Novoroční hrátky

01.01.2010 10:33 | PF 2010

Jak na Nový rok, tak po celý rok, zde tak přesně neplatí. To jen redakční posun o jeden den zařadil naše druhé hrátky do doby střízlivění. Doufám jen, že to nebude jediná legrácka pro rok 2010. Proto vám do nadcházejícího rozpo

Jak na Nový rok, tak po celý rok, zde tak přesně neplatí. To jen redakční posun o jeden den zařadil naše druhé hrátky do doby střízlivění. Doufám jen, že to nebude jediná legrácka pro rok 2010. Proto vám do nadcházejícího rozpočtově deficitního roku přeji především pevné nervy, zdraví nutné k jeho přežití, a neutuchající víru, že to přece jednou musí být lepší.

Turecké koule

Příběh o tureckých koulích zveřejnil Sam Loyd v roce 1859, to mu bylo 18 let. Své úlohy vtělil do smyšlené partie mezi švédským králem Karlem XII a jeho ministrem Grothusenem. Krátili si jí čas v době, kdy byli obleženi v Bendérách tureckou armádou. Karel XII byl uznáván jako milovník šachu a možná nejsilnější hráč mezi pomazanými hlavami, Loyd ho uctil pomocí tureckých dělových koulí, které reprezentují pozoruhodnou skladatelskou fantazii autora. Hříčka je to slavná a známá, přesto se mi na zahájení nového roku zdá velmi vhodná.

DIAGRAM 1

Bílý matí 3. tahem.

DIAGRAM 2

Bílý matí 4. tahem

Partie dospěla do postavení na diagramu 1 Král Karel vedl bílé figury a po chvíli zamyšlení ohlásil mat 3. tahem. Než však soupeř stačil objevit jeho záměr, dopadla v blízkosti turecká dělová koule a jedna ze střepin smetla ze šachovnice bílého jezdce. Ani zlepšení materiálních poměrů ale ministrovi nepomohlo, v novém postavení na diagramu 2 král ohlásil pro změnu mat 4. tahem. Ministr měl k řešení již druhý problém, ostřelování však ještě zdaleka neskončilo. Střepiny další koule opět zasáhly šachovnici a sestřelily ze šachovnice ještě bílého pěšce na poli h2.

DIAGRAM 3

Bílý matí 5. tahem.

DIAGRAM 4

Bílý matí 4. tahemKrál Karel chvíli láteřil, jak Turci nadržují černým figurám jeho soupeře, pak však zahlédl nejpůvabnější řešení celé kolekce diagramů a v postavení diagramu 3 ministrovi spokojeně ohlásil nový mat 5. tahem. O ministra se pokoušely mdloby, takže iniciativy se v tomto příběhu znovu chopily turecké koule, a další smetla všechny figury na 2. řadě. Ministr pohlédl na spoušť diagramu 4 a chtěl partii vzdát a rychle vyklidit prostor, na kterém je tak rušno. Král ho však nemínil propustit, dokud neobjeví i další mat opět 4. tahem.


DIAGRAM 5

Bílý matí 6. tahem.

A to byl Grothausen ušetřen řešení ještě jedné úlohy, která se v původním postavení figur rovněž skrývá. Možná ji Loyd nedovedl do příběhu zabudovat, možná ji v jeho geniální posloupnosti objevil některý z jeho následovníků, to bohužel nevím. Kdyby všek první turecká koule ze šachovnice nesestřelila bílého jezdce, nýbrž bílou věž, vznikla by pozice diagramu 5, ve které dává bílý nejdelší, ale velmi pěkný mat 6. tahem. Poskládal jsem úlohy tak, abyste si také mohli zařešit, i když moc nevěřím, že toužíte zahajovat nový rok takovou náročnou prací. Možná to je ale příjemnější než mytí nádobí po veselé silvestrovské noci.
Děravá pravidla

Hříček na téma nepřesného znění šachových pravidel je celá řada. Problémy s pravidly šachu jsou asi staré jak hra sama, právnické hraní se slovíčky je šachistům zřejmě vlastní. Následující diagram 6 je dílem českého skladatele P. Karla Trexlera, který ho v roce 1899 vtělil do článku "Co chybí v Návodu ke hře šachové", což byla v té době vydaná učebnice s pravidly šachu. Já jsem se s touto úlohou ovšem setkal v minule zmíněné knížce F.J. Prokopa, který diagram převyprávěl do nové historky "Švejkův mat".

DIAGRAM 6

Bílý matí 3. tahem.

Trojtažka není příliš složitá, proto mě nemrzí, že vás o její řešení připravím. Úvodník 1.f7! vytváří hrozbu 2.Sf6 a 3.f8D mat. Tah 1...Se7 hrozbu nekryje a pokud se pohne jezdec z f4, vzniká ještě jeden matový obrázek s Je6+, varianta 1...Jg2 2.Je6+ Ke7 3.d8J# je docela pěkná. O to ale tolik nejde, nás zajímá děj po obraně 1...Ke7 K matu pak vede postavení dvou bílých dam, postupně na f8 a d8. Pokud se vám ovšem nepřihodí to, co Trexlerovu bezejmenému hrdinovi, či následně Prokopovu infanteristu J.Š. Oba dva si ve vítězné euforii z hromádky figur vedle šachovnice vybrali nesprávnou dámu a na šachovnici se objevil tah 2.f8-černá dáma!+ A byl malér! Příručka pravidel, která byla použita k řešení typicky šachistické hádky, totiž pravila, že pěšec se může proměnit v libovolnou figuru a ihned šachovat, nezmiňovala se však o barvě této figury! Pročež postavení soupeřovy dámy bylo zcela legální. Zuřivé hádky mezi šachisty málokdy mívají tak elegantní řešení, jako v této úloze. Slovy Švejka - "Je mi trochu divné, že pan poručík schvaluje přeběhnutí pěšáka k nepříteli, ale prosím. Mám zde ještě jednoho takového a pošlu ho za tím prvním." A provedl další tah bílého 3.d8-černý jezdec!# 1-0 Poručík Dub zíral, fair play byla zachráněna, jen naše databázová technika zatím takový průběh hry nedovede zapsat. Počítače už holt pravidla ovládají lépe.

Diagram 7 jsem kdysi viděl v nějakém sovětském časopise v povídce "První kontakt" od jeho autora Dorogova. F.J. Prokop ji pak spíše přeložil pod názvem "Setkání s mimozemšťanem". Nevím, jestli by představa, že první člověk na Zemi, kterého mimozemšťané po příletu potkají, bude šachista, nemohla návštěvníky z jiných světů spíše od přistání odradit.

DIAGRAM 7

Bílý matí 3. tahem.

Rozhodně by se neměli při takovém setkání zajímat o pravidla šachu, neřku-li o první kontakt usilovat sehráním šachové partie. Právě k tomu došlo v Dorogovově povídce, a sebevědomý mimozemšťan hrající černými figurami byl bit jak žito, pozice na diagramu hovoří jasnou řečí. Bílý nyní zahrál 1.Kc2 a hotovil se dát dalším tahem mat. Mimozemšťan se však vytasil s öpravdu hvězdnou obranou 1...h1-černý král!! Tuto drobnost zapomněl bílý při vysvětlování pravidel zmínit a černý neochvějně argumentoval, že na tomto tahu založil celou partii. Ale co teď? Mat jednomu králi znamená pat pro krále druhého. Bílý rozpačitě řešil neřešitelné, až byl osvícen vzpomínkou na první chvíle setkání a učinil skvělý tah 2.a8-černý král!! Nyní byl zaskočen host z vesmíru: "Stavíte mi třetího krále?" "Samozřejmě, o barvě proměněné figury jsem se také nezmiňoval!" zněla potměšilá odpověď bílého. A protože třetí král v žádném patu nebyl, partie skončila po dvou dalších tazích pěšce h6, tentokrát už nová bílá dáma z pole h8 zmatila najednou všechny 3 černé krále! Po takové lekci se ani nemůžeme divit, že pak už o mimozemšťanovi nikdo nikdy neslyšel.

Zpět do šachové reality

DIAGRAM 8

Bílý na tahu remizuje

Jednou se musíme vrátit do reality, k posilvestrovskému probouzení mi připadá vhodná studie A. Selesnieva z roku 1920 na diagramu 8. Seznámil jsem se s ní ve skvělé Prokopově pohádce "Mistři trpaslíci". Turnaj Sněhurky a 7 trpaslíků, co partie, to půvabná studie. Žádný "podfuk" nehledejte, najděte prostě způsob, jak bílý udrží nerozhodný výsledek. Snad jen doporučím, abyste toto řešení začali hledat, až když se vám přestane točit hlava. Mohla by to snad být nějaká zakuklená nápověda? Tož vesele do nového roku!
Řešení úloh:

