Dopis předsedy ČSTV

03.12.2010 10:43 | ŠSČR

Vážení sportovní přátelé, na celostátních poradách předsedů svazů a představitelů regionálních a krajských sdružení ČSTV 19. a 20. 10. 2010 byl prezentován a široce diskutován problém vznikající s účelovým určením st...

Vážení sportovní přátelé,
na celostátních poradách předsedů svazů a představitelů regionálních a krajských sdružení ČSTV 19. a 20. 10. 2010 byl prezentován a široce diskutován problém vznikající s účelovým určením státní dotace pro rok 2011, poskytované sportu cestou MF ČR s názvem "Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy". Tehdy neoficiální informace se potvrdily. Dotace pro rok 2011 má být v případě ČSTV výrazně snížena oproti ostatním střešním sportovním organizacím, a určena blíže nedefinované části sportovních svazů. Takto je znění dotace připraveno v současném návrhu zákona o státním rozpočtu resp. v uvažované metodice dělení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude na své příští schůzi od 7. prosince 2010 projednávat ve druhém čtení Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2011. Součástí státního rozpočtu jsou prostředky určené pro sport cestou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva financí (MF). Zatímco v rozpočtu MŠMT je v návrhu sport zabezpečen téměř totožným objemem financí jako v roce 2010 (cca 1,9 mld. Kč), MF snižuje podporu sportu o 10% (na 270 mil. Kč). Státní dotace MF je jediným zdrojem na vlastní činnosti sportovních organizací. V případě ČSTV jsou to republikové svazy a regionální (okresní) sdružení ČSTV. Na rozdíl od předchozích tří let nyní Ministerstvo financí považuje servis regionálních sdružení ČSTV za nepotřebný a zbytečný a navrhuje poskytnutí státní podpory 2011 pouze vybraným sportovním svazům. Ztráta regionálních servisních pracovišť by postihla především organizování základních soutěží ve fotbalu, stolním tenisu, ale také volejbalu, šachu, florbalu a dalších sportech. Většina TJ/SK, řízených dobrovolnými funkcionáři, by zároveň přišla o odborný účetní, daňový, právní i organizační servis, jehož ztráta ohrozí práci mnoha dobrovolných trenérů, cvičitelů a dobrovolníků starajících se o sportoviště, děti a mládež a jejich pravidelné sportování.

Výkonný výbor ČSTV ve spolupráci s předsedy regionálních sdružení ČSTV jedná s poslanci, společně vysvětlují destruktivní a diskriminační dopady tohoto nekompetentního, a jak se postupně ukazuje, také účelového návrhu, a současně skutečnost, že ČSTV, sdružení a svazy, které nový přístup MF postihne, nedostaly čas se na změnu připravit. Krajně nestandardní a čistotu účelu zpochybňující je také záměr MF, podle kterého uvedený „nový přístup“ postihne výhradně ČSTV, nikoli ostatní střešní sportovní organizace (ČOS, ČASPV, Autoklub ČR, Orel a další). Začíná být evidentní, že se jedná o nepřímé ovlivňování činnosti ČSTV, občanského sdružení podle zákona 83/1990, ze strany státu. Pokud by došlo k politickému rozhodnutí neposkytnout prostředky pro činnost regionálních pracovišť ČSTV, zůstanou TJ/SK odkázány pouze na servis svých národních sportovních svazů v Praze, na které se přenese i zodpovědnost za organizaci okresních a krajských soutěží.

Situace je velmi vážná. Mediálně začalo být rozšiřováno, že je nutné zastavit přísun peněz funkcionářům (1-3 pracovníci na region, podle počtu obsluhovaných TJ/SK). Argumentace ČSTV, že ekonom nebo účetní regionálního pracoviště, či profesionální administrativní pracovník republikového svazu, není funkcionář, ale zaměstnanec, poskytovatel odborného servisu pro TJ/SK (i pro volené funkcionáře) a zázemí pro řízení základních soutěží, neúčinkuje. Proto se zdá, že bude nezbytné ze strany TJ/SK, které si regionální pracoviště zřídily a které servisu těchto pracovišť využívají, aby se hlasitě a jasně vyjádřily svým poslancům, zda je návrh MF ČR nefinancovat od 1. 1. 2011 tato pracoviště správný, či nikoli. Právě poslanci svým hlasováním o způsobu užití dotace pro sport z MF rozhodnou.

