | Autor neznámý

Dá se tu psát třeba [font color=aa0000]červeně?[/font]. Anebo dokonce "Článek[sup]&lt;&gt;[/sup]"? To jsem vážně zvědav, co uvidím, až ten "příspěvek" odklepnu - pokus č.2.

12.07.2011 22:11 | Autor neznámý

Pane Majere, raději ty písmena normální, by nešlo? I když jste mi inspiroval, dá se tu psát třeba <font color=aa0000>červeně?</font>. Anebo dokonce "Článek<sup>&lt;&gt;</sup>"? To jsem vážně zvědav, co uvidím, až ten "příspěvek" odklepnu. Berte to jako takový pokus.

12.07.2011 21:26 | Autor neznámý

Pane Šemíku, jste trochu hloupý a trochu hloupost předstíráte; nevadí; až budete opravdu ochotný číst, co doopravdy píšu, snad se dostaneme o kousek dál. - Neštěstí páně Houškova psaní spočívá právě v tom, že jde toliko o slovní vatu. Zbeletrizuje vám všecko. Je tak nesnadné pochopit, že existují lidé, kteří mají vyšší nároky? A víte, to o neškodnosti žertů, to opravdu nechte na těch, kteří se oběťmi těch žertů stali - za svou osobu vám povím, že vždy budu radši čelit napadení svého textu, kde se dá aspoň argumentovat,  než blbým urážkám ad hominem. 

Ano, pár přes hubu. Rád vám je dám. Kdy a kde?

 

12.07.2011 20:41 | Autor neznámý

Šemík

Pane Matoušku, dnes jsem se, protože mám dost volného času, věnoval Vašemu blogu na Respektu. Většinou mě oslovuje, tím více mě překvapuje to Vaše psaní v posledních dnech. Výrok o tečení mléka po bradě je dle mého názoru neškodné rčení týkající se věkového rozdílu, nechápu, v čem by mělo být urážlivé. Naproti tomu oslovení jeho pisatele "mladej", "vohlozek" apod., ačkoli na začátku říkáte, že nevíte, o koho se jedná, mi nedává smysl. J.Š.

12.07.2011 20:41 | Autor neznámý

Obrana skutečné kvality psaní o šachu,

aneb kdo jen pindá a kdo to doopravdy umí.
 
Tak už dost! Kypí ve mně zlost!
Kdo to zase žvaní, kdo to pindá
a tak jsem hned po ránu sejmul i velikého Navaru.
Toho sice jenom trošku, ale zato včera toho Houšku, to nebylo jen trošku.
A už je to tady zase. Pindá a pindá nějaký Hásse.
Ale teď už musím říci kurva!
Píše tu už kdejaký šmudla!
A můj čas je tak drahý…
A jak říká básník Vladimír Holan… ,
no přece to o tý naběračce…
sory, někdy i mě psaní nejde zrovna hladce.
A proč jednoduchý rým jsem zvolil?
To aby i každý moula pochopil,
že tady u nás umí o šachu psát jen jeden člověk - a to jsem.
Ale zatím se mi tu moc nerozumí.
Takže, žádný Matoušek, nýbrž já Jirka Majer budu od teď tím nejlepším pisálkem o šachu.
Můžete tomu nevěřit, můžete o tom pochybovat …

 

 

12.07.2011 19:43 | Autor neznámý

Pane Matoušku, mám sice pocit, že to na tuto diskusi nepatří, spíš na blog pana Houšky, ale když už jsme tu diskusi začali, tak ji zde také (aspoň z mé strany) dokončím. Máte pocit, že jste pana Houšku neurážel, jen kritizoval jeho psaní. Jestli si to opravdu myslíte, pak jste zcela mimo realitu. Nebyla tam z vaší strany jen slova o užvaněnosti (prosím, to ještě beru - je to váš názor), ale také to, že se vám jeho články zdají dost blbé, a hlavně urážlivá věta "Vaše knížky se nikdy nerozpakovaly uvádět i ty nejsurovější lži, jako tu o účasti Karla Opočenského v Pražském povstání", ještě s dovětkem, že o šachu tady umí psát jediný člověk, a to vy sám. Nuže, pane Michale Matoušku Veliký, to je nejen dost drzé, ale i podlé. O šachu i knížkách víte dost, takže je vám jistě známo, že pan V. Houška to psal podle vyprávění Karla Opočenského koncem 50. let, a jestliže dnes už se ví, že některé historky si Opočenský poněkud přibarvil, tenkrát si to pan V.H. jen těžko mohl ověřit. Navíc vaše věta evokuje, že těch (podle vás) surových lží byla celá řada. Toto, a ne nějaké mléko, je podle mě nejen na omluvu, ale i na pár přes hubu. A s tím "mlékem po bradě": Pokud si vzpomínám, diskutující napsal, že on by si pana Houšku neopovážil mistrovat, protože mu "vzhledem k jeho šedinám teče mléko po bradě. I vám, pane Matoušku". Řekl bych, že ťal do živého, a jestliže za toto vyžadujete omluvu, tak mi připadá, že jste se patrně zbláznil. Spíš mi vrtá hlavou, proč se vás to mléko tolik dotklo - že by uražené ego drsňáka?

 

12.07.2011 19:23 | Autor neznámý

Fajn, v pohodě - jenže říkat mi, že mi teče mlíko po bradě, není názor. To snad uznáš. Zatímco Šemíci a jiní myslitelé vidí problém především ve mně, respektive v tom, že se mi něco nelíbí, a cokoli, co je pak proti mně použito, je dopředu ospravedlněno.

Ale dobře. Třináct nebo kolik let internetových diskusí mne naučilo nebýt cimprlich. Úskalí tvýho tématu jsme probrali dostatečně; nikdo ti nezakazuje, jenom tě Kadlec, Kalendovský ani Matoušek neobdivují. Protože jejich představy jsou jiný. Svejma silama se taky snažej svý představy realizovat, a taky oni se tu a tam stanou cílem sračkometů různých kalibrů.

Přidám ještě dvě slova o tvém "úkolování" mýho psaní. Ne, nemyslím to zle. Jen říkám, že ta "absence mýho tématu" v tvejch může znamenat i jen to, že ty mý téma prostě nevidíš, protože jseš cele zaujatej - ale pozor, možná taky zaslepenej - tématem vlastním. Tvý téma mě začne brát v okamžiku, kdy z něj uvidím vystupovat nějakej jeho přesah, důvod, proč se mu tak přičinlivě věnovat, aniž by tím důvodem bylo pobavení okolstojících, kteří jsou líní otevřít si vlastní comp a dávat mu otázky dle vlastního výběru.

Nechci tě otrávit ani nasírat; jen kladu otázky a formuluju námitky.

 

12.07.2011 18:28 | Autor neznámý

@Michal: Ale zdroje byly uvedeny - Předchůdci, Vybrané partie Karpova, dobové časopisy, tedy hlavně ČS Šach a šachové rubriky, kniha L. Alstera "Chci hrát šachy" - a to hodnocení, že se jednalo spíš o žužlání na nadvelmistrovské úrovni, tak to je na základě dosavadních analýz jeho vyhraných partií - počítač v těch jeho proslavených manévrech nevidí žádný problém. Jako ty máš právo zde psát, co si myslíš o mém článku, ostatních dikutujících a já nevím co ještě, stejně tak má právo kdokoliv jiný napsat také svůj názor. Ty třeba možná umíš psát, ale tvůj blog působí, jakoby jsi postrádal pořádné téma. Piš více o šachu, tomu rozumíš a nejhorší, co se ti může stát je to, že v diskuzi někdo napíše, že se mu to nelíbí. Takový Ikaros, když vzlétl příliš vysoko, se zabil. To nám zde snad nehrozí, tak trochu větší rozlet, prosím. V jiném článku zde na NŠS se zabývají tématem, proč je nás málo. A důvodem je právě málo šachových článků, ať už špatných (pro *náctileté. dejme tomu), nebo dobrých. Kvantita kvalitu nezadusí.

12.07.2011 17:32 | Autor neznámý

V situaci, v jaké se nalézáme, pane Šemíku, určitě nelze očekávat, že byste mým textům natolik podlehl, že byste tu začal vykřikovat nadšením. Důležitější mi připadá, že jste si je otevřel a přečetl a někdy se k nim třeba vrátíte; protože jde o pohled výrazně odlišný, než nač jste zvyklý.

Ale o mne přeci nejde. Asi už víte, že vám tu nikdy nebudu hrát skromného, budete to musit snést. - Říkám, že tu jde o texty, pod nimiž se debatuje; označím-li některý text za "užvaněný" a podobně, nejedná se prosím pěkně o urážku. Nýbrž o hodnocení; pravda, je to hodnocení příkré, ale mně se ten text opravdu nelíbí. Když však o někom řeknu, aniž bych o něm cokoli věděl, že mu teče mlíko po bradě, není v tom hodnocení ani zbla - je to jen a jen urážka.

Když pod mým textem někdo vystoupí a příkře vytýká, jde o hodnocení a pravděpodobně se dostaneme do sporu; když pod mým textem někdo řekne, že jsem debil, že mléko nebo začne urážet moje rodiče (i to už se mi stalo), pošlu ho prostě do prdele, kam patří. Tady jsem jen žádal omluvu, nepochybně právem. Chápu, že se jí nedočkám a že se mi ten člověk bude vyhýbat jako čert kříži. - Trvám však na tom, že hodnotit texty o šachu mám nejen právo, ale i slušné vybavení k tomu: nijak zahanbující šachovou stáž i publikační činnost od MF až po Literárky. Takže vím, o čem mluvím.

Navara se slušně, ovšem bez toho, aniž by dobře věděl, o čem mluví, zastal pana Houšky. Jenže já jsem neurážel pana Houšku; já jsem něco vytkl jeho textu, potažmo jeho knížkám; mohu k jeho způsobu psaní udělat stylistický rozbor, i k tomu jsem s ohledem na svá studia dostatečeně vybaven. Odpověděl jsem Navarovi právě tak slušně, ovšem rázně; šachista jsi bezvadný, o psaní mnoho nevíš. Stále si za tím stojím.

Omezenost vašeho chlíva spočívá v tom, že když se tu o někom řekne, že to či ono nenapsal dobře, jako kdyby to zároveň znamenalo hlasité pochyby o jeho mužnosti, rodině, vzdělání, přátelích, domě či bytu a domácím zvířeti. - A přitom bychom si co nejhlasitěji měli navzájem říkat, co se nám nelíbí, protože vzájemné poplácávání po zádech (bojím se, že teď řeknu neslušné slovo) je úplně na hovno. 

 

12.07.2011 17:08 | Autor neznámý

Hlavně nepište o tom kterou rukou Karpov míchá čaj, to ať si kdo chce přečte v nějakém bulváru o celebritách.

12.07.2011 16:10 | Autor neznámý

Pane Matoušku, vy se necháte opravdu snadno vyprovokovat, v tomto případě závěrem mého posledního příspěvku. Některé vaše články jsem si samozřejmě našel a možná se budete divit, docela se mi líbily, i když asi zdaleka ne tolik, jak se nejspíš líbí Vám samotnému. Proti vašemu psaní nic nemám, jen mi vadí váš způsob diskuse - směs přehnaného sebevědomí, hulvátství a urážek. K Davidu Navarovi: Na svých slovech trvám, a nemá to samozřejmě nic společného s tím, jaké má kdo elo. To, že byste mu věkem mohl dělat dědu, na věci nic nemění. Pokud si ještě jednou přečtete jeho slušnou a věcnou reakci, kde vysvětluje, proč se už do další diskuse nezapojí, a vaši (podle mne hulvátskou) odpověď, měl byste mi dát zapravdu. Moc tomu ale nevěřím; nevěřím totiž, že si to dokážete přečíst v klidu a bez emocí. A pokud jde o vaše odpovědi ostatním diskutujícím, kteří jsou na vás zatím až nečekaně slušní, tam je vaše drzost a arogance ještě patrnější. Týká se to i vašeho posledního příspěvku. Nemám pocit, že bych žil v nějakém smrdícím chlívku jen proto, že mám na některé věci jiný názor než vy. A můžete mi věřit, že by pro mne bylo velice snadné po těchto nahrávkách na smeč odpovědět stejným způsobem, ale nemám to zapotřebí. Buďte zdráv.

 

12.07.2011 14:54 | Autor neznámý

Jestli vám, pane Sedláku, mý články a blogy nestojej za vložení mýho jména do google, pak je klidně nechte být - já opravdu nepracuju tak, abych svejm línejm čtenářům něco nacpal přímo až pod nos a utvrdil je v tý jejich lenosti.

Dvě věci: nebylo to v článku, ale v diskusním příspěvku: spekulativní analýza, kdo je Karpov, jak to dělal, čím porážel soupeře apod. Kdyby byly aspoň uvedeny zdroje, protože sám ze sebe to Pavel opravdu nemá.

Druhá věc: jestliže Navara napíše Nebudu s vámi diskutovat a já odpovím Nežádal jsem vás o to, proč je to od Navary normální a proč je to ode mne "drzá urážka"? Vzhledem k rozdílu věku já klidně můžu říkat Navarovi mladej, protože bych mohl být skoro i jeho děda - a on by musel jedině šoupat nohama. Kdo si přečte ty dva příspěvky, opravdu jen těžko bude hledat v mým vysvětlení něco neuctivýho, pokud teda nemáme na mysli, že Navara je nedotknutelnej a ve sporu se mnou bude mít vždycky pravdu, protože on má Elo skoro dva sedm, a já jen dva dva sedm.

To, že pan Houška vydal hromadu knížek, je jedna věc, a druhé věc je, že ty knížky jsou napsaný pro čtrnáctiletý - skutečně, když mi bylo dvanáct, hltal jsem Železnou Spartu a líbila se mi. Dnes už jsem, přirozeně, o dost dál, a tenhle svůj pokrok obrážím v textech a diskusních příspěvcích. Smím mít na něco jinej názor než vy ostatní? Dopouští se pan Kalendovský "drzé urážky", když se ke mně připojuje? 

Vy tu zkrátka máte svůj malej chlív, kterej vám nesmrdí; jste v něm už dlouho. Já jsem přišel, zaregistroval se a to, co vám říkám, se vám nelíbí. Jsem z jinýho chlíva. Ale a si uvědomíte, že jsem sem přišel ne proto, abych vám vyprávěl o vašem smradu, ale o tom, co si třeba myslí jinde, nebudete mnou tak pohoršeni a přestanete říkat nesmysly.

 

 

12.07.2011 14:38 | Autor neznámý

šemík:

12.07.2011 13:52 | Autor neznámý

Pane Matoušku, myslím, že  jste v diskusi dost mimo. Proč by měl proboha pan Háse kdovíco vědět o Karpovovi, aby byl oprávněn komentovat jeho partii. Vždyť to není článek o Karpovovi, ani o genialitě Pavla H. Já to vidím tak, že jde o ukázku nevyčerpatelných možností šachové hry, o doklad, že ani takoví borci, jako byl Karpov ve svých nejlepších letech, nemohli spočítat a předvídat všechno, a o demonstraci faktu, co všechno v šachu "vidí" současné počítače. Nikde v článku se přece netvrdí "podívej se Karpove, jaký jsi ve skutečnosti salát, a dokážu ti to já, borec Pavel Háse". Podle vaší teorie by nikdo nemohl analyzovat partie Philidorovy, Andersenovy nebo Steinitzovy, protože - co o nich kdo ví, krom toho, že si kdesi cosi přečetl.

A nezlobte se, musím se zastavit i u vašeho předposledního příspěvku - "sejmul jsem krapet i toho Houšku". Řekl bych, že jste nikoho nesejmul, jen jste dokázal hrubě urazit nejen pana Houšku (mimochodem - co o něm víte, abych použi Vaši argumentaci), ale i všechny diskutující, kteří se ho zastali, včetně takového slušňáka, jakým je David Navara. Co jiného, než drzá urážka, je vaše věta "Nežádal jsem Vás, pane Navaro, abyste se mnou diskutoval" (možná necituji zcela přesně, ale rozhodně to bylo něco v tom smyslu). Když potom někdo napsal, že vám (v porovnání s p. Houškou) teče mlíko po bradě, hned po něm žádáte omluvu. Nechápu to; na jedné straně si neberete servítky, a když vám někdo odpoví stejnou mincí, nedokážete to skousnout. A neodpustím si ještě jednu poznámku. Když vám někteří čtenáři napsali, že s vámi dále nebudou diskutovat, vaší reakcí bylo, že to může napsat jen ten, komu dojdou argumenty. Nenapadlo vás, že to může být i proto, že jim za další diskusi nestojíte? Neustále upozorňujete na své dokonalé články a připomínáte, že jste jediným, kdo umí psát o šachu. Třeba opravdu nepíšete špatně. Zkuste omezit urážky a dejte sem odkaz, abychom si to nemuseli hledat. Třeba se i vy dočkáte ocenění, i když si nejsem jistý, zda o něj, od nás "nýmandů", kterých je zde podle vás převážná většina, stojíte. Nic ve zlém. Luděk Sedlák

12.07.2011 13:11 | Autor neznámý

Re Kal: Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak ideální analýza velmistrovské partie by měla vypadat zhruba takto: Oba soupeři hráli bezchybně, a kdo o tom pochybuje, ať se podívá na jejich ELO/výsledky. My obyčejní smrtelníci nesmíme ani naznačit, že by se snad mohli dopustit nějaké chyby. Amen.

12.07.2011 13:04 | Autor neznámý

Pro Jirku Kadlece - primitivní to možná bylo, ale já nemohu za to, že v Sofii při jedné snídani seděl Tolja u vedlejšího stolu, přičemž jsem byl krátce před tím Veselinem představen.

12.07.2011 13:02 | Autor neznámý

@kal: No a co? Já to rozebírám partii tak poctivě, jak mi dovoluje můj čas. Vůbec se nejedná o nějakou kritiku starých hráčů.

@Kadlec: Když se Michal stále chválí, jak umí psát, ve srovnání s jinými příspěvky již chápu proč. Neschopnost chápat ironii, to o Vás docela svědčí. Zdá se mi, že nějak nemůžete vydýchat to, že není ve Vašich silách takové články zakázat. Jedno přísloví říká: "Kam ďábel nemůže, tam alespoň zasmrdí".

12.07.2011 12:54 | Autor neznámý

Michal má pravdu v tom, že o Karpovovi nevím nic kromě toho, co jsem kdesi vyčetl. Živého jsem ho neviděl. Ale pokud dnes bude někdo psát o komukoliv ze starých mistrů, musí se spoléhat na to, co vyčte. Sosonko je jiná liga, ten když psal o Capablancovi, zajel za jeho tehdejší přítelkyní. Pokud by například neznal Tala a chtěl o něm dnes psát, nejspíš by promluvil s co nejvíce lidmi, kteří ho znali. Co se mě týká, Michale, mě to stačí říci jednou. Bond pro nás stálé účastníky zdejších diskuzí anonymní není. Možná by se dal i vygooglovat, kdyby ti zvědavost nedala, čemuž nevěřím. Navíc dnešní Karpov, řekl bych, je dost jiný než dříve. I kdybych se šel podívat ne nějaké jeho vysoupení, až zase někdy k nám přijede, o tehdejším Karpovovi se asi nedozvím nic, co by třeba v Předchůdcích, nebo tehdejších časopisech nebylo - v uvedené době jsem ČS Šach ještě četl ...

@Jiri Dufek: Moc díky za první užitečný komentář - právě pro takové jsem to nakonec poslal Bolkovi jako možný článek. Na nějaké to hodnocení - prodloužení komentáře k tahu 18.f3 - 21.h4= jsem asi nějak zapomněl a nevšiml jsem si toho. Je to dílko několika dlouhých odpolední v knihovně a pár kratších večerů při noční v práci. Asi ta chyba vznikla tak, že jsem to jeden den v tom místě dokončil a druhý už si nevzpomněl, že to na tom místě není tak docela hotové. U dalšího dílu si to po sobě zkusím přečíst lépe - zde už jsem toho měl docela dost, tak jsem vše hodil do Wordu, doplnit háčky a čárky a konečně to mít z krku.

12.07.2011 12:47 | Autor neznámý

Ad pan Háse:

"Co se druhého dílu týká, komplikace. Zatím jsem zamrzl na 21.tahu, kde se partie láme. Nejméně dva dny budou ještě potřeba, než by to snad mohlo jít ode mě k Bolkovi. Celý večer si hraji s analýzami 21. a 22.tahu. Jakmile se přes to dostanu, mělo by to jít snad rychleji, o tah předtím je tam ještě "vypuštěná" výhra, pak už by to mělo jít rychle." Po přečtení této informace jsem se fakt musel srdečně zasmát. Takže zatímco Karpov s Portischem měli chudáci na řešení této situace nanejvýš pár desítek minut, vzácní pomocníci pana Háseho se zkrátka zadrhli!! Opět tedy jde o srovnávání nesrovnatelného, i když objektivně mohou být výsledky, jichž možná již za pár dní dosáhnou "engíny" pana H., třeba i zajímavé. Jinak mi nezbývá, než plně souhlasit s míněním pánů Matouška a Kadlece.  Váš (kal)

12.07.2011 12:35 | Autor neznámý

Až sem budeš Jiří zase něco psát, nezapomeň si zapnout hlavu! Tohle bylo víc než primitivní, je snad nad slunce jasnější, jak to Michal myslel a co se snaží svými příspěvky sdělit. Někdy mi připadá, že pánové zamilovaní do počítačů jsou vlasně  nemocní. Malinká je ohrádka jejich duše, a ta poslušně spásá vyhrazenou, počítačově zelenou trávu...

12.07.2011 11:47 | Autor neznámý

 Až budeš Pavle komentovat příští partii, napiš prosím, že Tolja míchá kávu lžičkou ve směru hodinových ručiček a výhradně pravou rukou. Myslím že je to informace, která by mohla být pro všechny velmi přínosná a i těm zbylým by se mohly drasticky rozšířit obzory.

12.07.2011 11:03 | Autor neznámý

Ano, mediální obraz. Tím je řečeno vše. Jak Tolja míchá lžičkou, jsem se ovšem ani od pana Dufka nedozvěděl, takže se mý obzory zase nerozšířily. Objevuje se opět otázka kde, když ne tady, jako kdybych Pavlovi něco zakazoval a ne jen říkal, že se mi to hluboce nelíbí. - Samozřejmě, že tady! Ale když o něčem řeknu, že se mi to nelíbí a proč, porušuju snad něčí práva? Překračuju práva svoje? 

Do žánru diskusních příspěvků si budu vždycky volit češtinu sám, podle nálady a příležitosti, takže odvážně anonymnímu Bondovi navrhuju, aby mi políbil. 

12.07.2011 10:39 | Autor neznámý

Re MM: Pište aspoň laskavě česky a ne po cajzovsku, když už sám sebe nazýváte (šachovým) publicistou.

12.07.2011 10:36 | Autor neznámý

Srdečně Vás zdravím.

S Toljou jsem si popovidal, takze jsem podle určitých měřítek oprávněn o Toljovi něco napsat. To co Pavel zde popisuje, zapadá do víceméně mediálního Toljova obrazu (se kterym souhlasim, v rozmezí 1974-1994). Možná má někdo jiné zkušenosti, ale o ty se zde nikdo nedělí.

Komentáře k partii mi přijdou:

- na úrovni, kterou bych očekával, pokud hráč analyzuje vlastní partii

- místy málo podrobné  (k 18t0mu tahu - 21.h4=)

- místy ukecané

 

Kde jinde by se měly publikovat komentované partie než na šachovém serveru?

Dneska nikdo partie bez enginu nekomentuje - jen někdo to umí lépe (PH), někdo hůře (třeba Šachový informátor) a někomu se to nelíbí.

12.07.2011 09:55 | Autor neznámý

Trošku si to shrneme: já opravdu chci bejt vstřícnej, ale už se to dostává hodně za čáru. - Co proboha Háse o Karpovovi doopravdy ví? Kde to sebral? Do jakých pramenů šel? Je ochotnej otevřít akorát knížky, který má zrovna po ruce, a teda pustit ty enginy. Jak jsme hovořili o etice psaní, tak tohle už je hodně hluboko pod jejíma normama. 

Pořád se tu objevujou pytlíci, který říkají: z kritiků si nic nedělejte, pane Háse, a pište dál, nám se to takhle líbí. Já jim věřím: protože jsou stejně líný jako Háse sám a před skrupulózní prací s materiálem dávaj přednost zadávání úkolů enginům a spekulacím.

Nemám s tím problém, teda ve smyslu, jako že by to mělo nebejt. Někomu taková úroveň textu stačí, je za ni vděčnej, fajn. Dejte si, hoši. Ale zas já musím říkat, že je to publicistika pro debily - je to hrozný! Kdyby třeba Háse aspoň s Karpovem seděl na kafi a popsal nám, jak Tolja míchá lžičkou, to bych ještě bral. Ale tohle?! O čem to vypovídá? Vážně jenom o Pavlovi samým, a jméno Karpov je tu jen vějička.

Sejmul jsem krapet i toho Houšku, to už jsem taky říkal. Opakuju proč: protože jde jen o žvásty. O buzení dojmu. O tom, že se nedouci plácaj po ramenou a jeden druhýho chválej. - Tohleto mi připomíná blázinec, kde se lidi chovaj slušně, mluvěj normálně, nic na nich nepoznáte... akorát si tvrdohlavě myslej, že jsou na svobodě a blázinec že je to, co viděj za branou.

Ano, psát o šachu je těžký. Lidi, který si to takhle usnadňujou, určitě najdou společnou řeč: jedni budou psát, druhý to číst a všici budou navzájem hezky spokojený. Jistě pak spolu rozdejchaj i to, že někde na okraji jsou lidi, který takovouhle prací pohrdaj a český psaní o šachu občas trochu poplivou.     

12.07.2011 01:30 | Autor neznámý

Co se druhého dílu týká, komplikace. Zatím jsem zamrzl na 21.tahu, kde se partie láme. Nejméně dva dny budou ještě potřeba, než by to snad mohlo jít ode mě k Bolkovi. Celý večer si hraji s analýzami 21. a 22.tahu. Jakmile se přes to dostanu, mělo by to jít snad rychleji, o tah předtím je tam ještě "vypuštěná" výhra, pak už by to mělo jít rychle.

12.07.2011 01:21 | Autor neznámý

@Šemík: Moc díky za ten ČS Šach. Alster byl sice skoro stejně dobrý komentátor, jako Veselý, ale tohle by tehdy nejspíš nedokázal správně zanalyzovat ani korespondenční hráč. Takže nelze nic vyčítat hráčům, natož pak šachově slabším komentátorům - počítače jsou dnes úplně jinde. Informátory mám, ale partii tam komentuje Parma. Hlavní rozdíl proti Alsterovi je, že přišel na 29.Vf1, ale bez hodnocení pozice. Chybný je například komentář k 27.tahu, tam je přání otcem myšlenky.  Chtěl jsem ji sem zkopírovat celou, ale nejsem si jistý autorským právem, raději tedy ne.

12.07.2011 00:47 | Autor neznámý

Omlouvám se za překlepy (samozřejmě 21...h5!, nikoli b5, a jistě se najdou další). Jinak rozdíl v komentářích je do očí bijící - ten původní přechází takřka všechny kritické momenty bez povšimnutí, naopak se občas zabývá banalitami určenými pro naprosté začátečníky (nešlo 17...Dxf5? pro ztrátu dámy 18.Jd6+ apod.). Partie bude též nepochybně k nalezení v Šachovém informátoru z roku 1981, možná i s poznámkami samotného Karpova nebo některého z jeho sekundantů, nebylo by od věci se na to podívat.

12.07.2011 00:25 | Autor neznámý

Pane Háse, nic si nedělejte z některých kritických komentářů, nikdy se nezavděčíte všem a určitě Vám o to ani nejde. Analýzu nevydáváte za svou, také nadpis je dostatečně výmluvný, a navíc něco podobného dosud nikdo neudělal, takže podle mě slova o chlubení se cizím peřím nejsou na místě. Čtenáře a možná i Vás samotného snad bude zajímat  rozbor Ladislava Alstera uveřejněný v Čs. šachu 9/1981 - srovnání je to jistě zajímavé a poučné. Je následující (vynechávám jen komentář k tahům v zahájení 3...d5 a 7.d3): 14...g5!? (Velmi ostrý postup, při němž mistr světa musel přesně zvážit únosnost rizika) 15.d4?! (Logická reakce na křídelní nástup č., spojená s hluboce propočítanou obětí pěšce. Ukáže se však, že K. počítal ještě dál. Pravděpodobně bylo lepší prosté 15.Jc5, protože po Sxc5 16.bxc5 nelze Jd5? pro 17.e4) 17... 0-0-0 (Nešlo samozřejmě Dxf5? pro ztrátu dámy 18.Jd6+) 18.Vfd1 (Zdá se, že b. dostane pěšce nazpět s velmi dobrou hrou. Následuje však fantastická odpověď) 18...Jc4!! (Teď už Dxf5 hrozí, protože po 20.Jd6+? Jxd6 by byla dáma krytá. Násl. výměny jsou prakticky vynuceny) 21...b5! (Č. udržel získaného pěšce a okamžitě nastupuje k útoku na král. křídle) 24.Jd3 (Po 24.Jxa6 by přišlo h4 s dalším Vdh5. Ale ani zvoleným postupem se nepodaří protiakci na král. křídle zabrzdit) 25...f5!! (Hluboce promyšlená poziční oběť kvality, kterou měl b. raději odmítnout, neboť ve vzniklé situaci bude černému J platnější než V) 27.f3 (Na 27.Kg1 by přišlo h3) 27...Kb8 (Užitečný prevent. tah, aby b. v pozdějším průběhu nemohl brát na f5 se šachem) 29.fxg4?! (Snad měl bílý raději vyčkávat) 32.e4 (Prakticky vynuceno. Teď se ale z pd4 stal volný pěšec) 37.Vd1 (Po 37. Dxd6 by přišla vložka dxe1J+!) 37...Dd3+ a bílý se vzdal. Proti hrozbám De2+, Dxe4+ a Df3+ nemá obrany. Tolik Čs. šach 9/1981.

11.07.2011 23:14 | Autor neznámý

@Pavel Háse: Mám pocit, že jste Karpova popsal velmi výstižně a poutavě. Je patrné, že o něm hodně víte. Moc dobrý koment, gratuluji.

11.07.2011 20:45 | Autor neznámý

Ono to "mistrovské manévrování" Karpova byl tak trochu reklamní trik. Spíš se jednalo o kladení drobných strategických léček. Nejvýhodnější pro něj bylo, když se mu podařilo nějak omezit protihru soupeře. A pak ho začal doslova týrat. Takové "žužlání", ke kterému se asi uchylujeme všichni, když se snažíme porazit slabšího soupeře, pokud se nám ho nepodařilo přehrát přímo. V podání Karpova to ale mělo "nadvelmistrovskou" úroveň. Vytipoval si nějaké slabé body a pak začal kolem kroužit figurami tak, aby mohl případně rychle zasáhnout, pokud soupeř odvedl obranné figury dále, než měl. Proto se s ním prakticky nedaly hrát třeba systémy s e5 v Sicilské, dávat lekce uměl i v Scheveningenu a samozřejmě také ve Španělské. Soupeři kromě skutečných hrozeb prověřovali i nějaké virtuální, ztráceli čas i energii. Výhoda Karpova spočívala v tom, že takové nuance chápal na téměř intuitivní úrovni a mohl tedy hrát docela rychle, zatímco protivníci museli někdy dost pracně odhalovat, co a kde jim vlastně hrozí. Kasparov v Předchůdcích mimo to píše, že Karpovův talent spočíval i v tom, že dokázal předvídat tahy většiny soupeřů a mohl jim tak klást pasti takříkajíc "na tělo". V Linares 81 měl výsledek +5=6 (performance 2726 - tehdejší rating Karpova byl 2690, dělené 1.místo s Christiansenem, lepší SB, výhra ve vzájemné partii). Zbylé čtyři partie se rozhodly, až na tu s Christiansenem, krátce před časovou kontrolou. Američan možná mohl mít časovku, já nejsem historik, abych prohlížel staré časopisy a knihy, jak to skutečně bylo. Tedy u těch rozhodujících zlomů hrála roli asi únava, nebo nedostatek času - to ale bylo důsledkem neustálého tlaku Karpova. A jak píše Garry, měl v zásobě i psychologické triky - oblíbenou zábavou Karpova prý bylo postavit se kousek od soupeře a během jeho přemýšlení na něj upřeně zírat! To byl prý důvod, proč Korčnoj hrál ve zrcadlových brýlích. Jen si to představte. Přežili jste zahájení s mistrem světa bez větších šrámů. Ale remízu vám samozřejmě nepřijme, natož aby ji nabízel. Krouží kolem vaší pozice, máte čím dál více problémy s odhalováním toho, co vlastně chce. A když se zamyslíte na delší dobu, on se chvilku projde, pak se postaví kousek opodál a zírá přímo na vás - "Tak co, o co se snažíš, stejně nemáš šanci" a podobné myšlenky to přímo vyvolává. Žádný z tehdejších hráčů něčemu takovému nedokázal trvale odolávat v zápase. Snad jen Korčnoj, pokud by měl ze strany státu rovnocenné podmínky. A právě tomu zase příliš neseděli hráči Karpovova stylu. Dokázal to až Kasparov a i ten musel napřed dostat pořádnou lekci, aby si uvědomil, že hra s Karpovem je úplně jiný level.

11.07.2011 19:35 | Autor neznámý

@Pavel Háse: Perfektní zdůvodnění, proč jste si vybral k analýze Karpova. Trefil jste to báječně. Osobně mi rozbor partie (partií) Karpova připadá velmi zajímavý, protože vynikal tím, že často vítězil po sérii "nenápadných" jemných tahů, jejichž chirurgická přesnost byla v konečném součtu pro jeho oponenty zdrcující. Silný počítačový program je dle mého názoru vynikající pomůckou k lepšímu pochopení Karpovova způsobu hry a zejména k identifikaci kritických míst, která měla největší vliv na výsledek partie (partií).

11.07.2011 18:43 | Autor neznámý

@Bond: Karpova jsem si vybral, protože už si delší čas říkám, že bych si ty jeho partie měl začít přehrávat. Dnes už bych tomu mohl alespoň částečně rozumět, zatímco když jsem to samé zkoušel jako junior, byl jsem úplně mimo. Pustit si k tomu stroj a podívat se, kde se vlastně změnil stav pozice, to byl až další nápad. A když jsem tak viděl, jaké šílenosti jsou tam skryté, komentář celé partie byl až další krok. Zatím jsem viděl všechny jeho výhry v Linares 1981, tato byla pátá, poslední. Jediná, kdy by se dalo říci, že soupeře opravdu přehrál, i když proměnil až třetí matchball. V těch předchozích čtyřech spíš protivníky utrápil - oni se nakonec porazili sami. Konečně jsem se v 5.dílu Předchůdců (mám je z knihovny asi pátý den) dostal i na kapitoly o něm. Něco bych možná napsal trochu jinak.Ty jeho tahy 22.-Vd5 a 23.-Dd6 vyplývají z jeho stylu. Kasparov píše, že Karpov se většinou snažil hlavně zabránit soupeři v protihře, dříve, než se pokusil aktivně hrát sám. Četl jsem toto vlastně už dříve jinde, ale nějak jsem na to zapomněl. Takže on nejspíš u té partie nijak zvlášť neuvažoval, že by se dalo přímo vyhrát tahem h4 - napřed si pokryl své křídlo. Proti počítači by to znamenalo ztrátu výhry, ale ty v té době neměli (tak dobré). Proti jakémukoliv velmistru, snad kromě Kasparova, takto mohl klidně hrát.

11.07.2011 16:53 | Autor neznámý

Super komenty má gm Voko, stále to vypadá, že se dá partie vyhrát ( i když už se naklání pro druhou stranu), jenže gm Voko hledá cestičky, jako jezevčík, ne jedna línie od začátku do konce a dost nebezpečný je v tomhle Aroňan, s tím taky nikdy nevíte, na čem jste, stále obezřetnost

11.07.2011 14:53 | Autor neznámý

Souhlasím s Jiřím Veselým, že hlavním nedostatkem většiny komentářů je, že je autor píše s ohledem na výsledek partie. Prostě se soustředí na rozhodující motiv a všechny tahy, které umožní jeho provedení označí otazníkem, zatímco všechny tahy, které mu zabrání považuje za lepší. Ovšem v partii je mnoho skrytých motivů a mnoho zvratů a snad i takto pomocí počítače se nám podaří jich co nejvíce odhalit.

P.S. Taky jsem se divil, proč si p.Háse vybral zrovna Karpova, na tento druh analýzy by se hodily spíše dobrodružnější nátury - Alechin, Tal, Fischer apod.

11.07.2011 11:46 | Autor neznámý

Nejvíc mě "dostávali" bodří Plzeňáci (a lidé z tohoto kraje), kteří zásadně místo "ti" používají "tě" - např. "děkuju tě". Nesmírně malebné.

11.07.2011 11:26 | Autor neznámý

Dobrá je pomůcka mě-tě, mi-ti, mně-tobě. mne-tebe. Fakt nevím, je-li to dnes závazné, ale určitě to nebude nikdy špatně

11.07.2011 11:19 | Autor neznámý

@matman: S pravopisem máte asi pravdu, pozoruji, že v něm dělám více chyb, jak dříve a není to jen změněnými pravidly. Na "mě/mne:mně/mi nám kdysi říkala češtinářka - tyto dvojice patří k sobě, pokud nevíte co napsat, zkuste si tam dosadit ten druhý tvar - jen při té rychlosti si na to někdy čas neudělám.

@Zdeněk Janda: Veselý byl výborný komentátor, ale předpokládám, že nikoliv hned od začátku. I on ten svůj styl musel nějak vybrousit. A protože neměl ani počítač, ani dostatečnou vlastní hráčskou sílu (pro špičkové partie), potřeboval mít vyznačenou rozhodující chybu, sám to kdesi napsal, myslím v Průvodci. 

11.07.2011 09:59 | Autor neznámý

pro Michala M: Ahoj Michale, ne já bydlel dál od školy, vlastně až na rohu 28.pluku a Míčánek. Máš pravdu, v roce 1970 naposledy, vyhrál to tehdy Petr Špaček, ale dařilo se i Honzovi.

11.07.2011 09:50 | Autor neznámý

Jo jasně nějaké chybičky a překlepy se v textu najdou, ale ale to autorovi rád prominu za to že si v létě můžu přečíst tohle šachové sci-fi na téma cesta do minulosti aneb jak to asi bylo doopravdy :)

11.07.2011 08:31 | Autor neznámý

Vážený pane Háse, jedna malá jazyková poznámka. Jsem sice profesně technik, přesto mám dobrý cit pro český jazyk. Ve Vašich formulacích používáte "...zaujal mi ...", "Anebo mi zase daleko víckrát přesvědčil on...", "...určitě mi třeba při psaní nezajímalo...", "I zde mi vlastně inspiroval pan Veselý,..." Domnívám se (a doufám, že se nemýlím), že ve všech těchto případech je použití zájmena "mi" z hlediska spisovné češtiny nesprávné, mělo tam být "mě". Samosebou řada dalších výskytů zájmena "mi" je v pořádku (např. "o tohle mi nejde" atd.). Děkuji.

11.07.2011 08:00 | Autor neznámý

re Jirka Kadlec  - já měl čest Michala Matouška (doufám,že mě paměť neklame ) při šachové činnosti poznat , byl to (a je) silný KM . Bylo to dávno za hluboké totality , na kandidátském turnaji v Mostě , jeden ročník se mi podařilo vyhrát , vzpomínám na zajímavé vzájemné analýzy . Jak vítěz jiného  ročníku Brajko,tak Michal , se potom na šachové scéně odmlčeli ....

11.07.2011 07:56 | Autor neznámý

Já to nechci neúměrně natahovat; když někdo vyleze na veřejné podium, může se dočkat ledasčeho a měl by na to asi být připraven. Přesně tohle jsem teď psal pod blogpostem pana Houšky, který se mi hluboce nelíbí - a sesypali se na mě, dokonce i Navara, ale se zlou se potázali. Já v internetovým sračkometu funguju už moc dlouho na to, abych se někoho bál.

Nicméně neznamená to, že nehledám dorozumění - jen  kvůli dorozumění nepřestanu říkat, co si myslím. České psaní o šachu se mi CELÉ hluboce nelíbí. - Jirkovi Kadlecovi: to jsi bydlel někde vedle Martina Mikysky? A karlínské přebory dorostu jsem hrál taky, ještě za soudcování pana Vorla a Trexlera... panebože, to je let! Tys musel hrát naposled v roce 1970.

11.07.2011 00:07 | Autor neznámý

A to já se zase vyjádřím rád :). Pokud to na někoho působí léčením komplexů méněcennosti, možná má problém on sám, jen tak dál, třeba to tu bude jak u BH.

10.07.2011 23:38 | Autor neznámý

Pane Háse, díky za Váš článek, je skvělý. Ke kritikům se raději nebudu vyjadřovat. Řada příspěvků je obrovsky fundovaných a vtipných, díky i za ně.

10.07.2011 23:00 | Autor neznámý

pro Michala M: Asi máš pravdu, už toho nechám. - Tehdy jsem bydlel taky na 28. pluku, čp 24, byla tam drogerie. A Honza chodil do vedlejší třídy, já byl v béčku, on v áčku. Tehdy jsem to nevěděl, že hraje šachy, až později jsme spolu hráli v Karlíně na přeboru Prahy dorostu.

10.07.2011 22:43 | Autor neznámý

Ve Vršovicích ano, odkud bych já měl znát Kadlece? Honza Vávra bydlel vedle ve vchodu, byl o rok starší než já a dlouhý léta výkonnostně přede mnou - nakonec se to nějak srovnalo... jak už to v životě chodí.

Já bych na Pavla tak přísnej nebyl. Ego si masírujeme tak trochu všici; co jinýho je psaní, než taky tohleto masírování? To je normální. Jen říkám, že psaní, a psaní o šachu taky, má svou etiku. Pamatuju třeba, že u Modra Marek Vokáčů uveřejnil partii s Ramíkem, která ale byla od jistý chvíle analýza, ne partie... aspoň jak říkal Ramík. Jak to doopravdy bylo? Petr Luniaczek z Budějic mi kdysi vyprávěl, že totéž mu udělal Pavel Vobořil... já bych byl poslední, kdo by Pavlovi H. vyčítal nějaký ego. Jen se celoživotně zanáším úvahama, jak má naše ego do psaní o šachu vstupovat, aby to bylo ještě únosný...

Ale zatím se mi tu moc nerozumí. 

10.07.2011 22:33 | Autor neznámý

Pokud by analýza byla od Pavla Háseho, neřekl bych ani popel. On však píše o "svojí" analýze a z jeho vlastní hlavy tam není vlastně nic... Není to ani archeologie, na tu musí mít člověk sakra vzdělání... Spíše se domnívám, že jde o chlubení se cizím peřím, tak trochu o masáž vlastního ega a ruku na srdce, o léčení komplexů méněcennosti, nemám v ůmyslu urazit, ale vážně to tak působí. 

Zdravím Michala Matouška, pátrám v paměti, někoho s tímto jménem jsem kdysi znal, tuším správně že to bylo ve Vršovicích? Do stejné školy a asi i třídy, že chodil i šachista Honza Vávra? Díky za odpoveď!

10.07.2011 22:27 | Autor neznámý

Dobrý večer, Michal Matoušek se tu snaží rozmazávat své nepochopení do naprostého rozmazání. Vždyť autor článku nevydává text jako svoje vydřené analýzy, napadlo Vás někdy, Michale Matoušku, přemýšlet o okamžiku, kdy se partie láme, můžete mít dva silné hráče, španělku, jsou ve dvacátém tahu, stále teorie, za dvě hodiny je na šachovnici unikátní postavení, které se třeba ještě vůbec nehrálo a v nějakém okamžiku se stala ona rozhodující chyba, a to je tak zvláštní okamžik, atomární chvíle, jemné přechýlení, náhoda? štěstí v pozici? úmysl?..viděl by to Carlsen? viděl by to Karpov? Kasparov?.

10.07.2011 21:59 | Autor neznámý

Pavle, stáhnout jde libovolné množství partií. Ale zajímavě je okomentovat,aby to bylo kvalitní a čtivé, to je nesmírný  kumšt. Neváhal bych to přirovnat k napsání zajímavého románu ,složení básně nebo namalování pěkného obrazu. Toto nadání není dáno každému. Ty,co to umí, já obdivuji. Některé obrazy se nám mohou líbit, jiní je považují za mazanice. Já samozřejmě dám přednost komentáři od Cveka nebo Markoše. Ale i počítačová analýza má zde své místo,není potřeba se za ni omlouvat. Jak bylo řečeno,pokud je poptávka,tak proč ne  ?

10.07.2011 21:35 | Autor neznámý

Tenhle článek jsem již četl na Tvém blogu, který jsem si "vygooglil" už včera - kvůli tomu zmiňovanému článku o Elišce Richterové. Jen jsem pak nečetl vše, ale nějaké zmínky o soudu na ochranu osobnosti jsem viděl.

Reklamu mi děláte, to chápu, mě jen trochu vyhecovala ta Kadlecova zmínka o prasečině - dokáži odpovídat i tímto stylem, o tom byla ta předchozí odpověď Kadlecovi.

Čtenost se mi docela líbí, i když žádné prémie od NŠS za ni nemám. Skutečný zájem, jak už jsem tu psal, bude vidět až po několika dílech. Až odpadnou ti, co se podívali ze zvědavosti a nelíbilo se jim to, nebo ti, co byli jen zvědaví, o čem je zde taková diskuze. Jediné, co se může stát, když sledovanost klesne je to, že mi "to" Bolek přestane brát - pokud bych z toho měl takový přetlak, že by "to" přeci muselo ven, mohl bych si založit třeba na idnes šachový blog - píší tam mnohem větší exoti, jak já. A dělat šachovou rubrikus počítačem by nemuselo být tak těžké. Každé úterý je na TWICu ke stažení soubor partií z minulého týdne. Vybrat nějakou zajímavou a okomentovat ji by také nebylo tolik práce, pokud by se neanalyzovalo až tak důkladně na +/=/-. Podobně najít nějakou pěknou oběť a dát tam diagram navíc jako tipovačku. Domnívám se, že šachové rubriky z novin nezmizely kvůli nezájmu čtenářů. Jen bylo potřeba víc místa, kam dávat reklamy, které ty noviny drží jakžtakž nad vodou. Takže nějaký šachový blog by určitě čtenost měl také.

10.07.2011 21:14 | Autor neznámý

Dobře, Pavle. Shodneme se tedy na tom, že ty budeš dál rozvíjet svou hřivnu a my s Kadlecem že z toho nebudeme zrovna nadšení. - Může být? Asi si taky uvědomuješ, že svejma námitkama ti zvyšujeme čtenost, takže nás ber víc jako požehnání a neposílej nás do lesa, kde například já už stejně žiju.

Na motivy Sosonkova vyprávění jsem napsal dost slavnej text Z magických střípků šachu, tolerance i lásky; dokonce tak slavnej, že mi ho lidi kradou a uveřejňujou pod svým jménem. http://web.libimseti.cz/Bata-91/z-magickych-stripku-sachu-tolerance-i-lasky_682087.html Článek pak skončil až u soudu... všecko si to vygoogluješ, jestli chceš. - Každýmu z nás prostě přijde na šachu důležitý něco jinýho, a ty ses do našeho vkusu netrefil. 

10.07.2011 20:53 | Autor neznámý

@Jirka Kadlec: To není prasečina, ale ... již archeologie. Nevidím důvod, proč bych se nepodělil o nějakou svou, jakoukoliv, domácí analýzu, pokud ji považuji za dobrou a nevadí mi ji zveřejnit. Je mi úplně jedno, jestli se poučil kdysi Portisch nebo ne. Pro mě je podstatné, že jsem se snad při tom rozboru poučil já, možnost mají i jiní. Na serveru uloz.to a podobných se kdekdo dělí o kdeco, tak proč by se někdy na nějakém serveru nemohly sbírat analýzy šachových partií. Když se to někomu nelíbí, nemusí se na ně dívat a to je asi všechno, co s tím může dělat - rozhoduje vždy poptávka. Jenže to ty různí malí diktátoři, maskující své prdy za ochranu společnosti, nebo dokonce estetiku, nemohou nikdy pochopit. Pokud vy máte nějakou činnost, kterou se uspokojujete doma sám, vaše věc - doba se změnila, dnes byste možná mohl i venku.

Počítače jsou a budou, je jen každého věc, jak se s nimi naučí žít. Zájemce si může postavit domek někde v divočině třeba z recyklovaných lahví, odstřihnout všechny dráty a dokud bude co lovit a sbírat, počítač nemusí potřebovat, ovšem o něm samotném ty data nějaký ten stroj v civilizaci bude mít stejně.

10.07.2011 20:16 | Autor neznámý

Šachy jsou soubojem dvou živých a tedy stále  chybujících lidí s předem určeným časovým limitem. Zítra se hraje další kolo a i bodový stav v turnaji může ovlivnit výběr tahů, za čtrnáct dní se hraje další turnaj a tak dále. Z prohry se mohl Portisch analýzou poučit a z výhry Karpov taky. V každé partii každého živého hráče najde počítač chyby, ba spoustu chyb. Proč se v tom šťourat? Poučit se z nich může každý sám. I Petra Kvitová ve finále Wimbledonu dělala chyby, i mistři světa ve fotbale udělali ve finálovém zápase spoustu chyb a kolik by jich tam teprve našel počítač! A kolik jen chyb udělá každý člověk ve svém životě! Hodíme to taky do počítače? Před třiceti lety nebyly žádné počítače a to co Portich nebo Karpov uměli, měli jen ze své hlavy a nebylo toho málo. I proto se domnívám, že je neetické a asi i málo charakterní, pokud se v tom amatér s pomocí počítače šťourá. Soukromě, sám doma, uspokojuje-li ho to, prosím. Tu možnost má každý. Ale když noname veřejně pere Portischovo a Karpovovo prádlo z dob dávných a málem zkoumá jejich stolici, je to docela prasečina. Pokud to člověk nechápe, není mu pomoci.

10.07.2011 19:10 | Autor neznámý

Proboha Pavle!

Nepotřebuješ mi vysvětlovat, zda ten článek má právo na život a proč. To přeci nikdo nepochybnil. - Říkám jen, že je mi to málo a proč a že psaní o šachu z mého pohledu vyžaduje víc.

10.07.2011 17:57 | Autor neznámý

@Michal: Jasně Michale, že tu přidanou hodnotu, o jaké píšeš, já nenabízím. Nic takového nebylo mým cílem, nejsem Kalendovský II, jsem jen Háse. Zato nabízím něco, co nenabízí Kalendovský - poctivě udělaný rozbor partie, nikoliv popis okolností, za použití dostupných prostředků. A není to jen pustit motor, pokud ten zrovna nabízí něco, co se mi z hráčského hlediska nelíbí, musím se pokoušet hledat, již několikrát se mi toho **** podařilo alespoň částečně "přesvědčit", že jeho první nápad nebyl správný - jasně, kdybych mu na to dal více času, než těch 3-10 minut, třeba by na to přišel sám. Anebo mi zase daleko víckrát přesvědčil on - proč se nedá brát tady, tady a támhle, přitom právě toto jsou věci, které slabší hráče zajímají, neboť vlastní silou na řešení ne vždy přijdou. Pokud chceš vidět, jak to vypadá, když se jen "pustí motor", mrkni na tak trochu konkurenční rozbor v článku "Bezchybně zatím Robert Cvek a Vojtěch Plát" od pana Canibala - já jsem hodnocení počítače sice několikrát také uvedl, ale vždy až po sáhodlouhé vlastní analýze - samozřejmě s počítačem - jen jako zajímavost.

A takový rozbor, pokud vím, zatím nikde nebyl. Zájemce, třebas jen dočasné, našel. Jako televize nezahubila rozhlas, nezahubí ani tento způsob ty staré, jen si snad najde nějaký prostor. Naopak myslím, že s nějakým klasickým komentátorem bych se mohl výborně doplňovat - nalezl bych mu kritická místa, vyznačil nejpravděpodobnější místa chyb, on by to pak pořádně pročistil a okomentoval "lidsky". Třeba komentáře Jána Markoše jsou vynikající, také Roberta Cveka - ale ten by asi odmítl komentovat rozbor počítače. A ná závěr by k tomu přišel nějaký historik a doplnil o dobový kontext. Možná to někomu nejde pod nos, ale jinak moc nechápu, proč to budí takové vášně? Docela určitě mi třeba při psaní nezajímalo, "co by na to řekl Portisch". Snažím se vložit i nějaký komentář, jak by měl hráč uvažovat, nebo jak naopak pracuje ten program, zrovna o tom vím určitě víc, jak drtivá většina komentátorů. Ale jsem si vědom svých nedostatků stran metodiky, určitě netvrdím, že jsem mezi třemi nejlepšími trenéry/komentátory, jako jeden z autorů jednoho z článků. Nějaký velmistr se silným počítačem by to určitě napsal lépe, natož nějaký skutečný korespondenční hráč. Takový se v kritické pozici leckdy rozhoduje s pomocí počítače i měsíc, než něco zahraje, pustit motor a nechat ho na silném počítači běžet přes noc může každý.

10.07.2011 15:42 | Autor neznámý

No já bych to ještě jednou celé shrnul:

1) Karpov odehrál excelentní partii

2) V této partii zahrál množství geniálních tahů

3) Geniální/silný tah nemusí být nutně ten nejsilnější v pozici, pokud je za ním silná idea, tak i přesto si takový tah zaslouží vykřičník.

4) Tento článek je v podstatě komentářem p.Háseho k počítačové analýze, čili jakýsi hybrid objektivních a subjektivních náhledů na věc

5) Počítače zatím stále nejsou v oblasti šachu bezchybné, takže je možné, že i tuto analýzu bude třeba za pár let upravit a opravit (a konečně se dozvíme, který tah definitivně prohrál ).

10.07.2011 13:41 | Autor neznámý

Podle mně je důležité se dozvědět který tah byl nejlepší, o tom šachy jsou ne ?

10.07.2011 13:26 | Autor neznámý

Sorry, ale tohle už je hodně - kdo tady mluví o umožnit / neumožnit? Dvakrát jsem na plnou hubu řekl, že takhle to nemyslím, o tohle mi nejde a nikdy by mne to nenapadlo. Mý podezření se potvrzuje; napsat jakejkoli názor je tu ochotnej číst každej, ale číst ty cizí! To je malér!

Já se omlouvám, ale teď musím říct: kurva! Psaní není nalejvání dat! Psaní je komunikace, s druhými i sám se sebou. Vytváření něčeho z ničeho. Takovou kravinu o formátech, do kterejch se nalejvají data, může říct jen člověk, kterej natvrdo spadnul do světa IT, a co existuje mimo něj, to prostě nebere. Já neříkám, že takovej člověk nemůže bejt hodně chytrej nebo že by nemohl mít při osobním setkání zřetelnej půvab, ale že je omezenej, to je pro mne bezesporu.

Publikovat práci šachovejch enginů je z mýho pohledu na psaní málo; z mýho pohledu. Nikdy tady ani kdekoli jinde nebudu chtít mít pravomoc rozhodovat, co ano a co ne - ovšem mít názor je mý právo. A sebevědomě i arogantně říkám, že koho jinýho by mělo bejt; ve světě mimo nalejvání dat o psaní strašně moc vím a psát taky strašně moc umím.

Kdokoli, kdo čte i jen tuhle diskusi, to vidí.

10.07.2011 12:53 | Autor neznámý

Tady jde spíše o diskusi formátů do nichž se nalijí data. Mně zajímají především samotná data. Zjednodušeně řečeno, dobrý tah zapsaný na kousku papíru od svačiny má stejnou váhu jako tentýž tah zapsaný úhledně na křídovém papíře a s ilustrací znázorňující jak se soupeř zoufale drží za hlavu. Ikdyž nepopírám, že taková ilustrace tomu dává něco navíc. Otázka je ale : je něco navíc potřeba ? Já si myslím, že lepší než neprezentovat zajímavé skutečnosti vůbec je prezentovat je alespoň jako hrubá data. Koneckonců, pokud někdo chce může se toho ujmout a doplnit je lepším formátem a i dalšími daty, což vše by nebylo možné pokud by někdo to nezveřejnil vůbec. Odpověď zní : vše se dá udělat lépe, ale pokud již sama data hovoří za sebe do jisté míry dost zajímavě působí, proč ztrácet čas balením jich do nějakých interpretací, nemůže být každý balič a výzkumník zároveň. Teď tedy nic proti baličům, naopak ti často přidají tomu další hodnotu protože jsou to zpravidla průzkumnící v oblasti designu a design je též milá věc a někdy i nepostradatelná (což se hodnotí funkčností, pocitem že výrobek je použitelný/ztravitelný dobře). Otázka tedy zní, a zde diskusi chápu : umožnit publikovat zde hrubé výzkumy a nálazy a zajímavé nápady ? Mně přijde odpověď jasná : ANO. V dnešní době kdy existuje mnoho forem sdělení od sms-kového po klasický třiceti svazkový román jde jen o to, aby forma neznehodnotila obsah a to myslím u P.Háse vůbec nehrozí. Takže jen tak dál, dál sem se zajímavými úkazy, hodnoceními a fakty ...

10.07.2011 12:20 | Autor neznámý

Já nevím. - Já zas říkám, že smysl mýho ohrazení zatím nikomu nedochází; prostě psaní má svou etiku, a psaní o šachu pochopitelně taky; říkám to z pozice člověka, kterej šachy umí a hlavně dovede psát; má teda celkem přirozeně svý vlastní představy, jak se co dělá.

Psaní, a už jsem to tu myslím říkal, je jednak selektivní činnost a jednak nějaká sebeprojekce - když si vezmeme třeba texty pana Kalendovského, on nemá příliš prostoru uplatnit dejme tomu stylistickou brilanci nebo podobně; zvolený žánr tomu nepřeje. Nicméně texty jsou pěkné, čisté, a hlavně každý vidí, kolik práce v archivech jim předcházelo; tohle zkrátka, promiň, Pavle, ty nenabízíš. Pustěj se akorát enginy.

Každej tu se mnou mluví, jako kdybych ti zakazoval psát nebo co... ve skutečnosti, když si moje ohrazení projdou a dovedou aspoň trochu číst, uvidí, že se snažím částečně otázkami, částečně vyslovenými názory vytyčit jakejsi pozitivní ideál psaní o šachu. Protože mě dosavadní psaní o něm, až na výjimky, který by šly spočítat na prstech jedný ruky, hluboce neuspokojuje.  

Neudělal jsem nic víc (a mám na to právo), než že jsem svou frustraci vyslovil nahlas.

10.07.2011 11:06 | Autor neznámý

Jinak takovéto články, a položené otázky, které nutí čtenáře se zamyslet, to je důvod proč na tento server chodím.

10.07.2011 10:22 | Autor neznámý

Re Bond : přesně jde tu o to zkoumat, které tahy byly a které ne chyba, toť vše a jako takové to vítám, je to velmi zajímavé. Ale chápu, že vždy existují upalovači a politici, tak bacha, objektivně vzato nejlepší není co je nejlepší ale co nikomu nevadí , nebo se pletu ?

10.07.2011 09:42 | Autor neznámý

Třeba já Vás chápu naprosto dokonale. Ovšem Vy jste naprosto nepochopil smysl tohoto článku. Smyslem není osobní exhibice p.Háseho, ale jeho prostřednictvím náhled do počítačové analýzy (nikoliv komentáře, to je diametrální rozdíl) dané partie. A pokud se v historických komentářích k této (stejně jako k jakékoliv jiné, chyby budou všude) partii vyskytovaly objektivní chyby v hodnocení variant, tak proč bychom se v tom neměli šťourat? Samozřejmě s pomocí počítače si takovou analýzu můžu udělat sám, ale tolik času tomu věnovat nehodlám (nejde jen o výsledné číslíčko v dané pozici ale o analýzu a pochopení nuancí podvariant), takže tuto iniciativu jako líný čtenář vítám.

10.07.2011 09:09 | Autor neznámý

Co tady, hrome, všichni mají s tou "starší generací"?

Stáří, prosím vás, je záležitostí duchovního rozpoložení. S věkem zas nemá tolik společného. - Nicméně je pravda, že lidé, kteří už něco zažili, víc než ti ostatní lpí na tom, aby některé věci zůstaly na svých místech. Jistě, doktoru Veselému se mohlo stát, že zavolají z periodika a řeknou: "Teď musíš, nikoho jinýho nemáme." Ale to přeci není náš případ.

Portisch ani Karpov se nestali těmi, kterými byli, počítačovou bezchybností. Nýbrž tím, že v houštině všelijakých svodů a pobočných variant lépe než ostatní udržovali orientaci. Konfrontovat je dnes s počítačovou bezchybností mi pořád připadá krapet chucpe; to jsem si opravdu radši kdysi přečetl článek Saši Koukolíka o časových tísních. Jansa pak o tom článku řekl, že je komický; mně připadá komický Jansa, jak ve svých komentářích vždycky staví pomník sobě samému.

O čem se bavíme, není dáno věkem. Ale opravdovostí přístupu k šachové materii; Fischerových My 60 jsou dodnes senzační, a proč? Vždyť by z nich Pavel se svým compem taky mohl udělat trhací kalendář! - Jsou senzační proto, že do nich Fischer pojal i dvě partie prohrané; kdo mému postoji pořád ještě nerozumí, tomu už asi nepomůžu.

 

10.07.2011 00:32 | Autor neznámý

Vždyť se o to nehádejte, teď si to ze zvědavosti prohlédli asi všichni, protože je to cosi nového. Kolik zájemců si takový styl získal, uvidíme až po několika dílech, protože ti, které snad článek nějak naštval, tento seriál přestanou číst. Jinak Michalovu šachovou kvalifikaci samozřejmě potvrzuji, protože měl ELO FIDE již v době, kdy minimum bylo 2200 a tehdy to ještě znamenalo značnou kvalitu. Já jsem nedávno, na zvědavou otázku našeho pana domácího, musel odhadnout, že nevím, zda bych se vůbec vešel mezi "horních nikoliv deset, ale i dvacet tisíc" ... Ovšem o ratingu to není. Fanoušek si rád počte podrobnější komentář. Po celou dobu karlínského turnaje tam mají na stole ČS Šach. Většinu komentářů tam mají takových, jakým pan Veselý říkával "objektivní". Jedna partie měsíce, kde si s tím komentářem někdo vyhraje, mi připadá docela málo. Snad je to tím, že komentátorů ubývá - nebo na ně hned tak každý nemá, pokud nepracují zdarma. Mě třeba v době Informátorů docela iritovaly komentáře Kasparova. Spousta variant, ale bez vysvětlujícího textu, jen ty jejich značky. A každý komentátor má trochu jiné limity pro to, čemu říká malá, či velká výhoda a u kompenzace za materiál se už můžeme jen dohadovat, zda je jen dostatečná, nebo lepší - proto jsem se tak snažil tomu vyhnout. I zde mi vlastně inspiroval pan Veselý, který psal, že je schopen komentovat partii jakkoliv silných hráčů, ale ... musí tam být vyznačena rozhodující chyba. A to je právě to, co jsem se těmi svými rozbory pokoušel najít. Pak jsem se vždy podíval na ty původní komentáře v Megabázi - které jsem si já u svého "výtahu - Karpov81" vymazal, aby mi neovlivňovaly a jen jsem zatím pokaždé zíral, jak jsou vlastně téměř k ničemu. Věcně chybné, ovlivněné výsledkem partie a přehnanou důvěrou v mistra světa. Jinak jsem večer na Pragovce prolétl i Michalův blog, kde jsem hledal ten medailónek Elišky. Michale, piš více o šachu, myslím, že by ti to šlo lépe. Vždyť na webu Pražské šachové mají blogy i lidé, kteří po šachové stránce nejsou lepší, jak my - a nemyslím pana Houšku.  Nebo je snad problém v tom, co jsi popsal v jednom z prvních článků, Na rozcestí:  "Povím vám tajemství, které tajemstvím ve skutečnosti není: je nás moc. Je moc těch, kteří se cítí povoláni psát, a moc je i lidí, kteří se cítí povoláni veřejně provozovat hudbu či skládat ji ..."?

09.07.2011 23:22 | Autor neznámý

Myslím, že je zbytečné se tady hádat. Partie dnes komentuje spousta lidí a každý na to jde jinak. Mně se třeba vždy líbily komentáře Marka Vokáče nebo Jiřího Veselého, ale samozřejmě si rád projdu i analýzy pana Háseho.  Podle mého názoru jeho styl komentování není ani horší ani lepší, je prostě jiný. Ale chápu, že pro šachisty starší generace může být takový "nelidský" počítačový rozbor těžko stravitelný.  V každém případě však pan Háse napsal zajímavý a poučný článek a ode mě má

09.07.2011 22:40 | Autor neznámý

No právě mistře Matoušku, ani Vás jsem neviděla v první stovce FIDE, to, že je někdo rád za každý článek, Vám vadí, pokud nějaký nepublikuje nebo jak? No můj rating je bídný, máte pravdu, ale jste větší fanda Vy nebo já? Dá se to nějak změřit? Jinak netuším, koho tu pak soudíte a lustrujete.

09.07.2011 22:09 | Autor neznámý

I'll be back! [Terminator I]

09.07.2011 21:59 | Autor neznámý

No, a jestli mne Zdeňka Šimurdová nepochopila, o čem to svědčí?

O mně? Nebo možná o ní? Jakou lžíci máš, tolik nabereš, říká básník Vladimír Holan. Šmudla zřejmě moc velkou lžíci nemá; čteme někde její texty? Víme něco o její šachové kvalifikaci? Já mohu snadno doložit obé, nebo to za mne doloží Pavel... to je fuk. Zdeňka Šimurdová má zjevně jedinou kvalifikaci: registraci zde, a hodlá ji využít k tomu, že bude pindat do alelujá. Na to je můj čas drahý.

Svůj postoj k tomuhle typu textů jsem zkusil ozřejmit, je čas dělat něco jiného. Však já se zas objevím.

 

09.07.2011 17:35 | Autor neznámý

Dobrý den, já jsem třeba Michala Matouška vůbec nepochopila (pochopil-li on sebe) a z toho, co zde napsal je vidět, že má možná akorát silnější ego. Opět se musím opakovat, tyto články nečtou jen velmistři a výborní publicisté  jako Michal Matoušek nebo velmistr Jirka Kadlec, možná je to tím horkem.