Diagram 1: 1.Vxg3! Sxg3 [1...Sxe1 2.Vh3+ Sh4 3.g4#] 2.Jf3! Sxh2 3.g4# 1-0
Diagram 2: 1.hxg3 Se3 [1...Se1 2.Vg4 Sxg3 3.Vxg3 Kh4 4.Vh3#] 2.Vg4 Sg5 3.Vh4+! Sxh4 4.g4# 1-0
Diagram 3: 1.Vb7! Se3 [1...Sg1 2.Vb1 Sh2 3.Ve1! Kh4 (3...Sg1 4.Vxg1 Kh4 5.Vh1#)4.Kg6 Kg4 (4...h5 5.Ve4#) 5.Ve4#] 2.Vb1 Sg5 3.Vh1+ Sh4 4.Vh2 gxh2 5.g4# 1-0
Diagram 4: 1.Vg4! g2 2.Kf4! g1D 3.Vxg1 Kh4 4.Vh1# 1-0
Diagram 5: 1.Jf3! Se1 [1...Se3 2.hxg3 Sg5 3.g4#] 2.Jxe1 Kh4 3.h3 Kh5 4.Jd3 Kh4 5.Jf4 h5 6.Jg6# 1-0
Diagram 8: 1.Kg6! [1.Sc6? c3 2.Se4 c2 3.Sxc2+ Kxc2 4.Kg6 Sf4 5.Kf5 Sc1 6.Kg6 c4 7.f7 Sa3-+] 1...Sf4 [1...c3 2.Kxh6 c2 3.f7= c1D+ 4.Kg7 Dg5+ 5.Kh8 Dh6+ 6.Kg8 c4 7.f8D Dxf8+ 8.Kxf8 c3 9.Sg6=] 2.Sf7! [2.Kf5? c3 3.Kxf4 c2 4.Kf5 c1D 5.Kg6 Df4 6.Sf7+ Kb4-+] 2...Kb4 [2...Sd6 3.Kf5! Sf8 4.Kg6 Kb4 5.Sxc4 viz partie; 2...Se5 3.Kf5 Sd4 (3...Sxf6 4.Kxf6 Kb4 5.Ke5 c3 6.Sg6=) 4.Kg6! Kb4 5.Sxc4 Sxf6 6.Sg8=] 3.Sxc4 [3.Sd5? c3 4.Se4 Kb3 5.Kf5 Sc1 6.Ke6 (6.Kg6 c4)6...Sh6! (6...c4? 7.Kd5; 6...c2 7.Sxc2+ Kxc2 8.Kd5)7.Kd6 Sf8+ (7...c4 8.Kd5) 8.Ke6 c2 9.Sxc2+ Kxc2 10.Kf7 Sh6 11.Kg6 Sf4 12.Kf5 Sc1 13.Kg6 c4] 3...Kxc4 a začíná pekelný kolotoč: 4.Kf5 Sd6 5.Ke6 Sf8 6.Kf7 Sh6 7.Kg6 Sf4 atd. 1/2-1/2

6x 9254x Marek Vokáč
Fotogalerie
Komentáře (6) Aktualizovat
03.01.2010 22:01 | Autor neznámý

Myslím, že započtení dlouhodobých soutěží až po skončení (tj. o několik měsíců později) nemá v současnosti smysl. Live rating z tohoto hlediska mnohem lépe odpovídá aktuální výkonnosti.

K článku: mám pocit, že všechny tyto špeky znám z knížky Šachové panoptikum, četl jsem ji v žákovském věku a dost mě pobavila.

03.01.2010 19:51 | Autor neznámý

Pěkné "po" novoroční čtení!   Ta první povídka s těmi tureckými koulemi (viz diagramy 1 až 5) byla otištěna v jednom novějším (poválečným) ročníku Československého šachu (asi v šedesátých letech). Pro změnu ta další příhoda s těmi děravými pravidly (viz diagram 6) od Karla Traxlera byla zase publikována "in originali" v jednom ročníku staršího (předválečného) Československého šachu.  Alespoň co si tak matně pamatuju, jednou jsem je tam četl. Přesnou citaci se mi ale teď nechce hledat.

02.01.2010 21:15 | Autor neznámý

Ano, taky mi (odhadem) připadalo, že bez započtení české ligy to odpovídá. Jen nechápu, jak může počítač dostat správný výsledek na základě nesmyslných dat... Jinak jsem chytřejší o to, že dlouhodobé ligové soutěže se zřejmě započítavají až po skončení. Děkuji oběma pánům za pomoc.

02.01.2010 16:48 | Autor neznámý

Výpis partií je skutečně zmatený, ale celková kalkulace, která je uvedena v první řádce, je  správně.  David Navara odehrál 6 partií a získal 3 body, Průměrný rating soupeřů byl 2627 (2552+2606+2723/3), takže to znamená pokles o 6,6 bodu. Rapidy tam nemají co dělat, do výpočtu ratingu se samozřejmě nezapočítávají. Na výpis Karjakina jsem se nedíval, ale bude to asi obdobné.

02.01.2010 13:37 | Autor neznámý

Extraliga ještě neskončila. Špatné výsledky partií budou spíš jen bordel, který se opraví, až si bude stěžovat první zainteresovaný (např. Navarův, nebo Karjakinův management).

02.01.2010 13:19 | Autor neznámý

Článek je hezký, ale jeho titulek mě inspiroval k dotazu: je tu někdo, kdo se vyzná v systému výpočtu ELO? Zarazil mě nepoměr "live top listu" vůči oficiální listině u pana Navary, takže jsem se podíval, co má započteno, a nevěřil svým očím. Na Světovém poháru (kde se zřejmě počítaly i rozstřelové rapidy, budiž) má podle FIDE s Darwinem Laylo skóre +2=0-3 (!!!!!) - ve skutečnosti +3=2-1. S Karjakinem naopak +3-2 (místo 1:4). Navíc součet dílčích výsledků je další nesmysl. Navíc česká extraliga se zřejmě nepočítá?

Takže: uměl by tu nějaký odborník vysvětlit, jestli jsem se zbláznil já, vydavatel live listu, computer FIDE, případně někdo jiný? Třeba je vše v pořádku...