Není mnoho jiných nástrojů, jak záměr MF ČR zvrátit. Vybraná média přebírají pouze informace poskytnuté ministerstvy, informace a argumenty od druhé strany nepovažují za důvěryhodné a pravdivé. Líbivá rétorika "sebrat peníze bafuňářům a dát je sportující mládeži" poslouží v tomto případě jako účelové krytí jiného cíle. Rozkolísat jednotu ČSTV a v tísni od něj získat atraktivní majetek. Je to kopie situace ze Slovenska, kde tělovýchovné hnutí přišlo v roce 2000 o sportovní areál na Štrbském Plese, tamní hotel FIS a o sportovní centrum v Bojnicích. Obojí je na Slovensku nyní v soukromých rukou, nikoliv ve vlastnictví státu, jak by se snad někdo domníval.

Po dosavadních diskusích s více jak sedmdesáti poslanci parlamentu je jisté, že řada z nich nebezpečí rozumí, a přesně ví, o co jde. Není však jisté, zda jsou připraveni návrh MF na politické úrovni nepodpořit. Připomínáme, že každý poslanec má kancelář pro své voliče v místě svého volebního obvodu (http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw.

S pozdravem

Pavel Kořan, předseda ČSTV
Jan Boháč, generální sekretář ČSTV

Odkazy:

www.ceskamedia.cz
www.aktualne.centrum.cz
ČT24
www.denik.cz
www.lidovky.cz
www.sport.cz
www.tyden.cz
www.idnes.cz
12x 1539x
Fotogalerie
Komentáře (12) Aktualizovat
09.12.2010 14:53 | Autor neznámý

to Juchelka:tak to jsme taky 3x udělali,ale paní Kejřová s tím měla tolik problémů,že jsme to nakonec museli zprovodit ze světa.

09.12.2010 14:52 | Autor neznámý

re Pogous- samozřejmě,že detaily neznám . Jsou lidé, co se Sazkou zabývají 2-3 roky, 24 hod. denně ( myšleno přeneseně) . To není můj případ . Mnohokrát zde jsem doporučoval ( a Papay,bývalý hospodář Svazu, od r.2006) nespoléhat pouze na příjem ze Sazky.

Takže Pavle, jen jsem si přečetl tuto zprávu:

Akciová společnost SAZKA uhradila v souladu s emisní dokumentací a splátkovým kalendářem další splátku emise dluhopisů, vydaných v souvislosti s financováním výstavby víceúčelové arény v Praze. Uhrazená splátka jistiny a úroku investorům činila 12,2 milionu euro.   Emise dluhopisů byla vydána na lucemburské burze v červenci 2006, v objemu 215 000 000 eur, se splatností v roce 2021 a úrokem ve výši 9,000 %.

 Praha, 12. července 2010
Podrobnosti neznám,a ani mě nezajímají. Tolik k mé poznámce,že Sazka své závazky plní   ...

09.12.2010 13:51 | Autor neznámý

to ladik : právě z těchto ekonomických důvodů již po 2 roky všechny dotace tohoto typu od ČSTV odmítáme :-)  Byl z toho pěkný poprask na OV ČSTV - nikdy s s takovým přístupem nesetkali - byli jsme jediní a teď máme statut černé ovce.  A je nám to jedno. :-) 

09.12.2010 13:32 | Autor neznámý

Právě se vracím z.......OV ČSTV,kde jsem pobral dotaci za roky 2008-2010 v celkové sumě 138Kč.Odnesl jsem tam hlášení--cca 6 papírů,strávil jsem s tím 2 hodiny.Fakt je,že paní,která nás má na  starosti sama řekla ,že to asi po Novým roce rozpustěj.

09.12.2010 12:12 | Autor neznámý

Právě že Sazka dluhy za Arénu v pohodě nesplácí... (viz např. http://www.motejlek.com/s-vitkem-v-zadech-ceka-na-sazku-za-36-dni-platba-pro-drzitele-dluhopisu ) Má s tím velké problémy. Tento týden se objevila informace, že Raiffeisenbanka prodal pohledávku za Sazkou Radovanu Vítkovi. Hušákovi asi nastanou krušnější časy.

08.12.2010 20:41 | Autor neznámý

Podle mých zkušenností žádné regionální ČSTV nepotřebujeme, o žádný "odborný účetní, daňový, právní i organizační servis" nepřijdeme, neboť nám žádný ze strany CSTV poskytován není. Organizace soutěží v šachu se bez ČSTV již dávno obešla. ČSTV je  jen zbytečná pijavice na cestě STÁT - SPORTOVNÍ SVAZY.

06.12.2010 11:53 | Autor neznámý

Je samozřejmé, že šéfové ČSTV pláčou, když hrozí, že přijdou o svou dobrou živnost...

04.12.2010 11:59 | Autor neznámý

Kolik splácí Sazka státu a zda v pohodě splácí arénu snad není zajímavé; zase se nabízí otázka, zda by nějaká "standartnější" společnost nevydělávala více. Podstatné je:

- dluží něco šachovému svazu/ČSTV?

- přispívá šachovému svazu  /ČSTV tak, jak bylo dohodnuto?

Jestli platí cokoliv z těchto dvou otázek, možná by neškodilo do toho šťouchnout.

04.12.2010 08:54 | Autor neznámý

re Zak - financování přes ČSTV má tu jednu malou (ale podstatnou)  výhodu,že malé svazy si mohou (podle stávajích pravidel) spočítat,kolik jim přiteče peněz. Vy víte,kolik by to bylo podle nových (jakých ?) pravidel   ?

re Rubinus - proč vyhlašovat konkurz na Sazku,která odvádí státu 2 miliardy Kč   ročně (a dluh za Arenu v pohodě splácí), to vážně nechápu .

K dopisu p.Kořana - že zde "zuří" boj o ovládnutí loterijního trhu,to je nepochybné.A že má ČSTV velký majetek,to je nepochybné taky. Jen tak na okraj, myslím si,že investice do akcií Fortuny ( která dostala licenci na číselnou loterii) stojí za uvážení  ...

03.12.2010 18:10 | Autor neznámý

Tak pročpak tedy nečlenové ČSTV platí dvojnásobné startovné do soutěží. Nejedná se tedy, slovy autora článku, o "evidentní nepřímé ovlivňování činnosti oddílů nesdružených v ČSTV?". Sjednoťte vklady a potom žádejte podporu u všech!

03.12.2010 14:51 | Autor neznámý

Já si tedy myslím, že přímo ze státního rozpočtu by neměl být placen ŽÁDNÝ sport.

Pokud si z ČSTV nechali vytunelovat Sazku, od které teď nedostávají peníze, brečí na nesprávném hrobě.  Jediné, co mi tam zaujalo je, že podobně postiženy nebyly jiné sportovní organizace.

Myslím, že pokud jim (nám) Sazka dluží nějaké peníze, nejlepší by byl návrh na konkurs - sice by z toho nebylo nic, nicméně by se trochu vyčistil vzduch a sportovní svazy by mohly založit nějakou podobnou loterijní firmu bez závazků a s krachnutou Sazkou ať si Hušák dělá co chce. Lepší, jak neustále poslouchat nějakou slibotechnu.

03.12.2010 13:51 | Autor neznámý

Pokud budou sportovní svazy, a tedy i Šachový svaz financovány přímo ze státního rozpočtu, tak na tom můžou malé svazy jedině získat. Nějaké okresní kanceláře ČSTV žádný malý svaz a žádný šachový oddíl k životu nepotřebuje. Tyto kanceláře slouží z 95% hlavně pro fotbalové kluby. Zároveň by se touto změnou odstranila diskriminace oddílů, které nejsou sdruženy v ČSTV a jsou nuceny platit v soutěžích dvojnásobné startovné, i když tok peněz od ČSTV k šachovému svazu je zdá se vyschlý už teď. Tento návrh je prospěšný pro malé svazy a nevýhodný pro ty největší, takže jako příznivec malých sportů s návrhem našich ministerstev souhlasím.