09.07.2011 14:01 | Autor neznámý

Zase! Rubinus=Pavel Háse ....

09.07.2011 13:59 | Autor neznámý

Už se začínáme chápat. Své partie k tomu opravdu přikládat nehodlám. Prateta v 80.ltech  třeba jeden čas dělávala ve sběrně papíru. Tam jsem dohledával výstřižky šachových rubrik, zaujala mi třeba příručka 5 šachových lekcí pro odboráře ("V Americe se vše hodnotí jen penězi a tak není žádný div, že všichni špičkoví američtí hráči jsou evropského původu" - o Bobbym tehdy autor netušil ...), nebo příručka zahájení od člověka, jehož jméno jsem neviděl nikdy předtím, ani potom, s krátkou poznámkou, že všechny varianty prohlédl a snad odsouhlasil nějaký trochu známější hráč. Také mi třeba napadlo, že bych mohl, například na Idnes, psát vlastní šachový blog, něco jako dnes chybějící šachové rubriky. Dokonce někdy začátkem 90.let se mi dokonce jeden známý komunista - tehdy Levý Blok - ptal, zda bych se nechtěl pokusit o šachovou rubriku v tehdy vznikajících Haló novinách. Důvodem mého odmítnutí nebyl ani tak ten odporný plátek, jako to, že jsem sám cítil, že na vedení šachových rubrik nejsem dostatečně dobrým hráčem.  

No nic, počítač zatím výrazně pokročil s analýzou jedné kritické pozice následujícího dílu, přepínám na turnaj motorů; automatická analýza není ono, počítač nezdůvodní, proč nelze hrát to, o čem bych třeba uvažoval já. Jdu se pěšky podívat na předposlední kolo do Karlína.

09.07.2011 13:35 | Autor neznámý

Já vlastně nevím, co mi vadí. Pomalu se k tomu blížím.

Ale pár lidí už tady říkalo: vždycky působí krapet divně, když Pavel nebo Michal s jakousi limitovanou šachovou stáží usednou k šachovým dějinám a teď: počítač říká, počítač navrhuje. Ono se to nezmění, ani když máš šťastným vnuknutím sám jeden dva dobré nápady a použiješ je; je to takjaktak drobeček z cizí bábovky.

A přitom Pavel i Michal třeba mají k šachu co říct, často i hodně! Jen to holt není zrovna tohle; abych svůj pocit přiblížil, řeknu, že dejme tomu Čisťjakov napíše text na téma nejraději jakékoliv a příklady má k tomu hromové: Alechin, Capablanca, Botvinnik... a někde v koutku toho textu se krčí jako příklad jedna partie Čisťjakovova. Můžu se vždycky s prominutím posrat, když to vidím!

Šach je přeci obrovský hájemství a každej v něm nacházíme to svoje. Jde mi o to, aby autor věděl, kudy jít, aby to byl on sám a jeho cesta - jen takový psaní má smysl. To, co děláš, vnímám jako soukromou radost, která zveřejněním ztrácí mnoho na svým půvabu; není v ní vnitřní nutnost, jenom tvý rozhodnutí, že to uděláš.

Ale já jsem na psaní hroznej purista... nikdy bych, ani kdybych měl tu moc, neprosazoval, aby se takový věci nepublikovaly. Jen vysvětluju, co při čtení cítím. 

 

09.07.2011 13:13 | Autor neznámý

I já se omlouvám, ... partiích. Bohužel zde není možnost ty drobné překlepy opravit dodatečně, v termínu několik minut, jak je to běžné třeba na Talkchess, Immortalu a jiných fórech.

09.07.2011 13:08 | Autor neznámý

Když  jsem se asi před dvěma týdny pustil do těch rozborů, užasl jsem. Kolik zajímavých věcí je v těch partií skryto. A při přehrávání s běžným komentářem to asi drtivé většině unikne. Třeba právě ty zmíněné možnosti zde místo tahu Karpova 23.-Dd6. Nebo vložení tahu 21.Vd2, které snad mohlo ještě partii zachránit. Samé věci, které standartním komentátorům uniknou. O to se dělím. Průměrný komentátor, natož čtenář, tyhle věci přehlédne. Nějaké vzniklé pozice vypadají tak zajímavě, že jejich důkladnou analýzou by se dal strávit celý týden. Pokud jeden jediný čtenář něco takového udělá, tak to snad smysl má, ne?

Jestli dobře tedy rozumím, tak Ti vlastně vadí, že místo nějaké novinářské značky "ph" nejsem anonymní autor a jména hráčů těch analyzovaných partií nejsou NN-NN? Kdyby nadpis článku byl "Zajímavé pozice s analýzou počítače", autor "RexT" (nick na Playchessu) místo jmen hráčů jen Bílý-Černý a tam ten samý text? Pak bys to bral? Nějací šťourové by sice v databázi našli, jaká že partie se to vlastně přehrává, jen by to nebilo tolik do očí?

Ambice psát z pohledu "průměrného pražského hráče" (já bych na rozdíl od Tebe asi nemohl napsat silného) zatím nemám, každý má nějakou parketu, která ho naplňuje.

09.07.2011 12:44 | Autor neznámý

Já se omlouvám: pochopitelně ty mi vysvětluješ.

09.07.2011 12:43 | Autor neznámý

Ne. Nerozumíme si. A nepřekvapuje to příliš.

Ty my vysvětluješ, co v článku je - promiň, ale to přeci poznám. Zatímco já se tě ptám, zda si uvědomuješ, jak ten text působí jako vykročení do prostoru úvah o šachu. Na mě ne moc dobře, přiznávám bez mučení. Je to takové cizopasnické. Někdo slavný sehrál, někdo výkonný přepočítal, a já Pavel Háse, vám k tomu něco povím.

Snažím se přijít na to, jak psát o šachu, abych to mohl napsat jenom já - jako bejvalej "silnej pražskej hráč", nic víc. A nic míň. Tuhle ctižádost ve tvým textu nevidím, a právě z těchhle pozic text hodnotím. Na Respektu mám pár medailonků, třeba Elišky Richtrový; tak, jak je napsanej, jsem ho mohl udělat jenom já, a taky se pozná, že jsem ho napsal právě já. Je to nejen o Elišce, ale taky o tom, co šach musí a nesmí. - Nebo o mladým Plátovi.

Nemůžu říkat, jak ty medailonky dopadly, to ať udělá někdo jinej... z mýho pohledu dopadly tak, jak měly, a námitky, který tu vznáším proti tobě, proti mě nikdo vznýst nemůže.

Má ctižádost je tím zcela uspokojena.

 

 

09.07.2011 12:19 | Autor neznámý

Ahoj Michale. jasně, známe se, také si na Tebe pamatuji. 

On ten článek není o tom, jaký mám počítač, notebook, na kterém to dělám, je starý tři roky, jediná výhoda je 64bitový systém, ale on přináší maximálně tak 35-40% rychlosti navíc. Za hlavní smysl považuji hledání zajímavých pozic, které v těch partiích mohly vzniknout - zajímavé kombinace, zajímavé pozice. A kdo si je přehraje, nebo dokonce sám zanalyzuje, udělá snad cosi i pro svou vlastní výkonnost. Cílem je tedy především alternativní důvod tréninku, když už ten klasický někoho nebaví - jako mě. První čtyři analýzy kritických pozic partií Karpova v Linares jsou zde ve fóru - možná je doplním o proanalyzování celých partií a bude z nich nějaký další díl. Původně jsem hledal jen rozhodující místa, kde se z remízy stává prohra, ale ani s počítačem to není vůbec žádná legrace. Přesto si myslím, že to má smysl, tak nějak by to mohlo zvýšit schopnost správného zhodnocení pozice. Navíc stále tvrdím, že z běžného způsobu komentování nebývá slabší hráč zase tolik moudrý. Jaký je rozdíl mezi mikroskopickou, malou, velkou, nebo rozhodující výhodou? Každý čtenář by měl po celou dobu přehrávání partie vědět, zda komentátor považuje pozici za vyhranou/remírzovou/prohranou. 

Člověk se také může podívat, jakou metodou vlastně počítač odráží zdánlivě neodrazitelné hrozby. Pokud se v důsledku toho někomu zlepší schopnost propočtu, tak článek splnil svůj účel. Zároveň se ty šílené počítačové výpisy pokouším popisovat tak, aby jim snad mohli porozumět i slabší hráči. Sem tam zkouším vložit i návody, čím se vlastně má hráč při výběru řídit - zde je podle mě slabina, určitě je tu spousta kvalifikovanějších trenérů.

Proto jsem nakonec Bolkovi navrhl, že by to bylo lepší psát jako články, protože zde v diskuzi mám zpětnou vazbu. Jsou ty komentáře moc dlouhé? Je jich málo? Příliš mnoho? To vše bych se ve fóru nedozvěděl, tam zatím k tomu nikdo nenapsal nic. Titulek není "Háse komentuje Karpova", ale "Velmistři očima počítače". Já to jen píši sem, ale hlavní práci dělá samozřejmě ... počítač.

09.07.2011 11:35 | Autor neznámý

Milý Pavle,

na starší generaci se bodni - pokud jsi ten, koho mám na mysli (Praga), taky už nejsi nejmladší. Věk opravdu nerozhoduje.

Líbí se mi, co ti napsal pan Kalendovský; za svou osobu bych dodal, že nechápu úplně přesně smysl takovejchhle článků. Jestli je to zpráva o tom, jak ses vydal poi proudu zápisu té partie a hledals, nic proti - ale protokol o té cestě to není. Spíš jen sdělení, že máš výkonnej comp a výkonný programy, bon, už to víme. Ale každej text dává smysl především tím, že do něj vkládáme svou vlastní neopakovatelnou zkušenost; vím, že je to těžký, poněvadž o něco podobnýho se na svejch blozích už léta pokouším. 

Tady to nefunguje. Ono to vůbec funguje málokde, protože skoro úplnej úhrn komentátorů partií vlastních i cizích především vůbec neumí psát, dejme tomu Kaňovský nebo Jansa... čistě technicky. Pravopis, stylistika. A horší nešvar komentátorů spočívá v tom, když sami sebe chtějí předvést v lepším světle: pamatuju třeba Přibyla v článcích pro šach, jak měl vždycky všecko vyhrané, a pak smůla. - Z toho titulu bych určitě váhal pustit se do projektu Háse (nebo Matoušek, to máš jedno) komentuje Karpova.

Je to prostě krapet chucpe, no, ale každej máme meze trapnosti nastavený trochu jinak.   

 

08.07.2011 23:29 | Autor neznámý

Další díl bych snad mohl mít v pondělí - chodím se ve volnu dívat do Karlína na turnaj, takže se tempo proti plánu zpomalilo. Pak bude zase záležet na Bolkovi, jaký den si vyhodnotí jako nejvhodnější. Jen se prosím snažte nikoho moc neurážet, to je tak trochu medvědí služba.

08.07.2011 23:02 | Autor neznámý

Pavle Háse, zase něco nahoďte, nenechte se zviklat :), díky předem, určitě je víc těch, kteří jsou za to rádi, než breptalů.

08.07.2011 22:35 | Autor neznámý

Paní doktorko, to chce klid. Ona ta starší generace kácení svých model špatně snáší, nebo i jen to, co za útok na své vzory považuje. Já se v každém případě snažil ty legendy neurážet, ale někdo si to možná vyložil jinak. Někomu vyhovuje textový komentář, klesající někdy až na bulvární úroveň, jiný raději varianty. Nikdo se nezavděčí všem. Myslím, že nějaký takový komentář si pro sebe může udělat leckdo, ale bohužel, málokdo má šanci se o to podělit - já ji od Bolka dostal.

08.07.2011 22:00 | Autor neznámý

Dobrý večer, noELO, to bylo je hodnocení přispivatele Jirka Kadlec, který neumí ani poděkovat, nebo dokonce pochválit, zanechá jen negativní stopu. Přišlo mi to jednodušší a pro toho přispivatele Jirka Kadlec čitelnější to říci jen pomocí dvou slov, pochopitelně výstižných, a to se snad povedlo. Subjektivně by mohl mít pravdu, zapomněl ovšem třeba, že ne všichni jsou velmistři jako Jirka Kadlec, a ocení pár slov, navíc tohle je taková oldschool partie, nostalgická, krásná, někdo tomu věnoval svůj čas, aby udělal radost ostatní a dočká se takového hodnocení. Řada lidí si plete Bohnice a FN Bohunice. Bohnice jsou kdesi v Praze a FN u nás.

08.07.2011 18:41 | Autor neznámý

ad Zdeňka Š. - co Vaše příspěvky znamenají?  (četl jsem tu vůči Vám i oslovení "paní doktorko") - jsou prostě hluboce nad úrovní běžného plebejského uživatele českého jazyka. Působíte v Bohnicích?

08.07.2011 18:24 | Autor neznámý

kadleééééc naááááásvat !!

08.07.2011 16:30 | Autor neznámý

Prostě komentáře jsou v zásadě dvojího druhu - popis myšlenkových pochodů aktéra při partii (zvláště přínostné pro analýzu psychologických příčin chyb a jejich odstraňování) a druhý typ komentáře by se měl snažit o co nejobjektivnější zhodnocení průběhu partie. Čili nějaké subjektivní komentáře třetích stran jsou jsou vždy pofidérní a sporné ("tady si asi velmistr Karpov myslel, že..." - to se sice dobře čte, ale je to čirá spekulace, něco takového může napsat jenom Karpov sám). A objektivně dneska může partii nejlépe zhodnotit pouze počítač, o tom se snad nebudeme přít

08.07.2011 16:18 | Autor neznámý

@kal: A kromě demonstrace síly počítačů má článek ukázat také pár pozic, které by se daly využít i při tréninku. S tím jsem ostatně ty staré partie původně prohlížet začal, především jako můj vlastní trénink, protože ke klasickému se já již nepřemluvím, musím to tedy dělat tak, aby mi to bavilo. Za nejzajímavější poznámku z tohoto pohledu považuji tu, co je za Karpovovým tahem 23.-Dd6 (... Razantní 23...h4! vyhrává i zde. Ten diagram po 23.tahu bílého by se možná uplatnil i v nějaké učebnici, třeba na téma propočet. ...). Nevím, ale tipoval bych, že zrovna takovou v žádném jiném komentáři z té doby nenajdete (Charitonov tah Dd6 nechává bez povšimnutí). Kromě toho pak několik zajímavých námětů k vlastním analýzám čtenářů, ať již bez počítačů v případě silných hráčů, nebo bez s nimi u nás ostatních.

08.07.2011 15:47 | Autor neznámý

@kal: Článek také není, proboha, určen Portischovi s Karpovem ... Původní komentáře z předpočítačové doby mi celkem nezajímají, úplně mi stačilo srovnání s komentáři Charitonova v Megabázi - ten, kromě nějakých taktických přehlédnutí, dělá dvě chyby - můj názor: a) nechává se ovlivnit výsledkem partie b) příliš věří Karpovovi. To je jediný komentář, s kterým bych snad ten svůj mohl srovnávat. Jak ostatně píši v úvodním odstavci, nejedná se ani tak o klasický komentář partie, jako demonstraci schopností dnešních počítačových programů. Že jako první ukázka byla vybrána tato partie, je spíš shoda náhod, dnešní partie by nevypadaly o nic lépe, stačilo během turnaje kandidátů sledovat u onlinu motory - já to nakonec raději začal sledovat bez nich. Komentáře Kasparova v předchůdcích jsou výborné, zvlášť u posledního pátého dílu. On také o šachu ví o dost víc ... Ale je to deset let staré, dnešní stroje by určitě našly nějaké chyby i tam.

08.07.2011 15:25 | Autor neznámý

Ad Pavel Háse: Nic nemám proti Vaší snaze pomoci počítačových programů analýzovat starší partie. To je v pořádku - otázka je, jaký to má smysl bez znalosti a tím možnosti srovnání s původními komentáři. A najít původní komentáře - to stojí víc času a úsilí, než čekat na to, co usoudí Friz, Rybka, Houdini po hodinách analýz. Jinak řečeno - aby Vaše analýza měla přitažlivost pro event. čtenáře, měla by být s něčím srovnatelná, že. To je asi i princip, na kterém vytváří své knihy Gari Kasparov a jiní. Portischovi je dnes asi srdečně jedno, kde mu nacházíte různá taktická pochybení... v partii dávno sehrané. Srdečně Váš

(kal)

08.07.2011 14:12 | Autor neznámý

@kadlec: Do hlavy jim nevidím a jejich spotřebu času po 30 letech nezjistím. Takže analýzy aktérů musíte hledat jinde. Shodou okolností na mě včera v knihovně vyšel 5.díl Předchůdců, ale jdou-li partie chronologicky, tuto tam Kasparov nerozebírá. Snad nějaké tehdejší časopisy. Kompletní ročníky ČS Šachu většinou v klubech mají. V megabázi je sice partie s komentářem od Charitonova, ale podle počítače dost "mimo mísu" - a protože tam chybí text, jen informátorové značky, podle mě k ničemu. Najít přesné hranice +/=/- už dnes není tak docela nemožné, i když do vygenerování příslušných tablebází se lze snadno mýlit. Pozápasové analýzy jsou z objektivního hlediska, které hledám, k ničemu, pak se přijde domů a počítač pravidelně najde spoustu chyb, jak v partii, tak v těch analýzách.

@kal: Nic takového netvrdím, jen již dlouho píši, že síla počítačů je dnes daleko napřed, než si spousta lidí zde myslí. "Předpočítačoví"  velmistři rozuměli strategii patrně lépe, jak ti dnešní, protože jejich intuice se vytvářela na základě spousty vlastních analýz, ti dnešní jsou naopak asi lepší v taktice, on ten počítač v tomto vycvičí. Stačilo vidět v posledním turnaji kandidátů zápas Kramnik-Radžabov. I Kramnik se dá do určité míry považovat za předpočítačového velmistra, protože v jeho době ještě stroje nebyly tak silné, i on se musel učit především vlastními analýzami. A Radžabov, když musel bránit ty trochu horší jednoduché pozice, tak i v tom krátkém čase, který mu měl údajně vyhovovat, vypadal jako kouzla zbavený a hrál nejméně o třídu pod svou úrovní.

08.07.2011 14:07 | Autor neznámý

"Nechápu zcela amatéry, kteří si myslí, že díky panu Fritzovi nebo slečně Rybce rozumějí šachu lépe, než předpočítačoví velmistři."

No pokud platí, že umělá inteligence má na současném počítači elo přes 3000 a lidé kolem 2800 max, tak je jasné, že to co počítač nalezne za dobu, kterou při partii měl k dispozici lidský hráč, je lepší než co člověk a tedy z hlediska toho jak by ta partie dopadla tomu rozumí lépe počítač než člověk.

Samozřejmě pokud porozumění definujeme jinak, pak je možné, že hráč s ELO 1600 je možné, že rozumí šachu lépe než hráč s 2500 anebo než počítač s 3000. Prostě třeba proto, že když bude moci analyzovat celý týden, tak nalezne co ani počítač ne, ELO 1600 má pak proto, že to nestíhá nalézt při partii. Já bych se držel porozumění odvozeného od výsledku - kdo něčemu více rozumí tak to dokáže předvést v praxi - a zde počítače mají co předvádět ...

08.07.2011 13:41 | Autor neznámý

Tohle je počítačový nikoliv lidský rozbor partie. A každá pozice je objektivně vyhraná nebo remízová, ať už to zjistíme nebo ne, to snad vyplývá z podstaty věci.

08.07.2011 13:36 | Autor neznámý

Ad Jirka Kadlec: s Vaším komentářem se lze plně ztotožnit! Nechápu zcela amatéry, kteří si myslí, že díky panu Fritzovi nebo slečně Rybce rozumějí šachu lépe, než předpočítačoví velmistři. Tak to není a nebude - aspoň doufám.

(kal)

08.07.2011 12:40 | Autor neznámý

Najít vždy jasnou hranici mezi výhrou, remízou a prohrou je (naštěstí) nemožné. Počítačový rozbor partie hrané před třiceti léty je jen dogma. Daleko důležitější jsou jiná kritéria, např. psychologie, nebo aktuální spotřeba času obou hráčů v kterékoli fázi partie. Tu jsem v článku nenašel. Rovněž pozápasová analýza aktérů, nebo jejich komentáře a glosy k partii chybí. Celé to působí podobně strašidelným dojmem, jako kdyby člověk bez hudebního sluchu, jen s pomocí programu a počítače hledal mouchy, hodnotil, kritizoval a či snad dokonce nechal počítač aby upřednostnil jiná pokračování symfonií či sonát  Mozarta, nebo Beethovena...

07.07.2011 23:04 | Autor neznámý

to je dobrý výtečník ten Pavel Háse i Karpov dobrý hráč nuže on je též

07.07.2011 13:47 | Autor neznámý

@jan: Háse ...

@SKA: Roku 81 bych s tím notebookem asi bez problémů vyhrál korespondenční MS a to snad i bez dnešní CTG knihy a "postmasterovským" způsobem.

@Bond: Mě to po 3.odpoledni v knihovně už také moc nebavilo ...

@kralovsky (alias "mladý radlický proletář"): Díky, drobné dobrovolné příspěvky můžeme vyřešit v práci, až se uvidíme

@exot: Vzhledem k titulku článku bude muset být alespoň každá druhá partie od jiného hráče. I když Karpov je přes léto pro mě č.1. Momentálně je rozdělána jedna docela nepovedená partie mladého Shorta.
 

07.07.2011 11:46 | Autor neznámý

Pan Pavel Hasa analyzuje jako Tarrasch:

-řekne předem co je smyslem tahu

-čím se tímto tahem sleduje, hrozí soupeři.

Dokládá, že počítač je nástroj a pan Pavel Hása k tomu umí dát lidský komentář.

07.07.2011 11:12 | Autor neznámý

Když si člověk představí, že je rok 1981, působí to jako velmi zajímavé sci-fi

07.07.2011 09:48 | Autor neznámý

Velmi vyčerpávající rozbor, jsem úplně vyčerpaný

07.07.2011 09:36 | Autor neznámý

Tak to je moc pěkná práce práce pane kolego, to budu přehrávat celé prázdniny 

07.07.2011 09:24 | Autor neznámý

Famózní rozbor. Řekl bych až nelidský. Vzal si autor na paškál jenom Karpova, nebo má v plánu vydrbat hlavu i jiným hráčům? :-)