Na Štěpána si šachisté vykoledovali guláš

07.01.2009 11:52 | ŽDÁNICE OPEN 2008 – 63. BUDVAR CUP

Totkaj na Štěpána uspořádal šachový klub TJ KOVO Ždánice otevřené mistrovství Ždánic v rapid šachu, kterého sa zúčastnilo 34 hráčú z řad pořádajícího klubu, Š.K. 1923 Sokol Kyjov, Š.K. STAK Domanín, TJ Baník Šardice, Bu...

Totkaj na Štěpána uspořádal šachový klub TJ KOVO Ždánice otevřené mistrovství Ždánic v rapid šachu, kterého sa zúčastnilo 34 hráčú z řad pořádajícího klubu, Š.K. 1923 Sokol Kyjov, Š.K. STAK Domanín, TJ Baník Šardice, Budvar Clubu a místních amatérú. Hrálo sa švýcarským systémem na 7. Kol, 1 x 2O min.. Zvlášnosťú tohoto otevřeného turnaja bylo, že sa hrál částečně podle pravidel Budvar Cupu a to, že hráč obdrží za každé vypité pivo (Budvar) bod, který sa mu sčítá do celkového šachového hodnocení.

Ináč tento turnaj měl dvě části: klasickú šachovú ( gde sa počítali enom body za šachy ) a pivní tedy hlavní sútěž: gde sa aj hrálo naše závěrečné 12. kolo 5. ročníku a gde sa body uhrané aj vypité ve Ždánicách přičetli k celkovým bodúm uhraných na naší základně Budvarce a z jednoho výjezdního turnaja na Kameňáku za celý rok.

Ždánice Open 2008 a poslední 12. šachové série v 5. ročníku BudChessu sa hrál ve Ždánickém hotelu Radlovec...

...gde bylo dost místa jak na šachový turnaj tak i na Štěpánské pohoštění – vynikající guláš z daňka, který každý hráč dostal zdarma

Turnaj sa hrál na hotelu Radlovec, gde sa čepuje Budvar a oproti loňsku gdy sme seděli v jinačím lokále, gde sme dostali velmi výborný kančí guláš , který byl zdarma jako pohoštění a k posilnění hráčú. Tož včíl zas nebyl kanec, prý ho nigdo netrefil a tož gdosi donesl daňka a dělal sa guláš z něho.

Turnaj ešče nezačal a někteří už si dělali první body za pivo

Tož všichni sa na turnaj scházeli jak kolchozníci, když dú vyorávat myši, něgdo došel pěšky, další dojeli autobusem nebo autem ale mňa a snad ani ostatním to nevadilo, my sme pěkně seděli v teple a popíjali chmelový džus a to turnaj ani nezačal a už sa nám začali počítat naše pivní turnajové body. Jak asi bylo abstinentúm a šoférúm, kteří museli čekat na svúj první bod u kterého musel zapojit mozek a zapnút pořádně mozkové závity. To ešče gdosi vytáhl plucku slivovice na promaštění závitú a bylo dobře.

Turnaj začal, začalo sa hrát jak o body ze šachu, tak sa začalo psat i body pivní, vzorná obsluha stačila uspokojit hodně sběratelú pivních bodú, zleva : stojící Laďa Šmíd ( Sokol Kyjov, ELO 1817 ), vedle sedící Barča Španělová ( amatérka ) , Roman Matula ( Sokol Kyjov ) a Miloš Strmiska ( amatér )

Než turnaj začal já sem mňal v sobě čtyři piva což sú čtyři plné body, které sa hned tak něgde nenandú, to už sem mňal vlastně víc jak polovinu plných bodú ze sedmi možných a to bez přemýšlání, no není to krásné. Ředitel turnaja Radek Španěl ešče ukecal číšníka, kterého sem osobně požádal, že jak už budu mňat pomalu na dně tož ať mňa bez objednání donese další. Musím řéct, že obsluha byla vynikající a furt sem mňal korbel piva u sebe, nemusel sem nikoho naháňat a piva sem mňal dost než sem řekl dost.

Na obraz sa nalepila plachta, gde sa psali body jednotlivých borcú

V hned v kole prvním sem vyfasoval Jaru Kozáka, nechtělo sa mňa vúbec přemýšlat a tak sem mu navrhl už po čtvrtém tahu remizu, na což sa na mňa podíval takovým pohledem jako gdyby viděl mimozemšťana a vúbec nechápal co vúbec po něm chcu enom zavrtěl svojú kotrbú a hrál dál. Včíl sem dostal další pivo a tím už sem si zajistil pátý bod aniž by sem nějak zapl mozek o kterém, červánek mojho života a řada dalších lidí pochybuje, že nějaký mám. Přesto, sem mu asi po dalších dvaceti tahách nabídl ešče jednú remizu, což včíl noblesně odmítl a to už mňa dožralo a řekl sem si, že mu to spočítám, mňa sa nabídnutá remiza neodmítá, to už pochopil aj Slámič, který dycky odmítl a pak na to doplatil a potom házal figurkama po celé hospodě, včil už by ju vzal aj po prvním tahu gdyby sem mu ju nabídl.

Vlevo: Kyjovský borec Zubalík ( ELO 2060 ) jinak celkový vítěz Ždánice Open 2008, s černýma dál hraje Laďa Kořínek ( ELO 1522 - KOVO Ždánice, nejlepší Ždánický hráč ) , vedle sedí Radek Španěl (KOVO Ždánice ), ve předu s bílýma hraje Kyjovský Jan Čechál ( ELO 1831 )

Hra skončila tak jak jsem předpokládal, Jara mňa nakonec nabídl sám remizu, kterú sem odmítl a řekl sem mu, že gdyby moju remizu přijal tak mňa nemusel nic nabízet a tak sem ešče udělal dva tahy a slavnému Kozákovi spadl praporek, dopil sem pivo a tím sem získal další dva body, jeden za šachy, druhý za pivo. Jara sice furt prohlašoval, že by to vyhrál, gdyby ten praporek nespadl ale už nic nenadělal ani sem to nezkúmal jestli by vyhrál nebo ne, pro mňa bylo jednoznačně jasné obá dvá sme mňali 20 min. na hru, jemu spadl praporek mňa né. Gdyž mu spadl praporek tak mňa zbývalo dokonca ešče 11 min. a to pro mňa bylo jasné, výhra byla zaslúžená.

Vlevo: procházející Zdenál , hrající na levo od předu do zadu : Kašpárek ( ELO 1781, Baník Šardice ), Docent ( amatér, Budvar club ), Václav Křižka ( ELO 1491, STAK Domanín ), vpravo ze předu do zadu: Petr Beránek ( ELO 1356, KOVO Ždánice ), Laďa Jurutka ( Budvar Club ), Machala ( ELO 1713, Sokol Kyjov ), Honza Kořínek ( amatér, Ždánice )

Zleva : Evžen ( sečtělý amatér, Budvar club ), Toníček ( ELO 1318, Sokol Kyjov ), Crha ( nejlepší neregistrovaný hráč )

Pro mňa první kolo skončilo, ostatní ešče hráli tož sem si spočítal body a po prvním kole sem mňal šest bodú a tím se sa ujal vedení. To gdyby sem dojeli moji nedávní súpeři Kasparov, Kramnik nebo Anand ti by asi nechápali a v naší hlavní sútěži by zametali tabulku a proto asi na takové šachové boje neježďajú a radši hrajú v honosných hotelech za veliké prachy a vúbec netuším estli majú vúbec nějaký požitek ze hry. Mňa stačí když si zahraju dám si k tomu pivo, zapálím dýmku a su spokojený a je mňa úplně jedno estli vyhraju nebo prohraju, hlavně že si zahraju, já si dycky dojdu zahrát a ne vyhrát.

Zleva: Josef Doxansky ml. ( ELO 1671, Baník Šardice ) hraje proti Honzovi Kořínkovi ( Ždánický amatér ).

Ve předu hraje Barča s desetiletým nejnadějnějším kyjovským šachistú Markem Jagošem (Sokol Kyjov) , za Barčú sedí Roman Matula ( Sokol Kyjov ) hrající s Laďú Jurutkú vedle, kterého sedí Docent a za nim Václav Křižka ( ELO 1491,STAK Domanín ) hrající s Martinem Chvílú ( KOVO Ždánice )

V dalším kole sem vyfasoval Evžu, posledně sem ho rozdrtil a včíl sem věděl, ža mňa má co vracet a podle zpráv, které sem čul, nevím estli je to pravda, tož si prý svoje prohrané partie přehrává doma a radí sa Fritzem 11 ( kterého bych rád něgdy poznal ) a potom sa už dycky vyvaruje chyb a svoje porážky vracá aj s úrokama. Zatím co já to hraju dycky jednú za měsíc akorát na našem turnaju anebo taky v Novém boru, když mňa občas pozvú, jinak to nemám hrát gde a hlavně s kým. S Evžú sem podle očekávání prohrál, rozebral mňa jak švýcarské hodinky, které už nigdo nedá dohromady a tak sem mňal aspoň další bod za pivo a ešče furt sem vedl.

Vlevo Punkva von Macocha ( amatér, Budvar club ) hraje s obnovitelel a předsedú Kyjovského šachu Ivanem Pařízkem ( ELO 1633, Sokol Kyjov ), za Punkvú sedí Crha, který hraje s Petrem Beránkem.

zleva Miloš Strmiska ( amatér ), přemýšlající Zdenál ( amatér, Budvar club ) nad prvním tahem, Martin Chvíla

Potom sem dostal zas Ivana Pařízka, který mňa porazil taky asi mňal ešče málo piv ináč by viděl, mezitím mňa volal červánek mojho života, že našla před barákem na plotě moju tašku ze všeckýma papírama aj smlúvama, která tam podle mojho propočtu ostala sama ležet dobré tři a púl hodiny. Málem mňa z toho trefil šlak udělalo sa mňa z toho blbě, přestalo mňa chutnat pivo, nemohl sem ani přemýšlat nad šachama a nemohl sem dojest pozdější guláš, který byl výborný. Byl sem jak chodící mrtvola.

zleva: Jara Kozák ( ELO 1588, Sokol Kyjov ), špitální řezník Broňa (ELO 1505, Sokol Kyjov ), J.Šebesta ( ELO 1959, STAK Domanín ), Libor ( ELO 1715, KOVO Ždánice ) ukazuje na Laďu K., že je jednička anebo ukazuje na mňa, že su jednička a že fotka bude dobrá, Čechál ( ELO 1831, Sokol Kyjov )

Zleva : Josef Doxanský ml. ( ELO 1671, Baník Šardice ), Evžen ( amatér, Budvar club ), Pavlík ( ELO 1794, KOVO Ždánice )

Ale přesto sem ešče pár bodú uhrál to už ani nevím jak, akorát vím, že sem ešče přemýšlal, že jak je to možné, že je nás tady třicetčtyři lidí a já furt dycky po celý rok, hraju s jedněma a těma samýma lidma , proč sem si nezahrál třeba s Kašpárkem nebo Berákem, gdoví jak to ten Evžen do toho svojho počítaču zadává, myslím si, že gdyby nás tam hrálo aj deset tisíc tak počítač mňa vybere jedny a ty samé lidi. Evža sice vypadá jak velké trdlo ale není to žádný blbec ( známe sa už od školky ) ale velký šibal a zcela určitě ví jak to tam má naťukat aby jeho noťas mňa furt posílal jedny a ty samé lidi.
Turnaj skončil a začal hřeb večera pojídání dančího gulášu aj když sem si myslel, že sa po něm bude štěkat, přesto byl vynikající a s údivem nigdo neštěkal, takže byl asi doopravdy z daňka.

…mňam, mňam to je ale dobrota ten gulášek, jenom doufám, že po něm nebudu blafkat, říká si pro sebe J. Šebesta

Cibula nesmí do pořádného guláša chybět, říká si Evžen, vedla něho pojídá Ždánický Martin Chvíla.

Do vynikajícího dančího guláša sa pustili řídící Slámič a špitálský řezník Broňa

Pořadí Ždánického turnaje

V Ždánickém turnaju vyhrál
1. – Zubalík ( Sokol Kyjov ) 6 b.
2. – Laďa Šmíd ( Sokol Kyjov ) 6 b.
3. - Šebesta ( STAK Domanín ) 5,5 b

Hlavní turnaj šacho – pivní
1. Bivoj ( Budvar Club ) 17 b.
2. Martin Chvíla (KOVO Ždánice ) 14,5 b
3. Pavlík ( KOVO Ždánice ) 12 b.

Dámský pohár vyhrála Barča Španělová ( neměla konkurenci )
Nejlepší neregistrovaný hráč : Crha
Nejlepší hráč z pořádajícího oddílu jako mistr Ždánic v rapidu pro r. 2008 – Laďa Kořínek

Do Kyjovský borec J. Kozák ( ELO 1588 ) dostal diplom za 3. místo v šachové kategorii v 5. ročníku BudChess serie

Zleva : Kyjovský Borec Laďa Šmíd ( ELO 1817 ) 2. místo ve Ždánickém turnaju + 2. místo v šachové kategorii v 5. ročníku BudChess a Domanínský borec J.Šebesta ( ELO 1958), 3. místo ve Ždánickém turnaju

Diplomem mávající náš řídící Slámič ( ELO 1580, Sokol Kyjov ), který dostal za 1. místo v doprovodných bleskových turnajích za rok 2008

5. ročník BudChess série

Taky byl slavnostně zakončen 5. ročník BudChess série:
V hlavní sútěži vyhrál : Bivoj, který tak obhájil titul z r. 2007

1. Místo v doprovodných bleskových turnajách za r. 2008 – Slámič
V šachové kategorii : 1. Šebesta
2. Laďa Šmíd
3. Kozák

Jelikož J.Šebesta vyhrál již po třetí za sebú , získal do trvalého držení dosud putovní trofej – King of BudChess

Sláva vítězúm, Domanínský borec Šebesta ( ELO 1959 ) 3. ve Ždánickém turnaju, 1. místo místo v šachové kategorii v 5. ročníku BudChess serie a jelikož už vyhrál po třetí za sebú, získal do trvalého držení dosud putovní trofej – King of BudChess

…. čest poraženým, Šardický borec Kašpárek ( ELO 1781 ) po těžkém, namáhavém turnaju padl jak špalek

… jídlo hladovým… napaprčený Polis ( amatérský hráč Budvar clubu – uprostřed ) sa paprčí, že naň ho neostal guláš

… a šíp Amorúv zamilovaným, amatéři ze Ždánic Barča Španělová ( vyhrála dámský pohár ) s Petrem Lancem, aj láska kvete na šachovnici

Letošní Ždánický turnaj sa vydařil, spokojeni sú jak hráči tak aj pořádající představitelé Budvar clubu a TJ KOVO Ždánice (zleva :) Laďa Jurutka ( vice prezident Budvar clubu ), Evžen Klimek ( prezident Budvar clubu ) a Radek Španěl ( předseda TJ KOVO Ždánice )

2x 1507x
Fotogalerie
Komentáře (2) Aktualizovat
07.01.2009 16:40 | Autor neznámý

Stálé zdraví. Bezva článek, dobré fotky, radost číst.

07.01.2009 16:31 | Autor neznámý

Ahoj, výborně a vtipně komentovaný článek, radost si číst popisky, díky, s pozdravem plk.