Fejfarův memoriál - brožura 27.ročník

09.10.2003 08:00 | Turnaje

V roce 1981 jsme 20. ročník Fejfarova memoriálu uspořádali novým způsobem - Švýcarským systémem, při nemž nasazování hráčů k jednotlivým utkáním a zpracování výsledků obstarával mikropočítač. Výhody tohoto způsobu byly v...

V roce 1981 jsme 20. ročník Fejfarova memoriálu uspořádali novým způsobem - Švýcarským systémem, při nemž nasazování hráčů k jednotlivým utkáním a zpracování výsledků obstarával mikropočítač. Výhody tohoto způsobu byly ve srovnání s dřívějším systémem hraní ve skupinách s postupem vítězů do finále, kdy přehlédnutí v jedné partii znamenalo konec nadějí nejednoho z favoritů, zcela zřejmé.
Vedle naprosté objektivity a zrychlení průběhu bylo možné výrazně omezit počet pořadatelů, takže si konečně zahráli i domácí hráči. Z těchto důvodů jsme stejným způsobem uspořádali i všechny následující ročníky. V souvislosti s bouřlivým rozvojem výpočetní techniky se však objevily možnosti mnohých zlepšení a proto jsme pro letošní 27. ročník přistoupili k tvorbě nového programu poro řízení bleskového turnaje Švýcarským systémem. Autorem programu je RNDr. Jiří Bárta, pracovník vývojové konstrukce ZPA Nový Bor. Program je napsán v jazyce TURBO PASCAL 3.0 a je možné jej provozovat na libovolném počítači, kompatibilním s počítači IBM PC/XT/AT s minimální kapacitou paměti 256Kbyte. Ve srovnání s předchozím programem došlo k pronikavému zrychlení nasazování hráčů a zpracování výsledků, kdy prakticky bezprostředně po zadání výsledků je po každém kole k dispozici výsledková listina se všemi pomocnými ukazateli (Buchholz, Sonnenborn). Komfortnější a na větším formátu je tisk rozlosování s uvedením jmen obou hráčů a dalších potřebných údajů. Počet hráčů prakticky není omezen (v případě Fejfarova memoriálu je limit 200 hráčů dán kapacitou hrací místnosti). Všechny potřebné údaje jsou průběžně uchovávány na pevném disku, což vylučuje případnou havárii v důsledku výpadku proudu. Nový algoritmus výběru soupeřů důmyslně volí kompromis mezi požadavkem na střídání barev a nasazování hráčů nejblíže postavených ve výsledkové listině. Při nesčetných kontrolách chodu programu bylo prokázáno správné nasazování soupeřů, při němž se hráč utká s většinou ve výsledkové listině sousedících soupeřů. Osvědčený princip organizace turnaje se nezměnil. Rozlosování a výsledky se tisknou v několika kopiích na tiskárně a vyvěšují na nástěnky v hrací místnosti. Hráči zapisují sýsledky sami do předtištěných formulářů. První 3 kola sehrají hráči v tradičních čtveřicích, v dalších kolech se soupeři volí na základě umístění po kole, předcházejícímu kolu přávě hranému. Před posledním kolem celého turnaje se nasazení provede podle aktuálního pořadí. Program umožňuje i pozdější opravu chybně zadaného výsledku. Protože by se tímto dodatečným zásahem však mohla narušit objektivita průběhu turnaje, bude tato možnost využita pouze v krajním případě, prokáže-li se nezavinění ze strany poškozeného hráče.
0x 9699x
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat