VI. české album šachových skladeb 2004–2006

05.01.2010 07:03 | Skladba

V řadě zemí, k nimž patří vedle Česka např. Slovensko, Rusko nebo Švýcarsko, se tradičně (i když s rozdílnou periodicitou) vydávají sbírky nejlepších šachových skladeb. Jeden z účelů podobných souborů je řekněme „sportovn...

V řadě zemí, k nimž patří vedle Česka např. Slovensko, Rusko nebo Švýcarsko, se tradičně (i když s rozdílnou periodicitou) vydávají sbírky nejlepších šachových skladeb. Jeden z účelů podobných souborů je řekněme „sportovní“ – na základě počtu v nich umístěných úloh se někde udělují tituly ve skladbě analogické řešitelským (to platí i celosvětově, kde je rozhodující počet problémů, které se tvůrci podaří umístit v Albech FIDE, vycházejících vždy pro tříleté období). Neméně důležitým motivem je ale shromáždit v přehledné formě to nejlepší, co bylo v daném časovém období a místě na poli šachové skladby vytvořeno.

Do výběru pro české album 2004-2006 zaslalo svá díla 26 autorů (šlo o 259 úloh a 29 studií, 2 studie zemřelých autorů byly navíc zařazeny pořadatelem). Do každého z oddělení (dvojtažky, trojtažky, mnohotažky, pomocné maty, samomaty, exoúlohy a studie) mohl každý skladatel poslat maximálně 8 problémů, které bodovali dva rozhodčí ve škále 0-10 bodů, problémy s průměrem 5 a více se potom v albu objevily (do alba se dostalo 107 úloh a 29 studií).

Počet zaslaných a vybraných problémů dává poměrně plastický přehled o tom, kterým oddělením se v české skladbě daří a kterým ne: u dvojtažek jsou tato čísla 50 / 13, u trojtažek 35 / 12, u mnohotažek 22 / 7, u pomocných matů 49 / 11 (zde byli rozhodčí přísnější, než tomu bývalo dříve), u samomatů 29 / 16, u exoúloh 75 / 48 a u studií 29 / 27. Odrazem kvality jsou hlavně počty u studií, exoproblémů a samomatů, hodnoty u dvojtažek a pomocných matů prostě reflektují skutečnost, že složit byť slabší úlohu je v těchto žánrech jednodušší než jinde. Pro zpravodajské účely ještě jména autorů nejlépe hodnocených kompozic v jednotlivých odděleních: 2X A. Fica, 3X V. Kos, nX a SX Z. Libiš, PX a exo M. Dragoun a studie M. Matouš (pořadí se sestavuje z průměru pěti nejlepších skladeb).

Jedním rozhodčím studií byl David Kaňovský, jen o českém Albu na NŠS zatím nenapsal :-) Takže ukázku vybírám z „jeho“ oddělení – autorem studie je Mario Matouš a jde o třetí nejvýše hodnocenou práci. Kromě jejího „partiového“ vzhledu je i v reálném čase řešitelná – byla použita na řešitelské soutěži v rámci festivalu Czech Open v roce 2008.

B: Kd6, Vd7, Sh6, Pc2
Č: Kg3, Vh8, Pa6, b3
černý táhne, bílý remizuje

Fotografie

Autor nejlépe hodnocených dvojtažek Alexandr Fica

Jeden z nejvšestrannějších českých skladatelů Zdeněk Libiš

0x 708x
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat