Ústecký architekt a šachy

20.12.2012 06:43 | Historie

Ernst Krob byl význačným ústeckým městským architektem, o jehož stavbách a projektech se dodnes píší diplomové práce. O jeho zaujetí pro královskou hru svědčí i dvě partie, které jsem nalezl ve starých šachových časopisech a n...

Ernst Krob byl význačným ústeckým městským architektem, o jehož stavbách a projektech se dodnes píší diplomové práce. O jeho zaujetí pro královskou hru svědčí i dvě partie, které jsem nalezl ve starých šachových časopisech a novinových hlídkách. Už jako student na VUT v Praze sehrál Ernst Krob vítěznou partii v simultánce mistra světa Emanuela Laskera v Praze 1908. Praha. Podle „Bohemie“ chce Janowski vyzvat na podzim k zápasu Dr. Tarrasche za podmínky, že se zápas nebude konat v Norimberku. – 24. (května) hrál Dr. E. Laskerv Prager Schachklubu 26 simultánních partií: +16 -2 (S. Rothlewi, Ernst Krob) = 8 (L. Kohn, R. Reti, St. Abonyi, F. Kostial, S. Seidemann, A. Nemirowski, E. Chitz, Frau Güllich). Přednáška o šachu a životě produkci uvedla.
(Deutsches Wochenschach No. 22, 31. května 1908, str. 194)

Bohemia 25.5.1908:

Šachy
Mistr světa Lasker v Praze

V kytici vybraných duševních požitků, jejichž mnohostrannými vůněmi se mohou Němci v Praze plně osvěžovat, obstaral „Prager Schachklub“ včera zvláštní květinu apartní exotické vůně. K mistrům pěvcům, k hrdinům výtvarného umění, k umělcům za dirigentským pultem připojil se další hrdina, jehož umění přitahuje k jeho osobě velké množství příznivců a obdivovatelů. Dr. Emanuel Lasker, „champion of the World“, předvedl mládeži svoje umění. Jeho mozek zvládl gigantický pracovní výkon, kterým dokázal shromážděným 20 vybraným šachovým bojovníkům v těchto dnech, že patří k nejvážnějším jménům této vědy. A v jejich nejsilnějším reprezentantovi se spojují vědecký výzkum a bohem posvěcené umění k nejvyššímu mistrovství. – V dr. Laskerovi jsme poznali kromě duchaplného šachisty také šachového myslitele. Tak je pochopitelné, že přednáška, kterou Lasker produkci zahájil, se setkala s mimořádným zájmem. Dr. Lasker uvedl paralelu mezi bojem na 64 polích a tím, který musí každý denně v životě absolvovat. Zde jako tam je nutná suma síly, energie, odvahy, zde jako tam vedou k výsledku pevná rozhodnost, duševní převaha, koncentrovaná pozornost. Tak jsme vděčni vynálezci šachu, jehož kolébka pochází ze stejného koutku země, jako kolébka celého lidstva – z Asie – že dospěl k myšlence dvou vojsk se stejnými právy, stejnými svobodami a stejnými povinnostmi a omezeními. Ale žádné předurčení, žádná náhoda nerozhoduje v boji o palmu prvenství. Individualita, osobnostní kvality, ty tvoří vítězství nebo porážku. Tak se stalo, že tato tisíc let stará hra je oblíbená a pěstována ve všech říších zeměkoule. – Ale je to dlouhá, obtížná cesta, kterou musí absolvovat začátečník k výšinám jejího ovládnutí. A jen několika vyvoleným je dáno vypracovat se k mistrovství. – K přednášce, která byla přijata velkým potleskem, se snad ještě příležitostně vrátíme. – K simultánce se přihlásilo 26 účastníků. Lasker hrál rychle, dobře a elegantně, byl velmi milý a získával si průběžně sympatie hráčů a početných kibiců. Shromáždili se docela pozoruhodní protivníci, mezi nimi mnozí s kvalifikací hráčů hlavních turnajů, jak je z přehledu zřejmé. Tím více zaslouží si obdiv s ohledem na uvedené skutečnosti dosažený výsledek: 16 výher, 2 porážky a 8 remíz. První partii (čís. 19) vyhrál Lasker již po 10 minutách, poslední (čís. 20) skončila po čtyřhodinovém boji. Z toho vyplývá, že v průměru spotřeboval Lasker na jednu partii 9 minut.

Pořadí hráčů:

Nakonec poděkoval předseda Prager Schachklubu Dr. Gustav Bergmann mistru světa za jeho návštěvu a vyjádřil naději na brzké opětovné shledání a nový, opětovaný a dlouhotrvající potlesk dokázal, že mluvil jménem všech přítomných. Příjemná beseda ukončila zdařilou a pamětihodnou akci. – Na závěr uvádíme jednu partii ze simultánní produkce:

22. partie
Hra dvou jezdců v obraně

Lasker,E - Krob,Ernst [C58]
sim. Praha, 24.05.1908

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jg5 d5 5.exd5 Ja5 6.d3 h6 7.Jf3 e4 8.De2 Jxc4 9.dxc4 Sc5 10.Jc3? (Na tomto místě se hrává 10.Jfd2, načež po 10...Sg4 11.Df1 0– 0 12.Jb3 má bílý pěšce navíc, musí však hrát velmi opatrně, aby udržel materiální výhodu. V poslední době však objevil Marshall v partii Salwe-Marshall pro soupeře vítěznou variantu, když po 10.Jf3-d2 Sc8-g4 11.De2-f1 0–0 12.Jd2-b3 hrál Sc5-b4+! a po c2-c3 získal na d3 slabý bod, kam převedl po Jf6 přes d7-c5-d3 svého jezdce) 10...0–0 11.Jd2 Sg4 12.Df1 e3 13.fxe3 Sxe3 14.Jf3 Sc5! (Střelec nesmí být vyměněn, aby zůstala diagonála c5-g1 obsazena) 15.Sf4 Ve8+ 16.Kd2 Jh5 (Jestliže se stane Sf4-g3, následuje Sc5-e3+) 17.Ja4 Jxf4 18.Jxc5 Ve2+ 19.Kc1 De7 20.b4 (Táhne-li bílý 20.Jd3, následuje 20...De3+ 21.Kb1 Jxd3 22.cxd3 Dxd3+ 23.Kc1 Dc2#, a po 20.Jb3 De3+ 21.Kb1 Sf5 22.Jbd2 Vxd2 23.Jxd2 Dxd2 24.Dd1 Dxg2 a černý vyhraje) 20...Df6! 21.Vb1 Dc3 22.Vb2 (Na 22.Je1 vyhraje 22…Vae8, po 22.Dd1 Sxf3 23.gxf3 Vae8) 22...Sxf3 23.gxf3 Vae8 24.Je4 V8xe4 25.fxe4 Jd3+ (Bohemia 25.05.1908)
0–1

Po dokončení studií se Ernst Krob usadil (vrátil? – o jeho životních osudech zatím mnoho nevíme, jen to, že se narodil 26.5.1887 v Prunéřově u Kadaně a zemřel 6.12.1954 v Regensburgu – sdělení ředitele Archivu města Ústí n. Labem p. Vladimíra Kaisera) v Ústí nad Labem, kde se stal postupně městským architektem. Projektoval především nemocniční budovy a mosty, také publikoval studii o městském divadle apod. Byl i přeborníkem zdejšího německého šachového klubu. Ten reprezentoval v řadě vážných partií, které sehrál s vídeňským velmistrem Schlechterem, který se v Ústí nad Labem v roce 1918 dokonce vícekrát zastavil na svých cestách mezi Vídní a Berlínem. Svědčí o tom následující výstřižek z časopisu Deutsche Schachzeitung i poněkud obsáhlejší informace z časopisu Deutsches Wochenschach 1919 (viz dále):

(Deutsche Schachzeitung 1918, str 166)

Krob,E - Schlechter,Carl [C55]

Ústi nad Labem, 16.04.1918
(Hráno v šachovém klubu v Ustí n.L ) 1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Sc4 Jxe4 4.0–0 [4.Jxe5 d5 5.Sb3 Dg5] 4...Jc6 5.Jc3 Se7 (V úvahu přicházelo i 5..Jxc3 6.dxc3 f6) 6.Jxe4 (Špatné je: 6.Sxf7+ Kxf7 7.Jxe4 d5 a černý zaujímá silné postavení v centru) 6...d5 7.Sb5 (Nyní získá černý trochu lepší hru. Obvyklé a snad i lepší je: 7.Sd3 dxe4 8.Sxe4 Sd6 9.d4) 7...dxe4 8.Jxe5 Dd5 9.Jxc6 (Po 9.Sxc6+ bxc6 by stál černý lépe) 9...bxc6 10.Se2 Sd6 (Velmi přicházelo v úvahu: 10...0–0 11.d3 Sf5) 11.d3 0–0 12.dxe4 Dxe4 13.Sf3 (Bílý měl následovat příklad černého a postavit svého střelce na d3. Hry by pak byly skoro rovné. Tahem v textu doufá bílý využít slabost na c6) 13...Dg6 (Vezme-li bílý na c6, získá černý po Sxh2+ a Dxc6 lepší hru) 14.De2 Sf5 15.Se3 Vae8 [15...Sxc2 16.Sh5] 16.Vac1 c5 17.Sh5 Df6 18.b3 Se4 19.Sf3 (Černý ohrožuje královské křídlo. Proto již musí bílý zkoušet vyměnit jednoho střelce) 19...Dg6 (Asi nejlépe, ačkoliv se s výhodou mohlo stát i: 19...Sxf3 20.Dxf3 Dxf3 21.gxf3 Ve6) 20.Sxe4 Vxe4 21.Df3 f5 22.Vfe1 Vfe8 23.Sd2? (Teď černý dobývá překvapivým protitahem pěšce. Nutné bylo napřed h3) 23...Dh6

24.Vxe4 (Není nic lepšího. Bílý nesmí brát dámu pro matovou hrozbu na e1) 24...Dxh2+ 25.Kf1 fxe4 26.Dh3 De5 27.Sc3 Df4 28.Ve1 Se5 29.De3 (Lepší remízové vyhlídky dávalo 29.Sxe5 Dxe5 30.Dd7) 29...Dxe3 30.Vxe3 Sd4 31.Vg3 [31.Sxd4 cxd4 32.Vg3 Ve5 a c5/] 31...Vf8 32.Sxd4 cxd4 33.Vg5! (Silný tah! Nebylo lehké uvidět protitah, který zajišťuje výhodu) 33...Vf6! 34.Vd5 e3 35.f3 Vd6 36.Vc5 (Pěšcová koncovka po 36.Vxd6 cxd6 by byla hladce prohraná) 36...c6 37.Ve5 [37.Va5 Vh6 38.Vxa7 Vh1+ 39.Ke2 Vg1–+] 37...Vh6 38.Ke2 [38.Kg1 Kf7 39.Va5 Ke6 40.Vxa7 Vh1+! 41.Kxh1 e2] 38...Vh2 39.Kd3 [39.Vg5 Vh1 s hrozbou Vg1/] 39...Vxg2 40.Kxd4 Vxc2 41.a4 e2 42.Kd3 Va2 43.Kd4 h5 (C. Schlechter – Deutsche Schachzeitung 1918, 109) 0–1

Aussig. Der verewigte Wiener Grossmeister K. Schlechter (2.3.1874 Vídeň – 27.12.1918 Budapešť – pozn. JK) war gelegentlich seiner Schachreissen nach Berlin 1918 viermal Gast der Aussiger Schachklubs, gab einige Simultanvorstellungen und spielte mit dem Klubmeister Dr.-Ing. E. Krob im ganzen 10 ernste Partien (+6 -0 =4). Zur Erinnerung an den sympatishen Meister fand das Klubturnier 1918/19 unter dem Namen K. Schlechter-Gedenkturnier statt, in welchem sich bei 10 Teilnehmern nach hartem Kampfe der Obmann K. Baumgartl vor Dr. E. Krob, Dr. A. Gummi, K. Thierfelder und B. Weisser den 1. Preis holte. Die Sammlung zur Schlechter-Spende brachte 230 K, die der Mutter Schlechters direkt überwiesen wurden“.
(Deutsches Wochenschach No. 36/37, 14. September 1919, Seite 237)

Ústí n. L. Zvěčnělý vídeňský velmistr K. Schlechter (2.3.1874 Vídeň – 27.12.1919 Budapešť – pozn. JK) byl u příležitosti svých cest do Berlína v roce 1918 čtyřikrát hostem Ústeckého šachového klubu, sehrál několik simultánek a hrál s přeborníkem klubu Dr.-Ing. E. Krobem celkem 10 vážných partií (+6 -0 =4). Na památku sympatického mistra se konal klubový turnaj 1918/19 pod jménem Turnaj na památku K. Schlechtera, v němž při 10 účastnících získal první cenu předseda K. Baumgartl před Dr. E. Krobem, Dr. A. Gummim, K. Thierfelderem a B. Weisserem. Sbírka na dar pro Schlechtera vynesla 230 korun, které byly přímo poukázány Schlechterově matce.“
(Deutsches Wochenschach No. 36/37, 14. září 1919, strana 237)

(Karl Schlechter)

Zdá se tedy, že vůbec první Schlechterův memoriál se hrál na přelomu let 1918/19 v Ústí nad Labem a že ústečtí šachisté významně přispěli do veřejné celosvětové sbírky ve prospěch matky zemřelého velmistra. První oficiální Schlechterův memoriál s účastí mistrů se konal ve Vídni v roce 1923.

(Policejní přihláška Dr. Techn. Ing. Ernsta Kroba z roku 1925 – Archiv města Ústí nad Labem)

4x 4932x
Fotogalerie
Komentáře (4) Aktualizovat
16.01.2013 22:31 | Autor neznámý

Dobrý večer, pane Kalendovský, četl jsem Vaši recenzi v Týdeníku. Ten nemá žádné diskusní stránky, proto píši sem. Jsem s tím otravný, ale ta transkripce čínštiny do latinky není anglická (jmenuje se to pinyin neboli pchin-jin) , jak jste nedopatřením napsal. Angličtina má vlastní transliteraci, lze to najít na netu. Zkuste si tu Xie Jun (Sie Ťün) přečíst anglicky... to ani nejde. Nevím o sinologii víc než Vy, ale ta česká podoba je čínštině bližší a (podle mne, staršího pána, naštěstí) ji zatím používají závazně i česká média. Pamatujete jistě Mao Ce-tunga (v pinyinu Mao Zedong). Taky Ding Liren (Ting li-žen) by asi nebyl schopen vyslovit své jméno, čínština, pokud vím, hlásku "r" nemá. Peking (Pej-ťing alias Beijing) dnes někteří běžně vyslovují "bídžing". 

Ta nadvláda angličtiny, ačkoli s ní mohu nesouhlasit, je to všechno, co proti tomu mohu dělat, je trochu zhoubná. Například největší filosof 18. století Kant, který formuloval myšlenku kategorického imperativu, což je dle mého názoru nejkrásnější výrok všech dob, má smůlu, že v angličtině jeho jméno je téměř homonymní se slovem "cunt" z latinského cunnus - klín. V češtině dost podobné slovo máme taky.

Ještě jednou omluva za nešachové téma. Ideální by bylo, kdyby se ta čínská jména psala v obou verzích, tak, aby se dala nalézt v databázi a zároveň se dalo poznat, jak se ti lidé (přibližně) skutečně jmenují.

 

 

21.12.2012 16:39 | Autor neznámý

To je přeci samozřejmé, že to je pěkný a hodnotný článek.

21.12.2012 10:13 | Autor neznámý

Též si myslím, že je to moc pěkný a hodnotný článek.

20.12.2012 09:22 | Autor neznámý

Krásně to popsal pan Kalendovský.

Jinak doplním, že začátky šachu v Ústí nejsou dochovány a z přelomu 19. a 20. a počátku 20. století jsou je takovéto útržky. Pravdou je, že zde založili 3 šachové kluby Němci (víme jaký byl poměr Čechů a Němců v té době v pohraničí).

Ty kluby byly i na počátku 20. let, kdy kromě nich vznikl první, ryze Českýc klub, v Ústí n.L. s názvem Duras. Dochovaná je kronika s fotkami, dobovými zprávami, výstřižky z novin i souhlasem velkého mistra s názvem. Kronika datována od roku 1923, probíhali přípravné práce na vytvoření klubu, první řádná valná hromada s přeměnou spolku v klub v lednu 1924. Bez přestávky trvá tento klub dodnes (Spartak Ústí nL), kronika popsána od počátku klubu až do začátku 70.let.